Terugblikken OP EN TOP DROP moord boord Donderdag 17 december. 1959 (Advertentie LM.) Radiodiscussie Londen. Parijs, Berlijn, VS Pret in de Nederlandse radio (III) (Advertentie t.Af.) neus,keel en borst van vastzittend slijm ERNSTIGE MUZIEK IXaUlf. 8.05—10.15 AVRO- Het Radio Filhar monisch Orkest o.l.*. Bernard Hai- tink met de violist. Willem Noske in werken van Hiindel, Mendclssohn- Barthold.v, Honeggcr en Kavel. U-Ofl—11.40 NCRV. Alf Cinder be speelt hei orgel van. de NicnJai-kerk In Utrecht.. JAZZ 10.1010.20 NCRV. Duke Ellington en ziju orkest spelen de suite „Black, brown and beige" van de dirigent. UCHTE MUZIEK 11.05—11.55 AVRO. „Gil de wereld van het amusement" onder redactie van Gijshert Nieuwland en Jan Koop man m.m.v. Max Tak. GESPROKEN IVOOR» Otig. 8.55s.ift AVRO. „Ik herinner mij waarin tie Car eisen her inneringen ophaalt uit haar toneel loopbaan. DIVERSEN 7.05800 AVRO, „Ga ét eens even voor zitten", met lichte plaatjes en een aflevering van „Koek en ei". 8.IH110.00 NCRV. Amusementspro gramma „Vlag In top". Televtsif NA het jonrnaai en weeroverzlcht <8.00een programma van de NCRV. Dit omvat: 8.30 Peter van Campen met „Film-, kader". *.40 Hei romantische TV-spel „De erf gename". HVÏil Dagsluiting door ds. C. M. de Vries. •rtpvf i WITTE TANDEN DROP HEEFT HU EHNOG IETS OVER M'J SSsw >^^^LIEÏN^ Ipii |Él»f^DAT HL) JOt JE 1 MOEDEI GO EP KENT WE HEfcBtN OP WET STPAND SEN OUWE TOVENAAR ONTMOET. 1AN. ZO MAL-.i AL DIE TUD DkT W'J TÊSEN M'J PRAATTE, KEEK WU^SïSwï^^S^®3Bi NAAI? CAROL. HU IS EEN KNAPPE KOP-EN GENOEG MAAR VOOR Z'N PLEZJEP GEEFT MU ME BULESSEN SINDS IK j||| VAN OXFOBD BEN WÊGGE6TKiDRDi jé-f /S *t nou klaid. Clyde of Cliede die rivier in .Albion, so ■perfide?"' j dacht vanmorgen de man van 't ANP. De luisteraars hoorden de keus die I hij dee: j de naam „Clyde" werd. dat beluisterde ieder, een raar, dom, maar ook grappig ge-Ciieder. '□tidr"1"" moet\T mbtaknold tracvs BmTseWEE5T zun.- r^N GESCHIKTE KEREL MAAR W'J BESCHOUWT ZICHZELF" ALS 'N y N. CASANOVA .X I MOSKOU De Sowjet-Unie bouwt voor Afghanistan een televi sie-hulpzender te Termez waarmee programma's uit so-mmige gebieden van de Sowjet-Unie in Afghanistan ontvangen kunnen worden. #'tr DAT 'vertelde HU JA.. F00Ö 2£6T: "Mffff# H£r3l££K DHTDEZêMfó 6£f/v roma ópmotfm ZE OPECLDEN RU'JD 6RIEZEU6E 3TUKKEN nerötcMCN en moordenaars en zo ek Kwam HLTIJO WEL EÉN ROlVfiN EEN HEKO IN VOOR... 0a_Dor dacht IEDEREEN TEN 'S. wndte; BÉDOELf U Dfll ER EEN TO NEELSPEELSTER Wfl5 DIE VOOR HEK3 SPEELDE Olga windt zich meer en meer op. Op die mamei verliezen ze uren cn als zij niet stipt op tijd aan komt. mist 'e haar contacten. „Ilct Is .Htemaaj jouw schuH. Tierba". zegt zij. Jc had er voor moeten zorgen, dai wij onmiddellijk dooi voeten naar de plaats waai ik moei worden afgezet, maar JÜ ^<?bt bewust te veci risico's genomen

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1959 | | pagina 1