Gusto's draagvleugelboot heeft Noorse interesse SuihI wast stralend wit, SUNIL Hoofdstad Operette voerde „Sissi" op Binnenkort j proefvaart i guldén prijsverlaging WALD0-TAXE A. Frank overleden Acetyl een fles in brand Inbraak in fabriek WITTER DAN DE WITSTE GEIT Zaalhandbal- programma Econoom werd slachtoffer van geslepen oplichter Echtpaar ontsnapt aan kolendampvergiftiging SCHIED. KUNSTKRING SVV 2-DFC 2 in alle B 75 64.65.0 (3 lijnen) Wie heeft iets verloren Onbekende reed f iclscr aan Aangereden bij hel oversteken In Techn. School R. Kruis-colfecte i.v.m. watersnood Lezing Oost en West over Ethiopië j j Burgerlijke sland Aan gevolgen van aanrijding overleden SCHROOTFRAUDE blijft hangende zaak in en spaart uw linnenkast nooit hielden fomer chten aken heeft linens lerge- fnocs- ogger s ge- kvond heve- braor- r.vlol peri" paren. nhtak. plug!" I natte Imend LffltW- ;,pS5- fc:.op- 'sten- i: Uït- iteen- olvctl K-Het xu'eus di die mvt-. #?aia an; de a,C(dis trok* ÊVgc- jlpod- ereen hond sjaren;, eurd- föken colle- Zacerdagmorgcn om 9 uur begint de verkoop van deze hoogpolige Smyrna karpetten. 225 x 320 cm. jj. in een warm- getinte kleur- IfiVJ stelling Vrijdag 22 januari I960 De N.V. Werf Guslo v/h fa. A. P. j Smolders te Schiedam, die zich spe- ciallseert in het bomvcn van „vreem- de" vaartuigen (denk maar aan het drijvende booreiland „Scashell":) is «inds enige tyd bezig met het bou wen van veer een vreemd model, „j. draagvleugelboten, die men in de Nederlandse wateren zelden of nooit zal rien. Vüor f3e Rataafse In ternationale Petroleum Maatschap pij bouwt Gusto op een Zwitserse licentie vier van dergelijke ongewo ne vaartuigen. Twee daarvan zijn •creed gekomen en de tweede zal dezer dagen beproefd worden. Nu blijkt ook in het buitenland belangstelling te bestaan voor deze in Schiedam gebouwde, draagvleu gelboten. Zo zal deze proefvaart ook bijgewoond worden door een groep Noorse industriëlen, onder lei ding van Z.E. minister Varmann, mi nister van Transport! Verder maken van deze delegatie deel uit de heer Barton, secretaris-generaal van het Ministerie van Transport, de heren Jens Schulz en Ëngeseth, directeuren van Seböycns BiJcentrale A/S te Os lo; de heren Steffense en Bugge, di- resteurej) van Mörc Romsdal te Fytkesbntar en de heer Borgen van de tona P..A. Musaeus te Oslo. Do bedoeling van doze Noorse delegatie is om de mogelijkheden te onder- zoeken van 't gebruik van de "draag- j vleugelboten in de Noorse wateren, i Wanneer deze draagvleugelboten een snelheid van ongeveer 40 kra per uur bereikt hebben, gaat de boot zich op de draag vleugels boven het water verheffen on zo kan dan een snelheid van 65 a 70 km worden bereikt. De bootjes zijn geheel van aluminium gebouwd, met dien ver stande dat de draagvleugels van Werf Gusto deze boten naar een Zwitsers ontwerp voornamelijk voor r de export zal bouwen. Zó zier. de by Werf Guslo gebouw de dru;tyt;lc)iGelbcten er in voile vaart uil. De leden van de Schicdamsc Kunst- i uitbeeldde. Het zenuwtrekje van do roestvrij staal zijn. De voortstuwing j ^v. kring hebben zich gisteravond In het Passage-theater best vermaakt hij de opvoering van de operette „Sls- si" door de Hoofdstad Operette. Er geschiedt door een hoofddieselmo tor Mercedes Benz van 1350 pk met een G. M, hulp-dieselmotor van 100 pk. De boot, die een bemanning krijgt van drie koppen, zal 50 pas sagiers comfortabel kunnen vervoe ren. Zijn deze draagvleugelboten in Nederland (nóg?) vrijwel onbekend, op de Zwitserse meren ziet men ze geregeld gebruiken, terwijl