Sterker Neptunus superieur aan hekkesluiter HVV Schiebroek boekt op DHZ eerste zege SPORTUITSLAGEN Kranig DCL weerstaat ongeslagen VFC (0-0) I"do ,bïscs_ Dindua leider in 4E door zege op EDS Schietwedstrijd Monsterzege van Zuiderster Dusteldorpbeker is voor Van der Spek Maandag 28 september 1959 In SA heeft LFC de leiding behouden ondanks de 14 nederlaag tegen Hlauw-Ztt'Hrl. VVC kwam vlak onder de leiders door e»n magere 10 zege op Excelsior *20 Neptunus had niet veel moeite met het zwakke HVV, dat bet deze competitie beslist moeilijk zal krijgen (4—21, CVV ontmoette felle tegenstand hij RKAW en moest met een 11 puntenverdeling: ge noegen nemen. Ook een club die het moeilijk zal krijgen is HBS, dat nu weer met 02 van VCS verloor, Met Dp Musschen's aanval wil het niet vlotten. De verdediging komt voor een zware taak, want elke treffer kan beslissend zyn. Ook nu weer: 10 verlies op Koodenburg. Het was een benauwde 0i 2ege op het ongelukkige Slikkerveer, waarmee DCV ztch aan het hoofd van 2B wist te handhaven. VFC viel iets texuR en daarvoor zorg 'e DCL op kranige wijze door het tn Vlaar- dmgcn een puntloos gelijkspel af te dwingen. RFC en Hf ON kwamen niet tot een beslissing \2—2>. Spar taan "20 gaat dit seizoen beslist weer meetellen.want een zege uit op Leer dam Sport is wat dat betrelt een vingerwijzing. Ook Stiedieclu 2al een te duchten concurrent blijken. Papendrecht kreeg er met 12 klop van. Fluks behaalde weer een zeer nuttige 21 zege op Zwijndrecht. waarvan het later heel wat plezier zal kunnen beleven. De standen: 2 A 2 B LFC 4S DCV 3— VUC 35 Spart, '20 4—6 Neptunus 34 VFC tl5 Bt. Zwart 3—4 Sliedrecht 3—5 VCS 34 Fluks 3—4 Roodeaburg 44 RFC 33 CW 3—3 HION 3—2 RKAW 3—3 Leerdam Sp. 3—2 Excelcior '29 32 Papendrecht 32 HBS 3—2 Zwijndr. 3—2 Musschen 3—1 DCL 4—1 HVV 3—0 Slikkerveer 30 NEPTUNÜS—HW 4—2. Door de uitslag is het overwicht an de drie- tauders bij lange na niet goed uit de grondverf gekomen Reeds na drie minuten werd de Haagse doel man Spekking door een schot van C. van Krimpen verslagen doch het houtwerk kwam hem te hulp. liet was slechts uitstel, want het ver op gedrongen Neptunus had kort daar na succes door linksback Holzhatier, die van. grote afstand een voltref fer losliet, 1—0. Buis bracht even wel de partijen op gelijke voet 1> en door wat overmoedig ge-, pingel van Trolsenburg af te straf- i fen zorgde Rijkers er zelfs voor dat HW met een 1—2 voorsprong kon gaan rusten. De tweede helft gaf een zelfde beeld als de eerste, met dit verschil dat de Neptunus-aanvallen nu beter werden afgerond. Nochtans moest haifspeler Jansma de stand gelijk trékken, air ar uit een pass van Kolzhauer scoorde Ail art het eerste doelpunt van de Neptunus-aanval 132"» en door Damsma, met 'n vleu gelschot. kwam het mooiste doelpunt van de middag tot stand en dat be- tekende een 42 zege voor Nep- tunus. RFC—HION 2—2. De derby tussen de eerste klasser van twee jaar ge- i ieden en de vierde klasser van even. eens twee jaar geleden Beide speel- helften wend met gelijke stand afge- sloten 0en 2—2 waarmee HION. met drie invallers opei erend een goede beurt heeft gemaakt. Na een doelpuntloze eerste helft dus, waarin beide doelen m gevaar zijn geweest en ook enkele malen het houtwerk de doelman te hulp moest komen, kwamen de treffers. Middenvoor v. d. Most van RFC. die in de eerste helft mvalier-spil Van Dijk met tot capituleren had i weten te brengen, forceerde het eer- ste succes en schoot RFC oo 1—0. De vreugde was van korte duur, want vijf minuten later doorboorde invaller Del wel hn groen-witte doel, 11. HION ging zelfs nog ver der. Het korte spel van RFC wierp geen vruchten af en HION maakte hiervan gebruik om met directe aanvallen het spel te verplaatsen. Rechtsbuiten Slotboom plaatste de bal voor de RFC-doelmond waar v. tl En de klaar stond om HION op 12 te schieten. In het slot «offen sief slaagde v. d. Most er acht minu ten voor het einde m de stand op nieuw gelijk te maken 22, SLIKKERVEER—DCV 0—I. Een vrij onbeduidende wedstrijd wat het spelpeil betrof, die m de tweede helft ui het voordeel van de bezoe kers werd beslist. DCV was voor de rt*st op het moeilijk bespeelba; e terrein het meest in de aanval