1 jffein Donner opnieuw Nederlands kamp loen Pioniers veel sterker dan Batavieren: 4-0 vr-.vi Poolnieuws Van Yliet opvolger van voorzitter Eeuwijk Zuidelijke wielerclubs komen tot federatie NTTB-cup Oranje-jeugd lootte niet erg gunstig mmm* Onnes wint Vein Scheltinga verliest van Barendregt MASCOTTE Hoogh iems tra voortreffelijk t FIFA-toernooi Sitters: 200 m vlinderslag in 2 min. 32,5 sec. Wegtitel 1959 Franse renners niet naar Zand voort P Lioni-beker d. Pol Europa-beker CDNA diende protest in bij voetbalunie Duitsers slaan Bulgaren: 3-1 Schaatsers oefenen Jan Pesman op 1500 en 5000 m winnaar Riek Leibbrand turnt toch voortreffelijk Schermteam te sterk voor de Spaanse ploeg Biljartparlement vergaderde Kees Broekman vijfde op de 5000 meter Robben houden Triebelsbeker GELEZEN en gewogen On tevredenheid over bestuur van cle KNWU KVNWV eert Ernst Crone Roeikalender voor 1959 Maandag 22 december 195 AMSTERDAM, - Donner heeft voor de 3e achtereenvolgende maal t schaakkampioenschap van Neder land op ztfn naam gebracht. Welis waar scoorde hu niet de volle winst in zijn afgebroken party tegen mr. Spanjaard, die zich op keurige wijze staande hield, maar zijn enige con current Van Scheltinga ve> «oor te veel punten om nog een bedreiging te vormen. In de ochtendzitting verloor Van Scheltinga van Barendregt. Ondanks zijn voorsprong van twee pionnen bij het afbreken had Barendregt een dreigende aanval in - de hand. Deze bleef het zwaarste wegen, en bracht de beslissingin het voordeel van Barendregt. Donner heeft het toernooi in uit stekende stijl gespeeld en zijn over- winning is dan ook volkomen ver diend. Hij heeft daarmee zijn goede vorm van de laatste jaren bevestigd. De strijd om de tweede en derde plaats gaat nog tussen Cortlever en Van Scheltinga. 'j In dit duel heeft eerstgenoemde de beste papieren, aangezien Van Scheltinga er niet in slaagde zijn partij tegen Koessel, die met een pion voordeel was afgebroken, tot winst te voeren. Na nog drie uur strijd verzuimde Van Scheltinga de beste voorzetting en moest met een verdeling van het punt genoegen nemen. Tot een afspelen van de partij uit de negende ronde tussen Van dei- Berg en Van Scheltinga is het niet meer gekomen. Voor de vierde, vyfde en zesde plaats zal de laatste ronde de be slissing moeten brengen tussen Ba rend» egt, Spanjaard en Van der Berg. De uitslagen luiden: vijfde ronde: Barendregt—Van Scheltinga 1—0; zeven de ronde: Roessel—Van Scheltinga i»—''s: negende ronde: Spanjaard— Donner «i; van Weezei—Orbaan 1—0; tiende ronde: Orbaan—Spanjaard 0—1: v. Scheltinga—Van Weezei 'a—3i; Cortlever—Van den Berg 1—o- Baren dregt—Van Donk afg.; Jonkman—Roes- se] n—l. Met nog tót) ronde te spelen luidt de stand: 1. Donner 8 pnl,: 2. Cortlever 7-pnt.: 3, Van Scheltinga 51 j pnt. 1 afg.; 4 en 5. Barendregt en Spanjaard 5 pnt.; G- van den Berg 41* pnt. 1 afg.; 7. Van Donk 3'i pnt-: 8. Roessel 2'i pnt.; 9. vart Weezel 3 pnt.; 10 cn 11. Orbaan en Jonkman 2 pnt. J'iieede 'categorie Zaterdag zfjn de wedstrijden van de tweede categorie geëindigd. Zoals be kend g:ng het hier tussen 24 spelers om 6 plaatsen m "t Kaïu'.datentoernooi '59. In groep A klasseerden zich: Lange- weg (MaardenH. Crabbendam (Am- i sterdam) cn Apking (AmsterdamDe Bondt (Den Haag) struikelde met de haven in zicht. In groep B: Aalders fZutfen), Tan fAmsterdam 1 en één van de volgende vier spelers: Atons Maarden)Boon (Breda). Spinhoven (Haarlem), Karper (Amsterdam), (Advertentie WAAROM is Mascotte 3 x iyeler? DAAROM ts Mascotte. 