Pro vin i en tSbiali si trijden cc Anton Jonkers verbetert nationaal steeple-record 1BB Vele records sneuvelden in TT-races Sur tees weer beste in de zware De Munck op transferlij st Atletiek België-Nederland 218-200 en superieur op tien kilometer Christine Truman nu toch uitgeschakeld ie zegeviert m landen-pentathlon Degner verrast in de 125 cc Pech Venvoecl gevecht Vuurwerk Zijspannen Afvalrace HALFZWARE - ZACHT EN TOCH PITTIG! Sprinter Smit ongenaakbaar ik Een unicum in TT-historie Wimbledonkampioenschappen Laatste Hollanders nu ook naar huis Verslagen Uitslagen Ten niszege op Cambridge Tiveemaal Koch Uitslagen Cricket uitslagen HOOFDPIJN!'* Nederlands B-team op derde plaats SU Twee coureurs veron Maandag 29 juni 1959 (Van onze sportredactie) ASSEN. De ruim honderd duizend toeschouwers hebhein zaterdag in drie van de yflï races, die de TT bood, zo'n spannende strijd gezien, als nimmer tevoren nog voorkwam. De snelheden lagen bovendien zo hoog, dat uitgezonderd in de 350 cc klasse, de baanrecords werden verbeterd. Het grootst was de spanning by de kwartliters, waar Carjo Übbiali en Tar- quinio Provini eerst toen zy vlak voor het einde van de wed strijd risico durfden nemen en alles op alles gingen zetten, bun M.V.'s ter overwinning konden voeren. Het verzet van Mike Hailwood en Minter was zo fel, dat het geruime tyd leek of de Italianen achter zich zouden houden. Dat Surtees in de zware klasse zou zegevieren lag' voor de hand, Met grote, overmacht demonstreerde faij: nog eens zijn superioriteit. Dat had men ock van de Italiaan Ubbiali in de lichte klasse verwacht, doch het was de Oostduitser Degner, die van de aanvang af de leiding had en deze pas halverwege de race san Ubbiali moest afstaan, toen zijn machine de geest gaf. De Zwitser Taveri, vorig jaar één van de gevaarlijkste tegenstanders van de snelle Italianen, kreeg nu geen kans om mee een rol te spe len In de 230 cc klasse wilde zijn ma chine niet aanslaan. Hij vertrok het laatst, zodat een wilde jaebt op de leiders werd verwacht, doch de mo tor vertoonde nukken en Taveri moest met een zevende plaats tevre den zijn. Later in de lichte klasse was bij nog onfortuinlijker en moest het gevecht staken. De beide Tsjechen, Kostir en Stastny toonden zich uitstekende coureurs, maar hun machines wa ren niet snel genoeg. By ideaal wedstrijdweer vroegen het eerste de 250 cc'ers aller aan dacht Hailwood en Minter wisten Ubbiali en: Provini achter zich te houden. Ronden lang duurde een verwoed gevecht dat de menigte langs de baan ademloos.volgde. Nu gebleken was. dat de Italianen de wedstrijd niet in de band haddén en'zelfs met de uiterste krachtsin- gpanmng de twee kopmannen, die nog al eens wisselden, te volgen, kreeg derace een zeer spannend karakter. Een laatste poging van de M.V..rijders leverde succes, want eerst ging Provini naar de kop en daarna Ubbiali, die vlak voor de finish uitvochten wie er'zou winnen. Met enkele meters voorsprong was dat provini. De Italiaan Mcndoyni, die ais zevende de eindstreep passeerde, werd gediskwalificeerd, omdat h\j tijdens de race aan de pit met een draaiende motor gestopt had; het. geen reglementair verboden is. In de middenklasse, die voor 't eerst' volgens een nieuwe formule werd gereden zodat fabrieksrijders hier niet konden uitkomen, waren het Gary Hocking .