n Goed debuut van Scopulus-cabaret poor's SUNIL PPSC verstevigt de kansen op de titel Sanovite Geen verrassingen bij de bekerwedstrijden C.J.V. hield een muzikale paasdienst in Bethelkerk Dean en Jerry zorgen voor gezond vermaak Kerkdag voor hervormden van classis Schiedam Klucht van „Voetlicht" Klappen over en weer in en om café Rivièra sporfshirts f. H .Karambowl' op eigen teksten Klasse-indeling bij honkbal PPSC-receplie COMPETITIE-RESTANTEN GSS verliest van Vlaardingen MONOPOLE-TI-IEA TER: ALLE DAGEN VLEES OP TAFEL Fietser schoot met taart door autoruit Kleine jongens wilden heien Politie was VVV Met bromfiets op scooter gebotst Meisje brak arm bij aanrijding Burgerlijke stand WITTER DAN DE WITSTE HAAN SUNIL WAST STRALEND WIT SCHIEDAM J. ALBRECHT Koeriersters gevraagd een SCHOONMAKER 1 KANTOORBEDIENDEN E Dinsdag 19 april 1960 ■(eren- lam is ■emoe Imon- ÏU die |nd ge en |nende wa- ■ichen. no? lel be- Jowityj pet te i Lc- Man te 1 voor I „mis- ef van het troep", fgano- en J3t al- groep lat er Vllnie _pis zit jdenko It, dat In de 'tullen mi ni iarïge ileen- dagen doch met irich- :n te inge- ng te van agoge erden oorts n uit mot es en me eerd, Ze velde nden even hun ern- ezen »er?" estal deci- gc- den. ad u ben. Is je „Ik zou ■ij de Iwee- I heeft |mcn. op. uum De jengdsociëteït „Scopulus" heeft zondagavond in gebouw Musis Sa crum een goede beurt gemaakt by de leden, Niet alleen kon er weer volop gedanst worden op de muziek van de Blue Rhythm Stars, maar hier trad ook de cabaret-groep van deze sociëteitwoor het eerst op. „Karambowl", gevormd door leden van Scopulus, bracht een half uurtje goed amusement. Teksten en muziek - arrangementen waren alle van de jongelui zelf. Sommige van deze tek sten waren heel aardig, zoals een lof- O Ook de indeling van de derde klas van het Rayon Zuid-Holland van de Koninklijke Nederlandse Honkbal Bond is nu bekend geworden. De drie Schiedamse teams in 3 A en 3 B zullen tegen merendeels Haagse ploegen in het veld komen, Schiedam 2 en SW 3 zijn in de derde klas A bij het Haagse Celeritas 1, en Wasse naar 1 ingedeeld alsmede bij bet Vlaardingse Ondina en de Haagse reserveteams Storks 2 en Tjikalong 2, In de derde klas B speelt SW 3 tegen VUC 1, USC 1, Sïkkens 1. ADO 2 en Laakkwartier 2 en Sparta 4. De overige Schiedamse honkbal teams (en dat zijn er dit seizoen heel wat meer dan voorgaande jaren) zullen in de vierde klas worden inge deeld. Voor de hoogstgeplaatsten be gint de competitie op 7 en 8 mei. Schiedam start op zaterdag met een uitwedstrijd tegen TIW en SW ont vangt zondags HCK 2. De receptje ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van PPSC wordt niet gehouden van zeven uur tot half negen zoals wij abusievelijk meldden maar op vrijdagavond 29 april van vijf uur tot half zeven (17 uur tot 18,30 uur) in gebouw Musis Sacrum. Daarna wordt vanaf acht uur voor de leden van PPSC in Musis Sacrum een gezellige feestavond ge houden. lied op alles wat Schiedam niét heeft (en ook een beetje op zaken die er wél 2ijn, zoals Scopulus). Cabaret vraagt ook wel om een schetsje waar in één en ander gehekeld wordt, maar op dit gebied kunnen de tekst schrijvers nog wel leren om wat meer „bij de tijd" te zijn, zoals bleek uit een parodie op verschillende genres departementaal werk, waarin echter oude koeien uit de sloot wer den gehaald (het geloei van een verontwaardigd publiek over deze misstanden was er niet minder om). De medewerkenden aan dit ca baret-programma waren Tiny Woord, Anneke Balm, Corrie