Schiedammers genieten ;s drinkwater! van Haag' Fraai resultaat van DHS tegen sterk Flakkee: 1-0 Voor 't voetlicht Fort una wint verdiend semi- derby tegen SVV (0-2) PPSC neemt leiding ondanks gelijkspel GSS aan kop Martinit herstelt zich met 3-1 zege op VELO HkSEESSSS Clubs in afdeling halen de eerste winst binnen Perronscomplex Schiedam volledig in gebruik Als 'n tractatie voor de zondag Comedia: „Het witte schaap _w E1 H ZA TER DA CMID DA G VOET BA L BOER'S VISBEDRIJF Vliegtuig heeft last van vlieger Bonaventura „Dorp in onrust' VOETBAL IN SCHIEDAM DRZ-Sl Volh. 0-2 Rockanje-SFC 2-2 Jongen aangereden Ruzie in 't verkeer Brommers botsten Bromfietser vieJ en kreeg hoofdwond Yelo-Marlinit 1-3 Delfia-SVDPW 2-0 Ursus-Merwede 1-3 Bloemhof.W.F. 1-4 i Gepakt na diefstal Burgerlijke stand Taptoe Ahoy' groot succes V a ra-voorstellingen j SCHIEDAM Overwej O thans- buiten gebruik Koeriersters Maandag 28 september 1959 3 Er waren dit weekeinde ecri aan tal Schiedammers die met een ver zaligd gezicht gewoon drirtkwater- uil-de-kraan dronken alsof het nec tar gold. En in zekere zin was het voor hun ook nectar. Want die kraan waar dal water uit gekomen was, stond niet in Schiedam, maar in den Haag. Het zit zo. Schiedam is voor wat het drinkwater betreft afhankelijk van Rotterdam: dat treft ongeluk kig. maar daar is voorshands weinig aan te doen. Nu zat het Waterlei dingbedrijf in Rotterdam er zelf niets aan kunnen doen. maar een feit is. dat het water dat uit de kra nen stroomt wel drinkbaar water is. maar dat het wat smaak betreft maar heel zijdelings iets te maken heeft met drinkwater. Dc meeste) Schiedammers zijn gewend geraakt aan dit „Rotterdamse smaakje", maar toevallige bezoekers van bui ten kijken bij ons altijd erg achter dochtig in het thee-kopje, zo van „wat is dat voor gif!'' Toen dan ook kortgeleden een aantal bewoners van de Rotterdam- sedijk (benedendijks), wier woning staat tussen de Van Marumstraat en de nieuwbouw'van de Hogenbanweg van de G.T.B. de waarschuwing kre gen om, wegens het aanleggen van een nieuwe hoofdleiding, het water voorlopig uitsluitend gekookt te ge bruiken, was dat de spreekwoorde lijke druppel die de beker deed over lopen. Men begon het drinkwater te halen bij een levensmiddelenbc- drijf in de Van Marumstraat. Een der „dijk-bewoners" bracht vorige week van uit Rijswijk een paar flessen Haags leidingwater {héérlijk duinwater!) mee naar huis en hij en de buren hebben even ge profiteerd van écht drinkwater. „Verrukkelijk", was de mening, „dat moeten we als tractatie zondag wéér doen!" En zo hebben de heren H. Dijk huizen en W, Dekker zaterdag voor een privé drinkwaterdienst ge zorgd. Op de foto is te zien hoe zij bij een pompstation (bij het Staats spoor in den Haag: zij wilden geen particulieren lastig vallen) een'groot aantal mandflessen, jerry-cans en frotè limonade-flessen met het laagse drinkwater vullen. De vracht werd in een auto meegevoerd en in Schiedam onder de buren gedistri bueerd, En genoten dat men heeft van leidingwater!! A dvertentie LM.) Het Schiedamse Toneel-gezelschap „Comedia" speelde zaterdagavond in het Volksgebouw liet blijspel „Het witte schaap van de familie". Het feit. dat dit stuk zeer bekend is van radio en televisie, bleek voor dc spelers jammer genoeg eerder een handicap dna een ruggesteun. We herinnerden ons dit spel als bijzon der komisch, maar zaterdagavond bleek ons daar weinig van. Een inbrekers-familie heeft de mond vol van zijn „reputatie" en ..goede naam". Wanneer één van dc zoons met dit nobele beroep wil ophouden, omdat hij