ook in dc Italiaanse Straat van IVlessina deze „vliegende vissen" voor de verbin dingen gebruikt worden. Vandaar dat Zondagmiddag spelen de SVV-re- serves aan de Bosrand de uitgestel de wedstrijd tegen het Dordtse DFC. De wedstrijd in Dordrecht ein digde in een 20 zege voor de rood groenen, zodat men er op kan reke nen dat de Dordtenaren ditmaal hun huid duur zullen verkopen, temeer daar men ook bij DFC de punten hard nodig heeft. Het kan een span nend en interessant duel worden. erd goed gezongen geroutineerd (Advertentie l.M.J Om U te laten zien, dat het menens ij, olt Gabr. Cosier een opruiming aankondigt, geven wij U hier eer» aanbieding die haar weerga niet kent. Ui tin br ten de herenjas in een voorname stof, genre teddy- obey, in zeer moderne kleuren. Gedistingeerd, vlot model mat pri ma afwerkingen royale coupe. U staat verbaasd over de prachtige kwaliteit J Coster bv/1 |jt zijn opruiming. Want deze Jas, met de normale verkoopprijs von W m koopt U nd, zolang de voorraad strekt, maten voor - Geen post-of telefoonbestellingen. ROTTERDAM: Korte Hoogstraat XI Meent tik. Goudse- •mgel Katendl. taoeiJiJk Dorpsweg Wen.Kruiskade 35 a UlDEN: Haarlemmerstraat 25 T geacteerd en gemusiceerd en het kleurige schouwspel viel ongetwij feld bu iedereen in de smaak. Een merkwaardige ervaring was het wel, de acteurs ook nog reclame te horen maken voor sigaretten en eau de cologne. Het succes van de avond was Fritz Steiner. die een overste-met-een-tic (Advertenlie LM.) Een van de steunpilaren van Her- mes-DVS de heer A. Frank, firmant van een houthandel, is maandag j.l. plotseling overleden op de terugweg naar Nederland, na een zakenreis naar Zweden. De heer Nol Frank ontving vorig jaar de gouden speld wegens het vijftig-jarig lidmaatschap van Her- mes-DVS, waarvan hij ook ere-lid was. Tot het laatst heeft hij zijn club gediend, hoewol hij sedert ja ren in Wassenaar woont. In sport kringen was de heer Frank een be kende figuur. Zo was hij ook oud- waterpoio-speler en zwemmer van RZC. Bij Hermes wordt jaarlijks nog de Frank-beker uitgereikt aan ver dienstelijkste clublid. Zaterdagmorgen zal het stoffelijk overschot van de lieer Frank op Westerveld worden gecremeerd. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9— 12.30 uur cn 2—6 uur: IJzeren gewicht; triplex-plaat; jxwengel voor motor van auto; 1 zak met balen. Te bevragen bij de vinders: Ring met sleutels, mevr. Verhaal, Oosterstraat 14; keldersleutel, mevr. Zoetmulder, Burg. van Haarenlaan 971; huissleutel, v, d- Boer, Loeff- straat 42; ring met sleutels, H. Veld man, Mariastraat 81; ring met sleu tels, F. Soomer, Pr. Fred. Hendrik straat 29 b; rozenkrans, J. v, Ekeren, Pr, Mauritsstraat 18b: witte hond, W. v. d. Gaag, Fr. Florisstraat 24; klein wit hondje, kantoor Veveo, Wiliemskade 15 (bedrijfslnborato- rium); kanarievogel, J. y. Ekeren, Pr, Mauritsstraat 18b; slede. Coster, Ant. Muïjsstraat 19b; houten slede, Ravensbcrger», Donker Curtiusstraat 17; aktentas en fietsslot, Thijssen, Donker Curtiusstraat 58; paraplu- hoes, Eijselstein, Prof- Kamerlingh Onneslaan 171a; damesportemonnaie met inhoud, C. Schop, Populieren laan 34, Kethek bruin glacé heren handschoen (R), W. de Wolf. Nieu we Haven 293a: I p. bruine heren- glacé's, J. v. Beek, Lekstraat 32a; bruin lederen handschoen, J. v, d. Meij, Fabristraat 20b; 1 p. hand schoenen, half leder, half wol, IJs salon La Venezia, Passage 1; grijze herenwant en grijze kinderhand schoen, Wetsteijn, Dr. Boslaan 28; rood bewerkte kinderhandschoen. Den Brinker, Ant, Muijsstraat 14a; bruin