Cupido, de kleine clown kan niet zonder kermis Keeas 39 jaar ba i circus Don Bosco Regen dreef judo-ers van Plantage-podium pino-ballet" viel goed in de smaak mmps „Phótofiux Het vernietigen van verdwenen vinkjes en van een auto VY-combinatie wint met 6-3 van VFC Koeriersters altijd lekker! rollen in iViet brommer over de kop geslagen Burgerlijke stand Altijd zonnige 'H? Z&y flits-foto's met Kantongerecht Schiedam Tonegido lid van biljartbond Jongen stal thuis geld voor kermis Biljarttoernooien Ueurwaarder de deurwaarder Jeugdtoneel met sprookje Donderdag 14 augustus 1958 (Advertentie LM.) PêPERMW? fRUir-SHOW CHOCO-KROKANT U5PEPERMUNT MENTHOl-€UCAlYPTU$ De 31-jarige-' J.: \V F, uit Vlaardiri sen is gisteren in de BK-laan met zijn bromfiets over de Hop geslagen tóen de uitlaat losliet en tussen de spaken van het voorwiel terecht kwam.. De heer F. kreeg wonder boven wonder alleen wat verveliin- gen aaii dc hand. Het voorwiel van de bromfiets werd geheel vernield. "h rt/"j j (bij pas goed leerde kennen, tt JWWË \s l/i m een kooi heeft kunnen sluit zijn duiven heeft hij ook noöi' "JT*V f -! aan dressuur gedaan. Met die vm V WU -*-* c/l f X/l/OOl/ S door de kat. die ook in het ni Bellen l>0 ongeval: U(j en ÜU Tumlaan 30. telefoon '>9290 PoIUie-aJarmnummer 64666 Apothekers nachtdienst. Rembrand: apotheek. Rembiandtlaan R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Vakan tie van 3 t.m 17 augustus. -:teo..itr. W.»»Kum: u .».ii;K> t>ei>penc van I»J ioi 17 uut znnrtneen var 12 tot 17 uur Zomerten'oonsiei- hrtg ..Man en Paard" (tot 9 sep tember! BKISCOI'EN illonopolc, 2, 7 en 9 uur: „Modern Times". DIVERSEN Koren beurs: - IHobby's en- bloemen'' met- film .„Taal der bloemen". Passage, 8 uur: Vakantie-show. Stand CJMV Koemarkt, 8.30 min „Dc Frijo's 5" Zang. Kantine Excelsior: 7.30; urn*: Klaver- j as-concours. Speel wei Vlaardingerdijk, Demon stratie Basketball. GEBOREN: Maria T. G.,''dochter van P. M. Scholte en A. M. T. Zwaanenburg:. Nico A„ zoon van W. Loch én. A. Ci Selier; Arnoldus N. A., zoon van J. G. M. Thomas sen en H. tT. Lens; Pauline W. doch ter van J: van tie. Vijver en w. M. de Kwaadsteniet; Jan E.. zoon van 3. van der Kuil en C. Rietbergen. OVERLEDEN; A. Smit. 59 jr wed. van J. van Pelt; M. F. Spvuyt, 85 j'V- Advertentie LM Dat kleine judoka's ook heel wat ma-na rijn. hce/l Schiedam gisteren tijdens de jeugdwedstrijden kunnen zien. De leiffoi* flilsljtrrtpjat ven 25 CX In Jiel bef end» 'oéo doostm De reeds enige tijd geleden opge richte biljartvereniging „Tonegido' te Vlaardingen heeft per .1 septem ber 1958 het lidmaatschap aange vraagd van de KNBB, district Schie dam. De politie, heeft gisteren op de kermis de 12-jarige W. H, K. uit Rotterdam in de kraag gepakt, óm dat haar tet-ore gekomen xvas,. dat deze jongen thuis geld had weggeno men om op de kermis zo goed mó gelijk te besteden. Gelukkig had hij pas een paar gulden uitgegeven. Zijn moeder 'heeft hem later mee naar huis genomen. Het büjartseizoen I958-*59 kondigt zich ook al weer aan. In het dis trict Schiedam beginnen de wed strijden op 1 september. Dan wor den namelijk .de eerste partijen ge speeld voor het persoonlijk districts kampioenschap 5e klasse libre (moyennegrenzen 0.50—1.25). Het district heeft voorts de in schrijving opengesteld voor de com petitie afdeling C ploegen van drie spelers van 3.01—7.00. totaal, minimum moyenne 12.00, maximaal 18.00. Bovendien voor het persoonlijk toernooi om de Maltharaket voor stelers met een moyenne van 7.00 en hoger. De eindstrijd wordt bij Entre Nous gespeeld. Verleden week riep (let (plaats vervangend) deurwaarder van het Schiedarnse kantongerecht als eerste zaak zijn eigen naam, deed vervolgens het :tndrukv:ekkende oranje lijft met. de penning in zijn. zak eti trad deemoedig voor het hekje, waar h£j zich' hoorde ver oordelen tóf tioiniig gulden boete. De deurwaarder had te hard over. de BK-lüah gereden, en al ivait li at-dun diep in de ntichf.de po litic had niet geslapen. Dc deurwaarder zag. als deskun dig beoordelaarvau hoger be roep af. en deed haastig zijn lint weer om, teneinde de volgende verdachte binnen te laten. DE - jónge Schiedammertjes kon den gisteren weer de hele dag terecht in hét Passage-theater, als zij zich tenminste een ogenblikje konden vrijmaken van. de kermis, 's 'Morgeus waren cr twee toneel voorstellingen en 's middags twee balletvoorstellingen, die alle goed bezocht waren. HAHÏNGVANGSTBEBÏCIITEN VL; 14. 