fantastisch «ara m rouw sloeg boel van ita kort en klein hospi I S3351ËK Nieuwe reparatiewerf voor „De Merwede" Huidige wijkraad Van Hoek voor 't laatst bijeen Concert vol verrassingen in de Rivièrahal Meuwbouw in Hoogvliet: veel lagere huren Bibliotheek in 1957: groei s ■■'UP!-' ÉEN MAAND GEVANGENISSTRAF Bioscopen Voor beden Voor morgen Exposities Apotheken D.W.B. halfzware overjassen Binnenkort in gebruik: Provincie Zeeland vraagt offerte Nog 'n veerboot voor dienst op Bres kens Lunchpauzeconcert in 't Venster Normale dienst Hofplëinspoor op 26 oktober Huizenveiling .Hijgend achter de feiten aan' Harwïch-Iijn krijgt een nieuw schip „Femina" komt met nieuwe activiteiten Philharmonisch Orkest Verslag Stichting Rheumabestrijding Filmmiddag RK Middenstand Donderdag 16 oktober 1958 (Advertentie LM,) KOLLEN IN CELLOFAAN ALTIJD VEBS -'.ALTIJD LEKKER pepeffwn*». fruit-show, choco-krokant» inpeper munt, menthoi-eucafyptus (Van een onzer verslaggevers) De klok wees drie uur. Het ver jaardagsfeestje van de 40-jarige buf fetjuffrouw M. C. van H. was afge lopen, De gasten waren naar huis. De flessen waren geledigd- Maar voor de jarige begon de pret pas. „Nou gaan we de boel kort cn klein slaan" zei ze tot haar, eenentwintig jarige zoon en ze voegde de daad bij het woord. Stoelen werden necrgesmakt, het dressoir werd omgetrokken, glas werk gingiiT "gruzelementen schilderijen werden van de muur Arena, 2, 7, 9.30 uur. Als de kraan vogels overvliegen, 14 jaar. Capitoi a, 7. y.15 uur: De doder slaat toe. 18 j. Centraal, 2, 7, 9.15 uun Het meisje zonder pyjama, 14 j. Cineac, U.3Q, 11.30, 1.30, 3.30, 5.3U. 7.30 9.30 uur; Onder de mantel van de nacht. 18 J. Colosseum, 2, 7, 9.15 uur, De zeven de sluier, 14 jaar. Harmonie, 2, 7, 9.15 uur. Pioniers van het Westen. 14 jaar. Lumivre. 2.15, 7, ü.3U uur: Een en ge) in Brooklyn, a.l. Lotusca. 2.15. 7, 9.30 uur: Meisjes op bestelling, 18 Luxor 2. 7, ü.30 uur; Ik was aan hen» verslaafd, 18 j. Metro, 2, 7, Ö.15 uur: Pal Joey, 18 Monopole, 2, 7, 9.35 uur: Ontsnapt aan de guillotine, tl' J.. Prinses, 2.25, 7, 9.30 uur: Jacht op een scherpschutter, 14 j. Bex, 2, 7, 9.J5 uur: De verschrikke lijke sneeuwman, 14 j. Thalia, 2.1S, 7, 9.30 uur: Een nacht om nooit te vergeten, 14 j. "t Venster, 2, 7,- 9.15 Utir: That night, 14 J. Victoria, 2 en 8 uur: Klop maar op 'n deur, 18 jaar. Rotterdamse Schouwburg, 20 uur: Ballet der Lage Landen. Aula Museum Boy mans, 20 uur, So- listencoticert door Henk La gen- da al, piano: Vera Badings, harp. Statensingelkerk, 20 uur, Franek- concert, door Koos Bons, orgel. Volksuniversiteit, 20.15 uur, Piano- - voordrachL door. Hedy Sebneidér. Kunstkringzaal, 20 .uur,'Pianorecital door. John. Blot. Spes, 19.30 uur, Jaarfeest vanDe Macht van 't Kleine. Rivièrahal, 20 uur. Aig. Ned. Invali- denbond, jaarfeest. Palace, 21,30 uur,. Dies Natalis van Corps Studenten R.B.A., toneel uitvoering „Spiel im Schloss". Rotterdamse Schouwburg, 20 uur; Haagsche Comedié „Olympia". De Lantaren,-20 uur,-Rott, Filmliga, experimenteel programma. Kunstkringzaal, 20 uur, Dr. Günther Busch over Max Eeekmann. Hammerstraat 15,, 20 uur. Speeltuin ver. 