Sens. Alice Lips, M. P. F. Dielemans, John Die- lemans. Joop en Henk Heinsbroek en Piet Kleis. Het publiek bleek het cabaret best te kunnen appreciëren en daarom is er voor Scopulus alle reden om voort te gaan met „Karambowl". (Advertentie IM.) Spaar de voetbalclub-emblemen i (Advertentie LAt.) (uit. vod* tarwe) Hoge voedingswaarde Regelt de spijsvertering Bestrijdt "overwicht"^J Oók ZOUTARM overal verkrijgbaar! Het Schiedamse zaterdagvoetbal noteerde enkele beslissende resulta ten. Een duizendtal toeschouwers za gen op de Boshoek hoe een nerveus PPSC reeds in de eerste minuut van een zenuwachtige strijd het door slaggevende doelpunt op leider Ba- rendrecht scoorde. Met nog drie wed strijden te spelen heeft PPSC nu de minste verllespunten. Helaas bezorg de de 10 zege van PPSC de Schie dammers geen grote voorsprong op Barendrccht doordat Barendrecht deze week een protest toegewezen zag. Een gelijk spel tegen DVO'32 werd nu voor Barendrecht in eon over winning gewijzigd zodat Barendrecht drie punten voorsprong en een wed strijd meer gespeeld had dan PPSC. Als de bezoekers hadden gewonnen was de beslissing vrijwel in het na deel van PPSC gevallen. Nu PPSC echter gewonnen heeft staat PPSC nog slechts een punt achter op Ba rendrecht en bovendien hebben de stadgenoten een wedstrijd minder gespeeld. Daar komt nog bij dat de beide andere concurrenten, Baren drecht en Melissant, elkaar zaterdag ontmoeten zodat de weg naar de ti tel voor PPSC is vrijgemaakt Voor GSS zijn de promotiekan sen gering geworden. In de eerste promotiewedstrijd tegen Vlaardin gen zegevierden de bezoekers in sportpark Harga gedecideerd met 3—0. Vlaardingen heeft zaterdag op eigen terrein aan een gelijk spel voldoende om GSS uit te schake len. PPSCBarendrecht 1-0 Een dichte haag van toeschouwers zag hoe een fel PPSC in de eerste minuut de bal snel naar het doel van Barendrecht opbracht. Op links lan ceerde de snelle Casper Groeneweg een scherpe voorzet die in de doel- mond viel. Enkele malen werd het leer geretourneerd maar Barendrecht kon een doelpunt niet voorkomen. Dit doorzetten betekende de zege voor PPSC want daarna hebben de beide teams heel lang te nerveus ge speeld. De gasten slaagden er in het middenveld te veroveren en telkens weer werd het doelgebied van PP met scherpe doorloopballen belaagd. De Schiedamse defensie trad echter resoluut op. Tegen het einde herwon PPSC het zelfvertrouwen en toen bleek in de laatste twintig minuten dat PP de technisch sterkste was. Vooral middenvoor Licbcek kwam dichtbij het tweede doelpunt. GSSVlaardingen 0-3 De vele belangstellenden zagen hoe Vlaardingen in deze eerste pro motiewedstrijden lussen de twee kampioenen voor een plaats In de eerste klas een groot overwicht had. Op regelmatige wijze kwam Vlaar dingen voor rust aan een 01 voor sprong, direct na rust werd het 02 en tegen het slot besloot Vlaardingen de meerderheid op 03. Het homogene Vlaardingse team kwam na een half uur uit een mis verstand in de Schiedamse defensie op 01. Uit vermeend buitenspel werd het na rust 0—2 en hoewel hel gewijzigde Schiedamse team met open aanvallen het doel van Vlaar* dingen belaagde kon GSS niet tot scoren komen. De Vlaardingse mid* denvoor verhoogde de score tegen het einde. (0—3). De Federatie van de Schiedamse CJ.V. heeft op de .avond van de eer ste paasdag een Zang- en Muziek dienst gehouden In de Bethelkerk, die niet alleen door vele CJ.V.'ers maar ook door veel belangstellende gemeenteleden is bezocht. Een spe ciaal cachet werd aan deze samen komst gegeven door het optreden van het Bazuinetósoor van de Duitse C. J.M.V, uit Nagen-Haspen en Ober- hausen, die .blijk gaven goed weg te kunnen met hun hoorns. Na afloop hebben zij nog prachtige liederen ge zongen. CJ.V.