wil trouwen met de dochter van de commissaris van politie, wordt die „goede naam" j ernstig in disc red iet gebracht. Tot blijkt, dal ook die jongedame zich I ophoudt met „kraakjes-plegen". i Het had er alle schijn van. dat de mcerderheid dér medespelershet ko- iniscbe van dc situaties niet altijd dóór had. Ook desrnlkcnnis was niet bijster goed. Regisseur G. Wijzen- broek leverde nog de beste prestatie Dinsdag koopt U de mooiste vitrage die U ooit voor de ramen hebt gehad. Een venscerva! zó rijk dat Uw rarrien bewonderd zullen wor den door de hele buurt. werkel'ik rijke venster- val, 50 cm hoog, gemaakt van prachtige dubbeldraadsgeweven marqujsette van 100% katoenen garens, waaraan een echt franse macramé kant (extra breed). Vensterval, koop is geklost van ragfijne garens, kant en klaar voor het gebruik met zoom en hoofdje, koopt U per meter voor nog géén dr:e gulden. die voor £,,75 góed- de macramé kant Voor de clubs in de afdeling Rot terdam van het zaterdag-voetbal brachten de uitslagen prettige ver rassingen. FPSC streefde DVO voor- bij. De concurrent verloor en op Flakkee slaagde PPSC er in tegen het felle Melissant stand te houden. In de tweede klas is GSS met zeven punten uit vier wedstrijden eveneens i ongeslagen. Tegen SNS in Stad aan j het Haringvliet had GTB niet het i juiste verweer en verloor met 40.1 Een goed spetend HBSS verloor in Maassluis onverdiend van een on sportief Excelsior M. Excelsior M-HBSS 2-0 i -Hoewel HBSS technisch de loon I aangaf was het Excelsior M dat mei j hard spel de zege heeft kunnen ver- j overen. De thuisclub verschafte zich telkens weer met verre trappen 1 ruimte. De Schiedammers hielden i de. ver doorgevoerde combinaties te i kort waardoor Excelsior telkens weer kon ingrijpen. Door het on- i sportieve spel van Excelsior kreeg j deze match een emotioneel karakter. I In de 29e minuut scoorde de mid denvoor van Excelsior M ttit een scrimmage. Een kwartier voor het einde werd het 20 toen de rechts buiten van de gastheren uit een ver re trap op verrassende wijze scoor de. ÏIBSS vocht vergeefs voor 't ver- diende tegen punt. Vijf minuten voor tijd geraakte Meuldijk van HBSS dusdanig geblesseerd dat hij het veld moest verlaten. Melissant-PPCS l-l In een moeilijk duel heeft PPSC het op Plakkee tot een puntendeling kun nen brengen. Reeds na vijf minuten maakte Gerril Boertje uit een voor zet van de linksbinnen op schitte rende wijze een goal. Mclissant be laagde het doel van PP met harde, maar onzuivere schoten. In dc twee de helft had Melissant het initiatief. Een hard schot van de middenvoor van Mclissant, dal ten dele werd gc- t Advertentie 11W ONOVERTROFFEN zijn de KALFSVLEES- CROQUETTEN van Mr, Nolens!aan 850 - Schiedam Een Brits vliegtuig is zaterdag bo ven Kethel (iti de buurt van Bad Groenoord) gehinderd door een vlie ger die op ruim 500 meter hoogte *tond, De politie ontving hierover een klacht van het hoofd van de luchthaven Rotterdam. Zondag werden drie jongelui in i de nabijheid van het Prinses Beatrix j Park door de politic gewaarschuwd, dat hun vliegers te dicht in de buurt kwamen van de bovenleiding van de j spoorlijn, j keerd door spil Van Zijl, trof doel. Beide partijen kregen in deze gelijk waardige match nog vele kansen. Doelman Van der Gnag behield met prachtige saves your FPSC het kost bare gelijke spel. GSS-Energie Boys 4-0 Op gemakkelijke wijze plaatste GSS zich aan de kop van de tweede klas A. Tegenstander Energie Boys voetbalde zu matig dat GSS doel punten in serie had kunnen scoren. De Gustumïinncn speelden echter showvoetbal, het. spel