glacé kinderhandschoen (R), Goudappel, Dr. de Visserlaan 34; 1. bruin kinderwantje (L>, Breeman, Meeuwensingel 118, Kethel.; 1P'®r rode dames wanten. H. Ham, Kerk- laan 48, Kethel; grijze wollen hand schoen, J- Lansbergen, Polderweg 86: Kethel: 2 ronde kaasjes, A. Leli- veld, Troelstralaan 26; 2 kaartjes wol, Zwanenburg, Lange Achter weg 29a; bruin wollen shawl A. Korveleijn. Prot Kamerlingh On- 'peslaan 137a: witte sok, J- v. d. Horst, Tollensstraat 29b: wit kinder schoentje CL), A. de Wit, Nie. Beets- straat 6b; 1 p. sokpantoffels, Zoet mulder, Burg. v. Haarenlaan 971; mohair shawl, H. Oosterholt, JuL v. Stolbergltraat 4; kinderkaplasjs. Tilborg, v. Ostadelaan 32c; wit ka toenen broek en hemd en baddoek, M. v. d.. Windt, Lange Kerkstraat 18; gouden ring. Portier Ver. Glasfa brieken. Buitenhavenweg: heren polshorloge, Molenaar, Broersvest 115: bedrag aan geld, Engclage, Oos- terstraat 111. overste was wel aardig, ook al kre gen we het in de loop van de voor stelling meerdere malen te zien; Jan Handerson. was de jonge Franz Jo seph, die vooral in duel en samen spel met Lizzi Schdffmann als ,.Sis- si'\ bet publiek wist te ontroeren. Herman Vatsner en Hedy Rapp wa ren een grappig echtpaar, de ouders van Sissi en haar zuster, die over tuigend gespeeld werd door Louise Maertens. Claire Clairy gaf enkele malen een leuke parodie van een opera-zangeres. Het koor zong goed en speelde enkele intermezzi met gratie. Het Hoofdstad Operette Orkest stond on der leiding van Wilhelm Rettich. Een langdurig applaus en verscheidene open doekjes beloonden de artiesten. Op 25 februari geeft het Rotter dams Toneel een voorstelling van „Een hete zomeravond" voor de le der» van de Schiedamse Kunstkring i AH' 'fteiuu t M I grondige Opruiming in onze grote voorraden linnen bood- schaptassen. Niet enkele, neen, honder den stuks, waterdichte bood- scha piassen met voorzak. uit de serie van 8.90... versterkt met tuigleder en voorzien van ronde, lederen handvaten... En grote bood schap-en weekend tassen met nem, van ó.25,. de handvaten met ieder aan het IJzersterke linnen bevestigd. Beide soorten tassen van een van de bekendste lederwaren- fabrieken, kunt U nu uit zoeken voor nop véén vier euirfon. Zaterdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze beide soorten boodschap-en weekend tassen, in .diverse ruitdessins, door elkaar voor één prijs, i De 24-jarige fietser J. M. is gister- morgen omstreeks half acht op de Nieuwe Haven (tussen dc Wesierka- i de en de Schoolstraat) van achteren aangereden door een onbekend ge- j bic ven bromfietser. Dc fietser was I gestopt om iets aan zijn fiets in orde j te brengen. Hij liep oen wond op aan i zijn rechterbeen en is door een pas- I gerende GG en GD-aulo naar het Gemeenteziekenhuis gebracht, waar Op de Singel i? de 25-jarige voet- j hij is behandeld, ganger W. de Jong aangereden door i De Schicdamsc politic vraagt de de bromfietser A. W, toen hij on- onbekend gebleven bromfietser zien voorzichtig overstak. Hü liep een gc- te willen melden aan het hoafdbu- kneusd linker-bovenbeen op en is I reau in de Lange Nieuwstraat. Ook door de GG en GD naar zijn woning zou de politie graag mlichtmgcn Bellen bu ongeval: G.G. en G.D Tuiolaan 80. telefoor 69290. PoItUe-alarmnummer 64666- Apotheker nachtdienst: Gouka en Co., Groeneiaan 127. R.K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam. geopend tedere dag (behalve maandag» van HBO tot 16.38 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur: zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en BibMotheek, Lange Haven: ge opend maandag van 1920 30 uur; dinsdag van ».3ü— 16.3Ü uui en van 19— 29 30 uur: woensdag van 9 3D— 16.3U uur; donderdag van 9-30—12 30 uur; vrijdag van 9.30—16.31) uur en 19—20 3D uur zaterdag van 9-3(1—16.30 uur Zondags gestoten Slede lijk ftlusrum. dagelijks geopend van 10 tol J7 uur en zondags van 12 tot 17 uur ..Schiedammers to nen hun kunstbezit". BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: ..Some like it hot". Monopntc, 2. 