-voorzitter W. F. de Wolff opende de avond, een van de wei nige sprekers. Het programma ver liep naar wens en werd afgewisseld door 't ten gehore brengen van mu ziek door 't „Posaunen-chor" van de Vlaardingse C.J.V. en door het Ba zuinenkoor van de Duitse gasten. Verder zang van. het Cd.V.-Meisjes koor o.l.v. van de heer J, L. v. d. Krult, declamatie door Piet Fïaisler en orgelspel door Aad van der Hoe- Bellen bjj ongeval: G.G en G.D., Tumiuan 8U. telefoon S 1)2 «ui Politie-alarmiiummej 61666 Apothekers nachtdienst: Gouka, Hoogstraat 29. R.-K, Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag «behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en redeie avond ibenaive woens dag en zaterdag» van 10 ti-i 20 uur Zondags gesloten Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend maandag van 19 tot 2UW uur. dinsdag van 9 3(1 tot 16 3U en van 19 tot 20 31) uur, woensdag van 9 30 tot 1Ö3Ü uur, donderdag van 930 tot 1230 uur, vrijdag van 9 30 tol 1630 en van 19 tof 20 30 uur. zaterdag van 930 tot 16 30 uur Zondags gesloten Sted. Museurn: ,Start"-tentoonstel- ling, „Anton Lutgerink" en „H. M. v. d. Spoel". BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Kop op, borst vooruit". Mono po Ie, 2, 7 en 9.15 uur: „Je nooit te jong". DIVERSEN Chr. Soc. Bel-, 7.30 uur: N.C Propaganda-avond. Advertentie t.M De wedstrijden voor de districts- beker van de KNVB hebben nog geen verrassingen opgeleverd. Ge heel volgens de verwachtingen won CKC van SVDPW. Ook ExceUsioriZO won van Ursus, hoewel er geen groot krachtsverschil te bemerken viel. Vierdeklasser SFC presteerde het zelfs ora tegen derdeklasser DUS stand te houden. DHS—SFC 2-2 De vierdeklasser SFC heeft zich tegen plaatsgenoot derdeklasser DHS goed geweerd. Na een kwartier gaf Jo Bosman zijn club fraai de lei ding nadat hij verdediging en doel- verdediger van DHS had gepasseerd. Voor rust bracht Bosman de stand zelfs op 02 voor 'SFC. Een fel aanvallend DHS kon in de tweede helft via Zeeman de achterstand verkleinen. Korte tijd daarna schoot invaller Wolthuis de gelijkmaker te gen de touwen. In deze spannen de en harde strijd gaven de partijen elkaar niets toe zodat de defensies herhaaldelijk hun kunnen hebben moeten tonen. ExcelsiorUrsus 4-2 In een faire maar weinig grootse derby was niet te zien dat stadge noot Ursus twee klassen lager speelt dan de hoogstgeplaatste Schie damse amateur Excelsior'20. De zwartwit ten kregen voldoende sco ringskansen maar ook het doel var» Excelsior '20 werd herhaaldelijk bedreigd. Voor Excelsior'20 scoorde Zuiderwijk driemaal en Van Oers benutte een strafschop. Ursus stelde hier slechts twee treffers tegenover. CKCSVDPW 6-0 In Capelle aan de LJssel was SVDPW geen partij voor het sterke CKC. De Schiedammers met enkele nieuwe spelers ia de gelederen heb ben goed partij gegeven, maar het klasseverschil liet zich te zeer gelden. Met 6—0 zegevierde CKC tenslotte over SVDPW. Woensdag gehaktdag 500 gr. puur vlees- gehakt met zakje zout en kruiden1.45 250 gr. gek. worst (ook met knoflook) 0.49 donderdag; 500 gr. doorregen speklappen1.39 150 gr. boterham worst 0.39 bij KEURSLAGERIJEN Mgr. Nolenslaan 846 Broersveld 159 DRZRFC 1—5 Vrij ongelukkig verloor DRZ met grote cijfers van het sterke RFC. Tot ver na rust waren