ele teleurstellingen bij de KN VB-elf tallen SI HBSS verrast met zege zang-reünie op leider DOTO Bedrijf skoren! KNA deed eoede keus met „De voetbalpool De Sint had ?t druk üirCötoin VOETBAL IN SCHIEDAM SVDPW en Schiedam zien rode lantaarn naderen De Ijsbaan is open! Ikrgeef hem een overhemd in vrolijke cadeau verpakking Zatoï dagmiddag-voetba l besluiten seen winst Joyriders gepakt Ursus en Demos werken zich uit de gevaren-zone .DE DILETTANT' VERTOONT:! „...EN JACOB DIENDE" TIMCQ AGENDA Burgerlijke stand Met dank voor regisseur P. Kreeft j ]V()g{l llilOtlcIc voorsprong GTB krijgt meer WALD0-RIJSCH00L i«* 64.65.0 -m Bij vele feestjes op zaterdag AFDELINGS- VOETBAL Evangelisatie Kring SCHIEDAM <Sf~ wm»r FC^-' ?ch r» WB. tijde Installatie bij Demos—Progress 3—i cJe rechtbank -7S> Veertig jaar bij I Electrostoom zoekt vlotte slagersbediende en winkeljuffrouw Maandag 2 december 1957 (Advertentie t M.j KOM ONGEHINDERD KIJKEN U ZULT VERBAASD ZIJN UNI EK fN NÊD£«tANO Slechts SFC heeft bij decrees even later een vrije trap te ne- KNVB-ers do eer opgehouden. De overige teams heten ver- na weer wat kansen, maar de i stek gaan. Door deze nederla- I®'SSnbiaCfnulcwUz'scl-,9ok na dB I -»v o« mma, gc„ wordt het voor Schiedam I S£ SSSfeV2&S?&K af "MdOTWorptMto m»»r **I kreeg man W. tie Haan verdedigde voor al vlug 02, In de twaalfde minuut kon de linksbinnen scoren en na een half uur liep de doelverdediger te laat uit en was het 2. De bezoe- k«ts hebben vrij lang met deze voorsprong genoegen genomen. In de drieëndertigste minuut kwamen 2« zelfs op 03 en de laatste minuten 1 waren daarna voor Schiedam. Het j was Cockie Reynierse, die vijf minu- ten voor tijd de eer redde. HWD—SFC 0—2 Technisch was SFC de mindere. SVDPW in 4 B een moei lijke situatie, want de onder- i ste plaats is heel dichtbij ge komen. SFC schoof enkele plaatsen naar de middenmoot. Ook DHS ziet de 1 club met de rode lantaarn naderen i en Excelsior *20 is uit de kopgroep i verdwenen. Martinit kwam tegen Sa- j tnmus niet verder dan een geiyk de aanval meer vaart, maar zijn scho ten hadden eveneens weinig succes. Het bleef bij schoten tegen psal en lat en hierdoor kwam VOC aan een zwaarbevochten zege. Een gelijk spel had de verhoudingen beter weerge geven. SVDPW—VELO 0—1 Voor_ rust was SVDPW sterker. rust zo goed. dat het sterkere HWD geen doelpunten maken kon. Aan-1 voerder Bosman liet twintig minuten na_ de rust de aanhang juichen toen f hij in een scrimmage hard in kon! schieten. HWD drukte daarop SFC S m de verdediging, maar de enkele j uitvallen van SFC waren gevaarlij- Ker. Na een keihard schot van Bos- man tegen de lat stelde SFC tenslotte speU In de afdeling zijn de «s£l- Snval^de i JTe uzege veilig uit een pass van U»t-n voortreffelijk, drie overwin- j ft?m" aan - hnksbinnen Vrauw- het initiatief. Na een kwartier kon de linksbuiten door fouten in de ach- ninfe-n waarbij een grote zege van lijstaanvoerder Wilton Feyenoord. In J terhnèri» "hè?" TatprrlnETfiethal verbaa«rf<« IIRCC >--. het enige doelpunt scoren, het zateraagvoetoai verbaasde HBSb Hierbij bleef het. ook al kwam DPW Schiedam"sGr.zande Door twee misverstanden werd het ;°n! ™- h'« ïoaf„B WF, met een ferme 7Z zege werd het recht op de eerste plaats voor lopig bezegeld. LepnitlasExcelsior 31 Hoewel de Schiedammers ntefc de minderen waren hebben zij verdiend van hun gastheren verloren. De stad genoten speelden een te kort spel of zij hielden de bal te lang in be2it en daardoor konden de Rotterdam mers steeds tijdig ingrepen. Na een kwartier Hep Heesbeen te ver uit