SCHEEPSTIJDINGEN mf®T- Onbeduidendeinbraak bracht meer aan licht m RADIOPROGRAMMA Havenradar werkte zeer goed; lof voor radarwaarnemer Derks Schiedammers voor rechtbank Vrouw gedood bij botsing j,Van kinschoten" bij Gusto te water KERKNIEUWS Marktberichten KLM VLIEGTUIGEN SIM PEL MAN Wiërihgèh J*11~T l Raad voor de Scheepvaart in uitspraak over aanvaring: Aangekomen schepen Scheldevaarr Dinsdag 13 augustus 1957 7. (Van een onzer verslaggevers) £cn onnozel inbraakje, waarbij niets werd gestolen, omdat er niets te stelen was, bracht vanochtend twee jonge Schiedammers voorde Rotter damse rechtbank, waar hen nog meer ten laste werd gelegd. Het In braakje, dat zij samen pleegden, was voor beiden het minst erge feit. I>e officier eiste tegen de 23-jarlge loswerkman F, A, van A, ze» maan den met aftrek en tegen de 18-jarlge leerlitig-lootf6'Ieter H. van der zes maanden met aftrek, waarvan twee voorwaardelijk, In mei van dit jaar waren ze sa men naar een Schiedamse verffa- bnek gegaan. Door een bovenlicht wisten ze binnen te komen, maar een strooptocht door de fabriek le verde hun niets op, behalve dan een arrestatie, enkele dagen later. By bet onderzoek bleek, dat bei den meer op hun kerfstok hadden. Ze hadden elkaar als broeders in de nood gevonden, want Van A. was juist de dag te voren door zijn vader het huis uitgezet, om dat hij het al te bont maakte, en "Van der P. had een jaar lang zijn baas voor aanzienlijke bedragen be stolen en vreesde ontdekt te wor den. Ze wilden naar het buitenland vluchten en besloten zich via een inbraak van het nodige geld te voorzien. P, A, van A. was verleden jaar uit de jeugdgevangenis ontslagen, waar hij een straf wegens verduis tering had uitgezeten.Thuis geko men kon hij niet aan de slag ko men. Hij had 1100 gulden schuld en dat dreigde steeds méér te worden. Geld van de Katholieke Jeugdbe weging, dat hy onder zich had, heeft hij in eigen zak gestoken. „Een slappeling," noemde de of ficier hem, „die graag goede sier maakt." Voor Van der P. was het de eer ste maal dat hij raet de justitie in aanraking kwam. De jongen kreeg thuis een behoorlijke opvoeding en had iedere, week vijf gulden zak geld. Hij vond dat veel te weinig, omdat m het café vriendjes zaten die hun hele loon in drank en si garetten konden omzetten. Verdach te rookte veel, veertig sigaretten per dag Om hiervoor genoeg geld te hebben nam hij uit het jasje van zjjn baas, wanneer dat aan de kap stok hing, geld weg. In totaal moet Gisteravond omstreeks kwartover tien is op de .'s-Gravendükwal, by de een vrouw bij het over steken aangereden door een taxi. De vrouw is met ernstige verwon dingen aan armen en benen in be wusteloze toestand naar het Cool- swigelzlekenhuis vervoerd, waar zij omstreeks middernacht is overle den, zonder by bewustzijn te zijn geweest. Het slachtoffer is vermoe delijk de 48-jarige mejuffrouw L, P. Maat uit de Wagnerstraat te ""Vlaardingen. i Zaterdagmiddag om 3 uur zal bij de werf Gusto te Schiedam het mo torschip „Van Linscboten" te water worden gelaten. Het is een schip van 5900 dwt, gebouwd voor rekening van de Koninklijke Paketvaartmij. te Amsterdam. Expositie in Oversehie Vrijdagavond om half acht wordt in de Finse school te Oversehie een tentoonstelling van 250 schilderijen: een verzameling huisvlijt, fotomate riaal en kindertekeningen geopend De expositie is georganiseerd door de wijkraad voor Oversehie. Ned. Herv. kerk: Beroepen te Süvol- de (toez.) B. W. Abbink. kand. te Utrecht. Aangenomen naar Heinen- oord (toea.) D. Olieman, vïc, te Hetnen- ourd. Naar Zunderdorp J. C. Neeleman te Pijnacker. Naar Dokkura D. I. Mie- elema te Tzummarum I dat meer dan vijfhonderd gulden zijn geweest, maar niemand weet hoeveel precies, want de diefstallen strekken zich over een heel jaar .uit. „De voortdurende herhaling 'van de diefstallen is het ergste", zei de officier en hij kwam tot bovenge noemde eis, die alleen zo laag uit viel, omdat verdachte nog zo jongis. Veiling Zuidhollandse Eilanden Prijsve-loop van de Coöp. Tuinbouw-' Veiling der Zuid-Hollandsere Eilanden U-A. Anth, Fokkerweg, Botterdam, 12 augustus 1957. Aardappelen gr. 8IS; ld. p. 612 beide per kg.; Bloemkool A 12—52, per stuk; Dubb, Frmc 1 33—4)7; id. 2 25—57; Stokprinc. 5684, Stok-snij bonen 1 57-^-67; id 2 3263; Fronksnfj- bonen 3742; Swmsnh bonen 2735: Reine Claude 67—1.29; Reine Vict. 1.05— 130; Ontario 71—1.33, alles per kg.; Ana nas-meloenen 891.36; Perziken A 22 40; id. B 18—25 alles per stuk; Franke- thaier 2,1.SO—1.70 Andijvie 7—14,; Augur ken 31—97; Kroten 4>/a—15; Rode Kool 7 16, Gele kool 812 alles per kg. Kom kommers A 8—17; id. B 8—14; Sla IA 10—13; id. ZA 6—11. ld. B 4—6; alles per kg.; Uien 1317; Tomaten blnnenl. A 20—31; id. B 21—32; id. C 20—27; id. CC 20; id. export A 27—28; id. B 27; id. C 24—27; jd. CC 20 alles per kg. Precose: St. 70 op 83; Ct. 65 op 80—84; St. 60/63 81-92- St. 55/60 77—83; St. 50/ 55 70—73; HH 65 Op 86; HB 60/65 77—80; HH 55/60 66—97; HH 50/55 63: HH 1 61— 1.09; HH 2 45—75; K 28—69. Zigeunerin-, 87—90: 88- 71; 61—65; 56; 50—76. 