7 en 9.15 uur: „Vuur boven Azië", DIVERSEN .Musis Sacrum, 8 uur: Soc. De Vrij- heid. Feest: Wijkcentrum. 8 uur: NCVB-Nicuw- land. Lezing, r Sursum Corda. S uur: Demos. Le- I den vergadering. Gistermiddag, raakte in de Tech- nische School aan de Mgr. Nolens- laan een acetyleer.fles in brand, het- geen grote consternatie verwekte. Omstreeks half drie wilde de onder- wijzer J. Hoegen gaan lassen in de l smederij. Toen hij het gas ontstak, begon plotseling de fles te branden. Hij kon dc afsluiter bijtijds nage noeg dicht draaien. Toen daarop I zijn bluswerk met een schuimblus- ser niet hielp, stuurde hij de acht- tien leerlingen het leslokaal uit en waarschuwde de brandweer, die kort j daarop onder leiding van de heer I Keuzenkamp hel vuur bluste met j een nevelspuit. Dc acctyleenfles en een zuurstofflos, die ook verhit was, werden in een vij- .r jn de buurt geworpen. De brand beschadigde de muren van een lokaal. De oorzaak is vermoedelijk lakkage aan de fles. Gisternacht is ingebroken in het fabriekspand James Walker en i Co. Ltd. Lange Haven 117. Er wer- i den bureaus opengebroken, maar i waarschijnlijk: hoeft de dief niets van i ztjn gading kunnen vinden. Uil de auto van mevrouw W. I C. C.—den H. die in dc Lorcntzlaan slond, is een zijruit gesneden. vervoerd. fAcfuerteretie fJW.J RENAULT agent II Voor de zaalhandbalcompetitie in district "West B is voor zondag a.s. geen programma vastgesteld. Zowel in de Energiehal in Rotterdam als. in de Houtruslhallcn in Den Haag I zullen alleen afdelingswedstrijden plaatsvinden. De heren van DWS komen in het veld tegen St. Lodewijk en hoewel onïfe stadgenoten ip hun sterkste for matie zullen uitkomen met o.a. Sig- mond, Voogt en ten Bosch, zullen zij het niet gemakkelijk krijgen te gen deze Rotterdamse ploeg. Dames 2 van Wilton moet de strijd aan binden tegen Oliveo uil Pijnacker; de rood-witten hebben in deze zaal competitie al enkele goede prestaties geleverd en zondag zullen zij de volle winst kunnen behalen. Dames 2 van DWS komt uit tegen WIK 2 uit Vlaardingen. Na de goede prestatie van afgelopen, zondag kan ook op winst worden gerekend. Heren 2 van Wilton speelt zondag tegen Meeu wen 2, Onze stadgenoten hebben de eerste ontmoeting met 150 gewon nen, dus kan worden aangenomen dat ook nu weer de winst mee naar Schiedam komt. Ook de afdeling Schiedam van het Ned. Roode Kruis houdt een collec te ten bate van de slachtoffers van de watersnood in Amsterdam-Noord en wel op zaterdag 30 januari. De opbrengst komt geheel ten goe de aan de slachtoffers van deze wa tersnood en staat dus geheel buiten de jaarlijkse campagne ten bate van het Roode Kruis-werk. Collectanten kunnen zich aanmel den elke werkdag van 91 uur in het Roode Krufe-gcbouw, Lange Nieuwstraat 197 en bovendien op vrijdag 29 januari van 19.30—21.30 uur en zaterdag 30 januari de gehele j dag. j Voor de afdeling Schiedam van de Kon. Vér. ..Oost en West" komt de heer K. J. Junius Ingerman in het gebouw voor Sociaal Christelijke Be- langen een met lichtbeelden en gra- mofoonmuziek geillustreerde lezing houden over Ethiopië. Introductie j voor deze avond is toegestaan. Aan j de zaal zijn gratis kaarten beschik- baar of bij de secretaresse, tel. 67307,1 I krijgen van eventuele getuigen van dit ongeval, GEHUWD: J. C. Maltha, 27 jr en M. van .Loosbroek, 22 jr; G. Droge, i 25 jr. en T. de Bruin. 