Gehavende DHS-ploeg moet het hoofd buigen m Tl M CO Pg Drumstel voor jubilerende mondharmonica ver. VIOS In ongelukkige strijd speelt HBSS gelijk Vijf jaar Wandellust VOETBAL IN SCHIEDAM ïn spannende derby wint Martinit van SVDPW AGENDA KRO verzorgde instuif voor RK Jong Schiedam Geslaagde uitvoering Twee zeelui aangehouden na diefstal, aan boord IJK Demos zet de opmars voort VUL UW GARDEROBE GRATIS AAN 4 DAGEN geheel GRATIS TE KOREN ZA TERDA GMIDDAGVOETBAL AANKOOP VAN- PANDEN Vijfentwintig jaar THOR-veteranen .gentel van zo n lekkere verse cigaret van voortreffelijke DRUM-SHAG Pittig en tóch zacht In kwaliteit-beschermende plastic tabakszak Half zwaar Museum-concert j Huldiging van vele leden Verlichting klok Singelkerk Burgerlijke stand Afscheid bij Brandweer Engelse zeelui vochten in café Kind aangereden SCHIEDAM Koerierstars Maandag 15 februari I960 L iii hu. kle ev«i. ■de klap. De resultaten van de KNVB-ers zijn overwegend ongunstig. Voor DHS, dat tegen de verhouding In in een onprettige wedstrijd verloor, ziet de toekomst er moeilijk uit want DHS is de achterste plaats heel dicht genaderd. Ook voor SVDPW wordt het zaak enkele pun ten te veroveren omdat ook SVDPW htf de staartclubs is gerankt. De roodivitten verloren ln een ener verende derby met 42 van thuis club Martinit. SFC-TRH 3—2 na rust had Martinit veel moeite om het geladen SVDPW op afstand te houden. Spil G. Schrumpf was toen de grote man. And de Jong werd vervangen door H. Post. Door W. Bos, die op de grond liggend inkopte werd het 31. Twintig mi nuten voor tijd passeerde linksbui ten T. Koppenhagen twee man van SVDPW en het was 41. Hierna trok SVDPW onder veel sponning in de aanval. C. van der Vlist verklein de de achterstand nog. maar Martinit behield de verdiende 42 winst. In deze matige wedstrijd nam The Rising Hope na 5 minuten de leiding. Daarna trok SKC in de aanval en in de twintigste minuut kon Kriek een slechte uittrap van dc Rotterdamse doelman goed re tourneren O11. TRH kreeg een strafschop toen een van dc verde digers al zittend op de bal het spe len wilde beletten. Schel] schoot in. N'og vour rust bracht Kriek na ccn goede combinatie de stand op 3—1. In de tweede helft daalde het spel peil en kwam TRII tot aanvallen. Met een goede kopbal bracht de Rotterdamse linksbinnen de stand op 32. Na afloop protesteerde TRH tegen het niet toekennen van een strafschop. Rockanje-Schiedam l1 De stadgenoten hebben tegen een geladen Rockanje, dat voor het lijfs behoud streed, veel pech gehad. Her haaldelijk faalde de Sehiedamse aanval bij de afwerking van de .combinaties. Telkens stonden paal en ]at de zege in de weg. Zelfs in de laatste minuut strandde middenvoor Boet op de. doelman van de duin bewoners. Twee minuten voor rust kreeg Rockanje tegen dc verhou ding in de voorsprong, maar direct vanaf de aftrap lanceerde Wirn dc Koning Huet en het was 1I. Daarna heeft Schiedam vergeefs voor de winst gestreden. Martinit-SVDPW 4—2 Het talrijke publiek heeft in het Volkspark een bijzonder spannen de derby gezien. De bezoekers start ten goed, waardoor middenvoor C. van der Vlist in de zesde minuut een doelpunt maakte, TJit ccn voor zet kon W- Bos Martinit in de tien de minuut de gelijkmaker scoren. Daarna ging de strijd gelijk op en in de 26e minuut passeerde W. Bos 3 verdedigers om de bal langs de doelman van SVppw te zenden, "Vlak DHS—VOL 0—3 Dc geelzwarten hebben ondanks een technische meerderlieid in een