zijn doe!, maar de middenvoor van de tegenpartij was er eerder bij. <1—0). Tien mmuten later was het 2—0 door de linksbuiten. Direct na rust schoot de middenvoor keihard m. Heesbeen liet de bal glippen en hei was 30. Tien minuten voor het ein de maakten de stadgenoten uit een j hoekschop het tegenpunt. VOC—DHS 2—1 Het zit DHS nog niet mee in de I derde klas- In Rotterdam heeft DHS steeds het beste van het spel* gehad, maar onverdiend kwam VOC aan de zege. Met goed voetbal trok DHS de eerste twintig minuten voortdu rend ten aanval en m die periode heeft Bergman geen vijand gezien. In de veertiende minuut zette links buiten Van Haagen, bij een felle aan val op links goed voor en rechtsbui ten Gudde knalde in. In de twintigste minuut kwam VOC tot snelle uitval len. Daarbij werd rechtsachter deunt. De verdediging van SFC hield uitstekend stand. SaturnusMartinit 22 Tegen de oud rivaal Saturnus heeft Martinit geen winst kunnen behalen hoewel daar lang veel kans op was. Voor rust scoorden Bos en Gouka 1T 1 voor de stadgenoten en het scheen i.„«. j het overwicht tot meer resultaat tff J f -VCj kwamen de zou leiden, maar daarna kwamen de a3!!ïJïïA.3!?ilrt® X0?™; i Rotterdammers op vrij gelukkige - wjj2e aan twee tegenpunten. Bellen b(j ongeval; U.G. en Gd) Tuunlaan SO. telefoon 69290. Poiitie-aJarmnummer; 646«6. Apoibekers nachtdienst; apotheek F. H. Backer. St. Liduinastr. 38. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven; Ge- opend iedere werkdag (behalve maandag) vau 9.30 tot 4.30 uut en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 7 tot 8.30 uur. Zondags gesloten. K.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam. Geopend tedere dag (behalve maandag) van 2 tot 4 uur; iedere avond (behalve donderdag eo zaterdag) van 7 tot 830 uur Zondag* gesloten Stedelijk Museum: dagelijks geopend van 10 tot 5 uur; zondagen van 2 tot 5 uur Tentoonstelling schilderijen van Ger La taster en grafiek van Theo van der Horst (tot 12 december). CuII Contact Centrum. Geopend op werkdagen van 10 tot 5 uur; 's maandags gesloten BIOSCOPEN Passage, 2 en 8,13 uur; .De drie Mus ketiers". Mono pole, 2. en 9 uur: ..The high and the mighty". Weer op Spieringshoek Voor bet eerst In deze winter is er gisteravond tn Schiedam ge schaatst, en wel op de ondergespoten tennisbanen aan de Spieringshoek. Wanneer bet 'vriesweer aanhoudt, zal daar vanavond van zeven uur af weer gereden kunnen worden. Ook door niet-Ieden. De Schiedamse IJsvereniging heeft voor deze winter weer de banen van het tennispark Spieringshoek gepacht en met vriesweer in het vooruitzicht zijn de banen zaterdagavond en zon dagmiddag onder gespoten, zodat er gisteravond gereden kon worden. Daar de temperatuur nog maar rond het vriespunt blijft hangen, kon er vanmiddag met geschaatst worden. De plannen van de S.IJ.V, voor een eigen baan bij Kethel. konden nog niet worden verwezenlijkt door ge brek aan een goede plaats, terwijl ook de bestedingsbeperking op du punt van invloed is geweest. Het be stuur is echter vol hoop. dat er vol gend jaar door het gemeentebestuur toestemming wordt verleend voor de aanleg van een eigen baan. (Advertentie LM.) Eeo geschenk voor hem èn voot hiar: elke dag een correct, schoon overhemd <n toch geen minuut Strijken of geen cent wasrekening meer. OVERLEDEN: C. M. E. Wallet, 86 jaar wed. van F, Breevoort; G. Lef ferts. 