■Mamma SCHEEPSTIJDINGEN Maii stak vrouw met mes aan Lange Haven RADIOPROGRAMMA P Aanslag in Schiedam Met bromfiets omvergereden Avondcompetilie van De Leeuw Hoeks KM' B-kamp krijgt w Rijnvaart SRS^^SSt-^g^tSSi i Marktberichten Aangekomen schepen Examens I lil I I Vrijdag 3 juli 1939 11 (Van een onzer Verslaggevers) Toging tot zware mishandeling had de officier van Justitie de 37- jarige automatcnstellcr E. P. uit Schiedam ten laste gelegd. De man had op 26 mei op de Lange Haven in Schiedam zijvi gewezen echtge note met een bromfiets aangereden en vervolgens met ccn uitbeenmes steken toegebracht. Hij is, na een eis van tien weken met aftrek, waarvan vier voorwaardelijk, ver oordeeld tot tien weken gevange nisstraf met aftrek, waarvan vijf voorwaardelijk. De man had: op 26 mei op het kantongerecht in Schiedam ccn akte getekend in verband met het onder houd van de kinderen. Ook zijn ge weken vrouw, Öe 33-jarige M. C. M., was daar aanwezig. De man pro beerde een gesprek aan te knopen, doch de vrouw 3iep door. Later,zo verklaarde hij. zag hij haar op de Lange Haven lopen. 2e droeg een jasje. dat. hij voor haar had gekocht; Hij ontstak in woede en reed op haar in. Beiden vielen op de grond. De mani greep zijn mes cn bracht haar een tweetal steken toe. Personeel uit een pakhuis wist erger te voorkomen. De man is daarna Op Zijn bromfiets gestapt en weggereden. Later op de dag is hij door de politie gearresteerd. Het mes had hij in de Lange Haven gewor pen. „Waarom droeg u ecu uil beenmes met een.lemmet van tien centimeter bij li?" vroeg de politierechter. ..Om dat ik bang was dat ze op me zou den wachten"' zei de man. Hi|; ontkende de vrouw met het mes te hebben willen steken'. „Tk wilde haar dat jasje.van het lijf snij- den,,, zei hij. Een vreemde verdediging"', vind de politierechter, „Alsof je iémand zonder tegenstribbelen de kleren van het lijf kan snijden. Als een sehaap van de vacht wordt ontdaan houdt Ncd, Herv. Kerk Beroepen te Zoetermeer J. v. Dijk, te Gardéren. Aangenomen naar Mctslawicr-Nija- •wier (tocz.i L. K. Bos vic. te Alphen! a.d. Rijn. Bedankt voor Nw Lekker-i land A, J. Timmer te Huteei) (N.H.). Be ro e p baa rsteili n g J. J. van Th iel vic. Westeind 2 te Oldcborn (Fr.). Benoemd tot ziekenhuis pred. te Apeldoorni Juliana Ziekenhuis) W. F. v. d. Windt te Hocnderlo. Rapt. Gcm. Bedankt voor Enschede (vacature B Fahrie) J. Keutelaar te Koogezand. men het dier nog goed vast, omdat! <?r Anders ongelukken gebeuren". i i Omdat hij rekening hield met de i I tragische omstandigheden van de i verdachte - de man was de laatste jaren invalide geworden eiste hij een lichte straf. i i Mduertentie 1.AU Gisteravond werd de laatste rit ge reden van de door De Rotterdamsche Leeuw georganiseerde .wielercompe- litie over drie ritten. De uitslagen: A-kl. 63 km in 1 uur 29 min: 1. H. Brinkman (P>; 2.'L. Michielsen (P>; 3. J._Neleman <A>; 4. R. Meeldijk (S); 3. F. Rorijs (A); 6, R. Nieniants- verdriet 'F'*, 7. J. Blokzijl (DRU; 8. F. Albers <S); 9. W. Top (A). To* ALDABI 13 luaUiitslag: 1, J. NeIernan 8 p- 2. R. A' "T" Meeldijk 9 p: 3. F. P.orijs 13 p- 4. W. 1 op 19 p: .3. F- Albers 22 p. B-kl. 54 km m 1 uur 19 mini: 1 G. van Ooyen (DRL); 2. H. Blokker '<F> i 3. W.-Mutilz (F); 4. J. Stam <P): 5. A. Noteboom (A): 6. M. Dekker (Ai1 1 *-e Hav 7. L. den Braber (P); 8, J. Stolk fPii <3132? 9. J. Montc (DRL): 10. H. Sap (DRL» Totaal: L J. Stam 7 p:-. 2. L. den Braber 15 p; 3. G. van Ooyen 20 p; 4. H. Blokker 21 p; 5. A. Noteboom j 21 punten. Junioren. 27 km in 48 min.: 1. A, '.Drop (CD 2. H. Koning (DRL); 3. P. de Haan (F>£ 4. A. van Oosten <F> J- Hoppe (P); 6. F. Ouwerkerk (DRL': H. van Gulik (FU 8. Cr. Romein (A): 9. A. Smit .(DRL); 10. G. Bulk (DRL). Totaal: i. A. Drop 3 p; 2. F. Ouwerkerk 10 p; 3. A. van j Oosten 11 p; 4. P. de Haan 13 p; 5. H. van Gulik 22 p. GROTE VAART ABBEKERK 2 van Hongkong naar Kobe; ADONIs naar Curacao 2 op 60s» mijl wzw. van Madeira; AKKRUMDYK naar Cristobal 2 op 870 mijl o. van Bermuda; ALBLAS5ERDVK naar Port Everglades 2 op 5.'J0 mijl no. van Fayal; ALCOR 2 van Las Pa lm as naar Santos; Rotterdam naar Buenos •s; ALKEN A 3 tc Victoria; ALIOTH 3 van Hamburg naar Antwerpen; AL- KAID 2 van Las Palrnas naar Rosaria; A LM DYK .7 te Rotterdam; ALNAT1 naar Victoria 2 op 150 mij! no. van Balt ia; ALPHERAT naar Charleston 2 op 210 mijl z. van Salvador; AMERSKE3RK -» rvv.; AM PENAN naar iijl zzo. van Bangkok: AMSTELDIEP naar Japan 2 op 70Ó mi.il o. van Hawaii; AMSTELLAND p. 2 Re cife naar .Buenos Aires: AMSTELMO- IjEN naar Montreal 2 op 220 mijl van Valentia: AMgTELPARK p. 2 Vincent naar Ceu(a; AMSTELVAART naar Part Said 2 op 110 mijl mv. van Alexandria; ANDYK 4 te Houston verw.: AXNENKERK 2 te Hamburg; APPINGEDYK naar Santos 2 op 145 mijl zo. van Salvador; ARENDSKEKK 2 van Sue?.- naar Aden; ARCOS p. 2 Kaap Mataranr naar Messina; ARIADNE p. 2 Kaap de Fe»" naar Algiers: ARTE- MIS 2' van New York naar Willemstad. AARDJJK' n. Belawan 2 op 300 mijl o ten van Ceylon: AENEAS 2 van Genua n. Gibraltar; ALMKERK 2 van r r *t Tm-T-^ - A'dam n. Zuid Afrika: AMSTELDIJK 23 s« ir-.