Tijdelijk hogere inruilwaarde een reden temeer om nu Philips te kiezen IMIEBIES MSMMBS NIEMAND BIEDT U ZO VEEL WAARDE ALS PHILIPS Sr 4.50 Kir 5.5 deiWc l» I ^Mg|H m MIMMMIMIIBB nette meisjes enkele halfwas suikerwerkers Radio *58 "0K VOOR HET EXTRA VOORDEEL VAN DE PHILIPS RADIO INRÜILACTIE NATUURLIJK NAAR VOLLEBREGT Donderdag 9 januari 1958 uitsluitend geldig ot Vrijdi* en Zaterdag Kliu... opstaan... JcUp! In keuken en kamer «en bijeetKOcl, die geen ruimte vjaigt f Stevige k laps toef. Solide uitvoering. Echte schoentjes voor jtoeiern en ravottets. Bijtonder elastisch «n met versterkte profiel-zool. Gesp- sluiting. In rood en ten. Gloeilampen iesger «it tskkenwoi pér 100 gram Bsbywol *n sportvfol, per 100 gram Ongeïvenaarde j Jumperwol fl per 100 gram 1 I 100 watt I KogelUmpjes la Zekertngptt Originele diaretpatro- I neo. kema goedge keurd. 6 (groen) en 10 (rood) ampère. 9 stuks Q.54 Blank gelakt Nu als Meevaller. Melk puutlekker en lichte ehocolaOe krakelingen. Per 150 grtra Koopt in een speciaalzaak Uw kolen- of oliestookhaard. Keuze uit 155 modellen. Vakkundige voorlichting Eigen werkplaatsen voor reparatie en service. anthractei Ntêr/atldt m F I "-h 20/£0 Speciaalzaak MEENT 104 TEL. 1I.74.3S ROTTERDAM POTTE RD AM SEDIJK 447 - TEL. 69548 - SCHIEDAM Frisia Haard Nog steeds 't aangewezen adres voor le klas horloges. pen dules. koekoeksklokken, elektr. klokken, cassettes, ringen en sieraden, enz. enz. op gemak: kelijke betalingsvoorwaarden van 1.per week. Horlogerie C. Streng Zn., M. Arendstr. 1 a. Rotterdam-Zuid Telefoon 170 673. Depotadres Develstraat 20, Zuid. U stuurt bericht. Wij komen. Roerende en onroerende goederen N.V. Smith's Suikerwerkindustrie Kievitstraat 43 fby Noorflpleir»)R'dam, tel. 43453 direct van. 15 jaar en ouder voor diverse inpakwerk- zaamheden Meubelen Clubstellcn. Twee grote clubs en 4 stoelen, gestoffeerd met mooie stolfcn naar keuze. Nu als speciale reclame slechts f 255,—. 295.—. 325.—. 363.— f 415.— enz. De Meu belbeurs Grote Visserijstraat 48—10, Hotter dam. 18 jaar. Geboden tvordt prettige werkkring met hoog loon en hoge premies, góede sociale verzorging (o.a. gra tis werkkleding). Autoverhuur Wilson heeft .uit Joego-Slavië; cethoek, 4 stoelen; ronde tafel, compleet 198;-. Wilson's meu belen. Grote Visserijstraat 97- 101. midden in de straat. Van Nleuwenhuyze's auto's zonder chautleur stellen nooit teleur. Zoals steeds ons ma teriaal recomman deert zich zelf. Grote 'Amerikaanse auto's er. Opeis Re Kor d 1958. Van Nieuwenhuyze's Autobedrijf, Aeibrechtskade 154, Rotterdam Tel. 56990, .lijnen - Aanmelden aan de fabriek van 7.3017.30 uur of ^schriftelijk aan de afdeling Personeelszaken. Laat uw clubstel nieuw over trekken, prima stoffen met garantiet 125.'150.— f 175,Stoffeerder!) „De Bo de Pui". St. Mariastraat 120, telefoon 39364. ,Morevo' autohandel heeft klei ne zuinige wagens. Morris Mi nor, Renault 4 e.a. Inruil, fi nanciering. Tel. 36230. Ie IJzer- straat 5, Rotterdam. 