Aantrekkelijk Paasconcert in Nieuwe Zuiderkerk Op Chroesjtsjew heeft 1/32 blauw bloed De Hoek had rustige Pasen Weer actie voor Chessman Personeelsbond: „Horeca-hetl rijven hebben nicizoveel nadeel van l.v." iS^SSSS"^£S.ySB«"SIIE: ble™' !°m4;biVt0^« «"ffiCT™ -ie no- Aangekomen schepen 222 Verkorting van werkweek bij Werf Gusto HAL-steiger te New York in 1961 klaar Anderhalve ton schade door brand in fabriek ..Sleutelen" gaat e-, voor ..karweien'' Si nVöïï; "r™1*»- Burgerlijke Stand van Rotterdam Neuskegel van ..Ontdekker" niet gevonden Dinsdag 19 april 1960 13 GROTE VAART AAGTEKERK naar Kaapstad 270 mul Z. van Monrovia- AARDYK 18 te Havana. ABBEDYK p. 18 Kaap Race naar New York. ACHILLES 18 te Chim- bote. AGAMEMNON 17 te Rotterdam ALB1REO 17 te Bremen. ALCA 17 nam. t op 160 mijl w. van Ouessant. SCHELDE LLOYD 19 ie Londen. SCHIE LLOYD 18 op 1 Priok, SCHIE 10 nam. van Volos Malta, SCHOUTEN V?' te Port Swettenbam. SENEGALKUST17 te Ham burg, SIAOE 19 te Port Swettenham SILIWDOENG 18 "s avonds te Sandokan S®jADI is 's avonds te Antwerpen. SLA- te Quebec. ALCETAS 1B te Kopenhagen! MAT naar Genua 17 op 170 rmjl o. van ALCHIBA p. 18 Finisterre naar Rio de New York. SLOTERDYK 18 te Ham burg. SOESTDYK 18 te Norfolk, SOMMELS- DYK p. 19 Lizard Head naar New York. STAD ALKMAAR 17 te Konakry. STAD ARNHEM 18 nam. te Reggio. STAD DORDRECHT p. 19 Finisterre naar Fer- roo. STAD GOUDA p. 17 Kaap Blanco naar iJmuidcn STAD HAARLEM 17 nam. te Sagunta, STAD MAASSLUIS p 18 nam. Finisterre naar Las Palmas WIELDRECHT is van Puerto la Cruz naar Guayaquil; WOENSDRECHT 19 te Covcnas. KUSTVAART APPJNGEDAM 22 te R'dam verwacht ARNOUDSPOLDER 18 's avonds te Guernsey 24 te R'dam verw. AURIGA 1 te Aden. AD.MIRALENGRACKT 19 te Oporto. AMBULANT p. la Finisterre naar R'dam. ARAK naar Monrovia 16 nam. 120 mijl zuid van Las Paltnas ADMIRAAL NELSON* 17 te Antweipen. ALBERT V ID te Antwerpen. BATAVIER I p. 13 Lisargas naar Bot- deaux. BETA 19 nam. te Londen verw BEVERLAND 18 te Kingslymn. BEVE- S1ER 19 te Kingslymn. BERNINA 19 ie Antwerpen. BINNENHAVEN 19 te Aga- BALTIC 13 te Kopenhagen. BA- Janeiro. ALGOL 17 te Genua. ALGORAB p. 19 Ouessant naar Antwerpen. AL- HENA 18 nam. te Hamburg. ALKAID 13 te Kuweit. ALKES naar Ilo ïlo 18 op 150 mul n.w. van Eniwetok. ALMKERK 18 te Sydney. ALNATI 17 van Bahia n. Las Palmas, ALWAKI 16 van Chittagong naar Madras. AMSTELMEER 16 van Cal cutta naar Canada. AMSTELSLUIS 17 te Mormugoa. ANDYK 16 nam. ie Ant- werpen. APPINGEDYK 17 tc Liverpool STAD ROTTERDAM 19 te Mehlla. STAD REND5Z 21 nam. te New Port verw. ARENDSDYK 17 te Antwerpen 1 SCHIEDAM naar Narvik 18 op 68 mijl CITO 19 te Londen. COOLHAVEN p ARENDSKERK p. 18 