Puck met thriller voor ..Gusto' wmmpiwvi KOLEN Uit de eerste divisie Vergadering met „familie feest" voor C. H.-Kiesver. AGENDA Onverwachte bezoeker" 'n Hete zomeravond van Kunstkring WALDO-TAXi 64.65.0 (3 lijnen) Driebandentoemooi DISCO-NIEUWS Serie inbraken levert weinig op Burgerlijke stand ZFC speelt bij Hermes Semi-derby: Excelsior-SYV Zwarte Paard wint van Wilton Zaalhandbal- compelitie WAAR DAT WIEL DRAAST koopt u Hij liet bij het Songfestival verstek gaan jeugdige mannelijke krachten STAPELVERKOOP... ALTIJD VOORDELIGER!! 5.^8 Plaats een advertentie HAARDOLIE EN OLIE VOOR CENTRALE VERWARMING BUTAANGAS en a!!e hierbi benodigde kook- en verwarmingstoestellen PROPAANGAS en alle hierbij behorende apparatuur NOORDVEST 13-15-17-19 COLUNSTRAAT 24 (NIEUWLAND) Wij leveren ook: Vrijdag 12 februari 1960 pen per t mün om de m van de van tonden in de at me- fcreer- anuari ij niet ran de werd. sprak. sluw jn om weini- iwis- d van „Wel, aatste /een j 't ,ver- ttien- e vijf .was, e ge- De leden van de personeelsvereni ging „Gusto" hebben gisteravond in het Passage-theater een aardige to neelvoorstelling van „Puck" gezien, een gezelschap dat zo langzamerhand een oude vertrouwde wordt van het Gusto-pcrsoncel. Opgevoerd werd „Een onverwachte bezoeker", een thriller van Agatha Christie. Het is een detective-verhaal, en de moord Is dus al gebeurd wanneer het doek opgaat. Drie bedrijven lang moeten de spelers dan waar maken, dat bet publick „Iedereen" kan gaan verdenken. Dat is geen geringe opga ve, maar gelukkig was de vermoor de een weinig aantrekkelijk mans persoon, zodat velen in zijn omge ving er eventueel wel toe zouden kunnen komen om hem dood te schieten. (Advertentie LM RENAULT. agent 1} Het Rotterdams Toneel komt op donderdag 25 februari voor de Schie- damse Kunstkring m het Passage- theater een voorstelling geven van „'n Hete zomeravond" van Ted Wil- Ls. Het is het opmerkelijke stuk van KT. over de rassentegenstellinge in een blank gezin met TV-ster Donald Jones als gast m de rol van de ne ger-verloofde. Verder spelen mee Pim Dikkers, Enny Meunier, Trees van Donck, Wim Greltnger, Onno Molenkamp en Petra Verbeek. De regie is van Ton Lutz. (Advertentie LM.) Uitslagen voorwedstrijden om het BUekendaal-büJart (driebandentoemooi) deze week: Poule 1 bij RES: Kuggcnberg 42 42 77 6 0 543 Eggclmctjer 36 34 77 4 0.441 Valkestya 36 36 59 3 0.640 Broekhulzen 30 25 59 2 0.423 HJjnekamp 36 36 76 4 0.473 Hendriks 36 33 76 4 0.434 Poule 2 bij „Het Oosten" Van Letten 30 30 78 3 0.384 Smit 30 16 78 3 0 205 Simons 30 30 141 3 0.270 Dries 30 28 141 3 0.198 v.d. Water 30 30 69 4 0 434 Vermeulen 30 23 69 4 0.198 Walda 30 25 72 4 0347 De Ruiter 30 30 72 7 0.4X6 Poule 3 btj „Entre Nous" Eikenbroek 30 30 63 3 0 476 v. Deursen 30 15 63 2 0238 Euytenhek 36 36 51 5 0 705 Fortuyn 30 15 51 1 0 294 v. Gerven 30 30 SO 2 0333 Schellenbeck 30 29 SO 2 0.322 Poule 4 by „De Sluis": Zwanenburg •CO 30 90 2 0.333 Schepen 30 23 90 2 0 255 W. Helnsbroek 30 30 67 3 0 447 Krcuger 30 16 67 2 0.23B De onverwachte bezoeker, gespeeld door Rob Verstraete, komt kort na de moord in het huis aan, en is meteen bereid om voor de echtge note van het slachtoffer een mooi