22 jr; M. Ver waal. 22 jr en J. Vrij en hack, 21 jr; P. W. Meijer, 28 jr. en M. Putters 18 jr; B. J. Koe vermans, 31 jr cn J. Tli. Daniels. 25 jr. 1 ONDERTROUWD: J. B. Ahlers. 28 jr cn M. J. L. de Groot. 27 jr; A. Bessemer. 23 jr cn Th. Smtdh, 21 jr; J. G- M. Hulst, 29 jr en M. J. A, Petcrse, 24 jr; W. van der Pluijm, j 28 jr en Ch. Keiler, 18 jr; Th. P, van Schcijndel, 23 jr en J. C. van i den Oever, 21 jr; J. J. Veldhoen, I 22 jr en P. J. M- Kuijl, 19 jr; J. M. Wallenaar, 31 jr en W. M. Willem.se, i 23 jr. I GEBOREN: Ronald J., zv A. H. De 53-jarlpe belastingconsulent M. de Graaf, die op 15 januari op de Broersvest onder een achterwiel ran i een RET-autobus terecht kwam en werd overreden, is gisteren In hef Gemeenteziekenhuis aan zfjn ver wondingen overleden. Slraulhandel ml 's Avonds levering van liehtpetroleum DEN HAAG. Hel hoofdbedrijf schap detailhandel zal ir. zijn woens dag 27 januari in het gebouw van de S.E.R. in Den Haag te houden open bare bestuursvergadering een ver van der Horst en L. P. M. Hoender- j roek bespreken van de afdeling kamp; Jeroen J. M., zv M. G. van der Hoff en W. A. RemmerswaaJ, OVERLEDEN: J. J. Snel, 61; N. Doesburg, echtg. van D. Zwaan, 64 jr. (Advertentie LM.) V/ie na deze Opruiming nog te laat komt, en terecht de schuld aan de wekker moet geven, heeft deze advertentie beslist niet gelezen. Want voor al onze klanten staan er morgen honderden import wekkers klaar, kwallteits wek kers met koperen uurwerk, sterke veer en heldere bel enbovendien een jaar volledige garantie. Onze hele voorraad wekkers van 6.50 worden morgen ver kocht in de Opruiming voor nog géén drie en een halve gulden. Zaterdagmorgen om:9 uur be gint in on2e huishoudafdeling f benedenJ dc ver koop van deze wekkers, 'n moderne frisse kleuren, voor markt-, straat- en rivierhandel om uitbreiding van de bezorgtijd van liehtpetroleum tot acht uur 's avonds. Voor het afleveren van huisbrand olie op werkdagen na zes uur 's avonds door middel van tankauto's is reeds eerder vrijstelling verleend. DEN HAAG Onlangs heeft de i heer Louis Worms in Den Haag rae- I de gedeeld, dat hem bericht was dat i zijn klacht over de schrootfraude te- gen de Hansa Rohstoffverwertungs j G.tn.b.H. te Dusseldorp in behande- ling zou worden genomen. De voor lichtingsdienst van het Oberlandes- gerlcht In Dusseldorp heeft thans medegedeeld, dat de hierover In de Stralend wit wordt uw wasgoed met Suniï. Bleken en blauwen mag u overslaan, TJ wast minder, u spoelt minder, u wringt minder. Uw wasgoed slijt dus minder! U - en hon derdduizenden andere huisvrouwen - merken direct dat het hemelsblauwe SuniL tegelijk het modernste en het degelijkste wasmiddel is. De mooiste witte geit verliest het van uw stralend witte was l Neem meteen het. voordelige reuzenpak 5" (Van eert onzer verslaggevers) Een 28-jarlge bedrijfseconoom uit IJmuiden is het slachtoffer gewor den van ccn vrjj ingewikkeld geval van oplichting. Hij viel in handen van de 26-jttrfge r|j-instructeur T. v. d. n., die hem met mooie praatjes duizend gulden afhandig maakte. De oplichter stond gistermiddag voor de Rotterdamse rechtbank te recht. Hij hoorde tien maanden met aftrek tegen zich eisen. Van der H., die reeds eerder dit jaar voor eenzelfde delict werd'ver