CHECHAQUO Pracht HJ2Zj@3 handen <£4£,s. oeder de dooi FRANK GODWI AVONTUREN VAN - KAPITEIN Nerveuze, bleke kinderen, Leeuwen en tijgers temidden van mensenmassa socks of stand Zaterdag IS mei 1957 (Advertentie Uil.) if Jl/f AYERLING is een gehucht, dat in een dal van het "Wie- i nerwald ligt, als een duivenei in adelaarsnest.'Uit Wenen rijden se er öe vreemdelingen met autobussen vol naar toe, wunt in het jachthuis, dat de kern van het plaatsje vormt heeft, zoals u weet, een der meest spectaculaire zelfmoorden uit de geschiedenis p'aats gevonden. Kroonprins Rudolf, dc enige zoon van keizer Frans Jozef, een melan cholicus, die leed onder een slecht huwelijkdrankzucht en diepgaande politieke meningsverschillen met zijn vader, gir^g er somen met run maitresse, de lieftallige barones Vet- sera vryu'iltig de dood in. Hel was nacht toen ae schoten vielen. Hel bed, waar deze hooggeplaatste ro mance zo tragisch eindigde, was sindsdien pièce de milieu van vele boeken en films en het 'met bloed bevlekt doelwit ven een uitstapje, dat elke toerist in Weiten maakt. „Daar ligt Mayerllng", zegt de gids. als de autobus op de heuvel staat. „In dat. grote huis met dat torentje is het gebeurd. A'oott kon met zekerheid worden vastgesteld of het moord of zelfmoord was." Uit het internationaal gezelschap stijgt een oppositioneel gemompel op. De gids schenkt ons een begrij pende glimlach en voegt'er op de milde toon van een vader, die kin deren hun zin geeft, aan toe: „De keizer geloofde aan zelfmoord. Maar over het gebeurde ligt een sluier." Natuurlijk, want Rudolf ligt in de Capueüner kerk. Zijn baronesje werd een uur öuiteu Wenen, in een dorptussen boeren en boerin nen aan de aarde toevertrouwd. „Als wc nu uitstappen, zullen we ons te voet naar het jachthuis be geven," zegt de gids, „Maar één ding de slaapkamer kunt u niet bezichtigen." „Why not?" roept een Amerikaan se dame verongelijkt. Ik denk dat ze er speciaal voor overgekomen is. ..De slaapkamer i s er niet meer", antwoordt de gids geduldig. Want de keizer heeft hei huis. na het drama, geschonken aan de Carr mielietessen. '?i strenge vrouwen- orde, die hij opdroeg veel voor de ziel van .zijn arme Rudolf te bid den. De katholieken doen zelden half werk. Aan de zijkant,- waar zich het slaapvertrek bevond, heeft men een enorme hap uit het ge bouw genomen, In het vrijgekomen stuk werd een kerkje geschoven, zorgvuldig zó geconstrueerd, dat het hoogaltaar precies op dé plaats ts komen te staan waar a'e zonde ioerd begaan. ,AUeen deze kapel mogen wij her zichtigen," zegt de gids, ,Jn de. rest van het huis wonen de zusters, die geen enkel .contact met de buiten wereld mogen onderhouden, nooit spreken, nooit uitgaan, ja, zelfs - de diensten - alleen -maar achter' een tralievenster mogen - bijwonen." We gaan binnen en stuiten op een rijk versierd ijzeren r hek, dat dicht is. De gids rammelt er., aan. In de kerk verschijnt nu een klein, óienstbode-achtig wijfje met een oranje pull-over aan, maakt-een routine knik voor het altaar en komt naderby. Achter de tralies zegt ze tegen de gids: <•>-• „De mensen mogen er u?el In. JVfaar tk moet het uitleggen." „Maar wat een onzin begint de man. De moeder overste heeft het be volen," zegt ze- streng. Er wordt -schouderophalend be- rust en hetjiek gaat open,. „De kamer.