onaangename wedstrijd de kostbare punten moeten prijs geven. In de tiende minuut nam VDL tegen de verhouding in de leiding. Daarna trok DHS weer in de aanval, maar het. bleef bij een doelpunt van Krom menhoek dat werd afgekeurd. Toen stopper Struyck in dc 22e minuut miskople kon de middenvoor van VDL de stand op 0—2 brengen. Vijf minuten later doelpuntte dc rechts binnen van VDL op zeer fraaie wijze. Toen linksbinnen Roozen zwaar word aangevallen weigerde hij op verzoek van dc scheidsrechter zijn i tegenspeler een hand te geven. Hier na zond de fluitist Roozen het veld uit. De geblesseerde Degeling werd vervangen door Brandwijk cn ten- 1 slotte geraakte ook Struyck aange. slagen. De verhouding in het veld werd heel onprettig. DHS bleef in de aanvat maar het gehandicapte team. had geen succes. Waddinxveen-DRZ 21 Door twee fouten in de Sehiedamse verdediging kwam Waddinxveen aan de winst. Op het moeilijk be speelbare terrein ontstond het eer ste doelpunt na een kwartier toen L. Rissema de bal onzuiver terugspeel de. Het leer kwam voor de voeten van rechtsbuiten Monster die vrij gemakkelijk kon scoren. Hierna liet DRZ nog een aantal kansen onbe nut. In de dertigste minuut van de tweede helft maakte Rissema dezelf de fout als voor rust en ditmaal was het Geloven die maar voor het scoren had. Twee minuten later zette Joop Molendijk goed voor een Piet Collé en het was 2—1. Verder kwam DRZ echter niet. Advertentie LM.) Bellen bij ongeval: G.G. ën GJ3, Tuinlaan 80, telefoon 69290. Poli tie-alarmnummer 64666. Apothekers nachtdienst: fa. Van Westendorp, Singel 83. RJK. Leeszaal en Bibliotheek. Dam geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur: zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal ca Bibliotheek. Lange Haven: ge opend maandag van 19—20.30 uur; dinsdag van &.30—16.30 uur en van 1920.30 uur; woensdag van 9.3016.30uur; donderdag van 9.30—12.30 uur; vrijdag van 9.30—16.30 uur en 10—20.30 uur; zaterdag van 9.3015.30 uur. Zondags gesloten. Stedelijk Museum, dagelijks geopend van 10 tot 17 uur en zondags van 12 tot 17 uur. „Schiedammers to nen hun kunstbezit". BIOSCOPEN rassage. 2 en 8.15 uur; „De zigeu nerin van Parijs". Monopole, 2.15, 7 en 9.15 uur: „De dochter van Robin Hood" DIVERSEN Sled, Museum, 8.15 uur: Ontmoeting met kunst. (Advertentie IMJ Esperanto-agendo Ci-semajno ne okazos klubvespero pro malsanoj. La sekvonta scmajno estos cc Meningh. (Advertentie LM.) J». waarom wachten met kopen ...en dan later in het seizoen voor Uw zomerstoffen te veel betalen? Nog nooit waren onze zomer stoffen zo tijdig in huis en nog nooit was onze sortering zo groot! Tientallen tafels met honderden soorten zomerstoffen de nieuwste dessins en kleurstel lingen... liggen voor U klaar, een collectie stoffen- als nooit te voren. Maar dat niet alleen, want nauwelijks zijn de eerste meters verkocht, of wij komen al met een speciale aanbieding, mo derne zomerstoffen» die U nauwelijks pp het einde van het seizoen kunt verwachten. Italiaanse zomerstoffen hon derden verschillende dessins, moderne strepen en fantasie- dessins. koopt U nu voor bijna de halve prijs. Uit de afdeling Demos zet in de eerste klas C van de afdeling Rotterdam van de KNVB dc opmars voort. Ditmaal werd TOGB op het terrrein Spie- ringsboek met 20 geslagen. In een goede wedstrijd toonden de rood zwarten zich technisch de meerde ren, hoewel TOGB goed partij gaf. De combinaties werden echter te ver