doch vermocht het kleine overwicht met in doel punten uit te drukken. Een kwartier ui de tweede helft speelde Van Pelt van Slikkerveer de bat binnen het strafschopgebied met de hand en de oude rot Piet de Hay maakte by het nemen van de stra' p geen fout. 01, Het resterende half uur had de £>CV- defensie een ware belegering te doorstaan, doch zelfs Trouwborst, alleen doorgedrongen voor doelman Van Wnnen, moest m deze z'n meer- dere erkennen, zodat het einde met een nuttige 0—I zege voor DCV kwam. VFC—DCL 00. Een verrassende uitslag waarmee VFC z'n eerste punt verspeelde en de Rotterdam mers de eerste veroverde. Het had er voor rust bij ti.den op geleken dat DCL zelfs met de winst zou gaan strijken, maar door aarzelen lieten v. d. Gevel en Leen v, d. Vel den enkele kansen tot scoren onge bruikt. Na rust. met de wind in de rug, liet VFC zien niet voor mets aan de top van de ranglijst te verkeren. De verdediging van de Rotterdammers vormde met v. d. Meijde, Swaneveld. Somers. Jan v d. Velde. Limburg en daarachter doelman Wagemakers echter een met succes versterkte de fensie. ROODENBCRG—DE MTSSCHEN 10, Een vooral van de zijde van de thuisclub vinnig gespeelde partij voetbaL Roodenbuig trad aan met een enthousiasme waarop De Mus- schen het antwoord schuld z bleef. De defensie van de Rotterdammers treft weinig blaatn, doch de voor hoede is toch wel wat in gebreke gebleven. Er werd niet slecht gespeeld, de combinaties waren vaak het aan zien ten volle waard, doch het ont brak ten ene male aan het gewenste tempo. Door te traag spel kreeg de verdediging van Koodenburg telkens gelegenheid tijdig m te grijpen. Het enige doelpunt in de wed strijd kwam na een half uur spelen m de eerste helft tot stand. Doelman v. d Griend van De Musschen kon een schot niet voldoende wegwer ken, de bal kwam voor de voeten van ChoufEour, die niet twijfelde cn de bul onhoudbaar inschoot. Een ere-goal min of meer, voor de man die z'n driehonderdste wedstrijd de- 2e dag voor Koodenburg speelde. In de tweede helft was De Mus. schen het meest m de aanval, doch i verder dan schoten die ofwel over en naast gingen, dan wel door het houtwerk werden gekeerd voor zo ver /.ij geen prooi van de defensie waren geworden, bracht men het niet RKAWCW 11. Een punten - verdeling waarmee het technisch beter spelend CVV niettemin vrede kon hebben. Zonder Van Arnhem, i die uitstekend door Goderie werd i 1 vervangen, trok CVV ten aanval Het eerste succes was evenwel voor de thuisclub, die door Demeyer de leiding nam. 10, uit een door Bol- leboom opgezette aanval, De tweede helft begon met een Rotterdams offensief, waaruit Van Baaren reeds na twee minuten de gelijkmaker scoorde. Linksbuiten Roggeveen kopte de bal door en Van Baaien nam op zijn beurt met een ferme kopstoot het afronden van de aanval voor zijn rekening, j_. i CW bleef het initiatief in handen houden, doch tot succes wist men niet meer te komen. In de slot- fase zette RKAW een offensief in. doch vooral de gevaarlijke midden- voor Spring m 't Veld kreeg van stopper Treure geen enkele kans om werkelijk gevaarlijk te worden. LEERDAM SPORTSPARTAAN *20 2—3. Een op een moeilijk terrein bevochtte zege, die in alle op2»chten volkomen was verdiend. Van korte combinaties kon op het effectvolle veld geen sprake zijn, zodat spoedig werd overgeschakeld op de lange 1 pass. Hiervoor was het echter door i De Koning reeds 10 geworden, zo dat de treffer van Petterson na tien minuten spelen slechts de gelijkma- 1 ker betekende, II. In de tweede helft was Spartaan het meest m de aanval Lafleuf in gevallen voel de geblesseerde v d. Ploeg, scooirie 12. terwijl Petter son na dertig minuten Spartaan op rozen bracht* door z'n tweede tref fer. 1—3 Toch werd Leerdam nog gevaar lijk toen een door v. d. Hatert ver oorzaakte strafschop door Bot- m een doelpunt werd opgezet, 23. In de laatste minuten kreeg Spartaan nu -een heftig offensief te verwerken, 1 doch daarin slaagde het volkomen. Vtc—EXCELSIOR *20 1—0. Een kleine en bovendien nog onverdien de nederlaag van de Schiedammers Wanneer de JC „Vlaai-dingen' dacht had. dat het de wisselbeker, die het vorig jaar in het Vier Maas steden Judotoernooi voor een jaar