Kaap Guardafui J n.w. van Bergen. STEEN WIJK 17 nam. 19 Finisterre nanr Duinkerken. CHEE- naar Fremantle. ARGOS 17 te Malta le Bremen, STEVEN p. 19 Ouessant n. TAH p. 17 nam. te Montevideo. COLET- ARKELDYK 18 te Singapore. ARTEMIS Plymouth. STRAAT BANKA 17 nam. j TE p. 1 Napels n. Toronto. CON ZELO naar A'dam 13 bij de Azoren. ATLAS Sydney STRAAT JQHORE 17 te Balik 19 te Gothenburg. p. 19 Wight naar A'dam. AVERDYK 17 Papan. STRAAT SINGAPORE 18 van DUIVELAND 18 te Grangemouth te R'dam. Hoburt naar Adelaide. STRAAT TOR- DAJE BOHMER 19 tc Kopenhagen RES 16 nam. van Freetown naar Abid- DOLLARD 18 te Delfzijl- DOMBURGH Jan. STRABO P- 19 Wight naar A'dam j 18 nam. te Bordeaux. SCHIEDAM 19 te Malta; SARANGAN ELDA 18 te Londen. ELLA 19 te Do- n. JLos Angeles 18 op 35 nvjl zzo. van ver. ELSENBURGH 18 nam. 6.39 uur le Cape Folso; STAD UTRECHT 19 :e'£dam verwacht. ESMA B. 13 te Ham- Antwerpen; STAD SCHIEDAM n. Nar- buJT£- vtk 19 op 114 mijl nw van Trondheim; STRAAT LOMBOK 19 v. Melbourne 2| tc Sydney verw; STRABO 20 te A'dam verw. TABINTA 18 te Marseille. TAL1SSE 18 le Hamburg. TA MO 18 van Calabar Duals. TARA 17 nam, te Salvador. TEI- $^ngén ADONIS ia nam van Paramaribo A'dam. AEG Is 18 nam. van Port au Prince naar punta Cardon. AJ1MON 19 te Kingston {Jam.). AXELDYK naar Antwerpen 18 op 480 mijl n.w. van Azo ren. ARC As p. 19 Sansdettle naar Am sterdam. BALI p. 19 vit). Point de Galle naar Singapore. BANPA p. ia Nantucket n. Bombay. BANTAM 17 van Bink naar Tawao. BATJAN 19 te Khorramshar. BATU p. 17 Kreta naar A'dam. BILLI- TON 18 tc San Francisco B1NTANG -- p. 18 Muscat naar Penang. BLITAR p. RESIAS 17 nam. te Singapore. TELA- 17 Sabang nanr Aden. BOJSSEVAIN 17 1 MON 17 te Curasao. TERO 17 te Bre- van Kobe 19 tc Okinawa. BONITA p. 17 merhaven TEXEL naar Bombay 17 op Hollywood naar La Ceiba. BREDA 19 te I 280 mijl w. van Sabang. THEMIS 18 te Curacao. j La Guayra. T1BA 18 te Rio de Janeiro CALAMARES 18 te LOS Angeles CAL- 1 TJIBANTJET 18 te Yawata. TJIKAM- CHAS P- 19 Lissabon naar Tunis. CA- PEK 18 te Maunüus. TJILUWAH 17 MEROUNKUST 18 te Hamburg. CASA- I van Kobe naar Hongkong. TJIMANUK Waalhaven 13 Steinweg FIGRE Mer wehaven C Sw. Reunis. MATTHEW Pernis P.H.M, 5 Van Ommeren. AVER DYK Rijnhaven n.z. V.N.S. PLATE SHIPPER IJsselhevon Terminal Vinke. AGAMEMNON Lekhaven KN.SM. Hu- dig Veder THE DUKE Waalhaven pier 1 2 R.KC. SYLVIA Vlaardingen Vuicaan. ANGELICA SCHULTE Waalhaven pier 1 Wnmbersie TYNEWOQD Waalhaven 1 30 Oudkerk. ORANJEPOLDER Jobskade Muller. MELROSE ABBEY Parkhaven V.H.A, MARGARITIS Waalhaven pi-r 1 Vinke PINE HILL Waalhaven S H V. Oudkerk. MlTRA Shell 34 Van Omme ren. SOLE Pernis N.O.M. 3 Van Omme- (Advertentie