r t Feestavond in de Beurs besloot „Doe Open" l SVDPW gered ondanks een verloren partij WA PPSC struikelde over Insulinde 1-1 De openbare weg is geen autowerkplaats Inbrekers betrapt MSBEBBfli Koeriersters in Intertexta" musiceerde in Stedelijk Museum DRZ stelt zich door een mooie zege in veiligheid Schotse Vendel verzorgt t eigen jaarfeest AGENDA Voorstellingen voor Polio-fonds Burgerlijke stand VOETBAL IN SCHIEDAM Schiedam-N'kerk 1-3 Dindua-SFC 0-1 SVDPW-VELO 1-3 DRZ-Sartumus 5-2 'sGravenzande- Martinit 4-1 Jubileum-feest van Ursus ZA TERDA GMIDDA G VOETBAL GTB-Heinenoord 2-5 PPSC-ïnsulinde 1-1 Wie heeft iets verloren Vechtpartij in café Diefstal in winkel Gruno-avond met toneel en zang R.E.T. koopt 30 autobussen Continutoeslag voor ambtenaren omhoog Lezing Lasclub SCHIEDAM Maandag 14 maart 1960 3 '■rsum 7-20 Cr. «"Pel jj, D» 5 haters. raE". 10J9 'onaorSeu andbouw. ar J3LOO IJ"- iï4i «punibrr. J5.W V. ®r*ton en 1Mb. 2° V. d, 8.90 Jiw, volknmi. HlU« fwaardm mi, «Jfzlnc: "cam, uw- 13.90 cf» bijpf «45 H» P'0*f- "L 2?.M fsbrr. v 21.<KI ■■'324.0» II im ?.ao 8.18 Cl, >0. 10 0, ten. ie. mm. 1140 W Mid- m. t:.i» Gram. aar gf. 1345 Cr. 8.15 L U„ ork, ea «2. 1S.M voor dr .17.10 Ce. »e An» Lichte Lichte 5 Zan*. osmedl- Omr, -Bork. en hp. Ilharm. Grim. 1ÏJO 12.32 15.13 Ko«- 15,30 idilr.). Pianti- V. tkrnn. 'Mitlï. 21410 22.13 üVer- vlis- taal »k- de ral- ge. hèt ien de iet W c)i ïg- Advertentie IJVf.) In Schiedam Is de sleutel actie „Doe Open" ten bate van de vluch telingenhulp zaterdag besloten met een laatste grootscheepse straatver koop van sleuteltjes en een feest avond in de Beurs. Hoewel er nog veel rekenwerk aan te pas zal ko men voordat het jeugdcomitê, dat deze actie heeft gorganiseerd, pre cies weet hoeveel de actie heeft op gebracht, kon voorzitter R. Gocttsch ons toch wel toevertrouwen, dat het resultaat aan de verwachtingen heeft beantwoord. De scholen en jeugdverenigingen lebben nog niet allemaal de resul taten kannen bekend maken aan het comité, omdat by verschillende or ganisaties de actie nog even door loopt. Hoewel uiteraard iedereen atfn best heeft gedaan om „Doe Open" te doen slagen, moeten we in het bijzonder de Huishoudschool noemen, die wel bovenaan staat voor wat betreft het aantal verkochte sleuteltjes. In totaal zijn er naar schatting 15,000 a 20.000 verkocht en dat, terwijl het organiserend comité er Jn het begin aan dacht, er slechts 5000 te bestellen. De zaterdagmiddag gehouden straatverkoop is alleszins geslaagd, mede dank zij het mooie weer. zo dat er nog 3000 a 1500 sleuteltjes ge kocht werden. Deze straatverkoop werd opgeluisterd door verschillen de Schiedamse muziekkorpsen. In het oosten begeleidde het jeugd dorps van het Leger des Ileils de actie, in Zuid was dat „Gusto" en in het Westen „Crescendo". In het cen trum maakte een verkoopstand re clame voor de slotavond in de Beurs. De organisatoren van de actie had den zaterdag nog een meevallertje, doordat de verffabriek „Veveo" een auto met chauffeur beschikbaar stel de, zodat zij vlot door de stad kon den komen om te zien hoe de actie verliep en om voorzieningen te tref fen. De gevarieerde avond in de Beurs trok meer publiek dan vorige week het geval was, al was het er ook nu niet druk. In elk geval lever'.e deze avond nog een batig saldo op. De accordeongroep van de Willem de Zwijger-ulo trad hier op, waar na de