P/?09< 'ENM f.128 i OB Europese zwemrecords nu ook op 50 m.-banen Messerschmill's jongste: van recordmachine tot scootmobiel Mevr. Peters en Goris reeds uitgeschakeld PHILIPS Mr. Albers Pistorius winnaar na barrage Nick Moos capituleert voor Peter Waterman VERKEERSSNIPPERS Tijdelijk Junior-bus van f. 1,43 voor Maserati wint Grote Prijs van Zweden Rentree van Duke zonder groot succes Atleten voor Gent en Schotland Schaak Olympiade in 1960 te Miinchen Zweed Nilsson. wereldkampioen motorcross Geen succes voor Nederlandse ploeg Wte ilmnfttöi w)t xwco/cr Engelsman Jacobs open golfkampioen van Nederland Grote Prijs der Naties Sneller naar Berlijn Bambino kraait Wim Snoek tegen Battling Siki Om nationale tennistiteh Flitslampjes vergroten (|J heljachtveld" vakantie-camera van de j Vliegers en honden bang voor spoken j Springconcours in Den Bossh Goede prestaties van schera. gebroeders Bulk Lord Scolcli klopt Quite Heny Viixtien ïaar ffeleden t«i eerste gijzelaars dood gescholen 6 Dinsdag 13 augustus 1157 (Advertentie t.M.) ZAGREB. Per 1 oktober 1957 zullen Europese zwemrecords alleen kunnen worden verbeterd in bassins welke 50 meter lang: zyn. Deze re^elingswUzlging, die in na volging van de reeds van kracht zijnde F.LN.A.-bepaling inzake d< wereldrecords werd aanvaard, vorm de het belangrijkste besluit van de bestuursvergadering van de Europe se zwemliga, de L.E.N., welke onder leiding van onze landgenoot Jan de Vries in Zagreb werd gehouden. De Europese recordlyst zal per 1 oktober een geheel ander aanzien krijgen omdat de meeste geldende records op 25 meter banen zijn ge maakt. Voor alle nummers werden nieuwe limiet tijden vastgesteld en daarna werd nagegaan of in het ver leden reeds zwemmers of zwemsters op 50 meter banen onder deze limie ten zijn gebleven. Waar dat het ge val was werden die prestaties als record op de nieuwe lijst opgevoerd. Zo zal de 100 meter vrije slag heren op naam blijven van de Frans man Alex Jany, echter met de tijd van 56.2 sec., die hij tijdens de Euro pese kampioenschappen van 1947 jn Monte Carlo noteerde. Jean Boiteux wordt recordhouder op de 400 meter in 4.30.7. waarmee hij in 1952 in Hel sinki Olympisch kampioen werd. Bij de dames worden enkele re cords van Nederlandse meisjes „be vroren". zoals de 1.032 van Greet je Kraan op de 100 meter vrije slag. waarvoor nu een lmuettijd van 1 min. 0.5 sec. geldt en de 4.58-0 van Corrie Schimmel op de 400 meter vrije slag. waarvoor 5.02.0 werd vast gesteld. Ada den Haan wordt, indien althans geen betere tijd wordt ge maakt vóór 1 oktober, recardhoud- ster op de 200 meter schoolslag met haar wereldrecordtijd 2 51.3. Een merkwaardig geval is dat met het Europees 100 meter vlinderslag- record van Atie Voorbij. Artie maakte, op 12 november van het vorig jaar op de 25 meter baan in Hilversum 1.105. Deze tijd wordt ook de nieuwe Europese recordtijd van de Robben- zwemster. echter nu gemaakt in Hhe- KRISTIANSTAD De Grote Prijs van Zweden, een race voor sportwagens meetellend voor het wereldkampioenschap merken, Is gewonnen door de Maserati die de eerste 98 ronden door de Etngels- man Stirling Moss werd bestuurd en daarna door de Fransman Jean Behra. Toen de Fransman het stuur over nam bedroeg de voorsprong van Moss bijna één ronde. De 'uitslag van de race was: 1. Maserati (be stuurders: Stirling Moss en Jean Behra) afgelegd in 6 uur: 145 ronden (947.865 km): snelste ronde 167.021 km/u; 2. Ferrari (Peter Collins en Phil Hill) op 1 ronde; 3. Maserati (Joakim Bonnier en Harry Schell) op 7 ronden; 4. Ferrari (Mike Hawthron en Luigi Musso) op 11 ronden; 5. Jaguar (Alam de Changy en Dubois) op 13 ronden; 6. Ferrari (Carl—Otto Bremer) op 13 ronden. In de race in klasse (sportwagens tot 2009 cc), die tegelijkertijd w«id gereden, werd de Maserati van de Fin Curt Lincoln eerste. De Fin leg de in 6 uur 128 ronden (833 km) af. Grote Prijs van Ulster BELFAST. De Italiaan Luigi Liberati heeft de race In de 500 c.e.