52—717; 38—62. Perz. appel 81; 78. 83, 79, 65, 88, 53. Early Vict. 55. 5S, 37—52: 36—45, 28— 34, Manks Godli: 67—74; 58; 45—48; 32—49 31; 23. Veiling Barendrecht BARENDRECHT, - Andijvie 10—15, aanv. 15000 kg; Bloemkool A, 3612, id, B. 27—32, id. C. 14—18 aanv. 2ÜQQ0 st.; Snijbonen 45—59; Prinsessebonen 41 52, aanv. 65.000 kg; Flatelaskomkommers A 8—12 id. B 8-11, id. C 8, Jd kilo 8, aanv, 30.000 st.; Rode kool 4—17, aanv. 8 000 kg.; Sla A 6—10, aanv. 35 000 st.; Tomaten: A. 26—29. id. B 24—27. id C. 2224, aanv. 25.000 kg; Meloenen 981.17 aanv. 4000 st.' Early Victoria, htush. A 69—79, id. B 66—76 ld. C 59; Précose de Tréfoux; Standaard A 85— 93, id. B 80—86, id, C 69—71; Huish. A 74—92, Jd. B 68—81, Jd. C 64—70. Perzik- rode zonneappel: stand A 90—92. id, B 03—87, ld. C. 78—89; Huish. A 90—92, id. B 86—98, id. C 73—84; Zigeunerin- Stand. A 89, id. B 82—93, id. C 80—SO Totaal aanvoer 30 000 kg. Veemarkt Rotterdam Aanvoer totaal 4612 dieren, waarvan 280 vette koeien; 1058 gebruiksvee; 488 vette kalveren- 125 graskalveren; 173 nuchtere kalveren; 155 varkens; 103 biggen; 93 paarden 89 veulens; 423scha pen of lammeren; 30 bokken of geiten. De prijzen waren: vette koeien per kg. (in centen) 300—320, 270—300, 250—270; vette kalveren per kg. (in centen) 250— 270, 220240 180—200; graskalveren per stuk 500. 400, 300; nuchter kalveren 80, 08. 38: biggen per stuk 58,4a 42: slacht- paarden per stuk 250, 230. 210; veulens per stuk 475, 425 325- schapen per stuk 100 90. 80; lammeren per stuk 75. 65. 55: kalf. en melkkoeien per stuk 1190. 990, 800; varekoeien per stuk 850, 750 650; vaarzen per atuk 870, 770, 570; pin ken per stuk 620, 520, 400. Aanvoer vette koeien was matig han del tamelyk prijzen vooral met lager dan gisteren; vette kalveren aanvoer even ruim handel wilbger, pr«zen sta biel; graskalveren aanvoer iets minder handel flauw prijzen als vorige week, nuchtere kalveren aanvoer kort handel vlug prijzen stijf; biggen aanvoer iets meer handel stroef prijshoudend, slaohtpaarden aanvoer als vorige week handel redelijk prfj's iets lager; veulens aanvoer tamelijk handel levendig prij zen stijver schapen/lammeren aanvoer even korter handel zeer traag vooral niet hoger in prijs; kalf. en melk koeien aanvoer klem handel stil prij zen goed houdend; varekoelen aanvoer iets meer handel slepend prijzen iets lager; vaaren/pmken aanvoer gewoon handel traag prijzen AMSTERDAM, 33/8. Thuisreis: FH ■LKV (Meson) vanochtend uit Abadan naar Cairo; FH—LKU (Photon) in.Bei- roeth verwacht; PHLKP (Atoom) vanochtend uit Bangkok naar Karachi; PH—LDS (Soerabaya) in Bangkok; FH LKG (Griffioen) vanochtend uit To kio naar Manila. Uitreis: PHLKB (Positon) vanoch- ind'in Djakarta; FH—LKS (Proton) vanmiddag van Beiroeth naar Karachi; PH—LKD (Ion) in Karachi verwacht; PH—LKF (Phoenix) in Karachi ver wacht. - m ""A iL. S?T - - WOENSDAG 14 AUGUSTUS 1957 HILVERSUM I VARA; 7,00 Nws. 7.10 Gym. 7.23 Gr. 8.00 Nws. 8.18 Gr. 850 V. d. vrouw. 9.15 Gr. <9.35—9.40 Waterst.). VPRO: 10.00 Boekbespr, 10 05 Morgenwyding. VARA: 10.20 Gr. 1U.45 Gevar. progr. il.30 V. d. jeugd. 12 00 Lichte muz. 12.30 Land- cn tuinb. meded. 12.33 V. h. platteland. 12.33 Gr. 13.00 Nws. 13.15 Dansmuz. 13.50 Medische krom 14.00 Kamerork. 14.45 V. d. jeugd, 16.00 V. d. zieken. 1630 Gr. 16 55 Lichte muz. 17.15 Vakantietip6. 17.50 Regeringsuitz. 13 00 Nws. en comm. 1820 Act 18 30 R.V.U.: mr, dr. B. W. H. Pitte' een vergeten beschaving: het rijk der Groot-Mogols m Voor-Indië in de lbe en 17e eeuw. 10 00 Gr. 19.10 Oog in oog roet de meesters, VPRO: 19.30 V. d. jeugd VARA: 20 oo Nws. 20.05 Tussen de tegels door. 20.15 Ork.cone. 21.10 De twee Magdalena's. 22.15 Rep. Trofeo D'Italia. 2235 Gr- 22.45 Het Intern. Geo fysisch Jaar. 23 00 Nws. en SOS-ber. 2315 Gr 23.5024 00 Socialistisch nws. in Esperanto HILVERSUM II NCRV; 700 N".vs. 7,10 Gewijde muz. 7 45 Een Woord voor de dag. 8 00 Nws. 8-13 Gr. 9.00 V. d. zieken 9.30 Vernuft en techniek. 3.35 Concertork. 10.05 Gr 10 30 Morgendienst. 1100 Gr. 12 00 Me- tropole-ork. 12.30 Land- en tuinb. mede delingen 12.33 Lichte muz. 12.53 Gr. of act. 13 00 Nws. 13.15 Prot. Interker kelijk Thuisfront. 13.20 Zigeunerkwintet 13.45 Les Pêcheur de Perles. 15 30 Vioo) en piano. 16.00 V. d. jeugd. 17.15 Amus muz. 17.40 Beursber. 17.45 Pianorecital. 17 55 Mannenkoor- 18.15 Leger des HeUs- crk. 18.45 Spectrum vJi. Chr. Organi satie- en Veremgingsle'i en. 18 50 Boek bespr 19.00 Nws. 19.10 Orgelconc. L9.30 Buitenl. overz 1B.50 Gr. 20,00 Radiokrant 20.20 Lichte muz. 20.40 Bariton cn piano.. 21.15 Muz. Filharm. ork. 22.45 Avond- overdenking. 23.00 Nws, 23.1524.00 Gr, TELEVISIEPROGRAMMA'S KRO: 17.00—17.30 V. kind. AVRO: 20.10 Televizier. 21.(0—22,30 De witte Valk. BRUSSEL 324 ra 12.00 Gr. 12.30 Weerber. 12.34 Gr. 13,00 Nws. 13.11 Gr. 14.00 Imitatio Christi. 15.50 Gr. 16.15 "Ork. cone. 17 Nws. 17,10 Vto'ol en piano. 17.50 Boekbespr. 