werd te kort gehouden en daardoor bleef het voor rust bij doelpunten van Smits en Putters en in de tweede helft scho len Putters en Van Dijk raak. (40'. als de dominee, een erg wazigi maar sympathieke figuur. De parochieëte toneelgroep „Bona ventura" heeft zaterdagavond in Mu sis Sacrum op bekwame, hoewel niet geheel bevredigende wijze liet toneelspel „Dorp in Onrust" van Kees Spicrings op dc planken gezet. In dit spannende stuk heeft de schrijver de sfeer van het leven ïn het zuiden van ons land willen te kenen, Een handicap \'oor de ver tolkers is dan dat zij het dialect van dc zuiderling dienen te spreken, j Bellen Hierin zjjn de dertien tonelisten goed geslaagd, maar on7.es inziens heeft de extra aandacht voor de dic tie schade gedaan aan dc spontanfë- tcit van het spel. Er wordt kermis gevierd in de herberg „De drie Linden". Piet van Luyk is een grappige kelner en Riet Re ij nart-Jaspers speelt de ge moedelijke herbergierster. Als doch ter Ciasien had Then Jansen de zwa re taak om met een jonkheer te gaan filosoferen. De jonkheer mr. Frans van der Bogerde werd inne mend vertolkt door Henk Reynart jr. Piet Joore is Govert Vevwijme- ren, die met Ciasientje zal gaan hu wen. Op een vreemde wijze over komt Clasientje echter een ongeval en het gemoedelijke dorp geraakt in onrust. Als Govert zich twee jaar later verlooft bereikt de kwaadspre kerij het hoogtepunt. Daarna be- ke: t de ware dader van het onge val aan de pastoor zijn schuld. De acteurs en actrices hebben de moei lijkheden van dit landelijke stuk over het algemeen goed opgelost. Dinsdagmorgen om 9uur begint de verkoop van deze rijkbe- werkte venster- val. 50 cm hoog. per meter voor stand op 0-3. Vijf minuten later kon Ursus eindelijk juichen. Jan van Stnen omspeelde met een hooghal tactisch doelman De Goey. In de 40e minuut werd een doelpunt van M. Huigen afgekeurd en ook verde- I re scholen op het doel van Merwe- de bleven, zonder resultaat. De vai. de treffer werd een gelijkspel veroverd voetbalwedstrijden KXVB-ers hebben louter verrassin- I gen opgeleverd. DHS leverde een i verdienstelijke prestatie door favo-j riet Flakkee met 1—0 op afstand j i te houden. Tot ieders verbazing is de kampioen van vorig jaar DRZ J nog steeds puntenloos. Martinit ts aan het herstel begonnen met een goede overwinning. SVDPW heeft ëjub de leiding. "Toen Steeds Volhar de verwachte winst met kunnen bc-^en eeri luir voor het einde de voorsprong vergrootte door Jaai'Jing hadden de Rotterdammers de winst, ai in handen- Wel poogde DRZ nog fel het getij te keren, maar de gas- ten konden elk offensief van de thuisclub dwarszitten. Zevenmaal mocht DRZ in de laatste tien mi- In Kethel was Steeds Volharden de beste ploeg. Hun aanvallen wa ren gevaarlijker dan de zwakke combinaties van DRZ. Reeds in de derde minuut gaf F. de Man zijn halen. Ondanks een technische meer- derheid verloor Ureus met 3—1 van Merwede. En in Roekan,jc liet SFC zich niet door de reputatie van Rockanje overbluffen. Ondanks een veldoverwicht heeft i nutcn een hoekschop nemen, maar SFC deze moeilijke uitwedstrijd niet zonder resultaat in winst kunnen omzetten. In de: i)HS-r HKKPP -0 vijfde minuut liet Jo Bosman een TZ1 lO L UI tvtv C goede kans onbenut. Kort daarna echter heeft Schell meer succes, Uit een strafschop wegens hands brengt J Rockanje de partijen weer op ge- lijke voet. Kort na rust is het weer De Schiedammers liepen met sue- ces vlot van stapel. Het overwicht in de eerste twintig minuten resul teerde in een kostbaar doelpunt van middenvoor Van Unen. Deze voor- I