-iASTEBOPE 3 te H'ciam verw.; ATTIS 3 van Maracaibn n. Cardon. BAARN fi te Rotterdam verw, 2 op 300 mijl no. van Hnrta; BALONG naar Bombay 2 oo 100 mijl zzo. van Ras KNVB-jeugdkamp in Hoek valTHóï- land de beschikking over 19 nieuwe tenten. In de grote recreatie-barak is meer ruimte gekomen, omdat de administratie en het. verblijf van de kampstaf in een afzonderlijke ruimte Fartak: BANDA naar Jacksonville .2 „„j1T-. op 70 inijl van Bermuda; BANTAM naar Poft Soid 2 op 220 mijl zo. van Guardalui: BARIMUN 2 van Singapore naar Bangkok; BENCKALIS 2 van Ge nua naar Port Said; BILLJTON 2 ten anker Bahrein: BINTANG naar Genua 2 op 180 Tiii.il ZO. Van New York; BLI- TAK naar Adelaide 3 op 180 mijl zo. -van Esperance Ba>'; BONITA 2 te La- ceiba: BR.1TSUM naar Cristobal 2 op 70 mijl zo. van Jamaica. EAWEAN 2 van Bahrein n. Khor al Mufatta; BENGALEN 30 van San Fran cisco n. Portland (Oregon): BENNE- KOM n. Pori o» Spain 3 op 500 mijl j mv van Finisterre; BOREAS 3 te R'dam: BOSKOOP 3 van-Porto Cabelto Car- j don. CAMEROUNKUST 3 te Freetown; I CARRILLO naar Gothenburg 2 op 400 i nujl w. vu n Azoren; CARTA GO 3 van j Cortez nasr Gothenburg; CASTOR 2 i van Port of Spain naar Paramaribo; i CELEBES 1 op rede Beta wan: COLYT- zijn ondergebracht. Gedurende vier weken zal straks het kamp weer bevolkt worden door juni o ren uit alle dolen van ons land. juli voor LOBITH. gepasseerd uur haar Duitsland. OPVAART Piz la Margna, Vite.vse. Nova Lis. Koningsberg. Ad me. 2 Gebr.. Vjos. 5e- «runda. bene, De Hoop, PeivJJ, Wolea. Gego, Pantha Rhei, Avontuur. Thercsia. welvaren. Emma, Albatros. Rhclnland Pfalz, Gent. Lowestoft Trader, Dins- la ken. Onderneming ?2. Mcrva, "Bahia. T.R.G. 42. Scladia, Schell 32. Morgon. Usedoni. Maria, Adjo. Marcel. Hendrik. Cobag 10, Jupp. Crada. Rijnscheic!e 11 Asmi - - - - (Advertentie l.M Assnn tm Allegénd a 2.Schiel'fer. El be, I MlZA™ ÏT TA, mTlT nd Aora 2, Bourdellb. Uri, Seam 51. Seam I r^-^ifloun^ rnö^XGFt van o«..,i I Kingston naar Montreal; CONGOKUST t i 1' nasr Le Havre 2 op 180 mijl z. van Bathurst.. CASAMANCE 30 van Dakar n. Zighin- i kor: CASTOR 2 van Trinidad n. Para- n DALERDYK 3 tc Vancouver; DrN- TELDYK 3 te Rotterdam. Heef! U voor Uw zoon of doch ter een echt ieuk josje nodig, ga dan naar Coster want daar hangt een partij werkelijk fan- tostische jasjes, zowel met als zonder capuchon. Gegarandeerd waterdicht. j toni o 2. S.D.G. .5, Clemei Anna, St. Firmine. Dumeo 25. Pei-sephone. Lorrsin. Klockne .Krupp _4, Rex. Beta, Schwerlasti'Ji 'Svhiverlastfloss NI. Schweija'stflo.-.„ Hercules. Unian, Margrietba Henririka, Wards, Saarland. Wilhelmfna, Alma, .Bertha 2. 2 Gebr.. Elsjo. Wjija. Vios, Johanna, Zwerver. Deita. Dankbaar heid, Margvieth Abri. Cem 4. Adoria, Bituma I. Efcaudi.' Norma, Gecrtruida, Express 58. Acraniaj Burgundia. Chat Neuf du Pape. Ruhr. Kranich. Jacobus, Jngra. Spes Mea, Nestor. West fat la. Heii- drina. Veritas. Maja, Curo. Ceollcia, Linz. Keeuwiik. Maria. Geertje, R, Kar- rher 84,. R. Karchei" 78. R. Kareher 9. Wilrmina. Padua. R. Karchei' 30, R. Kar- eher 1. Vaderland. Express 12. Fritz. Andre 4. Credo, Globo. Nemesis, Daniel, De Gruyter 13. Krupp 9. Suze Gerard, SehwetiastriosR 5, Sehwerlastlloss EIL Sch werl ast floss - Nil, Schwerlastfloss NJV, Hanseatio, Trio. Marmorea, Leo nora Cornelia, Express 5(1, Parkkade. Ever Ready. EF.MTIYK 2 van Antwerpen va na; EEMLAND 2 van Amsterdam naar Zuid-Amerika: EENHOORN p. 2 Beo- ehyhead naar Piraeus: EOS naar Alex- andrië 2 op 480 mijl mv. van Alexandria. EEMDIJK 3 van ATitwerpen n. Ha- vans; EEMLAND 2 van A'dam n. .Recife. FRIESLAND fSSlD naar Setuba] 2 op 160 mijl rino. van Vil la no: FRIES LAND 1KRL) 2 te Zanzibar. GAASTEKLAND naar. Keeile ui(Un»ll;iii(lv 'liy y/ a /JONGENS- en MEISJESJASJES van «en prachtige kwaliteit rai I- Icord, met leuke luxe ruitvoering 1 Normale prijs 34.50 (en dat is in iets te duur) maar morgen, één 8 dag en geen dag longer, be- itaalt. U -als echte Coster-ver- 1 rasstng een prijs, die niemand |voor mogelijk had gehouden 2-8 jaar, alle maten ITelefonische of schriftelijke Borders kunnen niet worden. uitgevoerd. ROTTERDAM:Korte Hoogsfr.11, |W. Kruiskade 35 Meent hoek gGoudsesingel Katendrechtse BLagedijk hoek Dorpsweg jtElDEN; Haarlemmerstraat 25 nijl no. van -Recifo: GABONKUST l p. 2 t.ns Palmas naar Dakar; GEERTJE BUISMAN naar Malta 2 op 50 mijl n. van Finisterio;GORDIAS naar Rotter dam 2 op 350 mijl z. van Kaap Race: GROOTE BEER 6 te Rotterdam verw.: GUINEEKUST 2 op 50 mijl n. van GRAVELAND 2 te Rin Graode. HEEMS KEI7K 2 van Bremen nsnr j i Rotterdam: HELENA 3 van Curacao 1 naar Guants; HERA naar San Juan 2 j j op 400 mijl wnw, van Finisterro: HER- SILIA 2 van Amsterdam naar Bremen: I HOLENDRECHT p. 2 Kaap Bon naar <lt*n Dakar; HOOGKERK naar Port Said 2 w, van Algiers; HOUTMAN naar Auck- ROTTERDAM. 