Korte partij van Van Stigt Thans Schiedam verloor 'n doelpimten-festijn 'lJËu Meer ruimte Zestienhoven 80 cm br:at- m Koeriersters Schoolmeisje raakt op het slechte pad npioensc dammen Boerderij in as, schade 90 mille KORFBAL Hoofdklasse libre Schikhof wint alle partijen 8e Start-expositie in Sled. Museum Kernproef in China \t Biljarten om D.K.C.-zuil Inbreker werkte bij schemerlampje j Burgerlijke stand SCHIEDAM MONOPOLE VERTOONT Dinsdag 8 maart 1960 Advertentie J.M.) hl P^berj, Acfiter if Pluit ik Fd aetprtii pitnuen, lcr kuiamn leen irfQoi^ F deur. ij [Z0?S gekit- Jonpcmjj fOKje OJSjjfr DEN HAAG. Minister Marijnon heelt de verordening gezondheids eisen geïmporteerd dierlijke eiwit ten van het produktschap voor vee voeder goedgekeurd. Deze verorde ning houdt in dat van ingevoerde partijen vis- cn diermeel monsters zuilen worden genomen en op het voorkomen van salmonellabactenën j onderzocht. De verordening bepaalt voorts, dat partijen welke besmet i blijken te zijn zullen moeien wor- 1 den ge her) steril iseerd. De minister heeft gemeend /im goedkeuring niet aan de verordening te moeten onthouden omdat deze.1 ondanks haar tekort aan waarbor- gon tengevolge van de onvoldoende betrouwbaarheid van de tegenwoor- dige onderzoekmethoden, toch een nuttig effect kan hebben Nog nooit was onze sortering zomerstoffen zo tijdig In huis en nog nooit was onze sorte ring zo g root- Tiental ten tafels met honderden soorten zomerstoffen, de nieuwste dessins en kleurstel lingen, hggen voor U klaar... Een show van stoffen als nooit te voren. Maar dat niet alleen, want nauwelijks hebben wij de eerste voorjaarsdagen gehad, of wij komen al met een speciale aanbieding moderne zomer stoffen, die U nauwelijks op hec einde van het seizoen kunt verwachten. Italiaanse zomerstoffen... honderden verschillende des sins, noppen, strepen, fantasie- desslnsen bloempatroon, koopt U nu voor bijna de halve prijs. Het tweede gedeelte van de veld- handbal-competitie, na 14 weken zaalhandbal, is voor de Scbiedanjse teams niet succesvol gestart. Zowel de dames van Wllton-Feijenoord in de districts le klas, ais de dames va» U.V.G., Jn de afdelings le klas, lede» een nederlaag. De heren van UVG wisten de halve winst te behalen. De dames van "Wilton-Fijenaord waren in Den Haag op bezoek bij Athene 2. De Haagse dames scoorden in de allereerste aanval al (l—0), maar na de uitworp van dit doel punt rondde Fr. de Kaay de aanval af met een schot op de lat; de te rugkomende bal wist zij echter toch nog in een doelpunt om te zetten, zodat er na 1 minuut spelen ai een 11 stand was bereikt. Beide teams gaven elkaar geen duimbreed toe Toch was het Athene dat in de 10e minuut opnieuw een voorsprong nar» Deze vreugde was echter wederom I va» korte duur want nog geen volle minuut later was de stand alweer gelijk door een doelpunt van Fr. de Raay (2—2). Met deze stand kwam ook de rust. Na de thee pakte Athene de zaken wat feller aan en scheidsrechter Dok ters trad hier vele maten wat tc lankmoedig op. Dit deprimeerde on ze stadgenoten en de Haagse dames profiteerden hier dankbaar van. Wil ton speelde beslist met slechter, maar had veel met pech te kampen. De Haagse dames liepen uit tot 6—2 en behouden met de2e overwinning hu» ongeslagen eerste plaats op de rang- lijst- De dames van U.V.G. kregen te gen Snelwiek al spoedig een 0—1 achterstand, maar het was H. Mee- der die de stand weer in evenwicht wist te brengen. De groen-witten na- men zelfs een voorsprong door een doelpunt van L. Bakker. Snelwiek kwam weer terug en met de rust was ce» 2—2 stand bereikt. In de tweede helft maakte U.V.G. de fout, om met voldoende in de verdediging terug te komen. De snelle Rotterdamse voorhoede profiteerde hiervan en kon gemakkelijk uitlopen tot 2—8. De heren van U.V.G. keken, na 6 minuten spelen al tegen een 0—2 achterstand aan, maar dit ontmoedig de de Schiedammers niet en Bak ker wist al vrij spoedig tot 2—2 te komen. U.V.G. kwam teen vaak tot goede