mee naar huis mocht nemen, weer zou winnen, is men toch wel zeer 1 bedrogen uitgekomen. Zij expert» I menteerden met enkele jonge kiach-1 ten en lieten judoka's ais Kool en Dikstra thuis. Reeds in de eerste op stadgenoot EDS aan hei wedstrijd werden zy door „Maas-*I00^ _van ^e rangiyst_m_4Et weten Dindua heeft zich door een 1—3 sluis" verslagen, en op het nippertje wonnen zij van de jongens van Bis- j schof uit Schiedam. „Maassluis" ech ter' won ook van SCS en Schiedam en werd zodoende winnaar van hel toernooi met een totaal van 100 pun ten, Vlaardingen werd tweede met 73 punten en Schiedam eu De Maas- I stad-SCS werden respectievelijk der- I de en vierde. Zaterdag zijn op de schietbanen aan de Kraiingtevcer de jaarlijkse wed- strijden gehouden van de schietvercm- I gmg De Vryheid. Deze xvedstrijd bestaat uit twee series van vijf schoten, voor- 1 afgegaan door twee proefscholen. Af- 1 stand ico m, schijf Loosdutnen De uit slag was: 1. P. van Es 4847 pnt. tc plaatsen en ln ieder geval hier mee een goede basis gelegd om de plannen tot herovering van het ver loren derde klasserschap verder uit j te werken, I Dat daarbij het Delfts BEC ook van plan is een hartig woordje mee I te spreken, daarvan werd The Rising I Hope met helst 6—1 op de hoogte gebracht. De voonvaartsen van DDC kwamen in deze derde wedstrijd voor hel eerst, tot scoren. Naaldwijk moest met 20 de duimen leggen. Met deze cijfers leed Tediro de eerste Allewijn 4348 pnt.; 3. J. van Oostrom 484S pnt.; 4 C. J. F. Klaassen 4843 pnt.: 5. R. van Biene 4840 pnt. Er waren on- J, 1 geveer 10 deelnemers. nederlaag en wel tegen Nieuwer- kerk. Rockanje veroverde de eerste winstpunt door thuis SFC te weer staan <2—2j. In 4F hebben Nado,V en Unio het heft in handen. Nado klopte Hermandad met 1—3 en Unio Haastrecht met 1—2. Met DRZ en Saturnus wil het met vlotten. Ze bleven beide weer met lege handen achter. De eerste verloor met 02 van St. Voltaarden, de tweede met 14 van Wadrtinxveen, S tryen is tn 4G de „primus inter pares". Met 2—6 tegen Hardiaxveld bleef de volle winst m handen van de nog steeds ongeslagen leiders. DEH kreeg in en van Ammerstol de eerste nederlaag met 2—1 te slikken. Met Hillesluis lijkt het hopeloos mis: nu weer een 0—2 nederlaag tegen het toch niet zo sterke ASW, dat hiermee z'n eerste winst boekte. Ook met FSV Pretoria gaat het niet naar wens. LMO diende het met 14 de tweede nederlaag toe. In 4H hebben de Rotterdamse vertegenwoordigers niet zo erg veel potten gebroken. Progress kwam wel tot een 13 winst, doch dat was tegen stadgenoot DZB. Ui'sus, de „aangetrouwde" vriend uit Schiedam, gaf Merwede een 13 winst mee. naar huis. Poov- tugaal bleef hier ongeslagen aan kop; Schiebroek heeft op DHZ zijn eer- DHS kwam naast Coal door een be ste zege in de derde klas van de scheiden 1—0 zege op Flakkee. De KNVB gehoekt. Dick de Graaf bracht eilandbewoners hebben ditmaal nog nu via een 12 winst op. IFC. de ruststand op 1—0, maar kort na weinig potten gebroken. j wfartinit <4C) bracht Völo Z'n der de hervatting zorgde Lou Mjs voor! Dit geldt zeker ook voor Over-! Mar^mJ Jt de gelijkmaker. De beslissende goal maas in 3D. dat zich nu door CKC de nederlaag toe, met 3—U, en ts kwam opnieuw van de voet van De naar een nederlaag liet drijven. De daardoor met Rijswijk en SVDPW Graaf, 21. en daarmee kwam het Wit scoorde de openingstreffer. 10, de jaatste liet zich door Delfia mei einde. waarna de stand door Schimmel weer Er zijn hier 3C harde klappen in evenwicht kwam. Alle pogingen i eerste nede g uitgedeeld. Coal had bevreesd de reis ten spijt moest Overmaas voor de 1 gen op de tweede plaats gebleven, naar Maassluis ondernomen en zie, hechte CKC-defensie het hoofd bui- 's-Gravenzande bleef ongeslagen aan die vrees was met ongegrond, want gen. Toen kwam kort voor tijd het mf,t raVA te heb- fatale misverstand m de Overmaas- y defensie, waardoor opnieuw De ivit ben gewonnen. Het Noorden heeft onder de ogen van de werkeloos toe- I van zich doen spreken. Met 10 ziende spil Bos de bal in kon schie- J w-er{j oud-kampioen Maasstraat ver- te"* ~~~l' slagen un 4DL DRL wordt hier mo- Tot tweemaal toe heeft Transvalia i in de strijd tegen Lekker kerk de lei- Selyk het zwakke zusje, de a ding genomen. Door Spruit werd hei nederlaag tegen PDK doet dit tcn- ivïnst toestaan il—0">. Ook de eerste ^^.