3 x betër!ff. p «r Jg| WËÊËmÊÊÊWi mÊjk JAN HEIN DONNER „.Weer Nederlands kampioen PASIJS. -Het jeugd toernooi van de Europese voetbalunie wordt in 1959 van 28 maart tot II april In Bulgarije gehouden. De 18 landen die hebben inge schreven werden ingedeeld in vier groepen. De winnaars van deze groepen komen in de demi-finale. De indeling- is als volgt: Groep A: Tsjecho-Siowakye. Po len, België, Frankrijk en Oost-Duits- land. Groep B: Turkije, Roemenië, Ita lië^ Griekenland en Engeland. Groep C: Zuid-Sla vie, West-Dusts- lattd, Nederland en Bulgarije. Groep D: Hongarije, Luxemburg, Spanje en Oostenrijk. Het speJschema wordt 14 februari tijdens een vergadering te Parijs vastgesteld. Dan wordt tevens een rapport besproken, dat de heren Crabay (Fr), Sir Stanley Rous (Eng) en Brunt (Ned-), die 22 januari naar Bulgarije vertrekken, zullen op stellen. AMSTERDAM. Bert Sitters heeft zaterdag tijdens de wedstrijden om de Moeder Triebelsbeker te Am sterdam zijn Nederlands record 200 meter vlinderslag op een 25 meter haan gebracht op 2 min. 32.5 sec. Sitters had het oude record, 2 min. 34.6 sec., sinds maart in zijn bezit. De drie tijd waarnemers noteerden zaterdag resp. 2.32,1, 2.32.5 en 2.32.8. PARIJS. In een te Parijs ge houden vergadering heeft 't bestuur van de Franse federatie van beroeps renners met algemene stemmen het door de UC1 gekozen parcours voor de wereldkampioenschappen wiel rennen op de weg in 1959, Zandvoort, verworpen. Met slechts één stem tegen werd besloten dat, indien geen ander par cours in Nederland wordt aangewe zen, de leden van de federatie niet aan het wereldkampioenschap deel nemen. Het bestuur van de Franse fede ratie van beroepsrenners heeft con tact gezocht met het bestuur van de Italiaanse zusterorganisatie teneinde het te bewegen zich bij de protest beweging aan te sluiten. UTRECHT., Zoals u elders kunt lezen zal een Utrechter vermoedelijk winnaar worden van de eerste prijs in de KNVB-toto. Voor de tweede prijs 54.771 gulden groot meldden zich 20 deelnemers met 13 punten. Het totaal aantal deelnemers in de KNVB-toto bedroeg 299.788 en zij zetten gezamenlijk een bedrag van 456.428 gulden in. Caritas had deze weck een eerste prijs van f6500,en een tweede prijs van 4350. De eerste prijs valt ten deel aan twee deelnemers met 12 punten, voor de tweede prijs komen 21 deelne mers met 11 punten in aanmerking, onder wie de heren M. Kroon. Anna- straat 10. Utrecht; W. van Leur, Ama- liadwarsstraat 45, Utrecht; C. de Kor- ver. De Ruyterstraat 24. Rotterdam: A. Zevenbergen. Van Malsumstraat 45, Rotterdam; A. Eichèlsheim, .Goe de Hoopstraat. 14, Rotterdam en A. Kersten, Westduinweg 66, Schevenin- gen. VOO/ AMSTERDAM. De hoogste onderscheiding, die de Kon. Ned. Biljartbond kan toekennen, de Lioni-beker, welke tot nu toe nog maar twee fceer werd uitgereikt, werd in de zondop gehouden al gemene vergadering ouerhandigd aan de Rotterdammer Piet van de Pol, omdat hij zich naar het oor deel van het bondsbestuur het meest verdienstelijk had gemaakt voor de georganiseerde biljart- sport. Van de Pol behaalde 24 keer een Nederlands kampioen- schop en hee.ft tien van de 22 Ne derlandse biljartrecords op zijn naam staan. Hij verwierf negen keer een internationaal toernooi, waarvan twee om een wereld titel. Reeds twee maal maakte hij een partij in twee beurten uit. namelijk in 1952 te Brussel en in 1956 in Den Haag, doch dit voor jaar plaatste hy een monument door in Gent een niet te verbete ren prestatie te leveren door in één beurt een serie van 400 te scoren. Die weergaloze prestatie sloeg de Biljartbond zo hoog aan. dat. Van de Pol de waardevolle onderscheiding verwierf. GENEVÉ. CDXA-Sofia heeft bu de Europese voetbalunie een pro test ingediend naar aanleiding