2 juli Vroege aard- )and 2 op 500 mijl' nw, xan Adam oil.: appelen groot 14—26. poters 9—20, kriel HYDRA 3 van Ciudad TrujIIlo naar J 15. andijvie la—24. per Kg; bloemkool p0;-[ atI prince. A 22—CL B 12-26. per stuk; dubbele HECI.'BA 2 van Pnr'o Ordaz n Grena- boticn I 137—1.62. II i»>—1.4C. per kg: HEEMSKERK 3 Ir R'dam verw.; kun-.kommcrs A 16—27. B 11—21. C 10— HF.STA 3 to Antwerpen. :2. pc: >cuk; l;.)?pccn 24—35. II 17--2I. JACERSKOXTEIN 3 van lyirenz per nos: sla t 3.110-8.50. II 3.00-3.40. Mvq.M-s MS» .Vf'crriam: JOIIAN' VAN per tufl -trop: sloofsla 10—14. pp,- OT. DF.N' B A n NKV Ei .T p. 2 Rizerta 5 »e kroten 10-15. per bos-: kroten A 20—27. porl s.nri verw. rabarber 15—17, per kg. radijs 4—9. pel JASON 3 v.in Kin«>»"ii n. Sfinf-agn de »>os. spinazie 162ft. kassnvibonrrv t t.10—1.48, II 96-98. tuinbonen 10—16. per kg; seider ii 4—17. pclersclie 7—20. )>cr b.ij wasjicen IA 2015. HA 17—20 >piljikubl 36—43. sj ai uiten 3—16. liop* erwiei; 3571. peulen 3070. bos uien 9 ;f». rode kon! 17—34. tomaten export A 78-80. B 75. C 66-67. CC 49. bin nenland A 59-03. B 42—59. C 37—47.1 CC 24—38. Jccuudo zonder dop 47—rij. lecuiida I 1.13-1.28, II 63-1.05. Tah>- m.Ul I 1.60. IT 08—83. Svuga Svilfiaiia i I 1.25—2.'.a. II 56—1.17. Madam Mat U 6289. per kg; aardbeien 1 35—97. tl 18—25. por doosje: zw.-.rle bcs«en t 2.55. II 2.32. rode bossen t 95—1.14. II i 31—8!'. kruisbessen 73—92. pc? kg: fram- bozen 22—47. per doojie: peiziken 9—36- per stuk; perziken 93--95. Golden Japan I t l.bO—!.8'J. II 98—1.51. Jung Blood I 1.21—1.40. II 99—1.18. Beauty l 1.15 1.49. H 9.1—1.18. per kg. Cuba; JAVA 3 te Kuwai». KARACHI naar Djibouti 2 op 351 mijl zw. van Colombo; KARAKORUM 2 van Le Havré naar Amsterdam.: KARS1K n. Reunion 2 op 600 mtjl zzw. van CeyJon: KERKEDYK mijl w. van Land'; 2 van Barcelona n; DE-RDYK 3 te H DYK 5 ter hoogh op 750 mijl wzw. v LA AG KERK York 2: op 340 End: KERTOSONO ar Rotterdam; KIN- ivana; KLOOSTER* Wielingen verw2 mi Scillies. iinburg; LEER- EIER.VEILING ROTTERDAM. 2 juli Aanvoer 140.000 stuks. Sortering 1: 00 18.00— 18.50, 0 14,10—14,50, I 13,00—13,20. II 12.20—12.40, III 11,10—11,40. IV 9.60—10.70. V 6,90—7.20, Vï 6.00—6.20. VU 5.10— a.5(). Prijs per 1(10 stuks. i SUM p. 2 Djeddah naar Sue?.: LEÏDER- I KERK 2 van Aden naar FremaziflG: 1 LEKKERKERK 2 (c Amsterdam: LEEtï- WARDEN naar New York 2 op 120 mijl o. van Jamaica; LEONIDAS 3 le I„e Havre: LEOPOLDSKERK 2 van Damman naar Bushire: LTEVE VROU- WEKERK naar Bli.nvn.iga2 op 200 mijl j ono. van Bahrein;' LOENERKERK 3 'e I Antwerpen: LOMBOK naar Kaapstad 2 op 500 mijl nnw, van Natal; LOOS- j DRECHT p. 2 Kaap Rosa nsar Rotter- dam; LOUIS LANTZ naar Las Palnvis 2 op 120 mijl zzw. van Kaap Blanco: i LUNA 2 to Izmir. i LANGLEEDCLYDE 2 te Hamburg; LABOTAS 2 te Kopenhagen: LAERTÉS i p. 3 Bizerte n. Port Said; LA WAK 30 te- Vancouver; LELYKERK 3 Ie Dam- ZATERDAG 4 JULI HILVERSUM I 402 m.i VARA: 7.00 Nw's. 7.10 Gym. 7,20 Gr. j 8.00 Nwsi 8.18 Gr. .8.55 V.d. vrouw. 9.05 Gym. 9.15 Gr. (Om S.35-9.40 Wa- terst.). VPRO; 10.00 Tijdelijk uitgescha- i keld. 10.05 Morgenwijding, VARA; 10.20; V.d. Vrouw. 10.45 Promenade ork. 11.20 Biiiteni: weekoverz. 11.35 Triomuz. j *12.00 Lichte muz. 12.30 Land- en tulnb. meded 12.33 Orgelspel. 13.00 Nws. .13.15 I Jozzmuz.. 13.40 Muz. revue. 14.05 V.d. jeugd; 14.40 Dilettantenkoor en ork, 15.05 Boekbespr. 15.25 Radio-Kamer- i ork. 16.15 Van de wieg tot het graf. i 16.30 Meisjeskoor. 16.50 .Vakantietips. I '17.36 Act, 18.00 N'ivs., en comm. 18,20 Gr. 13.45 Hainmond-trio. 19.00 Artis tieke Staalkaart. VPRO: 19.30 Passe- partour. 19.40 Het Pa radijs verhaal. 19^5 Deze week; VARA; 20.00 Nws. 20.85 Gri 20.35 Metropols ork, 2L15 Soc. comm. 21.30 Hits aan de spits. 22,00 Sportnws, 22.30 Lichte muz. 23.00 Nws. j 23.15-24.00 Gr. HILVERSUM H JSSTn.; 7.00 Nws. 7.15 Gewijde muz. 7.30 De Douche. 7 40 Gr. 7.45 Morgengebed, en lit. kal. 8.00 -Nws. 8.15 'Gr. 8.50 V.d. vrouw. 10.00 V.d. kleuters. 10.13 Gr. I 10.30 Ben je uestifil 11.00 V.d. zieken. 11.45 Gr. 12.00 Middagklok-Noodklok. 12.03 Metropole ork. i Om 12.30-12.33 Land- en tuinb.meded)12.50 Act. 1 13.0(1 Nws. 13-15 Zonnewijzer. 13.20 Lichte muz. 13.43 V.d. Jeugd. 14.00 t Idem. 14.10 Gr. 14.30 Kron. v Letteren en kunsten. 15.05 V.d. amateurs. 15.40 Boekbespreking. 15.50 Dc schoonheid van het Gregoriaans, 16.20 V.d. jeugd. 1G.50 Gr. 17.00 Lichte muz. 17.20 Strijkork. 1740 Lichte muz. 18.00 1 Idem. 18.30 V.d. jeugd. 16.45 Gr 19.0(1 i Acl. en rep. Wimbledon. 19.25 Het Lichtbaken, in.40 Kamcrork. Lieh- te niuz. 21.05 Tour dc France. 21.15} Gevar. progv. 21,55 De knipperbol. 22,05 l Lichte muz. 22.35 Wij luiden dc zon- dag in. daarna Avondgebed en lit. kaj. 23.00 Nws. 23.15 Nws, in Esperanto. 23.22-24.00 Nieuwe gr. TELEVISIEPROGRAMMA'S NTS: Eurovisie; 16.00-18.00 Intern, tenniskamp. Wimbledon. 2(1.00- Journ. en weerber.. KRO: 20.20 Beelden uit. 1914. 20.35 Gevar. progr- 21.30. De Maastrechter. Staar. 21.45 Film pro gr. 22.10 Sportpro gramma. Daarna: Epiloog. BRUSSEL 324 m.; 12.00 Omr. Ork 12.30 Weerber. 