't Noorden;, toneel. Goede Herder-kerk (Kastanjeplein) 20- uur,Pianovoordracht door Henk Lagèndaal. ,J0e Brug", 9—18 uur, Adr. I. Corne lia schilderijen en houtplastieken. Hector Bazendijk, 9—18 uur; Foto's. Van Rotgans. Inst. Scheepvaart-Luchtvaart, 10—17 uur: „Onder Ned. vlag de we reld rond". Museum Boymans,'10—17 uur: Wer ken' van Michael S we erts; in •Prentenkabinet, Ncd. landschap etsers uit 17e eeuw "onder ItaÜ- aansedn vloed. Museum Oud ers-Op voeders, 1017 uür: Verborgen mogelijkheden in^het creatieve kind. Museum Land-Volkenkunde, 1017 Houtsneden van de Japanner Hiroshige. »De Ptfp", li)—01 uur: Foto's van Bertus Schmidt. „Langs de Karawanken". Kunstkring, 1017 uur: Gerda Ru- binstein, beeldhouww., Henk Broer tekeningen. Don Solojov, gouaches- Kunststichting, 10—17 uur: Charles Kemper, tekeningen en schilde- rjjën. U Schiedams Museum, 10—17 uur: „De gesel van de oorlog", prenten van Callot,.Dix, Goya, Moore en Picasso. t Venster, 1022 uur: Bert de Leeuw, schilderijen; Jan Dries, keramiek. Verzameling Willem v. d. Vorm 14—17 uur, Westersingel 66. Rechter Maasoever: Beker Berg- huys Math laan 400. teL 34405: Blijdorpapoth Statenweg 189 tel. 46422; Conen, 's-Gravendijk- wal 93. tel. 33608; Exler, Noord plein 51, tel, 41288; Dr.'v. Senus, Av. Concordia 100, tel. 123807; Stutterheim, Westersingei 119, tei,: 122143; Verdam, Bergselaan 133, tel. 42455; Vos. Math, dyk 36. tel. 30262; Zeelt, H. de Groot straat 10 tel. 136061 H'berg-Schiebroek: Ploeg-Groot, Je roen Bosch laan 48. tel. 85867. Linker Maasoever: Cohen, v d. Tak- str 32, teL 138126; v d. Laan, Bloem fonteinstr 97. tel73766. De Lange, Dorpsweg 16U. tel 76073; Wolf, Breeplèin 6, tel 72888 Hwii";i»-i IVrnls lumdorp He.v plaat. Pernis, Burg. v. Esstraat 25. tel. 72367. gehaald. Het was een lawaai van je- welste. Vele bewoners van de Claes de Vxieselaan schrokken wakker staken hun hoofden buiten het raam. Het lawaai kwam uit een pension, waar bovengenoemde buffetjuf frouw bezig was het meubilair van haar hospita te vernielen.. De politie kwam er aan te pas, maar de buffetjuffrouw weigerde haar kamerdeur te openen. „Wie binnenkomt krijgt een bierflesje naar z'n hoofd" schreeuwde de vrouw. De agenten lieten zich niet afschrikken en trapten de deur in. Prompt kwam er een flesje door het gat. De agenten achtten het toen ver standiger de assistentie van vier col lega's in te roepen. De vrouw deed daarop wijselijk de deur* open,, maar ze verzette zich hevig toen de agen ten haar mee naar het bureau wil den nemen. Ze krabbelde, stompte en schopte met haar blote voeten. Haar zoon kwam haar te hulp. Er ontstond een algehele vechtpartij. De agenten zagen zich genoodzaakt de wapenstok te trekken, maar ten slotte slaagden zij er in moeder en zoon naar het politiebureau over te brengen. Gistermiddag stond het tweetal voor de politierechter, Hit het ver hoor bleek, dat er eerder in de nacht ook al moeilijkheden in het pension waren geweest, toen de pen sionhoudster aan het feestvierende gezelschap had gevraagd wat min der luidruchtig te zijn. Het verzoek was niet in goede aarde éevallen. De pensionhoudster en de buffetjuffrouw waren slaags geraakt en de politie moest er aan te pas komen om de rust te herstel- len. Een uur later begon de buffet juffrouw het meubilair kapot te slaan. Een expert heeft de schade op 720.— geschat. De officier van justitie vond, dat de moeder het meest „de beest heeft uitgehangen". „Het siert de jongen In zekere zin dat htf voor zijn moe der opkwam, maar toen hy zag dat het menens werd, had hij het hoofd in de schoot moeten legden", aldus mr. H. van Buuren. Hij eiste tegen de moeder een maand gevangenis straf, tegen de zoon vijf dagen. De politierechter vond de straf voor de moeder juist, maar de zoon veroor deelde hy tot een boete van 60. en een voorwaardelijke gevangenis straf van veertien dagen. (Advertentie IAf.) Dijckhoffs wekelijks buifenkonsje f een unieke aanbieding! i P»achtig« Jas van zuiver wollen elouis. In de nieuwe blauwe en de- bruine ..sntifl" kleuren. Italiaans 1-rlj del mei ingezette mouw i «n oret- s steekzakken. Normale prijs f. 119.