59 jaar, wed. van J, Schultinge. i GEBOREN: Stijntje M. dochter van C. H. M. Ames en S. Lammers; Lena j M. dochter van H. Kostense en G A. i J. van Wolferen: Gerarda. dochter v. D. de Ridder en G. van Ooijen; Theo- dosia G. dochter van B. P. H. Janse en j A. M. Jansen. j la effen tintefijne streepjes en ruitjet ton f 17.90 af, Atabsvolea door de Ned. Ver. ma Huisvrouwen. De resultaten van het zaterdag- middagvoetbal zijn zeker bevredi gend. Vooral HBSS verrichtte een uitstekende prestatie want met liefst 42 werd leider DOTO geslagen, Struyck met bal en al m het doel f waardoor DOTO de lelderstltel weer gewerkt. De rechtsbinnen van VOC kwijt is en HBSS zich naast TSB onderaan de ranglijst plaatste. PPSC HeerjansdamPPSC 11 In Heerjansdam heeft PPSC vrij lang voor het verdiende doelpunt moeten vechten. De thuisclub nam de leiding en daar bleef het b"ü tot een kwartier na de rust toen rechts buiten Boertje de roos trof. Wat de teams daarna ook probeerden, er kwam geen verandering in de stand. GTBGoudsw. Boys 72 Leider GTB heeft de tegenstander van het vorig seizoen met een gro- De koren die gevormd worden i door personeelsleden van verschil- lende Nederlandse bedrijven hebben I zaterdagavond voor de derde maal een uitvoering gegeven in gebouw- Arcade. Evenals tijdens de belde vo rige zangavonden was de zaal weer geheel gevuld. Deze keer zijn ook twee Schiedam- Jan Verstege faalde CA i Voor de overgangsklasse tafelten- i nis ontving zaterdagavond NO AD In I de Beurs Maasstad 2. In deze wed- Kunst Na Arbeid heeft geen beterten formulier was voor een andere strijd deed zich een heel merkwaar- re keuze kunnen doen. want de op- pool. voering van het bijspel In drie be-„De Voetbalpool" is dus een spel drijven „De Voetbalpool" van Am met veel humor, veel vergissingen en Ridley In het Volksgebouw zaterdag S het schenkt het groepje volledig de Is zonder meer een succes geworden. 1 kans tot enthousiast spel omdat er De negen speelsters en spelers kre- geen handicaps voor te stellen eisen gen volop de gelegenheid zich te ul- zijn. Dit gegeven kan namelijk in elk ten In dit humoristische spel dat een j gezin voorkomen en daarom waren geschiedenis je in* bet huls van de fa-de tonelisten zaterdag nogal vrij in mille Stafford uitbeeldt. 1 de voorgeschreven typeringen. I Mevr C. Schoei-Van Lith had_het se koren aan bod gekomen. nL het j Het gegeven is vrij eenvoudig. Een j ^rmoeTiiik omdat S deoudeOma dames-en het mannenkoor van Wil- «ma er* tan? hü ze«r rao®nyK ornaat zij ae ouae uma Advertentie l.M stelde in de uitwedstrijd tegen Heer- I te nederlaag naar huis gestuurd en jansdam teleur (11). GTB berioot (tevens vaster op de onderste plaats i de eerste helft van de competitie op i gedrukt. Met wind mee trok Gouds- formidabele wyze. Van lantaamdra- waardse Boys ten aanval, maar de ger Goudswaardse Boys werd met i hechte achterhoede van GTB was pa - 72 gewonnen. GTB heeft nu drie j raat. GTB kwam goed combinerend Maandengeleden koch ten wij speciaal voor de Sint Nicoiaas ver koop een grote KartijZweed se thee- en koffiekleden. Zweedse thee- en koffie- kleden voor ontbijt- of serretafel, geweven van fijne soepele garens, kleur- en wasecht, bedrukt met leuke meerkleurige dessins, zijn echte cadeaux voor de duizen den Rotterdamse huismoe ders... omdat menige huis moeder nooit voor zichzelf de luxe van zo'n kieed er af heeft willen nemen. Nu gaan ze in de verkoop, een speciaal cadeau voor de Sfnt, omdat we ze niet voor de normale prijs (4.98), maar voor nog géén drie gulden kunnen, aanbieden. Maandagavond om 6 uur be gint de verkoop van deze Zweedse thee- of koffie- kleden, waar elke Moeder lang plezier van heeft, 120x150cm, punten voorsprong. HBSS—DOTO 4—2 De stadgenoten hebben een oude