aanvallen en wist uit le lopen tot bij de rust een 7—3 voorsprong was bereikt. Het laatste kwartier van de tweede helft is echter voor St. Lode wijk geweest. Deze spelers wis ten het te presteren, om een 10—5 achterstand toch nog in een 10—10 gelijk spel om te zetten. Dames 2 van Wilton kon ook al niet tot winst komen tegen Rotter dam. Met een 4—0 nederlaag moesten zij naar Schiedam terugkeren. Heren 2 van DWS leden een. 4—12 nederlaag tegen de reserves van Snelwiek uit Rotterdam. Dames ju nioren van Wilton behaalden 'n 5—2 Overwinning op Actief. *prak ft,j wm'nnd, (j.j t oans pr0. dat lot beende dr I legde hti fa* Neem» k» best, kllen, Triffur uioip zwy. I Ockreutn r peen rccmdeKfif fchottendi?. pen te uiil- ntaar tuasr NEDERWEERT. In de ruim 40- jarige Helenahoeve van landbouwer H. -op Hey te Lcveroy onder het plaatsje Kclpcn bij Nederwecrt as gisteren door tot nog toe onbekende 1 oorzaak brand uitgebroken. De brandweer van Nederweert i deed wat ze kon, doch moest zich voornamelijk bepalen tot de redding van het woonhuis. De stallen en de schuur werden door het vuur ver- nield, evenals duizenden kilo's stro, I landbouwmaterialen en een legen- installatie. Zeven koeten konden worden gered, doch II jonge runderen kwamen in de vlammen om. Het ge zin Op Hey moest lijdelijk elders worden ondergebracht. De si hade wordt geschat op ƒ90.000—Dc boer derij is tegen brand verzekerd. de saaie?' achter dr ro ll' meneer, r urm hel lezamenly- [den laten I cRe gerot Hess. Ide baw, I hclentnot jonji- fe» uan dt I, reclame, pfc niet", liet woot", I glimlach Is» ik hefc Woensdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze Italiaanse zomerstoffen voor modleuse japonnen, rok ken en blouses.. 80 cm breed, voor hen die nu hun garderobe goed en beduidend goed koper willen uitbreiden. Een ongekende aanbieding van Cotonnelli voor U, voor al onze klanten. bsje, sp«. door een pfdichfer, re de lol 6? Eu TUI ten. oïa tl, ple voor- prtjes op bffen, op. I kunnen Ta het Stedelijk Museum zat op vrijdagavond 11 maart om 8.15 uur de opening plaatshebben van de 8ste Start-tentoonstelling van jonge Ne derlandse schilders, tekenaars cn gra fici, terwijl voor het eerst ook beeld houwers op deze Start-tentoonstel- liDg vertegenwoordigd zullen zijn. „Ter kennismaking" wordt tege lijkertijd een expositie van schilde rijen, gouaches en tekeningen van Anton Lutgerink gehouden. De beide tentoonstellingen blijven te bezich tigen tot 11 april. NEW DELHI. Een lid van het Indische parlement met uitgebreide culturele contacten, in communis tisch China, heeft vandaag meege deeld, dat verwacht wordt dat Chi na op 28 maart 's morgens om 9 uur plaatselijke tijd met hulp van de Russen een kernwapen, tot ont ploffing zal brengen. Var» deze verklaring van dr, Raghuvira, hoofd van de interna tionale academie van Indische cul tuur, was geen officiële bevestiging te verkrijgen. caramboles op. Er kwamen slechts twee lange, afgemeten rappels in voor. Op zichzelf was deze serie bijzonder fraai, maar helaas de enige opleving in deze partij. De situatie is thans zo. dat Schik hof vijf partijen speelde en won. 3uytenhefc, die volgende week twee maal zal aantreden in hel helaas vrij sfeerloze toernooi bij „De Sluts", won twee en verloor één partij, ter wij L Van Stigt Thans uit vier par tijen zes punten scoorde. Het duel Van Stigt ThansBuytenhek is daar door erg belangrijk geworden. Im mers, de winnaar hiervan blijft de enige concurrent voor Schikhof. De uitslagen van maandagavond waren: Schikhof 250 26 48 9.61 Valkestijn 126 26 14 4.84 Ui. jknoople, rntig af- M, Mn het kjfcunt u fclde bus fer ke- lönrrcad, (Advertentie IM.) Wtuoord, geveld, lit" auto, het wol- |$e naar Om na de schoonmaak zich nog de luxe van een nieuw stel gordijnen te kunnen veroor loven, is na al die uitgaven van kleding, sehoenen enz. een grote kunst. Van Stigt Thans Ruggenberg Idnt aun L'fcttum Schikhof Kooy Zorg dus, dat U straks niet de eerste de beste winkel binnen hoeft te hallen, maar profiteer van deze speciale aanbieding. Marquisette van 100% ka toenen garens, 80 cm breed, in een mooie ecru kleur, die in het seizoen voor 95 cent verkocht wordt, nü voor bijna de halve prijs. Een grote partij {met fddnt weef-ifWlfkingtn) koopt U nu per meter voor nog géén 50 cent. hem na. t hij. DtfKEi» Op de tweede speelavond in. de voor ronden om de D.K.C.