B E RVO ETS Goed voorbereid leerlingen-ballet DWS-dames naar de le klas gepromoveerd Schiedam won weer van Blauw Wit '51 Ruim een ton voor restauratie Museum vitvttviiHrtm POOT'S Laadbak ging omhoog onder viaduct „Paniek in 'n wereldstad" levert weinig spanning op SHOWROOM Koeriersters JUIST Nü ADVERTEREN Lffug Uoojvmcu/otJl Straks is het. voorjaar EERST ETEN KEURSLAGERIJEN ZAALHANDBALCOMPETITIE Maar weinig expressief Jongen aangereden Burgerlijke stand AUTO KLEM Nu eert geborduurd IN MONOPOLE-TIIEA TER: KORFBAL-COMPETITIE Voor slechts f 1.60 en 15 Radion- merkjes Zeilmakerijen Fa. J. MAK mannelijke kantoorbediende vrouwelijke kantoorbediende UXOR Dinsdag 23 februari 1960 Advertentie i-Af.J voor woensdag: gehaktdag, f 1.45 per 500 gram met krulden. Probeer ook onze lunchworst per 100 gram 49 ct. BROERSVELD 153 B MGR. NOLENSLAAN 846 Advertentie 1J/I.) Als anderen in het voorjaar met toch al te grote uitgaven te kampen hebben, dan hangt U prinsheerlijk Uw nieuwe gor dijnen voor de ramen die U nu koopt als spe<»ale Show-aan bieding. Want tijdens deze Show, waar in wij honderden soorten vitrage laten zien m de meest aparte modellenen toepassingen, koopt U vensterval. die normaal voor 1.60 per meter verkocht wordt... van katoenen mar quisette met figure entre-deux en ruim geplooide volant... per meter voor nog géén gulden. Zeer velen hebben de jaarlijkse leerJingcnuiivoering van de Schfe- darnse Balletschool In gebouw Ar cade bezocht. Onder leiding van de leidster Peggy van Ham hebben de kinderen een aantal werkjes uitge voerd, die met hun sprfioltjeskarak- ter meer het accent hebben gelegd op de pantomime clan het dansach- tige element. Duidelijk streeft Peggy van Ham naar een stilistische zui verheid, maar dit leidt bij deze nog onervaren ballctbeoefenarcii tot ver starring. In een grotendeels statische structuur kregen de dansjes verfijn de cn kennelijk ook met zorg voor bereide vertolkingen, maar van door- De negenjarige E. R. Donkersloot uit de Perenlaan in Kethel is gister middag op de Schiedamseweg tegen een bestelauto gelopen, toen hij on voorzichtig de weg overstak. Hij kreeg een wond boven het rechter oog, die ter plaatse is verbonden. GEBOREN: Ingrid, dv I. van. der Tuijjn en M. de Boer; Petra S., dv W. de Vries en S. A. Faasse; Joan nes A. M„ zv J. M. J. Foist en M. A. L. T. Greenendaal; Johan, zv J. P. den Uiji en F. C. van Krieken; Mari, zv C. Uittenbogaard en S. van der Ree; Guido, zv W. van Maanen en H. W. Mooiman; Arthur L., zv A. C. Dingenouts en H. E. van Aken; Elisabeth M., dv A. C. van Duijn en C'. J. Heinsbroek; Ro nald, zv J. H. van den Bos en T. de Jong; Hendrina W., dv A. \V. Stoutenburg en J. M. Steenbergen; Marinus J., zv W. p. Schaap en A. Meerburg. OVERLEDEN; G. M. van der Blom f Advertentie I.M.j Een kipauto van dc N.V. Klcine- koort, Poot en Baadc, bestuurd door de chauffeur J. P. v. d. L. uit Rot terdam. Ir gistermiddag omstreeks half drie klem gereden onder het viaduct over de Overschleseweg. Het verkeer werd hierdoor geruime tijd gestremd. De chauffeur had zand gelost in de Spaansepolder. Toen hij daarna onder hel viaduct doorreed, moet de laadbak op de een of andere wijze omhoog zijn gegaan. De laadbak sloeg tegen de onderzijde van het viaduct, waardoor dc auto klem kwam te zitten cn „steigerde". De ka bine en de motorkap kwamen met een klap tegen het viaduct terecht en werden zwaar gedeukt. De laad bak knapte af, waardoor de wagen weer op