^ITVeZ^mTrJ^mmStC mCt gr°te veronder- ■u-iner ,r,PD Westiandia en daarvan j f.al/a de ieiding, nu door v. d. Wel. steIlen' iet slachtoffer Reeds na I ma£Jl. Den BrabeP en Polderman j 4C was het dooi Zalm 1—0 brachten de emdstand op 3—2 in het ^-Gravens nuut ipoi xust kwam. voordeej van Lekkerkerk. JoostMartintt door Rieken voor en IJsselstem na lust greep VDL een volkomen ver diende 20 zege. Slechts Leomdas vermocht hiervan enigszins te profi teren ai kan het 0—0 gelijkspel tegen Schoonhoven overigens aller minst tot grote vreugde aanleiding geven. HÖV schoot helemaal tekort en moest zo waar in Dordrecht RCD de eerste Zulderstrr heeft gisteren z'n haaal gedemonstreerd om het verloren ter. rein, een plaats ln de KNVB. terns te winnen. Met dubbele cijfers werd op Steeds Hooger de vierde achter- eenvoljretide overwinning geboekt- IC—4). Intussen is er in 1.A nog een club die met grote plannen rondloopt en zich voorlopig nog niet door Zuider ster beeft laten intimideren. Dat ij debutant Radio, die zonder blikken of blozen Dilettant met een 7—2 ne derlaag huiswaarts heeft gezonden, WF hervond het goede pad en daar- i van werd Bloemhof met 1—4 nat j slachtoffer. Eureka klopte St. Loite» ivijk met I3 en kwam daardoor op de derde plaats. Ook een 1—3 stand bracht DOK—Puttershoek, maar toen moeten er nare dingen zijn ge beurd zoals handtastelijkheden tegen de scheidsrechter. Dat is natuurlijk fout. NRC, in 1 B, heeft nu ook een v«er i moeten laten. Hurricanes, dat met AVS en Fl./OBR de onderste plaati deelt, slaagde erin NRC een punt af handig te maken (2—2). Aeolus pro- fiteerde hiervan en. via een 1—2 zege op Belvédère kwam het naast NRC aan de kop. HWD klopte A VS met 12 en neemt nu de derde plaats m op de ranglijst. Florissant/OBR vcr- i overde de eerste zege door met 1—3 van Oud Beyerland te winnen, j Ook in t C prijken twee leider» j aan het hoofd van de ranglijst. Oor spronkelijk was deze eer slecht* Rood Wit beschoren, doch nu tegen. Demos met een puntloos gelijkspel genoegen moest worden genomen en DJS een merkwaardige 4—6 zege op Germinal behaalde, moet die eer worden gedeeld. De spanning is hier i groot, want direct achter de twee koplopers volgt een drietal met i slechts ëén punt achterstand. Dat zijn Hillegersberg en TOGB. die resp, wonnen van Swift Boys (de eerste nederlaag) met 1—3 en van VND i met 0i. Voorwaarts is de derde op eén punt van de twee leiders. Uit speelde Voorwaarts met 11 geluk tegen SMV. winst greep Westiandia en daarvan werd VOC het siachioffer.J2eeds na één minuut en een minuut Westiandia via het been van VOC s Wol| T()on Cabarit en Daan i Bos,v,jk verdediger Visser op. zu. ue oe- <?vth»w hoift Otterspeer waren gisteren de grote SVDPV» slissing kwam m de tweede helft rr,a„Tlotl nnr -Zti »- Rf door een doelpunt van BaIlerinEt mannen bij ODI. Zij zorgden voor de st- Ballering. dnfi trefferS waarmee Alblassei-dam Kranenburg aan de zegekar werd gebonden. Een duno 30 resultaat dat er wezen mag. rava Dat Lekkerkerk alleen aan kop H. van Holl. tegen het aanvankelijk oppermach- - - - tig gedachte VUC. Met de wind m kwam was mede een gevolg van het jeio de rug waren de Hagenaars in de 1—J gelijkspel, waartoe RDM en j 7*LSV eerste helft inderdaad het meest ODS aan de Heyplaat kwamen. Zij 1 oudex\ater aanvallend doch de verdediging met kregen OW naast zich op de twee- -t xoovden invaller voor Van Oers en Guddedc plaats doordat de Oostvoorners Gouderak wist lot enkele minuten voor demet 1—2 de baas bleven over De pdk rust stand te houden. Zelfs kreeg Hollandiaan. Ook al een bewijs van 1 linksbuiten Kerklaan van de naar het geringe krachtsverschil in deze spoort nk buiten gezwenkte middenvoor Ver- afdeling was het 0C gelijkspel tus- stolwijk maas. rriaar zijn schot kwam op on- sen 's-Gravendeel en RKAtlK. dojsk begrijpelijke wyze van de binnen- 3C "WT kant paal weer terug in het veld. Het voor Excelsior fatale moment HOV kwam kort voor rust, toen een verre gchoonh. trap vanuit de Haagse verdediging VDL in het Schiedamse doelgebied kwam. Leonids* Schiebroek VOC Flakkee Westiandia RCD DHZ 2—3 2—3 1 3—3 3—2 3—0 3—0 De Haagse linksbinnen was er als de kippen bij en het was 10. Alle pogingen, vooral van de Schiedammers, ten spijt, kwam in deze stand geen verandering meer. 4—6 Lekkeikeik 46 ODS 3—4 OVV 3-4 RDM 34 Aïblasserdam 3—3 CKC 3—3 's-Gravendee! 