troeven van ons PHILIPS bandrecorder zonder vooruitbetaling verstopping treffers voor U opent voor U een wereSd voi mogelijkheden o.a. Per week 6.- Technische gegevens: SCHIEDAMSEWEG 117, ROTTERDAM-W.A TELEFOON 32717-55669 SUPERKWALITEIT LAKENS EN SLOPEN NU VOORDELIGER DAN OOIT» N.Y. ROTTERDAM-RIJN PIJPLEIDING MAATSCHAPPIJ 51k pCt ly'/ï-jarige obligatielening, DE POOL' VON BURG ■"■Mi—III nog enkele DAGEN NIEUWE ELEKTR. HYPERMODERNE NAAIMACHINES f 4CA mei ingebouwd naaificht, van 400,- voor slechts ZWITSERS FABRIKAAT VON BURG 10 cf. waard GROEN NAAIMACHINEHANDEL Goudsesingel 53 VON BURG Twintex Bouclé f Muziek instrumenten DE STAM Van Stam tot Meubel 3e Stam, Mariniersweg 3S-41 Dinsdag 16 december 19.)d Het samenstellen van uw eigen programma's \Vl;^IÈiË Het vastleggen van onvergetelijke momenten \HnL Het bewaren van mooie herinneringen en de bediening.. kinderlijk eenvoudig Bandsnelheid 9.5 cm/sec. Dubbclspoov-opname f".£7"~"~y. Speeiduur met normaalband. 2x30 minuten; met langspeelband, 2x45 minuten f rf?lT?^^^fInjnlflï Aansluitingen voor microfoon, radio of grammo- \j^_~^gJ^ggBgaBggj foon. versterker en extra luidspreker r— Mengmogeüjkheid A ij ^7 ~j F7"^ Afluistermogelijkheid tijdens opname [I \iiTZ Monoknop. waardoor zeer eenvoudige bediening ttgggA Jf Snelstop/start» inrichting ^*r. Gedrukte bedrading 1 Moderne vorm \a/ Opnamesterkte-controle door middel van indi cator BEIJERLANDSELAAN 8, ROTTERDAM-ZUID, TELEFOON 73181 HOOGSTRAAT 37, SCHIEDAM, TELEFOON 62564 Zie Philips' advertentie op pagina 8 'n Bovenstebeste buitenkanslakens en slopen van een zeer bekend merk en kwalitatief het neusje van de zalm! Noteer: de lakens zijn extra lang en hebben een brede bovenzoom. De slopen zijn met hotelsluiting. Om kort te gaanDit is dè gelegen heid om uw linnenkast aan te vullen GEVESTIGD TE 's-GRAVENHAGE groot nominaal f 60.000.000,-, in stukken groot f 1000,- aan toonder. Met verwijzing naar het prospectus d.d. heden berichten ondergetekenden, dat zij de Inschrijving op nominaal f30.000.000,- obligaties van bovengenoemde lening openstellen op WOENSDAG 17 DECEMBER 1958 van des voormiddags 9 ut#r tot des namiddags 4 uur, bij hun kantoren te Amsterdam, 's-Gravenhage en Rotterdam, voor zover aldaar gevestigd, TOT DE KOERS VAN 100 pCt» Prospectussen en inschrijvingsbiljetten zijn bij de kantoren van inschrijving verkrijgbaar. LAKENS 150 x 240 cm SLOPEN 60 x 70 cm HOOGSTRAAT-P LEIN WEG-MATHÉN.ESS ER PLEIN ROTTERDAM U kunt nu zonder moeite afkomen yan NEDERLANDSCHE HANDEL-MAAÏSCHAPPIJ, R.Y. AMSTERDAMSCHE BANK N.Y. PiERSON, HELDRING PIERSO!' DE TWENTSCHE BANK N.Y. HOPE i CO. R. MEES ZOONEN ROTTERDAMSCHE BANK N.Y. THEODOOR Cf LISSEN Amsterdam, 's-Gravenhage, 10 december 1953. Rotterdam, Zó kunt u d626 lastige en on gezonde kwaal op eenvoudige wijze kwijtrakenNeem eerst een week elke avond twee CARTERS pilletjes-2e week! elke avond één - 3e week: om de andere avond één. Daarna niets meer. Want CARTERS Lover pille tjes zorgen voor de galtoe- voer die nodig is om. het voed sel beter te verteren en de darmen te ontlasten: ze maken bovendien dat de in gewanden daarna op eigen kracht, regelmatig- blijven, .werken. Zó helpen CARTER S Leve rpille tjes u helemaal van hardlijvigheid af, u is een ander mens. En mocht u later door zorgen, door te veel eten, overver moeidheid of gebrek aan be weging toch nog eens ver stop traken, dan zijn een paar CARTERS pil ie fcjes voldoende i om a vlug weer op gang te helpen. Per flacon f 