0 KLEINE &dlv&iZei*fci{A Kunstgebitten, reparatie Auto's en motoren Spoedreparatie kunstgebitten »n Vi uur. Dagelijks van 9—9 uur. Ook 's zaterdags. Schie- damscweg 34 a, tel. 31972. 15 woorden Iedere vijf woorden meer TELEFONEER VOOR 0?GAVE Autobanden, alle maten. Ver koop Inkoop. Gebruikt Gecoverd Nieuw. P. J. van Dijk, Tollensstraat 65. Rotter dam N.. tel. 35559. b.g.g. ->2974. Ook zaterdag geopend. Sloopauto's gevraagd, zo we] luxe als vracht. Hoge prijzen. Autosloperij a. Schouten Dordt- sestraatweg 890, tel. 78411, na 6 uur K 1850—3910. Ruime sor- terisig onderdelen. Lage prijzen. Kunstgebitten-reparaties le klas werk onder volledige garantie. Billijke tarieven. IJ kimt er op wachten. Instituut „Dentilia", Hoogstraat 40, tel; 12 60 10 Rot terdam. Alle öosRen aemen gaarne uw noenerste» aan uiaiea voot l uur opgegeven t» oisateing de vojeenne ine gee a r;»n deern Kaar- en huidverzorging Te huur aangebeden Huisdieren Rijwielen en bromfietsen Mankanaries en popkanaries te koop gevraagd. Dierenhandel N. Huisman, tel. 49390. Zaagmo lenstraat 41. Kapsalon „Ah da''.' f Nieuwste stoornpermanent. met gratis crè me-behandeling 12,—Walla kapwave 10,Verven v.a. 4.50. - Allo kleurspoelingen 2.50. Grote Visserijstraat 8 f (stoep op!] Tel. 33762, K KI.ANSKBS X 74 A i Hat veelgevraagd" plano-model'; ia*g on or< ootehout. karsehout of modern teakhout/BI-AmoH neohntak/ Dunnelconu3 luidspreker en speciale basluldspreker Klankkiearregelin^r l 9 buizen Stoelen, tafels, bestek, glaswerk porselein, ketels overal bezorgd en gehaald. Donkelaar, telef. 11 53 40—1153 26. Beiu.nrtj wielen stofzuigers, wringers, wasmachines. Sn el ders. ViërambachtsstraatlS. te- Jef. 32454. Prijzen hetzelfde als bij de fabriek, Verloren Verhuur stoelen, tafels, hotel porselein. glaswerk en ketels, fietstassen,. M. J. Sevenhuysen, Jaffa 15—21, tel, 13 65 30. Fotografie Radio en televisie Het adres voor woonruimte voor echtparen en vrijgezellen is woningbureau „Intima", Vierambachtsslraat 81 a.- tele foon 33005. Open 16—6 uur, za terdags 104 uur. Pasfoto's klaar terwijl u wacht in onze gezellige: wachtkamer. Waigs Fotain Studio. Meent 127. Geopend 'van 8.30 tot 5.30 uur. Tel. 13 5895. Televisie 30 korting, grote sortering merk televisie- en ra diotoestellen met volle garan tie en service. Desgewenst be talingsregeling. Elke avond de monstratie. Depot Waanders, Ruilstraat 8. tel. 55826. Huwelijk Vlees en vleeswaren Philips televisie 43 cm beeld 1 775,— per week 830. Gratis demonstraties] Radio Modern. Scliiedamseweg* 145. tel. 32500. Straatweg 59, tel. 62900. Plein- weg 152, .tel.77555.'. Net eenvoudig heer op leeftijd, flink postuur, kerngezond, goed pensioen, zoekt kennismaking met weduwe 60—70 Jaar. Geen strastafspraak. Brieven onder no. 7166 bureau van dit bi ad. Ue fijnste' Jus krijgt u van paardevlees. Braadlappen van af f 1.— per 500 gram; bief stuk a]s boter zó zacht haalt;.u bij C. Verzijden, Mauritsstraat 125 (bij Binnenweg). philips TIJDELIJK geldr. dit speciale aanbod uw radiohandelaar zal u bij aankoop van een Philips radiotoestel, radiogram- mofoon of portable van f 298.