- waar .de tragedie, zich heeft afgespeeld' bestaat, .niet meer..." heft het vrouwtje, -aan.; „Hèb ik 'al verteld", interrum peert de gids landerig. De oude is even uit het veld ge slagen. Dan springt- ze over alle tn- hebben iets extra's nodig. Geef ze Sorco-globine, Dit krmhttonie»* -?- bevat alle stoffen voot :pböuw en versterking t „n hel jonge licboam. Voor trilleren jpeciol" (Advertentie IM.J Het is de Hjjma mell* die *t'm doet Behandeling Syrische klacht uitgesteld NEW YOHK. De zitting van de Veiligheidsraad, waarin de Syrische klacht tegen Israel zou-worden be handeld en "diedinsdag zou hebben moeten plaats vinden, is uitgesteld tot donderdag, met het oog op de maandag beginnende bespreking van de Suez-kwestie. i Advertentie (Advertentie LM.) Dat is een verontrustend verschijn- van dit kleurrijke leven vanaf het seL Maar voor de artiesten die in de Romeinse Circus tot Barnum and piste van het circus staan, is het da- Bailey en Carré. Een boeiend en gelijkse kost. Dat er toch dikwijls afwisselend verhaal met talloze pen- verrassende gebeurtenissen plaats tekeningen, vele prachtige kleurcn- vinden, waar het publiek niet eens platen en plaatjes; geschreven door wat van merkt, spreekt voor zich. de circuskenners bij uitstek J. v. Wat een bont panorama is dit circus- Doveren en Fred Thomas. Voor leven eigenlijkDe muziek zet slechts 2.50 kunt u dit boekwerk in en schilderachtig gearrangeerd kopen bij uw roomboterleverancier komen clowns, koorddansers, acro- of rechtstreeks bestellen per brief of baten en de hele lange rij van die- briefkaart bij Kantoor „Roomboter- ren de piste binnen. En dan begint album". Postbus 47, Den Haag. U de voorstelling, beroemde namen krygt het album dan per omgaan- weerklinken. Reeds kondigt de di- de toegezonden onder rembours, rccteur persoonlijk met luide stem Vermeid vooral duidelijk uw naam het nog nooit vertoonde nummer en volledig adres. De bijbehorende aan.plaatjes ontvangt u gratis voor rijks- Lees deze boeiende en romantische botermerker». U vindt zo'n merk op geschiedenissen in het prachtige cir- elk pakje roomboter. Neem <*en cus-albutn „De Bonte Droom van pakje extra voor de zondag! het Circus". Maak het ontstaan mee I \\[f 0 JA,&.&n fAU jumt GAAT &A METnCflEt.,.. - OA'Ó GÉZEU.IGER Daar i5*t popham. TOOR.HUMMENWEjE OOM EVEN TELEORA- FEREM AL6HIJWE&I& gaanweer ^VAODOOR! GO£D! S005. Wanneer Rob alle drenkelingen aan hen, dat dit allemaal echte vogels zijn? Maar er boord heelt genomen, zet hij koers naar Valpa- gebeurt gelukkig niets: dc geheimzinnige gcleer- raiso. De schipbreukelingen houden angstig de de heeft de aanval afgelast, óf hij heeft al zijn talrijke comorans in dc gaten, die in wijde cir- mechanische vogels gebruikt bij het bombarde- kels rondom de „Ranger" vliegen. Ze hebben nu ment. Wat zullen ze in Valparaiso wel zeggen, kennis gemaakt met de gevaarlijke wapens, wanneer ze daar horen, dat de „Rosita" is vor- waarover Lunardi beschikt en wie garandeert gaan en nog wel met de kostbare voorraad Lu- ionium aan boord, die de mannen zo moeizaam hebben geborgen? Alleen "Eddy Clintongrijnst. „Ik heb tenminste mijn eerste container nog," zegt hij tegen Rob; „en Lupardi is een handige jongen, als hij mij .dit dingetje nog weet te ont futselen".

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1