Schell die SFC met een lage scuiver sprong js niet meer prijsgegeven. j de leiding geeft. De rechtsbuiten van was Flakkee steeds de sterkste Rockanje komt by een van de ge- en steeds in de aanval, maar de i vaarlijke aanvallen ongedekt voor 1 Schiedamse verdediging. vooral j het doel vari SFC en mei een iweeae j ijnksachter Gudde en spil Struick j kon kranig stand houden. De zcld- zame uitvallen van DHS waren overigens niet zonder gevaar, want toen Roozen "en terugspeelbal van Flakkee goed onderschepte was het bij ongeval: G.G. en G.0 Tuioiaan 80. telefuoD 69290, Po lit te-alarmnummer 64666. Apotheker nachtdienst: Fa. Gouka Hoogstraat 2ü. R,K. Leeszaal en Bibliotheek Dam. geopend iedere dag tbehalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en saterdag! van 19 tot 20.30 uur: zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven: ge opend maandag van 19—20.30 uur; dinsdag van 9.3016.30 uur en van 1920.30 uur; woensdag van 9.30—16.30 uur; donderdag van 9,3012.30 uur; vrijdag van 9.3016.30 uur en 19—20.30 uur: zaterdag van 9.30—16-30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum: dagelijks geopend van. 10 tot 17 uur. zondagen van J.2 tot .17 uur. BIOSCOPEN Passage. 2 en 8,15 uur: „Spaanse drïEien". Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: „Liane". DIVERSEN Musis Sacrum, 2 en o uur: A.B.v, O.D. Cabaret. Chr. Soc. Bel., 8 uur: B.B. Film vertoning. Dc 7-jarige Jacobus Koning. Cort v. d. Lindcnlaan 101 brak zaterdag "zijn rechterbeen, toen hij in de Mgr. NblcYwIaan werd aangereden door de bromfietser C. Z. De jongen was plotseling overgestoken. De G.G. en G.D, heeft hem naar het Gemeente ziekenhuis gebracht, waar hij werd opgenomen. In het Prinses Bcatrixpark liep de 6-jarige Johnny Nagelhout gisteren een hoofdwond op. toen hij in de speeltuin een schommel tegen zijn hoofd kreeg, Een politieman heeft hem verbenden. Zondagmiddag omstreeks vier uur j bijna™2-0. I is in'de Oranjestraat de bromfietser - - - i L. S. uit Rotterdam aangereden door I een personenauto, bestuurd door de j heer M. M. S. uit Vlaardingen. De auto sloeg rechts af de Lange i Nieuwstraat in en verleende daarbij j de recht doorgaande bromfietser j geen voorrang De bromfietser remde I zo krachtig dat de remkabel brak. I Hierop wercl hij boos en sloeg tegen de richtingaanwijzer van de auto, die beschadigd werd. Persoonlijke ongelukken deden, zich niet voor. Op de Parallelweg kwamen zon dagmiddag twee bromfietsers met elkaar m botsing. De heer L. W. L. S. was bij het nemen van een bocht op het linkcru-eggedeelte gekomen, en raakte toen de bromfietser J. H. K, i Deze moest met een hersenschudding i in het Gemeenteziekenhuis worden opgenomen. S Op de Rotterdamsedijk ter hoogte van het pompstation is zondagavond omstreeks half negen de bromfietser j P. S. uit Vlaardingen gevallen, toen i hij tegen een stoeprand botste. Met I een bloedende hoofdwond is hij naar het Algemeen Ziekenhuis in Vlaar- j dingen vervoerd. Het rijwielpad is ter plaatse opgebroken, waardoor de bromfietser werd misleid. Advertentie l*M.) j b. ~r OCJ i 8 Morgen gaan onze huismoeders niec voor man of kinderen op stap, neen. morgen kopen ze voor zichzelf een corset, zoals ze er nog nooic een gehad hebben. „Gee# namen noemen af/e dure etiketten er uiten ga dan je gang maar" zei de fabrikant. En dat doen wij dan met oeze corsetten (zijsluiting met veter) van 18.95, maar nü voor min* der dan de halve prijs. Pracht corsetten met voorge vormde elastieken binnenband, corsetten voor zwaardere figuren, extra verstevigd afge werkt met