DRZ en DHS leveren uitstekende prestaties m PPSC-HBSS 5-7 SVV verliest van Neptunus met 2-4 Fortuna de meerdere van Hermes DVS Maar Schiedam struikelt tegen de Musschen 3~1 Vissende biljarters Duivensport Deelname aan rolschaatsen bleek te zijn gehalveerd BEKERVOETBAL IN SCHIEDAM Orgelconcert in tie Oud-kadi. kerk WALDO RIJSCHOOL *r* 64.65.0 -m Burgerlijke stand OEFENWEDSTRIJDEN Aantrekkelijke derbv HONKBAL Verdrongen van de tweede plaats DHS en SVDPW uitgeschakeld In matige oefenwedstrijd: Ook Fortuna 2 noteert winst Besteller van PTT raakte bekneld Bromfietser gaf geen voorrang Anneke Sijgers is weer kampioen Van fiets gevallen Scooter botst op afslaande auto 180 SCHIEDAM Koeriersters Gevallen bij sprong op rijdende fiets Maandaz 25 augustus 1958 3 De Schiedamse clubs hebben weer een goed resultaat be haald in de bekerronde, want slechts een team Schiedam, dat echter favoriet was werd uitgeschakeld. De twee clubs uit Kethel DRZ en DHS wonnen op overtuigende wjjzé. Vooral DRZ heeft hiermee een uitstekende prestatie geleverd, want de roodwitten versloegen ook dit maal een tweede klasser. De oude rivalen PPSC en HBSS oefenden za terdagmiddag op de Boshoek tegen elkaar onder grote belangstelling. Het gedegradeerde PPSC hield zeer lang goed stand tegen een vaardig IIBSS. DRZ Flux 3-1 De thuisclub begon direct met goed open spek waardoor Zeeman reeds in de derde minuut zich vry kon spelen en door de Dordtse de fensie dringen. Onhoudbaar scoorde hij, de bal tegen tegen de binnen kant van de paal het doel in. .Nau welijks twee minuten later gaf Wig- mans de bal aan Joop Altorf, die de ze aanval met succes besloot (20). In de 28ste minuut raakte een be zoeker met een Schiedamse verde diger in de knoop, de spelers vielen op de grond en de scheidsrechter kende 'Flux een strafschop toe. Van Dijk bracht hierbij de stand op 2—1. DRZ behield het lichte overwicht, wel waren de combinaties van Flux fraai, maar DRZ doorzag het spel. waardoor de stadgenoten steeds tij dig konden ingrijpen. Negen mimi ten voor het einde werd daardoor het meest produktieve spel beloond. Na een combinatie tussen Altorf en Wigmans kreeg vleugelspeler Daan Muilwijk de bal. waardoor DRZ een 3—1 voorsprong kreeg. Zo bieef het. doelman Wim 't Lam had een rus tige dag. DRZ speelde met invallers voor keeper Hen': Zonneveld en de schutters Nico Kolmeyer en Joop Molendijk. Junior Ouwetis speelde weer perfect. Musschen-Scliiedam 3-1 HbeWel de zwartwitte» de Rotter damse tweede klasser goed partij hebben gegeven moesten zij voor de? overmacht het hoofd buigen. Wel speelde ook Schiedam uitstekend, maar de club van Dirk Nijs heeft naast een evenredige hoeveelheid wilskracht het voordeel van het technische .overwicht en het spelen voor eigen publiek benut f3—1). De thuisclub was voor rust de stérkste. Met wind mee scoorden de Rotterdammers in de twintigste cn In de Vlaardingse Vaart is zondag morgen het jaarlijkse hengelcon- cours van de biljarters van het district Schiedam van de KNBB ge houden. De heer \V. K- Hovener van DKC uii Schiedam had de grootste vangst en kreeg de eerste prijs. In het ploegenklassement werd DKC eveneens eerste. In het totaalklasse ment over drie jaar kwam Volks- gebouw (Vlaardingcn) op de eerste plaats. Het kwam daardoor in bezit van de wisselbeker, die drie jaar geleden door de lokaalhoudcr van het Volks gebouw de heer E, Boogaard be schikbaar