- kla&se van de Grote Prijs van Ulster gewonnen. De uitslag was: i Liberati (Ïtali6) met Gïlera. 241 km in 1.37.11,3 (ge middelde snelheid 147,35 km per uur); 2. Mclntyre (Groot-Brittan- nie) met Gilera, 1.37.49 (gemiddeld 146.41 km per uur); 3. Duke (Groot- Brittannië) met GUera. 1.38.11' (ge middelde 145,87 km per uur); 4. Tanner (Groot-Brittanniè) met Norl ton, 1.40.10; 5. Bryen (Australië) met Moto Guzzi, 1.4Q.34; 6. Shepherd (Groot-Brïttanmé) met M.V. Agusta, 1.41.39. - Jn de derde ronde verbeterde John Surtees met een M-V. het ronde record en bracht het op 153,99 km per uur. John Surtees, winnaar te Assen, voerde vier ronden lang het rcnners- veld aan. Toen kreeg hij moeilijk heden met zijn ontsteking. De Zwitser Taveri zegevierde in de 125 c.c.-klasse vóór de Italiaan Tarquinio Provini, die reeds zeker is van het wereldkampioenschap 1957 in deze klasse. De uitslag was; l. Taveri (Zwitser land) met M.V. Agusta, 120 km in 56 minuten 43 seconden; (gemiddel de snelheid 126.24 km per uur); 2. Provini (Italië) met Mondial in 56 minuten 44 seconden; 3. Venturi (Italië) met M.V, Agusta in 56 mi nuten 47 seconden; 4. Chadwick (Groot-Brittanmë) met M.V. Agusta; 5. Miller (Groot-Britta rraië) met Mondial; 6, Webster (Groot-Brittan- më) met M.V. Agusta. De Brit Cecil Sandford won de wedstrijd in de 250 c.c.-klasse. De uitslag was: 1, Sandford (Groot- Brittanniê) met Mondial, 144 km in 1.4-6 (gemiddelde snelheid 134,06 km per uur); 2, Chadwick (Groot-Brit tanniè) met M.V. Agusta in 1.05.06: 3. Kobb (Groot-Brittanniè) met M.V. Agusta jn 1.06.19; 4. Brown (Groot- Brittanniè) met N.S.tT.; 5. Andrews (Groot-Britta nmë) met N.S.U. 6. Hodgins (Groofe-Brittannië) met Ve- locette. De Australiër Campbell nam de 359 e.c.-klasse voor zijn rekening en daardoor werd zij positie in de com petitie om het wereldkampioenschap onaantastbaar. Veel belangstellink was er voor het rijden van Geoffry Duke, Zijn eerste wedstrijd na de val in april werd geen succes; na twee ronden reed hij met zijn Gi lera naar de pits: motorpech. De uitslag Was; 1. Campbell (Australië) met Moto Guzzi, 241 km in 1 uur 44 minuten en 21 seconden (gemiddelde snelheid 137.24 km per uur); 2. Bryen (Australië) met Moto Guzzi. 1.44.47; 3, Liberati (Italië) met Gilera, 1.48.41; 4. Hartle (Groot-Brit- tannië) met Norton; 5. Chadwick (Groot-Brittanniè) met Norton; 6. Purslow (Groot-Brittanniè) met Nor ton. nen (50 meter baanj op 4 augustus. Cor Kint raakte door deze admini stratieve wijziging haar 18 jaar oude rugslagrecord van 1.10.9 kwijt. De 1.12.9 v?n de ErSgelse Judy Grinham, die met deze tijd Olympisch kam pioene werd, wordt het nieuwe re cord. Na de vergadering verklaarde de K.N.Z.B.-voorzitter De Vries, dat het niet in de bedoeling ligt ook voor de Nederlandse recordSijst 50 meter ba nen verplicht te stellen. „Dan zou de wintertraining in onze overdekte banen zo weinig doel hebben", was zijn mening. DEN HAAG. Een aantal Neder landse dames en heren atleten star ten zondag 18 augustus In Edinburgh (Schotland), waar de „Highland games" zullen worden gehouden. De dames zjjn: Willy Cysouw op de 80 meter horden en verspringen, Hanme Bloemhof op de 110 en 220 yards en Nel Zwier op het hoog springen. De Nederlandse heren Roovers en Kunen starten op de twee myl, Del- noye (1 mijl), Hei da (880 yards), Nederhand (120 yards horden) en Pommee (hoogspringen). Nederlandse, Franse