van het besllssingsduel tegen Athletico Madrid om een plaats in de kwart finales van het Europese beker toernooi. De Bulgaren verloren deze wed strijd donderdag te Genève na de reglementaire speeltijd met 3—1. CDNA verwijt de Spanjaarden on sportief gedrag en meent dat de Zwitserse scheidsrechter Mellet de strijd niet meer beheerste. In het protest zeggen de Bulgaren bovendien dat de heer Mellet in de eerste helft ten onrechte een doel punt van CDNA heeft afgekeurd. De Bulgaarse ploeg verlangt dat de wedstrijd geheel wordt over gespeeld. AUGSBURG. Een voetbalwed strijd tussen de teams van Duitsland en Bulgarije, zondag voor 56.000 toe schouwers te Augsburg gespeeld, Is met 30 door de Duitsers gewonnen. In de 42e minuut werd Rahn in het KfSiS bSf file tonen- -diens r S ,geïra.Cht- i Williams had tem Recntsbmten Waldner miste de toe- nQg kunnen redden, maar zij zat op het laatste rechte stuk opgesloten. 1 Rhca bleef juist baas over Rethy Hollandia. De uitslagen zijn (toto per tien een heden): Jokcrprijs. I960 m; 1. Vérité P. 1.33.9 (P. Heynen); 2. VVinni Cliff {H. Klarenbeek); 3. Wjlma Dear (N. Bloem- ;aat). W. 129. PI. 43, 70. 31. Cov. 251. BILTHOVEN. De Tloniers, het hockey-elftal bestaande uft de Ne derlands elftal-kandidaten, heeft op het SCIIC-terreln te Bilthovcn over tuigend met 40 gewonnen van De Batavieren, die voor deze gelegen heid met De Ruiter, Keulen, Van Grimsbergen, Kristen, Ancion en Reus uitkwamen. De aanval van De Pioniers, waar van Van Erven Dorens en Hoog- hiemstra de moeilijke taak op de vleugels voortreffelijk volbrachten en alleen de kleine 't Hooft nog iets aan actie-snelheid te kort kwam, kon van de goed stuwende Marres en de rustige Van Dijck voldoende steun, ontvangen omdat de verdediging, waarin de jeugdige Laren-speler Fokker Jos Terlingen verving, het tegen de nogal onsamenhangend ope rerende Batavieren 'gemakkelijk af kon. Doelman Honnebter kreeg wel geteld één goed schot te verwerken- Na 8 minuten flitste De Beer met de bak aan 2ijn stick tussen Keulen en Reus door en ook De Ruiter stond toen machteloos. In de tweede minuut van de twee- COURSES HILVERSUM Quick Hollandia G winterkampioen (Van onze paardesportmedewerker) Eigenaar A. Voordouw kon giste ren in Hilversum niet de zege aan schouwen van zijn Quick Hollandia G in het Winterfeampioenschap. Want hij vertoefde in Parijs om daar rijn Hairos II te volgen die zich toet de grootste Europese cracks op Vln- cennes mat. Quick Hollandia G hoeft een uit stekende en taktische course gelo pen. Hij r.am direct de kop. maar ging geen nodeloos lang gevecht aan toen de Belg Harley kwam aanval len. Hij liet hem gaan en begon pas in de laatste bocht er ernst moe te maken. Toen was het vonnis spoedig geveld over Harley, die veel tc snel begonnen was De enige die het hoge tempo had kunnen volgen en zelfs een snellere tijd liep. was Quicksil ver S. die twintig meter had moeten voorgeven. Sirona had na een halve ronde de pech van een galoppède en tegelijk kwam ook Quick Heny in het nauw. iets wat hem niet post: een galoppède was het gevolg. Zeer snel ging ook de course voor leer ling-pikeurs. Rbea trok een zo enorm tempo aan de kop. dat Sagne d'Or het niet kon bijbenen en Lord Scotch de helft maakte Zwier met- een scherp schot goed wat 't Hooft met een misser na een voorzet van links had verzuimd. Na 20 minuten schoot Hodghiem- stra in en vijf minuten later pas seerde 't Hooft di Batavieren-doel man na een afgemeten pass van Van Dijck: 4—0. Een welverdiende zege was een feit. FAGERNES. Tijdens onderlinge schaatswedstrijden te Fagerjnes won Evert van der Grift de 500 meter in 44,1 sec. De 1500 meter werd eert zege voor Jan Besman in 2 min. 20,4 sec-, slechts 1,2 seconde boven zyn persoonlijk récord. Ook de 5000 meter won hy. De uitslagen luiden; 500 meter: 1. Van der Grift 44,1 sec.; 2. De Graaf 45.1 sec.; 3. Koeleman 45.6 sec.; 4. Vogels 4S.7; 5- Van den Berg 45,8: 8. Arte Zee 46.3;' 7, 'Kouter 4B.7; 8. Meeuwisse 46-8; 9. Fesman 46.9. 