doorgevoerd, zodat de strijd zich merendeels op het middenveld heeft afgespeeld. Demos had al spoe dig de leiding toen rechtsbuiten C, Tetteroo in de negende minuut met een formidabel hard schot een tref fer plaatste. Tien minuten later raakte een van de achterspelers van het bezoekende team de bal met de hand aan in het strafschopgebied. Rechtsachter F. Groenhorst schoot de strafschop gedecideerd in de' touwen. Demos won verdiend met 20, hoewel zich overigens weinig gevaarlijke momenten voor de doe len hebben voorgedaan. In het tijdvak van 15 FEBRUARI tot en met 14 MAART stellen wij u in de gelegenheid Mocht u tot de gelukkigen behoren, dan krijgt u tegen inlevering van uw kassabon het gehele door u bestede bedrag in contanten terug. Herenmodemagazijn BROERS VEST 5G Het bovenstaande geldt ook voor onze afdeling confectie. B. en W. stellen de Raad voor in te gaan op het aanbod van de heer F. TecRen le Rotterdam om negen panden in het stadscentrum aan te kopen voor een bedrag van 14.000. Deze oude woningen vallen onder het sanerings-plan voor de binnen stad en zullen eertijds moeten wor den gesloopt. Het zijn de panden Herenstraat 19, 47, 49. 53a en b, Grof- baan 93, Prinsensteeg 5 en Oude Sluis 13a en b. De woningen zijn momenteel ver huurd en kunnen bewoond blijven tot het tijdstip van de sloop. Alleen de woningen Herenstraat 47 en 53a moeten onbewoonbaar verklaard worden; de andere panden worden eerst opgeknapt wat een bedrag van 4250 zal vergen. Ook de woningen Hoflaanstraat 17 en 19 willen B. en "W. aankopen voor een bedrag van 6209, zulks in ver band met de bouw van het nieuwe stadhuis op die plaats. De in 1904 opgerichte gymnastiek- i ■ereniging „THOR" kreeg er in 'j 1935 een veteranenafdeling bij. die elke maandagavond in de RHBS oefende. Het vijfentwintigjarig be staan van deze veteranen-garde werd zaterdagavond in hotel-res taurant „De Kroon" herdacht met een feestelijk diner voor de onge veer twintig leden met hun dames, „THOR"' zelf geeft zondagmorgen a.s. in het Passage-theater een grote uitvoering. MfflO V haar gedane werk, door de leden met bloemen werd gehuldigd. Hierna ging men tot de feestelijk heden over, ouder leiding van de heer P. de Jongste en het jeugdlid Dinsdagmorgen om 9 uur de verkoop van deze Italiaanse zomerstoffen voor modieuse Japonnen, rokken, blouses,...extra breed, 90 cm, voor hen die nü kopen om later niet te veel te. betalen. De Sehiedamse clubs in bet za terdagvoetbal hadden emotionele belevenissen. HBSS trok zich naar de veilige middenmoot met een 1t gelijk spel tegen Sportlust '46. Er werd een speler van HBSS uit het veld gezonden en datzelfde over kwam een lid van GTB. BJj Ba rendreehtGTB ontstonden tegen het einde moeilijkheden, zodat scheidsrechter Letterman de sports- lieden voortijdig «aar huis zond. GSS handhaafde zich tegen bet vin nige Sunlight. Sporthist-HBSS 11 De strijd begon ongelukkig voor HBSS. Via de aftrap kwam Sport lust '46 voor bet doel van HBSS en uit een hoekschop ontstond de eerste goal. Een tegenspeler sloeg de bal met de handen weg, maar de in druk werd gewekt dat hij kopte. De scheidsrechter floot wei, maar her riep zijn beslissing. Het werd een. opgooibal. In de rust verklaarde de arbiter dat er sprake was van aan geschoten. hands. Na afloop van de wedstrijd heeft HBSS geprotesteerd tegen het niet toekennen van deze strafschop. HBSS schoot deze pe nalty alsnog in. Bij'een voorzet van Van Woerkom scoorde