- 7 dagen lang sleehls ROTTERDAM: Hoorn Gevoerde Pigskin handschoenen normale prijs f. 17.90 nu f. 11.90 (Van onze correspondent) HARDINXVELD-GIESSENDAM - Naar wij vernemen zal de nieuwe reparatiewerf van de N.V: Scheeps werf en Machinefabriek „De Mer- wede" half januari officieel in ge bruik worden genomen. Deze voor het industriegebied in de Merwede- streek zo belangrijke gebeurtenis zal door tal van genodigden worden bij gewoond. Bij volledige bezetting zul- VLISSINGEN Aan vier Nederlandse scheepswerven heeft het provinciale bestuur van Zeeland dinsdag verzocht een offertete maken voor de bouw van een tweede veerboot van een zelfde type als de mo- torferryboot Prinses Beatrix, die deze zomer in gebruik werd genomen op de dienst Vlissin- genBreskens. Deze vier ondernemingen zijn: J. en K. Smit te Kinderdijk (die ook de Prinses Beatrix bouwde), de N.V. Koninklijke Maatschappij De Schelde te Vlissingen; Wilton-Fijen- oerd te Rotterdam en de Werf De Menvede te Hardinxveld. Men hoept de bouw van de tweede veerboot volgende maand, of in elk geva'. vóór Kerstmis, te kunnen gunnen. Het schip zou dan in de loop van mei 1960 moeten worden opgeleverd, zodat het in dat jaar nog kan varen in het drukke sei zoen. len op de werf 600 arbeidersWerk zaam zijn. DE combinatie klarinet, fagot en piano is één van de moeilijkste uit de trio-literatuur. Het timbre der blaWnstrumenten, van nature vrij scherp, mengt zich praktisch niet met dat van de piano, zodat ook van die kant geen klankcompensatie kan worden verwacht. Het minst voel baar zijn deze bezwaren in Scher zoachtige, stukken en het was dan ook in die episoden, dat het spel van het trio Gerrit Krijt, klarinet, Hank de Wit, fagot en Adri Slootmaker, piano gistermiddag in- 't Venster de beste indruk op ae niet zeer grote schare toehoorders maakte, De uitvoerenden begonnen met een aardig stuk van Michael Glinka, Trio Pathétique geheten, dat zich voor ons gevoel gezien deze instrumenten combinatie wat teveel in het lyrische vlak beweegt, doch dat toch wel aan trekkelijke kanten bezit, vooral voor de pianist. Adri Slootmaker heeft zich de kans tót plezierig pianistisch musiceren dan ook niet laten ont gaan. Geschikter voor het trio als geheel vonden wij echter Schouwmans com positie uit 1944, waarvan vooral de hoekdelen in hun bevattelijke mo derniteit en uitgesproken „Spïelfreu- digkeit" de rasmusicus verraden. In het langzame tugsendeel echter is ook dit werk te melodisch uitgespon nen' om klarinet en fagot in het meest voordelige licht te plaatsen. Volledigheidshalve dient hieraan te worden toegevoegd, dat dc heldere als men wil zelfs wat harde akoestiek van de filmzaal aan de blaasinstrumenten geen goed deed. Hun bespelers deden echter wat zy konden en oogstten een welverdiend applaus. elly SALOMé. Dc beperkte dienstregeling voor het baanvak van de Hofpleimspoor- I(jn Den HaagRotterdam, die op 3 augustus inging, zal tot 26 ok tober van kracht blijven. Op 26 oktober zal de uormale dienstregeling weer worden hervat. De oorzaak van de vertraging bij het- instellen van de normale spoor dienst is het feit, dat de. herstel werkzaamheden. aan de spoorbaan op het schema zijn achtergebleven. Slechts