crack op de middenvoorplaats ge zet en al spoedig bleek dat dit een goede greep was van de Oranje- hemden want de lange Storm heeft het schuttersprobleem bij HBSS spoedig opgelost. Reeds na drie mi nuten scoorde hij voor de thuisclub. Storm speelde stuwend zeer goed en daardoor kwam HBSS herhaaldelijk voor het doel van DOTO, In de ne genendertigste minuut kreeg de linksbuiten een goede kans en HBSS kende de weelde van een prettige voorsprong, Vier minuten, later was het weer Storm, die voor zijn club scoorde. Vanaf de aftrap slaagde een fel DOTO er toen in de achterstand via de middenvoor te verkleinen, maar HBSS ging de rust in met een vol komen verdiende yoorsprong. Na rust was het overwicht van HBSS verdwenen, hoewel de enthousiaste voorhoede van. HBSS gevaarlijker was dan de aanval van DOTO. De partijen wogen overigens tegen el kaar op en nadat het in de tiende minuut door de linksbuiten 4—1 was geworden kon de linksbuiten van DOTO terecht een tegenpunt coren- Zondagochtend omstreeks vijf uur zijn op de Kotterdamsedijk twee jongelui aangehouden, die de auto van de heer J. de die voor diens woning niet afgesloten geparkeerd had gestaan „geleend" hadden voor een ritje naar Amster dam- Het waren de 18-jarige auto monteur L. K. uit Haarlem en de 13-jarige elektricien J B. uit Am sterdam, die beiden in Schiedam verblijven- De aanhouding vood plaats nadat de heer K. enkele uren daarvoor had opgebeld, dat zijn auto gesto len was. De jongens ve-klaarden van plan te zijn geweest om de auto na de rit weer dp zijn plaats te zetten. Zij hadden de benzine daarvoor laten bijtanken tot de oorspronkelijke hoeveelheid. Vorige week hebben zij een dergelijk feit gepleegd. daarna voortdurend voor het doel van de gasten, maar de schoten gin gen naast. Tijdens een offensief van GTB namen de bezoekers een voor sprong toen een verre bal doel trof. GTB kwam hierdoor tot felle aan vallen en al spoedig was het 21, Hoewel de linksbuiten van de be zoekers de stand weer met een wel gericht schot op 2—2 bracht kon GTB het overwicht al spoedig in meer doelpunten omzetten. Voor rust werd het 42. In de tweede hélft had GTB het niet moeilijk, Goudswaardse Boys kwam tegen wind in zelden over de eigen helft Door goed samenspel werd het ten slotte 72 voor GTB. dames- en het mannenkoor van Wil tonFïjenoord, beide onder leiding van de heer J. Lucas. Verder traden het dames- en man nenkoor van. „Concordia" en het mannenkoor ,.De Metaahtangers", al le uit Rotterdam, voor het voetlicht Ook deze keer waren er enkele solis ten die hun medewerking verleen den. Het publiek heeft na elk koor werk hartelijk geapplaudisseerd. De tweede voorzitter van de Fede ratie van Zangverenigingen van Ne derlandse Bedrijven, de heer A. Vis ser heeft de avond geopend daar de voorzitter, de heer C. van '-.or nog steeds ziek is. Met deze 7->,<gavond is de culturele reünie van de federa tie die nu over drie avonden ver- deeld werd, besloten. S^fftM€rina5f e** moest uitbeelden. Het'is begrijpelijk haar zoon Phinp Stafford en de ge- j„. 