Groot verkeersplein in Nienwland in wording brinta -tarwe Lichtmast viel - jongen (zes jaar) getroffen De tennisliefhebbers krijgen meer ruimte AGENDA DKC-zuil Niemand de deur uit zonder een Brinta-ontöiji! TUIDRAAD BRAK. Zang- en pianorecital Jeugd-sociëteiten sluiten zich aan bij de Jeugdraad TENTEN-SHOW SPORTH0IS TERBRAAK FIT MET Weer nederlaag voor Van Duijl AANWINSTEN Gem. Bibliotheek Bromfietser botste tegen bestelauto Veertig jaar Janssen's Modemagazijn Diefstal in woning Kotter vlotgesleept Het Zuiden met Marmïon-mysterie Burgerlijke stand Hof verzwaari straf voor Duitser Omstanders zagen ongeluk aankomen SCHSED AiVl Goeree schenkt gift aan het Rampenfonds Coba Kelling verlaat RT .Blijcl'orp Geluiden" als pocketboek Voor „ERRES" televisie en Radio RADIO 2 verkoopsiers 2 nette leerling-verkoopsters EEN PONSSTER Demonstratie tegen Kassem in Irak? JOUEN Koeriersters •II :>S /oetüsuair z.-i maart 1VÖU S'. v - i' 4& a L27&&& ;SjV' ;cil r v SfcjsA* ai li -•*>££ w: v»" <j Een groot en belangrijk verkeersplein in Schiedam staat op het punt geboren te worden. Het is de kruising van de Nieuwe Damlaan met de Burg. van Haarenlaan die hier op de jo to staat weergegeven. Hoewel er nog druk aan gewerkt wordt, is nu al te zien hoe het verkeersplein er binnenkort -uit zal zien. De weg can links beneden naar rechts boven is de Nieuwe Damlaan (met rechts boven nog vaag de spoonoegouer- gang zichtbaarJ. Reckfs de Burg. uart Haarenlaan zuid-zijde en daar boven, met een singel er van gescheiden, de Burg. van Haarenlaan noord-zijde. Het westelijke deel van die brede laan is op de foto nog in opgebroken staat en niet als zodanig te herkennen. Duidelijk is wel te merken dat de voet- en rijwielpaden by de kruising van de rijweg zijn ui eg-gebogen om zo een veiliger kruising te krijgen. Is het ver keer op dit kruispunt nu al reeds niet onaanzienlijk, in de toekomst zal het er veel drukker worden, namelijk wanneer het gebied b$ Ke- thel bcboutod zal zijn (waarheen het verlengde van de Nieuwe Damlaan de enige verbinding is) en wanneer de Burg. van Haarenlaan door getrokken zal zyn tot langs het station Schiedam naar Rotterdam toe. (Advertentie LM.) In de tweede ronde van het toer nooi (eindstrUd) om het Blieken- du l-biljart moest 3. H. van Duyl, de winnaar van vorig jaar, opnieuw een nederlaag incasseren. Ditmaal was het Ruggenberg, die In vlotte st«l zich de sterkste toonde. Ook Buytenhek kwam tot een al leszins respectabel moyenne. Tegen dat geweld was De Ruiter niet op gewassen. Eikenbroek, beter op dreef dan in de eerste ronde, won na een spannende party, terwijl Van Letten Ruggenberg Van Duyl Buitenhek De Ruiter Eikenbroek Van Slobbe Zwanenburg Van Letten van de vorige week ilen. 42 42 56 3 0.750 48 35 56 5 0.625 36 36 50 5 0.720 30 17 50 3 0.340 30 30 67 2 0.447 30 28 67 3 0-417 30 30 90 2 0 333 30 22 90 3 0.233 ("Advertentie LAL) hebben Nederlands grootste sortering Bellen by ongeval: G.G. cn G.D., Tuinlaan 80, telefoon 6 92 90. Pohtie-alarmnummer 6 46 66. Apothekers nachtdienst: Nieuwland- apotheek, Dr. Wibautpleln 17 en C. Jansen, Swammerdamsingel 41. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam; geopend iedere dag (behalve maandag van 9.30 tot 16.30 urn en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 10 tot 20.20 uur. Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven: ge opend maandag van 19 tot 20.30 uur, dinsdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, woensdag van 9.30 tot 16.30 uur, donderdag van 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag van 9.30 tot 16.30 cn van 19 tot 20.30 uur, zaterdag van 9.30 tot 16.30 uur. Zondags gesloten. Sted. Museum: „Start"-tentoonstel ling en „Anton Lutgerink", BIOSCOPEN Passage, 2 en 8-15 uur: „Zolang er mensen zijn". Monopole, 2.15, 7 en 9.15 uur: „God's little acre," DIVERSEN Chr. Soc. Bel., 8 uur: Oost en West Lezing. Volksgebouw, 8 uur: La Matinata. Uitvoering. Irene, 8 uur: NCVB-centrtim. Toneel Chr. Soc, Bel,, 8 uur: Chr. Jongeren groep Jaarvergadering. Sursum Corda, 8 uur: Demos. Verg. Wijkcentrum. 8.15 uur: Fotokring. Lustrumfeest De Ark, 8 uur: Prot. Gezondheids- zorg. Film. Bij de Gem. Bibliotheek zijn de volgende nieuwe aanwinsten te ver krijgen: Wijsbegeerte-Godsdienst. Luypen: Existentiële fenomenologie; De zin van de zondag. Klink; Bijbel voor de kinderen; Dl. 1. Oude Testament Schhsske: De schat in het woestijn- klooster. Michaud: Op steen en klei. CuIImann: Rooms-Katholieken en Protestanten; Zielszorg aan maat schappelijk getypeerde mensen. Sociale wetenschappen. Banning: Machten en mensen. Brink: Bazen en chefs. Pereira d'Oliveira: Onze kleu ters. Natuurwetenschappen. Stehlï: Ver zamelen en prepareren van dieren. Technische wetenschappen. Coombs: Ruimtepioniers. Troebst: De greep naar de maan. Fris: Gezond door licht. Petiet; Vlekkenboekje. Castens: Zelf doen. Kunst. Greco: Plastiken und Zeich- nungen. Preetorius: Zehntausend- faches Glück. Brand en van Zutphen: De muziek van de mens. Nolthenius: Muziek in de kentering. Letterkunde. Vries: Heldenlied en heldensage. Bastet De aardbeving. Vuyk: Gerucht en geweld. Thomas: Gedichten. Land- en volkenkunde, Sluyser; Hun lach klinkt van zover. hk de voorronden om de DKC-zull zyn gisteravond gespeeld in poule 1 bij ae B.V. Entre Nous: Le Jong 80 80 41 8 1.95 p«ot 80 78 41 14 1.90 In poule 2 werden gespeeld bü de B-V. MEs in VJaarduigen: kornaat Havener Kolenbrander v. d. Have De Vormer Hovener Kolenbrander De Herder De Herder Hovener Kolenbrander4 Hovener 70 70 28 7 1.84 70 60 28 8 1.57 70 70 42 9 1.66 70 60 42 8 1.42 70 70 32 17 2.18 70 38 32 6 1.18 70 70 4t 9 1.70 70 48 41 4 1.17 70 70 46 7 1.52 70 5? 46 8 1.15 70 70 46 11 1.52 70 41 46 5 0.89 Gistermiddag omstreeks half zes botste op de hoek van de Rotter- damsedijk en de Nieuw Malhenes- serstraat de 24-jarige bromfietser H. N. uit Rotterdam tegen een bestel auto, bestuurd door de 38-jarige h«»er A. A. uit Poortugaal. De brom- fietser liep een buil op het hoofd cn enkele schaafwonden op. De G.G en G.D. heeft hem behandeld. Janssen's Modemagazijn in Schie dam oestaat veertig jaar. Het was in maart 1920 dat dc toen 28-jange heer A. E. Janssen, uit Haarlem af» komsïg, zich vestigde in het nu nog (Advertentie IM.) p1 *0 uti het vak ae bordenI Een onbekende is gisteren tijdens afwezigheid van de bewoners bin nen gedrongen in de woning van de heer B. H, de W. aan de Johan de Wittsingel. De indringer gebruikte waarschijnlijk een valse sleutel voor de kelderdeur. Er is 193 gulden ge stolen. (Van onze correspondent) ALKMAAR De Urker motor- kotter UK 215 die maandag