18.00 Gr. 18.30 V. d. sold. 19.00 Nws 19.40 Gr. 20 00 V. d. vrouw 21.00 Gr. 22.00 Nws. 22.11 Gr. 22,55—23.00 Nws GROTE VAART AMPENAN pass. 13 vm. Azoren. naar Alexandrie en Java; AARDIJK 18 sept. te R'dam venv.; ABBEDÏJK 18 sept. te R'dam verw AN DIJK 15 vm. 3 uur te Havre verw. en 19 te R'dam; ARNE- DUK naar Havre 12 op 430 mijl nm.w. v Fayal 21 te K"d.am verw.; AXELDIJK 14 te New Orleans verw. en 4 sept. te R'dam; A LA MAK pass. 13 vm, Ouessant 15 te R'dam verw.; ALCOR, 14 vm. 2 uur te Antwerpen verw.; ALIOTH naar Rio de Janeiro 13 bij Kaap Verdische Eilanden; ALKAlD'pass. 13 Straat Or- muz 14 te Bahrein verw.; ALPHARD n. Las palmns en R'dam 12 op 120 mijl n. Jl-o. van St Paul's Rocks; OLPHERAT naar Rio de Janeiro 12 op 240 mijl n.o. van Belee; ALVDHA naar Nederland 11 op 400 mijl noord van Bermudas; AL- WAKI n R'dam 13 te Shanghai; AAG- TEKERK pass. 13 Straat Messina naar Port Said en Japan; ANNENKERK naar R'dam 13 vm. Ie Suez; ANGOLAKUST 13 te A'dam- AEGIS 13 nam. te New York: AMYNTAS 12 nam. van Faro 18 te A'dam verw.; ARDEAS 13 nam, te A'dam; ARTEMIS 16 ie Mobile verw.; AM5TELKROON 12 's avonds van Cu rasao ca. 27 te A'dam verw.; AMSTEL- MEER 13 te New Orleans; AMSTEL- SLOT pass. 12 dwars San Francisco 14 te Portland Ore verw.; AMSTELVEEN 13 te Kaapstad; AMSTELWAL te Sin gapore, door defect raken van smeer- ohepomp is schade ontstaan aan lagers, herstel zal ca. 3 weken in beslag nemen. ATTIS 13 te Geoigetown; AXKRUM- DIJK naar New York 13 te Victoria Br. ALCYONE 12 van Phiiadelhpla ca. 26 te R'dam of A'cam verw.; ALHENA 12 v. Montevideo naar Santos en. R'dam: AL- NATI 12 van Santos naar Montevideo BANTAM pass 12 nam. Sabang naar New York 15 te Colombo verw.; BEN GALEN 12 's avonds van Sorong naar BaJik Papan; BLITAR pass, 13 Kaap Guardafui naar Djeddah; BALI naar A'dam 13 nm. te Aden: BATJAN naar Halifax 12 op 180 myl west van Lissa bon; BAWEAN 9 te Sea tie; J3ENGKA- LIS 12 nam. van Singapore naar Nieuw Guinea 14 te Labuan verw.; BILLITON 13 vm. van Suez naar Aden en Java; BINTANG naar Java 15 nam. te Bela- wan verw.; BORNEO pass. 13 Minikoy n Belawan en Java; BRITSUM. pass. 13 vm. Djeddah naai: Suez en Falmouth: BOSCHKERK 12 's avonds te Antwer pen; BARENTSZ 13 te Surabaja, BLOEMFONTEIN 12 van Kaapstad n Las Palmas en A'dam. CASTOR 13 te Curagao; CHARIS pass. 13 dwars Aux Cayes 15 vm. te Mara- caibo verw.; CAMPHUYS 12 van Bela wan 15 te Priok verw.; COLYTTO pass. 13 Land's End naar R'dam; CONGO- KUST pass 12 nam, Ouessant naar West Afrika 14 vm- te Bordeaux verw.; CALAMARES naar R'dam 13 vm 720 mijl west van Flor es (Az.) CARRILLQ 12 nam. van New Orleans naar Puerto Armueiles, DRENTE 2 okt. te R'dam verw.; THN- TELDIJK 11 sept. te R'dam verw.; DUI- VENDIJK naar Vancouver 13 te San Jose de Guatemala; DELFT pass. 13 dvv. Ouessant naar Punta Cardan; DORIS p. 13 Jamaica naar Mobile; DE EERENS 9 van Penang naar Singapore. DINTELDIJK naar R'dam 12 te Los Angeles. EEMDUK 3 sept, te R'dam verw.; ENGGANO pass. 13 Kaap Guardafui naar Aden, en Avonraouth; EEMLAND pass. 13 vm St. Paul's Rocks naar Bahia EENHOORN pass. 13 Algiers naar Era- den. EEMDUK 11 te Houston. FHIESLAND pass. 13 vm. Ras Far- tak naar Houston, 18 te Suez verw.; FLEVO 13 te Odense. FLEV O 13 van Odense naar Aalborg. GROOTE BEER 13 vm. te Quebec, vertrekt 13 nam.; GAROET 8 okt. te R'dam verw.; GAASTERKERK naar Calcutta 13 in Straat Gibraltar 15 te Marseille venv.; GORDIAS pass. 12 nm Wight naar Cirstobal; GUINEEKUST n. Douala 13 vm te Dakar; GAASTER- LAND pass 13 'oostelijk Madeira 18 te A'dam verw.; GRAVELAND naar A'dam 12 *s avonds te Paranagua, GROOTËKERK 13 dwars Recherche Archipel 15 te Adelaide verw. HEEMSKERK 13 te Shanghai; HOOG KERK pass. 12 'a avonds Straat Mes sina naar Port Said en Australië; HEC TOR 13 te Lissabon; HERA 12 op 420 mijl w.z.w. van Ouessant 16 te A'dam verw.: HERMES naar Emden 32 op 600 mijl z.w. van Azoren; HOUTMAN 13 te Priok. HATHOR 13 van A'dam naar Nor- denham; HECUBa 13 van Demarara n. Puerto Ordaz; HELDER 12 van Port au Pnnce naar Ciudad Trujlllo; HER- SILIA 13 van Port au Prince naar Cm- dad Trujilio. ISIS 12 van Caracol naar Baltimore. ILIAS 13 te Milazzo. JAPARA (Lloyd) 13 vm. te Havre 17 te R'dam verw.; JOHaN V. OLDEN- BARNEVELT 13 te New York; JASON 13 te Guanta- JUPITER 13 te Kalivia; JAGERSFONTEIN 13 vm. te Hamburg; JOSEPH FREEING pass, 13 Fimsterre paar Las Palmas en Monrovia. KERTOSONO 12 nam van Port Said naar Napels en New York; KOTA AGOENG pass. 12 *s avonds Minikoy naar Port Sudan 5 sept, te R'dam verw. KOTA BAROE 9 te Priok 19 sept, te R'dam verw.; KOTA INTEN 15 te Mahe verw.; KINDERDIJK 1 sept, te R'dam verw.; KIELDRECHT 12 nam. van Co chin naar Aden en R'dam; KARATON 13 te Wanalau, KARIMATA 12 van Priok naar Sin gapore; KERTOSONO naar New York 16 vm. te Napels verw, LANGKOEAS pass. 12 Straat Soenda naar Djeddah; LIMBURG 13 ter rede v Jucaro (Cuba); LEOPOLDSKEEK pass 12's avonds Kaap Guardafui naar A'dam 14 te Aden verw.; LEUVEKERK pass. 13 DsadRlusbank (Rode Zee) naar R'dam 14 of 15 te Suez verw.; LOOSDRECHT pass. 13 Lissabon naar Genua en Per- (Van onze correspondent) AMSTERDAM. In zijn uitspraak inzake de aanvaring van het motorschip Domburgh (een schip van Wm. H. Müller en Co N.V. te Rotterdam) en het motorschip Wulp