2u ;n Heze rwar» onreve niet ee- vi!1 hXïde*heel e«laaSd- Bima W«n moeiUjk ren, durft Oma te brutaliseren. Va- der Stafford neemt in het geheim j en juist door haar spei „De Voet- I klasser te zijn wacf hij kwam hier aan de voetbalpool mee tezamen met faa]p0!'' eeJl toneelstuk geworden volweer niet tot v\ Inst, Samen met Jan zon zoon en dochter. Oma mag mets vaart, vol enthousiasme en met een Meuldijk wisten rij echter wel het van deze zondige handeling weten, j j0iige stemming. Herhaaldelijk heeftf dubbelspel tewinnen. die het meisje Jacky moest uitbeel- den. Zij slaagde echter volkomen dige omstandigheid voor. Jan Ver stegen die by NO AD tot nu toe goed was voor twee winstpunten min stens, faalde nu volkomen. Hy speel de ditmaal zeer zwak; dit was zeer Jammer want had Verstegen In zijn normale vorm gespeeld had NOAD deze wedstrijd gewonnen. Eén ge wonnen partij was genoeg geweest voor een gciyk spel. Op de eerste plaats ging er nu. minstens een kostbaar puntje voor NOAD verloren en daarnaast was het jammer voor Jan Meuldijk dia in deze wedstrijd tot grote hoogte steeg en. zij het op het nippertje, een fraaie hattriek verrichtte. Jo Vut blijkt toch ook nog geen overgangs- Natuurlïjk wint het gezin Stafford de voetbalpool. Er ontstaan dan de nodige verwikkelingen. Boze Oma pakt beurtelings haar koffers uit en in, maar aan haar dreiegement het huis te verlaten voldoet zij niet Jac ky heeft-het formulier voor de voet balpool niet gepost maar later blijkt datde Staffords de pool toch weer wel gewonnen hebben, want het verge- (Advertentie IM.) St. Nicoiaas heeft het zaterdagmid dag erg druk gehad in Schiedam, want op tal van plaatsen heeft hü een bezoek gebracht aan de kinde ren, die met kloppend hart op hem stonden te wachten. Een flink aantal Schiedamse bedrijven, organisaties en bv. ook het Roode Krols heeft de ze middag gebruikt voor het houden van Sinterklaas-feesten voor de jeugd. En hoe druk hü het ook mocht hebben, nergens heeft de Sint ver stek laten gaan. De Dilettantjes Ook de Schiedamse Jeugdtoneel- vereniging De DBettanties heett de de h„r Kreeft de regie veerde M| I kans n.et laten yoorbugaart, om voer KNA en het afsci,c,d ji mel dlt sac- S'(Vwf,£cMe, zaleIïr»CtiS,'ee, maa» m ce» den eek leer eervol. Voomitter het Wijkcentrum, St Nicoiaas waar- K Hameünk sprak terecht rijn dank dig te ontvangen. En roals het dere ;tlH na en hjj schonk de heer jeugdige tonelisten betaamd, hebben K„,t| voor de twee jaar arbeid ten zij het begeleidende (eest-programma beho„,e KN'A als regisseur een zelf verzorgd. Zo voerde _da jeugd doM sisaren. De heer Hatnelink had bet publiek kunnen lachen om de De persoonlijke uitslagen zijnr Jan geestige invallen van de jongedame Verstegen—H. Stas 21—23 12—21, te- Jacky, die als een echt „enfant terri- 1 gen B. Bouwman 1421 1821 en C. ble" de sfeer in het eezw Stafford v. d .Ree 11—21 U21. Jo Vis—B. bracht. Ook de overige rollen waren Bouwman 21—23 21—17 1321, tegen goed. bezet. 3 oop van Rosmalen toon- C. v ,d. Ree 19—21 2114 9—21 en de een flegmatieke minnaar Martin i H. Stas 1621 921. Jan Meuldük— Lathan. Zijn toekomstige echtgenote j C. v. d. Ree 19—2L 21—14 21—19 te- Carol Stafford werd als een vinnig gen H, Stas 24—22 2220 en B.Bouw- eigengereid en dan weer hef meisje man 11—21 21—28 22—20. Het dubbel op de planken gezet door de debute-werd door NOAD gewonnen met rende mevr A. Volwerk-Van der j 2116 1321 2110 uitslag derhalve Hurk. j 54 voor Maasstad 2, Een goede avond van KNA, het t week staat voor het spel Is duldcWk la sfügendc lijn ra iï?,AD,te™ ,de uitwedstrijd tegen de keuze van dit stuk valt zeer te tfifra 3 op het programma. De wed- waarderen. Regisseur P. Kreeft ver- stnjd wordt gespeeld in het tafel- dient lof voor deze vrije enscenering,tenniscentnim. Wirra 3 behoort tot waardoor de mogelijkheden van hel I de rmddenmooters. er zal dus voor stuk. ten volle tot hun recht kwamen.NOAD wel weer geen winst te beha- Het Is overigens de laatste maal dat len zyn. De Evangelisatie Kring Schiedam houdt dinsdag 3 december, 's avond» om 8 uur een