oordeeld, maakte op 29 oktober in een café kennis met zijn slachtoffer. Vier dagen later had -hij hel geld al te pakken. De instructeur vertelde dc eco noom, die in Rotterdam een huis zocht, dat hjj woningen liet bouwen in Sehiebroek. Hij zei. dat hij hem wel een koophuis van 15.000 kon bezorgen. Hij wist ook wel een Duitse pers verschenen berichten on- j I juist zfjn. I Het Oberiandesgericht heeft mee- i gedeeld dat slechts waar is, dat in- gevolge een aangifte van de heer j Worms ecu strafrechterlijk onder- i zoek tegen leden van het personeel van de Hansa Rohstoffverwertungs j G.m.b.H. aanhangig was. Dit onder- zoek is evenwel in augustus 1959 door i de openbare aanklager beëindigd, Aan de heer "Worms is naar aanlei- j ding van het door hem tegen deze i beëindiging ingebrachte bezwaar- i schrift door hel openbaar ministerie in Dusseldorp medegedeeld, dat zijn brief zal worden beschouwd als „Dienstaufsicbtsbeschwerde" en zal worden onderzocht na liet ontvangen der akten. i Dit betekent dat nog zal moeten worden onderzocht of er aanleiding bestaat op de aanvankelijk genomen beslissing terug te komen. Het nieu- we onderzoek zal zich dus alleen uit- maatschappij, die de betaling wilde financieren. Als aanbetaling np de koopsom moest de econoom aan Van der H. duizend gulden geven. Om zijn beweringen kracht bij te zetten, liet de oplichter een huis in Sehiebroek zien, dal in aanbouw was. Het slachtoffer was er van over tuigd. dat het een bona-fide affaire was. Hij tekende de contracten en bracht de duizend gulden op tafel. Later bleek, dat de instructeur een willekeurig huis had laten zien, dat door dc gemeente werd gebouwd. Het geld, dat Van der H. „ver diende", werd in drank omgezet De officier van justitie wees'er op, dat mensen, die met geraffineerde strekken tot de vraag. of de officier van justitie in verzuim is geweest, toen hij het onderzoek in deze zaak stopzette. Het echtpaar H. de Wolf-Smit. wq- j De Wolf meteen aan kolendampver- j tiende Numansdorpsestraal 16 b, is j giftiging, Bliksemsnel zette hij .- ra- vanmorgen vroeg door een gelukkig men" en deuren, open en had nog toeval ontsnapt aan de dood door j juist de tegenwoordigheid van geest kolendampvergiftiging. De man zou om de bovenburen tè waarschuwen, tegen half acht naar zyn werk gaan Deze alarmeerden de G.G, en G. D„ en daarom stond zün echtgenote wat die het echtpaar daarop naar het verhalen iemand trachten op te lich ten, meestal eindigen in een psychia trische inrichting. Hij achtte het raadzaam, dc instructeur door een zenuwarts te laten onderzoeken. Uitspraak op 4 februari. A<1>yeri4>rtlie LMJ vroeger op, om het eten klaar te maken. Toen de vrouw uit de tus- sen kamer stapte, waar het echtpaar i sinds korte tjjd was gaan slapen van wege de kou, sloeg bij de tafel in de huiskamer tegen de grond, i Bijna automatisch dacht de heer Gemeenteziekenhuis heeft gebracht. Zjj zijn daar opgenomen en verke ren buiten levensgevaar. De mar» is 51 jaar oud, de vrouw 50. De oor zaak van het ongeval is nog onbe kend. Hiernaar wordt een onderzoek ingesteld. D-t is niet alleen een opruiming van restanten cn enkele stuks. Neen. morgen beginnen wij met de verkoop van onze hele voor raad hoogpolige Smyrna kar petten in extra grote maten 225 x 320 cm, uit de serie van 1S9 gulden. Prachtige doorgeweven karpet ten met pool van ruim 10 mm, die het vorige seizoen nog bij honderden voor deze vastge stelde'prijs zijn verkocht, koopt U morgen voor nog géén hon derd gulden.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1