12.34 Gesproken aperitief. 12.45 Gr. 13.00 Nws. 13.11 Muz. kaleldoskoop 54.30 Journ. 15.00 Accordeon-spel.' 15.15 Volksliederen. 15.45 Accordeon-spel, 16,00 Amus. muz. 16.45 Gr. 17.0(1 Nws. 17.10 Dagklapper, en lit. kal. 17.20 Gr. 1800 Orgelconc. 13.30 V.d. Sold. 19.00 Nws. 19.30 Gr. 20.00 Omr.ork. 20.45 Gr. 21.15 Amus.ork. 22.00 Nws. 22 15 Ver- zoekprogr. 23.00 Nws. 23.05-24.00 Gr. man; LEKKERKERK 2 van A'dam Arabische Golf. MAAS 2 te Rotterdam; MAASDAM 4 te Halifax "verw. 2 op 160 mijl o. van Kaap Race; MAASHAVEN naar Las Palrnas 2 op 100 mijl n. ten o. van Finisterre: MAAS LLOYO 2 te New Orleans; MAG AS 3 te Hamburg; MAET- SUYCKER 2 van Singapore riaar Fre- maiïtlc: MAR1ËKERK 1 te Rotterdam vei -.v. 2 op 120 mijl nno. van Finisterre: MËDON 3 van Aruba naar Cumana; MEEIRDRECHT 10 te Rotterdam vcr,v. 2 op 435 mij! no. ten o. van Bermuda; MERSEY LLOYD 3 to Belawan: WEEK WEDE 2 van Takoradi naa»- Tlko; MI NOS 2 van Mantyiuoto naar Vckseii: MYLADY p. 2 Bórkum naar Las Palrnas. MIDAS p. 3 Gibraltar n. Ventië; MEN TOR 2 van A'dam n. West Indië: ME- LISKËRK 3 van Port Said 11, Marseille; MEMNON' 1 te Madeira; MEQON 3 van Aruba n. Pampa tec; MYNIAS 2 van Cadiz n. Tanger: MYTHRAS n. Malaga 3 op 70 mijl no van Kaap de Gala. NANUSA naar Balik Papan 2 op 320 mijl no. van Okinawa; NERO 2 uit Waterweg naar Bilbao: NEDER ELBE naar Singapore 2 op 480 mijs w. van Sa bang: NESTOR 2 te Hamburg: NIEUW AMSTERDAM 3 tc Southampton: NIAS 2 van Mnnta naar Guayaquil: NOOR- DAM 5 te Rotterdam verw.: NOORD- WIJK naar LasPalrnas 2 op 200 mijl mv, van Freetown. NIJKERK 1 te Brisbane. OBERON naar Philadelphia 2 op 185 'mijl n. van Turkseil.: ORANJE %'ertrekl 5 van .Amsterdam op cruise; ORANJE NASSAU 2 van Amsterdam naar Cowes Rnad; ORANJESTAD 2 te Fort de Fran ce: ORION 2 te Hamburg. ORESTES 2 van Kingston naar Cor tes. OSIRIS 3 van Nickerie naar Cu- rapao. OVERIJSEL p. 2 Kaap Del! Armi naar. Genua. PHILETAS 3 te Amsterdam verw.: POSEIDON naarLa Guayra 3 op 60 mijl w. van Jamaica: PRINS ALEXAN DER haar Iskenderun 2 op Bö mijl ■/.zw. van Dardanellcn; PRINS WILLEM VAN ORANJE vertrekt. 8 van Montreal naar Rotterdam: PRINS WILLEM II 3 te Three Rivers: PRINS WILLEM III 3 te Toronto: PRINS WILLEM IV naar Montreal 2 op 600 mijl w. van Glas gow; PRINS WILLEM V naar Quebec 2 op 220 mijl w. van. Valentia; PYG MALION naar Ciudad Trujlllo 2 op 960 mijl no. van Porto Rlco. RAKI 2 van Kuwait naar Priok; ■RANDFONTEIN naar Kaapstad 2 op 120 mijl -z. van Dakar: KEiMPANG 2 le Bremen: RIDDERKERK naar Las Palmas 2 op 500. mijl c. van St. Helena: RJOUW p. 2 Kaap do. Gata naar Mar seille: ROEPAT 2 van Bcira n. Aïtwara: ROGGEVEEN' 2 op 430 mijl zzo. van Bangkok; ROTTT naar. Bahrein 2 op 120 mijl o. ^an Singapore; RUYS 2 van Rio naar Kaapstad; RIJNDAM naar Southampton 2 op 580 mill o. van Kaap Race: RIJNKERK naar Kaapstad 2 op 555 mijl li: van St Helena. ROTTI 3 op 400 mijl z.w. van Pala wan naar Bah it an. SALATTGA naar Antwerpen 2 op 50 niijl no. var. Valentia; SARPEDON 3 te Baltimore: SCHIEDYK naar Antwer pen 2 op 370 mijl zw. van Valentia: SEIVEN SEAS -2 van Montreal naar Bremer ha ven: SIBAJAK 5 te Willem stad verw.; SOEST DYK 3 te Philadel phia: STAD AMSTERDAM p. 2 Wight naar Wabana; STAD DELFT naar Golf, van Mexico 2 op .270 mijl w. van Land's End; STAD GOUDA p. 2 Finisterre naar Amsterdam: STATENSINGEL naar La Guayra 2 op 400 mi.il wnw. van Flores: STEENWUK 2 op rede Freetown; STE VEN 2 van Ceuia naar Aalborg; STR. SINGAPORE naar Fremantle 2 op 600 mijl zzo. van Madagascar: STRAAT SOENDA 2!) van Adelaide n. Bimburry, SCHTE p. 2 Kaap Bon naar Rotterdam. SABANC 30 van Port Swctlenhani naai- Singapore. SCHELDE LLOYD 2 van Bangkok naar Labuan. SENEGAL- KUST 2 van A'dam naar West-Afrika, SLOTERDYK 2 te New York. SOLON 3 van Brcmen naar Hamburg. STAD GOUDA p. 2 Finisterre 5 te A'dam ver- HORE 3(1 te Fremantle. STRAAT MA DURA 30 van Eastlondon naar Durban. STRAAT MAGELHAEN 20 van Nagoya naar Kobe. ;TABIAX 3 te Amsterdam verw.; PA RAKAN 2 van Guantmamo tiaar Jicaro; TA4VAL1 naar Rangoon 2 op 406 mijl o. van Madras; TEGELBERG naar Singa pore 2 op 650 mijl zw. van Diego Gar cia; TE1FESIAS naar Pcnang 2 op «0 mijl nw, van' Guardafui; TEUCER naar Djibouti 2 op ]00 mijl 7. van Guardafui: TEXEL 2 té Bahrefn: TIBA p. 2 Rio naar Rnsario: T JIB A NT JET 3 te Sura- baja: T.HKAMPEK 3 te Lobito; T.lf* LUW AH 3 te Yokohama: TJINEGARA 2 te Singapore: TJISADANE 2 te Yoko hama: T.7ITJALENKA naar Rio 2 op 546 mijl no. van Tristan da Cunha; TOW'A naar Rio 2 op 180 mijl.zo- van New York.. TAB1NTA 2 van A'riani naar Indo- nesiè. TALISSE p. 3 Pcrim naar Sue/. TERNATE 3 van Ambon naar Tcrnate TERO 30 te Santos. VAN' DER HAGEN 2 dwars Bengkalis naar Port Elisabeth; VAN SPILBER GEN 2 te Penang; VLJST naar New York 2 op 160 mijl v. van Scillies. VAN DER HAGEN 3 op 1.70 mijl o. ten z. van Saliang. WA IB A LONG 6 te Mauritius verw.; WATERLAND 2 Op rede Santos; WA TERMAN naar Rotterdam 