(Rhódesië) en.de Engelsman Bob Brown, die voor het nodige vuurwerk zorgden. Éérst kort voor bet einde bleek Brown nog iets meer reserve te hebben en won met enkele tienden seconden voor sprong. Achter hen leverden Ander son, Hailwood, Driver, Redman en Dale met wisselend succes, slag ter wijl meer in de achterhoede ook ve nijnige gevechten werden geleverd. De strijd aan de kop was evenwel zo boeiend, dat bijna niemand aandacht schonk aan 't geen daar voorviel. Van onze landgenoten kwam alleen de Amsterdammer Vogelzang aan de finish. Vis en Huberts waren ten val gekomen, doch kwamen er goed ai. Ook. in de 125 cc klasse bleven de verrassingen niet uit, want Hailwood en Degner speelden daar enige tijd de eerste viool en eerst na zes ron den, toen de Duitser ontijdig bet rennerskwartier moest opzoeken, kon Ubbiali de kop nemen.•- Zijn landgenoot Spaggiari drong hem nog eens terug; maar dat duurde heel kort, want evenals later Hailwood, die *t ook probeerde, bleef de we reldkampioen van vorig jaar, heer en meester over 't sterke veld, waar van er maar zes van de 21 in.' der-, zelfde ronde'eindigden als dé win naar." r-. "v Na deze drié races, stük voor stuk" uitermate spannend volgde de wed strijd voor de veertien zijspan-com- binatles; Tóén Sch'eidëgger kort ha de start een bocht uitvloog, was'dé ZwitserCamathias zo'ridér concur rentie,. wantnoch Harris, noch Schneider' eh Path,' -waren iii- staat om de Zwitsers een ogenblik te be dreigen. Wat een spectaculair num mer had kunnen zijn, werd nu een eentonigegeschiedenis. Het slotnummer, dat van de zwa re klasse, waarin 24 deelnemers startten, werd als 't ware een: afval race. Surtees raasde met "een onge--, looflijke snelheid, prachtig sturende, ronde na ronde langs, zonder enige tegenstand. Het waren Brown en Hocking, diewat actie brachten, toen ze Venturi, die ook een. ma chine als Surtees had, doch er min der goed mee overweg kon, toonden dat ze voor hem niet bang waren. Toen Hocking, „kapot" ging was de strijd-weg. De een na ander ver dween. (Van onze sportredactie) UTRECHT De international® doelman Frans de Munck, Henk Tem- Jacq. Westpbaal, Gerrit Krom- mert en Dirk Lammers plus nog en kele spelers uit bet reserre-eUla! zyn alsnog door DOS op de transfer- lijst geplaatst. Tot deze maatregel is DOS overge gaan om o.a. een gunstiger klimaat te scheppen in de veremgingssfeer. De maatregel impliceert zeker n:et, dat voor het komende seizoen met enkele genoemde spelers geen nieu we overeenkomst zou worden aan gegaan. Donderdagavond speelt DOS te Leiden tegen L'VS, waarbij enkele nieuwe spelers, die mogelijk in **n- merking komen door de stadionclub te worden gecontracteerd, worden geprobeerd. 1 Opze landgenoot Elbersen, hand haafde zich keurig. Hy reed de hele wedstrijd uit en werd als achtste ge klasseerd. De uitslagen waren: 125 CC: 4-Ubbiali- (It tijd S.25.2 gem- xnelh. 123.5 km; S. B. Spaggkn ClU .tyd 52.26.6/ gem. snelh. J11?1 3' £?.- Haflwood (Eng.), tod H. Fügner (Did.) tijd 83.46.2; 5. D. Minter (Eng.).-tijd 53.5ft.l- 6, K. Kavanagb (Austr.) tijd 55.13.8; 7. op een ronde A. Fagani, (It.); a. K. Kron- müller, (Did.); 9 L. Hédlünd (Zwed"; 10. R." Amfaldem (Dld.U U. W. M. Webster- (Eng.); 12 Op .twee ronden: T-Provmi (It,);.T3; H. ,v. Marie (Ned.). De snelste ronde reed Ubbiali met 337.7, geni. snelheid 1274 km. Kl«se 25ft cc (17ronden 140 km). 1 T,. Pjroyini. -dt.), tijd 58.47.4 gem. snelh. 131.4- km; 2. C Ubbiali <lt.), tod 59.47.5/ gem. 131.4 km; 3. D. Minter (Eng.); tijd 59:573. gein. 131 km;. '4. M» Hgilwpod (Eng.) tijd' 60.02.4 gem. 1303 km: 5. H;Fügner (Did.) 1 uur 3 min.