1.35. Felevlele's, Radio's, Bandrecorders, Meubelen, Slaapbanken. Kolen- en OUestookhaarden, Wasmachines, Bedden, Dekens. Kleding. enz. enz.'op gemakkelijke betallngPCondities. N.V. Mij ,De Pooi', Goudsesingel 32-38 (b«Oostplein), tel 13 88J». Rotterdam. De voordeligste 6-krings super pick-upaansluiting slechts voor één gulden bij aankoop van een platenspeler. Grote tering! Alléén in onze -zaak 2e MIDDELLANDSTRAAT 19c (3e huis v.a. Heemraadssingel) Gepolitoerde notebouten kast - Drukknopsysteem Zonder vooruitbetaling Door het uitvallen van oen export-order van één onzer fabrieken wisten wij beslag te leggen op een partij elektr naaimachines van bekend fabrikaat, welke wij tegen fantastisch lage prij2en gaan verkopen. Op deze machines kunt u stoppen en borduren en zig-zag naaien is event, ook mogelijk. Deze machines worden geleverd compleet met koffer en alle hulpstukken. Gratis les aart huis. Langdurige garantie. WU demonstreren zonder enige ver plichting bij u aan huls. Levering door geheel Nederland. Desgewenst gemakkelijke betaling. PHILIPS KERSTVERLICHTING zolang de voorraad strekt met 12 kaarsjes 7,25, Zeer grote sortering kerst)ampjes 2e MIDDELLANDSTRAAT 19c (3e huis v.a. Heemraarissmgel). Alléén in deze zaak de koopjes! De hoogste prijs voor uv goud, zilver en briljant kan alleen dc vakman betalen. F. h. Verhey, goudsmid. Cl. de Vrieselaan 123 Gevr. op bakkerij kantoor Te huor aangeboden Uw oude, kapotte gloeilamp bij aankoop van een nieuwe. Alléén in onze zaak 2e MIDDELLANDSTRAAT 19c (3e huis v.a. Heemraadssingel) Stoelen, tafels, bestek, glaswerk porselein, ketels overal bezorgd en gehaald. Donkelaar. telef. T) 53 40-11 S3 28 i Moet goed kunnen reke nen. Leeftijd 18-20 jaar, Br. no. 8281, Adv. Bur, Harte, Bergweg 218, Rotterdam. VIERAMBA CUTS STRAAT 114 ROTTERDAM TELEFOON 3G653 Telefoon 11.72.06 Teilingerstraat 79 Telefoon 8-20.65 Kunstgebitten-reparatie le klas werk onder volledige garantie Billijke tarieven. 3 kunt er op wachten. Instituut „Dentüia". Hoogstraat 40, tel. 126010, Rot terdam. Radio en televisie Woningrutl Nu super t.v.-toest,, 43 cm beeld Enkele overjarige t.v.-appara- van f .995.— voor 695.—. Vol- ten. 43 cm van 795,— voor ledige garantie. Prima, servic» 595.53 cm van 995.voor Ook op gem. betaling. TV-liuis 695.Enkele wisselaars van 't Westen. Cath. Beersmans- 167,— voor. 115,Desge- straat 10, tel. 52836. wenst kredietservice. Tv.V. Elco, 3 e Pijnaekerstraat 5, tel. 40831. Televisie! Levering van alle merken met inruil van uw oude Het goedkoopste adres voor radio of televisie. Bezoek onze televisietoestellen is en blijft toonzaal. Betaling naar keuze. Fa. De Geus ert Üitdenbo- Fa. Barton. Teilingerstraat 83 gerd. Voorbeeld: 43 cm beeld en 85. lel. 80793. van 945,- plus antenne en ta- fel van 140.dus totaal Radio - televisie Erres, Philips f 1085,voor f 835,53 cm radio 1.20, t.v; f9.50, stof- beeld van 1145.—, plus an- zuigers 1,50. bandrecorders tenne en tafel 4 f 140,— dus to- 1 4.50 p.w. Rijwielen, haarden, taal 1285,— voor 975,— er. verlichting onz. Bankstellen v.a. nog keus uit vele andere, reeds 331,Slaapbanken vanaf v.a. f 795,inclusief antenne 325,—. Moderne eeihoek en tafel. Volledige garantie en 195,-. Amerikaans betalings- nauwlettende service. DeGetis systeem. L. voogt, Schiekadé en Uitdenbogerd, Oostzeedijk 122. tel. 42414. Rotterdam 105 a. tel. 12 8» 02. R'dam. Wie ruilt mijn le etage, 4-ka- nt er woning voor groot bene- denhuis of vrij huis. Schoon- der]oostraat 6!).' tel. 31998. 