steungevende balei nen, koopt U nu voor nog géén negen gulden. In de afdeling Rotterdam van de KNVB hebben Demos en Wilton Fy en oord de eerste successen be haald. ITel spel van zondag wekt voldoende vertrouwen om te gaan pogen vele plaatsen te klimmen op de ranglijsten. De stadgenoten speelden met te- genwind de ballen te hoog. Daar- j door kon Velo het doel van Martinit herhaaldelijk bedreigen, Het was T. Koppenhagen, die op een keurige pass van W. Bos scoorde. Even later maakte P. van Dijk voor Velo ge- lijk. Velo bleef in de aanval en Mar- J tinit kwam in de verdrukking. In de tweede helft speelde Martinit zich i vrij. Mede door het uitstekend stu- i wen van J. de Nijs ontplooide. Mar tinit verrassende aanvallen. Midden voor W. Bos bracht de stand op 1-2 in een solorun en even later scoor de dezelfde speler nogmaals. Ook na deze voorsprong hield Martinit het overwicht. De sfeer in Delft is niet prettig ge- j weest. Delfia startte met onsportief i spek met als gevolg dat SVDPW het antwoord niet verzweeg. Herhaalde- j lijk heeft de arbiter de strijd moeten I onderbreken wegens botsingen, i In de tiende minuut scoorde de j Delftse middenvoor op een foutje van de Schiedamse linksachter. Zo is het gebleven ook al kwam SVDPW herhaaldelijk dicht bij de gelijkma ker. Toen de Schiedamse doelman een minuut voor het einde een bal uit de lucht plukte kende de scheids rechter aan Delfia een doelpunt toe (20). Voor Merwede slaagden de mid denvoor <in de dertigste minuut) en de rechtsbinnen vlak voor rust te scoren. In de tweede helft heeft Ur sus steeds een overwicht gehad maar de stadgenoten vochten tevergeefs voor de verdiende winst. In de twin tigste minuut moest de geblesseerde Weeda zich laten vervangen door Landzaat. Tien minuten later bracht Merwede door haar middenvoor de Dinsdagmofgen om 9 uur be gint de verkoop van deze pracht corsetten voor zwaardere figuren, In de maten 70 t/m 92 (dus ook in de grootste maten), kleur zalm. voor SCHILD AM Aan boorden van dc Maas hebben zevenduizend paar ogen gezicli hoe voor de derrie achtereenvolgende maal in com pc tit ie voet bal het zonder twijfel technisch (nog steeds) iets betere SVV feitelijk vrij kansloos het onderspit dolf tegen een enthousiaster Fortima. Eén tref fer voor de rust en cên goedgekeurde daarna van de roodgelen waren vol doende: SVV zag zelfs zijn pogingen om tenminste de eer te redden niet bekroond. Toch heeft SVV kansen gehad. Dal was m de beginfase, toen het er even naar uitzag, dat de Schiedamse ploeg in die persode fel en pittig spelende, t tal van goede aan va lien opzette Maar aan een doeltreffende afron- ding daarvan kwam SVV niet toe 'Slechts eenmaal kwam Könemnn tol een hcci verrassende omhaal, maar onri Kramer precies in zijn schiet baan. Dat was in dc 26e minuut, tooi: inmiddels het openingsoffensief reeds was wcggecod en For tun a ook al herhaaldelijk de richting r.aa: he' SVV'-doel bad gevonden. Ernstig behoefden de Schiedammers zich voorlopig daarover nog niet *e ver ontrusten. .rant Van Kampen kon hot in dc midden wel klaren. In de 37e minuut na het. beginsig- naal \«n de erg vaak fluitende scheidsrechter Verkerk kwam For- tuna aan zijn eerste doelpunt. Uit een tegen v. Elderen genomen vrije trap plaatste v. d. oBrdrn het leder naar v. d. Berg. die op zijn beurt Maltha serveerde. Dc oud-SW'er werkte zich in een goede schiclpo- sitie en gaf Tap het nakijken. In dc nog resterende dertien minuien voor een oponthoud voor een bles- sure van Corbeau, die ook even bui tten do lijnen is geweest, telde Ver- kerk vijf minuten