- 203 sec; 6. E. Degner, (Did.) 1.0130,6 see; 7, L. Taveri (Zwitserl.) 1.02,19,4 sec; 8 Op een. rónde W, Mu- riol (plö.); p. Stastny (Tsjech.) 10. H. Kassner (Did.); 11. B. Tbalhammër. (Oost);-T2. J. Kostir (Tsjech.); 13. K. Jr- Hojtbaus" (Did.); 14.: A. Wheeler (Eng.): I5; S.'Lohmarin (Did). Carto Ubbiali reed de snelste ronde met324.5/ gem. 135.6ktrj. Klasse.3S0 cc. f20 ronden 154 km). I,. B. Brown (Eng.) .tyd. 1.10.352, gem. snelh. 131.3'km;..2.: G. Hocking (Rho desia), tijd 1.10.26.1, gem." snelh. 131.263 km;, 3. B. Anderson (Eng.), tijd_l.11.39,6;. 4. D. Dale (Eng) 1.12,02.6; 5. X' ,.phill.!6 (Anstr.; ,1.12.03.1; 6. J. Hemplemari (Nw.Zeel,) 1.13.05.4- 7. F, G, Perris (Eng.) 1-13.17-8; Op één ronde R, Miles (Austr.); 9. F. Fer- brache (E£g.); 10. K. Hoppe (Dld.): 11. A. Wheeler (Eng.); 12. L. Richter (Oost); 13. R. Bogaerdt (Belg.); 14 P. Dpver (2. Air.)15. G. B. Tanner (Eng); 16, J. Vogelzang (Ned). In deze klasse maakte B. Brown de snelste ronde in 3.27.5, gem. 133.7 km. Klasse SM.cc. (27 ronden 208 km.) v J- £órt«es (Eng) .1 uur 31 min. 20.2 sec., gem. 138.6 km; 2. B. Grown (Eng) 1.33.12; gem. 133.9 km; 3. H. Venturi Cl:.) 1.34.12.9; 4. D. Dale Eng) 1.34,36.0; 3. Op. dén ronde J. Redman- (Rhodesia)";-6, R. Miles (Austr.) 7,. Op twee. ronden H. Jager. ,1'Dld); 8. Op drie ronden A. Elbersen (Ned.). De an eiste rondt was voor John Sur- teep met 3.18.3. gem.138.8' km. Zijspattklasse:' (14 ronden li)7;S km). I,- F. Camathias—H. Ceccö (Zwits.), 53,36.2, gem. 119.9 km; F. V. Harris- Ray Campbell (Eng), 54.03.1, gem. 119-7 Fath—A;Wohlgemuth (Did.) 55^4.3; 4. E.' Strub-^T. Siffert (Zwiten 55,34.9; 5.;. W G. Boddice—B. Canning (Eng. 53.46.8; 6. H, v.d. Wal- J. v. Gelder (Ned), op twee ronden. Dé snelste ror.de reed Camathias in 3.45.8, gem. 122.8 km. (Advertentie LAT.) GOLpEN MIDWAYSUPER is dcENIGÉ Halfzwaie die voldoet aan de twee voornaamste wensen van veeleisende rokers: ZACHT EN TOCH PITTIG* En... verpakt-in handige tabakszak! Probeer'hem vandaag nog. Er is ook GOLDEN MIDWAY Halfzware shag in dc gewone verpakking. ANTWERPEN De Nederlandse heren atletiekplpeg heeft zondag in het knusse Beerschot-stadion te Antwerpen met 200 tegen 218 punten verloren yan Belgic en dat betekende tevens de derde nederlaag in successie in dc afgelopen jaren. Geen revanche dus, maar ook geen al te gróte nederlaag, zoals een jaar geleden te Maastricht toen de Belgen met 224 tegen 192 punten hun superioriteit toonden. Niet minder dan twaalf maal stapte een Belg zegevierend uit baan, ring of springbak. Viermaal zelfs leden de Nederlanders een dubbele nederlaag en een keer op de 10.000 meter eindigden de Belgen Vander- driessche, Vandewattyne en Van der Eist op de eerste drie plaatsen. Lichtpunten heeft deze interland voor onze atleten toch wel opgele verd. In de eerste plaats verbéterde Anton Jonkers, die verleden week te Rotterdam het nationale kam pioenschap behaalde, het Nederlands (Van onze sportredactie) ASSEN Zeven monteurs en drie ledon vamde keurlngscom missie van de KNOT hebben znterdag drie uur nodig gehad voor het demonteren, hei meten en het monteren v-gn de machines van de Italianen Provini. Ubbiali en de Engelsman Minter. Omdat Minter na afloop van .de 250 co klasse «en protest, indiende: dé cilinderinhoud van de MV's zou groter zün dan 250 cc. Teneinde praatjes te voorkomen bood Mtrnter aan zijn MorSnl ook te laten onder zoeken. Bij toewijzing van het pro test zou Minter, die derde was ge worden, als eerste