14-karaats gouden d&mesringen met echte steen 1 19.75. Stoop- man, juweliers. Nieuwe Bin nenweg 397: Zwart Janstraat 85 LfztNË Moderne middenstandswoniu - gen Har mei en. Zojuist is een aanvang gemaakt met de bouw van 24 royaal ingedeelde mid denstands woningen met garage of schuur, nabij de Uitweg. Deze woningen zijn zeer gun stig gelegen in een mooie om geving. Afstand Utrecht 8 km. Geheel vrije vestiging. Eigen, geld vanaf f 1.700,—: mnd. be taling aan rente en aflossing f 97,Inl.: Verkoopkantoor der N.V. Bouw- en Aann.-Mij. Bakhuizen, Julianalaan 1 (naast KR O-studio), Hilversum, telef, 0 2950-12855 4 lijnen). TAPIJT gratis gelegd f 5,85 per m2. Leverbaar in een reeks van kleuren en in 1 en 2 m breed. V'oor lederen kleding, wanten en regenkleding Willem v. cl. Eyk, Marconiplein 13. telef. 39618. Lessen Auto- en motorrijschool Acl- brecht lest met nieuwe Ford Taunus en Opel Refcord. Scoo ter- en motorrijles 35,per cursus. Voor dames een in- structricel Gratis theorie. Ael- breehtskade 152. tel 39619-36548 LS woorden ƒ2.— federe vtff woorden meer ƒ0.50 TELEFONEER VOO» OPGAVE 135430 Grammofoonplaten 15voor II.- p, vr. zonder vooruitbetaling. Radio Soons, Stadhoudersweg 17. tel. 48352. Piano, mooie zwarte kleine ge- i politoerde kast. Zwaar van toon. Zonder gebreken- Hagel wit klavier. SI oei cn muziek. Samen i 200,-. Te zien: Molen- waterweg 12 b. Dames-, heren- en kinderkle ding vanaf f 1,50 per .week. Gesloten huls. Inl. tel. 33279. Ook na 5 uur. interieurverzorging. Mariniers weg 39-41, Pannekoekstraat 56, Telefoon 12 45 76 - Rotterdam. Te koop aangeboden blauw koopvaaj-dlj-uniform, enige wit te broeken met Singaporejasjes. ,r. Schaay, Russischestraat 86, tel, 55573. Bontmantels! Van fabriek naar verbruiker. De nieuwste mo dellen vanaf f 125,— v.a. I 2,50 per week. Vraagt vrijblijvend bezoek aan huis. Geheimhou ding verzekerd. Brieven onder uo. 7823 bur. blad. Wasmachines. Nu de nieuwe langzaam wassers 199.— met Miele-systeem. Met volle fa brieksgarantie. Depot Waan- ders, Ruilstraat 8/ tel. 55326. Alle Kloek.-jn nemen gaarne uw Koerierster aan Indien vóór 1 uur opgegeven ta plaatsing dc volgende dag gegarandeerd. Kunstgebiïteo- reparatie Cassette tafelzilver Pleet (nw) zeer billijk, a contant. Brieven onder no. 7957 bur. blad. mm. koeriersters 25 cent per mm. 5UD mm 20 cent per mm. by contract 1U00 min 19 cent per mm. S500 mm 18 cent per mm. Auto's e« motoreu Kredieten t.m. 4QOO,Voor aankoop meubelen en woning textiel. Rechtstreeks van fabr. Enorme besparing. Soepele be taling en onder uiterste ge heimhouding. Vraagt vrijblij vend inl- Postbus 1083, Rotter dam. Moderne roodkoperen gashaard 12-staafs 75.eiken boeken kast met boeken 65.4 stoe len 30,2-pers. opklapbed met ombouw f 45,—: 2 arniiau- teuils 10.—: haard f 20.—. - Huiswil. Woelwijkstraat 62 a, tel. 41979. spoed reparatie kunstgebitten In ïa uur, dagelijks van 99 uur. ook 's zaterdags. Schfedamse- weg 34 a. tel. 31972. Meubelen en Huisraad Autobanden p. j, van uijk. Nieuw, gebruikt, gecoverd. Rot terdams goedkoopste adres. Vul- canisereö en coveren. Tollens straat 65. tel. 85559, Rotterdam. Ook zaterdagmiddag geopend. Voor goede gebruikte motoren en voor gebruikte inruilmoto- ren v.a. f 100,—. Willem v. d. Eyk. Marconiplein 1—3. telef. Banketbakkerij A, Kuylenburg vraagt voor direct een nette Werkster. Aanmelden: Noord- molenstraat 60, na 6 uur: bo venhuis bellen. Tel. 48643. N.V. Fanamctaa) vraagt half» was-expcditiekneclu. in bezit rijbewijs B.E. Aanmelden Cein tuurbaan 67Vtel. 82920. Garderobe juf trouw gevraagd v. de avonduren. Brieven onder no. L 615J aan Adv.bur. Keu- zenkamp. Rochussen straat 269. Rusthui-5 Flaszicht'vraagt nette verpleeghulp. Intern, hoog loon. Kralingsepla-slaan 9. tel. 130198 Gevraagd voor direct of per l jan. typiste, leeftijd 17 jaar. Liefst in bezit van Ulo-dlplo- ma. Reclame-, Advies- cn Ad vertentiebureau Van der Waal, Heemraadssingel 123. tel. 53682 b.g.g. 3732S. Diversen Te koop aangeboden gloednieu we wasmachines met kleine schoonheidsfoutjes vanaf 125.