even ten zuiden van Bergen aan Zee op onge veer 100 meter afstand van de kust, aan de grond liep, is 's avonds vlot gesleept door een andere Urker kot- in gebruik zijnde "pand op de hoek ter, geassisteerd^door de reddingboot van de Hoogstraat en de Dam, dat in 1918 was gebouwd en dat nog slechts dienst had gedaan als distributie-lo kaal (het was toen de eerste wereld oorlog 1) Samen met zijn echtgenote is de heer Janssen toen het modemaga zijn begonnen, dat de eerste winkel in dames-confectie van Schiedam was. Het klinkt misschien vreemd, maar dat laatste was niet zo gunstig. Er bestond toen nog een grote „trek" van Schiedam naar Rotter dam en de nabuurstad was een sterke concurrent. De opzet was zelfs ris kant te noemen, maar toen van liever lede er meer zaken kwamen waar door er een kopers-binding in eigen veste ontstond, ging het veel be ter. Janssen's Mode magazijn is wel met de stad meegegroeid. Toen bij de ontwikkeling van Schiedam er vele mensen van buiten zich kwamen vestigen, wijzigden de koop-gewoon ten zich en daarvan heeft de zaak kunnen profiteren. Vooral de ont wikkeling na de laatste oorlog, de stichting en ontwikkeling van Nieuw- land, was zeer gunstig, doordat daardoor een „trek" ontstond langs de Dam en zo langs de winkel. Het is dan ook met een tevreden hart dat de familie Janssen, naast de stichter en zijn vrouw nu ook be staande uit de oudste zoon, terwijl een jongere broer „volontairt", het jubileum viert. Bij de druk bezochte receptie gistermiddag in „Europoort" gehouden, is wel gebleken dat het bedrijf zich een vaste plaats heeft verworven in de stad. Trouwens, de heer Janssen is er trots op dat er klanten zijn die al sinds de oprich ting bij hem kopen. In het kader van de toneelwed strijd van de Scbiedamse Gemeen schap voert de Schiedamse Toneel groep „Het Zuiden" op vrijdag 25 maart in Musis Sacrum de thriller „Het Mannion-mysterie" van Philip Weathers op onder regie van de heer C. Paardenkooper. GEBOREN: Cornelia, dv J. G. Verhoeckx en J. Verwol; Astrid, dv G. J. Jans en L. Limburg; Ernestine J., dv Th. J. J. Windhorst en E. A. van Touw; Adriana, dv F. van Dyk en J. H. Esbach; Elisabeth J. P. dv C. H. Pols en p. van der Endt; Lo- raine X. A., dv P. EL Noordhoorn Boelen en E. F. Vijsma; Annemieke, dv J, Freij en L. Krabbendam; Cornells, zv C. Punt en A. D. Punt. OVERLEDEN: W. P. van der Meulen. 77 jr; M. E. M. Schouten, 5 mnd;'N, C. Hoek, 46 jr, echtg. van W. Spruit; H. de Wit, 56 jr. echtg. van G. Koorengevel; J. M. W. Fran sen, 1 jr, J. H. van der Ree, 53 jr. Van de heer L. U. is de brom fiets gestolen, die op slot voor zijn woning in de Van 's-Gravesande- straat stond. Ubbo uit Egmond aan Zee. AMSTERDAM Geen lichtere, maar een zwaardere straf dan de rechtbank heeft het Amsterdamse gerechtshof de 23-jarige decorateur F. M. uit Brunswyk opgelegd we gens een serie hoteldiefstallen in Amsterdam. De jeugdige Duitser, die in eigen land al tal van malen met de justitie in aanraking is geweest, werd op 11 december door de Am sterdamse rechtbank tot negen maan den gevangenisstraf met aftrek van de voorlopige hechtenis veroordeeld. Verdachte vond dit te zwaar en ging in hoger beroep. Het hof veroordeel de hem echter tot een jaar met af trek. VLAARDINGEN Eén van de lichtmasten met ingebouwde afsluitboom