werd gesteld. De heer Boo- gaard heeft een nieuwe beker toe gezegd, zodat het concours ook het volgende jaar weer gehouden zal kunnen worden. Deze keer namen acht verenigin gen met in totaal 60 leden deel. Zon dagavond 'zijn in café De Oude Markt de prijzen uitgereikt Na af loop was er een gezellig samenzijn. De voornaamste uitslagen zijn: Individueeiê 1.'Hovener'(DKC); 2. Verbeek Volksgeb'ouw)3. Molen dijk (Confiance); 4. Coens (Con fiance);.3. Van de Velde (DKC); 6. Plomp ('t Kaadthuys); 7. Geerlings vOBK>; 8. Vink (Confiance); 9. Vis ser ('t Raadthuys); 10. Van Rijn (Vólksgebouw). Ciubklassement: 1. DKC; 2. Volks gebouw; 3. Confiance. Klassement over drie -jaar: 1. Volksgebouw; 2. Confiance; DKC dertigste minuut. De eerste goal kre gen De Musschen omdat de Schie damse defensie bleef staan voor ver meend buitenspel. In de tweede helft had Schiedam het initiatief. Na vijf minuten doelpuntte G. Spronk uit een hoekschop. Ondanks vele en felle aanvallen kwam Schiedam niet verder dan een doelpunt uit een kopbal van Burrink. De scheids rechter meende echter dat Burrink de bal met de honden had gespeeld. Hierdoor ontmoedigd lieten de Schie dammers zich tien minuten voor het einde verrassen door De Musschen (3—1). DHS-Overmaas 4-2 Reeds in de eerste minuut strafte Overmaas een fout van achterspeler Roozen af. Direct daarna diende DHS echter van repliek. Met goede combinaties de bal laag over de grond'spelend kwam DHS voor bet doel van Overmaas om in de vijftiende minuut door Van Bockom aan de gelijkmaker te komen. Vijf minuten daarna juichte DHS toen debutant Van Unen DHS een voor sprong verschafte. Het overwicht van DHS werd tien minuten later door Van Bockom in een derde doel-, punt uitgedrukt. Overmaas zette een' Twéé jeugdige organisten, Aad van der Hoeven en Jan Sterenberg- bei den 16 jaar oud, zullen op, donder dag 28 augustus in de oud-katholieke kerk aan de Dam 28 een 'oi'gelcon- cert geven. Aanvang 8 uur, toegang gratis. Aad van der Hoeven zal spelen: Allabreve. de fuga in g moll en een Choralvorspiele van J S. Bach; de Choral-Dorien van Jéban Alain en Choral 1. van César Franck. Jan Ste rnberg speelt: „Ailein eu Dir, Herr Jesu Christ" van J. Fachelbal; In Dulci Jubilo van J- S. Bach en ihema niet variaties van Hendrik Andriessen. Advertentie IM.) fel tegenoffensief in waardoor taa de rust de achterhoede van DHS in de verdrukking kwam. Met een goed doelpunt van de Rotterdamse rechts binnen in de vijfde minuut brach ten de bezoekers de "stand op 32, maar DHS verzette de bakens weer snel. De keeper in het Rotterdamse doel kwam handen te kort. Rechts buiten De Jager besliste in de 28ste minuut het duel door de bal fraai over de doelverdediger tegen het net te tikken (4-2>. „De Sneivliegers" De postduivenvereniging „De Sneivliegers*' liield een concours vanuit Noyon, afstand 278 km en van Roosendaal, 48 km. Van beids vluchten is het verloop zeer traag geworden, terwijl er 's avonds nog vele vogels op hun hokken afwe zig waren. De uitslag is: Van Noyon: I, 3. 7 A. Faas; 2. 6, 9 J. C." Ko- nings; 4. 8. 11 H. Tja den en Co: 5 P. v. Eijk; 10 J. v. Roosen. Uit Roosendaal; I. 4, 16 C. Beljaars; 2, 3 J, C. Konings; 5. 13, 14 J. Tromp; 6. 7 H, Tiadeji en Co; 8 A. J. Ko nings: f) P. Overdevest; 10 A. Faas; II,. 