wmrnmmmmmsK Sn SS ^jjj^vloeibaar vooreen vlotte, moderne afwas! AFWASMIDDEL VAN DEZE TIJDt Galeries m Moderates v»I jïï?de w-s-M-»s v,nden cfe Wèg zware, onhandige flessen, weg breuk en statiegeld, weg doorweekte pakjes! Nu is het tijd voor de superlichte, on breekbare plasticfles. U gaat moderner, zuiniger, veiliger afwassen Alléén LUX is zo zacht voor Uw handen! Donderdag 16 oktober 1958 Bureaulampja „SIssjr"» Dit. leuke, ver stelbare modelletje kunt U ook ais wandlampje gebruiken. In verschillende moderne kleuren. Meevallerprijs 3.50 Uitsluitend g:ldig op Vrijdag en Zaterdag a Baby-slaapzak» Heerlijk warm keper' flanel. Verschillende mooie kleuren* met fleurig blocmdessin. Meevallerprijs 2.50 „Simplex" tJameshanrfschcenen Deze gewilde handschoenen 2dagen als Meevaller in vele modekleuren, I O No-irdn poplin 'eer mooie kwaliteit, Twents fabrikaat. In 10 zeer fiaaiö mo- dieuze tinten, w.o. royal blue, mosgroen, koraalrood, kobalt blauw en beige. 90 cm. br. Slechts 1.78 p.m. ROTTERDAM OP DE HOOGSTRAAT VOOR OE ST. LAURENS \z0Êk Eierkoker 'lllllgr voor 6 eieren. Met fluitsignaal en bakeliet handvat. De fluit waarschuwt U, als de eieren „goed" zijn. 2.6 Strijkijzer iwaac verchroomd, Ie uitgevoerd. Volledig gegaran- 0 va t. Meevallerprijs 6.95 Horloges voor dames en heren vradt u op afbetaling bij Huy- ser, Jonker Fransstraat - 63 Komt u eens praten. Pracht wekker, prima koperen uurwerk, lichtgevende wijzers, schrift, garantie 6,50. J. Moer kerken, Putsebocht 169-173, bfi de Dordtselaan. tel. 76803. Enige en Algemene Kennisgeving Tot onze diepe droefheid is heden, nog zeer onverwacht, van ons heengegaan, mijn geliefde man, onze beste broeder, zwager en Dom, de heer SIMON MOERKERK Jn de leeftfld van bUna 63 jaren. Mede namens de-familie A, M. Moerkerk-Engelen Rotterdam, 15 oktober 1958 Pasteursingel 59 a Geen bezoek aan het woonhuis. De overledene is opgebaard in de rouwkamer van de Onderlinge Rouw Vereniging. Zwaanshals 85. Bezoek uren: Vrijdag- en zondagavond 8—8.30 uur en zaterdag middag 4—4.30 uur. o^'eg, v.itd Overschie, om 3 uur. Vertrek vanaf de aula Meubelen en huisraad Slaapbank j 125,—, 145.—, 175,— enz. Vraagt gratis ca talogus. De specialist, Burg. Roosstraat 23, zijstraat Noord- singel Tel 85389. Haardfauteuils grote sortering, ook in moderne uitvoering, prachtige stoffen. Nu vanaf t 37.59. 42.—. t 31.—. I 63.— enz. De Meubelbeurs. Grote Visserijstraat B. Rotterdam. Koop uw meubelen rechtstreeks van labriek. Desgewenst nemen wjj uw oude meubelen terug. Vraagt vrijblijvend taxatie. Meubelfabriek Cov-Ros. Kievh- straat 33-17 fzijstraar v. Noord- plein), tel. a">367. 15 woorden 2.— iedere vtff woorden meer ......1'..... 0-5t> TEtEFONEER VOOR OS-SAVE 135433. Kleding, schoeisel, enz. Te koop een lederen jas voor uw leven, vanaf 2,per week met 3 jaar garantie. Gra tis op zicht. Brieven onder nummer 7788 bureau van dit blad. Bijzonder fijn van smaak Hoge voedingswaarde Stevige schaal Hèt eitje voor de kinderen Extra voordelig Koop nu televisie! Super ap paraten type '59 met gratis le klas antenne en draaibare tele visietafel. Prima service, bok gemakkelijke betaling. Radio NiWa, tel. 12 34 02. Garantie en service zijn. .mooie dingen. Maar toch Is het beter als u deze zo .weinig mogelijk nodig heeft. Koop daarom uw televisietoestel bij dc bekende firma De Geus Uitdenbogerd, u