2 op 400 mij! zw. van Kaap Race; WESTERDAM naar New York. 2 op 4(?6 mijl o. van Kaan Race: WESTLAND naar Amsterdam 2 op 120 mijl zzw. van Oucssant; WIL LEM RUYS 3 te Balboa; WILLEM STAD 2 van Madeira naar Plymouth. WELTEVREDEN 30 te New York WILLEMSTAD 2 van Funcha! naar PJy- th. WONCIGIHI 29 van Honolulu n Indo China. IJ3EL p. 2 Kaap Spartel naar La Vaiclta. ZAAXKERK 2 ufl Waterweg naar Bremen; ZONNEWIJK. naar Montreal 2 op 5!» rr, ijl o. van Land's End: ZWIJN- DRECHT 3 te Corpus Christ). ZONNEKERK 29 van Nsgoya naar Kobe. TANKVAART ABtDA 5 te Bachequero verw. 2 op '0 mij), p.o. van Guadeloupe. ACILA 10 dwars ter hoogte Landsend verw. 2 op 475 mijl n.o. van Quadeloupe. AME LAND 11. Curacao 2 op 126 mijl o. vari Fortaleza. ASTR1D NAESS n. Bremer- havpn 2 op 40 mijl n.w. van Vlissingen- ARCA 5 in Panamakanaal verw. 2 op 130 mijl van Tenuantepec. CALTEX ARNHEM 3 te Sirlon. CAL- TEX EINDHOVEN n. Rastanura 2 op 75 mill o. ton 7. van Aden. CALTEX LEIDEN 2 te Portland. CALTEX NE DERLAND n. Port Arthur 2 op 908 mijl o. ten n. van Bermudas. CALTEX ROT TERDAM p. 2 Lissabon n. Peniis, CA- MITIA n. Curacao 2 op 350 mijl n.o. var» Fayal. CERONÏA 2 van Darwin 11. Ba- Jikpapan.' CINULÏA n. Brisbane 2 op 500 mijl w-z.w. van Galapagos eil. CIS- TULA 2 te Pladju. CLAVELLA 3 te Pernis veiivCOR.ILLA 2 te Ho Ho. CRANIA 4 te R'dam verw. Idokken Rdm.) p. 2 Ushaul. CRADLE. OF LI BERTY n. Philadelphia 2 op 150 mij) z.o. van Ascunsicm. CALTEIX DELFZIJL 2 van Vlissingen naar Pernis. CALTEX UTRECHT 3 van Abadan naar Bahrein. CERONIA 3 op 270 mijl w. ten z. van Darwin. ELIZABETH B 3 te Port Neches. ESSO AMSTERDAM 3-tc Pernis verw. 2 op 450 mtjl.w, varv Azoren. JACOB VEROLME n. Cnquimbo 2 op 78 miil o. van Kington. KABYLIA 1 (e Malmo. KA LING A 9 te Curacao verw. 2 op 9R mijl n. van Natal, KALYDON 2 van CÜragao n- Cardon KARA 1 te Buenos Aires. KA» TELISiA 8 le Mena vei wacht. 2 op 100 mijl. van Aden. KELLETIA 3 te Aden. KELL1A 3 te R'dam verW. KENIA 3 te Pernls verw, KERMIA 8 te Pernis ver wacht, daarna dokken A'dam (NDSM7, KHASTELLA fi Curagao verw, 2 op 700 mijl z. ten w. van. Azoren, KOR AT IA 2 teEastham. KORENIA 2 van Ballk- papan n. Miri. KOROVINA 4 te Cura- gao verw. KOSICIA 5 te Ti inidad venv.; 3 op 900 mijl z.w. van Fayal. KRYPTOS 2 te Suvergardon. KYLIX 2 te Miri. KREBSIA 4 in Kielerkanaal verw. naar Nynasham 2 op 180 mijl w. ten z, van Scillies. KENIA 3 te 'Fernts. KELLIA 3 te R'dam. KORENIA 3 op 230 mijl z.o. van Straat Balabak. LIBERTY BELL 2 van Philadelphia n Port Said. MACOMA 2 te Singapore. MALEA 2 te Miri. MAUREEN 2 op 205 mijl z.z.o. van Jacksonville.,MJTKA 9 (e Hamburg verwacht, daarna R'dam, dokken Wil ton. MUNTTOREN 2 van Palermo n. Fao. NAESS TIGER p. 2 Dover n. Fao. PEBNA n. Saigon 2 op 50 mijl z.w. van Anomba cil. PHI LINE ongeveer 14 gereed dokken R.D.M. PURMEREND 11. Algiers 2 op 102 mijl n.n.iv. van Ca sablanca. PURMEREND 3 te Algiers. REZA SHAH THE GREA 2 uit Wa terweg n. Perzische Gol£. REZA SHAH THE GREAT 3 terug te R'dam (Vcrolnie) machine schade. SCHELPWIJK n. Landsend 2 op 130 mijl w.z.v. van Fayal. SCHERPEN- DRECHT n, Houston 2 op 420 mijl z.w. van Fayal. STAVAC BENAKAT 2 van Buatan n. Sungeierong STANVAC DJI- RAK 3 te Singapore. STANVAC MA LACCA 2 van Buatan n. Sungcigerong. STATUE OF LIBERTY Philadelphia 2 op 600 mijl z.o. van Bermuda. SU- NETTA 14 te Abadan verw. 2 op 60 mijl n. van Comoro ell. TARIA 3 tc Abadan. THELIDOMUS te Eastham. THEOBALDtUS 20 Ham burg verw. 2 op 400 mijl n.o. van 5t. Maarten. TIBIA 3 te R'dam dokken R.D.M. TOMOCYCLUS 4 Puert la Cruz verw. 2 op 90 mill n. van Mona Passage. VASUM ongeveer 16 gereed dokken R.D.M. VIVIPARA 6 ter hoogte Gibral tar verw. 2 op 200 mijl o.z.O. v. Malta. WIELDRECHT n. Porto Ja Cruz 2 op 100 mijl o.n.o. v. Kaap Hatteras. KUSTVAART ANDROMEDA 2'ten anker Vlissingen. AARDENBURGH p. 3 Sodeftalje naar R'dam. ADM. DE BUYTER p. 2 Sunk naav Zeebrugge. ANNE CHRISTINE 3 te Antwerpen. ANNA B. p. 3 Vlissingen naar Teignmouth. ASTÈROPE p. 3 Beachyhead naar R'dam, ARGONAUT 2 van Bougie naar Algiers. ARDITO p. 2 Fehnnanbelt naar Helsingfors. AR- NOUDSPOLDER p. 3 Dover 'rt. Oporto. AMBIORJX 2 dwars Casablanca naar Marsei Ue. BERNINA te Guernsey. BISCAYA p. 36 Gibraltar. BALTIC p. 30 Gibraltar. BILL S. p. 3 Vlissingen naar Greenwich. BROUWERSGRACHT 3 van A'dam naar Abo. BLOEMGHACHT 3 te Helsinki. BAB T. p. Brunsbuttel n. Gcfie. BERN p. 2 Eddystone naar A'dam. CARFE DIEM 1 van Trondheim naar Archangel. C.ORNEHS B. p 2 MaJlorca 4 te Livorno verwacht. CÖRRIE B. p. 2 Downsing naar Antwerpen. CON BRIO 3 te Korsoer. CONFJANCE p. 2 Great Yarmouth n. Goole. CORNELI5 HOUT MAN 30 te Grimsby. CONCEPCJON p. 1 Fei nHndo Noronha naar ïtajai. CITA DEL 1 te Huil. DOLLARD verin, .3 van Portsmouth naar R'dam. DOMBURGK p. 2 Burlmgs naar Casablanca. DRENTHE 30 v. Ouhi naar Thcenis. EXPRESS 2 te Hamburg: ESCAUT 1 te Koping. FEM .70 te Kasko; FIDUCIA ven 11. 