van P, A. van Es en Co te Rotterdam, op de Nieuwe Waterweg op 4 maart jX tijdens dikke mist, heeft de Raad voor de Scheep vaart zijn waardering uitge sproken voor het werk van de radarwaarnemer J. H. Derks van de post Rozenburg, die er blijk van heeft gegeven de si tuatie goed te hebben be grepen. De Domburgh was 's avonds van Rotterdam vertrokken met bestem ming Casablanca. Kapitein W. den Held had het vertrek aanvankelijk uitgesteld met het oog op het slechte zicht. Toen Maassluis was gepasseerd werd het echter plotseling weer dik van mist. In een bocht van de Water weg is de Domburgh toen van zijn koers afgeweken. Radarpost Rozen burg deelde mede dat het jschip te veel aan de zuidkant van het vaar water voer. De loods wilde weer naar stuurboord draaien en liet zeer langzaam vooruitslaan en stuur- boordxoer geven. Rozenburg deelde toen mede dat op 400 met de Wulp naderde, van zee komende. Het laat ste schip voer goed aan stuurboord zijde van het vaarwater en op volle kracht. Toen de walradar meedeelde dat de Domburgh teveel aan de zuid kant voer, minderde de Wulp vaart: even later geschiedde de aanvaring. De Iiavenrad3r, aldus de Raad voor de Scheepvaart, blijkt zeer goed te hebben gewerkt. Waarnemer Derks besteedde al zijn aandacht aan de Domburgh en de Wulp, en gaf beide schepen zonder zich direct met de navigatie te bemoeien, alle aanwij zingen die kapiteins en loodsen no dig hadden. zlsche Golf; LAWAK pass. 13 nam. dw. Acapuleo naar Los Angeles; LUNA pass. 13 Ouessant naar Oran; LETO naar Gdy nia 12 op 420 mijl o.z.o. van New York; LOUIS LANTZ 15/16 middern, te R'dam verw. LOPPERSTJM 13 te Houston, MAAS LLOYP pass. 13 Lissabon naar Port Said en Java: MARNE LLOYD 3 okt te R'dam verw.; MATARAM 9 sept. te R'dam verw.; MODJOKERTO pass. 13 nam. Kaap Guardafui naar Suez 2 sept. te R'dam verw.; MUSI LLOYD 12 v Surabaja 14 te Piadju verw en 12 okt. te R'dam; MAASDAM naar New York 13 vm. 8 uur te Havre; MEERKERK pass. 13 Finisterre naar Marseille en Bombay MELISKERK 12 nam. van Port Said n. Genua en R'dam; MUIDERKERK pass, 13 vm. Port Sudan naar Basrah 15 te Aden verwacht; MAP IA 14 te Colom bo verw, MANTO pass. 13 Finisterre naar Antwerpen: MIDAS 13 te Barcelo na; MAAS 13 te Latokla; MONTFER- LAND pass. 13 westelijk Lissabon naar Recife; MUSI 13 te Makassar, MYLADY vertrekt 16 van Velsen naar Wasa. NESTOS pass, 13 dwars Ouessant naar Barbados; NIOBE 12 nam. 7 uur uit de Waterweg naar Helsinki- NIAS pass. 12 nam. Balabac Straat 15 te Singapore verw.; NOORDZEE naar Walvisbaai 10 te Victoria B.C. NIOBE naar Helsinki 13 te A'dam. ORANJE naar A'dam 13 vm. te Suez; OBERON naar-Havre en A'dam 12 op 500 mijl west van Ouessant; ORANJE STAD naar Plymouth en A'dam 12 op 1000 mijl z.w, van Flores (Az.); OSIRIS 13 te Santa Marta. ORION pass. 13 vm. Finisterre 16 te R'dam verw. PRINS ALEXANDER 12 nam. van Rouaan naar Antwerpen, en R'dam; PRINS CASIMIR naar Montreal 12 op 400 mijl west v Valentia (Ierl.); PRINS JOHAN WILLEM FRISO naar Montreal 12 op 50 mijl z.w. van Valentia (Ierl.); PRINS PHILIPS "WILLEM pass. 12 nm. westpunt Anticosti Eiland naar Montreal PRINS WILLEM GEORGE FREDERIK pass. 13 vm. Stratpolnt naar Havre en R'dam: PRINS WILLEM IV pass. 12 Portland Bill naar Montreal, POLYDO- RUS 12 nam. van Suez naar Java 16 te Aden verw.; POLYPHEMUS pass, 13 Massawab naar A'dam 16 te Suez verw., PYGMALION naar New York 12 nam, 330 mijl z.z.w. van Bermudas. PLATO 13 van A'dam naar Hamburg; PRINS FREDERIK HENDRIK 10 van Toronto naar Montreal; PRINS WILLEM IV naar Montreal 13 op 150 mijl west van Land's End; PRINS WILLEM V 12 van Toledo naar Cleveland. REMPANG pass 13 dwars Oran naar Port Said en Calcutta; RIOUW 13 vm. te Philadelphia; ROEBIAH pass 13 Scillys 14 te Rotterdam verw.; ROE PAT 12 te Kboralmuïatta; ROTTI 13 te Makassar. 5ALATIGA 10 te Damman; SAMA- RINDA 8 te Lorenzo Marques: SA- RANGAN pass. 13 dwars San Juan Del Sur naar Trinidad en Kaapstad 15 in PanamakanasI verw„: SCH1EDIJK 13 te New York 25 te R'dam verwacht; SLOTERDIJK naar Antwerpen 12 op 300 mijl zutd van Kaap Race 20 te Rotterdam verwacht; 50ESTDIJK 13 te Bremen; SOMMELSDIJK 13 vm. te New York ca 10 sept. te R'dam terug, STAD AMSTERDAM 13 te West Hart lepool: STAD ARNHEM 13 nam. bij Zuidwestpunt Ierland 15 te Manchester verwacht; STAD DELFT pass. 13 Belle Isle n. Engeland; STAD DORDRECHT pass 13 vm. Ouessant 15 te Sluiskil venvacht; STAD HAARLEM pass. 12 's avonds Texel naar Narvik; STAD LEIDEN 13 nam. te Wabana; STAD ROTTERDAM naar Middlesbro 12 op 680 myl west van Valentia (Ierl.); STAD SCHIEDAM naar Savona 13 te Gibraltar; STAD UTRECHT 12 vm. v. Narvik 16 te R'dam verwacht; STAD VLAARDINGEN pgss. 12 nam. Stavan- ger 14 te A'dam verwacht. SUMATRA naar A'dam 10 te Port Swettenham: SARPEDON 12 nam. van Carupano n. Baltimore: SOLON 14 vm, 8 uur te Rotterdam verwacht; STRABO 13 vm. te A'dam; SCHIE 13 te Port au Prin ce; SWARTENHONDT 13 vm. te Dong- gala, STRAAT MALAKKA 13 te Bin- tang: STRAAT TORRES pass. 13 d\v. Cape "Wessel naar Brisbane. SUMATRA naar A'dam. 12 te Beja- wan; SEVEN SEAS 12 nun. te