- met originele fabrieksgarantie. Ook J kredietservice - Dépot Waan ders, Ruilstraat 3. telef. 55826. voor meubelen naar De Stam' Alleen verkoopTop-Set'Meubelen Op aanvraag gratis catalogus. Huisdieren Frituurpannen f 3.98, percula- tors V,2 hter 4,50. roerzeven 1.98, brood trommels 7,95, zinken teilen v.a. 3.75, was ketels v.a. 6,98. Vos. Zwaans hals 309 c en 313. Poedt'ls te koop 6 weken oud. Siockstraat 25. 2 xbcUcu. Pannekoekstraat 56, tel. 12 45 76, Rotterdam. Modern wonen. Blanke eethoek. De Meubelbeurs heeft leuke bestaande uit 4 stoelen en ronde eethaeken, vier stoelen plastic tafel UO.Bankstellen reeds bekleding 4- ronde tafel, nu vanaf 398,—. Compleet. Ge- als reclame compleet slechts makkelijke betaling. De Gier, 120,—. U komt toch kijken"? Goudsesingel 43-51-53, Telef. Geen koopverplichting. Grote 1172 06." Teilingerstraat 79-81. Visserijstraat 8, Rotterdam. >öi oinel Scherp concurrerende contant- zaak In bedden en woningtex tiel. Kredietservice zonder in formatie kosten. Dage prijzen. Altijd .koopjes. Feitelijk geen rente. Schrijf onder no. 7956 bur. blad. Standaard '51 prima motor, loopt 1 12 j 650.Alle In ruil. Sehoonder loost raat 69. te lef. 31998. Personeel gevraagd Hardboard vanaf 1 1,40 per rn2. zacbtboard t 1.05 per m2, tegelboard 15,40 per plaat. Doha's board- en triplcxhan- dei. Sophiastraat 140, telefoon 1303 14. Citroen '49 spolkoopje 400, Alle inruil. Schoondorloostr. 69, tel. 31998. Biiverriirnite! Gratt* inl'chtln- grn Pfsihue 148. Haarlem Schoon maaksters gevraagd voor oe'rilcnd- cn/ol avondwerk op rin*er6E kantoren ie Rotterdam en Schiedam. In), bij N V Drop. Oude Binnenweg 132, Rotterdam, lel. 1102 92. Gevraagd meisje voor pomp-; werk. tevens behuluzaam in rle i vcknop. Kleine zaak. Preittse werkkring. Brieven met ver langd takirï.-i o ruif r ;in. 6293 Aciv.bur. Harte, Bergweg 218. Slaapbanken. Keuze uit meer dan 10 modellen. Ook bijpas sende fauteuils. Rietveld, Jon ker Fransstraat 108, tel. 12SÖ48 Koop uw meubelen rechtstreeks van fabriek, Desgewenst nemen wij uw oude meubelen terug Vraagt vrijblijvend taxatie. Meubelfabriek Cor-Ros, Kievit straat 15-17 (zijstraat v. Noord- plein), tel. 83367. Chique Deens bankstel met schuimstoffcring. zuiver wollen bekleding, geheel nieuw. Spot koopje. Halve winkelprijs I 445. Mevr. Van Dissel, Mathenesser- laan 273 b. Vauxhall '51 gaaf wagentje i 650,—. Alle inruil. Schootider- loostraat 69, tel. 31998. Autoverhuur Fiat 1100 '50 loopt 1 12 650,-: Oldsmobije '49 750,—. Schoon- derloostraat 69, tel. 31998. Slaapbanken 125,—, f 145,— f 175,— enz. Vraag gratis cata. logus. De Specialist, Burg Roosstraat 23. zijstraat Noord singel, tel. 83389. DKW bestel 1951 met ramen, prima motortje f 750.—. Spot goedkoop. Schoon dei joostr. 69, tel. 31998, SIagérij, Nette halfwas per 5 januari bij P. Bosman, Stad houdersweg 76, naar Van Berkei's Autobedrijf, Tevens Opeis te huur. brégseweg 280, Telefoon. 12 70 24.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 3