I.M.J VA m het traditionele Paasconcert eisen. De koorklank muntte m dit in dc Nieuwe Zuiderkerk kwam werk eveneens Uit door zuiverheid maandagavond een wel zeer aantrek- en exactheid en zorgde zodoende dat kelijk programma tot uitvoering. Het de gecomprimeerde doch ook zeer PAULINA Dordrecht MauriU. I eerste gedeelte ervan was geheel gc- geïnspireerd klinkende inhoud, met i^sHO\^NHEAD WaaJh' THb' m"-"1' 3an composities van zestiende zijn soms verrassende uitwijkingen FiiEAN ia Xe A'dam. FRANKA II 20 i SHERBORNE Parkkade Hutiig Veder! eeuwse componisten, die mede dank in de stemvoering, die de uitvoeren- te Aaiborg verwacht. FRIESLAND 18 i DUURT Parkkade Muller Reitsma. DE- zij de voortreffelijke vertolking een den voor dikwijls ingewikkelde into- MOCRAAT Waalhaven 2B Sphethoff. boeiende indruk nalieten, natie-problemen stellen, tot een vol- G^TSTOOOM 'S.7 "ÏVÏÏ' ISSXJïr&mS De ..«.nis. Het «n den .KerkhoII kom», artist,cke re.l,s»tlc kwam. GEERTJE_BU1SMAN 17 's avonds te 2 wSsishavcn Hudig Paters. Martina bracht °*a' het -Medio Registro Alto Een prestatie waarvoor een extra Kaap Santa Dordrecht WambenJe. CASTLE PEAK dc Primer Tono" van Francisco Pc- woord van lof zeker op zijn plaats is. Lissabon. GEMMA p. 18 Marta Grande naar Buenos Aires. GER RY W. 19 te Teignmouth. GOEREE 18 te Aarhuus. HULST 27 te R'dam verwacht- HOOG- MANCE naar Dakar 18 op 68 mijJ van Las Palmas. CASTOR 18 te Tripoli. CELEBES 17 le Durban. CERES 38 te Malaralini COLYTTO naar Curasao 17 od 150 mijl z, van Tehuantepec. CON- GOKUST 17 te Lobito, CUMULUS 19 te R'dam, COLYTTO n 17 te Penang. TJ1MENTENG 18 te Mom- bassa. TJIPANAS 16 van Balik Papan naar Singapore. TJIPONDOK 16 nam van Beira naar Durban, T JIT ARUM IB te Djakarta. TJITJALENKA 16 van i Hongkong naar Djakarta. TQGOKUST p 18 Las Palmas naar Aden. TRITON n. Curacao 18 op 450 mijl 2.0. van Tehuan- Dordrecht 20 bij de Azoren verw. tepec. TABINTA 18 nam. v. Marseille n, DAHOMEYKUST p. 19 Finisterre naar Bremen; TJILUWAH p. 19 Okinawa n. Hongkong. 1 UTRECHT 18 te Genua- VAN HEEMSKERK 16 's avonds te Kaapstad. VAN LINSCHOTEN 19 te Shanghai. VAN SPILBERGEN 18 te Lo- Rijnhaven 3 N.T.B. BLACK FALCON Lekhaven TjLB. Nlevelt Goudri.mn. TOPA TOPA Sclv -aven n z. Water- mr«A i haven Muller. THQRCERD Pernis boei Knap Canaveral naar Nasbu. HUVBER- i f..SP5JV?F,.,?,^Wi£Y,!:a5™,ï?