3 van Antwerpen naar Zeebrugge; FI DUCIA II p, 2 Crossant naar. Boston; FRANKA II p. 2 Mumbles naar Bor deaux; FEDALA 5 te Tsmpa verw. GERKY S. p. 2 Noord hi 11 der naav Swansea; GEMMA naar Rotterdam 3 op 166 mtjl z. van Kaap Verdische eil.; GEESTSTROOM 2 op' Theems naar Maassluis. HELEN l te Londen: HEEMRAADS SINGEL 3. van Vlissingen naar Duin kerken; HERMAN BUISMAN 3 in Washbay 4 te Rotterdam verw. IDA D. 2 van Venermeer naar Delf zijl; ISIS P- 2 Zeebrugge naar Veisen. JUVALTA 2 te Casablanca; JOOST 2 van Sikes naar Holmsund. KENITRA p. 3 oostpunt Cuba 5 te Cristobal verw.: KAAP ST. VINCENT 5 vari Groningen naar Einden; KARS 29 van Le Havre naar Rouaan; KOR- TENA.ER 2 le Walkom: KON. JULIANA p. 3 Skagen naar Goruuni. LEEMANS p. 3 Dungcness naar Na- pei?: LEUVEHAVEN 2 te Gothenburg: LELIEGRACHT 2 van Hamina naai" Amsterdam; LUCAS BOLS I 1 van Amsterdam naar Wasa: LUCAS BOLS TI 2 van KramforE naar Amsterdam; LIES 2 van Cork naar Cardilf; LIBERTE 2 !c St. Main; LIJNBAANSCRACKT .1 v. Amsterdam naar Antwerpen; LUBOX 3 te Middelforrl. MARIAN H. 2 te R'dam. MYRA naar Great Yarmouth 2 op 70 mijl z.iv. van Ushaut. MARVAN J van Swansea naar Dublin. MONICA 30 van Belfast naar drossan. MARKELO 2 dwars Vlissin gen naar Piraeus. MAR KA 8 2 dwars Blyth naar Vejle. MEIDOORNSINGEL 2 v .Ceula naar Casablanca. MAR'CINI- STAD 2 te Londen. MARJAN 2 uit Waterweg naar IJmuiden. MERWEHA- V£N p. 3 Ouessant 5 Ir. R'dam verw. MINTAKA N. .7 dwars ile de Res naar Bordeaux. MERES N. naar ïtajai l op' mijl z.o. van Rio Grande de! Sul, MEGRE2 N. p. I Martin Vas eil. naar Santos. MARIA S. .76 te Kalmar. MU- PI1KID N, p. 3 Brunsbuttel naai- Flens burg. MISSOURI p. 3 Brunsbuttel naar Getje. NASSAUHAVEN 3 te Antwerpen. NOORD 2 te Newportmon. NIEUWE:- HAVEN p. 2 Kaap Barfleur naar Casa blanca. NORE 3 van Stockholm naar Rotterdam. OOSTERDIEP 3 te R'danv OLIVIER VAN NOORT 1 te Met hi 1. ORANJEPOL DER 3 te R'dam. PAVO I te Rarso; PEHREGAUX p 3 St. Vincent naar Fedal.i; RIETER S, 2 dwsts Owera naar Swansea: PRESI DENT ROOSEVELT 2 te Hamburg. REALTA 2 te Parijs; RESULT 2 <Jw. Texel naar Cuxhaven: - RQSHLWARIE 4 of 5 te Rotterdam verw.; ROSÉ p 2 Ha ustholm naar Halmstadt; RIJXHA- VEN 2 dwars Finisterre naar Boston: R1JSBERGEN p. 3 Tus-karrock 5 te Ant werpen verw. SAGITTA 3 te Antwerpen: SONJA D. verm. 3 van Londen naar Rotterdam: SHERATAN 4 te Rotterdam verw.; SPOLESTO 3 ie Fowey: SANDEN- BURGH '2 te Aberdeen: SP IC A 2 te IJmuiden: ST. WALBURG 2 var» New castle naar SENANG p. 2 Terschsl- ling naar Scarborough; SPES 3 dwars Schelde naar Eruggc; STELLA MARIS p. 2 Brunsbuttel .naar Rotterdam;SIL- VAPLANA 29 te Kopenhagen; STEEN BERGEN 6 te Le Havre verw. TROMP 2 te Seaham. TEUNIKA 36 te Londën. TH ITO 3 te R'dam. TROMPEN- BURGH verm. 4 van Kingslynn naar R'dam. TOM VAN DER HEIDE naar Cristobal 3 op 30Q mijl z.w. van ï'aval. UBBERGEN 2 van Havre naar Bor deaux. URKERSINGEL 2 te lmmittg- VREEMDE SCHEPEN NAAR R07TERDAM ALBERT MAER;SK 6 vm. verwacht. ATHENA vm. verw. ALEXANDRA SARTORI 6 verw. tVoigt). BALASHOW 3 nm- verw. BORN- HETjVt 15 verw. (Neubel). BIRKA 3 verw. BENNO 4 vm. venv. BJORNO 3 '5 avonds 9 uur verw. DJÊRADA 3 's avonds 1 uur verw. EHRENFELS verw. (Voigt). ELET- 1 TRA FASSÏO 5 's nachts 2 uur verw ELSA THOLSTRUP 3 verw. GRANE 4 's ochtends 8 uur verw. GEN. SAN MARTIN 3 middernacht i verw. i HAUPETJELL 3 nm. verw. HOEGK VEDETTE 8 's middags 2 uur verwacht, HAROLD BECJER 5 verw, (Erh. Dek- kersl- HEDDERNHEIM 3 's nachts .3 uur verw. HENNJNC OLDENDORET 3 (Voigt). JORAMA j i-w, (Voigt)! LIEGE j JOHANNA 9 v (Fuysl. verv LINDENFELS 3 5 nm. verw. NORDVARD 4 's middags 4 uur verw. NEVA WEST 3 's middags 5 uur verw- OBERHAUSEN 3 's avonds 8 uur verw. PRESIDENTE GETIJ LID 7 's avonds 8 uur verw. PAMELA 3 verw. PLASSY 3 's middags venv.- ROTENFELS -S verw. (Voigt). RA- GUSA 19 verw, (RUysi. SIMON VON UTRECHT 18 verwacht (Nubelj. SUGAR PRODUCER 5 verw. \Ruys). SUGAR REFINER verwacht (Ruys). STECHELHORN li verwacht (Nubelj. ST1NTFANG Itt venv. iNubei). STEINDAM. 24 verw. «Nubeti. S1RIUS .7 nm. verw. SOMMERSTAS 4 's avonds 8 uur verw. STANG UN-3 nm. verw. STABERG 3 's avonds 4 uur verw. TOSCA 6 verw, iGans Transport). TA SCO 3 's avonds 8 uur verw. TOR VANGER S 's nachts 2 uur verw. WORLD SEAFARER 10 verwacht (Erh. Dekkers). WAPELLO 16 vm. verw. WOLVERINE STATE 3 's avonds 8 uur verw. WORLD FELICTA 13 verw. (Erh. Dekkers). WORLD TRADITION 12 verw. (Erh. Dekkers). SLEEPVAART SCHELDE 30 te Lus Palmas. TASMANZEE 30 v. Port au Prince 11. Axmaracaibo met bak „Tucaut"; TYNE 2 te Lagos. WITTE ZEE 2 te Beira. 