tot het voorjaar i -eri- gens zullen de werkzaamheden stil liggen: het xverk 281 ongeveer drie jaar duren, maar wordt 's winter, onderbroken, Openbare verkopiDg van onroe rende goederen, door de N.V. Nota rishuis. op 15 oktober, in de Blauwe Zaal van de Koopmansbeurs te Rot terdam; >- Definitieve afslag: not. mr. I. v. d. Dit plan kon uitgevoerd tvorden, lïfe omdat de Baanhoekbrug binnen af-' zienbare tijd een. hefbaar gedeelte zal krijgen. Dan zal Hardinxveld ook te bereiken zijn voor zeeschepen. De plannen tot het beweegbaar ma ken van de Baanhoekbrug dateren reeds van 35 jaar geleden. Voor de nieuwe werf werden reeds in 3925 boringen en metingen ver richt. De geweldige crisis in de scheepsbouw van 1929 tot 1936 was echter een streep door; de rekening. De tweede wereldoorlog was er mede oorzaak van dat de plannen niet verwezenlijkt konden worden. Na de oorlog was er een overvloed van nieuwbouw-orders en een ge brek aan materialen, waardoor het plan steeds uitgesteld moest worden. De nieuwe werfis aangelegd op eèn uiterwaard van 6 ha, die van een meter boven NAP is gebracht op 4 meter boven NAP.. Op de nieuwe dwarsheüing is plaats voor schepen met een maximum-lengte van onge veer 115 meter, een breedte van 17 meter en een draagvermogen van 6.000 ton. De lengte van de helling is 133 meter, de breedte 100 meter. Er zullen achttien hellmgwagens worden ingezet, elk met een belas ting van 250 ton. De fabriekshal, 70 bij 40 meter groot, is reeds gereed gekomen. kade 306, inzet: f 11.600.afslag: 12.300.2, pand en erf Moerkerke straat 15, inzet: 16.800,opgehou den. (Van een onzer verslaggevers) De wijkraad van Hoek van Holland is gisteravond voor de laatste keer in zijn huidige samenstelling bijeen gekomen. Voorzitter D. v. d. Snr* vond hierin aanleiding om aan he slot van de vergadering dank te bren gen aan de leden voor de tjjd en moeite, die zü besteed hebben in het belang van Hoek van Holland. Met name richtte hjj zich tot de heren Ph. Oprei en P. H. Verbeek, die zo goed als zeker niet in de wijkraad zullen terugkeren. De heer v. d. Burg gaf een over zicht van hetgeen in de zittingsperio de van de huidige raad tot stand is gebracht. De wederopbouw en ont wikkeling van Hoek van Holland vond voorspoedige voortgang, de wo ningbouw kwam in volle .gang, het parkeervraagstuk voor de oude Hoek werd opgelost, een recreatiepark ont stond. de Kom Emma weg werd ver breed en uitstekend verlicht, de ac commodatie van kampen en van strand is danig verbeterd. VW werd gereorganiseerd, de samenwerking met de Westlandse gemeenten had gunstige resultaten. Het lid van dc wijkraad, de heer B. Kleiwegt, prees, namens de wijk raad de heer v. d/Burg voor de wijze, waarop, deze steeds leiding had ge geven aan de vergaderingen. De wijkraad vernam in het eerste gedeelte van de vergadering, dat zijn lid. de heer Th. Bots benoemd was tot lid van de kampeercommissie Hoek van Holland in de plaats van de heer J. F. M. Lapidaire. B. en W. hadden geantwoord op een verzoek van de wijkraad om het duinterrein aan de Kaapweg niet langer als standplaats, voor woonwagens te be stemmen. B. en W, willigden het ver zoek in, zodat in den vervolge de politie woonwagens aldaar kan wei geren, Degenen, v die er thans een standplaats hebben, zullen op soepel heid van de .'overheid kunnen reke nen. De N.S. hadden bericht gezonden. ast het om economische redenen niet verantwoord is een bewaakte rijwiel stalling-bij'het station aan de Riet dijkstraat in