Gce.n Karin, i|een Bea, maar Coca OE B0SHTEHS ¥AM MEVflfll/W PEfiCOCF Donderdag 21.' mei 1959 ■Eu.» tvm de hoogtepunten uit de laatste ajlevering van „Dit is Uw leven" van dit seizoen. Van rechts naar links: .burgemeester Numan von Harderwijkopper- u>qieJit7«eesler Van Ditshuizen en Bert GarUiojf sieprogramma „Anders dan Ande ren". Het was aan hem te horen dat hij het heerlijk vond eens revanche te nemen voor de manier waarop hij bij die gelegenheid zelf overrompeld was. Aan het eind van deze spontane „Dit is Uw leven" een goede af ronding van vier voortreffelijke uit zendingen in dit seizoen bood de VARA burgemeester Numan en diens echtgenote een zeereis naai* New York aan, met de belofte, dat burge meester Robert Wagner op de kade zou staan om het echtpaar af te ha len. Een toepasselijk geschenk voor een man die jaren in Arnhem aan de Rijn heeft gewoond en van varen houdt. bv. R. j Radio i 9.1<l AVRO. Concrrt door het RadJoXilnarmonisch Orkest o.l.v. Ber nard Hjdtink met Klaas Boon, alt viool. Werken van Mozart, Bartok cn Otto Ketting. 11.29—-12.00 NCRV. Üitv, «p gram,pla ten van het strijkkwartet no. 7 in As van Dworsjak. OPERA 9.45-10.30 NCRV. Uitzending uit de Kon. Schouwburg in Den Haag van de opera Gianni Schiccht van Puccini t.g.v. l»et staatsicbczock van de sjah. LICHTE MUZIEK 8,43—9.10 NCRV. „Wij poetsen do plaat" door Lex Karsemeycr. 1Ï.16—12.00 AVRO. Populaj-is, geva rieerd licht p lal en programma. GESPROKEN WOORD 7,508.00 llilv. I. Uitz, voor. de Anfi- Rev. Partij. REPORTAGE 9.35—9,45 NCRV., Verslag van de twee de dag van.het bezoek, van de sjah van Perzlfr aan ons land. DIVERSEN .JUlWMS NCRV. .Dagboek uit.de -wil dernis*1 een reportage uit het Sterren gebergte op Nieuw Guinea door Al fred van Sprang. Televisie HET Journaal en weeroverzlcht ope nen bet avondprogramma (8.00). Hierna (8.20) twee documentaire fOms. Een rechtstreekse reportage uit de Kon. Schouwburg in Den Haag van de opvoering van Puccini's opera „Gi anni Schitrbi" t.g.v. van het staatslcbe- 7.0ek van de sjah van Perzië begint om 9-30. Deze uitzending duurt tot 10,'JQ. Dan volgt neg een extra Journaaluitzending van tien minuten over het officiële Per zische bezoek. (Aduertentic Ï.JVÏJ Oe wereldvermaarde dcodorantstick jjffijx ra re-gelc de wT «sJln uiAJ' tranjpiraiie. voorkomf de geur beschermt Ui garderobe. Er was nog iets anders bewaard gebleven, maar hij wilde haar aan dacht daar niel op vestigen. Het hoor de niet tussen die oude brieven, het wa$ er per ongeluk tussen geraakt. Het silhouet van een klein meisje, uit zwart papier geknipt en fop een stuk karton 'geplakt. Het was een wonderlijk staaltje van suggestieve kunst: bet jonge, onschuldige pro fiel, de even geopende lippen, dc. oogharen, de golvende haren met een lint bijeen gebonden in de kin derlijke hals. Aan de .achterkant ontcijferde hij een verbleekte, met potlood geschreven inscriptie: Emi ly Anne Öartlow. 