en Belgische atleten starten op de internationale wedstrijden, die 15 augustus te Gent (België) worden gehouden. Bij de heren zijn de Nederlanders Splunter (100 en 200), RuyterS (400), Kouaijs (800), Delhoye (15D0), Ne derhand (200 horden). Rebel (discus en kogel) en Nummerdor (hoog springen) ingeschreven. J. Bekker bij de dames komt op de 200 meter uit. WENEN. Het bestuur van de FIDE, de Internationale Schaakfede ratie, heeft t« Wenen vergaderd on der leiding van de voorzitter, de Zweed Folke Rogard. Besloten werd tijdens het congres dat van 18—22 augustus in de Oos tenrijkse hoofdstad gehouden zal worden o.nu de data en de plaatsen voor de volgende Schaakolympiades vast te stellen. Voor 1960 heeft men het oog op Munchen en voor 1962 op Leipzig. De finale van het eerste Europese kampioenschap voor teams (van 10 spelers) zal van 2227 augustus te Wenen worden gespeeld. Rusland, West-Duitsland, Tsjecho-Slowakye en Zuid-Slavië komen er in uit. By de FIDE zijn thans 55 lande lijke federaties aangesloten. „India. Iran. de PhlUppiiiwn. Mongolië, De _a:_ ._1nnn LUXEMBURG. De „Grote Prijs van Luxemburg", cea motorcross voor'de Belg L over 64,8 ,km, welke geldt voor hetversloeg in de eindsprint zün land- wereldkampioenschap, is gewonnen genoten Jan Zaegers en Jules Mer- j ot I tens. De Nederlanders hadden weinig door de Zweed Sten Lundin in 1 uur «*■- •-" A ANTWERPEN. De eerste etappe van de Driedaagse ai> Antwerpen een rit over 200 km door De Kempen - is een triomf geworden voor de Belg Leon van Daele. Hjj succes. Wim van Est eindigde als 7 mm. 5 sec. Op de tweede plaats eerste Nederlander op de 28ste eindigde de Belg Scaillet In 1 uur plaats. 7 min 45 De uitslag luidde: 2. Van Dale (B.) ec' 4 uur 54 min. 58 sec.; 2 Zaegers (B.) De uitslag luidde verden 3, Min- op 1 lengte; 3. Mertens (B.) z.t.; 4. gels (Belg.) 1 uur 8 min. 3 sec.; 4. J Gilbert de Smet (B.) 4.55.33; 5. Gustavssön (Zweden) 1.03.31, 5. Jans- i Planckaert (B.) z.t.; 6. Van Gompel sens (Belg.) 3-09.42; 6. Desoete (B.) z.t.; 7 De Cock (B.) z.t.; 8. Van (Belg.) 1-09.44. De snelste ronde Looy (B.) 4.55.37; 9- Rosselle CB.) (3,6 km) kwam op naam van Lundin z.t.: 10. Lauwers (B.) z.t. met een tijd van 3 mm. 37 sec j Wim van Est (N.) werd het een Hoewel de Zweed Nilsson niet in j aantal andere renners 28e ex aequo de uitslag voorkomt, is hjj reeds ze- n 4 60 12, Piet van Est 44e in 4.57.07, ker van de wereldtitel. Geen derDeo van der Pluym 4oe z.t„ Piet motorrenners kan ondanks het feit, Maas 00 m 4*37.51, D® JonSh 51e z.t., dat er nog één wedstrijd'voor ditWagtmans 58e m 002 07 en Mahn kampioenschap meetelt de Grote "6e in 5.05.27. Prijs van Denemarken het pun tentotaal (34) van Nilsson bereiken. (Advertentie IM) zegt HILVERSUM. De Engelsman John R. M. Jacobs van Sandy Lodge heeft het open internationaal golf- kampioenschap van Nederland ge wonnen. In de laatste ronde, waarin hij tegen Flory van Donck speelde, noteerde hjj 67 slagen, een nieuw baanrecord. Het eindklassement luidde: 1. John B. M. Jacobs (G.B.) 284 (73-73-71-67), 2. Flory van Donck (Belgié( 287 72- 72-72-70), 3. G. de Wit (Ned.) 292 (75-72-76-69). 4.