BIVELLA jeen topgesprek al „Genève" mislukt SPROETJE SPARKS door FRANK ÓODWfM Nog witter. Heading voor T V-red enaars ngels protest bij IJsland Voorts BE DOCHTERS VftN MEVROUW PEACOCK o/d fid' paemer maw van pi volölold 'Zilvirstrml' wax mar. r/s Pf^enr/óe wag^n.' Advertentie LM.) Radio ERNSTIGE MUZIEK 7.10—7.30 NCRV. Uitzending in de reeks huismuziek van Maarten Kooy. 805—8.45 cn 9.55—10.40 VPRO. Con cert van hel Nederlands Kamerkoor met het Kunstmaandorkest. Uitge voerd worden werken van J. S. Bach Pureell en Monteverdi. 11.35—12.00 NCRV. Uitv. op gram.- platen van het strijktrio no. 5 in c van Beethoven. LICHTE MUZIEK 6,457.30. AVRO. Amusementspro gramma voor de militairen „Tip Top Taptoe". HOORSPELEN 8.45—9.55 VPRO. Uitzending van het hoorspel ,.Ik dien" naar het gelijk namige toneelstuk van Herman Telr- linck, gespeeld door Vlaamse hoor spel-artiesten in de bezetting waar mee het NÏR de Prix d'Italia '58 een clichê-aehtig drama. hoe ver dienstelijk het ook door de acteurs werd gepresenteerd. WASHINGTON. De Amerikaan se minister van Buitenlandse Zaken. Herter, heeft donderdag in een ra dio- en televisierede het „pakket" voorstellen toegelicht die de Weste lijke mogendheden maandag mee nemen naar de ministersconferentie in Genéve over het Duitse vraag stuk. Herter wees er op dat Enge land, Frankrijk en de V.S. volkomen eensgezind achter de voorstellen staan die het Westen heeft voorbe- Advertentie l.M.) I.ONDEN De Britse regering heeft krachtig geprotesteerd bi} de regering van IJsland tegen beschie ting van een Britse treiler door een IJslandse kanonneerboot op dertig april. De kapitein van de Britse treiler had gerapporteerd dat een IJslandse kanoneerboot twaalf schoten zou hebben gelost voer de boeg van de treiler langs, terwijl net vissersvaar tuig zich buiten de door IJsland vast gestelde doch door Engeland niet aanvaarde 12-mijlsgrens bevond. PRAAG Tsjechoslówaakse des kundigen hebben een methode ont worpen om onkruid te doden door middel van elektrische stroom. Riveüa ook suikervrij! De ideale drank voor diabetici en Voor ben die slank willen blijven. slechts 14 kcal. per Hesje van 240 cc. goedgekeurd, door de N. V.S; Op 11 mei begint in Genève de conferentie van de ministers van buitenlandse zaken van de VS, de Sowjet-Unie. Engeland, Frankrijk en de Bondsrepubliek. AVRO- correspondent Otto Gobius zal van deze ontmoeting regelmatig per radio, verslag uitbrengen. Met dezelfde tekst en met het zelfde liedje waarmee Rudy Car- rell winnaar is geworden van de wedstrijd voor jeugdige cabaret- artiesten zal deze 24-jarigè artiest op 12. mei. optreden in het AVRO- programma „Gastenavond". Dat zal dan tevens de laatste „Gasten avond" zijn van dit seizoen. kalmeert zonder slaap te verwokken ei&ndeU dan andeU 9 EEK FRIESCHE VUtó-WHO PRODUCT tér op lis; Wcuwe etiket 'K B&N 'N KLAPLOPER. POeCiESjflB ïOAus hu zeen ik heb van hem SEPROPireestO, EN vANy|8sl| IEDER ANDER Bü Wig «E DAT MAAR LUKTE toen ikjou voor oe eerste keer VAN Ije moet niet alleen jownI jVERÖETEN, Maar OOK. Mij, j jCAROi-.CJATlS L. Bests r| JBHN 's HEMEU5NAAM11 7awe -WATHEBJE [VOOR'n Bui J HOU lyE ROVER Op; VOOR- i un^ ik Ga met j MjLjE LUNCHEN... I W..EN NA ZIJN EI6EN SEMENSjlN, CAROL. HU IS'n - STREEK HAD JOHN NOS DEABm DEUGNIET, MAAR BRUTALITEIT OM ME TeJSÉPÏADAT BEN IK OOK. VERTELLEN DAT vïrtW^|^S|ll|DT Z|T IN DE JU NIET DEUSlAi PAMluE foor GEBALD BULLEIT Dfff£A£(p P£GW££\ 6MT £>PPO£TJ£ NAM D£ OCMt D£P fPAWL ZO, SPBOtrjE, HtT BE6INT ER flj. V MEENT U Oflf ttN eetrjLOP rt luk£h... zeg.ik I meneêr pranks? HOOR DflrjjjZO HARD HtrH£lPEN IKWE&T WELIETh &Ê/sr Bu tred 5Mir_.dtN aardksé. A Daru kunt kerel..jk vjou onr ikook itr>' doen! A VOOR HEM HOM DOEN IVÊM06ENN0Ü. MEER HEB&tN StórTtX. OOK ttN PArtC ZAKjfcS CEMENT.;.EN 0£ KltlNE. BETONMOLEN M06ÊM Wt 0OK_ó£6RUIKtN i KUK.IK.HE&££n W NATUURLIJK riCHEDJÉ. GEMAAKT 1 WILlKDAT. van iED Dflr PAiry dat heöje E.N1K IN 0N5 HOOfO UUK. GEDAAN HEBBEN WIlTUDAT/ 2t& UITWERKEN? V\ - DAT i!> MOOI ItG OPÜJcTit WE HESSEN Ai HiCtlvAT HOUT Ö.M DcSOHUdCOPrt KNAPPEN 1 VAAfè GAAT re/ AJOU J£MAG Z£<5GOv 2SV V0<3£L, DIB LAAG CU£R D£ G&OWD -4. ~V S£H££RT.' J Z£<S KIKKER, ML. jy N'Ü E5NS Adf/TER VETETl/i/R 7E Oi?f~f. F SpiAKEN SCHfUEA// je A:RY6T,T /£>E£J DAT ACS/1&V By STERKE TEGENWIND HARP OP NET GASPEDAAL TRAPT DAT'THELE GEVAL U v DE LUCHT INGAAT.' PAT 15 )/Z GOED JAIPC WIL f CHARtcrrewEc ebjs AAN DE TAND VOELEN. AAN DE TA/VD- r 2-~ei WIEL EN DAN r ST/L JO JE NAG /N STRIPS GEEN RECLAME Af AKEN.'

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1