1500 meter: 1. Fesman 2.20,4; 2, Wim de Graaf 2.21,3; 3- Aïie Zee 221.4; 4: Jeen van der Berg 2.21,9; 5. Jacques Vogels 224,0; B. Chris Meeuwisse 229.8, 5000 roeter: 1, Pesmart 8.36,7; 2. Van den Berg 8.37,2. ZtjID-KOREA heeft verklaard dat het „te enen male ondenkbaar" Is een ge combineerd Zuid- en Noord-Koreaan- se ploeg voor de Olympische Spélen in 1960 te vi AMSTERDAM. Tijdens de jaar lijkse steenwedstryden In de Am sterdamse turnhal heeft Riek Leib brand, na haar. onverdiende laatste plaats bij de nationale kampioen schappen, revanche genomen op zich zelf en dat betekende een verdiende zege en haar naam in de „steen". Dolly van der Meulen en Nel Sallé hebben het Riek niet cadeau ge. geven. Zij werden respectievelijk tweede en derde. Bij de heren zorgde Joost Blits ervoor, dat zijn naam weer .eens in de „steen" kwam door een overtui gende zege op Gerard Sallé. De uitslagen luiden: dames: 1. Riek Leibbrand 46.90 pnt.; 2. Dollie van der Meulen 46.35 pnt.; 3. Nel. Sallé 46.25 pnt.; 4. Willy van Egmond, 46.05 pnt.; 5. Jo Cox 45.40 pnt. Heren: 1. Joost Blits 57; 2. Gerard Sallé 54.75- 3. Van Noord 54,10; 4. Takken 48.5Ó'. MADRID. De schermwedstrljd Spanje-Nederland la door Nederland met 38-26 gewonnen. In 64 ontmoe tingen had de Nederlandse ploeg 232 gegeven en 198 ontvangen treffers. De Nederlanders wonnen het sa- belnunrnier met 9-7; zij verloren echter het degennummer met 5-11; het floret-schermen dames léverde- een 14-6 Hollandse overwinning op,: terwijl de heren op dit nummer tienmaal winst boekten, tegen de - Spanjaarden zes keer. Rechtsbuiten VValclner miste de toe- gestane strafscnop. Een minuut later zorgde Uwe Seeler er toch voor dat de Duitsers de leiding konden nemen. Erwin Waldner herstelde zyn fout kort na de rust door een voorzet van Rahn in te schieten (2—0). Voor een bijzonder fraai doelpunt zorgde See ler in de 28* minuut. In volle, ren ïrven' *»iL- r'iini schoot.de Hamburger de bal keihard lloi J? langs.de Bulgaarse doelman. uil <J. van Leeuwen); 3. Vaieur i J. Bloemsaatl. W. 70. PI. 20. S3, 49. Cov. i 274. K 138. Kruisjasprlls, i960 m. Ie afd.: Whirlwind. 1,30.3 (B. tie Vries) MANUS BRINKMAN Is zaterdag als vijfde geëindigd in een cyclo-cross, die bij het Belgische plaatsje Rixen- sart werd gehouden. Hij had een ach terstand van 3 minuten en 25 secon den' op de winnaar, de Belg Firmin van Kerrebroeck. LILLEHAMMER. Tijdens schaats wedstrijden te Lillebammer Is Kees Broekman op de 5000 meter vijfde geworden. Alv Gj est vang was op de 500 m met 42.7 sec. winnaar. Op de 5000 meter werd Sverre Haugli eerste in 3.27.4. gevolgd door j Gunnar Nilsen 8.28.9, Thorstein Sand- j holt 8.31 en Sven Erik Soggc 3.33.3. Kees Broekman, die als lid van Ha- 1 mar startte, werd vijfde in fi.36. AMSTERDAM. De Robben hebben te Amsterdam de Moeder Triebelsbeker voor, een jaar behou den. Het tweede kleinood dat op deze zwemwedstrijden te veroveren was, de Hannie Termeulcn-wtssel- Leeuwen)^3. V Paulrts beker, voor de 100 meter vrye slag dames bleef In het bezit van Cockie Gastelaars, Topprestaties werden niet door de dames geleverd. De 1.04.? van Cockie Gastelaars op de 100 meter vrije slag, de 2.55.5 van Rita Kroon op de 200 meter schoolslag en de 2.37.3 van Unemdê (J. Zoon (J. Bakker). W. 27, PI. 16, 44. 