volksdansgroep van „Ruimte" een demonstratie gaf. Een aardige quiz stelde verscheidende jonge be zoekers voor problemen (af en toe begin,rer jong-TneeJ ook de jury of de quiz-leider), tot alles zich oploste in een danspartij op de muziek van de „Metro's" on der leiding van Jac, Hölzken. De t'olksdontproep ra» „Ruimte" demonstreerde op de slot-avond van de actie „Doe Open" in de Beurs het moderne volksdansen. p EK kamermuziek-gezclschap als stig werkende amateurs, kan stel- i „Intertexta". dat is samengesteld J uit enige muziekstudenten en ern- Ten bate van het Pr. Beatrix Po liofonds geeft de Toneelgroep „Het open doek" uit Den Haag op woens dag 16 maart in Musis Sacrum twee voorstellingen, 's Avonds, aanvang 8 uur, wordt de detective-story „Ik huurde deze kamer" door Wim Bi- schot vertoond onder regie van Jac ques van Bijlevelt, ten-vijl 's mid dags om 2 uur het sprookje „Hans en Grietje" voor de jeugd op de planken wordt gebracht. GeborenHuibert B„ z. v. K. Mostert en K. van Hees; Ronald A., z. v. J. J. C. EleveJd cn J. J. Hoenderkamp; Ke- lena, d. v. J. van der Lee en M. E. Overleden: T, van de Grjjp, 543 jaar, «chtg. v. B. M. van Gcrven. Esperanto-agendo Mcrkredon 7a I6an de marta K]ub- Vtspero. Kon versa e la vcspero ce Kdo Letsch sr. Lekstraat 100b. Ver.u multope kaj montru tlel vian dntereson. De zenuwen hebben SVDPW par- nuut scoorde Sehell hot eerste en ten gespeeld in de beslissende strijd enige doelpunt Hij passeerde enkele tegen VELO, De stadgenoten verlo-spelers waarna hij fraai inschoot. In ren kansloos met 31, maar tot op- de tweede helft gaven de partijen luchting van de roodwltten verna- elkaar weinig toe. Voor het doel van men zij «ven later d3t Deifia met SFC ontstonden gevaarlijke mo- -2 van DUNO had verloren waar door Del/ia er ook In de laatste wedstrijd niet meer In kan slagen naast SVDPW te komen of SVDPW te passeren. De voorlaatste plaats Is nu voor SVDPW. Delfia degradeert. Voor Martinit, dat kansloos gesla gen werd door 's Gravcnzande, ver anderde niets ln deze afdeling, 4 C. Ook DRZ slaagde er ln haar be narde positie te verbeteren. De Schiedammers behaalden weer eens een grote overwinning. Met 5Z werd Saturnus geslagen en dit be tekent dat Saturnus met nog een menten, maar doelman Jung die en kele malen oog in oog met de mid denvoor van de Rotterdammers stond was onverslaanbaar. De bezoekers hadden er meer zin ïn dan de thuisclub. Toen doelman Reep in de dertiende minuut hands maakte werd de vrije trap benut. Twee minuten later kwam Schie dam uit een goede aanval voor 't doel van de tegenstander. Van-der Lub ben schoot in, het leer werd wegge- raak. .urvKUUAL üaLUHiu-, JIJ tri u«K «U wedstrijd te spelen twee puntenSf® KI„ m f achterstand heeft op DRZ dat no5%'cn .""""ten voor rust sloeg spil drie wedstrijden moet spelen. De Key"ierse de tal uit deidoelmond en stadgenoten hebben het behoud van de vierde klas nu in eigen hand. Voor Schiedam heeft de strijd In 4 E geen betekenis meer. In een weinig enerverende strijd verloor Schiedam met 31 van Nieuwerkerk. SFC behaalde een kleine (1—01 overwinning op Dlndua, maar ook deze zege is niet meer van beteke nis. Reeds direct veroverde SFC het middenveld. Tegen het teleurstel lende Dindua behield SFC een veld- meerderhefd. In de twintigste mi- „Het Schotse Vendel", dat is groep 2 van de NPV, beschikt over leden ca oud-leden die