stand te houden. Daar om zal er gelegenheid bestaan de rijwielen er gratis te. stallen. De heer W d. Burg deelde voorts mede, dat opnieuw een verzoek was gedaan tot aansluiting op de drink waterleiding vst woningen in de pe riferie van Hoek van Holland, die tot nog toe niet aangesloten zijn. Het betreft hier enkele verspreide wo ningen. Ir. N. Th. Koomans: (Van een onzer verslaggevers) „Men denkt wel eens dat wtf zo'n vooruitziende blik hebben, maar in werkelijkheid lopen we bij de ont wikkeling van de. Rotterdamse ha- venplannen hijgend achter de feiten aan". Deze typische uitspraak teken den we gisteravond op uit de mond van Ir. N; Th. Koomans. de directeur van het Havenbedrijf. Ir. Koomans hield voor de Vereni ging „Bouwkunst en Vriendschap" een causerie over de Rotterdamse havenplannen en hij besprak daarbij voornamelijk de naoorlogse ontwik keling. We hoorden interessante inside- information over de vele besprekin gen, die tenslotte hebben geleid tot de aanleg van Europoort. "We hoor den ook dat ir. Koomans zich - af gaande op recente uitlatingen van Duitse mijneigenaren - geen zorgen maakt over de grote kolenvoorraden. „Dat is maar tijdelijk", zei hij. „Op den duur zullen er beslist kolen in gevoerd moeten blijven worden". De belangstelling voor deze lezing, de eerste van de serie „Land in be weging", was iets minder groot dan vorig jaar bij dergelijke causerien het geval was. (Van onze correspondent) HARDINXVELD-GIESSENDAM Het nieuwe passagiersschip dat voor de Stoomvaart Mij. „Zeeland" ónder werfnummer 548 in aanbouw is bij de N.V. Scheepswerf en Machinefabriek „De Merwede" te Hardinxveld-G Les- sendam, zal waarschijnlijk op zater dag 3D mei 1959 te water worden ge laten. Het koninklijk huis heeft thans officieel toestemming gegeven om dit nieuwe vaartuig voor de dienst Hoek van Holland—Harwich te dopen met dy naam „Koningin Wilhelmina". Voor de doopplechtigheid wordt gro te belangstelling verwacht. i De „Koningin Wilhelmina" zal het j oude stoomschip „Mecklenburg" gaan vervangen. Verder zijn op dit traject i fJONDERDEN en nog eens hon- nog in de vaart de motorschepen derden toehoorders heeft het „Koningin Emma" en „Prinses Bea- R.Ph.O. gisteravond, in de Rivièrahal (Van een onzer verslaggevers)' In 1959 zal de beurs voor sport en toerisme, genaamd Ruiten-Kansen'Y van 21 tot en met 30 maart in de Ahoy- hallen voor de eerste maal worden gehouden. De datum van de beurs voor mode en huishouding „Femïna" is voor dat jaar vastgesteld op 18 sep tember en zal dan tot en met 80 september duren. Dit deelde de heer. C. v. d. Linden, voorzitter van de „Femina", mede op de gebruikelijke bijeenkomst met de deelnemers aan de onlangs ge houden elfde beurs, waar over eu weer .de ervaringen werden bespro ken. Na de toespraak van de heer v, tL Linden, waarin hij ?de verschillende aspecten van de 'elfde. „Femïna" nog eens belichtte, bleek al spoedig dat de deelnemers veel lof hadden vóór de vele fraaie stands, waarvan de opbouw weer aanmerkelijk .beier was dan in hét verleden. Er gingen steni- V men op om de sectie .Doe 'f zelf' niet meer afzonderlijk, maar ia: de gehele beurs op te nemen. Gok werd er voor gepleit het tamelijk hinder lijke lawaai van de luidsprekers tot het allernoodzakelijkste te beperken. Wensen van meer praktische aard hadden betrekking op een parkeer- plaats voor de standhouders. De heer N. D. do Oude/secretaris van de „Fe- mina" verklaarde goede nota te zul len nemen van de gemaakte opmer