-zuii. zijn zowel in poule 1 als in poule 2 slechts twee van dc vier vastgestelde partijen gespeeld. De uitslagen van de gespeelde par uien zijn: Poule 1 gespeelde bij Entrc Nous te Schiedam: J.Poot 80 72 23 14 3.13 0 H.deWoIde 80 80 23 15 3.47 H. van Wille 80 80 28 9 2.85 2 H. v. d. Berg 75 31 28 0 0,81 0 In poule 2 gespeeld bij M.ES, te Vlaar- dingen: C. de Vormer 71) 70 45 12 1,55 2 H.V.d. Knaap 70 60 45 G 1,33 0 .7. V. d. Have 70 70 44 6 1,55 2 W. Hovcner 70 60 44 4 1,33 0 In poule 3. gespeeld bij De Oude Markt te Vlaardingen: F. Roosendaal 05 65 31 11 2,09 2 P. Spejjbroek 65 46 31 12 1,45 0 E. Heijnekamp 60 GO 39 6 1,53 1 T. van Duikeren 60 60 39 13 1,53 I Th. de Vries 60 GO 36 7 1.66 2 P. Davids 70 59 36 7 1,63 0 P, Speijkbrock 65 65 43 5 1.31 T. van Duikeren CO 35 43 5 0,81 0 Gisteravond is een onbekende bin- ncn gedrongen in de woning van mevrouw J. C. W.-H. in de_Fernisse- straat 14a. Aan de achterzijde heeft hij een raam opengeschoven, waar door hij kon binnen komen. Ver schillende kasten werden doorzocht, maar er wordt niets vermist. De in breker had bij zijn werk een sche merlampje aangestoken en de gordij nen aan de voorzijde van de woning dicht gedaan. Ameri- rdigden png ge le Ver- Honezie [zinnen I in do ponden en ge- har dat kis een ;eedi> sof ik u moet uL Be- «rvolg fr.balf [et ko- dan visites le zo- win- is met q heb >ndui- i het moei- jn om ;eiegd Woensdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze prachtige katoenen A x» marquisette, JF+JFm Ook te Zeveren .«gW tn 110 cm hrccd. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie le Schiedam tussen 9- 12.30 en 2-6 uur; bril; herenhandschoen <L): glacé herenhandscboen CL); 25 j'ute zak ken; portemonnee mei inhoud. Te bevragen bij de vinders: hand schoen (R>, L. Kleis, Nieuwe Dam- laan 712; gebreide muts, H. Krowin- kel, Marconistraat 43a; gele sjaal, A. de Lange, Hargsingel 17; hoed. Guis, Wm, Brouwerstraat 3; meisjeswant, F, de Ligt, Paulus Potterstraat 42a; zitting v. auto, B. v. Hagen, Haïley- straat 10a; katrol, B, v. d. Vries. Gr oenelaan 85; kinderwagen. Hamer slag, kantine SVV; kist met aardap pelen, C. v. Zomeren, Aleïdastraat 64; grammofoonplaat, v. Vooren, R'damsedijk 250; treklijn voor elek, draden, Groen eveld, Wolphaerts- bocht 379, Rotterdam; dameshand schoen (R), Meeuwsen, Lorentzlaan 56; speelgoedautootje, Warmerdam, Seringenbol 5; huissleutel, Rijkuiter, Singel 100. SCHIEDAM GEBOREN: Joseph W, J., zv A, J. Freaks en W. A Koever mans: Willem P., zv W, Huislses cn M. M. C. Wij ton burg; Robertus, zv G. Handstede en A, G. van der Steen; Hu- toerlus H. A. M„ zv P. van der Burgh en C. Goossetis: Robert P.. zv J, Spek snijder cn E. de Zeeuw; Joseph C. W.. zv J, C. W. Kreischer on C. Polak; De nts. zv E. lintveU en A. Hooghtlis: Wll- helmina M., dv A. Baas en M. C. van Pmxtcren: Marjolein, dv J. M. N. Schuurmans en J. C. VeenendaaL D VERLED EN: Sip ah. 46 jr.. eebtg. van F. Ton; J. Brand, 66 jr.; S. Bijl, 8 jr.; D. P. Zeij. 61 jr.; A. Sm»dh, 87 jr.; C Verkade. 76 jr., wed van Cb, Gosllnga. Permanent wave Permanent! Dames, voor een. goede permanent en prettige bediening; kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13, Permanent vanaf 8.com pleet Telefoon 6 68 33. Personeel gevraagd Gevraagd ervaren verkoop sters en hulp verkoopsters. Prettige werkkring. Hoog loon. Japonnenhuis Steinas, Hoogstraat 88. Schiedam. Diversen Gezellige zitjes, 4 stoelen, ronde tafel, voor elke prijs. We leveren alleen kwaliteit. Bij Plate, Grote Markt 19-21, Schiedam.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1