WYBERT SPROETJE GODWIN Het concert Uit:de agenda Eerstgeborene' van Fry op TV geneesmiddel Vanavond Don „Cairtillo" Mum mocht niet gaan J AKKERTJES 5i5tTtT! mtfA Donderdag 22 oktober 1959 [Advertentie IM.) OVERAL DREIGT BESMETTING Gebruik regelmatig ZONDAGAVOND 1 'november a.s. zendt de N-C.R.V.-t.v. (op tele- recording) uit het. door Christopher Fry geschreven spél over de uittocht van het volk Israël uit Egypte „De eerstgeborene"; Fry werd hiertoe geïnspireerd dopr het lijden van het oude volk in de oorlogsjaren. Robert dë Vries speelt'de rol van Mozes. Loes Hensen is Mirjam, tie zuster van Mozes, en Bob Goedhard Aaron zijn broer. Jo- han Schmitz is de Egyptische farao, Manfred de Graaf zijn zoon Ramses. De illustratieve oosterse muziek wordt verzorgd door Willy. Lange- straat.. Peter Koen heeft de regie. [Advertentie LM.) Mijnhardt's Zenuwtabietten (Advertentie l.M.) Van Nelle bestellen! - (Advertentie IM.) Van Nelle bestellen! M (tv erf en tie LM.) Van Nelle bestellen! De directe Televisie-uitzendingvan de voetbalwedstrijd West-Duitsiand— Nederland was voor verschillende handelaren van T.V .-toestellen aan leiding ojn een apparaat in hun etalage ie plaatsen, waardoor voor bijgangers «öte de strijd In Keulen konden volgen. Natuurlijk werd daarvan door velen dankbaar ge- bruik gemaakt. SALERNO De dorpelingen van Pizzolano nabij Salerno hebben woensdag hun parochiegeestelijke, don Sai>eria Delia Mura, die naar een grotere parochie zon vertrekken, Ut de kerk opgesloten en de toe gan gen gebarricadeerd. De populaire geestelijke werd de oorzaak van een treffen tussen poli tie en betogers, die de wachtende autp van don Saverio opnamen en in een schuur opborgen. De. politie sommeerde dc demonstranten uiteen te gaan en gooide, toen dit bevel geen succes had, traangasbommen lussen de menigte,waarvan velen met hooivorken waren gewapend. Nadat don Saverio door het optre den van de politie was bevrijd ver klaarde hij, dat de betoonde aanhan kelijkheid hem had doen besluiten in zijn parochie te blijven en.dat hy de aartsbisschop' van Salerno zou vragen de nieuwe benoeming onge daan te maken.- (Advertentie S M Van Nelle besteilen! Advertentie l.M.) Akkertjes 1 helpen écht' J tegen kou rijg en griep en snel' ook! atfgg flitsen uw klachten weg Advertentie l M Van Nelle bestellen! Is WAN FEATURES SYNDICATE- TWEE WEKEN tórg? VERTREkT CAROL ik zal je verschrikkelvk MISSEN. CHARLES, HEUG1. 6EN JE Noo. BOOS OP ME OMPAT IkTóA. \mussEN /nHErT... is dokter HOTEL VAN HUBLÓ6AN ER NIET? MARLES L06AN.\ WILT U ZEGGEN 4 mSfflSëÊ&^WAUÖELA PORD ER HEM GEWEEST IG? i imiulk. ik bel nog wel V *7.ZE 2ALS ME MIS6EU... BEWEERT ZE' '-A. TENMINSTE... Advertentie LM.) Van Nelle bestellen! WnEE, maast LEUK VIND IK (Wr N!ET/jg „Geen slecht nieuws; wil ik ho pen?" zei Joe Elphick. nieuwsgierig 'naar haar overbuigend. Het minste nieuws was hem welkom. Maar Sara was hem vergeten. Haar gezicht was somber. Zonder een woord overhandigde zij de brief >aan Edward." HOERA!!!! zie JE WEL DAT IK HET - ÖEl/OHDEN HEB!.,/ .ÓTILTOCH.STOKI ^UlELINGi. ACHTER DAT T DEKKLEED MOET ^HETZDN.^ MOUWflAi 15 HET HOU Veertien dagen laler veilrekt een (lei fillers mat i di: unbpkciKlr Wilson, du- dort oo j.iar gi-ltclcn de wekelijkse clipper naar Australië om. in op- met rijn vroutv op zee is vermist. In dc overiij- dracht van 2ljn bisschop, de .zaak-Anaho per- I dcnsakle stnat ook vermeld, dat hun zoontje Ron- soonlijk verder R« ie speuren. Het onderzoek nie is omgekomen, maar wie weel Wan- heeft uitgewezen, dat een rokerc Fred Conway neer de f ral er in dc stad van zijn bestemming waarschijnlijk hei naaste familielid moet zijn van 'aankomt is hij verbaasd, wanneer hij merkt, dat de heer Conway de functie bekleedt van presi dent-directeur van een reusachtige industrie. Nou, dat zou wel eens kunnen betekenen, dat Anaho .van een zeer welgestelde familie afkom stig is!

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1