3—3 ODÏ 3—2 RKWIK 32 Holland taan 4—2 Overmaas 41 Transvalia 3—4 D'ndua 3—4 BEC 3—4 Xieuwerkerk 3—3 DDC 3—3 Tediro 33 Schiedam 3—3 SFC 3—3 EDS 32 Xaaldxujk 3—2TRH 3— Rockanje .4—6 Kada/V 34 Unio 3—4 VEF 34 Boskoop 33 Waddinxveen 1—2 Haastrecht 12 woerden 3—2 st. Voth. 4—2 Hermandad 31 Saturnus 3—0 DRZ 4G .1—3 St njen 5 Dubbeldam 24 Ammerstol 3—4 DEH 3—4 LMO 3—2 ASW 3—2 SSW 32 Hardi nxxeld 32 HeukeJum 2—0 FSV Fret. 2—0 HiUesltua 4H 3—3 Poort u^aal 24 Menvede 34 Progress 33 Dtrkslaxid 3—3 Hekelingen 2 Xieuucnhoorn 3—3 2—2 PFC 3—3 3—2 ürsus 33 3—2 Geluksvogels 2—I 3—2 DZB 2—0 3—I IFC 3—Q IA Belvedere 4-4 Zuiderster 4—8 Oud BeijerJ. 4-4 Radio 4—7 ROGA 43 Eureka 4—6 AVS 4-3 DOK FJ./OBR 4—2 St. Lod. 4—3 Hurricanes 4-a Puttershoek 3—2 IC WF 4—2 DJS 4—t St. Hboger 4—2 WRW 4—7 Bloemhof 4—2 Hillegersb. 4-1 Dilettant 4—1 TOGB 4—S Voorwaarts 4—8 18 Sw. Boys 4—4 Aenlus 4—7 SMV 4—a NRC 4—7 DemOs 4—1 HWD 4—5 Germinal 4—6 Bolnes 4—4 VXD 4-0 36 3—4 2—3 3—3 Zaterdagmiddag en zondag werden op de Kralingsc Plas de wedstrijden om de Van Dusseldorpbeker georga. i .iseerd voor 12 voet «jollen, waaraan werd deelgenomen door tien zeilers uit Rotterdam, Den Haag en Loos- drecht. Het was beide dagen prachtig zcihveer. Tot de laatste w .dstryd was de spanning er in en moest daarin ook de beslissing vallen. Met 69 punten wist M. C. v. d. Spek van de RZV beslag op de beker te Icz* gen. J. W. v. Weel. eveneens van d» RZV, kwam op de tweede plaats met 85 punten en mej- H. F. Hageraan van Dc Kaag met 75 punten op de derde plaats. VOETBAL KNVB Betaald voetbal Res. Ie divisie B Euidh. 2—ADO 2 Sparta 2—Esx. 2 DFC 2—Fetienoord 3 VVV 2—PSV 2 RCH 2SVV 2 H.DVS 2—SAC 2 Res 2e divisie B VSV 2—Xerxes 2 F-tuna VL 2-RBC 2 de Bar. 2—DHC 2 VVS 2—Haarlem 2 EDO 2—Stormv. 2 EBOH 2—SHS 2 Amateurs District West II 2e Klasse A; rkaw-cw X jiusHVV LFC—BI Zwart HBS—VCS R.burg—de Muas. VrJC—Exc.' '20 2e Klasse B: VFC—DCL RFC—HION FiuksZw.dreeht Paoendr,Sl.drecht L dam Sp.—S.taan '20 SHecr—OCV 3e Kla»s< C: VDL—Coal ■RCD—HOV L das—Schoonh. w.Iandi a—V OC Sch.broekDHZ DHS—Flakkee 3e Klasse D L.kerk—Tr.valla de H.dsaan—OW ODI—A-bias dam *s Gr.deelRKWIK CKC—Overmaas RDM—ODS 4e Klasse C: Delfw—&VDFW RAVA—'a Gr.zande DUNO—RyswiJk H van H.—Quick St VELO—Martimt 4e Klasse D 'X Noorden—Matraat Sloiwij k—Gouderak HMT—Spoorwijk 0 ii d irwat e rHPS V PDK—DRL 4e Klasse E; DEC—TRS EDS—DINDUA DDC—Naaldwijk N kerk—Tediro RockanjeSIC 4e Klasse F: DRZ—St. Volharden Haastrecht—UNIO IV ot rd en-VFP H rnandad-«NADO-V 5 nus—W.veen 4e Klasse 3 FSV—Pr LMO D.dam—HeukeJum H veld£tT«en Ammerst SV-DEH HiiiesluisASW 4* Klasse H« DZB—Progress URSUS—Merwede Hekelingen—PFC 1 FC—Foortu^aaJ N-hoorn—Geluk v. Re*. Ie Klasse DCV 2—Exc. 3 f.>ord 3—Sparta 3 CVV 2—L.d«un Sp. 2 SVV 3—ADO 3 l/nilas 3—RFC 2 VFC 2—Gouda 2 tse*. 2e klasse B df Mui» 2—N.nUS 2 S laan "20 2—RFC 3 DHZ 2—F oord Exc:. 4—SVV 4 L kw 3—DHC 4 stmru 4—F tuna 3 1—2 0— 5—1 6—1 1—3 2—0 a—2 1—2 1—2 1—3 1—4 3 2—0 2—6 2—1 I)2 Res 2c klasse C H.DVS 3DfC 3 DCL 2—SVW 2 SJ.drecht 2OXA 3 Gouda 3—RFC 4 BOV 2—L.kerk 2 Res. 3e klasse E: DCV 3—Coal 2 Overmaas 3-S! veer 2 N nus 3L rudas 2 Unites 3-de H dlaan Ses. 3e ktesse F: ODS 2—Emma 3 CVV 3—CKC 2 VOC 2—RDM 2 Bxe. '20 2—Xerxes 3 1—0 3—2 5—0 2—1 Res. 3e klasse G- DHS 3—H.Lerg 2 3—0 DIXDUA 2—DDC 2 3—2 Schoonh 2Sehisd-2 2—9 H-iJuis 2—DCV 4 1—3 Res. 3e klasse H: Flakkee 2—CVV 4 Overm. 4Exc. '20 3 Tr.valia 2—X nus 4 Hion 2—Tediro 2 Zaterdag* octbal KXVB zw. Wit '28—Zwil. Ter L.'s Gr z SV Quick B,— Honcvl. wsse—XSVV ARC—KWH 3—2 1—4 0—3 0—1 6t 1—2 3e kiaB=e A: txc. M—HtóSsS' RU nb B C-ipelle Monster—Die H S porti '4SN xvi'.k Exc P—Gr. Lmdt 3e Klasse B: VVGZ—'ZuidUnd H jan «lam ukken B—DOTO SHO—De Zwener \v rich cmAöHW 4e Klasse C: Be FairR.burg VVE—MFB TSBJodars B- HVO—TOGW 1 L'n ïcum— Zwen ers 4c IQasse D: Bolnes—w.d recht Wuk—Altena mjsooid—A.ilburg Or. Wit—Roda B, *yk—Pelikaan- Res 2e Klasse Gr L. 2-K Boys 2 NSW 3—Quick B 2 CïjVD 2—ARC 2 Zwal 2SSS 2 DOTO 2-Zw. W. '28 2 Res. 3e klaste B Die Hughe j-Omas 2 N wijk 3—S Al. 2 HBSS 2—Rush B. 3 's Gravcrtz SVT 2— Monster 2 Res. 3e klasse C: VVGZ '2—Zwa). 