- of daarboven een hogere inruilprijs betalen voor uw oude radio, ongeacht welk merk. Het belangrijkste BLIJVENDE voordeel: deze grandioze serie Philips Radio '58 heefteen hogere waar del Want niemand biedt u gulden voor gulden, zoveel klankrijkdom, schoonheid, tech niek en vooruitgang welk bedrag u ook wilt besteden, f 93.- of f 2850.- of een van de vele prijzen daartussen. Het geeft nu een dubbel voordeel om van een nieuwe Philips te genietenl Wij leveren u ook gaarne'..,... wasmachines, wringers, stof zuigers. hoogtezonnen Infra- pbillampen, scheerapparaten. Ruim gesorteerd in vele beken- do merken. Voor alles kunnen wij een prettige betalingsrege ling met u treffen. Kroon Ra dio, Schiedamseweg 117 (bij tramhalte) tel. 5566932717. Fi liaal: Beijerlandselaan 8, telef. 73181 Rotterdam. Te koop gevraagd Reclame - rundvleeschgrossiers: Runderlappen j 0.98; riblappen 1.69; biefstuk van de binnen veer 2.45; 'oraadstukjes 1.59; dik niervet 0,53; hamlappen 2.19; karbonade 1.64; door regen buiklappen 0.74; dit al ios per 509 gram. Voor de erw tensoep: varkenspoten 0.59: varkenskop 0.79; kluiven 2.25, dit per kilo. Soeppakket 0,95; hete palingworst extra reclame 0.08: rookworst 0.89 per stuk; 200 gram heeri^'r pekelveels 0,79; blikzult 1 0.59 per Ü50 gr.; varkenslever 1.49 per 500 gram. De Rundvleesch- grossiers. De Witte Slagerij. Vlietlaan 46. Te bereiken mét lijn 16. .17 cn 22. Tijdschriften, couranten 5 cent per kg ook lompen tegen de hoogste prijs. Bal, Goudserij- %veg 163 in de poort. Tel. US237 —23143. Iets te koop? Bel dan direct 17 36 23. Wij geven de hoogste prijs' voor alle merken brom fietsen; radio's, televisietoestel len, geheia en gedeeltelijke in boedels etc. Van Croonen- borgh. Paul Krugerstraat 120. Rotterdam Zuid. Te koop aangebeden Lessen De vanouds en meest bekend- auto- en motorrijschool Ael- hrecht lest met Ford Taunus '54. scooter- en motorrijles 35.— per cursus. Voor dames een instruct rice. Gratis theorie. Is en blijft gevestigd Aei brechtskade 152 b, tel. 39619, Wat Philips biedt kunt u zien en horen in Philips demonstratlezalen en Informatie» centrum. Mariniersweg t. Rotterdam. Verkoop uitsluitend via de erkende handel. Sportcombinatie-speeialist Schotse Tweed colberts en kam- garen of terlenka pantalons in aJle tinten en modellen.. Event, vermaken gratis. :Frenay Zn, Sophiakade 77, tel. 13 22 72. Danslessen bij Cor Klinkect. - Aanvang half jan.. 1958. In schrijving uitsluitend op Studio Voorschoterlaaii 114. tel. 13 82 59 Wegens huwelijk een hulpvor- plecgstcr. In- of extern- Hoog salaris Straatweg 229. Huize Bertha Hiüegersbcrg, R'dam. Overhemdreparatie voor wie de hoogste eisen stellen. Boord 2.75. Niet strijken boord 3,50. Manch. 1.50. Niet strijken manoh. 