een goed cabaret- programma kunnen verzorgen. Za- terdagavond hebben die padvinders voor de derde maal het programma voor het jaarfeest verzorgd. Even als vorig jaar hebben ook ditmaal de vele leden en oud-leden evenals de vele verwanten genoten van het leuke programma dat op het po dium van Irene is uitgevoerd. Na de ceremoniële opening, het vlaghijscn en het afleggen van de gelofte waarbij groepsleider J, Noor- lijke zij het niet immer feilloze wijze opgevoerd. Zwim en Zwam waren de twee conferenciers, Begonnen werd met een grappige modeshow. De padvinders toonden de nieuwste toiletten (van. zusjes of moeder?) en zelfs mevrouw Chroesjtsjew kwam tot veler hilariteit op de planken in een ijzeren-gordijn-lyn-creatie. De vocalgroep „The Internets" heeft po pulaire liederen ten gehore gebracht. Als muzikale omlijsting voor een aantal komische sketches was er de medewerking van een accordeonen- semble. Tevens werden enkele piano- derrneer het welkomstwoord sprak soli uitgevoerd. Ook aan een quiz Ï3 het non-stopprogramma op vro-werd met animo deelgenomen. kwam Nieuwerkerk op 12. Tien minuten voor tijd verhoogde de rechtsbuiten van Nieuwerkerk de score tot 1—3. In de belangrijke wedstrijd tussen de voorïaatsten geraakte SVDPW in de hoek waar de klappen vallen. Ve- lo vocht met succes voor het be houd van de vierde klas. De bezoe kers wonnen met 13. De Schie dammers besloten 't seizoen met zeer slecht voetbal. Zo nerveus voetbalde SVDPW dat VELO voor rust reeds een 20 voorsprong had. Daarna be nutten dc bezoekers een strafschop en met een 3-0 achterstand slaag de SVDPW er tenslotte in enig ter rein te heroveren. Het was Van der Vlist die het Schiedamse doelpunt scoorde, maar de zege van VELO kwam niet in gevaar, In een harde wedstrijd behaalde DRZ voor het eerst in lange tijd weer een grote overwinning. In de 15e minuut liep Wigmans op een terugspeelbal drie man voorbij en het was 1—-0, Drie minuten later zette Kolmeyer goed voor en weer schoot Wigmans raak. Vier minuten later switchte Joop Molendijk langs vele tegenstanders, zelfs langs dc doelman waardoor DRZ met 30 leidde. DRZ behield het grote over- wicht zodat Piet Collée de 2ege in de 25e minuut tot 40 vergrootte. Direct na rust scoorde Saturnus in vermeende buitenspelpositie. Met een half uur te spelen bleef de stand 41 maar vier minuten voor het einde kon Saturnus een fout in de Schiedamse verdediging afstraffen. Twee minuten voor lijd verhoogde Piet Collée de stand tot 5-2. Tegen 's Gravenzande kon Mar- tinit het weer niet tot een overwin ning brengen. Roemloos verloren de witroden met 4-— 1. In de eerste helft ging de strijd gelijk op, Martinit kreeg zelfs de beste kansen. In de twintigste minuut scoorde de mid denvoor van de thuisclub uit een strafschop. In de tweede helft trok 's> Gravenzande zo goed ten aanval dat Martinit binnen twintig minuten een 40 achterstand had. De voor hoede van de Schiedammers was machteloos. De bal werd te lang in bezit gehouden, zodat de defensie van de gastheren steeds kon ingrijpen. Ook in de Schiedamse defensie vlot- lig met succes deelnemen aan het culturele leven van een stad. Voor al als een dergelijk ensemble zich toelegt op het uitvoeren van een programma, dat is samengesteld uit werken, uit bet verleden, die men zelden of nooit te horen krijgt, is zo'n openbaar optreden gewettigd. Dit was dan zaterdagavond