alibi in elkaar te zetten, als zij hem vertelt het schot te hebben gelost. In het eerste en tweede bedrijf wordt het dan een voortdurend stui vertje wisselen, want het alibi is niet steekhoudend en er zyn heel andere verdachten. Pas in het derde bedrijf gebeurt er werkelijk iets op het toneel. Een debiele jongen (goed gespeeld door Leen Jongeweerd) legt een bekentenis af, vuurt en passant nog even op een politieman en schiet dan per ongeluk zichzelf dood. „Mis schien is het zo wel het beste", denkt dan iedereen op het toneel en waarschijnlijk ook in de zaal Maar dan komt de onverwachte bezoeker nog even naar voren. De bekentenis van de overspannen jon gen is onzin hij heeft de moord gepleegd en is kort daarop als „on verwachte bezoeker" teruggekeerd Ongetwijfeld een verrassende oplos sing van het drama, maar het stuk als geheel kon ons toch maar matig bevallen. Zoals gezegd, het eerste en twee de bedrijf wordt er uitvoerig ge praat wordt iedereen verdacht ge maakt, enz, maar er is zo weinig aan te zién. Het stuk bood dan ook (Advertentie I.M.) 1 Coolsingel 47 tel:fJ326/ MILORD van Editb Piaf de nu in Frankrijk meest verkochte plaat 6.25 ROMANTICA bekroond Songfestival San Hemo. Willy Albert!, t 3.60 WAT EEN GELUK bekroond voor het Eurovisie Songfestival. Rudi Carrell. 3.60 weinig spetmogelijkheden. De beste scène was in het derde bedrijf te zien, als een tante de debiele jongen tot een „bekentenis" brengt Sara Hcyblom en Leen Jongeweerd kon den hiervan een speelscène maken; ook Jan Grefe kreeg als de huisbe diende de gelegenheid om echt to neelspel te laten zien. Karin Hange was de vrouw van de vermoorde. Nell Knoop diens moeder. Egbert van Paridon het als inspecteur van politie naar ons gevoel teveel blij ken dat hij iedereen bij het verhoor hard aanpakte, hetgeen erg onwaar schijnlijk gmg lijken. Herman Bou- ber was als brigadier vaak onver staanbaar. Walter Kous had de regie. De Chr. Hist, Kiesvereniging „Groen van Prinsterer" te Schiedam heeft gisteravond in Irene de jaar vergadering gehouden, die gekop peld was aan een „familie-feest", waarbij ook de dames van de leden aanwezig waren. Dat ondanks dat de zaal maar matig bezet was, was voor het bestuur wel een teleurstelling. In een snel tempo is de agenda van de jaarvergadering afgewerkt, na de opening door voorzitter de heer N. Koren die speciaal de leden van de C.H.U.-gemeenteraadsfractie welkom heette. Hij constateerde dat er ook In de C.H.U. zoals bij vele andere politieke partijen, een zekere mat heid en gebrek aan belangstelling te bespeuren valt. Hopenlijk zal dat in het voor ons liggende jaar verbete ren. Tweede secretaris P. van Leeuwen cn penningmeester W. Poot brachten de jaarverslagen uit die goedgekeurd werden. De aan de beurt van aftre den zijnde bestuursleden werden vlot herkozen en in de bestaande vaca tures werd voorzien door de ver kiezing van de heren K. de Braat en L. A. Alebregtsc, Ook het voorstel om de contributie te verhogen (tot ƒ5,- p.p; ƒ7,50 per gezin) werd aan- Advertentie LM.) Als er geschreven wordt over „welvaart" en „verhoogde le vensstandaard" van bepaalde Heden, dan vraagt menigeen zich af. wie er eigenlijk mee bedoeld worden' Maar misschien zijn het wel mensen, „die niet teveel be ta/en",die kopen als het aanbod groot en de prijs laag is' Voor hen staan er dan morgen een grote pafjij import kop en schotels klaar Duizenden kop en schotels, eerste' kesus aardewerk, ivoor kleurig met gekleurde binnen kant, die normaal voor 75 cent verkocht gorden, kunt U mor gen kopen voor nog géén vijf tig cent. Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze kop en schotels Gezellige mo derne hoge kopjes, extra hard geglazuurd, in 6 verschillende Jy &JM pasteltinten. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D Tutnlaan 80, telefoon 69290. Politic-alarmnummer 64666. Apothekers nachtdienst: Evers, Lan ge Haven 81. R.K. Leeszaal en Bibliotheek. Dam geopend iedere dag (behalve maandag) van 9,30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur: zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven: ge opend maandag van 1920.30 uur; dinsdag van 9.3016.30 urn en van 19—20.30 uur: woensdag van 9.3046 S0 uur: donderdag van 9.30—12.30 uur; vrijdag van 9.3016.30 uur en 1920.30 uur. zaterdag van 9.30—16.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum, dagelijks geopend van 10 tot 17 uur en zondags van 32 tot 17 uur. „Schiedammers to nen hun kunstbezit". BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „De zigeune rin van Parijs". Monopele, 215, 7 en 9.15 uur; „The Bravados". DIVERSEN Jeugd haven, 8 uur; Schied. jeugd raad, cursus. Chr. Soc. Bel., 3 uur; B.B., cursus avond. Musi* Sacrum, 8 uur: W.F., journaal en operette. Bij de inbraak gisternacht in de Zakkencuntrale aan de Oversebiese- weg is 'n Ieren jas gestolen. De bui tendeur van het pand werd ingetrapt en alles werd doorzocht. Dezelfde nacht is er ingebroken in de DES-winkel xn de Westfranken- landscstraat. De winkel wordt ver bouwd en de inbreker klom over de schutting, die daarvoor gebouwd was Er worden sigaretten en wat chocola vermist. In de Distilleerderij N.V. Bitter in de Elzensteeg werd aan de achter zijde een raampj'e opengebroken. In het kantoor doorzocht de inbreker alle bureaus, en stal daaruit een klein bedrag aan geld. Ook bij de Kurkenfabriek Ploos en Vredenbregt in de Westmolenstraat zijn inbrekers op bezoek geweest, maar hier wordt niets vermist. e Gehuwd: G. Jongekrijg, 23 jaar en N. van Rijswijk, 19 jaar; P. D. J. Antomssen, 29 jaar en M. J. Th. L. Grocnendaal, 32 jaar; P. J- Locb, 22 jaar en C. «L S. van Rij, 18 jaar; A. M. Fannekoek, 21 jaar en C. M. van IJzendoorn, 17 jaar; J. G. M. Hulst, 29 jaar en M. J. A. Feterse, 24 jaar. Geboren: In grid, d. v. M. G. Dorre en L. M. Brehm; Hermina, d. V. D. Bouman en M. Brouwers; Ronald L„ z. v. L. J. Stoot en M. J. van Gend: Willem J., z. v. J. EL W. Mul der en C. C. Hille. Overleden: W. Netten, 8 maanden; J, Meijer, 79 jaar. Ondertrouwd: H. Baas, 27 jaar en C. de Leeuw, 2 Ijaar; A. Grims, 26 jaar en E. Eekman, 23 jaar; G. M. Kreukniet, 23 jaar en J. M. Bergers, 23 jaar; A. D. Nuis, 23 jaar en L. N. van Schuylenburch, 24 jaar; J. C. A. M. van IJzendoorn, 22 jaar en H. C. van Geerensteïn, 22 jaar. genomen; maar nu zullen de leden dan ook het C.H.