kingen. Overigens was de plaats.van de sectie „Doe 't zelf' niet willekeu- rig geweest. Een en ander zal echter voor de volgende beurs nog nauw» keurig worden overwogen. LAS VEGAS Er is woensdag op het Amerikaanse proefterrein in Nevada een klein atoomwapen tot ontploffing gebracht, dat rich op een houten toren bevond. trix"; óp het nieuwe vaartuig, verre weg het grootste en modernste van deze vloot; is plaats voor 1620. pas sagiers. De 242 eenvoudige, maar vry grote eengezinswoningen, die op de Meeu wenplaat gebouwd zullen worden, krijgen een lage huur. De netto- week-huur voor de zespersoohshui- zen wordèn geschat op f 10,25 en ƒ11,70 reap, zonder en met een schuur. De negenpersoorshulzen zul len een huur van ƒ13,95 vragen. Al deze prijzen moeten nog worden verhoogd met circa 0,90 voor water en glaBverzekering; Nadat de raad haar goedkeuring aan het plan had gegeven, hebben B. en "W. de bouw van deze wonin gen openbaar aanbesteed. De N.V. Beton- en Aannemingsbedrijf Gebr Koudijs alhier schreef als laagste in voor 2.884.000. Deze som noemen B. en W, zeer aanvaardbaar. Het is de bedoeling dat de wonin gen na voltooiing worden overge dragen aan de Stichting voor Volks huisvesting „Hoogvliet". /N Zeeland luorden plastic reddingboten diverse de verkwiftking geschonken van een uitmuntend concert, waarvan trou- ■wens alleen het programma reeds een schone belofte inhield. Daar was allereerst Schumanns „Fruhlingssymphonie". een veel te weinig gespeeld werk. dat van de eerste tot de laatste noot is door trokken van de intense geluksbele- venis,. zoals deze hypergevoelige ro manticus die ervoer in de eerste jaren van rijn moeizaam bevochten huwelijk, Schumanns inspiratie on derging in die tijd een beduidende richtingverandering Voornamelijk in bet hed zong hij zijn blijdschap uit, doch ook in enkele symfonische werken, waaronder de eerste sym fonie.. Men kan er niet anders dan dankbaar voor zijn. dat EduardFlip- se cn het orkest met een bezielde vertolking van deze zonnige compo sitie dit eerste Rivièrahalconcert hebben willen openen. Het gaf de luisteraars terstond het gevoel, iets zeer waardevols te beleven. In de keten van verrassingen bi? het redden van drenkelin gen dienst rrioeten doen. Tech nici zijn thans bezig de bootjes te beproeven. (Advertentie l.M.) DE HAAGSCHE COMEDIE vrijdog 17 oktober, 8 uur OLYMPIA van MolnOf. {•1 i ROTTERDAMS TONEEL I saterdog 18 oktober. 8 uur HEEFT IEMAND NOS IETS? Spel lilt de *okenwei#ld van George Rouen Campbell Singer. zondag 19 en dlnidng 21 okt., S.15 u. DE MISANTROOP ROTTERDAMS TDKEEl. 6 coupon» OE HAAGSCHE COMEDIE ►- redufctls NEDERLANDSE COMEDIE |e- voortmipreltlAr T0NEEL0ROEP „THEATER" «oor NE0ERLANDS DALLET Twrstellinrti» BALLET DER LAGE LANDEN*- niet perrtwrij* tjm 3! okt. ven Ï0-.1 uw a.± kassa v»r*ri[gt> plaatsen gestalionneerd. Zy'^ zullen bij eventuele rampen ennamelijk het Recitatief en Rondo - - - - - - - - - „Ch'io mi scordi di te?" K.V. 505 voor sopraan; piano en orkest. EUy Ameling. zojuist terug uit Ganève, waar zij Nederland op zo schitteren de wijze vertegenwoordigde, zong hierin tnet dc haar eigen charme en inielligentie. die door geen enkel technisch probleem schijnen te worden gehinderd, de mooie sopraan partij. Haar partner aan de vleugel was niemand minder dan Stefan Askenase. op wiens instignatie het stuk tot uitvoering kwam. Het suc ces voor beiden en het voorbeeldig secunderende orkest was groot, Elly Ameling werd vele malen terugge roepen en ontving