1.95. Pre nay Zn., Goudserijweg 48. tel. 13 10 52. Engels tn enkele maanden vlot lezen en schrijven, spreken en verstaan dat kan met een Linguaphone-cursus.'Ook Frans. Italiaans, Spaans en nog 20 an dere talen. Gratis demonstratie zonder enige verplichting In de Liriguaphorie-gehoorzaal Boter- sioot 46. tel. 12 06 71, Geopend .alle werkdagen van 95Va uur. Gevraagd voor direct prima naalFter». Ashfielri Couture. Hondiusstraat 2. tel. 52024. Koopt uw Jersey herenvest thuis. Een kaart of ^telefoontje en wij geven een koffer vol bij u thuis af. U past en bekijkt ze samen. Frenay Zn,, Goudse rijweg 48 tel. 13 10 52. Hebben we dringend een wagen, nodig" Werkster gevraagd in Het Oog ziekenhuis Schieda.njcvest 180 te Rotterdam Aanmelden da gelijks van 230—3.30 uur be halve op zaterdag. Als heb Ki radje biDrjerakorrat-. Muzieklessen bij Van Drlesten. Gezellige clublessen voor c-hrom. mondharmonika. Club- en privélessen voor accordeon. Besteedt uw winteravonden nuttig en aangenaam! Alg. Ned. Mondharmonika-centrum. Nxi eok voor grammofoonplaten! Tel. 32424.. Schormlaan 47. Winkeljuffrouw cevr. Groenen dijk. Zwart Janstr. 27. Groen ten. fruit en levensmiddelen. Aanmelden dagelijks tot 630 uur of na tel. afspraak 41279. Is iiw pantalon niet naar wens? Wij maken hem korter óf lan ger a 2.95. Nieuwe zomen 2.95- Wijder of nauwer f 3.50, Frenay Zn., Sophiakade 77, tel. 1312 ?2.. Personeel aangebeden Kleding, schoeisel eni. Overhemdenreparatie. Ons er kend atelier werkt alleen met le Klas overhemdennaaisters. Klachten dus uitgesloten. D. v. d. Heuvel. Abr. Kuyperlaan 63 a, tel. 8S902; Burg. Baumann- laaa 92 a. Overschie. tel. 42841. Voor halen en brengen telefoon Diversen Jongeman. 25 jaar, in bezit rijbewijs A zoekt hem passen de werkkring voor direct. R. van Iwoarden. Kral. Keiklsan 87. Rotterdam Timmer-, beton- of reparatie wet k gevraagd. Zonodig als onderaannemer. Fa. j. Dek ker Noordplein 18. Bedden. In speciaal Beddèn- huis uw bedden laten repare ren. Dus M, J. v. d. Linden. Zwart -Janstraat 67. Tel. 44624, Vraagt vrijblijvend prijsopgaaf. Vraagt vrijblijvend inlichtingen aan onze speciaalzaak en filialen. Steen, steen, steen. Vervang uw oude schoorsteen door een Vuva stenen schoorsteenmantel; Iets nieuws, Showroom Adria- nastraat 3, tel. 31873. Geopend van 2—6 uur. R.A.L.E. leesportefeuille brengt u wekelijks aan huls. 8 tijd schriften a 0.45 per week. Prima verzorgd. Berkelselaan 52 tel. 30439, Ook binnen- en buitenlandse bladen naar keuze Te huurgevraagd Horlogerie Inwotiing Keznctu coor jong echtpaar (koopv. off.», zonder kinderen. Vroiiw oud-verpleeg- ster is gen. verpleging of hci-tc huishoudelijke werkzaamheden te verrichten. K:cs, Vossen- waard 48, Kampen, Ruime sortering exclusieve be hangsels. Vraag staalboeken. Huntenburg. Jonker Frans straat 51,tel. 136733, Karei Doormanstraat 151. tel. 115102, Beijerlandselaan 159. tel, 79355. Rollen, af randen 5 cent per rol. De moderne pantalon heeft smallere pijpen dan voorheen. Uw pantalon in het nieuwste model vermaakt f 6.50. Frenay .Zn., Sophiakade 77, telef 1312 72. Speciaalzaak: Zaagmolendrift 31 - tel. 43768 Fit.: Mathenesserweg (bij brug) - tel. 30457 BeijerJandselaan 5 - tel. 70144 AFD. RADIO en TgLEVlSlE

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 3