bespaart honderden guldens. Alleen modellen" 1959. Volledige super 43 cm beeld 795,— mot antenne en tafel: 53 cm beeld 935,—. eveneens met antenne en tafel.1 Envolledige ga rantie en prima service!!! Fa. De Geus Uitdcnbogerd. Oost zeedijk 105, tel. 12 89 02, R'dom. Super televisie type '59, gratis anten ie en prachtige draaibare tafel Vakkundig geplaatst. Vol ledige garantie. Eigen service- afdaling. Betaling in overleg. Ook n-- zes uur. Tel. 45180 en 52651. Fotografie Kaslülok voo» alle. doeieuiaeii hitmen 5 min gemaakt Walg Meent 127 Klaar terwijl u wacht Geopend 8 30—17 30 uur Wasmachines 129,- m schoon heidsfoutjes. Langzaarnwssser* 249.50 (Miele systeem) Stof zuigers 39.50. volledige ga rantie. Vrijblijvende demoo- Stratie. N.W.F.. Stadhouders- weg 51 c. tel 85574 Gloednieuwe wasmachines met kleine schoonheidsfoutjes v.a 125.— met orte fabrieksga rantie. Ook kredietservice Dép Waanders. Runstraat 8. telef y De fijnste jus krijgt u va paarrievlees; braadlappen vanaf 1.— per Va kg; biefstuk als boter zo zacht haalt u bij C. Verzliden, Maurltsstraat 125 (bij Binnenweg). Wij zijn onbetwist de board specialist! Verander nu uw in terieur met ons bard-, zacbt- tegel-. eterniet en gaatjesboard Gratis thuisbezorgd, gratis op maat gezaagd. Desgewenst vak kundige voorlichting. De Tri- plexcentraie. Van Oldenbarne- veldtstrant 128 tel 25668 prijs lijst verkrugbaar Hardboard vanaf f 1.40 per m2. zachtboard 1.95 per rn2. te gelboard 13-49 per plaat. Oe- ha's - board- en triplexfaandel. Sophlastraat 140. tel. 13 03 04. Nu de nieuwe langzaamwasser met 15 min.-schakelaar. Miele- systeem. 225,met 5 Jaar ga rantie op oliebad. Depot Waan ders, Rutlstraat 8. tel. 55826. „Geda" oliestook- en haarden- spcctaltet, wasmachines, centri fuges, gasfornuizen. Ijskasten en grote coll- huish. art. Crooswljkseweg 89. tej. 113585. Kredieten tjn. 4000,voor aankoop meubelen en woning textiel. Rechtstreeks van fabr. Enorme besparing. Soepele be taling en onder uiterste ge heimhouding. Vraagt vrijblij vend Jnl. Postbus 1083. Rotter- KunsigebH+en- ^reparatie Spoedreparacle kunstgebitten In uur Dagelijks van 9—9 uur. Ook 's zaterdags. Sehle- dacnseweg 34 a. tel. 37972. Kunstgebitten reparaties le klas werk onder volledige garantie. Billijke tarieven. U kunt er op wachten. Instituut jDentllla' Hoogstraat 40. tel. 12 60 10. Rot terdam Van Nlenwenhnyze'8 auto's zonder chauffeur stellen nooit teleur. Zoals steeds ons ma teriaal recommandeert zich zelf. Grote Amerikaanse auto's en Opeis Rekord 1958. Van Nieuwenhuyze's Autobedrijf - Aelbrechtskade 154, Rotterdam. Tel 56990, 2 Ittnen. Auto's ©a motoren Huwelijk Dat is modern en handig: geconcentreerde LUX! Daar heeft U heel weinig van nodig. Knijp tweemaal licht in de plasticfles stop! Nu warm water in Uw afwasteiltje en op slag vormt zich een dik, mild schuimsop. Voel eens hoe zijdezacht dit schuimsop is. U hoeft" nu niet meer bezorgd te zijn voor Uw handen. LUX is mild,' zacht, veilig. De gevoelige huid van Uw handen bewijst het! Heer, 48 jaar, niet onbemid deld. zoekt kennismaking met nette vrouw. Leeftijd tot 50 jaar. Brieven onder no. 1 kiosk MiddeUandplein. Autobandenfaandel P. j. van Dijk, nieuw - gebruikt ge coverd. Rotterdams goedkoop ste adres. Vulcaniseren enco veren. Tollensstraat 65, telef. 