de roodwitten op het eigen terrein niet de minderen van de befaamde Rotterdammers. Toen kreeg RFC echter op gemak kelijke wijze de gelegenheid te sco ren en driemaal schoten de bezoe- kers raak. Uiteraard ko" DRZ zich na deze inzinking niet meer herstei len. Gedurende een uur heeft DRZ uitstekend partij gegeven. Bij de rust was de stand 02. DRZ Startte daarna met een offensief en Molen dijk slaagde er in de achterstand me: een kopbal tc verkleinen. Verder kwam het verweer van DRZ niet. VLAARDINGEN. In de aula van het Groen van Prinstererlyceum werd op tweede paasdag de kerkdag 1960 van de classis Schiedam van de Nederlandse Hervormde Kerk ge houden. De honderden aanwezigen, waar onder namens het gemeentebestuur wethouder H. K. van Minnen, kon den 's morgens eerst luisteren naar ds. L. van Hartingsveld uit Maas sluis ,die sprak over het onderwerp „Wie oren heeft, hore!" De kerkdag heeft tot doel de ver schillende gemeenten bijeen t bren gen om zich dan gezamenlijk ov$r de boodschap van de Bijbel te be zinnen. Volgens ds. Hartingsveld moeten de hedendaagse gemeenten niet met de neus, maar met het oor op de Bijbel worden gedrukt. Een serie kleurendia's in combi natie met een geluidsband, onder de titel „Oecumene", vormde het begin van de middagsamenkomst. Tijdens de discussievragen werd er veel gesproken over de volwas sen- en kinderdoop. Ds. Van Har tingsveld zei hierop: „Wie als kind niet is gedoopt, maar w* gelooft, late zich als volwassene dopen". Ook kwam het punt naar voren om dc Sabbath zoals vroeger te vie ren. Men was echter van mening, dat deze tijd voorgoed voorbij is, vooral omdat de rust grotendeels verdwenen is. Tenslotte was het de CXV.-spel- groep „Argus", die het spel „De droom der gevangenen" opvoerde, waarna ds. P. v d. Vloed, de praeses van de classis Schiedam, het slot woord sprak. Ds. J. J. Keyzer uit Maasland, bij wie de leiding van de kerkdag berustte, sprak een dank woord, waarin hij alle medewerken den betrok. Dean Martin en Jerry Lewis zor gen in Monopole voor anderhalf uur gezond vermaak in de film „Je bent nooit te jong". Het verhaal begint wel met een moord, die men niet ziet, maar de rest Is een aaneenscha keling van dwaze grappen en ver wikkelingen, die deze twee heren ten gerieve van de bioscoopbezoe kers aan de lopende band weten te fabriceren. Hel verhaal heeft weinig om het Ijjf. Alles is toegespitst op het veroor zaken van belachelijke, lachwekken de en verwarrende situaties. Voor de romantische bezoekers is er nog een kleine liefdesgeschiedenis doorgewe ven, waarin Diana Lynn, niet zonder succes haar best doet om een wat naief kostschoolonderwljzeresje te spelen. Op de hoek van de Rotterdamse- dijk en dc Van D even terstraat botste zaterdagavond omstreeks kwart over zes de 20-jarige plaatwerker W. N. uit de Edlsonstraat met rijn fiets tegen een personenauto, bestuurd door mevrouw P, N.-A. uit Rijswijk. De jongeman had een slagroomtaart bij zich en kon daardoor waarschijn lijk minder snel remmen, toen hij de auto In de galen kreeg. H(j werd door de auto geschept en schoot met zijn hoofd door de voorruit, terwijl de taart op het gezicht en de kleding mevrouw N. terecht kwam. ven. De aanwezigen hadden hun aandeel in het zingen van de aange geven liederen. Voor deze samenkomst is er door de C.J.V. een gezamenlijke maaltijd gehouden in het Wijklokaal van de Bethelkerk, terwijl na de dienst deze eerste paasdag als feestdag ge sloten werd met een gezellig spel. Een souffleur is by een toneelop voering