South ampton; step/en 12 van Leixoes naar Montreal. TABIAN naar Djeddah 12 op 740 mijl z.o. van Ceylon; TEUCER naar Java 15 te Belawan verwacht; TE- LAMQN pass. 12/13 '5 nachts noorde lijk Fayal naar Emden; THALETAS pass. 12/13 's nachts Fonza naar Sa vona; THEMIS 13 nam, te Bremen; TIBERIUS naar Georgetown 13 bij de Azoren; TITUS 13 te R'dam; TRITON 13 te Port of Spain; TROMPENBERG naar Havre en A'dam 12 op 600 myl w,z w. van Land's End; TJIBADAK 10 van. Zanzibar naar Melbourne; TJI- BANTJET 13 te Belawan; TJIFANAS 5 te Saigon; TJIPONDOK 9 te Yoko hama; TJITJALENKA 13 te Kobe; TA- MO pass 13 Victoria Braz. naar Ant werpen en R'dam; TARA naar Ant werpen 12 op 460 mijl o z.o. van Long Island; TIBA pass. 12 nam. Ouessant naar Rio de Janeiro, THEMISTO naar Wabana 12 op 100 myl wi.w, van ScilJys. TRAJANUS naar West Indie 14 te Porta Delgada verw.; TJINEGARA 9 te Buenos Aires; TERO 13 van Buenos Aires naar Bahia Bianca. VAN NOORT 13 te Singapore. WATERMAN 12 nam. 4.3S uur uit de Waterweg n. Sydney; WILLEM RUYS pass 13 Kaap B011 naar Port Said cn Java; WONQGIRI naar Java 13 nam. te Djeddah; WONOSARI 12 te Ban dar Shapour: WONOSOBO 9 te San Francisco; WESTERDAM naar New York 12 op 240 mijl west van Scillys, WITMARSUM naar Bremen 12 nam 150 mijl noord van Bermudas. WATERMAN pass. 12 Dover naar Syd ney. IJSSEL naar Antwerpen en A'dam 12 op 1140 myl z.w. van Azoren. ZUIDERKRUIS naar R'dam 13 vm. te Walvisbaai; ZAANKERK 13 van Hamburg naar Stettm; ZONNEWIJK 13 te Beira. TANKVAART AMELAND 13 te Freeport; ANTONIA 12 van Tjslatjap naar Piadju 13 m Straat Sunda; AsTRID NAESS naar Houston 32 op 750 myl oost van Ber mudas. BLOEMENDAEL 12 van A'dam naar Londen. CALTEX LEIDEN pass. 13 Eiland Ma- sirah naar Suez; CALTEX PERNIS pass, 13 Massawah 27 te Perms verw.; CALTEX THE HAGUE pass. 13 Perim n Stockholm; CALTEX ROTTERDAM p 13 Lissabon naar Bandar Mashur; CE- RONIA 13 te Piadju; CISTULA 12 van Punta Cardon naar Dakar; CLAVELLA 12 op 380 ra Ij! oost van Mogadiscio 15 te Mombassa verwCLEODORA 16 te Colombo verw.; GORILLA 13" te Port Okha; CORHIE B. pass. 13 Land's End naar Liverpool; CORYDA 12 nam. van Piadju 14 vm. te Pulo Sambu verw,; CRANIA 13 te Curasao. DILIGENTÏA 12 nam. te Stanlaw; DORDRECHT naar Antwerpen. 12 op 360 mijl n-w. ten w. van Fayal; DORE- STAD naar Pernis 33 bij de Azoren, DILIGENTÏA vertrekt 13 van Stan- low naar Vado (Genua). ELIZABETH B, 17 te Honolulu verw.; ERINNA 13 dwars Sabang 15 te Singa pore verw.; ESSO NEDERLAND pass. 13 Ouessant naar Perzische Golf; ESSO ROTTERDAM pass. 13 Straat Ormuz n Antwerpen; ETREMA 12 's avonds te Curacao. FELIPES 13 te Piadju. HAROLD pass. 13 Texel naar Hel sinki; HILVERSUM pass. 13 Algiers naar Antwerpen. KALINGA naar Buenos Aires 12 op 270 miji noord van Cayenne; KALY- DON naar Pernis 12 op 1040 mijl zw. van Azoren; KARA pass. 13 Kaap Se latan 15 te Singapore verwacht; KEL- LIA IS te Pernis verwacht; KHASIEL- LA naar Avonmouth 12 op 720 mij) west van Fayal; KONINGSWAARD 12 te Sheerness; KORATIA naar Curacao 12 op 450 my! zzw. van Fayal; KO- HENIA naar Geelong 13 op 800 mijl west van Melbouren; KOSICIA naar Curacao 12 op 400 mijl z.w. van Azo ren; KHYPTOS pass. 13 Kaap Sao Thome naar Curacao, KYLIX pass. 13 Victoria Braz naar Curasao. LIBERTY BELL 15 te Philadelphia verwacht; LEENDERT B 12 te Uitlui den gesleept wordend, MALEA 13 's avonds te Pulo Sam bu; MATTHEW pass 12 "Mullhead naar Karlsharon; METULA 14 te Wellington verwacht; MONICA 13 te Preston; MOORDRECHT 13 te Mena al Ahmadi; MUNTTOREN pass. 13 Oporto naar Pemis. MIJDRECHT naar Perzische Golf 12 nm te Port Said. MAUREEN 13 van Londen naar Rot terdam; MERCURIUS 10 te Poole- NAESS COMMANDER pass. 13 Dea- dalusbank (Rode Zee) naar Fawley 14 te Suez verwacht» ONDÏNA 13 te Curaqao. PENDRECHT naar La Plata 12 op 960 mijl oost van La Plata; PERNA 14 te Madras verwacht PURFINA HEL- 1 LAS naar Genua 12 nam 700 mijl ono van Guadeloupe; PURFINA NEDER LAND 12 ter rede van FTumicmo. ROTULA 13 te Singapore, SAIDJA 13 's avonds te Baltk Papan: SCHERPENDRECHT naar Sidon 12 op 60 mijt west van Texel: SIRRAH p. 13 Jask 15 vm. te Abadat verwacht; STAN VAC LIKIK 9 van Singapore n. Perzische Golf. STANVAC PENDOFQ 13 ts Bangkok; STANVAC TALANG AKAR 13 te Tandjong Uban- STATXJE OF LIBERTY pass. 13 Gibraltar naar Port Said en TJena al Ahmadi; STEL LA MARIS 13 nam te R'dam verw. TANKHAVEN II 12 's avonds van Sungef Gerong naar Bangkok; TARIA 13 vm. te Curaqao: THEOBALDIUS p. 13 Deadalusbank (Rode Zee) naar Gi braltar voor orders 14 te Suez verw.; TIBIA naar Curasao 12 op 80 mijl zuid van Land's End.; TOMOCYCLUS pass 13 Kreta naar Liverpool. VIVIPARA .13 vm. van Suez naar Mena al Ahmadi. VASUM 13 vm. 8 45 mar uit de Wa terweg naar Mena al Ahmadi. W. ALTON JONES naar'Philadelphia 12 op 1360 mijl zo van Bermudas'. WESTERTOREN naar Perms 12 op 38ö mijl wesf van Finisterre; WOENS- DRECHT pass. 13 vm. St. Maarten n. Pemis, KUSTVAART ALTHO 13 te Boston L. ALBERGEN 12 nam. te Teignmouth. -ADINE 13 nm. te Hull. ATT S pass. 13 Dungeness n. Swansea ANNE CHRISTINE n Recife 12 by Fernando