- Aldo Casera (It.) 293 (76-71-73-73, 5. C. Pennington (HjlverE. Golf Club) 295 (75-71-75- 74), 6, Ross Whitehead (G.B.) 296 (76-74-75-71). Best geplaatste amateur was B- Olland net Hattem met een totaal score van 313, gevolgd door de. be kende Deense amateur Niels Thyge- sen met 319. Topprestaties In dit kampioenschap waren de 67 van Ja cobs in de vierde ronde, Cramers 69 in de eerste ronde en de Wit's 69 In de vierde. Te Rimini m Italtè worden van 18 tot «n met 25 augustus zeilwedstrijden gehouden om het wereldkampioenschap in de Flying Dutchmanklasse. Van Ne derlandse zijde hebben zich gemeld: gebrs. Kraan, Blok, Helder, Schoone- veldt. Kremer, Gulcher, Er worden te voren selectiewedstrijden gehouden ,„..rj,u..want van de 90 boten kunnen er Libanon en Malaya zijn onlangs tot j slechts 40 aan de wedstrijden om de het lidmaatschap toegetreden. titel deelnemen. Het tweede onderdeel van de Drie daagse van Antwerpen, een ploegen tijdrit over 15 km, moest worden af gelast, nadat reeds vier ploegen had den gereden. Een felle onweersbui zette de wegen onder water en maakte rijden onmogelijk. De derde rit van de diiedaagse van Antwerpen, een mdtviduele tijdrit over 17,5 km. op het circuit van Wilrijk werd gewonnen door de Belg Brankart in 23 min., 35 sec. De uitslag luidt verder: 2 Desmet (Belg.) 23.41; 3. Van Daele (Belg.) 23.42: 4. Impanis (Belg) 23.47; 5. Planckaert (Belg) 23 50; 6. Schils (Belg.) 24-01; 7. Van Steenbergen (Belg.* 24.04: 8. ex aequo Van Looy en. Keteleer (bei den Belg.) 24.06; 11. Wim van Est (Ned.) 24,08, 16 De Jongh 24.26 22. Plet van Est 24.35,1; 36. Maas 25.20.4; 50 Van der Pluym 25.57; 58. Wagtmans 26.20; 64. Mahn 26 59 De uitslag van de vierde rit van de driedaagse van Antwerpen, over 200 km luidt; 1. Rik van Steenbergen (B.) m 4 uur 59 min. 6 sec.; 2. -Rossele (B.) op 2 lengten; 3. Kerckhove (B.) z.t.; 4. Van Looy (B.> zt.; 5. Verachtert (B.) z.t6.^ Keteleer (B.) z t.; 7. MoUin (B. z.t.: 9. ex aequo een groep van 43 ren ners, met o.a. Wout Wagtmans en Wim van Est: 57. Mahn 3 09.34; 58 Pset van Est 5.1123; 59 De Jongh 2,t.; 80. Van der Pluym z.t61 Maas z t Algemeen klassement na vier ritten: 1. Van Dele (B 10.1746, 2. G. Desmet (B,10.18 20, 3. Planckaert (B.) 10.18.29, 4 Van Looy (B.) 10.18 43, S. Lauwers 18 18 54, G. Van Steenderen (B.) 10.1911, 7, Hoevenaers (B 1019.18 10 Wim van Est 101956. 50. Wagtmans 10 27.33, 57 Piet van Est 10 33.05. 58. De Jong 10.33.40, 59. Van der Pluym 10 34.27, 60. Meas 10.34-34, 61- Mahn 10 4200, Messerschmitt hoopt weer handen vol werk te krijgen met de vjiegtuigproduktie voor het nieuwe Duitse leger; temeer omdat het met de scootmobielen. niet zo vlot gegaan is als men wel gehoopt had. Maar ondanks de moeilijkbeden, welke voornamelijk van financiële aard waren, blijft men in Regensburg de idee van de „overdekte scooter" trouw. Dit blijkt uit de de tail verbeteringen welke de ook in oms land be kende drie-wielcr heeft ondergaan, maar bovenal uit Mondial denkt zelfs aan drie klassen, want men heeft een nieuwe motor met desmodromi- sche klepbediening ge construeerd, die in de 125 Als het de Italiaanse cc en, de 250 cc versie constructeurs van race- wordt uitgebracht. En uit motoren mee blijft zitten, de beproefde kwartliter de plannen, die men ten aanzien van 'n geheel nieuwe zal de Grote Prijs der Na- werd een nieuwe 350 cc scootmobiel koestert. En met deze nieuweling wordt ties, die op I september eencylinder ontwikkeld; zelfs grote haast gemaakt, want het zal u niet gaan zij" dat talrijke Duitse fabrikanten van plan zijn om vol-gas naar de grote september-tentaonstel- Hng in Frankfort te rtyden, waar de slag om de SCOOTMOBIEL zal worden geleverd. En daar zal Messer schmitt zijn nieuwe „Ti ger" in stelling brengen; een wagentje op vier 10- inch wielen met hydrau lische remmen en een 350 cc tweetakt tweecylinder motor van Sachs. Moge lijk wordt het een 400 cc motor waarvan de 22 pk het zullen brengen tot 335 km per uur. Deze hoge topsnelheid zou bet gevolg zijn van de voor treffelijke aerodynami- Nu het 5 km lange traject UnnaKamener op het circuit van Monza dit alles met verrassende verreden wordt, een resultaten, groots spektakel worden. Want Moto Guzzi zal Met