19. Cov. 142. K 100. 2e afd.; 1. Spencer Morgan Aj. 1.29.7 (j. Bakker"). 2. Vlaam se Gaai S (J. Wagenaar Jriv 3. Vaan drig IK. Woudstra). W. 193. PL 52, 27, 23. Cov. 76. K 67. Pandoerprijs, 2386 m: I. Reine du Maire, 1.27 (A. Th. Konijnen burg). 2. Tilda O (J. Oosting). 3. Us "-1- Pluto (N. Oosting). W. 134. F1 ïrijf i960' LVïfia" j slag stonden op'een redelijk niveau, j 1.23,6 (L._van Huissteden kjb Rethy Hol- 710 Unrif- WohK.n 4R nnt landia (E. de Visser). -3. Rudi Williams (F. Lefèvre). W, 47. PI. 18. 31, 28. Cov. 73. K 122. Hilversums WinterkampSoen- schap, 244o m: 1. Quick Hollandia G, 1.24.5 (M. Vergay). 2. Quicksilver S {J. Wagenaar). 3. Harley )A. Desoete). w. 172. PI. 42, 20, 20. Cov. 64. K 130. Bridge- prijs. I960 ro: 1. Wise Guy. 1.29.3 (F. Ruiter). 2. Valencia (J. Wagenaar). 3. W'ala (J. 5. van Leeuwen). \V. 123. PI. 38, 23, 37. Cov. 50. K 114. Canastaprljs, 2406 m: 1. Unworthy, 1.27,8 (M. Vergay). 2. Tom Mix (K. Woudstra). 3. Trouba dour (F. Heijnenj. W. 38. PI. 26, 61, 28. Cov. 264. tC 52, IN „Het Hoge Feest" zijn een aan tal schone fragmenten mt het wem van dc bekende Duitse auteur Ernst Wiechert samengebracht. Het zijn een aantal korte en langere verhalen en enkele overdenkingen, die door me] M. G. Schenk en de heer J. Wim Croro werden vertaald. Ernst Wiecbert ziet het Kerstfeest als de kroon van alle feesten dat alle weken van het jaar overstraalt. Het zijn verhalen vol schone dichterlijk heid, bekoorlijke romantiek en milde wijsheid. Een boek dat men -in deze dagen graag ter hand zal nemen en dat ook in veel opzichten zich uitstekend leent om voor te lezen. (Prijs 1 5.75), Bij dezelfde uitgever (Plocgsma Amsterdam) verscheen nu al voor d« achtste maal het kerstboek voor de kinderen..Uet Licht Schijnt overal" He» bevat o.rn. bijdragen van Mien Lab hor ton. Marijke van Raephorst cn Julian Winkler. Behalve verhalen vindt men er ook aanwijzingen In voor het maken van kerstboomversieringen en dan zyn .^r ook nog wedstrijden waarvoor prij zen worden uitgeloofd. (Het boekje kost i 1.35). J. van der Hoeven -chreef een boei end kerstverhaal „Onder het Juk var» Kerstmis." Het Is Rcbaseerd op een oorlogsherinnering, die het voor dr hoofdpersoon moeilyk maakt Kerstmis t« vieren. Die herinnering breekt tel kens weer door. gooli hem onderste boven en verhardt hem Toch breekt de stroom door en ntj voert hem mee. Het verzet breekt en de bereidheid komt in etgen leven klaarheid te brengen. Een verhaal, goed van sfeer en boet end verteld. (Bd Ploegsma in Amster dam' 1 2.90). (Van onze sportredactie) AMSTERDAM. De algemene vergadering van de Kon. Ned. Bil jartbond, gisteren te Amsterdam ge houden, stond voor het laatst onder leiding van de heer W. Eemvyk alt Den Haag. omdat hij zijn functie als president van de KNBB wegens zyn gezondheidstoestand niet wenste te continueren. Alle districten uit ons land waren vertegenwoordigd. Drs. J. J, van Vliet, te Rotterdam, die vroeger reeds tweede voorzitter was, werd nu by enkele kandidaatstelling als zijn opvolger aangewezen. De heer A. W. H. van Haarcn. secretaris-penningmeester van de Biljartbond, bracht, in verband met het feit, dat hij op 1 september ISöl) wegens het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd heengaat, voor het laatst het jaarverslag uil, dat hij gedurende twintig achtereen volgende jaren verzorgde. In dat verslag vermeldde de heer Van Haaren dat de KNBB aan het einde van het verslagjaar 803 aan gesloten verenigingen met totaal 12.088 telde, hetgeen inhield, dat het aantal verensgingen wat groter was dan een jaar terug, doch het leden tal enigszins daalde. Ook wijdde het