Noronha. AMBIORIX pass. 13 westelijk Saffi naar Dar. ARAK pass 12 's avonds Oran naar Port Har- eourt. ARNHEM 13 van Lorient naar R'dam AUDACIA 12 van KefJavik n. Halmstad. ADM. DE RUYTEB pass 12 Gothenburg n. Shoreham. ADM. NEL SON 13 te Otterbacken BAE T 14 vm. te Mantvïuoto verw. BEBOX" 13 te Aboe BETTY ANNE S. 14 vm. tc Swansea verw. BERNISSE pass. 13 Wight n Duinkerken. BINNEN HAVEN 12 nam van Duinkerken naar Casablanca BIRMINGHAM 13 te Har- lingen. BRINDA pass 13 Dover naar Fowey. "BERN pass. 13 vm*. Sandham- mem naar Boston L. BLOEMGRACHT pass. 13 Borkum 14 vm. te A'dam ver wacht, BREEZAND 13 nam te R'dam verw BISCAYA 12 te Fowey BRUI SER 13 van Aalborg naar Gothenburg. CALAND 13 te Nantes CITO 15 te Dordt verw, (Mauntz). DE - RUYTER 14 te Londen verw. DOMBURGH pass. 13 Dover naar Casa blanca. DRIEBERGEN naar Malta 13 nama by Kaap Villano. DRENTHE 12 te Pitea. DE NI 33 te Blyth. EEMSMOND 13 te Pitea. EEMS pass. 13 vm Gotskasadon naar Shoreham. EIBERGEN pass. 13 Casquets 15 te ta ming ham verw. ELSENBUKGH naar R'dam 12 nam. te Duinkerken. ERKA- LIN 13 vap Abenraa naar Skagen. ENERGIE 15'te Manchester verw. ELLA 12 te A'dBm voor reparatie. ESCAUT 13 nm 4 uur te R'dam verw, ENGQN3A 5 te Port Everglades. FIAT 12 te Hamina. FEROCIA 13 van Drogheda naar Vannes FEDALA pass. To Dungeness naar Dublm, FRIESLAND .pass 13 Dungeness 19 te Huelva v-rw. FIDUCIA II 13 te Maassluis. FLAMIN GO 13 nam, 8 uur te R'dam verwacht. FRIDA BLOKZIJL 13 vm. 10 uur uit de Waterweg naar Liverpool. FLEVOLAND 12 te Grangemouth. FRATERNITE 13 te Flixboro. GAZELLE 8 van Newburgh naar Lon den. GERONDE pass 13 Ouessant naar Casablanca GAASTERLAND 13 van R'dam naar Klngslynn. GEFLE 13 van Gefie naar Stockholm. HADO 13 te Jersey. HADA 12 te Westhar Uepocl. HENRTCA B. 13 te Ahus, HAVIK 13 te Rouaan. HOOG LAND 14 te Grangemouth verw, HUBA 13 vm. ter rede van Djeddah. HEEMS KERK 12 van Zaandam naar Sundsvall. HASKERLAND 13 van Goole naar Zee- brugge. IDA PI ETER 13 te La Bochelle. IM PORT 13 te Londen, JABA pass 13 Gocree n. Kopenhagen. JELL 17 te Dordt verw. (Mauritz). JULIA MAKY pass 13 Finisterre naar Lissabon. KITTY 14 te Grangemouth verwacht. KORTENAER naar Helsinki 13 te Brunsbuttel. LUBOX pass 13 Brunsbuttel 15 vm, te Boston 1. verwacht; LA PALOMA 13 te Stocka; LEUVEHAVEN 14 te Aarhuus verwacht; LIES 12 van Skuts- kar naar Sharpness, LICO 13 te Lon den; HMDEStNGEL 12 van Kopenha gen 14 te Gdynia verw.; LOTUS ver trekt 14 vim Antwerpen naar Londen: LIJNBAANSGRACHT 13 te Antwerpen. MIRFAK N. 13 te Hamburg; MD- PH RID N. pass. 12 's avonds Bomholra naar de Mersey; MENKAR N. 13 te Marseille. MIRZAM N. pass. 13 Finis terre naar Nantes, MARJAN 13 van Karlstad naar Manestad; MERWEHA- VEN 13 te Duinkerken. MAGELHAEN 10 te Bahia, MERWE5TAD 13 te Hol- tenau; MIDSLAND 13 van R'dam naar Lcith; MYFEM 12 van Rouaan naar Nykjoblng; MYSON 12 te Rouaan. NOORDLAND pass, 13 Dover naar Hamina; NETTIE 13 nam. 130 uur te R'dam, NOORDZEE pass. 13 vm. Brunsbuttel naar Bristol, NOORDER HAVEN 13 nm. te Antwerpen; NIEÜ- WEHAVEN 13 te Helslngborg; NIEU WE WATERWEG 12 van Swansea naar Rouaan; NAVIS 13 te Toppila NOORD- STAD 14 te Huil verwa.ch.t- OLEANDER 12 te New York; OCE AAN 13 te Gothenburg: OLIVIER VAN NOORT 14 te Rouaan verwacht. PALOMA pass. 13 vm. Sandhammem naar Birkenhead: PERREGEAUX pass. 13 vm. Ile de Croix naar R'üam; PIET SCHIPPER 13 van Boulogne naar Sho reham; PRINSENGRACHT 12 t« Hel sinki. 12 AUGUSTUS GERTTRUDE WIENER Vlaardingen ILM, Van Ommeren: V/ILCA Maassluis Dirkzwager; CLAlts OLDENDORFF Waalhav. 51 Kersten Hunik- IRMGARD PLEUGER Maasbav. Hanno; NIGERIA Merwehav. Muller James Smith; CITY OF HULL Lekbav. THB H. Schuurman; MARIE BOEIT GEK Pernia Caltex 3 Trias N.V.; GOOTE Merwehöv. Van Es; DVORA Waalhav. 86 N BK.; BERN A Waalhav. THB Kersten Hunikt OMI- ROS Pernis Shell 3 Vmke; JALA VISH NU Maashav. NZ. Fumess; LIZARD Maassluis Muller en Reitama. KATJA Duitsland Vmke; JUNE Maassluis Dirk zwager- STOKKFJORD Pernis DIrkzwa. ger; JAROSA Waalhav. 96 Vulcaan; SE NIORITY Waalhaven 70 Aig. Vr. Kan toor; JARTLLA boei D 7 Schiedam KW. Van Ommeren; MARGARETHE HO- NOLD Waalhav. 12 Hudig Veder; TAD- JOUKA Peril is Pakh» 2 Van Ommeren; SOLENT Zwijndrecht Sphetholf; KING AECEUS Waalhav. THB Anker Kolen Mjj KOLLSTEIN Pernis Shell II Van Ommeren; CRESCENDO Binnenhaven Nievelt Goudriaan. ROSE MARIE Dor drecht Ned. Bevr. Kantoor; BLACK PRINCE Perm3 A S F Soetenmeer Fek- kes; RIMBERG Waalhav. Fr. Sw. Ker sten Huiuk; LALANDIA Maashav NZ. Cornelder WILMAR Waalhav. 14 SEAM; AS SIM IN A K Waalhav. B7 Anker Ko len Mij: BIKKENSTEIN Maashav. WZ. Warabersie; ARGO Maashav. NZ. Mon- taan; BADEN IJselhav. QZ. Burger; BESTEVAER Merwehav. WZ. Van Es; NISSE Parkkade Ncerlandia; POSEI DON Merwebav. Hugo Stlmses. 13 AUGUSTUS OLDENBURG zde Kathav. OZ. Oud- kerk; NETHERLAND COAST Koushav. Burger; TON S. Waalhav. RKC; BAXEL Binnenhav. J. de Poorter; NORWICH TRADER Merwehav. KV. Van Es; GEESTDIJK Maassluis Dirk zwager; PASS OF MELFÖRD Shell Pernis 1 Van Ommeren; TITUS Lekhav OZ. Hudig Veder; MINERVA Merweha- vert Muller. James Smith; BRONShOY Waalhav C. Sw, Muller; LUMME Lek hav. OZ. Burger; Pernis 1 Burger; SAN FERNANDO Shell Pernis IC Van Ommeren; OSCAR SINIGALIA VLaard. E.N.C.K.