min of meer een noodzake lijk kwaad. Noodzakelijker Is een goede of althans redelijke rolkennls, Bij de voorstelling die de toneel vereniging „Het Voetlicht" zaterdag avond In het Volksgebouw gaf van de klucht „Papa is professor" van Hans Nesna, bleek, dat men In elk geval de noodzakelijke souffleur bij de band had. Het was een gefluister en gesis van jewelste, dat we achterin de zaal kanden horen, zodat het wel enigs zins bevreemdend was, om de spelers dan nóg beteuterd naar het souf fleurshokje toe te zien lopen. In papa's die professor zijn of professoren die tevens papa zijn, hebben we voorlopig dan ook geen vertrouwen meer, Een vorige opvoe ring van Het Voetlicht dit jaar, was van beter gehalte. Toen was de op' brengst bestemd voor de actie „Redt een kind", en voorzitter M. Polder dijk maakte zaterdagavond bekend dat 374,50 voor deze actie kon wor den overgemaakt. De 39-jarige glazenwasser H. van W. uit Vlaardingen heeft zondagmid dag omstreeks zes uur herrie ge maakt in een café in de Rembrandt- laan. Hij kwam onder de Invloed het café binnen stappen en vroeg om Uier. De caféhouder vond, dat hij al genoeg had gehad, maar de glazen wasser pakte een glas en sloeg daar mee naar de caféhouder. Die ont week de slag, maar toen gooide de man ccn asbak naar zijn hoofd. Toen pakte de caféhouder een hamersteel en gaf de ongewenste gast een paar tikken op zijn hoofd, waarna deze met de hulp van enkele cafébezoekers naar buiten werd ge werkt, waar hij werd opgevangen door de inmiddels gewaarschuwde politie. Een politieagent kreeg van hem. een stomp en hij daarop van dc agent een klap met een gummistok. Bij de vechtpartij in het café had hij wonden aan zijn hoofd opgelopen. Deze zijn op het hoofdbureau van politie verbonden, waarop de man daar de nacht mocht doorbrengen. Politiemannen in een mobiloloon- wagen zagen op tweede paasdag een diesel-heimachine in werking in de buurt van de Coca-Cola-fabriek in de Van Deventerstraat. „Dat kan niet", dachten zij, ,,'t is alleen voor de politie een werkdag". En inder daad, het was geen zuivere koffie. Drie jongetjes van 13 en één van 14 jaar (uit Rotterdam) hadden de heimachine op gang gebracht. De jeugdige technici werden door de politiemannen even meegenomen naar het bureau. De politie heeft zaterdag nog be middeling kunnen verlenen bij het vreemdelingenverkeeer in Schiedam. Elf buitenlanders konden, dank zij de politie, bij particulieren in de stad onderdak vindeh. Zestien wer- den er verwezen naar hotel De Kroon. Zondag was alles echter al vol. Negen buitenlanders moesten toen worden teleurgesteld. De 18-jarige scooterrijder G. H. (Advertentie l.M.) Deze was zo geschrokken van de i Wg]-ci maandagmorgen op de hoek aanrijding, dat zij nog ongeveer der- van de 0ude Maasstraat en de IJs- tig meter verder reed totdat de jon- j seimondestr. aangereden door de 19- geman van dc auto afgleed. Met een zware hersenschudding en oen bloe dende wond aan zijn wang is hij in het Gemeenteziekenhuis opgenomen. De echtgenoot van mevrouw N. zag bet ongeval voor zijn ogen gebeuren, want hij stond even verderop metDi\ NoTetstichting opgenomen, zijn auto bij een tankstation, waar de dame zojuist vandaan gereden j was. jarige bromfietser C. v. D. Hij liep een hersenschudding op. Dc brom fietser. die geen voorrang verleend had. kreeg een bekeuring. De scoo terrijder ook, want hij had geen rijbewijs. De scooterrijder is in de Het 11-jarig meisje M. P. Koster uit de Slachthuislaan is zaterdag middag op de Nieuwe Haven