eindigen. Eerstemetingen gaven aan een cilinderinhoud van Provini's ma chine van 250.01 cc, een tweede me ting goed 24Ö cc. Om. met de grootst mogelijke nauwkeurigheid vast le stellen wat de Juiste inhoud was wèrö. een aparte meetapparatuur naar fcet rennerskwartier -gehaald. Resultaat: feelde MV's voldeden aap alle gegevens. Ook vastte staan kwam. dat de motor van Minter vijfhonderdste te groot was In de slag. doch toch nog onder de 230 cc bleef. Dus wat min der precies dan de motoren van Provini en Ubbiali. Afgewezen werd het protest, dat een unicum is in de historie van de TT-races: het was in al de Jaren het eerrte protest I WIMBLEDON, De kille en winderige raterdag, die de eerste week van het grote Wimbledontournooiafsloot, heeft een aantal illusies vernietigd: Christine Truman, num mer één geplaatst voor het dames-enkelspel, ging roemloos on der tegen YolV Kamirez (Mexico) 3—6 2—6, Beverly Fleitz, geplaatst als nummer drie, werd voor haar totaal gebrek aan tactiek afgestraft door Edda Buding (6—8 62 57). De favo riete herendubbel Olmédth—Mackay werd in vyf sets verslagen door de Zuidafrikanen Forbes en Segal, die in de eerste ronde van de Nederlanders Maris en Van de Weg hadden gewonnen. Ia het herenenkelspél zija de laat ste acht nu bekend: fraser (Austra lië), Mackay (VS), Moünari "(Frank rijk), Laver (Australië), Emerson (Australië), Wilson (Groot-Brittan- nië, Ayaia (Chili) en Olmedo (VS). De als nummer twee geplaatste' Nea* le Eraser had srote moeite met de lange jolige Italiaan Sirola: 3—=-6 «t—3 14—12 8—10 6—3; Gardner—Molloy, de 45-jange Amerikaanse advocaat, die toen-hij 43 was, nog het herendubbelspel met Patty op Wimbledon won, had klaarblijkelijk zijn succesrijk gevecht met Earl .Buchbolz van vrijdag nog in de benen: tegen de snelle, op va riatie spelende Fransman Molinarx verloor hij in vier sets:1—6 2—6 9—7 2—6. Bobby WUson. dé enige Engels man die de laatste acht bereikte, had bijzonder veel moeite met de atletische Fransman Grlnda: 6—3, 17—15, 6—1. Bij de dames verdwenén dus Christine Truman en mevrouw Fleitz van het ;toneel. Allebei volko men terecht De logge Christine, die al de hèlè week 'zeer matig had gè- speeld, bracht' er tegen het kléine Mexicaantje Yola Ramirez niets van terecht: 3—6,2-é-6. De laatste acht van het dames enkelspel zjjn nu: Angela Mortimer (Grdot-Brittannië), Sandra Reynolds (Zuid-Afrika), Darlene Hard (VS), Ann Haydon (Groot-Eritannië), Ma ria Bueno (Brazilië). Edda Budin£ (statenloos), Sally Moore (VS);'en Yola Ramirez (México). Vooral An gela Mortimer, Darleni Hard en Maria Bueno wonnen met sterke cijfers en 'in goede stijl. De Nederlandse deelnemers, kwa men in het gemengd 'dubbelspel aan bod. Piet'van Eysden en-Maria Mo- ritz kregen geen- kans tegen de ster ke combinatie Krushnan (India), én Edda Buding: 06 2—6. Hans van de Weg en Fredy Marlnkelle ver loren. tegen, hèt Brits—Mexicaanse paar Billy. Knight—Yola Ramirez: 16 46. In dé tweede set was het een nogal gelijk opgaande strijd: Van de Wegs service deed het goed en mej. MarinkeUe had een bevlie ging van vastheid. Riet van Eysden won in de troost- roude in een goed gespeelde party van de Chileen Rodrlgez (7—5 3—6 6-3)- DAMES ENKELSPEL Vierde ronde: Yola Ramirez (Mex.) versl. Christine Truman (GB) .6-3 6-2; Ssndra RejmoIiJs (Z. Afr.) versl. Rose- msrie Reyes (Mex.) 6—4 6—2; Marta Esther Bueno (Braz.) vers], mej, Mor rison (N. Zeel.) 61 7—flv Angela Mor timer (GB) versl. Pat Hlrd (GB) 5—1 e2: Darlene Hard (VS) versl. mej, Bentley (GB) 6—2 6-4; Edda Buding (statenL) versl. Beverly Fleitz (VS) 8—6 3—6 7—5; Ann Haydon (GB) versl. mej. Marsh (Austr.) 