2 JULI MARINE FIDDLER Lloydkade Gen. Steam. PTARMIGAN Menvehaven K-V. V.A.M. NADIR IJsselhaven Terminal Wagenborg. HOVE 2e Katendrechtseha- ven V.K.M. Vermaas. WALLSTREAM Rijnhaven o.z. Ruys Co, JANTJE EP- PIENA Utrecht Wagenborg. COMM A i KEBHUEL Waalhaven F.Sw. Le Rhin. MAAS Lekhaven o.z. Deka Transport. KRAGUJEVAC Waalhaven F.Sw. Mon- i taan. TPIORWA-LD Per nis boei C Van Ommeren. PANAYIA MOUTSAINA Vlaardingen Vulcaanhaven Van- Omtrie- i ren. DRYBURGH IJsselhaven 0.2. Bur- i ger. TERRIER Lekhaven T.H.B. Cor- nelder. LAUWERSBORO Waalhaven S.H.V. AV:| gen borg. MARIAN H. St. karie/Boele Bolnes Carcbeka. REGGE- BORG Maassluis Dirkzwager. WAPPU Lekhaven o.z. Burger. EL CAFETERO Rijnhaven n.z. H.A.L. EHRENFELS Waalhaven pier 1 Voigt. DINTF.LDYK i Schiehaven z.z. H.A.L. LISA ESSBEIR- GER Botlek N.M. Van Ommeren. LOR1 DREIER Cap. a.d. IJssel/St.kade West- falia. MALTESHOLM IJsselhaven Term. Corneiaer. HAVHOK Menvehaven Q.D, Hudig Veder. HEINRICH KNUPPEL Rijnhaven M.OL. Stassc. OLIVIAN COAST Koushaven Burger. 3 JULI IJSEL Parkhaven Woims. MARLIES Binnenhaven Westfalia. SAMOA Lek- haven T.H.B. C'ornelder. ALMDYK Wtl- helminakade H.A.L. OOSTERDIEP Jobs- haven Damm. v.d. Heide. ORANJE- i POLDER Jobskade Corneldcr. BELRGE- SUND Pernis Shell 34 Van Ommeren. ILYA METCHINIKOV Maashaven 17 Pakhiiismeesteren. CAPRI Z wij ml recht Carebeka. OKSYWÏE Waalhaven N.T.B. BOREAS Lekhaven K.N.S.M. Hudig Ve der. GEESTSTROOM Maassluis Dirk- zwager. VRIJBURCH Jolishaven Muller. MALLARD Zwijndreeht Mauritz. TIBIA Schiedam T.C. Van Ommeren. BRAGE Usselkade' Burger. LIBRA Parkhaven ■Muller. SILVER BROOK Botlek N.M. 3 Van Ommeren. MEIDOORN Merweha- ven w.z, Hudig Picters. BISCHOFSTF-IN i Maashaven T.H.B. Wambersic. STAF- j" FAN Lekkade cc3 Burger. BOONA Maashaven 3 Cornelder. JUNE 2e Katen- drechtsehaven Velt. Rijnlloyd. LIBERTY' Waalhaven NTB: KELLIA Perius Shell 3D Van Ommeren: AUDA- CITY Pernis PHM AVK: AQUELA Waal- haven pier 1 Wambersic: KENIA Pernis Shell'2 Van Ommeren; CLAN MATHE- SON Waalhaven nz. Burger; RIVER i FXSHER Rijnhaven Femx 2 Pakhuis- meesteren; HASSELBURG Merweha ven KV Hudig Pieters; LEKKERKERK Rijn- haven nz. VNS: ASTREA IJselhavcn 02. Bureer; UTRECHT (onderzeeboot- ja ge»') Schiedam marine: HEZA SHAH THE GREAT Bollek. Verolme Dammers j v. d. Heide; THUNTANK 4 Botlek nm. I Voigt; GERAFD Kon. Wilhelminahaven Vlaardingen Nieuwpoort Reym; COR- NELIS Jobshaven Dammers v. d. Helde; Die is gesn aanbieding van goedkope zonnepakjes, neen, dit is een aanbieding van cfe meest modieuss zonnepakjes met rokjes, waarmee U gerust op alle stranden var? Europa voor de dag kunt komen. Leuke flatteuss zonnebad-cos- cuums, in pracht kwaliteiten, die voor 12.95 nog spotgoedkoop ïijn, prima modellen met rokje- met gevoerde bustecups en uitstekende pasvorm, koopt U nu ais een speciale aanbieding voor nog géén zeven gulden. ¥V Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze ongekende, collectie zonne pakjes m.et rokjes in vele leuke frisse des sins en kleuren, in de maten 38- £0-42-44, voor BEKGBERGESEN Pérnis shell 33 Van Ommeren; MARIE CHRISTINE Prfnii Shell 18. Van Ommeren: BREDA IJsel- haven oz. Burger; SIRIUS Waalhaven QD Burger; STEEL ADVOCATE Lak haven THE Lenders; SIEGRIED LEK- MANN Waalhaven Kruwal Hudig Veder. LINDENFELS Waalhaven pier i Voigt; LINDE Peinia 5hcll 3.V«»n Ommeren. Onderst a and e schepen zijn Ha lis weert gepasseerd, per juli 1959. voor bij ver melde bestemmingen. Rahlstedt, Tonga, Fluviale 8. Fluviala tl. Hageland. De Vliet. Debussy. Johan na, Dreiklang. Comos 1, Liberie, St. Gallen, St. Julieii, Centruet 4. Express 233, Cis Rhcnen, Klybeck. R.S. 22. Cite ma 5 3. Aetolis, Jeluer, Walcheren, Vertrouwen, Anita. Sacré Coeur. Cusl.es, Anna Firmbach. alle Duitsland; Kalyp- so, Stad A'dam 1. Stad A'dam 8. Purf in» 30. Purt'ina 3.7. Delfzijl, alle Arnsterdam: Fendel 55. Fendel 16. Pleiades, lor.». Hydra. Gerja, Noordeawinri, Malta, Amote. Mores, Vol nay, Hillegersbcrg, Lünga. alle Dórdt; Mathilde. Mascagni. Vertrouwen, Johnny. Esso Ned. 69. Esso N'ed. 60. D3mco 243, 2ug. Fraternitê' 10, Telegraaf 20, Actief. Huka, Albert Sche- rer. Lugano. Magnesia, Sapbit, Citer na" S. Vinc'tra 3. Aneja. Jetta. Jnhsnna, Margriet, alle Rotterdam; Amedec, Ste- vensweert; Delfzijl, Al vracht 15. West Friesland, Angelina, Jacobs. Adrians, Thermo, Kritpik, Campanula, Taling, Neska 60. Fcndcl 62, Alniandin. Gerta^ Eveline, E&3o Nederland 63, Ingres, Chat. Vigneau. Sela, Roinatira. Poten* tilla, Reuss, Ricka. Math. Stinnts 118, Risico, L'Esperancc. Marice Marechal, Diane, Anna Maria, Lydia. De Hoop, Opalin. PietemellaMsriade, Sachscn- tand. Viod. Ambulant, Topper, 'Rhenuo 69, Patria, Express 24. alle Antwerpen; Guido. Raphael. Hatvo, alle Brussel: Deo Ju van te, Vertrouwen, beide Nin o- v«: Albatros. Linquenda. beide Boom; Janny, Waesminster: Chrisima. Hcrder- sem Vaasseb, Denderleeuw Jannetje, Mexem: Robert S. Hof stade; Al era 2, Butania 1, beide Waitdre; Pvopania, N.O. Heembeek; Twente Maas. Kwaad* mechelen; Jean. Vilvoorde; Jovlc. An* dcrlecht; Madeleine. Genek: Express 30, Luik; Euphrate. N.O. Heembeek; Chilosa, Schoten; Leja. Leuven: Fis Kesch, St. Alban, Corjo. Wapiti, Beet hoven, Express 62, Pis Roseg, Piz Pain, Dsmco 317, Rheinfelde.