Evangelisatie-bij een- eerst het verkeers-spel „De Ronde j ^reïn ko*n w^lklmkwMTd" gMp'rö- I van Nederland op en daarna werden t, va afiooti tverd cedanst op mu- ïr1"®® ?.iv™d, .?pr w i Faasen, evangelist te Sliedrecht. De broodbezorger L. M. uit Rot terdam is zaterdag aangehouden, verdacht van diefstal van. brood ten °P en flaarna w-eraen j,.eiL afjoop vrerd gedanst op mu Sinterklaas-liedjes gezongen, maar- rie)t he, ork„, van simon Broek. bij de 7-jarige Renunert van Beusi- haizen. chem moedig op de accordeon bege- leide. Tot slot, voor de komst van 1 de Goed Heilig-man nog een sprook-Van mevrouw J. van H.-van D- jes-revue met kleurige costuums,is zaterdagmiddag de fiets gestolen. 1 nadele van de bakkerij V. Hu Een succes-nummer was voorts St. die zij op slot voor haar woning, in J in het hoofdbureau van politia Nicoiaas die persoonlijk de vrijers f de Galileistraat, had geplaatst. opgesloten. uitdeelde. Het is een reuze-gezellige j i kind er-middag geworden. t Bij de .MVA Voor de kinderen van de le den van de personeelsvereniging van 's-Rijks belastingen N.I.V.A. was er ook nog een speciaal Sinter- 1 klaasfeest in „het gebouw". Hierbij heeft een collega uit Hoek an Hol- Drie overwinningen behaalden de clubs In de afdeling Rotterdam en met deze voortreffelijke resultaten rijn Demos en Ursus nu uit de ge vaarlijke zone gekomen. Wilton (Advertentie LM.) het strooien van lekkers. Vele klein tjes lieten merken dat ze geen last van plankenkoorts hadden en heb ben liedjes voor de oude heilige ge zongen. Een mooi en nuttig geschenk van St. Nicoïaw land. tevens amateur-goochelaar ster- j ke staaltjes laten zien. Ditmaal met noord heeft daardoor met een punt voorsprong de leiding In Ic, Op de tweede plaats staat de rivaal van vorig jaar DZB, het is wel duidelijk dat de strijd om de titel weer tus sen deze twee concurrenten zal gaan. UrsusSt. Lodewijk 20 In een gelijkopgaande strijd wa- ren beide partijen bij de rust tevre- 1 den met de stand 0--0. Vooral Ur- sus dat met enkele invallers naar de 1 Havendïjk was gekomen was ver- heugd overdit resultaat Daarna had- i den de Schiedammers echter nog j J meer succes, want reeds na tien mi- nuten kon middenvoor Van der Pol scoren, ANKARA Theodore Green, voorzitter van de commissie voor Buitenlandse Zaken van de Ameri kaanse Senaat, is in Ankara aange komen, waar hij besprekingen met Turks? leiders, onder meer over de ontwikkeling der Europese sa menwerking in NAVO-verband en de vraagstukken, verbonden aan hei instellen van de gemeenschappe- 1 u - lijke Europese markt en Euratom, Hoewel er van krachtsver- «j B.05ren.^ schil geen sprake was kwam Ursus toch nog aan het tweede doelpunt. Bij een ongevaarlijke aan\>al greep een achterspeler van de bezoekers de bal met beide handen en Van der Pol schoot de strafschop in. Inval- j Ier Strótbauwm raakte nog gebles- seerd. KOTTKKDAM Heden is na een kort en smartelijk lijden, kalm en vredig, van ons heenge gaan. onze lieve zorgza me Man, Vader. Behuwd- en Grootvader, Broeder, Behuwdbroeder en Oom de heer NICOLAAS v. <L BOS op de leeftijd van 62 jr. Uit aller naam: B- A. A, v. d. Bos- De Backer E. v. Kan-v. d. Bos F. v. Kan J. v. d. Bos W. v. d. Bos-Touw M. v. d. Bos en Kleinkinderen Schiedam, 29 nov. 1957 Overschïesestraat 104 De teraardebestelling zal plaats hebben dinsdag 3 dec. a.s. op de Alg. Be graafplaats. Vertrek van af het woonhuis te 2.30 u. Televisie tafels 31.50. Grote en kleine maten. Plate heeft ze. Grote Markt 19—21, Schiedam j Diversen Motorrijders! Nu de kans om uw motorrijwiel in te rui len voor een zuinig gebruikt autootje. Financiering moge lijk. J. ■van Steenoven, Alei- dastraat 112, Schiedam. Te koop oangeh. Grote keuze puzxels (tot 1200 stukjes). Scrabble - Mono poly - Electro - en vele an dere spellen - Kinderboekje* - Kleurpotloden - FröbelartL kelen - enz. bij kantoorboek handel Modem. Boerhaave- laan *224, Schiedam, Telefoon. 