-orgaan .Binding" ontvangen. Deze familie-avond is verder ge vuld met de opvoering van het ko mische blijspel „Poiverientje wint de laatste slag" door de toneelver. Ons Doel Getrouw, welk stuk in Schie dam eerder is opgevoerd. A dvertentie I.M Zondag spoelt Hermes-DVS om 2 uur aan de Damlaan een wedstrijd tegen ZFC. Een interessante wed strijd, waarvan te voren moeilijk te zeggen is wie met de eer zal strij ken. Vóór vorige zondag leek de rol van de blauw-witten in de eom- zal het bij die ontmoeting met aan spanning ontbreken. De rood-greenen hebben veertien dagen geleden vriend en tegenstander verrast met een overwinning op BW, welk opmerkelyke feit toe geschreven kan worden, naast een groot enthousiasme, aan de gewijzig de opstelling, welk laatste heel goed heeft voldaan SVV komt nu in de zelfde opstel ling tegen Excelsior in het veld en wanneer de Schiedammers van het SW trekt zondag naar Rotterdam voor de semi-derby tegen rivaal Ex celsior, Aangezien beide ploegen nog steeds in de gevarenzone verkeren een zege m. SVV 2 komt zondagmiddag aan de bosrand tegen Eindhoven 2 jn het veld en kan revanche nemen voor de verloren uit-wedstrijd. SW 3 speelt om 10 uur aan de Poldervaart tegen CVV 2, terwijl het vierde elftal op bezoek gaat bij Neptunus 2. petitie uitgespeeld te zijn, maar debe^in af aan het initiatief in eigen winst op RCH en ook hel getoonde r 5*"d,e"„Ju?nen nemen' da" z,t er wel spelpeil geeft weer nieuwe moed Temeer daar voor Hermes de be langrijkste wedstrijden nog moeten komen een daarvan is dan de strijd tegen ZFC. De Zaankanlers hebben deze com petitie een gooi gedaan, naar het kampioenschap cn staan dan ook uit- stekend geplaatst. Maar de laatste weken is er een enigszins dalende lijn te bespeuren. Zondag zal dan blijken of de Zaanse ploeg inder daad uit balans is. Zeker is echter wel dat beide ploegen met de beste voornemens het veld zullen betreden. Hermes 2 is vrij. evenals het reeds kampioen geworden 4e team. Het derde elftal gaat naar Gouda. De schaakvereniging „Het Zwarte Paard" speelde met het eerste tien tal tegen Wilton 1. Het Zwarte Paard won deze compctltiestrijd voor de N.R.S.B. met 514—41». De persoonlijke uitslagen zijn* Th. J. Ravestijn—G re venbroek 1—0, J MoererBruin 10, J, ZwartHers- bach 10, A van BommelSloof 0—1, P. van der WaalVan Meeu wen 01. A- de Bruyn—Hamerslag 0—1, C. PauiusBa arde wijk 1—0, H. van der KraanW. de Bruin 0—1, P. PauiusDe Koning 0—1, P. van der Kraan—Oosters Si—ïz. Laatste „Ontmoeting met Kunst" De vierde en laatste „Ontmoeting met kunst" m dit seizoen wordt maandag 15 februari in de aula van het Stedelijk Museum te Schiedam gehouden. Spreker is drs. Th. van Velzen van Breda, directeur van het Cultureel Centrum „De Beyerd" al daar. Onder de titel „De wonder doeners" zal hy vooral de verschij ning van goden en goddelijke mach- ten in de beeldende kunst behan- delen. Zyn csuscr.c wordt geïllustreerd met dubbele lichtbeelden cn mrt muziek. Na deze „Ontmoeting" r. het museum wegens interne work-t zaamheden gesloten zijn tot 10 maart Op die datum wordt de nieuwe ten- toonstelling geopend, waarover nog nadere bijzonderheden zullen volgen Zondagavond zal de samenkomst van het Leger des Heils geleid wor den door commandant