in ruil voor of textiel Laken WAPENS VOOR INDONESIË Wat doe je op zo'n dag? Melkfles omspoelen! Tja, dinsdag door FRANK GODWIN J. P. K. v. Eechoud overleden Niéuwe voorzitter Rode Kruis benoemd Dinsdag 9 september 195i 'Djakarta "»<-i v alj TVJKHI wirjo die meende, dat zif dit nfr«Sorr;,daar°P aangestoten bij de deden uit idealistische overwe- vertrouivluj^ "van Kartoiewirjo mnrfnn »r„ rrt 1 ÏVAfH Wii j Tttaikmtilflia INDISCHE OCEAAN - kenner van N. Guinea - DEN HAAG Bij Kon. Besluit is thans met ingang van l januari 1959 de benoeming tot voorzitter van het Nederlandse Rode Kruis afgeko men van mr. F. H. A. dé Graaff, welke benoeming naar wij reeds eer der mededeelden, in Ingewijde krin gen werd verwacht. Mr. De Graaff, die op 4 maart 1893 in Edara geboren werd, is onder meer directeur van de Kon. Papier fabrieken Van Gelder Zonen NV, voorzitter van de Stichting van de Arbeid, voorzitter van het Centraal Sociaal Werkgeversverbond, lid van de SER, secretaris van het Koningin Wilhelminafonds en bestuurslid van de stichting Rheumatiekfonds dr. Jan van Breemen. (Advertentie LM.) I L I een schone melkfles hóórt erbij! pp» ll^fcA-IVI JE M0MD Êf1 LATEM WEHIERWEGGAArttiGEEF Alt JE MES. IK 'IK GELODE VAGT DAT HET /VOEL HIER /EES ALS fORT6EHEIQTO/^-7yA)L EEfi SCHEUR' Hoor je oat.óproetjeE T Ja. maar die Een VAM DIE GROTE, ~y AMDERE KAM ELK BoZEMAMMEM 15 'M0&EI15LIKDEDELIR GAMG VAh SFDK1MI Mtk. OMTDEKKEn Al5 ZEVUDRWAPEM5 HE3BEM BEG.1M- MEM WE MIEra...TEM2IJ...WACHTEEMS... IK HEB GELOOF IK EEM IDEETJE...

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 1