ï™ die dd «W waarin tto.c muziek werd raza en de „Toccata sur le troisième ton" van Pieter Cornet ten gehore, stukken waarvan voorat het eerst genoemde vondsten bevat, die ook nu nog opvallend krachtig aandoen en H. VAN BORN I renzo Marques, VAN WAERWIJCK 18 J7 van Hongkong naar Saigon. VLIST naar R'dam 16 op 330 mijl z.z.o. van Kaap Race. VAN R1EBEECK n. Kaapstad 19 op 100 mijl zuid van Dakar. WAAL p. 18 Ouessant naar Algiers WAINGAPOE 17 te Mom'oassa. WA1WE- RANC 17 nam. te Hongkong, WELTE VREDEN 16 nam, te R'dam. WEST- LAND p, 17 Lissabon naar A'dam. WIL GEN 16 te Rochester. JOOST p. 17 Kiel naar Vestervik. JU- LIA MARY p. 17 dwars Ouessant naar Lissabon. KEMPHAAN 19 te Dover. KLEINE BEER p. 17 dwars Kaap Sao Vlncente n Tcnerilfe. KORTENAER 16 nam. te Hamburg. LEUVEHAVEN 19 te Gotenborg ver wacht. LUCAS BOLS II p. 17 nm. dwars Ouessant naar IJsland. LJJNBAAKS- CRACHT p. 17 Utkllppan naar Helsinki. LELYSTAD 17 le l'Oxienl. LIBERTY 17 te Grangemouth. LUCAS BOLS I 20 van Gooie te R'dam verwacht {Neerlandiai. MARIANNA 18 te Gothenharg. MIES aren. te Londen. MARKAB p, 19 Ouessant naar R'dam. MAASYM N. 18 te Londen. MARJAN" 13 tc Xpbwich. MEIDOORN 21 te R'dam. MIRA 18 nam, le Londen. MERAK N. naar Takoradi 18 vnt. op 280 mijl n.n.o. van Matlinvas. MERES N- naar Asuncion I op 90 mijl oji.o. van Rio Grande, MIRACH N. naar Nantes 18 op 180 mijl n.w. van Casa blanca. MYSON 19 te Rouaan. MEGREZ N. p. 18 vm, westelijk Kaap Blanco Havre. DE EERENS 17 te Bahrein. DIE- MSRDYK 18 nam. te Los Angeles. DIN- TELDYK 18 tc San Francisco. DONCE- DYK p. ID Wight naar Londen. DORIS 17 te Beaumont. DRENTE p. 19 Lissa bon naar Port Said. DIOGENES is van Tallachuano naar Caldera. EOs 18 te A'dam. FRAVIZO p. 1!) Kaap de Gala naar Gandia. FRIESLAND 18 van Beira naar Dar es Salaam. GAASTERLAND 18 te Hongkong. GA- ROET p. 18 Alexandrle naar Genua GRAVELAND 18 te Bahia. GUINEE- KUST p. 19 Las Palmas naar Duinkcr- CÖOILAND 3!) tc Homburg. naar Kaapstad." WILLEM RÜ'yS "l8 te to m Rouaan. Milt FA K N. p; 18 du ars HAARLEM 18 te Bolire. HEELSUM Wellington. WOLTERSUM naar Mobile naar Antwerpen 18 op 335 mijl w. van j 17 op 20 mijl o.z.o. van Bermudas, wo- Finisterre. HELENA 18 te Grenada NOGIR1 J7 van Djakarta naar Scrawak. HERA 16 te Antwerpen. HERSILIA 18 WON'ORATO 17 nam. le Singapore. WO- naiti. te Puerto Ordaz HEST3A 19 te NOSARI 16 te Basrah. Bremen.' HISPAN1A p." 18 Oporio naar i WESTLAND p. 19 Ca<;quet3 n Am- Gent. HOOGKERK 18 te Bremen. HY- sterdam: WlTMARSUM 16 tc Havre; - - ,;is. XVILLEM RUYS 19 v. Wellington «a.ir Puerto Balboa: WOTERSUM 11 Mobile IB op 270 mill z\v. van Bermuda. IJSSEL 17 te Alexandrie. 