85559, Rotterdam. Werkdagen geopend van 8.3017.30 uur, Austin A 40 Somerset '53-/ 1650. Nooit werd Uw afwas zo sprankelend schoon! Kijk eens hoe sprankelend-schoon Uw borden zijn,hoe flonkerend Uw glas werk, hoe blinkend Uw bestek. Het moeilijkste afwaskarwei wordt door LUX licht werk!.. Simca '48 1 450,Genegen 't.v. in te rullen. Schoonderloo- straat 69, tel. 31998. Dc Autohcurs biedt aan: Opel Olympla '56; Ford Taunus IC M '86: Taunus M 12 *54; Ford Mainline '53; Ford Cabriolet '54; Ford Anglia '56; Morris; Hillman Minx '54; Singer; Go liath; enz. Deskundig onder- spek toegestaan, 's Avonds ge opend. Tel.125525. Anna Pau- lownastraat 62. Ruilen, garan tie, financieren. Moderne kinderwagen met bedje 20.—; modern wandel wagentje 25.—: 2-pers. op- klapbed 20,—: spiegel i 10.-; complete ligstoel 10.—kin derstoel 10,—. Hulsvit. Woel- wykstraat 62 a. tel. 41979. Sophiakad'e 77. tel. 131272. Kleding-kliniek. Uw rokje, ja pon. mantel op juiste lengte 3.50. Frenay. Saphfakade 77. te lefoon 731272. Bedden in speciaal beddenhuls uw bedden laten repareren. Dus M. J. v, d. Linden. Zwart Janstraat 67, tel. 44824. Vraagt prijsopgaaf. Een stenen Vuva schoorsteen mantel, op maat gemaakt met houten bovenblad, nu slechts f 59,—. Showroom Adriana- straafc 3, tel. 31873. Geopend van 2-8 uur. Verf is bij ons guldens goedko per! Lijnaliegrondverf 150 ct, 5 kilo C.—plastic grondlak 2oo cent, 5 kilo 9.Hoog- glanslak 250 ct. 5 kilo li. pracht plastielak 350 ct, 5 kilo 16.'Latex afwasbare muur verf 240 ct, 5 kilo 11.super nylonlak, dekt altijd 550 ct, 5 kilo 24,75. Japanlak 350 ct, 5 kilo 16,-, groene carbolineum 14S et, 5 kilo 6.Alle buiten verven zeer lage prijzen. „De Regenboog", Eendrachtsstr. 143, tel. 1243 42. Drietex voor veilige lulerwas. Geen bleekmiddel. Geen ge ïrriteerd huidje. Hoest? Keelpijn? Nattermann's Bronehicum Elixer helpt, lost taai slijm op, neemt de prik kel weg.'Flacon 2,— bij elke drogist. Nu super TV-toestel, 43 cm- beeld van 995.— voor 695.—. Volledige garantie. Prima ser vice. Ook op gem. betaling. T V-hu Is 't Westen. Cath. Beers- mansstraat 10. tel. ?2836. Iedere avond demonstratie van 8-10 u. Rijwielen en bromfieisen Een flesje LUX is goed voor 3000 vuile borden. De afwaskracht van LUX is nauw keurig getest. Liefst 3000 vette borden werden met één flesje afgewassen. Voor U komt dit neer op méér dan lOOx een blinkend schone vaat. Weet U wat dat betekent? Dat U voor min der dan één cent afwast! Benzo-rU wielen en stofzuigers, wringers, wasmachines en cen trifuges tegen fabrieksprijzen. Desgewenst gemakkelijke beta lingsvoorwaarden, J. Snelders, Vier ambachtsstraat 16 a, tele foon 32454. Televisie. Diverse merken, ra dio's, platenspelers. Bandre corder# Diverse merken Prima service Gemakkelijke betaling De Gier. Goudsesingej 49 51 53. tel 117206 TeiJlegerstraat 79 81. tel 82065. Zeer hoge korting op radio, te levisie, bandrecorders. Alles uit voorraad leverbaar. Serie '59. Radio Wobt. Pannekoekstraat 87 Nieuwe Markt 17 by Flevo, te lef. 12 6819. Ook des avonds van 8-10 uur. Gratis TV of radio in gebruik als de uwe reparatie behoeft. Ook by aankoop zeer soepele regeling. Bel 110756 scrvlce- M'kitraats goaden daznesringen met echte steer, t 19.75. Stoop man. juweliers. Nieuwe Bin nenweg 397, Zwart Janstraat 85 Nog steeds 't aangewezen adres voor le klas horloges, pen-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 5