3 RVVH 2—TbB 5 CapcUe 2Ext P 2 AS WH 2—Exc Al 2 AM. ROTTERDAM le Klas&e A: 2—0 5—1 Bloemhof—WF 1—4 DOK—PuttersJt. 1—3 St. L.wlik—E'Jieka 1—3 RadioDilettant Z stci—S'. H. 10—0 le Klasse B; AVS—h WD 1—2 Belvedere—Aeolua 1—2 Bolnes—Ron a U—l NRCH cane* 2—2 Oud Boyerl.ind— FI 1—3 Ie Kla-se C: D«moh—WRW n Ge nn ma!DJS 4- 6 SMV—Vooi waart* l—l Swift B -II berg 1-3 VXD—TOGB 6—1 1—0 0—2 0—3 2e Klasse A GEMWico GVMD—DESV PET—Siod Sp.ttefia—SSAVR V.oordDBGC 2e Klasse B: A vitas—DOZ DPB—GLZ FiosSoag Pechv.P bojs CSC—VOB 2e Klasse C: AVO-ZVC—ASB Gr. Witten—Nestor© H.v.sluisSVDP X kw -WCR SC Maas—Abbenbr. Ze Klasse A kw.—Zwart Wit SC Delta—Smeet;). Schied B Croosw. SVO—RVVB Vierp Blijdorp 3e Klasse B; Air B.TOGZ O.mL-WOH SCR—OHVV SClkvv.—HBB TSBPo;tef 7—0 Res. le Klasse A; DCL 3—>lu;3 3 2—4 Exc R 5—-St V 5 1 2 Fc.jcn 3-Exv '20 4 7—0 Spaita 5H.DVS 5 3t VFC 3—Nerxcs» 4 22 Res le Klasse B CVV 5—snaita 6 01 Nept 5—F.oord 6 t— 3 RFC 3Schiebr. 2 l—o SVV 6—ODI 2 3—3 3KWIK. 2Exc. K 6 1—2 Re* Ie Klasse C DHZ 3-De H diaan 3 2—0 R 7—VOC 3 3—1 FoOtd Ldas 3 21 Het X. 2—CKC 3 44 Spatta 7—Flakkee 3 1—3 Rei. le klasse D; F.oijïtl 8—EDS 2 1—2 L?.lO 2—Neot 6 TRH 2—FSV Pr. 2 1—2 DZB 2Sparta 8 1—6 DRL 2—Rockanje 2 43 Res le klasse E: DEH 2Saturnus 2 43 DRZ 2—SFC 2 4~» Nado V 2SVDPW 2 2—0 PFC 2Ur&us 2 0 Mal tuut 2—b pasta 3 1—1 Res ie Klasse F Coal 4—TRH 3 2-0 DDC iH sluis 3 b— 1 DHZ 4—Dindua 3 33 Dc Holla idjaan 4 Het Noorden 3 12 Res le klasse G; DJS 2—Z ster 2 1—1 HWD 2—WF 2 6-'. SJlV 2Oveiniaas 3 12 Het Noorden 4 Steed* Volh. 3 51 TOGB 2—Oud B. 2 42 Re> le klasse H; Flori*sant-OBR 2— VND 2 4—2 H 1-9nes 2— NRC 2 2—3 Ph-wk 2—St H. 2 4-0 IVRW 2-DOK 2 6—1 Z vier 3—St L.wyk 3 2—1 Res, le klasse i: DESV 2—RET 2 7—0 H sluis 2—SVDP t 5—3 Nestoro 2— USC 2 5—2 TOGB 3—SC Maas J 3—1 Wico 2— Cr, W. 2 3—3 Res. 2e klasse Ai F oord JJ—SVV 7 0—45 Mu-s 4—S taan 'M 4 3—1 CVV 2— Fortuna 4 4—4) Spaita 10—Exc R 3 2—1 Vpr. Hpvs o Rc> 2e klasse B; F.xc R 0Hlmgen2 3—1 Fm Hut* 5—F oord 10 3—0 SI veei 3—T val la 3 4—1 Sp.iit.i Jl—RDM 3 :t4 bVV 8—RKWIK 3 3—3 Res. 2e klasse C; Flakkee 4Sparta 12 F.ooid 11— H.dad 2 P gaal 2S.taan *20 5 Progress 2HOV 4 Res 2e klasse D: Leomdas 4CW 6 Muss fi—RFC 6 T valia 4DHS 4 Res. 2e klasse E; Coal 5F .oord 13 FSV Pr 3DHZ 5 PFC 3Overmaas Schied, 3SFC 3 Res. 2e klasse F: EDS 3—SVDPW 3 LMO 3DRZ 3 Martu'.it 3DZB 3 Dindua 4Rockanje 3 Res. 2e klasse G FSV Pietona 4 Het Noorden 5 H.sluj; 4Dindua 5 Schied. 4BeJv. 2 SFC 4—Aeolus 2 Res 2e klasse H Demos 2A VS 2 Dilettant 2—DJS 3 Rog a 2—Radio 2 Voorwaarts 2-WRVV 2 ?S, 2e kla*s«e f- v. 3Aeolus 3 FioriMssant-OBR 3— XRC 3 P.hoek 3—SMV 3 VXD 3DOK 3 Res. 2e klasse J; DJS 4FiO; 2 DOZ 2—A vitas 2 P'boys 2—Zw. W. 2 Pechv2VOB 2 Kes. 2e klasse K. Blijdorp 2—SVO 2 DESV 3—Spfia 2 Siod 2—Zw. Wit 3 Res 3e klasse A: Exc. R 10—SVV s Exc '20 5—F'iuva 6 F'oord 14Xerxes 5 Sparta 13—H O VS 7 S taan "20 7—RFC 7 Res 3e klasse B: Exc R 11—Exc '20 S Hion 3—DCL 4 Muss 7—Xerxes 6 SVV 10—Sparta !4 VFC 4S.taan 20 7 Res. 3e klasse C: CVV 7—S taan '20 8 RFC H— Muss 8 Xerxes 7—DCV 5 Res. 3e klasse D- CKC 4—VOC 5 Exc. 20 7—VDL 3 ODI 3—Xeptunus 5 OVV 3Schiebr. 3 Res. 3e klasse E; HOV 6—RFC 9 L.das SOverm 7 Spartaan '20 9— Nieuwenhoorn 2 VOC fr—ODI 4 Res 3e klasse F: Coal iNeptunus 10 DHZ 5—VOC 7 RFC 10— Overmaa» 8 DHS 5—CKC 3 Res. 3e klasse Gj DRL 3—EDS 4 HOV 7Saturnus 3 Spartaan 20 10 Nieu wonhoorn VOC 8DEH 3 Res 3e klas;* H; DRL 4—EDS 5 Overm 0— Martinlt4 TRH i—DZB i Tediro 4—SVDPW 4 Res. 3e klasse I: Eureka 2—FS Pr. 3 FDS 6—SFC 3 Het N. 6Bolne* 2 H sJuis 3Schied. 9 0—2 6—1 4—3 0—l 1-4» O— 3 0—0 Res 3e kla&e J- Germinal S-Oud O 3 St. H. 3—St L.wijk 3 Voorw. 3SMV 4 Res. 3e klass>e K: A vitas 3—USC 3 DBGC 2—Soag 2 Gr. W 3—DPB 2 SSAVR 2GLZ 2 Res. 3e klasse L; Aeolus 4Z ster 4 AVS 4—TOGB 4 Élonsssant-OBR 4— Belvedere 4 H berg 4—G.nal 4 Res, 3e klasse M: NRC "SRET 3 X kw. 3Xertoio 3 Wico 3—SMV 5 Res. 3e klasse X; Btajdorp 3Smeet;] 2 HBB 2—RVVB 2 SCR 2Sch.d. Boj s 2. OilL 2—Singelkw. 