Rinus Duivenbode in de 42e minuut de gelijkmaker. In de twee de helft was HBSS de sterke ploeg. Een kwartier voor tijd geraakte HBSS twee spelers kwijt. De ge- bleseerde Droge werd vervangen door Groen en toen Walkenbach even la ter te hard naar de mening van de 'scheidsrechter attaqueerde werd hij j het veld uitgezonden. HBSS speelde met tien man deze ongelukkige j strijd uit. Barendrecht-GTB 4 De thuisclub heeft verdiend met 40 gewonnen. Hierdoor is GTB de finitief uit de kopgroep geraakt. Tot aan de rust kon GTB nog goed par tij geven, hoewel Barendreeht toen ook een overwicht had. Direct na de hervatting belaagde GTB het doel van Barendreeht. Na een kwartier nam Barendreeht de leiding en hier na voerden de gastheren de stand tot 40 op. Vlak voor het einde werd een lid van GTB van het ter rein gezonden. Er ontstond enig ge krakeel, waarna de arbiter de heer Letterman dc wedstrijd heeft ge staakt. GSS-Sanlight 32 Dc, Sehiedamse kampioenskandi daten hebben tegen het Viaarding- se Sunlight een matige wedstrijd gespeeld. De bezoekers waren voort durend in het offensief. Sunlight nam na vijf minuten ook de leiding en wel slaagde aanvalsleider Putters er nog in vijf minuten later de gelijk maker te scoren, maar Sunlight bracht voor rust de stand op 21. Een gewijzigd GSS kwam via de linkshalf Koevermans aan de ge lijkmaker in de 15e minuut van de tweede helft. Vlak daarna schoot rechtsbuiten Immerzeel de Gusto- mannen naar de zege en hierna heeft GSS gedurende de laatste twintig minuten de kostbare winst met zorg verdedigd. Voor de Ver. Vrienden van het Ste- dolijk Museum geeft een "groep van; vier leden van het Residentie-orkest I op zaterdag 20 fehniori een concert SchIcdamse „.„„deUporlver. m dc aula Van het Museum. Het eilici „«Wellust» heeft «.tert.» Adric B^makcra. IlnJll" ""^VtT V» totae haar eerste lustrum Stordiay, altviool en viool. Victorcevjër<L Bouguenon, cello en Edtvard Wit-; ;ijonge vereniging telt 60 i Atjfrt in fjp 1 i senburs die weiken uitvoeren vau ,ed Aarvan té junioren in de AUlU 111 U*~ -KAdll Carl Stam,tz Marcel GramljiW Al-|eeflijd vl„ 6 t M jaBr, Drae ver. bortHousse, Ludwig ottcn en Clan-k„„„e„ Kij wel ,„t v„„r. I beeld stellen van vele andere ver- j cnlgüigen, want bij geen enkele uit- i geschreven murs ontbreekt mevr, J. f Rademakers-Schoonhoven met haar i keurig geüniformeerde jeugd. de Debussy. terwijl mevr. Rademakers als be-Sinds enige tijd zijn de vijzer- I wijs van waardering voor het doorplaten van de klok in de toren van i i J - de Singelkerk verlicht. Dit heeft het kerkbestuur van de parochie van O.L, Vr. van de Allerheiligste Rozen krans een bedrag van 2600 gekost. Overwegende dat met deze verlich ting can de klok ook een algemeen stedelijk belang is gediend, heeft het kerkbestuur de gemeente om een subsidie gevraagd. B. en W. zijn het er wel mee eens dat de verlichting van het uur werk een groot gemak betekent, vooral voor de bewoners van het Singelkwartier en van de treinreizi- Advertentie I M j k GROOTS GROOTSTE speciaalzaak in Europa De voorzitter, de heer W. Post heeft in een korte toespraak een en ander over het verenigingsleven ver teld en allen aangespoord, om te trachten leden te verwerven. Voor al een woord van donk ging naar mevr. Rademakers, voor de vele op offeringen welke zij zich voor de wandelsport getroost heeft. De heer A. P. M. G. H. kwam za terdagmiddag op de Schiedamseweg in Kethei met zijn personenauto klem