voor de nlemve Oudp Havenbrug viel dinsdagmiddag hij het los sen uit de strop. Eén van de wegvluchtende kinderen, de tesjarige Cornells Johannes Leonardus van der Walle uit Ulaardingen, werd daardoor aan de rechtervoet geraakt. De knaap smakte voorover op straat. Hij werd met een zwa re hersenschudding in de Dr. Noletstichting te Schiedam op genomen. De afsluitbomen voor de nieuwe brug over de Oude Haven ontbreken nog steeds. Kort na de ingebruik stelling van de brug werden de mas ten, die toen gereed kwamen, afge keurd. Gebroeders Lenderink, expe diteurs te Zwolle, vervoerden gister morgen de nieuwe lichtmasten met ingebouwde afsluitbomen, vervaar- digd door Machinefabriek en Con structiewerkplaats H. Schotkamp Zonen te Zwolle, naar de plaats, waar zij zouden moeten worden ge monteerd. Met behulp van een kraan wagen van de Firma J. Verhagen uit Rot terdam zouden de masten van de trailer warden gelicht en. naar hun plaatsen worden gebracht. Het spec taculaire karwei trok uiteraard veel bekijks. Nadat één van de lichtmasten ver ticaal was gehesen, wilde men haar over het voetpad heen op haar rust plaats zetten aan de zijde Tan de Westhavenplaats. Terw'ül de mast In een strop hing, brak de tuidraad, Zó zag men de lichtmast na haar val liggen. waardoor de mast voorover de ba lustrade van de oprit (van de brng) viel. Het uiteinde van de mast, dat eerst nog op de balustrade terecht kwam en vervolgens op het lager plaats viel, raakte de zesjarige Hans v. d, Walle, één van de wegvluch tende jongens, aan de rechtervoet. HU smakte voorover en bleef als bewusteloos liggen. Het kind werd later door de GGD naar de Dr. No letstichting vervoerd en aldaar op genomen, volgens gisteravond ver strekt mededeling, met een zware hersenschudding. Omstanders vertelden ons nog, dat het werk met best vlotte. Eén van hen beweerde zelfs heel pertinent een polïtie-agent, die voor omlegging van het verkeer zorgde, te hebben gewaarschuwd. De afrastering rond de brug werd beschadigd. DE tenor Bill Austin Miskell, die met de pianiste Barbel Andreae dinsdagavond ui „De Lantaren" op trad, deed zich uitsluitend horen tn een reeks prachtige liederen van Schubert en Braiuns, Hoewel over de vertolking ervan ongetwijfeld veel goeds kan worden gezegd, voldeed dit optreden toch niet geheel en al. Miskell beschikt zeker wel over de nodige artistici teit om de inhoud van het lied te interpreteren, doch in vocaal op zicht voldeed hij echter minder. Met name het hoge register miste nog de expressiviteit en buigzaamheid, het geen zijn zang afbreuk deed. Ver der bleek de zanger over een aan genaam klinkend geluid te beschik ken, dat ook technisch zijn ver diensten heeft, want de intonatie was uitstekend en men kreeg soms ook een mooi mezza voce te horen. Zou dus Miskell de boven vermelde tekortkomingen kunnen overwinnen, dan zou hij zeker als vertolker van het lied geheel kunnen boeien. Zijn recital bewoog zich thans echter nog te veel op een labiel peil. Barbel Andreae, die zich een mu zikaal begeleidster toonde, bracht voor de pauze afwisseling ui het pro gramma met de weergave van de „8 Préludes pour Ie piano" van Frank Martin. Deze stukken beho ren zeker niet tot de meest geslaag de werken van Martin, wiens oeuvre veel aantrekkelijke composities be vat. Uit de préludes