TV tijdens kerst en oudejaarsavond SPROETJBSRl« s a 8 m b vwr iw ib i JL»ir Gratis 8 leuke B O CS 6 B* iï O Rj S e/j wast fonJice/vYrt të?*Sk] door FRANK GODWIN AVONTUREN VAN KAPITEIN ROB De avonturen van Prélientjedoor Annie M. G. Schmi dt****^W~ J AKKERTJES VOORTS OP EN TOP DROP aan boord Donderdag 26 november 1959 Advertentie l.M.) SL en-prettig snel Bij elke 2 pak Pré zo'n boekje cadeau. U krijgt ze direct mee bij Uw winkelier. bert Sbbels, geregisseerd door Ben Dijkstra. DIVERSEN'. 1 .(15—8.oö AVRO. „Ca or eens voor zitten" met „Zing met ons mee" en „Koek en el". Jt.UB10.00 NCRV. „Vlag in top", een amusementsprogramma. (Advertentie LM.) Van Nelle bestellen!. DE plannenmakers bij de diverse omroepen zijn nu zover, dat onder voorbehoud van wijzigingen een overzicht, kan worden gegeven van wat de televisie zal bieden tijdens dekomende feest dagen. DONDERDAG 24 DECEMBER, de avond voor Kerstmis, zendt de VARA onder regie van Kees van Ierse! een TV-spel uit naar het korte verhaal ,X>e grasharp" van de jonge Amerikaanse schrijver Truman Capote. VRIJDAG, EERSTE KERSTDAG, biedt.de KRO een TV-ballet „Le Jac des cygnes" op muziek van TsjaikofSki, gevolgd door een optreden van het Utrechts Byzantijns Koor met kerstliederen en enkele filmpjes over de kerstviering in het buitenland. ZATERDAG, TWEEDE KERSTDAG, is de beurt aan de AVRO.'Deze geeft 's middags een uitgebreid jeugdprogramma, waarin zowel het „Mannetje op zolder" als „Varen is fijner dan je denkt" zullen voorkomen. 's Avonds is er eon speciale korsl-weekendshow met onder meer het afscheid van Greetje Kauffeld als zangeres bij de Sky masters. DONDERDAG, OUDEJAARSAVOND, is het wederom de beurt van de KRO. die hiervoor een groot amusementsprogramma in voor bereiding heeft. Het NTS-journaal zal een jaaroverzicht geven dat de vorm zal hebben van twee half-uur-programma's. Tegen de jaarwisseling zal in Eurovisie een Italiaans feestpro gramma worden overgenomen uit Palermo op Sicilië. Hieraan zullen vele internationale artiesten van top-allure meewerken. Gehoopt wordt dat oólc Mariene Dietrich haar medewerking zal verlenen. Televisie NA liet NTS-journaal een programma van dc VAllA.'Dit omvat: 8.20 Dr. I„, de .long over „De wereld van vandaag": 8.30 „Ontmovtingen met het geluk", drie éét» a liters geschreven cn geregis seerd door Willy van Hemen, gespeeld door Ida Wasserman en Joris Diels; Tussen de scènes twee korte balletten door 11 aunie v. Leeuwen cn Kudi Danl- 7.ig. Na besluit van het gepubliceerde programma een verrassing; suil7.en dinc l.g.v. het inschrijven van het half- miljoenste lid van de VARA. f Advertentie LM.) Van Nelle bestellen! BONN Kanselier Adenauer heeft beloofd het komende voorjaar een bezoek le brengen aan Japan. Dit heeft het vooraanstaande lid der liberaal-democratische partij, Itsjiro Kono gisteren meegedeeld. Voor het bezóek is nog geen da tum vastgesteld. (Advertentie l.M.) Akkertjes 1 werken zonder J tijdverlies JÊ tegen kou ^8 of griep ■m flitsen uw klachten weg (Advertentie l.M.) Van Nelle bestellen! TV-camera's stonden gisteravond, opgesteld in het Chr. Instituut voor blinden en slechtzienden „BaTtinieus" in Zeist, icaar de di recteur. ds. A. de Vries, (geheel links) de avondtoijding leidde. Joliam Kaart en Ton T.ensi.nk ün „De pijnbank" De PIJNBANK", het tweede televisiespel van Rod Ser- ïing, de auteur van „Requiem voor een zwaargewicht", dat de AVRO op donderdagavond 10 december van 8.50 tot 10.10 uitzendt, heeft als bezetting van .de hoofdrollen: Johan Kaart als Edward Hall sr., Ton Lensink zijn zoon Ted Hall jr., Guus Oster 'als Sieve Wasnik, Henk Rig- ters als Sam-Moulten en Yda An drea als Aggie. De regie berust bij Theun Lammertse. Het stuk stelt het probleem van Amerikaanse militairen die in de strijd op Korea krijgsgevangen zijn gemaakt door de Chinese en Noord- Koreaanse tegenstander 31a niet be stand zijn geweest tegen de com munistische agitatie en propaganda. (Advertentie LM.) Van Nelle bestellen! Vanavond (Advertentie L.M.) Van Nelle bestellen! Luch t v a ar Har i ev e n Z.-Amerlka-Europa nu vastgesteld PARIJS Tien luchtvaartmaat schappijen, die luchtlijnen tussen Europa en Zuid-Amerika onderhou den, hebben woensdag in Parijs be kendgemaakt dat hun tarievenoorlog ten einde is. Besloten is van heden af de door IATA vastgestelde tarie ven te volgen. De tien betreffende maatschappijen zijn K.L.M.. Air France, Lufthansa, Al Italia, B.O.A.C.. Sabena. Swissair. Iberia. Panair do Brasil en Aerolineas Argentinas. (Advertentie l.M.) (Advertentie l.M.) Van Ne!!e bestellen! Ut'ZfE <AAN Z'N &ï2\cm VAT IETS MIS IS. QA& CHA(?L£$. HALLO CAPOL., wat ze er uêfuit!" |EN pan te Se- DENKEN OAÏDIT |Hfr£!NC> ^-4 - zuilen we rtRuöüflflN enT nee,we GflflN MENEER F0C>G VERDER jttf&T NftflR HUb wrers ...ytfatVJtn?/ dro6£ kleren ItKuulran mnpt flANrRfKKEN' A IK HAD DE f ÊU6ÊD OOK 5TEV/- Gêkwm" Moeten houden, iic DENK Dflf IKfif6ELE!D WÉRD Door Htr verhaal over die DPQOtöCHUURi Jfl.lK BEN ALLEEN VRtttmCst- .SCHROKKEN! J fllLtï IN ORDE .MET JE, KIND? ringen van de fraters, dringt het langzaam tot Fred Conway door, dat iemand moet hebben ge probeerd zijn neef te. vermoorden. „Komt u mee naar onze school", zegt een van de fraters, „daar kunnen we deze man rustig ondervragen". teld aan zijn pleegmoeder en via Somaï deed het verhaal snel de ronde. Pioco staat te trillen op zijn benen en het angstzweet staat op zijn voor hoofd. Dan naderen ook Fred Conway, zijn vrouw, kapitein Rob en Robbie. Uit de verwarde mededelingen van de inboorlingen en de verkla- De -fraters komen nog net op tijd. Vier stevige mannen hebben Pjoco gevangen genomen en naar hun jezichten te oordelen zijn zij in staal de maa te lynchen En nu horen zij ook, wat de ciland- ba woners zelf al wisten: Pioco heeft geprobeerd Anaho le vermoorden. De ioneen heeft het ver-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1