2 Res. 3e klasse O: BUidorp 4SMV E DESV 4—SCR 3 DPB 3—Gr. \V. 4 DJS 6A.vitas 4 Res. 4e kla»se A; DCL 5—CVV 8 "Fortuna 7—SVV u Xerxes 8F-oord 15 H.DVS 3—Exc. R 12 Res. 4e kia&se B: H.DVS 0—Exc *20 8 MUbS. i CVV 9 Nept. ll-r"ooid 16 VDL 4S.taan '20 11 Res. 4e klaxse C; CVV 10Muiachen II Exc, '20 3—ODI 3 Spartaan '20 12— Schiebiock 4 Tr.vaha 5-RKWIK 4 Res. 4e klasse D: CVV lï-s.taan "20 13 DCV 6— S! iter 5 ODI 6—DHS 6 Tran&vaha 6— De Hoilandiaan 8 Res 4e klasse E; DHS 7—Hekelingen 3 DHZ 7Sehiebroek 5 Leomdas 7Tr.valia 7 RKWIK 5ODI 7 Res. 4e klasse F; Coat 8—P gaal 3 H.dad 3Tr.valia S Ursus 3-S.taan '20 t4 VOC 9Leomdas 8 Res. 4« klasse G; LMO 4—DDC 4 TRH 5—DRL 3 Saturnus 4-Nado V 4 Tediro 5—DRZ 4 Res 4e klasse H; H sluis 6—LMO 5 1— 5 Nadü V 5—DDC 2—1 SLhtedam 6 Steeds Volh 5 3—8 Res 4e Uiass-e l; Bloemhof 3—EDS 7 3—fl Demos 3—Swift B. 3 l—l Res 4« klasse J; HWD 4—St. Lwgk i 4—8 Voorw. 4—VHD 4 3—2 WF 4Demos 4 1—3 Res, 4e klasse K* Aeolus 5—TOGB S 0— Belv, 5Bloemh, 4 1—2 Germinal 5Voorw.J 3—3 ïïe$, 4« klasse Lr Aeolus 8—Z.ster S 8—4 OEM 3—AVO-?,yr t—4 Svrill B. 4—Demos 5 7—8 Ree. 4e klas** M; GLZ 3—DOZ 3 1—3 Pechv. 3—DJS 7 3—3 Soag 3—Aeolus f 6—2 SVDP 3—Z «ter T 3—1 2—8 0-6 7—0 Res 4e klasse X: Boezem kwartier 2— Noorderkwartier 4 Sportiefia 3USC 4 VOB 3—DBGC 3 WCR 3—SC Delta 3 Bes. 4e klasse O; Stod 4SC Maas 4 SVDP 4—DOZ A VOB 4Nestoro 4 Res 4e klasse P: SC Delta 3—A.tas 3 Gr. W. 5—DESV 5 RE T 4OML 3 WOB 2—Smeetsl. 3 Res. 4e klasse Q: Air. B. 2—SVO 3 Croosw. 2SVDP 5 N kw. 5—Bolnes 3 USC 5—TSB 2 Res. 4e klasse R: H.DVS 10—DHS 8 H'berg 3—Het X 3 Overmaas 10PfC 4 FSV Pretoria 6— Steeds Volh. 6 Res. 4e klasse S: SCR 5—DJS 8 RKWIK 6- Gr. W. 6 DEH 4—Radio 3 VOETBAL Afd. ROTTERDAM le Klasse; Barendr.Inruimde H.noord—DVO *32 ZBVH—RSM SNSGTB M.sant—PPSC 2e klasse A; BVCB—Sunlight GSSEnergie B. NBSW—Gr Wit H Rhoon—WOR 2e klasse B; Den BommelStedos DOS "32—GOZ TRS—WHR Vl.dtngenGGK 3e klasse A; HPV—GSV Seio SoZaï0N els on Z. weg se B.—G. '35 3e klasse B; Masc—Mullere© Transito—MVV '27 VDL—Ermezo 3e klasse C; De Nat.—H sluis Rockanje Vuieyon-Zwal. SRA—Oude Maas SDV—SC Z'park Res. !e klasse A: RVVH 3Hoogvl- 2 TOGR 2—Bolnes 2 De Zwervers 2 Zwart Wit '2B 3 Sp nisie 2—SHO 2 Unicum 2HVO 2 Res le klasse B. Capellv 3H.noord 2 DOTO 3—VI dingen 2 DVO '32 2—TOGR 3 PPSC 2B drecht 2 ZWSH 2—GTB 2 Res. 2e klasse A; HBSS 3Z-land 2 NSW 3Hoogvl, 3 TSB 3—Zwal. 4 Exc. M 3—Sp.nisse 3 Res. 2e klasse B' B drecht 3-DOS '33 2 VV"R 7—BVCB ZBVH 2—NBSW 2 tte». 2e klasse C MFB 2—Capelle 4 Rozenb. 2Unicum 3 Zuidlan'd 3—HVO 3 Zwal. 3-Zw. W. '26 4 2—1 6—10 5—1 Res. 2e klasse D; TOGS 4— DVO '32 3 RVVH 5—TSB 4 Gr Wit R 3— ZWSH 3 PPSC 3WOR 3 Res. 3e klasse A. Hoogvl. 4—Exc. 51 4 ItKUltr.de 2R.burg 3 Res. 3e klasse B: Exc P 4MW *27 2 GTB 3—R.burg 4 HVO 4—TRS 2 TSB 5—TOGR 5 Zwart Wit *28 5— Zwaluwen 6 Res. 3e klasse C: DVO '32 4—R.burg 5 HBSS 5—GSS 3 Vlaardingen 4— PPSC 4 TRS 3Zwal. 7 Res. 3e klasse D: G.ivaardse Boys 2 SSS 3 H .noord 3—ZBVH 1 SSW 4-Z.wegse B2 GOZ 2—SHO- 3 Res. 3e klasse E* BVCB 3WHR 2 RSM 3Rhoon 2 WIA 2—HBSS 6 DOS '32 3Unicum 4 Res. 3e klasse F Eneigie B. 2—Oldi 2 Omt 2E.ber Boys2 Sozaro 2De Nat. 2 VUieyon-Zwal. 2— GSV Sera 2 Zwal. SDV 2 Res 3e klasse G: GGK 2—Muller co 2 Gr. Wit R 4— MVV '27 4 SC Zuiderpark 2— HCSZ 2 Zwal. 9—PPSC 5 RS31 4—WIA 3 Res, 3e klasse H: DOS '32 4RWH 5 Egelantier Boys 3— Roga 4 WOR 4— Groen Wit R 5 HCSZ 3-Zw. W. '286 SC Zmderpark 3— TOGR 6 Res 3e klasse I Zwart Wit '28 7— RVVH 7 GOZ 3—Capelle 5 Res. 3e klasse J Nelson 2—DOTO 8 Oude Maas 2 De Zwervers 5 Zwart Wil '28 Rhoon 3 TOGR 8Sp nis&e 5 JUNIORES Klasse A. Aid I; ADO al—RFC al Exc R alF oord al Sparta al—HDVS »1 CVV aJ-Xerxe? a! Fortuna al—DFC al SVV al—Nep» al Klasse A Afd. 2: Muss alZwal al Exc. '20 al Spartaan *20 *1 VFC al—DHZ al Zwart Wit '23 al— Leomdas al HOV at—Overm. al Klasse A Aid 3: Caoeile at—VOC al RVVH al—DJS a) r—u™ ?!