het geval op het concert, dat „Intertex ta" voor de Vereniging Vrienden van het Stedelijk Museum, Schie dam gaf. Wel dienen om te beginnen enige aanmerkingen te worden gemaakt. Want deze volijverige musici, wil den te veel van het goede brengen, zodat men voor de pauze reeds een reeks werken kon beluisteren, die normaliter een gehele avond had kunnen vullen. En daaronder kwa men er ook tot uitvoering, die de enerzijds respectabele, maar ander zijds ook beperkte capaciteiten van de spelers te boven gingen. Zo bij voorbeeld het concert voor klavier en strijkers van Johann Christian Bach, ecu kostelijk partituurtje, dat voor vele orkestrale composities van Mozart niet behoeft onder te doen, maar dat de zeer kleine strijkers- groep, beslist boven zijn krachten ging. De pianosolist in dit werk, Dien Stemvers, was dan ook de enige executant, die niet alleen zijn partij technisch aankon, doch ook werke- voorhanden. In het laatste kwartier redde H Post de eer. Keurig speelde hij zich vrij en met een hard schot bepaalde hij de strijd op 4—1. te het niet, zodat gevaarlijke mo menten ontstonden maar de West-i lijk musiceerde en daarbij nog een landers hadden het goede schot niet extra woord van lof toekomt, om- jr— hij zich door de min of meer wankel klinkende begeleiding niet het veld liet slaan, doch zelfs zyn partners nog op sleeptouw nam. Maar overigens verdient dit con cert, waarvoor de aula van het Mu seum was volgelopen, zeker alle waardering. Want de eerste pro grammahelft, die dan verder be stond uit een groot aantal werkjes van componisten van 1280 af (Adam dc la Hale) tot fantasieën en liederen van zeventiende-eeuw- se Engelse componisten, genoot een vertolking, welke zeker muzikale voldoening kon schenken. Want het niet nader genoemde vrouwenterzet, opende de avond met de weergave van een drietal composities van de Ia Hale direct al zeer aantrekke lijk, terwijl Jeanette van Winger den, Jan Degener, Jaap Visser, me vrouw C. E. van der Wel-Gysberts, Christicn Boon., Corrie Tresfon en de heer K. F. van der Wel, zich instrumentalisten toonden, die tot een goed ensemblespel in staat zijn. Alleen zouden de strijkers er goed aan doen, in deze „objectief" klin kende muzieken het vibrato te ver mijden, althans veel meer te be perken. als zijnde in strijd met de stijl van deze vroege kunst De alt Hilde Miedema onder scheidde zich als een zangeres, die zich verdienstelijk aansloot in par tijen van de werkjes welke ook een vocale weergave eisten. Terecht dan ook hebben de toe hoorders alle uitvoerenden veel waarderend applaus geschonken. H. van Bom De voetbalvereniging Ursus be staat op 29 mei 40 jaar; een jubi leum. dat door de vereniging op ge paste wijze zal worden gevierd. Op zaterdag 28 mei wordt er daarvoor in Musis Sacrum een receptie ge houden, gevolgd door een feest avond voor leden, donateurs en ver dere genodigden, met tot slot een baL Het sportieve deel van hot feest programma omvat o.a. een vetera- nentoornooi, waaraan ook andere Schiedamse verenigingen deelne men. Waarschijnlijk komt er ook nog een junioren-toernooi- Bellen by ongeval: G.G. en G.D., Tuinlaan 80, telefoon 6 92 90. Politie-alarmnummer 6 46 66. Apothekers nachtdienst: fa. Gotika, Hoogstraat 29. R.-K. Leeszaal cn Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve maandag van 9,30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 10 tot 20J20 uur. Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven: ge opend maandag van 19 tot 20.30 uur, dinsdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, woensdag van 9.30 tot 16.30 uur, donderdag van 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, zaterdag van 9.30 tot 16.30 uur. Zondags gesloten. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Bonjour tristesse". Monopole, 2.15, 7 en 9.15 uur: „Duel op de Atlantic". DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur: Voorlichting Won ing in richting, Chr. Soc. BeL, 8 uur: Chr. Bedryfsgr. Centrale. Film. "Volksgebouw. 8 uur: VARA. Jaar vergadering. Volksgebouw, 8 uur: Ned. Bond van Vogelliefhebbers. Contactavond. B|j de eersteklassers van de af deling Rotterdam in het zaterdag middagvoetbal woedt de stryd In hoge mate voort. PPSC struikelde over Insulinde, maar het 11 ge lijke spel werd gecompenseerd door dat leider DVO *32 verloor. Er is dus nog niet veel veranderd In de kopgroep hoewel «en andere con current Helnenoord zich tegen GTB In het laatste kwartier van de winst verzekerde. Na een kwartier nam Heinenoord dc leiding doordat de Schiedammers de bal slecht wegwerkten. Uit een goed opgezette aanval maakte de linksbinnen de gelijkmaker. GTB hield het spel te zeer in de breedte waardoor Hemenoord de kans kreeg de score tot 12 op te voeren. Twin tig minuten, voor tijd maakte de linksbinnen van GTB het tweede doelpunt, maar in het laatste kwar tier zette Heinenoord het doel van GTB met succes onder druk. De kampïoenskandidaten scoorden in de eindfase nog driemaal. Kampioenskandidaat kreeg een team op bezoek dat zich niet bij voorbaat gewonnen heeft willen ge ven. Voortdurend kwam Insulinde met goede aanvallen voor het doel van PPSC. Na zeven minuten zette linksachter Teeuw voor aan rechts buiten Van der Ende. Deze passeer de een tegenstander waarna hij dc doelman van Insulinde het nakijken gaf. Steeds trok Insulinde hierna ten aanval. Vlak na rust heeft PPSC het doel van de gasten belaagd, maar de scho ten van Liebeek en Van der Ende stuitten op paal en lat. Twee minuten voor tijd verloor PPSC een belang rijk puntje toen de middenvoor van Insulinde met een verrassende om haal doel trof (1—1). Zaterdag heeft de Lente teel plotseling maar daarom niet -minder glorieus haar intrede gedaan. Ook in Scliiedam heeft men direct gebruik gemaakt van het heerlijke weer en op de terrasjes liep het storm van de mensen- die zich in het lente-zonnetje kwamen koesteren. En waar kan men dan beter zitten dan aan de waterkant op het terras van „Europoort Daar kan men genieten van zon, water en van het gezicht op de statig voorbij glijdende scheven. Ook zondag was het druk pan de wandelaars, die, voor het eerst van het jaar, weer eens de recreatie-gebieden introkken. De bo- men en heesters staan er nog kaal bijmaar de gezwollen knoppen en de tere jonge blaadjes, zijn een belofte dat de bossen en plantsoenen met meer kaal zullen blijven. Het groeiende aantal tweede hands-auto's en de belangstelling die daarvoor bij kopers blijkt te be staan, heeft een probleem In het le ven geroepen voor de weggebrui kers, waarvan de polille de uitbrei ding wil voorkomen door enkele nieuwe bepalingen in het Alg. Po- lltie-reglement. Het is bv. wel voor gekomen dat nlet-rljklare auto's da gen lang achtereen op de weg ston den