86 6—2; Sally Moore-'(VS) versl. Jannett Hoppe (VS) 7—5 6 6—4.' i HEREN ENKELSPEL Vierde ronde: AyaJa (Chili) verslaat Bey (Rhodesia) 6—2 ei W; Olmedo (VS)' yersl.' Torben Ulrlch (Den.) 6-3 6—3 6—2; Emerson (Austr.) versl. Joer- gen "Ulrlch (Den.) .7—0 6—3 10—8 5—1; Eraser (Austr.). versl. Sirola: (It.) 36 6—3 14—12 B—10 6—3; Wilson (GB) ver*L Grlnda (Fr.) 83 17—15 6—1; La- var. (Austr.) versl, Mills (GB): 63 3—8 6-^3- 5—4; Mackay' (VS) vers!. Knight (GB) 6—2 8-5 10—8; Moünari (Fr) versl. Mulloy. (VS) 6—1 6—2 7—9 6-2. J 7 DAMES DUBBELSPEL Eerste ronde: Mavr, Deloford én mej. Wh«ftl«r (GB). versl.''mej.- BarrUl èn De triomfator van tfe 230cc "klasse 1 te Assen, de Italiaan Provini haalde ook zijn echtgenote en zoontje In de lauwerkrans. ROTTERDAM. De gehavende pjocg van dc Internationale Club van Nederland Plet van Eysden en Willem Marls konden niet worden opgesteld omdat zij te Wimbledon vertoeven heeft een 12—5 over winning behaald in dé tennlsw.cd- strüd tegen Cambridge. Na de eerste dag was de stand 33. Door de straffe wind was het niet gemakkelijk om tot goed spel te ko men. De grootste belangstelling is op de tweede dag uitgegaan naar het dubbelspel, waarin do veteranen Van Swol en Rinkel uitkwamen. Zij won-1 nen beide partijen. Rinkel's volleys en de service van Van Swol waren niet te onderschatten, daarover kon den de Engelsen Woodley, Kumar, Hatton en Arehdale meespreken. I De uitslagen: f Karamoy <N) ver!, van Hann (C) 46 4—6; Kloezen (N) versl. Hatton I (C) 63 57 6—3; Volkmaars (N) j verl van Laure (C) 6—8 64 3—6: Gons (N) verl, van Levine (C) 4—6 68; Dehnert (N) versl. Arehdale (C) 6—4 6—3; Breukink (N) versl. Woodley (C) 64 63; Lex Karamoy versl, Lewis 6—2 2—6 6—3; Jaap Vol- maars versl. Woodley 6—3 6e; Ab j Kloezer versl. Arehdale 6—1 61; H. Goris verl. van Hann 3—6 63 36; F. Dehnert versi.- Hatton 6—3 4—6 86; W. Breukink versl, Kumar 6—4 s—e. Dubbelspel: Goris enDehnert versl. Arehdale en Hatton'6—3 6—3; Van Swol en Rinkel versl. Woodley en Humar 75 61: Kloezen en Volkmaars verl. van Hann. en Lewine 64 2—6 16; Van Swol en Rinkel versl. Hatton en Arehdale 6—3 68 64; Breukink versl. Woodley en Kumar 97 06 61. record op de 3000 meter steeple tot 0 min. 21.2 sec., hoewel hij de jonge Roel an ts. die met ruime voorsprong als eerste eindigde voor moest laten gaan. 'Ook de. Maastrichtenaar Gerard Wijsen verdient een pluim. Met een lichte blessure kwam hjj in bet se lecte gezelschap van de Belgen Van Dijck én' 'Coppejahs töt' 3.90 meter' en met deze préstatie bleef hij slechts tot op zeven centimeter van het na tionale record van Cor Lamorec. Onze beste sprinter Hans Smit was ongenaakbaar. Hij won de 100 meter in J0.7 sec. cn de 200 meter in 21.7 met verbluffend gemak, terwijl hij in de zege op de 4 x 100 meter van de estafetfeplosg een groot aandeel had. Achteraf had bij zlcb niet zo be- hoeven in te spannen, want de Bel gen Heten het stokje vallen en ein digden met grote achterstand. De horde mummers werden even eens prachtige overwinningen voor Nederland. Op de 110 meter lever den Kamerbeek. Nedcrhand en Boe- re een onderlinge strijd, die in het voordeel van tienkamper Ecf Kamer- beek eindigde Zij het, dat zowel de Etndhovenaar als Peter Nederhand dezelfde tijd (14.6) lieten afdrukken. Jan Parlcviiet groeide weer naar zijn