- CON- CBPION Lekhav, OZ. Nlevelt GoU- d JONET 2e Kathav. OZ. BQidloyd. SHKINGHAM Merwehav, W.Z. Hudig Pieters. KALMIA Pernis boet C Pak- huismeesteren. MARIA TER ESI A Waal hav. 101 Damco. MALMLAND Waalhav, 100 Ruys. VILLA 2e Kathav. W.Z. SEAM. BADZO Rijnhav. O.Z. North Sealine. AMERICAN TRAPPER Mer wehav. K.V. USL. ANDROS GALE Waalhav. SHV Worms. ALBION Spoor- hav. Sanara. MYPUCK Waalhav, 58 Lijnzaad. AEGEAN ISLAND "Waalhav. 91 anker Kolen Mij MARTENSHOEK Stieltjeskade Wagenborg, MICHAEL Dordrecht Mauritz. MARIANA Dor drecht Mauritx, JOHN WILSON "WIL TON Schiedam Vinke. REALTA 13 te Gothenburg; ROKIN pass. 12 Kalmarsund naar Sodertelje; ROSE 13 te Gothenburg. SPURT 13 van Vannes naar Huil; SANTA LUCTA 11 te Mantyluoto SA BA 13 te Korsor: SAMBRE naar Parijs 13 te Havre: SILVRETTA 13 te Ant werpen; STRUFE 12 van Granton n. R'dam: SCHIPPERSGRACHT pass. 13 Brunsbuttel 14 te A'dam verwacht; SERTAN pass. 13 vtn. Kiel naar Ha mina; SWIFT naar Parijs 13 te Havre SOEMBA 13 bij Wight' 14 te R'dam verwacht; STATENLAAN 14 te Bor deaux verwacht. THEANO 13 vm,' te Dublin; TROMP 12 van Boston L. 13 nam. te Blyth, UBBERGEN 13 te Pooie. VLIELAND 13/14 's nachts te Rouaan verw.; VROUWEPOLDER 13 te London derry; VIOLETTE ERICA 13 te Mosta- fanem; VRIJBURGH pass. 13 Ouessant naar Bordeaux; VINDICAT ATQUE PO- LIT 13 te Bod o; VEENENBURGH 12 van Middlesbro naar R'dam; VESTA 13 te A'dam. WALENBURGH 13 dwars Wight 14 te R'dam verw.- WESTEREEMS 13 te Aar huus; WESTPOLDER 13 dwars Wight 14 te Antwerpen verwWILLEM BA- RENDSZ 13 's avonds te Londen; WES- TDRSINGEL 13 te Tonnay Charente, IJSEL 13 te Havre. ZEEHAAN 13 te Hull; 2UPE 13 te KingsJynn: ZEVENBERGEN naar Dakar 13 nam. bij Finisterre; ZUS 14 te Roche- fort verw.-. ZEPHYR pass. 13 Land's End 14 nam. te Birkenhead verw. VREEMDE SCHEPEN NAAR ROTTERDAM ASTREA 16 verw. (Burger). ANDROS LION IS vm. 10 uur verw. ARABRITT 14 te Dordt verw. (Mauritz). ASTRID BAKKE 14 verw. (Wankum). ASTARTE 17 nam. 9 uur verw. ATHELVISCOUNT 13 nm. 5 uur verwacht. BELE 16 verw. (Burger). SUSSARD 16 verw. (Burger), BLANKENSTEIN 19 verw. (Muller). BUENA FORTUNA 16 's middags verw. (Alplna), BORKUM 14 verw. BELOS 14 vm, verw. (Burger)» CANADA 15 verw. (Muller). CAIRO 14 verw. (Ruys). COROMANDEL 16 verw. (Gen. Steam). CITY OF EXETER 16 verw. (Hoyman Schuurman), CHRIS TINA PEZAS 17 run. verw. DRYBURGK 16 verw. (Burger). ELIZABETH KNUDSEN 17 verw. (Wankum); ELSE 14 verw. FJËLLSTO 13 verw. (Ruys); FAILAI- KA 16 verw. (Ruys). GREIFFENFELS 13/14 middern. verw. IRLMA 13 n.m. 7 uur verw. (CCM). KORJAN 16 verw (Meyer): KOTLAS 14 verw. (Fakhulsm kyra KATINGO 13 n m. 9 uur verw. LEBU 16 verw. (K. D. en Smeer); LEANNA 14 ven. verw. (Wambersiei; LICHTENSTFTN 1-1 te Dordt verw. MARTHA KLEPPF. 16 vm. 3 uur verw. MUNKFORS 16 verw, (Ruys); MAL LARD 15 te Dordt verw (Mauritz); MI RANDA 16 te Dordt verw. (Mauritz). NELLY HALTERM ANN 13 n m. verw. NORDSTERN 14 nm. 2 uur verw. OLBERS 14 verw, (Oudkerk); OLI- VIAN COAST 16 verw. (BuTger) OLYM PIC LAKE 16 nam. 6 uur venv.; OTTO 17 te Dordt verw. (Mauritz). PAN 14 's mldds. "12 u venv.; PHOE NIX 36 verw. (Burger); PUNTA SPIGA 16 verw. (Uden); PIONEER 13 verw. (Ruys). ROYAL ARROW 15 'a midds 12 uur verw. SAN FERNANDO 18 vro. 2 uur verw.: SIGBOHG 16 verw. (Burger); SKAUT- ROLL 14 n.m. 8 uur verw.; ST AN- TONIUS 18 te Dordt verw. (Mauritz SAN CTULIANO lB n.m. verw. TTTANIA 17 te Dordt verw. (Mauritz); TRANSSYLVANIA 14 nam. 2.30 uur te R'dam- WALCRAG 15 verw. (Ruys); WALTER 16 verw. (Muller). SLEEPVAART BLANKENBURG met 2 bakken 13 te Mersin. CLYDE en OCEAAN met kruiser naar Japan 33 op 380 mijl x. ten 0. van. Yokohama. POOLZEE 12 te Straat Yukatan. TITAN met sleep naar Barbados 12 op 470 mijl Z.Z.W. van Lagos. ZWARTE ZEE 9 te Fayal. Onderstaande schepen zijn Hansweert gepasseerd per 12 aug. 1957, voor bij- ver melde bestemmingen. Arenaria, Schauenburg, Artemisia, Emma, Borussw, Garnera, Carl. Geld- ner, Roland Geldner, Calandta» Beryl, alle Basel; Raai Karcher 112, Leuch- tenburg, Donau, Nelleke, St. Gerard, Charles. Philippe, Cathrina, Na vex 9. Suzanna, Horst en Jussen 1, R.S. 15. Pauline, Capella. Theodorus, alle Duits land; Charles Heibel. Paul Valery, St. Emilion, Pommard, Rabelais, Poully. Cassis. Chat. Lafite. Jurancon. Chlnon, Comptoir 26, Donon, Vesta, Marak. alle Straatsburg; Antverpia 2, Esso Ned, 2, Express 21. Fiat, Bodio, Ri chard 4, Marglen, Viola, Fazant, Tele graaf 16, Anja, Tijdstroom, Ingona. Stad A'dam 6, Lïege, R-S. 4, Christal, Limburg, alle Rotterdam; Zeeland 2, Utrecht; Adriana, Purmerend; Andante Duitsland; Golgotha 3, G'berg; Eliza. Velsen; Spes Salutis, Pletemella Maria, Martha Antoinette, alle Delft: Elshom. Goteborg; Janrugje, Zaandam: Rofra. Venlo: Amstel 13, Merksem, beide Am sterdam B.S. 18, Eisden; Elma, Goor; Louis, Kerkdriel; Elodie. Kerkdrlel; Jo- ma. Gent, Salf 2, ld»; Cngee, Werken dam; Navico, Kerkdriel; Alvracht 