spreekt een te dorre klanksfeer en een te beperkte inventieve kracht om te kunnen boeien. De pianiste was intussen in deze muzteken muzikaal en technisch be ter op dreef, dan in de Rapsodie op 79 no. I van Brahms, welke aan de reeds genoemde reeks liederen van deze componist voorafging. Het pas- sagespel was hierin lang niet feil loos en klonk bovendien ongelijk, terwijl de uitvoering in haar geheel tevens weinig muzikale spanning bezat Pianiste en zanger moesten zich tevreden stellen met een wel zeer klem auditorium, dat echter veel applaus schonk. H. VAN BORN De liefhebber^ van de tennissport hebben in het komende seizoen meer kans om aan bod te komen dan vorig jaar, want de accommodatie in het tennispark van de heer J. van "Vliet ïn de laatst gehouden bestuursver gadering van de Schiedamse Jeugd raad zyn een aantal belangrijke be sluiten genomen. Na een prettige be spreking met de vertegenwoordigers van de jengd-socièleiten Guillaume, Scopulus en Solustra werd beslo ten dat deze sociëteiten zich ook bij de Jeudgraad zullen kunnen aanslui ten. Elke sociëteit mag twee verte genwoordigers aanwijzen om zitting te nemen in de Raad van Advies, terwijl de heer ML P, F, Dieleman werd benoemd tot contactman tussen de sociëteiten en het bestuur van de Schiedamse Jeugdraad. Het ligt verder in de bedoeling dat de S.J.R. op 5 mei (Bevrijdingsdag) het jeugdappel en de kinderfeesten in de wyken organiseert. In de ko mende dagen worden de contacten gelegd met diverse verenigingen, met het verzoek om aan bovengenoemde evenementen de mewerking te ver lenen. Om tot een vlotte organisatie te komen worden er twee werkgroep jes samengesteld. Dinsdagavond 29 maart is er zo een bijeenkomst van de werkgroep voor de Kinderfeesten, waarbij de plannen zullen worden vastgesteld. aan dc Stadhouderslaan is nu belang rijk uitgebreid. Hij had hier twee banen, waarnaast er nu nog drie zyn aangelegd. Er zijn nu bij elkaar een twintig tal banen in Schiedam, waaruit wel blijkt dat de belangstelling voor de ze sport de laatste tijd meer alge meen is geworden. Ook de uitbrei ding van het aantal tennisbanen in het sportpark van de heer Van Vliet was nodig geworden door het groei ende aantal liefhebbers. De drie nieu we banen zijn in korte tijd aange legd. Het terrein waarop de ge meentelijke Plantsoenendienst voor dien enig materiaal opsloeg is ge ëgaliseerd door een bulldozer, er werd een laag koolas aangebracht en daarop de .gravel' gemalen baksteen. Binnenkort verrijst er ook nog een paviljoen met terras hij de banen. In april zal de uitbreiding in ge bruik genomen worden. De r.k. tennisvereniging Los Bï- gotes, die 120 leden telt, zou op het aangrenzende terrein ook drie nieu we banen gaan aanleggen. Maar, hoewel het terrein al gehuurd is van de gemeente, zal er voorlopig niets van komen, omdat de vereniging niet genoeg geld heeft. In het hoofdkantoor van het Rode Ktuls te Den Haag hebben gisteren de burgemeester van Ooltgensptaat en Dirksland, de heren W. M. van der Harst en H. Bos, namens de be volking van het eiland Goeree aan de vice-voorzitter van het Nationaal Rampenfonds, mr. W. F, Schokking, een cheque aangeboden. De cheque vertegenwoordigde een waarde van ƒ24.227. Reeds eerder was op het gironummer van het Rode Kruis een bedrag van ƒ12.000 gestort