oude vorm op.de 400 meter hor den. Hij won dit. nummer zoals hij wiJdc cn kwam met zijn prestatie van 53.4 sec. op 0.3 sec. na aan zijn nationale record.'" Kees Koch. dq 22-jarige Rotter dammer zorgde voor de meeste pun ten door zijn eerste plaatsen bij het kogelstoten en het discuswerpen. Bij het kogelstoten werd het een zege met zeer klein verschil op de Belgische recordhouder Szostak. Eenmaal slechts kwam de ronde schijf goed uit de ring maar toen was het ook meteen raak: 52.94 me ter. lflft meter; 1. Smit 10.7 eec; i. van Thournoüt (B) 10.8 sec; 3. Bruin 10,9 sec. 200 meter: 1. Smit 21.7 sec; 2. van Thournout (B) 21.9,3; Ruiters 22.2. 400 meter; 1. Beelerck (B) 49.2 sec; 2. Moerman (N) 49.3 sec; 3. Karen- beid 49.5 sea 800 meter; l. Moens (B) 1-mla. 50.1 De 100 m heren tijdens de atletiek- landenontmoctiag België-Nederland té Antwerpen was voor onze land genoot Henk Smit. die met royale voorsprong door de finish lcwam. 1 sec; 2, Leva (5) 1.51.8; 3. Essajas (N) 1.52.1. 400 meter horden- 1. Parievliet 53.4 sec; 2. Boere 54,3 sec; 3. Marien <B) 54.4 sec. Verspringen: 1. Pote <B) 7,13 m.; 2. Weisscher 7.07; 3. Salmon (B) 6.99. Hoogspringen: 1. van Slijpe (B) 1.90 m; 2. Nummerdor 1.80 m; 3. Timmer mans (B) 1.75 m. Hinkstapspringcn; 1. Herssens (B) 13.85 m: 2. Septon (B) 13.79 m; 3. Verschoor 13.39 m. 1500-meter- Vcrheuen (B) 3.54.8; 2. Allcwaert (B) 3.55.3; 3, Blankenstein 3.55,6. 5000 meter; 1, Lcenacrt <B) 14.32.8; 2. Deinoye 14.33: 3. Allonsius (B) 14.34.5; 10.000 meter; 1. van den DriesEChe (B) 30.00.4; 2. van de Wattyne (B) 30.25.—; 3. Van de Vélde (B) 30.26.—. 110 meter horden; L Kamerbeek 14.6 sec; 2, Nederhand 14.6 sec; 3. Boers 145 sec.' Polsstokhoogspringer: 1, Van Dijck (B) 4.25 m; 2. Coppejans <B) 4.25 m: R. Wijsen 3.90 b. Speerwerpen; 1. Debackcre (B) 66.89 m- 2, Flkkcrt 63.23 m; 3. Kniedsen (B) 60.84 'mi Kogelslinger cn; 1. Romanl 53.36 ra 2. Hacst (B) 51.46 m; 3. Druyts (B) 45-83 meter. Discuswerpen;" 1.' Koch 52.94 m: 2. Srostak (B) 48.18 m; -3. Dewaay (B) 44.68 m. - Kogelstoten; l. Koch. 15.62 m; 2. Szos tak (Bi 15.5? ra; 3. Lemaitre (B) 1456 meter. 3000 m. steeple: L Roelants (B) 9.08.6 2. Jonkers 9.21.2 (nieuw Ned. recórd): 3. Spierenburg 9,32.2. 4 x 100 meter.; 1. Nederland 42.6 sec. {Mock.- Bos,. Bekér. Smit); 2. België (Pote, "Rooijna. de Buyscre, Van Thou- nout 52.2 sec. 4 x 400 meter- 1. België 3.17.5 (Ha- net. Declercj. Leva, Mócns); 2. Ne derland 3.19.2 (Karenbeld, Parievliet, Moerman. Hiaus). KNCB—HDVS gew. door HDVS mat S runs en 2 wickets. KNCB 175 voor 4. HDVS 180 voor het verlies van 8 wickets. Eerste klasse A: HCC—Quick gew. door HCC met 70 runs.. HCC 182, Quick 112. VOC—HCC II gew. door HCC met ?1 runs. HCC 232. VOC 211. Eerste klasse B: ExcelsiorHaarlem gew. door Haarlem. Haarlem 80 runs, Excelsior 71. Sparta—Quick sew. door Quick met 48 runs. Quick 188. Sparta 140. HBS—VVV gew. door HBS met .45 runs en 4 wlcke'ts.: VV- 81 all out. HBS 116 voor 6. Tweede klasse A: Quick II—UD gew, door Quick met 12 runs en 6 wickets, UD 149 all out, Quick 16i; vocr:4. SCHC —Rood en Wit U geëindigd; in V een draw. Rood én Wit II 152 voor 8-SCHC 108 voor 3 (tijd). HCC m—VCC gew- door VCC met 3 wickets. HCC i?a, VCC 183 voor 7. T. Tweede klasse B: Union—VOC .n ge wonnen door Union met .33 runs. Union 185. VOC 152, VUC—Ajax gewonnen 'door Ajax met 5 wickets. VUC 100. Ajax 111 voor 5. Tweede klasse C:. Krekels—HCC IV gew. door de Krekels. Krekels 137 voor 5. HCC gaf na de eerste