12, 15, 17 A. de Bruin. Bellen bü ongeval: G.G. en G-D Tuinlaan 80, telefoon t!9290. Politie-alarmnummer 81666. Apothekers nachtdienst, fa. Van Wes tendorp, Singel 81. R.K. Leeszaal en' Bibliotheek, Dam- Geopend iedere dag, (behalve maandag) van 9.30 tot 3.6.30 uur en iedere avond (behalve woens- i dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur. Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven: ge opend iedere werkdag (behalve maandag) van 9-30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) vari 11) tot 20.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum; dagelijks geopend van 10 tot 17 uur. zondagen van 12 tot 17 uur. Zoraertentoonstel- ling „Man en Paard" (tot 9 sep tember).. BIOSCOPEN Monopole, 14. 19 en 21 uur: „De wreker uit Mexico", Passage, 14 cn 20.15 uur: „Scampolo". GEBOREN: Johanna C., dochter van W. J. A. Schoenmaker en J. J. van Wqardc; Carla S-. dochter van E. yan Soest en J. M. Hoffschlag; Jurrien, zoon van H. Springer en. C. M. Kinneging; 'Marceüs C., zoon van M, Saas en C. P. de Wit; Arnoldus H., zoon eiv «4ntonia. dochter van A. Bonfrer en J. P. Zonneveld; Dirk, zoon van D- Bravenboer en J, E. Bo3ua; Wilhelm F. J., zoon van J. Kerssemeijer en L Brouns; Ingrid. dochter* van M. Mulder en-M. Wage naar, OVERLEDEN: N, van der Wilt. 70 jaar, weduwe van M. H. Bruijn; P. Qroenewegen, 69 jaar; P. G. Alblas, 87 jaar. De doelpunten waren zaterdag goedkoop in de vriendschappelijke krachtmeting PPSCHBSS op het kleine voetbalveld van dB Boshoek. Doordat het hoofdveld nog niet kan worden gebruikt vonden spelers en talrijke toeschouwers emplooi op het tweede veld, dat echter te ge ringe afmetingen heeft. Trainer An- dré Corveleyn heeft glunderend ge zien hoe zijn mannen het de pupil len van de oefenmeester van HBSS, Jan Molendijk heel moeilijk hebben gemaakt. De twee zaterdagclubs hebben la ten zien dat zij uit de ^SVV-school" voldoende hebben opgestokem PPSC speelde met veel jonge krachten. In. VL AARDINGEN. Be paald groots is het duel tussen Fortuna en Hennes DVS niet geweest. De thuisclub verdien de in alle opzichten de 3—0 overwinning. De wedstrijd zelf heeft niet helemaal aan zijn doel dat is o.a.: de voor de samenstelling van het competi tie-team verantwoordelijke personen een ruimer inzicht te verstrekken in de conditie van de kandidaten beantwoord. Vooral niet die van Fortuna, want daarvoor was d i t Her- mes een ie zwakke fegenstan- ViSSEJVDE BILJARTERS. J. Ver- hey, die nu al omstreeks een halve eeuw zowel biljart ais pist, tuurt naar zijn dobber, terwijl G. Wem- tnerus (van 't Raadthuysf. de oud ste controleur, zijn administratie b(jicerkt. der. D i moeilijk gaan. Hennes zou een tzoen tegemoet 3 slag. waardoor SVV zijn ongeslagen thuisrecoi'd gebroken zag door een 4—2 nederlaag. i j Het scoreverloop was: SVV .0 0 0 0 0 1 0 1 0 2. I Neptunus ..000000022 4j i Dé werpersresültaten /waren: j H. de Lange (SVV) 9x3 slag, 9x4 j wijd, honkslagen tegen, I A. Markenstein (Neptunus). 11x3 slag, j i 7x4 wyd, 0 honkslagen tegen. i i .Sparta 4 wist zaterdagmiddag het: kampioenschap te behalen door een SVV Is er zaterdagmiddag niet in geslaagd in de laatste honkbalwed strijd van deze competitie Neptunus van de tweede plaats te dringen. Neptunus wen met 4—2, zodat SW j op de derde plaats is geëindigd. de defensie stond als vanouds Nelis Ongetwijfeld'heeft het geringe be- Kalden en als teruggetrokken mid- j lang van de ontmoeting SVV—Nep- gelijk spel tegen rivaal SVV 3. denvoor fungeerde technicus Gèrrit tunus de