bij viel er. evenals trouwens van de gehele eer- ste helft, weinig meer te genieten. Na de rust hebben beide teams ge- j streefd naar beter voetbal. Deze helft was dan ook aantrekkelijker dan de eerste, hoewel de tekortkomingen m 1 de Schiedamse ploeg toen nog duide- j lijk er werden geëtaleerd. Vooral bij dc ouder wordende spelers, vroeger j i dc steunpilaren van het gevreesde team, gaan de jaren te veel meespre- i ken, terwijl de voorhoede bepaald niet doortastend genoeg is. Corbeau kon ons nog het meeste bekoren, hij was zelfs Jansen enkele keren te glad af. maar sleeds .vu'id de rood- gele ploeg wej een verdediging. In j de achtste minuut juichte Fort una kopbal van Corbeau greep Kramer te vroeg voor de tweede treffer, weer - Met invallers voor doelman De Jong. mid voor De Gids en rechts buiten Vrijdag toonde het jonge Wil ton Fyenaord. zich niet bevreesd voor het harde Bloemhof. In de eerste dertig minuten belaagde Fyenoord 't Rotterdamse doel. maar bij een uitval scoorde de midden- j voor van Bloemhof. Voor rust had middenvoor Van Unen de stand ai weer in evenwicht gebracht. Ook in de tweede helft speelde Wilton Fye- noord zo uitstekend dat de Rotter- j dammers zich slechts tot verdedigen konden beperken. Van Unen ver- richtte de hattrick en daarna bracht linksbinnen Van Zouwen de stand j op 1-4. Hierna kon Bloemhof met i alle kracht het doel schoon houden, j De 39-jarige inpakker G. C. W. is zaterdag in een warenhuis te Schie dam aangehouden, verdacht van diefstal van een wekkerklokje, een zakmes en een ring. GEBOREN: Paulina M. d. v. J. Dries en H. C, M. Hoenderkamp; Hcndrikus J. z. v. H. J. Brökiing en j W. C. Levering: fngrid A. M. d. v. J. M. Kuijpevs en L. M. van den Usseï. OVERLEDEN: W. L. M. Scholte, 3. jaar; J. de Jong, 68 jaar. Esprramo-aficnclo Jaudon, u: lan de oktobro. Klub- ,'espero Ni trafolumos „la progre-coursen een eervolle vermelding kre- Op het feestelijk verlichte CVV- terrein gaven zaterdagavond twee amateurdrumbands, gestoken in kleu rige uniformen, een grote taptoe. Déze „Ahoy" taptoe 1959 werd ge organiseerd door het Tamboers- en Trompetterskorps „Ahoy" en als gas ten traden op „De Trommclaere van Iloesendaele", een bekende drum band uit Roosendaal. De shows van drumbands schijnen een grote populariteit bij het pu bliek te genieten», want meer dan 4000 mensen zagen om acht uur da beide bands het terrein opmarcheren, waarna „De Trommelaere" de tap toe openden met een drietal goed pitgevoerde parademarsen. Eén van de mooiste nummers van deze band was „De Vendelsuite" van tambour- maltre W. Laros. die met prachtig trompetspel de vendelzxvaaiers bege leidde. 1 r He{ korps „Ahoy" bleek vooral ge specialiseerd in het uitvoeren van zeer ingewikkelde exercitiefiguren. Het werd door het publiek bijzon der gewaardeerd, dat zij een paar lichte muziekjes tot mars hadden omgewerkt. „De Trommelaere" besloten hst programma in hun piekfijne gala uniformen. waarvoor zij op vele con- yepnsset Kramer vuv. Foriurta n een kopbal van SVV d. maar de bal zal naast het doel gaan. dat doelman Tap unfair zou zijn aan- i gevallen «hetgeen ons overigens ont- I gaan is'. Nadat Kóneman tevergeefs j had getracht de score voor SVV" etui gunstiger aanzien had gegeven en aan. de andere kant Tap een goed schot van Maltha had gestopt, vief in de 32e minuut de definitieve beslis sing. Een prachtige combinatie vanaf het middenveld VVeber—v. d. Berg Baksteen werd door de laatste, die overigens zondagmiddag over het al gemeen wcT erg nonchalant schoot, niet een prachtig, doeltreffend schot afgerond (6—2L De hardwerkende Fortuna-ploeg giif in de slotfase de zege niet meer uil luudCiY Zelfs stond For Lu na de thuisclub niet één treffer toe: een IV TT/ Ti r f\ n xj in tidiuiuui JJeniOS-rr It hood U-U santo ce kdo Letsch. I Kino v. Gink revenos la 14an de oktobro hejmcn, Voor de leden van de Schiedamse I afdeling van de VARA geeft Nico j Schooien berg op woensdag 21 okto- bev in Musis Sacrum een uitvoering i van zjjn „One man show", omval- 1 lende muzieknummers op accordeon, piano en Hammond-orgel, parodieën. goochelen, telepathie, een optreden als rekenwonder en ook een bloemen eo lichtshow. Tevens is vast aange- kondigd dat de Dorus van Tom Man- tiers op 17 maart in het Passage- theater zal optreden met Cor Steijn. i de Hotcha's. Son ja Oosterman en Marius Monk au. De strijd op Spieringshoek was van zulk een uitstekend gehalte dat men met verbazing mag vragen waarom Demos puntloos op de on derste plaats verbleef. De Sehieda; mers hadden tegen het sterke WRW in de eerste helft een technisch over wicht. hoewel Wit Rood Wit er in slaagde de Schiedamse 'doelverdedi ger veel werk te verschaffen. De mos had echter de meeste, kansen, maar door treuzelen en zwak schie ten van de Schiedamse aanval bleef de stand blank. Met het wind voor deel in dé tweede helft was het of fensief grotendeels voor Wit Rood Wit maar Demos liet zich niet pas seren. Scheidsrechter Houtzager leid de perfect. een. Het laatste nummer .March Mon Beppie" wa-* beslist het hoogte punt van het optreden van de band uit Roosendaal. van de vlag van "hun vreugde over i het verdwijnen van een verkeers- belemmering doen blijken. j Een tweede o\ .rweg met knipper- lichten en claxon is tevens in ge- j Zondagmorgen met de trein van j biuik genomen in de Oudedijk, die Enige kennisgeving Dp 24 september over leed onze lieve moeder en schoonmoeder GEERTRUTDA WILHELMINA SCHIEVEEN' Weduwe van Adrianus Cool Mm. in dë ouderdom van 93 jaar. -ML P. S. Cool A, G. W. Dirkzwaaer- Cool K. A. Telders Klein- en achter kleinkinderen. Schiedam, 28 september 1959. Stadhouderslaan 92 Liever geen bezoek Op verzoek van de over ledene heeft de verassing heden te Westërveid plaats gehad. Bnksieeiï (Fortuna)- in duel met Ton Kampen, Even later zou hij van de voet het tweede doelpunt scoren. an Maltha uit een af- i gemeten voorzet van v, d. Berg, om- en De Groot zocht het doel op 1 verkeerde plaats. de 6.39 uur uit Maassluis is het eersie perron en daarmee het gehele per ronscomplex van het station Schie dam in gebruik genomen. Doordat voortaan alle treinen over het spoor- wegvïaduct zullen worden geleid, is de oude overweg In de Overschie- sestraat, gevreesd knelpunt voor het wegverkeer, buiten gebruik geko men, terwijl ook de scheepvaart ïn de Schiedamse Schie geen hinder meer zal hebben van de spoorbrug, die nu constant open is gedraaid. Een aantal bedrijven in de Spaanse polder hebben door het. uitsteken als weg een beter tracé heeft gekre gen. Het oude perron zal echter nog twee jaar dienst moeten., dóen als toegangsweg naar de nieuwe per rons. De toegang zal echter binnen kort verplaatst worden van het wes ten (de uiteindelijke toegang) naar het oosten Cde zgn. ovcrstaptunnel), Een deel van het oude perron moet plaats maken voor het hoge nieuwe stationsgebouw. De mannen van het sein wezen waren vanmorgen al bezig met het afbreken van de installaties in het seinhuis. Te k Rotan meubels. Rotan club- -®es -O&-S0 ƒ22.—. en ho ger. "Zie grote keus in d» winkel. 3e etage. Plate. Gro te Markt 19—21. Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 2