2AANKERK naar Aden 18 op X35 ntij! w. van Minikoy. ZEELAND p. 18 Wight nanr R'dnm. ZONNEKERK 17 te Suez. ZOSMA naar New York 16 op 300 mljl n.w. van Fortaleza, Neerlandia. VINKT Merwehaven CSw. -.ocrhrrvnn ctorlc vnnrnit w Herfurth. LOIDE PERU Botlek Verolme Seschreven sterk vooruit w Kersten Hunik. MALLARD Dordrecht Ook: de koonverken van Da Pa- Mauritz. BALTIC COMET Menvehaven 1 lestrma, Jachet de Berchem en C.Sw. Vmke. capitatne LOUIS mal- Sweclinck vormden een boeiend BERT Waalhaven 1 Worms. SIRIUS Per- «rap-klassirk vnca-il asneet der zes- nis Shell 35 Roil Steam. GAASTER-i p.rae.Kiass,lt:lc v°t-aal aspect aer zes- LAND llorw.hav.n S.SJ1. PRINS WIL- tionde en vroeg zeventiende eeuw, LE.M GEORGE FREDERIK Ijsselhavcn "Vooral zo stijlvol en welluidend uit- Terminal Anth. Veder. ROYAL ARROW gevoerd als het Falestrinakoor te -r - ffiMwSdfvS.B 's-Gravenhage dit onder leiding van „BONN. Volgens het Parkhaven A H.L. ESCHERSHElivi Waal- Antoon Maessen deed luisterde men Frankforter blad. „Abendpost haven 10 Deka'Transport. PUNTA SPI- naar de ongerepte en welluidende heeft Chroesitsiew blauw CA Dordrecht Damco, NECKAR Dor- conlrapuntiek geheel geboeid. - - M J _i.1,™ Tg-g-rc-c- cnrrKmci Tentoonstelling van kantoormachïnes kant^opm^u belenen! kantóorullrusUng!; LSirBARiNDSz7èvan vanRstgebled i Las Palmas. MERWÉHAVÈN p, 19 Opor- venburg Huyscr. LUISE LEONHARDT -- -- -- - A- - "T - JWaalhaven F.Sw. Deka. CRESCENDO Binnenhaven Nlevelt Gaudriaan. BOS TON TRA DER Dordrecht Maurtjz. AMERICAN HARVESTER Schliiha- DRA p. 18 Lizard naar St. Thoi HAARLEM 18 van Ba lire Barrios. IBERIA p. 18 Casquets nanr R'dam IVOORKUST 18 te Hamburg. JAPARA naar Las Palmas p. 19 dwars Madeira, JAVA 16 van Port Said naar A'dam. JASON 19 te Philadelphia, KALOEKOE 17 te Timor KARACHI 19 te Bangkok KARIMATA naar Indo nesië 19 te Port Said. KAHJMUN naar DJiboutt 17 op 900 mijl oz.o. van Aden KARS1K 17 van Singapore naar Mnu. TA M< VAART ABIDA 18 tc Bergen, daarna KJrke- ncss. Pernis. venn. DuiUland: ACILA 3 met tc Kaapstad verw.. daarna F re- Kaap Sao Vincente nanr Antwerpen. MOLENSINGEL p. 13 Westbinder naar Elsfelh. MARE L1BRUM p, 19 Fmistei'ie naar Fedala. MARIAN H. 17 nam. te Barry. MARKELO 18 te Duinkerken. MICHEL SWENDEN 18 te Bayonne M1RZAM N. 18 te Casablanca. MARTI- NISTAD 17 te Holding. De avond werd besloten met een bloed in zijn aderen, drietal korte hedendaagse werken, In een Sowjet-publikatie over de die men hier nog niet eerder te ho- kozakkenopstand in de achttiende ren kreeg. Van den Kerkhoff speel- eeuw tegen keizerin Kathanna de een Partita van Hugo Distier, wordt een Oekraïense edelman ge- muzick van een sterke nea-klassieke noemd die Pjotr Chroesjtsjew hect- inventie en de Toccata. Fugue et te en één van de leiders van een sa- Hymne op. 28 van Flor Peeters.menzwering tegen de keizerin was. Voornoemd werk zorgde voor een in-De samenzwering kwam aan het teressant en boeiend slot van het licht en Chroesjtsjew werd verban- conccrt, Vooral het laatste deel ervan nen en van zijn adellijke titel en met zijn knappe en zeer persoonlijk militaire rang beroofd, gevonden harmoniek, die geheel aan De zoon van de verbannen officier jmteTCs«atc"ALinefJAN^KREUKS ,lcl hymnische karakter beantwoordt, vestigde zich als boer in de provin- ïijnhaven '5 pakhulsmeesteren. zorgde voor een gespannen climax. cie Koersk, Eén van z'n achtcrkleir.