aange reden. door een personenauto, be stuurd door de heer A. P. J. H. Bij de val van haar fiets brak het meisje haar linker onderarm. De G.G. en G.D. heeft haar naar het Gemeente ziekenhuis gebracht, waar zij is be handeld. GEBOREN: Hubrecht C.r z. v. C. van Waalwijk van Doorn en H. J. Beukers; Cornells, z. v. J. Doom en C. A. J, Termeer; Vivien, d. v. P. P, van Driel en W .van Styn; Maria Cn. C., d. v. J. A. Jansen en E. C. van Bergen; Nicolaas J., z. v. J. A. A. den Hals cn Th. Uilenbroek. OVERLEDEN: J. F. E. van Keme- nade, 85 jr. Politie vist fietsen De directrice van het Gerefor meerd Rusthuis aan de Nieuwe Haven waarschuwde zondag de poli- i tie, dat een jongetje een fiets in het water had gegooid. De politie pakte kort daarop een 10-jarig jongetje in de kraag, dat beweerde die fiets te hebben gevonden, waarop hij hem maar in de haven had gegooid. Dreg gende politiemannen vonden daarop twéé fietsen in het water: een mee vallertje. De heer A, J. M. uit Rotterdam is zondagmiddag met ztjn personenauto op de Rotterdamsedijk tegen een be tonnen paal midden op de rijbaan gebotst. De vooras van de auto bleek defect te zijn. De auto werd met behulp van omstanders van de tram baan geduwd. Het teamverkeer had zes minuten vertraging. Esperanto-agendo Merkredon, la 20an de aprilo. Klubvespero Nia deligitino rakontos pri la kongreso.kA.p. Ec kino v. Gink Ploegstraat 19. Venu vi estos bonvena. Stralend wit wordt uw wasgoed met Sunil. Bleken en blauwen mag u overslaan. IJ wast minder, u spoelt minder, u wringt minder. Uw wasgoed slijt dus minder! U - en honderdduizenden andere huis vrouwen - merken direct dat het hemelsblauwe Sunil tegelijk het modernste en het degeiijkste was middel is. De mooiste witte haan verliest het van uw stralend witte was Het extra voordelige drielingpak bespaart u elke keer geld SUN 57.2 K 300 a Algemene kennisgeving Heden overleed plotseling mijn dierbare vrouw, MAGDALENA VAN DER VLXJGT geb. Van Diggelen in de ouderdom van 86 jaar. A. VAN DER VLUGT Schiedam, 18 april i960 2e Tuinsingel 12 Geen bloemen en liever geen bezoek De begrafenis zal plaats hebben op de Algemene Begraafplaats te Schiedam donderdag 21 april a.s. omstreeks 2 uur n.m. Vertrek van het sterfhuis 1.30 uur n.m. De praktijk van wijlen TANDARTS wordt vanaf 20 april waargenomen op het praktijkadres JACOB CATSLAAN 15 SCHIEDAM Permanent wave PermanentDames, voor een goede permanent en preltjge bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13, Permanent vanaf ƒ8.— com pleet Telefoon 6 6833. GEMEENTE SCHIEDAM Voor het schoonhouden van trappenhuizen, gangen en openbare ruimten, behorende bij galerij-woningen wordt Salaris: ƒ3.192,in minimum en ƒ4.596,in maximum, te vermeerderen met 5,6 A.O.W. huurcompensatie ƒ17,40 per maand en 4% vakantietoeslag. Kindertoelage volgens rijksregeling. Eigenhandig geschreven sollicitaties worden vóór 27 april a.s. ingewacht bij de directeur van de Gemeentelijke Wo- ningdienst, Lange Haven 145, Schiedam. Voor zo spoedig mogelijke indiensttreding gevraagd voor kantoor met aantrekkelijke arbeidstijden I(MNU en VRL.) I voor aantrekkelijke en afwisselende admi- I nistratteve werkzaamheden. B Leeftijd vanaf 17 jaar. i Brieven met opgaaf van leeftijd, opleiding en erva- I ring worden gaarne ingewacht onder nummer 24096 I bij Advertentiebureau Benjamin, Bergweg 351, Rotterdam ik ISyl- en gen o.a.: mosgroentomaat, lever, koren leeft. ca. 8 jr., st.p^n. 25 ct jongens

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1