te zitten tussen een vracht- auto. bestuurd door de heer H. G. 1 Sers eu daarom stelt het college de 1 N. en een bestelauto, bestuurd door j Haatl voor een bijdrage van 500 de heer R. J. v. D. te verlenen. Daar het kerkbestuur II. haalde de langzaamrijdende vrachtauto in. Uit tegenovergestel de richting naderde de bestelauto. H. remde, maar slipte door en bot ste tegen de bestelauto, die de per sonenauto toen terug duwde tegenscheppen, de vrachtauto. De auto's werden vrij ernstig beschadigd, maar nie mand werd gewond. Het busverkeer echter van. te voren geen overleg heeft gepleegd methet gemeente bestuur, voegen b. en w. er meteen de waarschuwing bij dat deze sub sidie-verlening geen precedent mag Hierna is door mevr. Rademakers i kreeg door de obstakels op de weg I Nylon- werkborstel div. kleuren, van 1.50 nu 69 ct Korle Lijnbaan 14 Rotterdam Wagenstraat 115 Den Haag Rokln 136 Amsterdam de voorzitter gehuldigd voor zijn be leid en hem werd een herinnerings- speld aangeboden. Aan de oudste le den, mej. B. v. Noort, mej. R. dc Ruiter (11 jaar!) en A. Radema kers werden bloemen aangeboden, een kwartier vertraging. Geboren: Rudolf, z. v. T. Havens- bergen en M. Dijkstra; John, z. v. J. de Kleijn en H. J. Snaijer: Marthe M.r d. v. C. L. Verhagen en H. A. Blok; Christina A., d. v. J. J, Swaer- dens en A. Al. Vorsten bos; Maria J., d. v. A, L. J. Busker en G. A. C. de Lorijn. Overleden: J. B. Lourens, 79 jaar. Elke zondagavond is er in het Wijk centrum, in Nieuw land een gezellige instuif van R.-K. Jong Schiedam, waar veel gedanst wordt, maar waar ook bekende artiesten optreden voor bet jonge publiek, terwijl soms ook eigen leden op de planken, komen. In Musis Sacrum was er zaterdag avond zo'n instuif, die geheel werd georganiseerd door de K.R.O., die «ec gedeelte van het programma op de band opnam, om later te wor den uitgezonden in de rubriek „Dc Springplank". Er was een gezellige afwisseling van zang cn gelegenheid tot dansen. Hier traden o.m. meer op het In- stuif-sextet o.l.v. Jo Budie en met medewerking van Annie Palmen en Marcel Thielemans en de K.R.O.- Harbour Jazz Band o.Lv. F. Meijer. R.-IC Jong Schiedam bestaat op 5 april vijf jaar. Het eerste lustrum feest wordt op 27 maart gevierd. Op 28 februari is er een carnavalsavond. Een prachtig drumstel was het ge schenk dat ds. W. A. Krjjger za terdagavond in gebouw Ireno aan het tienjarige „VIOS" aanbood na mens het hoofdbestuur Evangelisa tie. De Sehiedamse predikant her innerde aan de levensloop van deze Gereformeerde Evangelisatie Mond harmonica Vereniging „VJ.O.S." die ln 1950 Is opgericht. De familie De j Swart en de heer De Wildt zijn de motorische krachten geweest. Al J spoedig werd „VIOS" In het evan- gellsatiewcrk opgenomen en nu Is1 de groep onverbrekelijk verbonden aan deze activiteiten. Namens de naaste medewerkers bood ds. Krijger aan het echtpaar De Swart bloemen en een rokertje aan. „VIOS" heeft zich bij de viering van dit tweede lustrum uitbundig doen horen. Senioren en junioren speelden het openingsnummer waar na de junioren een aantal vlotte i melodietjes als „Lustig ist das Zi-i geunerleben" speelden. Daarna tra den de „Snuiters'* op; dat zijn drie leden, waarvan twee virtuoos mond- harmonica spelen en de derde vaar dig de accordeon hanteert, Een nieuw muzikaal ensemble „Philharmonica"' o.l.y. mej. C. de Swart verleende eveneens mede werking en het debuut van deze groep met serene muziek mag ge