W. F. Palstra Deze commandant werd donderdag jl door de generaal van het Leger des Heils geïnstalleerd tot leider van de Heilsoldaten m Nederland. Deze bij zondere bijeenkomst wordt gehouden m het gebouw van het Leger des Heils, Lange Haven 27. Voor ieder is er vrije toegang (Advertentie I.M.) t Zuiver wollen wevenh tricot B pantalons voor Uw kleine rakker B en Uw kruJlekop, Weergaloos la ge prijs! Zondag is er maar een bescheiden programma voor het zaal-handbal in de Energiehai. Hierbij is ook een eerste wedstrijd voor de promotie competitie voor de districts eerste klasse opgenomen. De DWS-dames komen daarbij om 19.35 uur Uit te gen Schutters. Beide clubs beschik ken over sterke homogene teams, maar wij geven DWS toch de mees te kans. De heren van UVG, die zelf hun laatste kans temet hebben gedaan spelen in de afdelmgs zesde klas to gen Roda 2, dat nog kansen heeft op het kampioenschap en het dus de Schiedammers danig lastig zal ma ken. Heren 2 van DWS speelt tegen Rot terdam. Onze stadgenoten hebben een aardig team, maar de beste kan sen liggen toch wel bij dc tegen standers. Bij de dames-junioren speelt DWS, in gevaar zijnde, tegen Schutters. i PANTALONS voor jongens en I meisjes, In fraaie effen tinten. I Ook streep- en ruitdessins. Normale prijs 13,75 ÉÉN DAG tot 4 jaar 5-8 jaar 5.90 ROTTERDAM: I Korte HoogJttaat 11 Meent hh. Goudse- sinael Katendr. Lagedtjk hk. Doipsweg Weit-Xruultade 35 LEIDEN: Haarlemmerstraat 25 j Op 23 mei zal het zeventig jaar geleden zijn, dat het Leger des HexLs- korps m Schiedam werd gevestigd. Dit jubileum zai niet ongemerkt voorbij gaan; reeds nu maken de Schiedamse Heilsoldaten voorberei dingen. voor zeer bijzondere bijeen komsten die in de periode van 28 met t/m. 5 juni zullen worden ge houden. Voor uw medeleven bij het heengaan van onze lieve Moeder, Behuwdmoeder, Groot- en Overgrootmoeder, onze Zuster, Behuwdzuster en Tante, Mevrouw G. J. DIJKSTRA- PAARDENKOOPER betuigen wij u onze welge meende dank. Nieuwerkerk a.d. IJssel, J, Dijkstra G. Dykstra-Kamiman Schiedam, G. Noordhoek-Dijkstra W. Noordhoek G- Struik-Dijkstra A. Struik G- Dijkstra A, B, C. Dijkstra- Werkhoven SCHIEDAM, februari 1960. Personeel gevraagd Confectiebedrijf vraagt pri ma thuisiverksters voor blou ses cn rokken. Moeten m het bezit zyn van zigzag-machi nes, Br. nr. S-776 bur v, d. bl Permanent wave Permanent. Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13 Permanent vanaf 8,-— com pleet. Telefoon 66833. Diversen Onthoudt één ding; voor uw pantalons „De Broekenko ning*', Hoogstraat 85. Complete T.L-bal ken vanaf 14.95 Plafonnières f 1.70. Snoer, per meter 0.15 Koplampen 2-35 Buitenbanden 3.65 Binnenbanden 1.45 Rolschaatsen 33,50 Spaden 4.65 Harken 0.96 Asfalt, per meter 0.70 Rubberoid, p mtr 0,95 Tochtband, p. mtr, 0.20 Dorpelstrip 1.85 Alle soorten Philips lampen. Wasmachines, centrifuges, Edy, Acme, Miele, DRU KOMT U EENS KIJKEN Hoogstraat 69—67 - Tel. 6 84 36 Rudi Carell heeft met het onlangs gehouden son- Xestival het geluk gehad, dat prof. dr. Ariens op het laatste ogenblik verstek liet gaan. De sportieve en ook zeer muzikale prof. dr. Ariens had voor dit feest een eigen liedje willen brengen met tekst