deze, In het rekord- daar definitief met de 350 pak gestoken scootmobiel, bewees Messerschmitt twee jaar geleden Wal 'n aërodynamische vorm geving vermag; 24 uur lang snorde dit gcootmo- bieltje met 200 cc ihotor cc achtcyllnder komen; met een gemiddelde van de machine, die tol dus- 103 km per uur over een ver slechts op de Euro- circuit. Het praktische pese circuits in training nut van deze rekord- verscheen. jacht gaat nn wellicht In de halve-literklassc blijken, want Messer- zal Guzzi nu een zes cy- schmitt werkt op het Kreüz gereed~5s kunnen Under tegenover zich ogenblik aan een vter- onvoorstelbare S Vinden, want MV Aeusta wlclis-e snnntmoh!»-l automobilisten die de Ruhrschnellweg volgen, j in een paar minuten de sche vormgeving welke autoweg van Keulen naar Hannover en Berlijn be reiken. 200.ci: moortje: waar biïj-sclSSlobiJïm I'S™ LSI «ptenaa door de N.V. de carrosserie meekrijgt. Daartoe heeft men name lijk nauwkeurig studie gemaakt met de record machine, die in 1955 een etmaal lang met een ge middelde van 103 km over het circuit van Hoe- kenheim geraasd heeft» Dat was nog maar met vinden, want MV Agusta wlellge scootmobiel met heeft zijn 500 cc racer 350 of 400 cc tweecylinder met zes cylinders al van tweetaktmotor, waarvan de proefbank af genomen, de topsnelheid de 135 km Bij Agusta werkt men per üur zon moeten be- daamaast nog aan een naderen» Uiterlijk zal de 125 cc twin welke wordt nieuwe „Tiger" heel sterk voorzien van een nieuw op deze rekord-machine transmissiesysteem. ljjkcn. Verve aan gesleuteld had. De uiterlijke overeen komst tussen deze record- Alweco in Veghel worden afgeleverd zo heeft men op de aandeelhou- machine en de nieuwe dersvergadering in het Tigerwordt dus zeer vooruitzicht gesteld. Be groot; de zitplaatsen zijn achter eikaar geplaatst en het blijft een scootmobiel voor twee volwassen per sonen. In Duitsland komt de prijs op 3500 mark. gin volgend jaar wil men in Veghel op volle toeren gaan draaien, hetgeen zou neerkomen op een pro- duktie van 100 scootmo bielen per week. CURASAO. De Nederlandse halfzwaargewïcht Wim Snoek heeft met een Antilliaanse boksproxnotor een contract getekend om op 2 sep tember aanstaande In de ring uit te komen tegen de Arubaan Battling Sik!. Het gevecht zal op Curacao worden gehouden. Battling Siki is een in de Antillen, zeer bekende pugilist en heeft tot dusver geen nederlaag in de Antil len geleden. Kort geleden heeft Siki een ruime puntenzege behaald op de Venezolaanse kampioen Ismael Es- pa na. SCHEVENINGEN Maandag zijn op I uitgeschakeld met S1, 2—6, 6—3. de Mets-banen de wedstrijden om de De belangrijkste uitslagen luiden ver- Nederlandse tenniskampioenschappen j der: begonnen. Op deze eerste dag werd een verrassende uitslag genoteerd, de evèrste ronde van het gemengd dob belspel verdwenen nl, mevr. M. Peters en Goris van het toneel. Mej. I. Com mandeur en Bretikink hadden, dit paar (Advertentie iMd Breng dit Jaar Je volle buit aan vakantie-foto's mee terng. Kiek niet langer alleen buiten-m-de-zon, maar ook „onderdak" of bi) avond en slecht weerl Met Philips „Photoflux", het moderne, handige fiitslampje, dat overal komt waar de zon oiet komt Steek enkele doosjes „Photoflux" in uw bagage en ga flitsenfeilloos, goedkoop en gemakkelijk! g u» 15 0 Da Het onmisbare vakantie-zonnetje Ta/erteltffS r* A T Je koet... *p un lommerrijk terrasjekortten (Plus!) n* tik frw vakanttt-album! Hf»T U NDO OHËN FLITSCAMfKAJ $CHA8 B* DAN NO EEN AANl f O J LICHFIELD. De mannen van de R.A.F. hebben een spook gezien. En verscheidene hunner durven niet meer in de buurt van een kleine controle toren bij het vliegveld van Lickjiéld te komen. Wat meer is: de honden van het wacht- bataljon durven de toren ook niet dichter dan 60 meter te naderen. Hun haren gaan over- zware regenbuien door ®1®'. l teren de nummers van het nationaal eind staan, ze grommen, maar ze verzetten geen poot Er zijn stoere R.A.F.