dit is thans niet langer dan twee dagen toegestaan. Iemand die er zijn bedrijf van maakt om rij- of voertuigen te her stellen, mag deze alleen op de weg laten staan, wanneer 't gaat om klei ne reparaties of onderhoudswerk zaamheden die niet veel tijd ver gen. De openbare weg kan dus niet worden beschouwd als werkplaats- in-het-groot Het laten staan van één of meer motorrijtuigen op de weg. met het kennelijk doel deze te verhandelen of te huu; aan te bieden is verbo den, voor zover deze motorrijtuigen deel uit maken van de handelsvoor raad van iemand die er een beroep of gewoonte van maakt motorrij tuigen te verhandelen of te verhuren. Tenslotte mag men ook geen mo torrijtuig of bakfiets op de weg la ten staan om door middel daarvan reclame te maken. Op verzoek van de politie brengen wij het publiek deze wijzigingen van het politie-reglement in herinnering. In het afgelopen week-end zijn een drietal inbraken gepleegd. In één geval werden de daders op heterdaad betrapt door de politie. Het waren een 19-jarige kelner uit Rotter dam en een 3l-jarige schilder uit Schiedam, die een deurruxtje hadden ingeslagen om binnen te dringen in het kantoor van het werktuigkundig bureau „Warmtekracht" in de Gver- schïesestraat 20. Ook is ingebroken bij do Schiedamse Steenkolenhandel N.V. aan de Noord vest 13. De inbre kers kwamen binnen door een lucht koker op het dak. Er is wat geld gestolen. De derde inbraak tijdens dit week end was in dc Chr, Technische School. Ongenode gasten kwamen binnen via de binnenplaats. Zy ver nielden een ruit en braken in in de portiersloge. Uit een lade is geld ge stolen. Te bevragen aan het hoofdbureau van politie te Schiedam tussen 9— 12,39 uur en. 28 uur: Bruine aktentas; rode autoped; bril; 1 p. zwarte dameshandschoe nen; ring met sleutels, Te bevragen bij de vinders: Zwarte monteurstas met gereed schap, Baanvinger, v. 's-Gravensan- destraat 30; beige lederen dames handschoen (IA, Rosman, Rïdder- kerksestraat 26a; grijs glacé heren handschoen (r.i. Pil, Geervlietsestr. 17; grijs-groene kinderwant, H. Bijl, Schiedamseweg 66, Kethel; polshor loge, Neheman, Vlaardingerstraat 4; bedrag aan geld, G. A, Overgauw, Talmalaan 53; kinder-oorbel, Meer kerk, Hagastraat 42; bos sleutels, sluiswachter, binnensluis, Dambrug; kin der bril. Ronde, Prinses Wilhelmi- naflat 194; zakmes, D. de Wilde, Rotterdamsedijk 123; ring met fiets en keldersleutel, Nieuwstraten, Schaperlaan 2; étui mot sleutels. De Jong, Huijsmansstraat 42d; ring met sleutels, Scheenloop, Pernissestraat 6b; groene portemonnaie met houd, M. v. *t Hof, Lange Haven étui met geld, Maltha, Hoogstraat 49; rode autoped, Hcogewerf, Nwe. Maasstraat 4a; groene autoped, J. Oostrum, Troclstralaan 82; rode au toped, A. Kuipers, Burg. van Haa- renlaan 1029; rood-wit-blauwe sjaal, Knotsenburg, Klaaswaalsestraat 13a; goudkleurige damesschoen, Ruseier, Rotterdamsedijk 271b; bruin sandaal tje, M. G. Putter, Rembraridtlaan 35b. (Advertentie LM.) Ats bij U deze volle mystère na de schoonmaak voor de ramen hanger», dan zal ongetwijfeld een van Uw buren zeggen: „kijk, daar hangt die Mystère van 6.95". en dan hebben ze nog gelijk aok. Maar U betaalt het er nlec voor neen. want morgen vroeg begint de speciale ver koop van 2000 meter van deze echte voile flou Mystère, gewe ven van 100% katoenen garens. Mystère van 6.95 per meter, met Ingeweven ajour en de- coupé motieven, 160 cm hoog, (U koopt dus de breedte) per meter voor nog géén drie gulden. Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze volle flou Mystère, 160 cm hoog, per meter voor I w w cm boog. (Advertentie LM.) GROOTSTE speciaalzaak in Europa KORTE UJNBAAN 14 - ROTTERDAM WAGENSTRAAT 115 - OEN HAAG ROK1N 134 - AMSTERDAM Zondagavond ontstond er een vechtpartij in café De Grot in het Broersveld, waarbij drie Noorse zee lui waren betrokken. De eigenaar waarschuwde de politie, die daarop een van de Noren mee naar het hoofdbureau nam om af te koelen. Mejuffrouw M. de B. deed aan gifte van diefstal van haar bruin leren boodschappentas in een wa renhuis in Schiedam. Er zat voor ongeveer f 7.50 aan etenswaren in. De tas is gestolen, toen zij deze naast zich had neergezet bij het afrekenen. De Groningse vereniging „Gruno" te Schiedam houdt op zaterdag 26 maart in het Volksgebouw de eerste feestavond van het jaar. Het koortje de „Liesters" zingen een paar liede ren en daarna geeft de eigen toneel vereniging een opvoering van het toneelstuk ,,'t Kafeetje aan de grens", in het Gronings bewerkt door Simon van Wattum, ROTTERDAM De R.E.T, heeft 30 nieuwe auto bussen nodig. De totale aanschaf- fingskosten zullen een bedrag van 2.386.000,belopen, waarvoor aan de gemeenteraad krediet wordt ge vraagd. Aan het einde van dit jaar zullen 121 autobussen van de R.E.T. meer dan tien jaar oud zijn en derhalve voor vervanging in aanmerking ko men. Hiervan zijn in de jaren 3956/57 85 stuks extra-gereviseerd, waardoor de levensduur nog met ca 5 jaren kan worden verlengd. De overige zullen noodzakelijk op korte termijn door nieuwe moeten worden ver vangen. Er loopt reeds een bestel ling van 32 autobussen, waartoe ver leden jaar werd besloten. Thans wordt voorgesteld 20 chas sis met Kromboutmotor te plaatsen bij N.V. Verheul te Waddinxveen, met carrosserieën van de N.V. "Werk spoor; 10 chassis van bet fabrikaat Magïrus Deutz bij de N.V. Motor kracht te Hoogeveen, met carros serieën van de N.V. Hainje te Hee renveen. Ambtenaren die volgens dienst rooster des avonds, in de nacht, des zaterdagsmiddags en/of op zon- en feestdagen moeten werken, ontvin gen tot dusver een vergoeding voor ieder aldus gewerkt uur van 0.45, 0.36, of 0.23 al naar gelang vaa het tijdstip, waarop deze arbeid wordt verricht Deze bedragen zijn nu met ingaan van 1 januari 1960 verhoogd tot resp. 0.50, 0.40 cn 0.30 per uur. Voor het vervoerspersoneel van de R.E.T„ welke dienstuitoefening een sterk onregelmatig karakter draagt, zal een afzonderlijke financiële voor ziening worden getroffen. De Lasclub Schiedam belegt op woensdag 16 maart een bijeenkomst in. het gebouw van Chr. Soc. Be langen. waarbij prof. ir. C. A. A. van der Wouöe, directeur van het Cen trum v. Lastechniek zal spreken over „Kwaliteit en onderzoek van dc las". Aansluitend op deze lezing zullen er twee excursie's zijn naar de Röntgen Techn. Dienst aan de Delftweg te Rotterdam op vrijdag-avonden 8 april 6 mei. Gevraagd voor direct 2 NETTE AVONDWERKSTERS "Werkuren: dagelijks 18.00 22.00 uur, 's zaterdags van 12.30—16.30 uur. Aanmelding: Centraal Dier geneeskundig Instituut, Prof. Poelslaan 35, R'dam <W.). Permanent wave PermanentDames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf ƒ8.com pleet. Telefoon 6 68 33.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1