- PC'V 2» TOGB al—Het N. al Klasse A Aid 4: Rdrecht al—RDM a Coal a—RKWIK al DRL a—TOGR al Tta alu a—DCL al 2—2 l—l 5—1 Kl.sse A. Afd. 5; XSVV a—SHO al P.gaal a—ZJand a SSS aWCR a Klasse V Afd. 6: Voorw. a- HBSS al Wico aH v'.'D -•« Dindua a—PPSC a Klasse A. Afd. 7: WOB a—ODI a Nado V a—CKC a Germinal a Groen Wit K a Schied. a—DZB a Klasse A, Afd, 8; MVV '27 a— SVDPW a Rozenburg a de Hoilandiaan a Klasse A. Afd. 9: Belv. aSC Delta a Bolnes a FSV Pretoria a Klasse A. Afd. 10: Nept. a2—CW a2 Klasse A. Afd U-. ^Spartaan '20 a2— HOV a2 Sparta a3Muss, «2 RFC a2—Exc. R a3 F.oord a3—L.das a2 Klasse A. Afd. 12: Overm. a2—VOC a'~* F.tjord a4Sparta a4 DHZ a2—HDVS a3 Klasse A. Afd. 13; L das a3DCV a'2 Klasse A. Afd. 14; Musschen a3 Spartaan '20 a3 CW aS- Zwart Wtt '38 a2 Klasse A. Afd. 15: SVV a3—RFC a3 Spartaan "20 a4 Excelsior '20 aS Sparta a5F.oord a5 HOV *3—Exc. R a4 Klasse A. Aid. 16; F'oord a6RKWIK a2 Klasse A. Afd. 17: USC a—BVCB a Aeolus a—St Volh a DDC a—N.kw a 5—1 0—3 0—6 8—0 Klasse A Afd. 18 H.t liet a-Rockanje a *—Z SHO *2—ZWSH a 3—fl Klasse A. Aid. 19- TSB a—GLZ a 2—2 HBSS a2—DJS a2 0—3 F oord a7—Het X a2 22—0 HOCKEY Heren Westeh le Klasse; Be Fair— KHIJC 2—0 SCHC—A'dam l—l TOGO—BMHC 1—1 Lal en—Delft. St. l—l Ov Crgang3klas9« Victoria—TOGO 7 0—1 HDM—Aeolus 2—0 promotieklasse AsviotJHGC 2 t5 H'berg—Spint 31 MRHC—HH1JC 2 l—o Rijswijk—Victoria 3 1—1 ïe Klasse; HGC 4—Aftvion 2 2—2 HGC 3—Leomdas 2—3 Tempo '34Ring P. 2 3—1 Be FairAlliance TOGO-BDHC Laren—Gooi Promotieklasse; HGC—Leomdas 2e Klasse; KBC 2-Asv ion Victoria—TOGO 2 Aeolus—HDM 2 KORFBAL le Klasse RKVSpangen 11—5 Quiek-Vicus— Oiientis 3—8 Deetos—R.boog 10—4 Die Haghe— Ons Eibernest 6—5 2e ±::-<*e A Fluks—Actief 1—2 Zwervers—Alg. 4 SperwersO'piaait 67 Swift—HSV —3 2e Klasse B: Ready—Merwede 4 ODO—Gelasten 66 Hou St.R'burg 57 OSCR—Velos 7—5 3e Klasse A: BI. Wit *51—Ons Rf. S—7 ChariotsSchied. 6—3 DKV—Trekvogels 25 WionTOV 5—7 Succes—Unicum 4—5 3e klasse B: Crescendo—Ahoy 8—8 Pams—ALO 3—4 Achilles—Eureka 44 Danaiden—Phocn;x 6—5 DKC—de Raten 3—1 Res. le Klasse: HKV 3—HKV 2 6—9 Zw. 2Het Zuiden 3 2—3 Deotos 2—Die H. 2 6—6 Het Z. 3—Ons EiS.Z 4—6 Res. 2e Klasse; Die H. 3—Ons Eib. 3 4—12 Sperwers 2— Ready 2 6—3 R.boog 2Alg 4—2 Quick 2—Deetos 3 5—1 Res. 3e Klasse At KNS 2—Fluks 3 S—0 Sperw. 3Achütes 3 11—1 Hou St. 2—V O.lis 3 5—3 OSCR 2—Wiod 2 4—4 Res 3e Klasse B: HKV 4— Fluks 2 Spangen 2—Actief 2 HSV 2—Het Z 4 Alg. 3Trekv. 2 Res 3e Klasse C: Phoenix 2— Ons Bib 3 Ons Eib. 4Velox 2 Het Z. 3—Dectos 4 R.burg 2—Spangen 3 Rotterdamse Korfbalbond le Klasse; De S.taanOSCR 3 Cburlois 2— EureKa 2 Ons Hurs 2—USV DOPFlamingo's 2e Klasse A; Schied. 2—Actief 3 Sperwers 4— Zwal. 2 Ons H 3—Het Z, 6 Succes 2—HPV 2e Klasse B: de Overk, 2de Xat 46 Unicum 2—R.burg 5 4—7 Wion 3Trekv. 3 0—7 Ons H. 4—USV 2 4—4 3e Klasse A: Sperw. 6—Velox 3 80 Tiekv. 4—Eureka 2 2—3 de Spartaan 2~ Chariots 3 1—4 Spangen 4 de Ov erk 3 0—8 3e Klasse D*. R.burg 6M glone 23 de Spartaan 3— Charlois 4 5—0 Wion 4—Fl.go's 2 63 HPV 2—Ahoy 2 2—7 Junioren A; oscn-ne su-u-uun 13o Trekv.—R.burg 6—J Speiwers—M.glorie 9—3 Junioren B; Trekv2Eureka tt Het Z. 2—Sperw. 2 1t de Overk.—DOP 3—0 4—3 2—4 4—3 5-13 14—1 11—4 9—2 0—16 Junioren C: Unicum—Sperw 3 AhoyVelox HANDBAL District Dames le klasse Animo—Athene CWT-DWg Hellas—-HVS Hjgièa 2Turnlust 2e klasse A ADO—Phoenix Adv.—Minerva (H.) Verb.—Schutt- Athene 3Olympw 2e klasse B HVP— AHC ActiefHellas 2 GonaHercules Wings—Mmerva (D.) Roda—Jagers Heren le klasse Hellas 2—Otympia Hermes—Wilton Ammo—Operatie '55 Schutt.HVL 2e klasse A Vodo—Acti\ itas W mgsTrunlust Actief—rk HVL Meeuwen—WIK 2e kiaase b CWP—Forto V ure>—AHC rk WIK—Snelwiek Animo 2Hellas 3 afd. R'datn Dames le klasse H'dumn—ADO 2 Snelwiek—rk UVG Spartaanrk WtK VureaMeeuwen 2e klasse A Snelw. 2Dynamo 2 rk OliveoMm. 2 VictoryActief 2 2e klasse B DWS 2—Snelw. 3 AetmtasRoda 2 St. Lodew.—Schutt. 2 Damesjunioren MeeuwenSnelw. Wilton—Schutt. ADO—Roda 2e klasse ONA—HVZ Snelw. 2—Roda 2 rk competitie Spartaan 2—UVG WIK 3—WIK Spart.—Actn ttas Heren le klasse A DWSParthenon Dynamo 3Advendo le klasse B SneUv. 2—Dynamo 2 DWS 2—Roda Meeuwen 2Lodew. üe kU;se Vues 2—R dam Ad vond o 2HVZ H'diaan—Schuit- 3 3e kla;«>e A Actief 3—Lodew 8 Sulew. 3Actiiita! 2 3e klasse B Roda 2—Mecuwni 3 Spart.UVG Herpn junioron le klasse Snelw -Vlie- 2e klasse Wilton—Rod w Vi IK—Art KI tas Dynamo 2—Meeuwen 7—4 6—3 6—5 5—1 9—1* 21—11 12-13 6-8 9—8 9—4 10—13 14—7 4-» 5-4 6-3 1-T 0—2 6—3 5—19 R-« 6—10 11-13 9-11 10-7 7-1 3-5

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 3