wedstrijd beïnvloed en zo is i Boertje tussen de twee zeer jeug-j dit honkbaltreffen een vrij matige: T-—kT-»T •»-» vertoning geworden. Zwak slagwerk i 1 M 1)114 K F*|l van de SW'ers en. matig werpen van 1 Hans de Lange stelden de Neptunia- j By de machinefabriek „Kuno" N.V. nen m staat een 4—2 overwinning te aan de (justoweg is in de nacht van behaien. Werper Tonnis Markenstem vrijdag op zaterdag ingebroken. Er van Neptunus wist, an samenwerking werd %en ruit Van het kantoor inge- ,r. met zijn veld. deze laatste wedstrijd - - 3—2 bracht kon PPSC het hoge tem- S ora te zetten in een no-hit zege. Geen po niet handhaven. Wel hield PPSC l enkele SVV'er zag kans een bonkslag goed stand, maar HBSS bedreigde i te plaatsen, wat teleurstellend-was. het doel van Van der Gaag herhaal- In de 'eerste innings werden ver- delijk. Het slot was voor HBSS. In j seheidene malen de honken bezet de laatste minuten werd het 55, i door beide teams doch de thuisplaat 5—6 en bij een botsing tussen Kal-I werd niet bereikt. Jorissen van Nep- den en een HBSS-aanvalkreeg tunus opende de eerste inning met „u.ul HBSS een strafschop toegewezen: j een fraaie bonkslag. Lupgens uee" faedrag aan geld vermist Barend Sleeuwenhoek schoot de bal 1 hetzelfde in de tweede inning, doch tegen Van der Gaag, even later i niets mocht baten. De stand bleef maakte hij met een prachtige óm- dubbelblank tot de zesde inning, haal (5—7) zijn fout goed. De actie- j Een beter spelend Neptunus werd ve invaller Kanters had voor HBSS plotseling in de zesde inning, voor eeii'I—0 achterstand geplaatst. Ben nie Heshof werd .uitgevangen door korte stop' Hennie Smit. Nico Kql* ni eyer ..kreeg' éen. yrij lo op en be- In de grote vijver van het recreatie-oord in Kethel kan men gedurende de week-ends tal van zeilbootjes zien. dry ven. Het is een ware rage ge worden. Er zijn vélebootjes bü die dóór de jongens (en ook volwassenen)', zelf ge maakt zijn. Maar het bootje dat men Jinks op de foto ziet is toch wel een héél bijzonder scheepje: het wordt n.l. radio grafisch bestuurd vanaf de kant. Een mooi, zelf vervaar digd werkstuk, dat zelfs in dit gezelschap van amateur- schepenbouwers de nodige aandacht heeft. (Advertentie IM.) dige binnenspelers Van Veen en Ra. i vens. Deze twee. jeugdspelers maak- j ten voor PP de doelpunten. Reeds direct na de eerste enthousiaste aanvallen kreeg PPSC daardoor een j. voorsprong. Het was bij do rust al 31, maar toen HBSS de stand op J drukt, er wórdt niets vermist. In dezelfde nacht kwamen inbre kers bij dé kwasten en borsteifabriek B. in de Nieuw Mathenesserstraat. Aan de achterzijde van de fabriek werd een ruit vernield, waardoor men in het kantoor kon komen. Met een breekijzer werden de kasten ge- i; ópend, er wordt slechts een klein - Op het le perron van het Centraal I reikte zonder moeite het tweedestation is zaterdagmiddag de 31-ja- honk. Ook Gerard Gomrnel werd hetrige kantoorbediende C. Kruithof uit i een groot aandee] in de fabricage van de doelpunten. Hoewel*' PPSC nu twee klassen lager speelt dan HBSSis er zaterdag.'