- Beide toonzettingen bleken zware zoons was volgens het bh'd Serge -c, .instrumentale eisen te stellen, doch j Chroesjtsjew. de vader van Nikita. meren FR1EDRICH JUNG Botlek Pak- I bet sPe^ van de organist beantwoord-1 Een tweeëndertigste deel van i.im i Ha hmman Tnuml faphniefh aïe m>i7i. Chroesjtsjew bloed ÏS blauw, aldus dreeht Maurllz. JOZEF SWENDEN Parkkade Worms. AURIGA Waalhaven pier 1 Wambersie. ALGEN IB Maashaven Hanno Wambersie, SAN SEBASTIANO Merwehaven Presto Erh. en Dekkers. TRINITY NAVIGATOR Perais Shell II Ruys KATIE Delft Spliethoff. MELIS- KERK Maashaven Furness V.N.S. POOL- ZEE (slbt) Maassluis L. Smit en Co, ROSELINE Waalhaven 14 Worms. LAGOS MICHIGAN Maashaven 13 Spe- dico. GREETS IEL Waalhaven F.Sw. Sla NEPTUNES 19 te Gothenburg verw mricn. rniGumv" „v..^ - - NIJENBURGH 18 te Londen. NOORD- - hu is m echter en. STENTOR isibt) Vlaar- de hieraan zowel technisch aiS muzi- KAAP 19 te St. Brleux. NINA 37 des dingen Wijsmuller met BEACON Islo- I kaal voortreffelijk, zodat de weerga avonds _van^ Paramaribo naai1 Poit of j peri. LOKE Lek ka de Burger. LOTUS ve we| 0p een zeel' voornaam or de „Abend post". Spain. NORE p. 18 Miel naar Stockholm. SticHjcskadc Sollevelt v.d. Meer, AL- bvi-im te stiin NETTIE 19 te Liverpool. NOORDERHA- FRED Perms boei F Olie Scheepvaart, gan'Stist.n peil k\\am te staan. VEN is te Grimsby. NOORDERLICHT LECH1STAN Rijnhaven Ned. Transport Tussen deze beide werken in voer- 19 nam. 7 uur te R'dam verwacht. Bureau. WESTKUST Kellehsvcn Invo- de het Palcstrinakoor nog de „Missa PIETER S. 39 tc Barry Dock. PERRE- i tra. CLJO Dordrecht Wambcrsie Dor- Polvphonia" van Jaap Vranken Uit' GAUX 18 te Rouaan. PHECDA naai tJrecht. BUCKLAW IJsselhaven o 2. Bur- 1 n t rant* aan hns*A Zmd-Amerika 19 op 250 nujl zuid van ger ALSTERN Merwehaven K.V. Buys,Ookr "Ienn voldeed de zang aan Hoge BERN'D BOLL Dordrecht \VambersIe. NOORDAM Wilhelminnksdc Holl, Am 1 Lijn. NYNER Parkkade Anth. Veder, j Kaap Verdische ed. PETER SWENDEN IS de Dutns nnar Lcilh. RESULT 18 te A'dam. ROZEN BURG II ritius, KASIMBAR 18 van Timor naar manllc. Australië. NieUW-Zeeland: AC- jg Gedser naar Stockholm. HOK1N p. faNEROMENI Waalhaven Q.D. Muller, .csnT-„r,rf kKRICFFIVK IX nam. in Aril- r r, t.' 1 T-> rla ïlntn naar Pnrasnn» 1 17 trïai 11,1 t ._n.r.1 Sorong. KFRKEDYK 17 