jaarverslag woorden van waardering aan de aftredende voorzitter, die door zijn onkreukbare trouw en groot rechtsgevoel de waardigheid van de KNBB beschermde en be hoedde. Piet van de Pol, die in gezelschap van zijn echtgenote was, ontving daarna de Lioni-beker, terwijl de heren R. G. Jansen te Velp, C. V. Jurcka uit Nijmegen, G. v. d. Puy i re Amsterdam. M. Pa ff er uit Kerk- rade en A. H. Loos uit VaIkcnswaard tot bondsriddor werden benoemd. Na zeer uitvoerige besprekingen, waarbij zowel voor- als tegenstan- ders aan het woord kwamen, werd een bestuursvoorstel om de contri- f butie te verhogen, met grote tneer- t derheid van stemmen aangenomen. Dat was ook het geval met een voor stel n het district Amsterdam om het bondsbestuur van dertien op veertien leden te brengen en daar- i door de mogelijkheid te scheppen de heer Eeuwijk als hoofdbestuurslid te handhaven. Daarentegen kon een voorstel van het district Zuid-Lim burg om het bondslidmaatschap in- plaats van voor achttienjarigen voortaan voor jongelieden van 36 j. open te stellen, geen genade vinden. Bij de bestuursverkiezing werden de aftredende bondsbestuurders T. A. Koot, Den Haag en M. J. Huige. Rotterdam, herkozen, terwijl in de plaats van de heer D. Ellerbrock te Bussum, die zich niet herkiesbaar stelde, werd gekozen de heer H. A. Meuwsen te Utrecht, voorzitter van het d,strict Utrecht en seoeit kort ook vuorzitter van het gewest „Het Noord Westen". De heer D, Eller- broek werd tot lid van verdienste benoemd. Voor dc rondvraag bestond veel belnngstfiling. Daar kwam nog eens de oude historie KNBB en NNBB op dc proppen, omdat sommige dissi dente spelers nog wel zondigden tegen dc reglementen Het bonds bestuur had dr.t door de vingers ge zien. omdat een he: stel van de vrede, voorrang had. Opmerkingen over dc uitleg van de reglementen cn infor maties over de internationale bil jartbond werden door de voorzitter beantwoord. Op het stiniulercn door het bondsbestuur van dc actie voor het jubileumfonds werd nog °ens extra aangedrongen. m&kÊ&si DEN BOSCH. In Den Bosch Is zaterdag een federatie van zuidelijke wielerclubs opgericht, die zich ten doel stelt binnen het kader van de KNWU de belangen van de wieler clubs en de renners te behartigen. De bijeenkomst werd geleid door de heer C- Wijdenes, voorzitter van het Eindhovense district van de KNWU. Hij gaf een uiteenzetting van het doel der op te richten federatie n.l. te komen tot een landelijke federatie teneinde invloed uit te oefenen op het bestuursbeleid der KNWU. i Zoals bekend heerst er reeds ge ruime tijd bij de clubs ontevreden- heid over dit beleid, waarop de clubs geen enkele invloed kunnen uit- i oefenen. Punten van kritiek vormen by- voorbeeld de trage en slechte af- wikkeling van correspondentie de i recente verhoging van de licentie- prijzen (voor amateurs van 15 op 25 gulden per jaar) etc. Slechts de leden der KNWU heb ben stemrecht in deze organisatie, maar het is nu eenmaal zeer moeilijk lid te worden, aangezien men slechts op voordracht van twee leden, waar van een zitting moet hebben in het hoofdbestuur, dit lidmaatschap kan verwerven. Nadat de heer Kuytors (Den Haag), voorzitter van de Zuidhol landse wielerfederatie, enkele richt lijnen had verstrekt, besloot men voorts te trachten om de districts federaties to verenigen in een lande lijke federatie. Het bestuur van de Zuidelijke fe deratie werd als volgt samengesteld: voorzitter: Van Geloof (Pedaalrid ders, Made); leden: Wijdenes (Wii- belmina, Eindhoven), Meys (Gerrit Schulte, Den Bosch), Van Heugten (Pijnenburg, Tilburg), Verhuist (Theo Middelkamp, Goes) en Van Gense (WV