. -vanv,- een krachtsverschil weinig gebleken. He laas heeft de traditionele rivaliteit de sfeer van deze match ten on rechte beïnvloedt. Beide teams be schikken over voldoende capacitei ten om de competitie met vertrou- - - wen tegemoet te zien 1 eerste honkman Lupgens was oor- besteller bij de P.T.T. vermoedelyk In 'de Gordelwegserie werd zon-zaak dat Nico Kolmeyer de rood- met een verbrijzelde knieschijf werd dagmorgen een sterke DHS-combi- i groenen', een 10 voorsprong ver- i hij naar het Coolsingelziekenhuis natie door het kampioensteam HION schafte. Hans de Lange; verdween vervoerd, uitgeschakeld met 5—1 en in ..dedoor een snelle actie van eerste middaguren stuüi'de HION weer een j honkman Lupgens als derde nul- Schiedamse club, SVDWP, met een Een gelijke stand werd in de acht- nederlaag (1—0) naar huis. i ste inning bereikt. Drie vrije lopen Op eigen terrein speelde Excelsior en honkslagen van Markenstein, slachtoffer van een vang,, nu door tweede honkman Lenderink. Cor Bras tikte hierna de bal in de lich ting vande werper. Een fout van de Lorenizlaan te Schiedam, bekneld geraakt'tussen twee lörrietreinstellen van.de P.T.T. Tijdens het verrichten van zijn werkzaamheden als hulp- ,1 PTT vormopriflhU We weten evenwél dat Herm'esi'28 een oefenwedstrijd tégen RFC,Noordzij en Schoenmakers leverden i T,.-i i 1 A'\t~ rt, „i,nl ,n#f „nbf^ïiTlarc rla RfrftPÏ-HflmmfrKï 9—1 VftnT*— dat met veel jeugdige voetballers i de Rotterdammers een 21 voor- 1 sprong'op. Gerard Heshof was de aantrad. Excelsior speelde een goede match. Reeds bij de rust was het 31 in het voordeel' van de Schie dammers. Middenvoor Theo Bier- huizen, linksbinnen Leo Jansse eri ken van Bennie Heshof. Nico Kol- linksbuiten A. van Buitenen scoor den voor Excelsior. Na rust maakten beide partijen nogmaals een. doel punt,. rechtsbuiten J. Ooms scoorde voor de zwart witten. DVS hoogstwaarschijnlijk wel een sterkere formatie in het veld kan brengen. De Schiedammers zullen echter niet alleen moeten streden naar de juiste opstelling, maar ook hun conditie nog aanzienlijk moeten verbeteren. In hoeverre de ploeg ge deprimeerd werd, toén al vrij kort na het begin hun voortreffelijke doelverdediger Van Diest het veld moest verlaten na een botsing met' de jonge Jan Baksteen, valt moei lijk te beoordelen. Invaller H. v. d. Tuyn verving hern niet onverdien stelijk hoewel er daarna kennelijk minder rust in de verdediging heer ste; alleen Rijke kon tot een. ruim voldoende komen, Men zal er na deze 3-—0 overwin ning op Hermes, die volgde op de 4—0 nederlaag tegen de combinatie DWS/Amsterdam, in Fortuna-krin- gen goed aan doen hieraan niet TE j grote waarde te hechten. Zoals reeds gezegd: de tegenstand was daarvoor j zaterdagmiddag te zwak. De rood gelen speelden beslist niet zoveel 1 beter dan acht dagen, eerder tegen! de hoofdstedelijke ploeg. Wel kon worden vastgesteld, dat er met Smits in de aanval meer vaart in zat, ook r dat v. d. Borden als aanvalsspelet- een bruikbare kracht is, voorts dat De Korver in elk geval niet zo lui meer was en dan komen we tot de .junioren"-vleugel Jan Baksteen. Ti- nus Weber, Baksteen, zaterdag bin nenspel er kan zich dit sezioen tot een uitstékende kracht ontwikkelen; dat is nu wel duidelijk geworend. Tinus Weber verdient opnieuw een' kans, maar dan op een plaats, die hem 'vertrouwder is: als buitenspeler kv/am hij niet tot grootse prestaties. Toen hij na de rust een poosje als fcinnenspëler fungeerde, ging het veel beter. Als we nog één speler mogen noe men. dan kiezen we zonder veel na denken doelman De Leeuw die eni ge magnifieke safes verrichtte. Wan neer de achterhoede het niet hele maal kon klaren hetgeen met een uitstekende Janssen op de spilplaats maar een