-mannen, die beweren dat zë het spook gezien heb ben: een -in de oorlog omgekomen piloot, wiens bommenwerper daar jn de buurt neerstortte. De beman ning kwam om het leven, de piloot werd ,bij het ongeluk onthoofd. De ..ooggetuigen" hebben de piloot thans herhaaldelijk over het veld zien lo pen in de richting van de controle toren, Ir» uniform, maar zonder hoofd en nu en dan gaan in de toren om onbekende redenen de lichten aan en uit. „Onzin," zeggen de officieren, „iemand heeft de lichten aangela ten." „Ja juist," zeggen de schild wachten, „iemand, maar wie?" OSLO Een Amerikaanse heli kopter van het type Sikorski F-34 is op de 1830 m. hoge Gaustad-berg in m i dd en -Noor wegen gestort waar bij de bemanning van drie koppen ternauwernood aan de dood ont snapt is. De helikopter werd totaal vernield. pB Italiaanse sprinter Pesentl, die In de finale van het wereldkampioenschap voor amateurs door de Fransman Rous seau in drie ritten werd verslagen, wil prof. worden. Htj zal een licentie aan vragen en hoopt aan het einde van dit jaar als profsprinter te debuteren. Orbaan, die m Szezawno Zdroj (het vroegere Salzbrun) aan een internatio naal schaaktoernooi deelneemt, staat met BK pnt. (tezamen met de Pool) op de tiende plaats. Geiler (Rusland) heeft de leiding. Umberto Maglioli, een Italiaanse autocoureur, werd met de Duitser Ed gar Barth zwaar gewond, toen zij tij dens een verkenning van het parcours van Gaisberg, waar donderdag de Gro- ce Prijs van Oostenrijk wordt gehou- S? den, in botsing' kwamen met een Oos tenrijkse wagen. Maglioli heeft linker been en rechter dijbeen gebroken, be- van der j nevens een kaakfractuur. Barth heeft terrein in Den Bosch worden atge- j p0j (Eindhoven) met „Bilon" 0—76,4; 4een kaakfractuur en een gebroken werkt. Ondanks het vele hemelwater j b. Hensen (Eindhoven) met ..Va neU3beentje. bleef de dikke grasmat in vr« goe- Bancque" 8—84.2. j -- Springconcours M A (]5 hindernissen met een maximum boog te van 1.30 me- -| beslissing ten gunstie van Willy 's-HERTOGENBOSCHL De uitslagen luiden: Springconcours L (12 hindemissen maximum hoogte 1.20 meter, lengte par_ cours 530 meter, maximum toegestane njtijd 91 see.j: 1 W. C (Lienden) met ..Sunlight", t sec.; 2 mej J. van Loon (Aerdenhout) - - -- sec.; siivj v. v concours hlppique op het eemarki- i met „consuelo" 0—76,1; Heren enkelspel: i ronde: F, Koerts si. Vossen 68, e4, 62; J. Koerts sj. Van de NoorfiEa 60, 6^2; Bitter sl. Boer 62 6—1"W. Mans si. Hendriks 62 8—6; Wltteman sl. Volkmaars 5 7 7—5 61; Stradmeyer sl. Verloor 2—- 6 62 63; Biesheuvel s). Kuypers 61 86; Taminiau al. Boender 62 61; Heyblom sl. mr. A, G. Maris 6 3 46 64; Breukink al. Timmers 6-1 6-—3, Dames enkelspel: 1 ronde: mej. L, H. Fikenscher st mej. M. Morita 63, 61; 2e ronde: Mevr. F. de Soet sl. mej. H. Schepens 63, 61; mej. J. MarinkeJIe sl. mej. G. Kofman 97 3—6 6—4; mevr. B. Thung sl. mej. R. Tervoort 6—0 7—5* mej. C. Grosveld sl. mej. J, Fenr 60 6—0: mevr. M. Peters sl. mej. E. Rinkel 6-2 6-3: mej. F. Marmkelle sL mej. B. van Buuren 7—5 64. Heren dubbelspel: le ronde: Hen driks» en Vekemans si. Kemper en Kramer 6—1 46 6—0; Groeneveld en Horsman sl. Fredenkse en Saarberg 6—4 8—6. Dames dubbelspel, le ronde: mej. C. Grosveld en mej. Y. Schouten sl. mej. W. van Harskamp en mej. H, Verstee- ge w.o.; mej. N. Dingier en mej. R, Tervoort sl. mevr, M. Jonquiere en mej. Schepens 6J, 63: 2e ronde: mevr. Roos en