en muziek uit eigen keuken. Deskundigen hadden de verwachting, dat die song het beslist zou doen, doch de zakelijke belangen gingen voor en daarin kan de prof. dr. Ariens zich thans geheel uitleven, want hij is thans met zijn staf bezig aan een groot project, dat in Nederland veel stof heeft doen opwaaien, In Amsterdam kwam het met uit de verf en in Rotter dam zal er t z t. een aanvang mee gemaakt worden, doch m Schiedam is men reeds van start gegaan. Wat het is7 Een echte ondergrondse. Men is be gonnen by het sterrebos naast de oliebronnen van de schoen- en pantoffelkeizer van Schiedam, ons aller Ariens. Er zullen 4 stations bij gebouwd wor den, nl. by het sterrebos, het NS-station, bij de Grote Markt en Broersvest (voor Ariens Schoenen huis op nr. 54.1. Een 5e station in Nieuwland is met uitgesloten. Het kapitaal voor dit project komt van de prof en zyn intieme vriend Onassis. Het grootste station zal op de Broersvest gebouwd worden, dit i.vm het feit, dat door de gestaag groeiende Schie damse bevolking nog meer drukte zal worden ver wacht m het Ariens Schoenenhuis, want of men nu hier komt wonen of zelf voor het eerst uw schoe nen gaat kopen, men weet allemaal uit overlevering dat men bij Ariens moet zijn. Daar krijgt u een bijzonder goede pasvormschoen van uitzonderlijke kwaliteit tegen een goed liggende prys. Ook nu staat de zaak in het middelpunt van de belangstel ling door de grote en nieuwe collectie 1960, wie het eerst komt heeft de eerste keus en dat is toch altijd heel belangrijk. Neem uw kinderen gerust mee, want naast de KES-punten voor u krijgen, zij een daverende knaltunnclariensexpresstremballon cadeau en die krijgt u alleen maar op nummer 54, houdt dat goed in de gaten. Post- en Telegraaf kantoor Schiedam vraagt: voor plaatsing als besteller Salaris volgens Rijksregeling. Op 25-jarige leeftijd bedraagt dit f 81,08 bruto per week. Voor bepaalde onregelmatige diensten geldt een toeslagregeling. Bij gebleken geschiktheid volgt na één jaar aanstelling in vaste dienst als besteller, mits de leeftijd van 21 jaar is bereikt Aanmelden bjj dc directeur van het Post- ca Telegraafkantoor Schiedam, Tuinlaan U4 te Schiedam. In onze „WITTE WEEK CAMPAGNE" brengen wij GRASLINNEN LAKENS jm np grate 2-persoons - 180 cm. breed ^TTm GRASLINNEN SLOPEN tf flinke maat Mm 2 STUKS voor 2.so BONTE KEUKENDOEKEN gZgp in rode, blauwe en groene blok (lO Cm De bekende „5 D" THEEDOEKEN A0 diverse dessins SMmS Cm Onze yerrassondo februari-aanbiedinffen NYLON KOUSEN - naadloos tf in de nieuwste modetinten - vanaf Mm BALLERINA NYLON ONDERJURKEN U kwaliteit CHARM. DAMESONDERJURKEN In de nieuwste modetinten geel, lil» ea lindegroen Wederom brengen wij: ZWANEDONS FLANELLEN DAMESPYJAMA'S In 6 verschillende kleuren en dessins KEPER FLANELLEN HEREN- PYJAMA'S nieuwste pasteltinten G.SB 5.*B 7.93 7.S5 Spoctalo Wook-End Rootamo 11S PRIMA FLANELLEN LAKENS „QA in celfopbaan verpakking 150 cm breed 160 cm breed Ziot onxo etalages on ook (f koopt In s wfrrie 6tDEP0N?Eïö VAN 'T HOFFPLEIN 8- HOOGSTRAAT 42 Wy nemen spaarzegels van Mij „De Voorzorg" en „Door Scliakel" in betaling aan. 3BSEBE mst

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1