zodat de totale gift van de eilandbevolking ƒ36600 bedraagt. De heer Van der Harst zei bij de over handiging, dat het bedrag door de zorg van de plaatselijke afdelingen van het Rode Kruis m dertien ge meenten is ingezameld. De gemeente Nieuwe Tonge bracht een record bedrag bijeen. De opbrengst van do collecten bedroeg daar per hoofd van de bevolking niet minder dan ƒ2,09. Mr. Schokking zei in een dank woord zeer getroffen te zijn door dg spontaniteit, waarmede de bewoners van Goeree-Overflakkee gelden bij elkaar hebben gebracht. Namens de voorzitter van het Nationaal Ram penfonds, Prins Bernhard, verzocht hij beide heren de dank van het Rampenfonds aan de bevolking over te brengen. Mevrouw Coba Kelling maakt het volgend seizoen geen deel meer uit van het Rotterdams Toneel. „Diergaarde Blijdorp" heeft een pocketboekje laten uitgeven onder de naam „Blijdorp geluiden". Het bevat een bloemlezing van artikelen uit de eerste zeven jaargangen van het gelijknamige maandblaadje, aan gevuld met enkele elders verschenen artikelen. Men kan er aardige bij zonderheden in lezen, voor de vuist weg verteld, omtrent Hora en fauna. Dit pocketboekje telt 192 pagina's druk en is geïllustreerd met zestien foto's. a.s. DONDERDAG en VRIJDAG van 14 tot 22 uur ra zaal JRENE, Nieuwe Haven 155 Eveneens een expositie van TWEKA BADKLEDING, RALEIGH en FONGERS RIJWIELEN GROTE MARKT 3 TELEFOON 68779 Gratis toegang natuurlijk naar PIEKFIJNE SERVICE Rembrandiiaan hoek Mesdaglaan Schiedam Tel. 6573.4 Gevraagd in kruidenierszaak liefst met vak bekend J. A. DE WAAL Claes de Vrïeselaan 167 A, Rotterdam, tel. 305 60 GEMEENTE SCHIEDAM Op de afdeling bevolking der gemeente secretarie van Schiedam kan worden geplaatst. Bezoldiging naar gelang van leeftijd. Eigenhandig geschreven sollicitaties, gericht aan het coUege van Burgemeester en Wethouders, die nen binnen 14 dagen na verschijning dezer adver tentie te worden ingezonden aan het bureau perso neelszaken van de afdeling C der gemeentesecreta- jie, Nieuwstraat 26, boven, alhier. BEIROET. Volgens het in de Engelse taal verschijnende Libanese blad Daily Star zijn in Bagdad zes mensen om het leven gekomen en twintig gewond, toen Iraakse troe pen schoten op een menigte, die tegen premier Kassem betoogde. Het nationalistisch Arabische blad Al Kifah, dat ook in Libanon ver schijnt, wist te melden dat aan het einde van de vorige week in Mosoel en Kirkoek in Noord-Irak bij on geregeldheden minstens vijftien mensen om het leven zijn gekomen. GEVRAAGD 15 tot 18 jaar. Op motor tankscheepje voor de stad. 's Avonds thuis. Aanmelden kantoorschip VEKOMA 12 liggende Voorhaven bij de sluis Schiedam. Adverteer regelmatig Fotografie Voor pasfoto's naar K. van Vuur en, Hoogstraat 106, te lefoon 6 67 20. In spoedgeval desgewenst in 1 uur klaar. Ontwikkelen van rolfilms, 's morgens gebracht 's avonds klaar. K. van Vuuren, Hoog straat 106, Schiedam. Personeel gevraagd Hulp in de huishouding ge vraagd voor hele dagen, we gens huwelijk van tegen woordige. Mevr. A. Schop, Schiedamseweg 91, Kethel. Permanent wave Permanent! Dames, voor een. goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter. Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf ƒ8.— com pleet Telefcon 6 68 33.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1