fraaie bloemen. Indien mogelijk sold na dc pauze een nog geestdriftiger applaus de vertolking van Chopins tweede pia noconcert door de grijze meester- pianist Stefan Askenase. De prach tige. tot in de kletsten finesses af gewerkte techniek van deze fameu ze Chopinvertolker. zijn vermogen tot realisatie van de heftigste emo ties zowel als de subtielste lyriek. Moeilijkheden van financiële aard zijn voor de Rotterdamse Stichting voor Rheumabestrijding in 1957 aan leiding geweest contact op te nemen met de ziekenfondsen om tot sa menwerking te geraken, aldus het verslag over 1957 van deze stichting. De besprekingen leidden in het ver slagjaar niet tot resultaat. In 1957 is gestreefd naar ccn uitbreiding van de sociale dienst door het aanstellen van twee sociale werksters. In deze opzet slaagde de Stichting niet. Het ministerie van Sociale Zaken en Volksgezondheid gaf geen antwoord op ccn verzoek van de Stichting om toestemming dc twee nieuwe krach ten aan te stellen. Huisartsen verwezen in 1957 3723 nieuwe patiënten naar de consulta tiebureaus van de stichting. Het to tale aantal bezoeken aan deze bu reaus bedroeg in het verslagjaar 37.577. In 1956 waren bet er 35.027. dit alles heeft het publiek tót mate- loze bewondering gebracht en da schier eindeloze toejuichingen na deze formidabels prestatie droegen, daarvan öe onmiskenbare sporen. Een enorm bloemstuk versterkte nog de hulde, waarvoor Askenase en Flipse, die ook het orkest tot een warmbloedig musiceren inspi reerde, vele malen tezamen dankten, Alsof dit nog niet genoeg was, hoorde men het orkest tenslotte nog eens op zijn best in twee vurige Slavische dansen van Dvorak; ELLY SALOMé. Ook het jaar 1957 is voor de Biblio theek en Leeszalen der gemeente Rotterdam een jaar van groei en uitbreiding geweest: groter bezoek aan de leeszalen, meer ingeschreven leners, meer uitgeleende boeken. Het boekenbezit van de Centrale Bibliotheek vermeerderde door aan koop en schenking mét 4185 delen, waar tegenover 1073 delen moesten worden afgeschreven. Eind december 1957 bedroeg het ingeschreven bezit 288.363 delen. Het boekenbezit van de bijbiblió- theken en uitleenposten vermeerder- de met 4961 delen tot 102.760 delen, dat van de jeugdafdeling etc. met 2861 delen tot 27.613 delen. De mu- ziekafdeling groeide tot 8300 num mers. Het jaarverslag, dat deze cijfers vermeldt, maakt ook gewag van de nieuwe vestiging van de Centrale Jeugdbibliotheek in het pand aan de Mariniersweg, die tevens in 't hoofd- gebouw de weg opende-voor de „open uitlening" van romans en populair-» wetenschappelijke werken. Het aantal ingeschreven leners be droeg in 1957 38.626 personen 0956: 34.962) eh het aarxta] uitgeleend® boeken 1.151.306 delen (1956:1.045.906). LONDEN Sowjet .premier. Chroesjtsjew heeft als 's lands eer ste communist een volbloed paard: als gift aanvaard. Het werd aange boden door de arbeiders van «en collectieve boerderij in Koeban, SCHIEDAM Dc kinderen van de leden van de jubilerende R.K Middenstandsbond hebben gistermiddag in Musis Sa crum een aardig filmprogramma: gezien, dat bij hen bost in de smaak vifcl, getuige de enthousiaste reac ties. Vertoond werden daar de té- kenfilmpjes „Goed gesmeerd" en. ..Het arme hondje", met als hoofd film „De. witte poedel". De feeste lijke stemming werd nog verhoogd door iractaties bij het begin van het;, programma en tijdens de pauze. De films werden vertoond door Huize Brabant.,

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 4