enkele keer het" geval was of b.v bij een hoekschop de Schiedamse voonvaartsen gevaarlijk dreigden te worden, greep hij reso-. luut in. blijkbaar* te" goed van doordrongen, Baksteen zorgde: voor de openings- dat na een vuurwerk in de zomer- maanden het af en uit Ismet del Op het kruispunt Stadhouderslaan —Prins .Bernhardlaan is de broin- geïijkmakér in de achtste inning 4 jjetger g gisterochtend in botsing wijd bracht hem op het eerste honk, - een personenauto be- gevcigd door snel honkloper; op tlfc- |tCu„rd door de heel' E. toen hi) dezel SWS.«.G«"CO K01" j Ml. ."da't Sterop 1 de ummnw* at, kreeg sehaafwon- ge veld fouten Neptunus op 42. Drie SW'ers sneuvelden in de ge lijkmakende inning achter elkaar op Re jeugdige Schiedammers zijn Anneke Dróge, een van de minnaressen by het rolschaat sen ontvangt van de heer P. F. van der Ploeg een stel rol schaatsen als prijs. den aan het gezicht. De bromfietser i kreeg letsel aan de rechterhand. De.i G.G. en G.D. heelt hem naar het ge- meenteziekenhuis gebracht waar hij na behandeling naar huis kon gaan, tegen de bromfietser is proces-ver- baal opgemaakt. J De twintigjarige mejuffrouw SVT. S. j is gistermorgen ih de Dr. Boslaan van haar fiets gevallen waarbij zij 1 een hoofdwond en vermoedelijk een lichte hersenschudding opliep.. De G.G. en G.D. heeft haar naar het ge- meenteziekenhuis gebracht. Zonnescherm in brand Het zonnescherm van de hoeden- wmkel van de fa. R. in de Hoog- straat is gistermiddag in brand ge- i raakt, waarschijnlijk doordat er een sigarettenpeukje op gegooid is. Een i politieagent bluste het vuur met een emmer water, de brandweer die was i gealarmeerd, behoefde bij aankomst i geea dienst meer te doen. De eige- naar van het pand was niet thuis. De heer A. J. B. is zaterdagmor- t gen op de Nieuwe Haven met rijn scooter in botsing gekomen met een vrachtauto, bestuurd door de heer J. van L, uit Rotterdam. De bestuurder i van de scooier kwam te vallen en i kreeg schaafwonden aan de rechter- arm. De scooter werd ernstig be- schadigd. Het ongeluk ontstond, toen i de vrachtauto, van richting veran- r derde en de bestuurder daarbij niet lette op het achterop komende ver keer/Procesverbaal is opgemaakt te- gen de chauffeur, van-de vrachtauto. Zij die at eerder een sisal karpet of mat gebruikt hebben weten uit ondervinding, dat zij wel een duurder, maar nooit een ster kere mat of karpet hebben kun nen kopen. Voor de kamers waar. veel ge lopen of gedraafd wordt door de grootste gezinnen; is zo'n Amerikaans sisal karpet een uitkomst. Maar als U bovendien uit deze grote partij Amerikaanse sisal matten van klein (70 x 130 cm. tot groot 346x470 cm.J kunt uit zoeken voor prijzen, die nog beduidend lager zijn dan de helft.dan mag U beslist niet wachten. Sisal karpetten tot In de groot ste maat, groot genoeg om als. vaste vloerbedekking te gebrui ken, geweven van IJzersterke, dubbelgetwijnde sisal, diverse maten, o.a..een groot kwamtum in de maat 180 x 275 cm., die normaal voor f 42.50'verkocht worden, koopt h£i voor nog géén twintig gulden. Dinsdag is het de dag van de sisal matten, want dan begint om 9 uur de verkoop van deze honderden karpetten, kleurecht geverfd in moderne pasteltinten. I zoals grijs, groen, fraise, enz., ó.a. tn de maat ISO x 275, voor 140 220 cm *-175 cm 5.90 11.80 275 x 388 cm 240 300 cm 26 90 34.80 I Esperanto-agendo Jaudvn. la 23an de augusto. Klub- vespero