Maastricht). Het bestuur wordt nog met een tweede vertegenwoordiger uit Lim burg uitgebreid. Op deze vergadering waren ook aanwezig vertegenwoordigers van de wielerclubs „Halfweg" uit Amster dam en „Amersfoort". Iv de druilerige regen toon ..Unique Hannover" (links) de Pik-Pak-Poef-prijs tijdens de 1 koersen op Hilversum. „Uil" (rechts) werd tweede en „Va- leut" (midden) eindigde op de i derde plaats. HILVERSUM. In de strijd om de NTTB-cup te Hilversum tussen de tien beste tafcltennïsspelers van ons land eindigden na veel spanning drie Amsterdammers bovenaan: Bert Onnes, Jan Scbeffer en Frans Schoofs. Door betere game-standen werd Bert Onnes winnaar. Jan Hogendoom. vorig jaar beker winnaar, bracht er nu veel minder van terecht en moest met de achtste plaats genoegen nemen. Frans Schoofs had lange tyd de beste kansen, maar omdat hij als militair weer op tijd in zijn kampe ment moest terugkeren, speelde hij de laatste partijen slordig en dat leverde o.rn. verlies op tegen Onnes (10—21, 5—21). Öe eindstand werd:. 1. Bert Onnes 7 gewonnen partijen; 2. Jnns Seheffer 7 g.p.; 3. Frans Schoofs 7 g.p.: 4. Paul Gtmbe! s g.p.: S. Piet Weel 6 g.p.; 6, Ton Hoefnagel 3 g.p.; 7. Wim Stoop 3 g.p.: S. Jan Hogendoorn 3 g.p.: 9. Wil van Zoele n 2 g-p.; 10. Cor Schep i g.p. De eindstand luidt: Robben 48 pnt.; HDZ 35 pnt.; Z1AN 25 pnt,; Het Gooi 22 pnt.; SZC 17 pnt.; ADZ 15 pnt. BRIDGEN Gebroeders Kaiser kampioen paren A meesterklasse Na een buitengewoon spannend weekeinde zijn de gebroeders Kaiser (Utrecht), er in geslaagd wederom beslag te leggen op de titel kampioen van Nederland meesterklasse paren A. Vooral de strijd om de eerste en tweede plaats was fel. Uiteindelijk kon de „plak" ook voor dit jaar wor den uitgereikt aan de winnaars van het vorig jaar. De totaal uitslag is als volgt: Gebr. Kaiser (Utrecht 71114 punt; 2. Rebatia-Lengyel 'Amsterdam) 699 punten; 3. PolakSlavenburg (Rol- terdam) 6871-4 punt; 4. CatsKramer (Utrecht) 654Vt punt. Deze eindstrij den werden zaterdag en zondag ge houden in de blauwe zaal van „Es planade".' AMSTERDAM. Ernst Crone, de aftredende voorzitter van de Ko ninklijke Verbonden Ncderlandsche Watersport Vereeniglngen, is zater dag op de jaarvergadering van het verbond op grootse wijze gehuldigd. Het voorstel van het bestuurslid Simon de "Wit, hem tot ere-lid van het verbond te benoemen, werd door de afgevaardigden met ovationeel applaus begroet. Ir, J. Loeff kon digde even later aan dat Ernst Crone, die sedert 1934 voorzitter van de KVNWV is. bovendien de Lucassen- penning werd toegekend voor zijn grote verdiensten voor de water sport. Tevoren bad een vertegen woordiger van de unie voor water toerisme aan de heer Crone „dc watertoerist in het groot" de unie penning voor het jaar 1958 aange boden. Tot zijn opvolger werd gekozen J. Dragt. De overige bestuursleden werden herkozen, terwijl de niet- herkiesbare J, D. Lader vervangen werd door V. P, van Coevordet). Het bestuur werd verder uitgebreid met de heer A. E. Dudok van Heel jr. TRIFUNOVIC (Z.-Sl.) die oorspronke lijk was genoemd als deelnemer aan het 21e hoogovenschaaktoernooi, komt niet, HIJ wordt vervangen door de Argentijnse grootmeester Erich Ells- kases. Ook de Spanjaard Toran zal van de partij zijn. GKNTO. de linksbuiten van Real Ma- drid, is voor zes wedstrijden geschorst wegens zijn gedrag in de wedstrijd Real—Atletico. Hij had in deze wed strijd rechtsback Mauro onsportief geattaqueerd. t'HARLY GA UI, is uitgeroepen tot grootste sportflguur van Luxemburg in 1938. Bij de daartoe uitgeschreven stemming kreeg hij 165 ptn. Tweede werd de wereldkampioene wielrennen op de weg Elsy Jacobs roet 156 punten. 