slaagd genoemd worden. Een vier tal koperblazers van „Harpe Da vids" 0-I.v. de heer A. Zuidgeest be sloten dit muzikale festijn. Na de pauze hebben Piet van Waardenburg Suze de Swart, Jan van der Wouden, Ger van der Wouden-Van Diest, Fien van der Wouden en Jan van Diest een komische opvoering gegeven van de klucht in één bedrijf „Me neer de advocaat". De leden van de Sehiedamse brandweer zullen op maandagavond 29 februari ïn de brandweerkazerne afscheid nemen van een aantal col lega's, die het korps gedurende een lange reeks van jaren hebben ge diend. Adj.-hoofdbrandmeester Struyck, die sedert 1936 in dienst is, de beer De Bruin die de brandweer veertig jaar dient en de heer Van Wijk, die sedert vele jaren de leiding van de post Kethei heeft, hebben de pensioengerechtigde leeftijd bereikt. Bovendien wordt afscheid genomen van de heer J. F. Veenman, die de dienst met vervroegd pensioengaat verloten. Tevens wordt brandmees ter J. Mak gehuldigd in verband met zijn zilveren dienst jubileum. Ook ir. S. Moesker, die vorig jaar zijn functie als commandant neer legde, zal afscheid nemen ai blijft hij adviseur voor het brandwéerwe- zen. In een café in Schiedam Zuid kwam het zondagavond tot vechten. Een Engelse zeeman had een (leeg) borrelglaasje in zijn zak gestoken. De caféhouder nam dit niet. Toén de zeeman het glas niet wilde terug geven, brak de caféhouder een keu en timmerde er op los. Drie andere Engelsen bemoeiden er 2ich toen moe en de vechtpartij breidde zich uit. De ruit van de deur sneuvel Toen da politie arriveerde waren de Engelsen verdwenen. Een van hen. een 25-jarige dekknecht van het zeeschip „San Gerardo" werd later aangehouden. Hij had een hoofd wond opgelopen, die door de G.G, en G.D. is verbonden. De 7-jarige Johannes A. Tol van het Broersveld, is zaterdamiddag omstreeks twee uur op de 'Broers- vest aangereden door de bromfiet ser A. uit Vlaardingen. Het kind was plotseling overgestoken. Bij de aanrijding brak het zijn rechter on derbeen. Ook de junior-groep van de jubi lerende mondharmonicnver. VIOS liet zich horen op het feest van zaterdag. De Sehiedamse politie heeft dezer kwam, was de kist verdwenen. Later dagen een koffie- en theediefstal op gelost, die op 8 november van het vorig jaar werd gepleegd aan boord vanhet zeeschip „Burgan", dat bij de werf Wilton Feyenoord lag. De 28-jarlge M, L. It. en de 25-jarige A. P., beidén uit Rotterdam zijn aange houden. Een wachlsman bij Wilton Fijen- oord had de dief.stnl zien plegen, fïij j zag een man het schip verlaten met twee bussen onder zijn armen. Later i bleek, dat er ko.'fie in zat. Dc vachtsman sommeerde de dief de bussen terug te brengen. De kok liep gewillig mee en bracht do bussen koffie terug. Maar toen de wachts- man de kapitein wilde waarschuwen, ging de kok <M. L. R.) aan de haal. Op vijf februari is hij in Terneuzcn gearresteerd. De wachtsman had tijdens zijn wandeling met R. ergens in een hoekje ook een kist met thee zien staan. Toen hij later weer langs bleek» dat A. P. deze met een taxi naar Rotterdam had vervoerd en danr verkocht. Hij was met de Burgan weer naar zee gegaan, maar toen dit schip vorige week weer in Schier dam arriveerde, werd hij aangehou den. Permanent wave Permanent! Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. d« Ruiter. Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf 8.— com pleet Telefoon 65833. i'M

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1