I Heuvels voor Merkwaardige brief van minister ontvangen briitfa -tarwe Paard genoot ontbijt in een niemandsland Vergadering Kamer van Koophandel AGENDA VOOR DE KANTONRECHTER Kamer nam afscheid van haar nestor, de heer Hoogendam Stremming verkeer Koninginnebrug JANSE - Herenmodes BALANS-OPRUIMING Zeer veie koopjes gezondheid VAN DER VLERK Cabaret en Pipo bij N V V-bes Luurders Om de Rembrandt- libre beker Niemand de deur uit zondereen Brinta-ontbyt! SEizaEN- OPRUfMING Schied. Kunstkring met„Sissy" Kam garen hërencost üums 89, Pantalons, kamgaren cn Terlenka 24 Damesmantels Jtpngens Mohty-coaits, Sterke.."puffel7 jaah junioren v. - .0:^A-y, Corduroy-pantalons. Allé maten (flanellen herenpyama's. Prima pasvorm Donderdag 14 januari 1960 (Advertentie l.M.f Dit .merkwaardige „heuvelland" hebben we sinds gen. lerioijl aan de 'overkant van de Schie, waar men kort in Schiedam gekregen. raX.ten noorden van de óók bezig is «tel: het storten van het zand. men het Parallelweg. De „heuvel-rij" links is een onderdeel werk maar niet ziet vorderen. Trouwens ook elders van het zandlichaam dat daar gestort is voor dc aan- op het tracé van de toekomstige Rijksweg ziel men Iep van de toekomstige Rijksweg 20. Door de ver- dat verschijnsel: er wordt maar zand gestort en de tekening op cle foto lijkt het zelfs wel of de hoop baan komt maar niet omhoog, althans niet in be- hoger ie dan de (ook hoge) bebouwing ven de Pa- duidende male. Dat komt door de weke bodem in rallelweg (rechts). Zo erg is het nu ook weer met, Tr T' -„a.- j j j r,_ maar enkele meters hoog is de dijk toch weer wel. Kethelse gebied, terwijl ten noorden van de-Pa- Hct grappige is echter, dat het zond voor de opho- rallelweg het terrein jaren geleden opgespoten is ging van de baan daar bij de Parallelweg blijft lig- geworden era de bodem er vaster is. Enige voorbeelden uit onze collectie Overjassen, tweed.velours,mohair 79. Blazers en sportcolberts. 267! De Konlnginncbrug over de Bui- lens luis te Schiedam zal op 15 janu ari a,s. vanaf 7 uur v.m. of zoveel langer of korter dan nodig mocht bljjkcn, ïn verband met de uitvoering van herstek werkzaamheden, zijn af gesloten voor alle verkeer met uit zondering van voetgangers. Ook het scheepvaartverkeer zal hierdoor zijn gestremd. Advertentie IM.) Damestailleurs met en 2onder bont 49. Advertentie IMJ Jongens pantalons. Wol met polyester. 6-7-8 jaar VLAAKDIXGËN. Voorafgaande aan de bijzondere Nieuwsjaarsbij- «enkomst in zaal Harmonie hield woensdag de Kamer van Koophan del en Fabrieken voor de Beneden- Maas een korte vergadering. De heer C. H. Buschmann werd als voorzitter .en de heer P. C. Hoo- gerwerf als ondervoorzitter herko zen. ïn de ontstane vacature B. G. Hoogendam (eveneens ondervoor zitter) werd nog niet voorzien. Met 20 der uitgebrachte 21 stemmen werd de heer F. Stercnberg, directeur van X.V. „De Papaver" te Schiedam, als lid benoemd. Er is thans nog één vacature. De vaste commissies wer den voor 1360 in dezelfde samen stelling herbenoemd. Bij de ingekomen stukken bevond zich o.m, een brief van de minister van volkshuisvesting en bouwnij verheid van 21 december 1959. die a<;or deze excellentie persoonlijk was ondertekend. Als antwoord op de petitie van de Kamer om meer aandacht voor de woningbouw in het ressort van de Kamer, omdat de industrie zich niet voldoende kan ontplooien door een tekort aan wo ningen voor hun (gedeeltelijk aan te trekken) personeel kwam aan het POPLIN O,PO Bovendien 10CV korting op alle NIET AFGEPRIJSDE ARTIKELEN De zaak naar uw smaak Hoogstraat 93 Schiedam Partij herenoverhemden. Poplin en no-Iron Heren- en jongenspullovers