25 nog 50 netten; 56, 35; 70, 40 nog 50 netten; 79, 5 nog 50 netten; 89. 20 nog 40 netten; 97, 25; 112, 3 nog EO netten; 132, 17 nog 25 netten: 142. 25; 172, 34; 197, thuisvarend: 203. 0 nog 20 netten; 208, 8 nog 25 netten; 216, 6 nog 10 netten thuisvarend. .Marktrioteringen 24 aug. Maatjesha ring groen: 60.00—82.00; idem klein; 41.3045.00. Volle en maatjes: maatjes «n volle haring: 40,60—43.20. Alles voor de school; Agen da's kleurpotloden,(o.a„ ;Ca- ran d' acne, bruinzeel,fa- bei*)schriften, linialen, pas sers enz. Kantoorboekhan del Modern. Boerhaavelaan 124, Tel. 68415, Diversen Een goed verzorgde biblio theek, steeds voorzien van nieuwe uitgaven heeft Lees- Uiblioiheek-Kamoorboekhan- dc] JModcm', Boerhaavelaan 124. tel. 68415. Schiedam. Nam-school met een goede, vulpen. Reeds vanaf 3.95 met gouden pen en garan tie. iDtv. soorten balpen nen). Kantoorboekhandel Modern. Boerhaavelaan 124. Tel. 68415. G. n. Mast, Groenelaan 65, tclef. 67708. Uw adres .voor dc beste brom l ietsben zinc a 64 ct per liter. Verkrijgbaar vanaf 's morgens 6 uur tot avonds 6 uur! Tevens was benzine, verfverd unner; lijn-; olie. siccatief»' stopverf,: pla muur,- grond- en glansverf, rijwiellak. afbijtmiddel, plas tic waterverf, accuzuur, ge distilleerd water, amoniak, zoutzuur, lodaiine, bleekwa- ter enz. VFC. heeft gisteravond In 't Sport- 30, toen dc VFC'er De Wilt in: park een fikse nederlaag geleden eigen doel kogelde en acht minuten tegen een sterke SW-combinatle. De later zorgde een andere Vlaardinger Schiedarnse formatie bestond vrijwel Dekker, voor het vierde Schiedarnse geheel uit: spelers, die vorig jaar het doelpunt, toen-hij een schot van Of- kampioenschap van de reserve twee- fermah van richting veranderde de divisie betaald voetbal behaaiden. Vlak voor de rust kreeg VFC oen De SW-plóeg zegevierde met 63. doelpunt cadeau toen de Schiedarnse Volgende week woensdag wordt in spil Cor van Schijndel ook maar Schiedam de revanche-wcdsiryd ge- eens langs zijn eigen doelman schoot, speeld. Na de rust zorgde Valk voor nog SVV nam reeds na acht minuten twee Schiedarnse doelpunten. De de ieiding, toen Remmers foutief Wilt en H, van Rees bepaalden de terugspeelde en daardoor Maltha Ln eindstand óp 6—3. de gelegenheid stelde om te doel punten. Zes minuten later Was het Dé opstellingen waren: VFC: De reeds -2 toeö Valk, zij hei in Herder; van de Zwan en Bai'titi- builenspelpositie, doel trof drecht; Dekker, Remmers en De De Schiedam» iers corn bin eerdén Wilt: R. van. Rees, 11. van Rees luatig verdér. VFC kon er weinigGroene veld." van de Burg en Brou- tesenovoi stellen. Aileen Harry van wcr. SVV: Verhoekx: Hekman en Rees'en Dé Will ticten" goede staal-Van Meerwijk;... J, van Schijndel. C. tjeo voetbal zien. j van Schijndel. Klein: Offerman,; his een half uur werd de stand Maltha, Valk. van Hees en Linthout. Bureaus 74.50. Blank eiken, kleine maat. Zie toonzalen bovon bij Plate. Grote Markt 1921, Schiedam. Meubelen, woningtextiel enz. op gemakkelijke betaling. Betaling binnen I jaar geen rente of kosten. Betaling over 13 mnd. slechts rente over 6 mnd. Geheimhouding ver zekerd. Brieven onder nr. S-660 bur. van dit blad of tel K 1896-2197. Rolfilms vergeten? Automaat staat voor u klaar. Alle soor ten films. Foto K. van Vuu- ren, Hoogstraat 106.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 2