innings, ^bij de stand 29 voor 9. op. Gvn Hook—LCC gew. door Grn Hook met. 7 .wickets, LCC 99 ali out. Grn Hook 101 voor 3. HDVS ÏI—Sparta II gew. door HDVS. HDVS 182. Sparta "3 voor 6. CCG— Groen Geel gew, door CCG met 38 runs. CCG 115, Groen Geel 77. Tweede klasse D: Kampong IIPW II gew. door PW met 59 runs. Kampong 142. all out, PW 141 all out. Quick II— VRA TT gew, door VRA met 65 runs. Quick 10a ali out, VRA 174, Hengelo- Hercules gew. door Hercules met 4 wickets. Hengelo 121. Hercules 127 voor G. VVV II—ACC III gew, door ACC met 111 runs- ACC 235 voor 6, WV 124. Tweede klasse E: HDVS III—Excelsior IT gew. door HDVS met 43 runs. HDVS ns, Excels;or 53. AjaxRood en Wit II gew. door Ajax met 96 runs,. Ajax 167 voor 6. Rood en Wit 71. INTERNATIONAAL VOETBAL. Fin land—Noorwegen 24; Portugal—Oost Duitsland 32; Hongarije—Zweden 3—2. (Advertentie l.M.) Miiobirdt Hoofdpiinpoeders. Doos 30 Cf, Mijolurdc Hoqfdpijccabletten. Koleer 80 ct. AMERSFOORT België heeft met 39 punten het landenblljarttoernooi te Amersfoort gewonnen. In dc laatste ontmocttag werd Nederland A met 82 verslagen. West Duitsland werdmét negen matehpunten minder dan dc Bel gen tweede cn Nederland B bezette de derde plaats. Enige resultaten NEDERLAND B— SPANJE 7—3 Baudstoten Domtnga (Sp.) 200 22 59 9,03 2 Teegélaar 65 22 12 2,95 0 Kader 71/2 De Kleine 300 52 56 9.37 1 Ossorio (Sp.) 300 32 39 9.37 1 Kader 47/2 Scholte 397 13 til 30.53 0 Calvez (Sp.) Libre Aguüera (Sp.) Beekman' Driebanden Henny de Ruyter 60 7fi 6 0,789 Ventura'(Sp.) 43 76 5 0,565 NEDERLAND A—FRANKRIJK 3—2. E andstoten Van Oosterhout 200 42 21 4,87 Herve. (Fr.) 100 42 8 2,43 Libre Kientz (Fr.) de Ruyter Kader 47/2 Van de Pot Chasscreau (Fr.) Kader 71/2. Grivaud (Fr.) Wijnen Driebanden Sig u ret ^r:) Popeyus Bandstoten Toegelaa r witte (Dsld) mej.' Guri (Sp.) ft—1 2—6 6—3; tweede ronde: Karol Fageros .en mej. Hellyer (VS/Austr.) versl. Fay Muller en mevr. Reitano (Austr.) 6—4 46 64; Sandra Raynoids ert Renê Schuurman (2. Afr,} versl. mej. Carter en Pat Hlrd {Austr./ GB) 6—1 6—3. gemengd dubbelspel Eerste ronde: Edda Buding en Krlsh- nan (statenl./Indla) versl. Marian Moriz en Plet van Eysden (Ned.) 8—0 62; tweede ronde: Yola Ramirez en Knight (Mex./GB) versl. Freddy MarinkeUe en Han van de Weg (Ned.) 61 64; mej- Fulton en Taylor (GB) versl. echtpaar Drobrty (Egypte) w.o. HEREN DUBBELSPEL Derde ronde: Forbes en Segal (2. (Afr.) versl. Mackay en Olmedo (VS) 64 10—8 2—6 1—6 6—1; Lever en Mark (Austr.) vers!. Mills en P&ish (GB) 6—3 9—7 6—3. 3.33 3 459 166,66 Lutgehelmann (D) 300 15 79 Kader 47/2 Scholte Rudolph (Dsld) Libre Spietmann (Dsld) Beekman 9,40 20,— 500 3 411 166,86 NEDERLAND A—BELGIE 2—3 B a ijd stoten Van Oosterhout 196 42 41 Vingerhoedt (B) 200 42 26 Kader "1/2 Wijnen 292 20 68 Wafflard (B) 300 20 4Q 15.— 3 Kader 47/2 Vervest (B) 400 4 254 10Ö,3 Van de Pol 32 4 23 6.— 0 Libre C. de Ruyter 38 10 73 8,30 O Van Kassei (B) 500 10 218 50.— 3 Eindklassement: 1 België, 39 put; 2 W, Duitsland, 30 pnt; 3 Nederland B, 27 pnt; 4 Nederland A, 25 pnt; 5 Spanje» 19 pnt; 6 Frankrijk. 