63415. Vulpennen, diverse merken, reeds vanaf 3.95, met gou den pen en garantie - Bal pennen <o.a, Eallograf, Par ker. Osmia) enz. bij kantoor boekhandel Modem. Boer- haavelaan 124, TeL 68415. le'ding van de heer Job noldewijn heeft de toneelvereniging i e zaterdagavond in Ma- sis Sacrum een opvoering gegeven Ian b,ysPe' „En Jacob diende" *an Chrlstien van Bommel-Kouw en Henk Bakker- Voorzitter J. de Bondt opende de avond en vroeg aandacht voor de verloting ten bate van de St. Nico- (aasmiddag die zondag voor de kin deren wordt gehouden. Hierna stelde de regisseur zijn spe- bliek V°or een voor aan het pu" Het vertoonde- toneelstuk was wel een beetje uit de tijd. Een adellijke dame probeert haar nichtje angst- >auig t« weerhouden van omgang met manspersonen, omdat zij zelf al eens in haar jeugd is verlaten door een aardige baron. Dat de kuise freule tenslotte toch iets gaat voelen voor een huwelijk, is in grote mate te danken aan een jonge meester in de rechten, die de moderne opvat tingen vertegenwoordigt, In dit vrü zwakke stuk werden goede prestaties geleverd door Tony Lens ink als de freule en door mevr. M Wilïems-Overheul als de adellijke dame. De rolkennis van verschillen de medespelenden was jammer ge noeg niet al te best. Na afloop van het toneelstuk was er een gezellig bal onder leiding van Maarten Havenburg, HANDSCHOENEN <y Vtrkrqgbaat bij: BROERSVEST 56 Hoewel de bezoekers voor rust in de meerderheid varen heeft Demos de balans aardia tn evenwicht kun nen houden. De techtsbuiten van de Schiedammers slaagde er zelf» in op het harde Spiermghoek een doel- punt te maken. De laatste drie kwar tier waren voor Demos. De Rood zwarten waren voortdurend in de meerderheid. Toch duurde het vry 1 lang voor de kansen werden benut. Tenslotte kon Demos, de voorsprong i verhogen (2—Ö> maar daarna bleek i de strijd geluwd. Tegen het einde t maakten beide clubs nog een doel- i punt. Deze 3—1 zege was overigens i verdiend voor de thuisclub. LAGERE ELFTALLEN Hellevoctsluis 2—Demos 2 2—1; I Nado V2—SFC 2 7—0: Demos 3~ I Excelsior '20 '9 90; Nado V3— SFC 3 I 4—1; RET 3—Demos 4 7—3; Dindua 3—SFC 4 1—9; Progress 2—SFC 5 18—2. I De president van de rechtbank te Rotterdam, mr. J. O verwat er. heeft vanochtend tijdens een plech tige zitting mej. mr. P. G. Prins geïnstalleerd als rechter-plaatsver- j vanger. De nieuwe rech*er heeft i bijzondere belangstelling voor het kinderrecht. j De heer K. G. Mennes, die op i I i december veertig jaar in dienst1 1 was bij de N.V. „Electrostoom" te Rotterdam, is zaterdag hartelijk door directie en personeel gehuldigd. De I jubilaris b steeds werkzaam ge- I weest als elektrotechnicus op de f projectie-afdeling voor industrie-ln- 1 stallaties, t KEURSLAGER POOT Tn onze nieuw op te richten moderne keur slagerij met kijk-wijs-toonbank, zoeken wij EEN FLINKE SLAGEKSBED1ENDE en EEN WINKELJUFFROUW /y die op de hoogte zijn met of belangstel ling hebben voor de verzorging van een kyk-wUs-toonbank, genieten de voorkeur. m Ge»u uitbreng Uityi»M*end volwaardig winkel werk Prima salaris Persoonlijke aanmeldingen gaarne bij keurslager J. C. A, Poot. Broersveld 138 b, Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1957 | | pagina 1