mevr. N. van der Storm sl. mevr- E. Fereira en mej. L. H. Fikenscher 6—1 61; mevr. M. Peters en mevr. B. Thung sl. mej. I. Com mandeur en mej. E. Rinkel 6—0 6—0. Gemengd dubbelspel: le ronde: me vrouw N' van der Storm en Dehnert sl. mem v. d. Boeckel en F. Koert 6—1 64; mej. M. van Grtnsven en Van Gasselt sl. mevr. M. Wachtel en Van Reneïse van Dmvenbode 61 6-4; mej. C. Grosveld en Taminiau sl mej J. Fernr en Scheepe 6—1 6—3; mej ti. Fikenscher en Domimcus sl. H Ver- steege en Groeneveld 60 6—1; mej J. Marmkelle en W. Maris sl. mevr. T.E. Lubber en De Roy van Zuade- wijn 64 60: mej. Mannkelle en Kloezen sl. mej. T. Sauter en J, Koerts 7—5 75; mej. I. Commandeur en Breukink sl. mevr. M. Peters en Go ns 6i 2—6 63; mej. F. Ferrlr en Karamoy sl. mevr. N. Dingier en Van der Ree 63 6—1. WARSCHAU. *~ZT" Het officiële Poolse blad „Trybuna Ludu" heeft er maandag in een artikel over ge klaagd, dat Polen een groot gebrek aan intellectuelen heeft. Zo zyn er in het land slechts zeven artsen per tienduizend inwoners. Draverijen Hilversum (Van onze paardesportmedewerker) Het voornaamste nummer zater dagavond in Hilversum was de jaar lijkse Grote Prös. De Zweedse im port-hengst Lord Scotch heeft d« koers met zekerheid gewonnen. Een ronde voor het einde had hij de lei ding, maar Het toen Quite Heny pas seren. Die hield tot halverwege het laatste rechte eind de leiding, maar kon toen de krachtige eindsprint van Lord Scotch nfet meer weer staan. In de eerste serie van de Sport- parkprijs had een ongeval plaats, dat gelukkig goed afliep, In de eer ste bocht stapte Spencer Nora in de sulky van Quilla Lee. Beide paarden vielen, maar Quilla Lee ging aan de hol met een afgebroken sulkyboom aan haar zijde. Na een ronde ging zij uit zichzelf de baan uit. Spencer Nora bleef liggen en' toen de paar den weer naderden, moest de koers afgebeld worden. Sunny^ Boy won na de nieuwe start en Roi d'Or won de tweede serie, maar ïti de finale gaf de grotere kracht van Rosa Hol- Iandia de doorslag. De uitslagen sijn (toto per tien een heden) B.- en W.- prijs, 1980 m: 1 Vicaline. 1.34.4 (A. Haarselharst), 2 Vanity Ha nover (W. H- Geeraen), 3 Vlaamse Gaai S (J. Wagenaar Jr.). W 63, PI 21. 2), 49, Cov. 52, K 92. Sportparkprijs, 1900 m, le sene: 1 Sunny Boy, 1.23.9 <W. H. Geersen); 3 Rosa Honllandia (F J. Eergnberg); 3 Otto H (B. XJ. de Jong). W 74, PI. 24. 16. 24, Cov 64, K. 114. 2e serie: 1 Rot d'Or, 124 CK. Woud stra); 2 Ralph Erebus (J. Hof): 3 Rit* du Maire (M Vergay). W 43, pl. 17. 39, 39, Cov, 46. K 121 Finale: I Rosa Hollandla, 1.25,4; 2 Ralph Erebus; 3 Reyland (T. A. v. d. Veen). W 30. PL 17, lS, 22, Cov. 35. K 83. Tribuneprijs, I960 m, le afd.: 1 Valk 1,281 (K. Woudstra); 2 Vancouver Scott (J. Jansen); 3 Silvana Hanover (K. Neef). W 42, Pl. 19, 35. 162, Cov» 97. K. 50. Grote Prijs van Hilversum, 2400 m: 1 Lord Scotch', 1.23.9 (F, J. Eerenberg); 2 Rina Gay (M. Vergay); 3 Quite eny (S. J. van Leeuwen). W 38, Pl. 34. 24, Cov 40, K. 131. Verlichtingspnjs, 2840 m: 1 Quita Norma. 1,29.2 (J. Wagenaar Jr.); 2 Ru by Spencer (F. J. Eerenberg); 3 Rob (W. Leeuwenkamp). W 47. Pl. 17, 13, 15, Cov, 48, K, 87. Tribuneprijs, 1960 m, 2e afd.: 1 Vau- rjen, 1 30 8 (J, van Dooyeweerd); 2 Ve. ratonka (Th. H. Kooyman)*, 3 Unworthy (M. Vergay). W 59. Pl 1B, 14, 13, Cov. 47. X. 57. de conditie. Dë springconcoursen werden afgewisseld door concoursen 'eenspannen tuigpaarden, die beide een succes werden voor Bulk. ter, lengte parcours*630 meter, toege stane rijtijd 108 sec.), na barrage: 1 mr F Albers PistonuS (Nijmegen) met .Feldtaerg" 0 int, 47,2 sec.; 2 W. G- - ■- met „Hella", 8 In de Limietklasse (eenspannen,r„th»mi tuigpaarden) kreeg de prachtigH^dnck* iGr,mem) gaande „Tovmo" van gebroeders i j;'erste parcours: 3 W. Scheeren Bulk (Nieuw Vennep) de Oranje- j vught) met .Audacleux'" 4 ftn.. 77 strik; in de open'klasse behaalde de- j sec., 4 J. baron van Lyndeti (Den Haag) zelfde eigenaar met „Marijke" de met .Cortina". 