Ni kunvenos ce fam Men- ningh Gr. Markt 7. Venu ciuj estos baldau la verda munalo.' treffer, doordat dé uitlopende Tuj»n op een snelle pass van Hiwat. „recht" terugschoot. In de tweede helft verhoogde dezelfde speler de Vlaardingse voorsprong met een strak schot tot 2—0 en zorgde J. - straten en M. iS f1" a.e i een goede organisatie.waarbij vakantiefeesten, want ae rolscnaat- vJ(rt vejiiep. De deelnemers werden sen-wedstrijden die zaterdag mid dag i verdeeld in groepen van. 8 tot 9 in de Nassau laan werden gehouden j io tot 12 jaar en 13 Hot veer als „inhaalheurt" van dit .program- Hen iaar •- - c., .w, - ma,, trokken maar ongeveer de helft n, striid kwamen de n?iddag op Be Van Swindensingel bij d. Borden, die 'lotte eginaüe j van her aantal deelnemers dat zich V0^X Swinnaars uit de bus'. 7*n vriendje, de U-jaioge Willem i met een schot m de hoek afrondde. toen had opgegeven. J*® J t^.J9 1 EUy Hamj. voor de eindstand: 3-0. Vijftien deelnemer ij es. waren er ^r°gep2 inckeRook 3 Bia wan TU.' Zondagmorgen stonden de reserve-deze zaterdagmiddag Jan toch geko-)Gr 10 tot 12 jaar: T. Anneke elftallen van beide veremgmgen in men en hoetvel het er aanvankelijk j Drögc 2 Gr et ha Dal. 3. Ineke i Schiedam tegenover elkaar Door r oo leek dat de politieagCTten onde sW£.i5atra. 4. Annerriarie de Vuist. treffers van Jacohs-en Putters leidde de toeschouweis een overheersende j Groep 13 tol 14. jaar: 1. Anneke HDVS 2 bij de rust «iet 2—O Na do rol zouden, gaan .spelen is het ^.e- !-jgygers .<(Jit jaar al voor de vier-'e lukkig niet zover sekomeo Toen HaneJtam g Ria eenmaal de eerste series wat en ge-4 Maartje v. Pol Jan reden, duurde het "ï-^hpfovéral Fieggcn was winnaar bij de jongens, rondom de afzetting werd nel oveial i vol. terwijl men het verloop van de De laalslgenoomde groep had het strijd op de rolschaatsen toch nog j voordeeltje, dal zij hun prijzen ook mooi kon'zien, nog mogen ruilen als ze iets, anders Wedstrijdleider P F v. d. Ploeg willen hebben. De anderen wonnen kon samen met de heren W, Nieuw- 1 rolschaatsen., vulpennen of ballpoints. Te koop aangeb. hervatting en na een omzetting in i zijn gelederen ging het bij Fortuna 2 j beter,- waardoor de 'achterstand m I een voorsprong werd omgezet. Nadat J. v. d. Hoek cn Swanevcld de stand hadden geëgaliseerd, zorgde met een I fraaie kopbal'de jeugdige v. d. Hoek i ook nog voor de tweede roodgele zege. De negenjarige Theo van L. uit de S, Slevinstraat probeerde zaterdag- i van D achterop te springen. Toen hij het voor de vierde keer pro- beerde gleed hij van de fiets, die geen bagagedrager had en kwam met het hoofd op de straat terecht. Hij kreeg een lichte hersenschud- ding en is -door de G.G; on G.D. naar de Dr.;Nolelstschting gebracht. waar hij ter observatie is opgeno- men. Zaterdagnacht is de fiets gesto len van dé heer A. de R.. die het rijwiel niet op; slot voor zijn wo ning in de Marconistraat had neer-: gezet.' J Kapstokken 13.50. Nieuiy- ste van .nieuwste vindt U bij Plate, Grote Markt 19—21, Schiedam.. Keus uit 60 stuks. Autobanden te koop 670/15 cn 590.15. Prima banden. Ga rage Nassau. Pr. Fred, Hen- drikstr. 37. Tel. 67835. Diversen Autobezitters heeft U gladde of zo goed als gladde _ban- cfén? Wij maken ze slipyrij niet onze profiléer«machine 2.50 per stuke. Garage Nas sau. Pr, Fred. Hcndrikstr, 37. Tel. 67835.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1