15, Zwijndrecht; RlvaL Wemeldinge; Tuis- ko 4. Rhenus 37, Magiana, Fratemite 10, Bergson. Telegraaf 18, Moron, Her mann Brauns, Valeriana, Delfborg, Ma rot, Monto, Verzy. Fauré, Volnay, Ea- so Schweiz 3, Fluviale 42, Sllvermeeuw, Bhenus 29, Eintracht, Henrt Louis, Solta, Emjo, Pima, Languedoc, Jean Mallot, Erica, Helmuth, Zermatt, Mon- trachet, Damco 208, Bizet, Elisabeth, Neeltje, Wulp. Poionia, Mulhouse, Dia man*, Carta, Syria, Citema 21, Goot- hard, Amstel 8, Adriana, Eglisau, Cas- pia, Esperance, Johanna, Marjan, On derneming, Sdlf 8, alle Antwerpen; Rea, Sail 12, Vertrouwen, alle Brus sel; Alex Mar, Gent; Hendrik, Ber- chem, belde Anderlecht: Juvic. Wy. neghem; Nenuphar, Marie Louisse. Bernard, alle La Louviere; Theco, Terase; Butanin 3. N O- Heembeek; Rebecca. Merxem: Sterrederzec, Boort- meerbeek;Quo Vadls, Nova Cura, beide Boom: Anja, Willebroeck. OPVAART Johanna, Express 203, St. Gerant, Kel ly 2. Offenberg, Mineraal 6. Alelda Ga- tharma, Vulcaan 68, Leonora, Alice. Fendel 78,Margsretha, Bouclier, Cor nells, Mineraal 16. Damco 123. Spes. Esso 48. Bona Spes, Energie, Advant, De Goede Verwachting, Tonny, Math, Sttn- nes, Eureka, 3 Gebr.. Rival 3, Salf 5, Donau. Neptun 13, Luka, Gerardus Ma- jella, Wiedersehcn, Nacre, Esperanee, Golgotha, Mauris, Wodan. Holland, Ex press 6. Catharina 2, R. Karcher 112. Hiliesheim, Alida, Tijdgeest 2, Tjark. Kiwu, Risico, Damco 228, Esselina, Nw, Zorg, Albert, Martha 2, Kehfwieder, Tina. Schaffhausen, Jan v. Score!, Hen- drika, Neptunus 2, Grietje Neska 4, Wika 2, Carl Geldner, Moerdijk: 1, Vul caan 106, Patria, Ernst, Moewes, Louise- hoff," Maria, Juliana. Vulcaan. 27, Lloyd 6. Ocean, Senitas, Verandering, Tyma, Overijssel, Willem Mane, Veldhoven» Pommard, Anna, Rheoma. Joself, Poten- tilla, Desiro, Jan, Fendel 125, Elisabeth, De Gruyter 31, WTAG 142. Johanna, Lloyd 21, Osnabruck, Anny, Damco 31, Esso 44/ Energie 8, Constantin 6. TRG 12, MSK 3. Deo Volente, Eliza, Baudobriga, Trio, Fendelina. Jentje, Curacao, Nep tun 5. Mauats 1, Express 37, Lauchten- burg 3, Dora, Erna Schwarzlose, Luctor 2. Etna, Mane 5, W. v. Driel 41, Noraa- dos, Muretto. Koolwijk, Wijkdienst 19. Gaia Christina. Franclna, Hoop op Ze gen, Cura, Secunda, Paulina, Anja, Rival Hilda, Frans, Anna Heinrich. Henri George, Lokla. Esperance, H. Kurier 8, Tholen., Favorite. Jannes, Ffalz, Kraut- sand, Roland Geldner, Damco 102, Vul caan 66. Erna. Hardl, Halsatlc. San An tonio 2, Anlo, W. v, Driel 44, BJL. 713, Nelly, Pole du Nord. Lorraln, Laan, Mercator. Schwawo, In tritas 2, Sema, AFVAART Naar Rotterdam: Zufrieden. Weatschlf- fahrt 30, Winchermann 36, Sancta Ma rie. Neska 21, Margriet, Math. Stinnea 104, Leuchter.burg. Wim, Hermann Adriana, Mathilde. Eggishorn. Vulcaan 45, Sophia, Esso Bmgen, Express 235, Ernst Weber. Bremen, Westschiffahrt 13. Victoria. Silvaplana, Rallus, Marga- xehte, Martha Kraus, Levo, Karahag, Pe- gase, Credo, Lanee, Lonise, Calypso. Tertin, Kiïdcbrarvd, Elconora, Elisabeth, Citerna 52. Naar overige plaatsen in Nederland: Hcfra, Dordt; Jeanne, Amsterdam; Eva, Leerdam;*Damco 95, Sluiskil; Dam co 81. Hellevoetsluis, Verwisseling, Ouda Pekela: Verandering, Milllngen; Willem, Gorir.chem; Verandering, Millingen; Schwarzlose, Hardenbörg; Slompwijk, Amsterdam: Rival, Helmond; Rival, Gro ningen; Rio, Amsterdam; Mana. Die- men- Martha l. Wijk bij Duurstede; Jonny, Schiedam, Hendrik, Uzendoom; HiUechiena, Groningen: Wijkdienst 6, Amsterdam; Fourage 5, Umutden; Eja, Groningen; Dankbaarheid, Kaalte; Dam co 201, Zutphen; Cami, Alphen a. d. Rijn Brenedina, Balkbrug; Baardwijk. Am sterdam: Ad, Maastricht; Actief, Gro ningen. Naar België- Tonga. Rhemunion 2, Medoc. Charithas, Jo Chrie, Horst Se Jussen; Noumea, Stad Gent. Stad Til burg. Chnstlaan, Centrust 5. Bowille, Risico, Marlee. Johanna. Jean Honjon. Hautviller. Ganymede, Fides, CisaipJna 1, Cawi. r Kustvaart; Poel, Schotland: Main, Flensburg. 14_a"fr" Ho°^ water te Rotterdam le tij 7.02. 2 e tij IB5S. 14 aug. Hoog water te Dordrecht la ty 7.47, 2e t« 20.05. 14 aug. Hoog water te Hellevoetsluis le tü 5.45, 2e td 18 04. 14 aug. Hoog water te Hoek. van Hol land le t(j 4,51, 2e tij 17J6. Waterstanden ROTTERDAM 13/8. Konstanz 423 +5; Rheinfelden 287 +12; Brelsach 227 +17; Straatsburg 310 +18; Maxau 471 +4; Mannheim 314 —8; Mainz 305 3; Bmgen 207 —3; Kaub 223 —5; Trier 124 +10; Kobienz 225 —2; Keulen 137 —2; Ruhrort 392 —6; Labith 1000 —10; Nij megen 785 —4; Arnhem 805 —4; Eefde IJssel 325 —5; Deventer 231 —5; Mon- sin 5505 —40; Visè 4951 —56: Borgharen 3855 —69; Belfeld 1128 +26; Grave ben. de sluis 481 +22. De gepeilde minste waterdiepten, wel ke heden worden vermeld op de waar schuwingsborden. zijn in centimeters: IJsseikopHeveadorp 255- Heveadorp— Amsterdam-Rjjnkanaal 245; Amsterdam- Rijnkanaal—Lekkanaal 260: IJsseikop— Doesburg 245; Doesburg—Zutphen 250; Zutphen—Eefde 253. Toegelaten grootste diepgang van Mil lingen tot St. Andrles 360 cm. De scheepvaart op de Waal boven Nij megen i« in da komende nacht gestremd van 20 tot 6 uur.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 4