10 pnt. Besté individuele prestaties: 47/2: Vervest 9 matehpunten; 71/2: Lutgehet- mann 10 m.p.; bandstotenDomingo 8 m.p.; driebanden: Popeyus 9 m.p.; li» bre: Van Hassel 10 m.p. MONZA. Tfjdcns een Italiaanse automobichvedstxijd om de Junioren- beker op hét circuit van Monza, hééft zich een ernstig ongeluk voorgedaan, ivaarbtf twee coureurs om het leven kwamen. Het waren de Italianen Crivellari en Tlnazzi, die het leven verloren. DRIE BARRAGES waren noodzakelijk voordat de winnaar van een. puis sance parcours te Vick bekend, was. Daarbij speelden twee Nederlanders een rol van betekenis. De Fransman Calmon, die met Gerboise uitkwam, kwam in de derde barrage (de muur was 1.80 meter) foutloos rond en zegevierde. De Nederlandse combi natie Huiztnga met Imcompris maak te slechts 1 fout (4 strafpnt,). De tweede plaats werd echter zijn deel. Met Baron bezette Hulzlnga .de 3e plaats met 8 strafpunten en een an dere landgenoot, Werner Philips ein digde met „Donnerhali" oP de 8ste plaats met 12 strafpunten OLYMPISCHE SPELEN; '.Vertegenwoor digers van de Nationaal Olympische Comité's van Oost- en West Duits land hebben, besloten een Duitse ploeg af te vaardigen naar de OJym-, pische winterspelen te Squaw Val ley eri de zomerspelen te Rome. PORTUGAL heeft de tweede inter landwedstrijd tegen Oost-Duitsland gewonnen met 32. De wedstrijd telt mee voor de Europese beker. BALVEKT heeft de wegwedstrijd voor amateurs, - die in de buurt vat» Schwelnfurt over 225 km is gehou den, gewonnen. Onze landgenoot be reikte In 5 uur 56 min. 24 sec. als eerste de eindstreep. Nummer twee werd de Zwitser Lutz in 5.57.23. RUSLAND EN BULGARIJE zijn in een wedstrijd voor de voorronden van het Olympisch voetbaltoernooi I960 zater dag te Moskou tot een 11 gelijk spel gekomen, VOETBAL; De te Kampen gespeeide voetbalwedsrljd tuusen 't Nederlands militair elftal en een team van Oos telijke amateurs is door de militairen met 7—0 gewonnen, nadat de rust met blanke stand was ingegaan. EINTRACHT FRANKFURT Is na ver lenging In de strijd tegen Kickers Offenbach zondag voetbalkampioen van Duitsland geworden. Elntracht Frankfurt won met 5—3. Do normale speeltijd eindigde met de stand 22. SPANJE versloeg In een wedstrijd voor het voetbaltoernooi om öe Europese voetbalbeker voor landenteams zon dag te Warschau Polen met 4—2. Bij de rust leidden de Spanjaarden reeds mét 21. WASSILI RUDENKO heeft tijdens at letiekwedstrijden In Warschau met een worp van 58.27 m. het Europees record kogelslingercn verbeterd. Het oude stond sinds 22 oktober 1956 met 67,32 m; op naam \*an Rudenko's landgenoot Michael. Krivonosov. WATERPOLO; Voor de eerste klas» C (heren) van de zomeravondcompe- titie van de KNZB werd de wtd- strtjd Walvis—AZ 70 gespeeld. De ontmoeting leverde een 5—4 zege °P voor Walvis. AZ 10 heeft tegen des» uitslag echter protestaangetekend. PETRY (Duitsland) heeft een lutezjta- tionale stayerswedstrijd te Bielefeld gewonnen. De. Zwitser Bucher be zette de tweede plaats in het klas sement met een achterstand van o3 meter. Op de derde plaats legde de Nederlands kampioen der stayers, Noppie Koch beslag. Hij had een achterstand van 100 meter. hein van. breenen zorgde In een profwedstr. over 210 km. in de buurt van Turnhout voor een. Nederlandse zege. Met 2 lengten voorsprong op de Belg Deferm ging hij als eerste over de eindstreep. De Nederlander Jan Piatitaz eindigde met enkele an dere renners op de 21ste plaat» op 3 min. STAKENBURG, de Nederlandse stayer» eindigde In een wedstrijd achter mo toren over een uur te Düren op de derde plaats meet een achterstand van 215 meter op de winnaar, de Duitser Donike. die 63,765 km-had afgelegd. Een wedstrijd over 15 km eindigde in een zege voor Staken burg in 14 min- 12 sec. De Duitser Intra werd tweede op 50 meter en Vadder derde op 7Q meter.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1