zijn wielen kwam te staan. De chauffeur bleef ongedeerd. Met snijbranders is de laadbak geheel van de auto losgemaakt. GOED, Cobalt-60 zal dan wel ge vaarlijk spul zjjn, maar of het dramatisch ook zo werkzaam Is, dat valt te betwijfelen. Wie heeft ooit een detective vanaf het scherm ern stig horen verklaren: „De schurk is niet een revoh'er van het type FN gewapend. Ieder schot, dat lift af vuurt, kan het einde van een men senleven betekenen". Schurken met schietijzers spreken voor zichzelf. Dat is juist het benauwde van een goede thriller. Maar bij „P a n i e k i n een w e- re 1 d s t a d" komen herhaalde ma len ernstige mannen de aandacht van de toeschouwer vestigen op het feit, dat Cobalt-60 radioactief is, dat aan raking levensgevaar oplevert en dat een busje van deze substantie, mits losjes gehanteerd, een hele stad kan bedreigen. En daarom wordt het niets met Vince Edwards en zijn stalen, busje Cobalt, dat hij uit het gevangenis hospitaal heeft gestolen in de hoop een flinke pot heroine mee naar huis te nemen. Al dat ronddraven van hem met zijn blikje is net zo irritant als de aanblik van een voetballer, die de bal niet afgeeft. Daar helpen geigertellers niet aan. Het blijft 1 een heel academisch gevaar en aan gezien het verhaal de spanning ook al niet weet op te leveren, hebben alleen de spelers het benauwd bij deze thriller. (In monopole). krijgt U een smaakvol geborduurd kussensloop. Een aanwinst voor Uw linnenkast - een sieraad op Uw bed. Jurkje met 3os jasje in uni L etmctüurstof f (pfquólaJue). hl Voorjaars verrassing voor uw dochtertje. Ia blue, koraal, geel of linde. 5-12 jaar. 5 jaar 19F5 CU. et. p. m.) Op woensdag 24 februari a.s. OPENEN wij een zeer moderne HAAL METEEN EEN SPAARKAART BIJ UW LEVERANCIER in pand BROERSVELD 58, naast Bakkerij Vlug U kunt hïer alles vinden op 't gebied van kamperen zoals TENTEN - SLAAPZAKKEN - TENTSTOKKEN Tevens: LUXAFLEX JALOUZIEËN - WATERSPORT-ARTI KELEN - MARKIEZEN en ZONNESCHERMEN. U tot een bezoek uitnodigend BKOERSVELD 33—58 SCHIEDAM Voorjaarsensemble fir voor 6-14 jaar: jurkje mot wijde stolp- ploolrok. En daarbij past zo leukrgovoerd kort jasje met snéde kraagje on zakgamering, kreuk vrij fantasie piquélaino L in beige en. grijze nuances. jaar 38.» (kk st. p. -m.) GEVRAAGD voor direct nette avondwerkster Werkuren: dagelijks 18.00 22.00 uur; 's zaterdags van 12.30—16.30 uur. Aanmelding: Centraal Dier geneeskundig Instituut. Prof. Poelslaan 35 Rotterdam (W.) De Amsterdamsche Bank N.V. te Schiedam vraagt een B. en W. stellen de gemeenteraad voor aan het harmonie-orkest „Oefening haart kunst" een subsidie van duizend gulden te verlenen ats bijdrage in de kosten van een inter nationaal muziekconcours, dat dit orkest organiseert ter gelegenheid van zijn 60-jarig bestaan. De jubileumdatum is 9 maart; dan wordt er een receptie gehouden. De volgende dag is cr een gala-concert in het Passage-theater; op Hemel vaartsdag volgt er een drumband- concours cn op 29 juni wordt er een stertocht van muziekkorpsen georga niseerd. Op 27 en 28 augustus wordt cr ccn nationaal muziekconcours gehouden vlot typist. Boekhouddiploma strekt tot aan beveling. De militaire dienstplicht vervuld hebbende, niet ouder dan 25 jaar, en een vlot kunnende typen, met kantoorervaring. PermanentDames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerk straat 13. Permanent vanaf ƒ8.compleet Telefoon 66833.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1