1 De Hannie Tcrmeulen-wisselbe- ker voor de snelste zwemster op de 100 meier vrije slag te Am- 3 i sterdam werd gisteren voor de derde -maal gewonnen door Coc- j kie Gastelaars links). Hannie Termeulen reikte de bokaal zelf 3 aan de minnares utf. AMSTERDAM De algemene verga dering van de Nederlandse roeibond heeft zondag te Amsterdam de natio nale wedstrijdkalender voor het seizoen 1959 definitief samengesteld. De belangrijkste wedstrijden zijn 5 april: kampioenschap van de Amstel (beren): 2S april: kampioenschap van de Amste! (dames); 2 mei: Benelux- jeugdwedstrijden op de Amstel; 3 mei: Varsity: 9-10 mei: wedstrijden van de Zaanlandse: 22-23 mei: wedstrijden van Hollandia: 30-31 mei: nachtwedstrijd van Willem UT; 6-7 juni: Amsterdam- schc rocibond: 14 juni: Bumpingrace Naarden: 20-21 jttrsi: lustrumwedstrijden Aeglr; 4-5 juli: Koninklijke Holland- beker, tevens nationale kampioenschap pen en nationale jeugdkampioenschap pen: 7-8 juli: Tetegraafbeker; 8 sep tember: handicapwedstrijden Poseidon; 26-27 september: grachtentocht en-wed strijd De Hoop; 11 oktober: lange af sta ndroeIwedstrijd Abcoude-Amsterdam 13 oktober: lange afstandwedstrijd Delft -Don Haag; 25 oktober: lange afstand- sklfwedstrijd De Hoop; 22 november: wlnterhandicap Willem III. SCHULTE-POST zün te Antwerpen in een 100 km koppel wedstrijd derde ge worden achter Van Steenbergen-Seve- reyns (B) en Nielsen-Lykke (Den.). Voorting en Plantaz eindigden op de zesde plaats. SCHOTMAN-CAPTEIN wonnen te Ant werpen een wielerwedstrijd voor tan dems over vier kilometer met een tijd van 6 min. 1,2 sec. DAVIS CUP. Amerika heeft de tennis- wedstrijd in de eerste interzone finale tegen Italië met 5—0 gewonnen, waar door de VS zich nu geplaatst hebben voor de eindstrijd om de Davis cup tegen de titelhouder Australië, JAN jOERKSEN eindigde in de revan- che-sprintwedstrijd van de. Grote Prijs van Bazel op de vierde plaats achter Plattner (Zwits.), Rousseau (Fr.) en Süter Zwits.J. IAN BLACK, de Britse sportman van het jaar, heeft zaterdag te Marseille twee overwinningen behaald. De 17- jarige zwemmer uit Aberdeen won de 100 meter vrije slag in 58,5 sec. vóór de Spanjaard Rodas (1,00,4) en de Fransman Alex Jany (1,00.6). Even la ter zegevierde Black op de 100 meter vlinderslag. Zijn tijd was 1 min. 4,9 sec. De Fransman Robert Christophe werd tweede in 1 min. 7,4 sec. HEIN VAN DER ZEE bokst 4 januari in het Palais de la Mutualité te Parijs, tegen de Franse bantam Antoine Mar- lin, die de laatste tijd sterk op de voorgrond is getreden. UENÉ BAËTEN (België) heeft de na tionale trofee van sportieve verdien ste voor lt)58 toegewezen gekregen omdat hij als Belg het wereldkam pioenschap motor-cross op zijn naam heeft gebracht en daarnaast nog ver- scheidene overwinningen behaalde in sterk bezette wedstrijden. IISIANG HSïUNG (China) heeft tljdcr.s zwemwedstrijden te Peking de 100 me ter schoolslag gezwommen in 1 min. 11.4 sec., dat is 0,1 sec. beneden het officiële wereldrecord van de Rus (Vladimir Mlnashkin. Deze prestatie wordt echter niet als wereldrecord erkend, aangezien communistisch Chi na gelijktijdig met het uittreden uit het I.O.C. het lidmaatschap van de F.I.N.A. heeft opgezegd. AN BLACK (Schotl.) heeft zondag te Marseille bij een watertemperatuur van 14 graden celsius een internatio nale zwemwedstrijd over 150 meter om de „Coupe de Noe!" gewonnen in 2 min. 12,3 sec. De Europese rugslag- kamploen Robert Christophe (Fr.) ■werd tweede in 2.19.0 cn derde werd de Franse veteraan Alex Jany, even eens in 2.19.6.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1958 | | pagina 3