drastisch in prijs verlaagd! (Aavertentie LM.) Bellen btf ongeval: G.G. en G.D Tuinlaan 80. telefoor 69290- Pohtie-alarmnummer 64666. Apotheker nachtdienst: Rembrandt- apotheek, Rembrandtlaan 5- R.K. Lecv/aal en Bibliotheek. Dam. geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur: zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven: ge opend maandag van 19—2039 uur; dinsdag van 9.30—16.30 uur en van 19—20.30 uur: woensdag van 9.30—16.30 uur: donderdag van 9.3012.30 uur; vrijdag van 9.30—16.30 uur en 19—20.30 uur zaterdag van 9.30—16.30 uur. Zondags gesloten, Stedelijk Museum, dagelijks geopend van 10 tot 17 uur en zondags van 12 tot 17 uur. „Schiedammers to nen hun kunstbezit". BIOSCOPEN Passage, Alleen 2 uur: „Charlie*s tante". Monopole: wegens verbouwing ge sloten. DIVERSEN Beurs, van 10 tot 10 uur: vogelten- toonstelling. j Passage.-8 uur; Toonkunst-concert. Musis Sacrum, 8 uur; Vita Centrum Ned. Demonstr, IR. V. MULDER Ir. W. Mulder van de Provinciale Planologische Dienst in Zuid-Hol land heeft woensdagmiddag in zaal Harmonie te Vlaardingen voor de leden van de Kamer van Koophan del en Fabrieken voor de Beneden- Maas en de vele aanwezige gasten een causerietje gehouden over ver- keersvraagstukken in het gebied van de Kamer. Althans, zo was zijn toe spraak aangekondigd. We hebben wel begrepen, dat de geprojecteerde Benelux-tunnel bijzonder belangrijk is. Het gelukte de spreker niet ae aanwezigen te boeien. (Advertentie IM.) J u wclicr-Horloger Rottcrdamsedijk 268 Schiedam Nog nooit brachten wij In een Opruiming zo'n grote collectie «nodieuse tassen voor zo'n lage prijs. Denkt tl eens In! Voor nog géén twee gulden kunt U nu uitzoeken... de laatste model lenïn zwart cn diverse mode kleuren... w.o. hele series voor het voorjaar In wit. zand, beige enz. Visitetassen die het dubbele en driedubbele gekost hebber» ...te kust en te keur.door elkaar voor éér» ongekende Op- rvimingsprijs. Op woensdag 27 januari organi seert de NW-Bestuurdersbond twee feestelijke bijeenkomsten in het Volksgebouw, 's Middags om twee uur treedt het gezelschap van Jan Dassen op met het programma „Pj- po de down. Het is voor kinderen van zes tot twaalf jaar. Kaarten aan dc bekende adressen, 's Avonds om acht uur is er voor de bestuurders een cabaret-programma. Jan Dassen brengt „Buiten beeld", waarin optre den: Cristcl Adelaar. Jan Pruis, Guus Verstracte, Cor Witschge en Joop Reijnolds. Irx poule 2 voor de Rembrandt libre beKer -zijn gespeeld bij de b.v. „De Sluis" te Schiedam: K Schra 44 42 51 6 0.82 Gl Bezemer 46 46 5L 5. 0.98 A, v d. Roest 38 37 42 5 *0.88 F. Bosman 32 32 .42 s «.76 G. Buddebdhmer 34 34 30 6 1.13 M, .Schwagemiaa ,20 .14 30 3..■•«.46 (Advertentie IJM.) Gistermiddag era -avond is er nog druk geschaatst op de sproei- ijsbaan in het tennispark Spie- ringshoekDoor dc sneeuw die het rijden op de singels era vij vers in de stad erg beztvaarliik, zo niet onmogelijk maakte, zijn de schaatsers naar die baan ge dreven. Ook daar lag nog sneeuw op het ijs, maar dat scheen de liefhebbers «iet te deren. (Advertentie LMJ KOOPJES 10%-20%- 30 40 - 50 KORTING bp kwaliteitskJeding voor dames en heren NA Zó Uü kei va* tn de bprdetil-k Vrijdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze honderder» visitetassen ïn '^pyjgf[ tientallen mo- MrSw/C dellen en kleuren ff door elkc-ar voor ff Voor de Schiedamse Kunstkring komt de Hoofdstad Operette op don derdag- 21 'januari een voorstelling geven van de operette „Sissi," van Ernst en Hubert Marischka op mu ziek van Fritz Kreisler en. Johann Strauss.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1