4 ftn, 80.4 sec.; 5 G. C. rinis I Jansen (Etst) met „Wadon" 4 fnt, 83 eerste prijs. sec6 H J. Wouters van de Ouden- In het springconcours, dat in de j weyer (Eist) met „Baronesse" 4 ftn, morgenuren werd afgewerkt, kwa- 83.1 1 men nog vrij veel combinaties fout-t Concours puissance teerste ionde 8 loos rond. Maar m het Springcon- hindernissen, maximum 120 meter. 0011 r« MA toon het veld natter en lengte parcours 400 meter, max tocge- cours MA,, toen net veta paxier en stane rljtj d 8g SJje f n8-> twee ronden* uiteraard zwaarder was Eew°lden» j 1 tweede ronde 5 hmdermesen), 1 W gelukte dat slechts twee ruiters.gcheeren (Vughti met .Audacieux" 0 waarna in de barrage mr. Albers j ftn; 2 W g. Hendnckx (Grathem) met Pistorius winnaar werd met „Feld-„Byou" 3 ftn berg". 1 Eerste ronde: 3/4 H. J, Wouters van de Oudcnweyer (Elstj met „Baronesse" n tt» c 1 i 1 pioen in net weitergeviicn !-1 a J O j opgave voor onze iandgenoe SOUTHAMPTON. Peter Water man, de hard slaande Britse kam pioen in het vi eltergew ücht, was zware j opgave voor onze landgenoot Mek Moos. In de tweede ronde maakte de scheidsrechter een einde aan het gevecht om een verdere afstraffing van Moos te voorkomen. Moos begon zeer actief, maar kwam al spoedig in. moeilijkheden. Op een harde stoot tegen het lichaam ging hij voor acht tellen neer. en toen hij overeind kwam gunde Wateiman hem geen tijd zich te herstellen. Hij bombardeorde hem met linksen en redhtsen tegen hoofd en lichaam zo dat de Nederlander, totaal verbus- UEN BOSCH - Donderdag 15 au gustus "fcal het vijftien jaren geleden zijn, dat de eerste vijf gijzelaars werden gefusilleerd op het landgoed „De Rovert" in Goirle. Op deze dag zuilen om 12 uur 's middags deze vijf, benevens de drie gi'ijzelaars, die m een bos bij Woudenberg werden gefusilleerd, worden herdacht en -j zal namens de ond-cüaelaars ee" I 4 jaavL nof een^foor zeven krans bi) het ter plaatse opgerrchte gS j" ,™fdeen> '00r gedenkteken worden gelegd. teuen a era get loerd Meedogenloos zette de Brit zijn I aam al voort er» nog voordat de gong DDN HAAG De Nederlandse luidde lag Moos weer op zijn kniieén reget mg zal op verzoek van de I met zijn armen de benen van Water- Voor het springconcours Puissance j en C. j. van de Pol (Etndhovenj mei KLM proberen met Ghana een i man omvattend. viel reeds in de tweede ronde de I „Abendgianz" leder 3 (ftn. luchlvaai'to ver eenkomst te sluiten. 1 In de tweede ronde hervatte Wa- heeft ontmoet. terman het offensief, Moos werd door *en btoot tegen de neus gewond en ven olgens bestookt met felle linksen en rechtsen. Hij verdedigde zich zo goed als hij kon en probeerde her- naaidehjk te counteren. Maar hij had met een superieure tegenstander te doen e?) moest, ondanks zyn moedig verweer, do wet van de sterkste on- daigaan. Toen hij wederom weer ne gen tellen naar het canvas was ge zonden kwam de scheidsrechter tus senbeide en stuurde hij Moos terug naar zijn hoek. Peter Waterman staat bekend om zijn stootkracht. Van de 28 partijen, welke hij in de periode 1934—1956 bokste, heeu hij er 22 door k.o. of technische k.o. gewonnen. Zyn ma nager was in de wolken over de wijze waarop hij Moos buiten ge vecht stelde: „In de regel heeft Pe ter een zeer trage start, maar au was hij als dynamiet," hij. Moos zeide dat Waterman de hard ste puncher wag die hij tot dusver

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 3