-i. Padnsia. alle Baset; Hermitage, Nu its. beide Straats burg; Esso Ned. fi7. Adrians, beid» Delft-, Truus. Delft:, Marl ha Antoinette. Delft; Adricn, Stevënswecrt; 2 Gebroe ders, Groningen; Christ!pfmrus, Veere; Gerja. Veisen; Rupel. Kerkdriel; Pres to, Schiedam: Vios, Oiiderkerk/IJsscl; De Hoop.' Venloi Maria, Amersfoort; Yvonne, Hoop, Rehoboth, Vertrouwen, Michel. Sartcta Maria, Jesn, Lisette, alle Kerkdricl; Anna, Arnhem; Act- dum, Arnhem; Janna Cornelia. Arn hem. 4 juli- Hoog water te Rotterdam le tijd 3.51, 2e U) 16.17; t« Dordrecht 1« tl) 4.36. 2ffl.tü 17.61; tc Hellevoetluis le tij 2.33. 2é tij 14,59; te Hoek van Holland le tij .1,33, 2e ty 14.13. hair VAUBAN 29 van Iiheus n. Asuncion. VAN BRAKEL 2 van Stockholm naa) Gcfle. VRYBURCH 3 te R'dam. WESTERDOK p. 2 Noordhinder naar Havre, WESTERSCHELDE naar Glas- gow 2 op 70 mijl w. van Ha ustholm WULP 30 te Liverpool. WICKENBURGH p. 2 Vincent naar Ken it ra. ZUIDPOOL p. 2 Isle of May naar Grangemouth ZUS 2 van Vlissingen n Piraeus. Bij de „Middelbare Handelsavond school Mercurius" slaagden voor het Eijksexan'ien 5-jariBc opleiding. Af rika ander plein. A. G. J. Baan, M. A. Bakker, D. Bo- gaarts. J. W van Bommel. J. H. Boo.v, H. D'órr. G. R. Esmeyer, A. L. Groffen i J. de Hek. W. van der Helm. M. W Hoevers. B. den Hollander, A. W. van der 3agt, W. van öbt Jag*. P. rie Joris, K. Klootwijk. J. G. de Koning, J. W. van der Linden: F. Martinol. A. j Mels. J. C. Molendijk. F. W. Moorman, AI, A. van. Atourik. B. van Nes, W. Nieteran. B. Habenort, Alej. M. Ros- man. C. de Rnüer. R. J. van Schle, H Schuch, B. A. Sloof, mej, A. D Smit, A- L, m. Talboom, J. A. Termaat, mej. P. B. Uyttenbroek. J. A. A. Vat. A. M. van der Vecfce. B. van der Ven, J. Vis. R. G. Vos van Averathe. C. F WarendorffC. J. de Witte, D. A Zoutcwellc. J. C, Zuidervaart. Bergsjnscl. J, J. van Antwerpen, J. W. Beker, j Al, Bezemer, W. Braun, C. C, Breugem, I L, P, Bruinsma. A. Bults, H. Burky, M van den Dool, L. Edeischaay». P, Fiegé,' J. J. Groenendi.ik. W. L. Hebing. R. van Het'k. A. Honcoop, A. Hoogenboe- zem, H. J. Hoogenbnezem, W, Hoogen- bos,. L. ran den Hooveri, F. R. Jansen, M. C. Kooy. A. J. de Lange, D. La- - tooy. K. I. Leef lang. mej. G. R. N, Le Voir. W- J. l.os. F. Maaskant, A A van der Meulen.L. P. dp Neni'. G. Pe- terboers. mej. Al. R. Rinck, N. J. Sto- tijn. J. B. Timmermans, mej. A. L Vlelvoyê. P. M. Willebroer. Hofstedestraat. j F. Baan. mej. A. van den Berg. At, J. Bleyenberg. J. Blank, J. G. Boude- wjjn. ,T. Crez.ee, F. Ch. van den Dries- sche, L. A. van Eek, R. van Eek, mej H, .1. Gei!!. J. de Jong, J. C. Kerkhof, J. C. Kvowlnkel. J. Alazee. P. Nuys. B. den Ouden. J. T. H. Post. mej. E. Pre- vosth, C. F, A. Prinse, mej. AT. A. Robberegt, G. Siereveld, j. A. Slof. mej. T. Sterkman. Chr. Steylen. G. J Vellinga. mej. p. van Zjiderveld. Ramlehweg. K. Bloemendfla], D. Blok, P. Bosland. mej. S. Dubbeldam. W. F. Fens, mej E, dc Groot. J.Hoek, A. H, Hogen- birk. mej. W. Huizer, C. Junius, A- Menses, C. D, Muller B. J. Snieehuy- zen. C. H. Spruit. A. J. van der Steen- hoven. O. F. w. van Veenhuyzen J Verstraten, mej. M. van Vugt. rieter de Hoechstraat N. J. AUmendingcr, R. Bethlehem, mej. J. A. P, Gerringa, AI. J. Hoogen- dijk. J. J. Kempcneers, mej. A. Lake- man. Nachtecaalplcirt. S. D. Abramoff. W, A. van Bokkem, B. Boon. me). G. A. Boontjes. D. 5, van den Burg G. J. Hekkert, E. Hen driks, L. Hordijk, R, Houwer, mej, P. H. Janssoo, F. H. Kenters. R, KcttJra, W. Aleyboom, J. van der Aleyde. F. Panhuizen. J. G. de Ronde. R. Steen- bek, A. van Straaten. L. Tini5, R, Wes» terhuis.' J. van de - Wetering.' AbHtt'Cg 77, Ovrrsrhie. J. P. Boelen, mej. A. P. Bosnian, J. Florusse, H. K. Hofman. J. C. HeU, W Piecle, mej. W. van der Spek. mej. K. W. Stnil. G. A. Strtiyk. me). 'C. M van Vliet, Afrikaanderpleln. R. M. A. Dochy. mej. C. van der Dussen. C. W. de Groot, W. Kasius. J. de Korte, E. L. Lekx. mej- W. Mudde, J. Nieuwstraten, Ph. L. den Outer. J. G. Put. H. van der Spoel, S. Suiker, H; de Vos. W. J. van Vuuren. Bergsingel. J: van Asperen, A. V/. Batist, E. K. P. van den Bbrselaar. J. Boutkam. C. J. van Damme, J, L, Dolk," C. de Groot. H. de Groot, A. van der Haar. niej. A. G. M. Hosjerdijk, A. J. van der Horst. R. Hüsen, M. M- J. J. Jsh- sen, P. Jat. van de Kamp. J. H, Kloosterman. E S Lamniers. me) A. H. Monhenilus, W. J. yap Nnort, mej. D. C. Revet. J. L. M. van-der Steen, mej. C. P. van der Valk, E, Zon. Hofstedestraut. X. de Groot. H; J. Ktiyper. mej. M. W. Vevkade. mej. H. Visser, C. P. van de.r Waal. Ramlebweg. J. A, Bemiik. J. van Deurzen. mej. R. G. van Deutekom B. S. B. van Gelder, mej. D. L. Grandia. mei. E. van der Hoek. T. P. Hoekstra, P. H. van der Hoeven. J, J. Klnns. C. Kou- veld. A. J. J. Laui'rns mei.' J. van Oudheusden. mej; O. W. Por- B J. vars Rhee,tnej. N. van VJjct, mei. \V Zwplstra. Pieter J» He mm er-moi. C, C. Kortc- tand. B. J. Paludanus. .1. Spukcr. J- J. M. van den Wildenberg. Nachtegalen plein'. M. C, Hanselman. A. Kooyman, W, J. Schutte. - Abtsweg 17,; OVéï5chie„ A. Bogaerts, M. Le Pair. C. Ver- woerd- j i ■i i! 'i ■li 1_

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 4