o'é stcffering ^imkck hjtfdiMp - vanuw bankstel aankomend of leerling MONTEUR Ant enné-tó o'iiteurs MÊMêh t&wJêm SS®!» Wat lekker* smaakt dat helpt groeien! mmm... er» ke^ngezondl de bektedingssto? (motYrij) -i de stalen ver^fii en andere binnenwerkmateria!en\ y,jjg^1 maar voorai ook het zuivere handwerk van de vakman?1 Kom eens kiften in onze 1500 uitgestalde kamers. Probeerde fauteliifs en bankstellen. Merk fioe comfortabel zij zitten en boe prachtig de bekkdings» stoffen zijn. alle modellen leverbaar^ binnen 8 dagen uit onze 1500 geëtaleerde kamers 0D aankoop mt l SOd- worden op vertoon i. Tl. *WO0 dagretosm v&goetL Levering banco door geheet Nederland Binnenweg Rotterdam Tel 1116.70 (6 fijnen) WIJ ETALEREN Bij aankoop van een BANKSTEL best.-uit 3-zits-bank en 2 fauteuils met losse kus sens (in kersen, blank of noten) vanaf ....ƒ350.- een salon of t.v. tafel met formicabI?d CADEAU Mod. EETHOEK 4 stoelen, ronde tafel, dressoir vanaf f 350.-, een moderne theewagen CADEAU Woninginrichting met interesse voor radio en televisie Aanmelden: -.'V L. WITTER N.V. Jonker Fransstraat 93 - Botterdam Wegens uitbreiding van onze afdeling radio en televisie vragen \yij enkele Moeten ook bekend zijn met reparaties aan elektrische huishoudelijke apparaten. Bezit van auto-rijbewijs noodzakelijk, L. WITTER N.V. Jonker Fransstraat 93 - Rotterdam HOOGSTRAAT 4S Schiedam - Tel. 68717 Eigen crediet-service Levering door heel Nedenand Gevraagd voor spoedige indiensttreding voor kantine, en schoon maak werkzaamheden. Niet ouder dan 25 jaar. Aanvang werktijd 7.30 u., einde 14 uur. 80 pag. folio for- maat goed papier stevige kartonnen rug handig gespira- leerd j/&£fwoop':io prima staat^N. Songens-. meisje*- -en bii.a wielen. Bakker. Sloemstr. tel. 30518. Anngeb. Mobytcttc. prima staati t 175.—. Scbott. NoJensstr. 32 b. Ti koop aangeb. B-D. .«ït rU- span en papieren, wegens aan- schatting van auto. Ook üc-i negen te ruilen, Tel. 33836. narj 6 puf. Ju Verlor at. Wo*n»d»« eus«,torle|« reet dl v. Zutd«U>i o«»r B erf U lüa 1. TMI Beokekïl'k In ftiank I 9}.—. d«i- Jffl.—(«Ukt I US— lief alken meuielpUtt Ledikanten 2-perr «taelen I TJ0. UM1* laentkutte 'ïBSo grri model Arlël. Matchless, N, :nfieid, Hulsmann.^5 ^vj/espa. Everjjjjg^ Bloeroer Roer. onroer. goederen scait- tnenerterdljie *1*. <nm«w«i IIalien." Te Hnttetijint of Huu* Benoe. Btriitw» ut vrMft *edlplnme»rt plee Si"'- Aetsm. D 'J de tnee. Beryluttlenn ie nette «retplr«r»ulp tervbet of eerder •Vel eaUivltllen II [gnBjnrn bcmn ros «*(T Horton Royal Enliaid 4M" cc. ISO cc «L Ook op ge ls* betulln*. liotcr- Donderdag 16 oktober 1958 Zo is het, mevrouw! Uw kind hapt... het smaakt hem... hij groeit, Geef Uw kind een Blue Band-boterham en... een, twee, drie: wég boterham! Hij vindt het heerlijk. En U denkt blij: „Wat eet hij goed!" Zo worden Uw goede zorcen beloond. Uw keus voor hem is goed geweest. Blue Band schenkt steeds aan, dacht aan nieuwe: mógelijkheden. 'Én heus, dat zal altijd zo.'blijveni Welke' andere margarine geeft U zo'n vitamine-zekerheid? f MÉÉR VITAMINE-ZEKERHEID - Hoe lang, hoa zwaar moeten Uw kindereniilnlHoeraelvltamineAen i carofean hebben ze daoelljks nodig? DOOR Meer dan ooit helpt Blue Band in de.dagelijkse, vitaminebehoefte voorzien. Al jaren geeft Blue Band U vitamine A en vitamine D. Dat betekent weer stand en energie, maar ook een sterk beendergestel en een gezond gebit. Nu is Blue Band nog verrijkt met CAROTEEN (provitamine A), dat een waardevolle biidrage levert tot de gezonde groei 'van Uw kind. BLUE BAND meisjes lengte Dawich! viiamin» A cireleeo 3 jaar 84 ero '4 Va kg E 60 I.E. 800 /ff 4 jaar 93 era l5'/al» 770 I.E. 900 ft 5 ju? 7 05 era 88C f,Ei \mgt 6 jaar in» 13 Va *8 8S0I.& uo6>g Heeft U misschien, een zóón van 6? lei. dan op de volgende advertenties met meat gegevens, die natuurlijk altijd een gemiddelde zijn.- Wjj vragen een vlotte winkelbediende voor afdeling Iiout- cn board verkoop. 18-20 jaar. Bij voorkeur in de bran che -werkzaam geweest. Bij gebleken geschiktheid goede vooruitzichten. Aanmelden: Joh. Groen Lzji. Korenaarstraat 61, Rottcrdam-Wcst. Persoonlijke aanmeldin gen van 911 uur: Bosland 16 Ons PLAKBOEK biedt talloze gebruiks mogelijkheden, zoals het opplakken van: hij onze bezorgers en agentschappen, onze loketten of rechtstreeks bij de administratie van dit blad. verkrijgbaar voor slechts artikelen uit de krant vakantiefoto's knippatronen verhalen clubverslagen, enz. enz.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 3