1834. Oud tien jaar. Hij keek stoetsgewijs naar zijn grootmoeder; ze had haar ogen ge sloten, haar handen in de slaap ge vouwen. en keek toen nog eens naar wat zij geweest was. Hij zuchtte en luisterde naar dt diepe stilte. Hij keek naar het grote raam en staar de naar de schaduw van de avond die, als de tijd zelf, onmerkbaar over bet door de zon beschenen glas gleed. EINDE P£ PARTICULIERE WOMNO WH PAUL £GPN. je 56fiere optreden AL5 I FREE-LANCE MANNEQUIN CAROL.' EVEN EEN PAAR japdnnen"Showen,*^^«| VOOR MEVROUWj CLARA lEv'N LIEVE VROUW. .ZE HEEFT HET NIET GEMAfc- \KEUJk MET HAAR MAN VJUMBO. DIB KNAAP HAALT H 12 Z,CH VAN KAAG OF |j Bv MORGSN GROTE 9 »3kM°E,LUKWEC)EN OP &s3Bk nrtibw OE hals.-j. CLARA 0ECK IS ONZE BUURVROUW- ZE IS 'N GOEIE KLANT VAN PAUL HAAR, MAN IS SJöENAAR VAN DE "VVEfR CtUa" AAN PE ANDERE JEH OEVSR VAN Dt RIVÈR, im GEEALD BULLET? 15 S^die aan? r MEVROUW BECK, PAUL: (H pf ÖUUfir KAMPtfitN PtO P/Cpy e/i B lUtilOHBOy* |Sr"HAllo'glCKV' HArtX.OUH/É Jij ÉN j£ JONütND MAnri£j? 1 Ih wAb A GAAN VANAVOND al van plan omje Mtr ia ij ti cn 1 in. OP TE 20E»£N' JkE.CN 'ZAAK OlEPAO fo .BMk GEOPENDE! JAZE6' £nDt KAMPiotrOClue» D NOG MAAR EEN UUR 0PE.N NOU j)NAP m WAAROM DANNV' ZlCN /ÖRUÉN MAAKT' Dn JAArfJt ib EEN 6 0 UDMIJ N r KOMT VOOR UK AAS. MENttfi1 hUh ttfO'WAT LEN RIJ WA GÉ PD, •PPROEOLi r NOC TWEE PORTIEK GRAAG' it Zijn itKhER1 ZO eindigt dan „De dochters van mevrouw Peacock", wier 1 avonturen u deze laatste maan den hebt gevolgd, met een blik in de verre toekomst van de familie," btfna een halve eeuw na het ogenblik, waarop u met dit gezellige gezin kennis maakte. Maar tussen bet bezoek van de jonge Crabbe aan z(jn grootmoe der, dat iti de Epiloog wordt be schreven, en het ogenblik waar op de dochters Peacock achter eenvolgens het ouderlijk huis verlaten, liggen nog het begin nende huwelijksleven van de twee jongste zusjes en de ver dere lotgevallen van haar mooie, ingetogen oudste zuster Julia. Zou Julia nog trouwen? Zullen Sarah cn Catherine het geluk vinden waarvan ze droomden? Zoudt u graag willen weten hoe het de meisjes Peacock verder ging? tJ zoudt ons een groot ple zier doen als u ons dat op een briefkaart aao *1® feuilleton- redactie: p.'a Het Rotterdamse!» Parool, Postbus 87fi, Rotterdam zoudt willet» berichten. Gerald Bullett hééft namelijk onlangs een vervolg op dit bock ge schreven. OpH£T HOOFD... cppfhjpgef:.. NPAHPF VC67 SLAP KOUDS.iV... Matuurlvk Zya.'£RV£l£ maniersn OrtEENWOR. ds lucht- KOMENDE BAL ONDER. ccutrcle T£ BRSM0EN IN VERTEGEN- vUOORDlöOMDe ELFTALLENj DAN 2AL HV hecoe penbn /iCETEKl KUNNEN GEBRUIKEN/ V flOM LAVUDON EIST -r" 'VAN 2VN JONGENS DAT zy TWEE'BEN/6 ZYN \M|L EEN VOETBALLER WERK£- LYK GENOEGEN AAN ZyN SPEL BELEVEN EN iN AANMERKING KOMEN VOOR WePSTRypgN... WE/SZ

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1