nam. tc Ant werpen. KARIMATa 19 van Fori Said naar Djibouti. KANIPERDYK naar Antwer pen 18 op 400 mijl o Z.o. van Kaap Race. KFJ4NEMERLAND 19 te Natal (Braz,). LABOTAS 18 te Lissebon. LAREN- BERG 18 te Londen. LAURENSKERK 17 te Antwerpen. LAWAIC p. 18 nam. Algiers naar Lissabon. LEERSUM 17 nam van Freetown naar Takoradi LEEUWARDEN naar New York 17 Op 130 mijl n.n.w. van Cape Maysl. LEU- VEKERK p. 19 Ras Faruik naar Karachi. LINDEKERK 17 v. Bahrein n. Bitshirc LISSEKERK IB te Bahrein. LOPPER- SUM 18 te- New Orleans. LUTTER- KERK 17 te Londen. LIBERTAS 21 nam. te R'dam verw. LINDEKERK 18 van Bushire naar Khor ramshar. MAAS 18 te Latflkia. MAASHAVEN P- 19 Dakar naar A'dam. MAASKERK 18 in Suezkanaal. MAAS LLOYD 17 van Bombav naar Madras. maNTO 19 te Bordeaux, MARlEKERK 17 nam. te Ma«awah. MARNE LLOYD 18 nam, te Abadan ten anker. MARON 16 te Caru- pano.MEDON 17 te A'dam- MELIS- KERK 17 nam- te R'dam. MEMNON 17 tc Puerto Cabelïo MERSEY LLOYD 19 te Surabaja. MERWE LLOYD 16 te Singapore, MERWEDE 16 te Takoradi. MINOS naar Helsinki. MISSISSIPPI LLOYD 18 te Balboa. MITHRAS 1G te R'dam. MONTFERLAND p. 18 nam. Fernando Noronba naar A'dam. MUSl LLOYD 17 nam. te Houston. MUSI 17 te Singapore. MYLADY p. 18 nam. Lissa bon naar Las Palmas. MERWEDE 19 nam, te Lagos verw. MISSISSIPPI LLOYD Ifl te Cristobal. NEDER WAAL 18 te A'damNEDER WESER 18 's avonds te Atien. NEDER EEMS 17 van Ccbu naar Sorong. NES TOR p 18 Ouessant naar Paramaribo; NOORÖAM 17 te R'dam. NOOHDWIJK 19 nam. te Las Palmas. NEDER ELBE 18 nam. van New Orle ans naar Savannah. NIEUW AMSTER DAM 19 van, Kingston (Jam.) naar Montegobay. OBERON naar La Guayra 1 bij Cuba OOSTERKERK naar Aden 18 op.300mu! ME-1 p. 19 Kaap de Gala naar Perzische Golf; ALKMAAR p. 19 Kaap Bon naar Singapore; ARCA 25 te Trinidad verw. daarna vei m. Curacao, oostkust Enge land, dokken R'dam: ASTRID NAESS 16 te New York. ATYS 18 te Freeport, daarna Algierse Napels, Vado, 1 Avcra. BUSSUM 20 te Texas City verw. CALTEX AMSTERDAM naar Bahrein 16 nam. tc Suez: CALTEX ARNHEM P 19 Aden naar Perzische Golf: CALTEX DELFT p. 17 Muscat naar Singapore: CALTEX DELFZIJL 18 nam. te Pernis: CALTEX GORINCHEM 19 te Fredencia: CALTEX EINDHOVEN p. 1 nam. Mall a naar Port said: CALTEX LEIDEN p. 18 Stockholm naar Sundsvall; CALTEX NEDERLAND p. 18 Ras al Hodd naar Aden; CALTEX PERNIS 16 te Moga discio; CALTEX THE HAGUE naar Bahrein 17 op 315 mijl zzo. van Madras; CALTEX UTRECHT naar Bahrein 19 te Port Said; CAMITIa 19 te Curacao, daarna Pomis. Lissabon, verin, Curacao: CINULIA 23 tc Curacao verw., venn. Engeland-conunent: CITIES SERVICE VALLEY FORGE 18 te Philadelphia; CLAVELLA'lS te Curaeao, daarna Pun ta Cardon. Trinidad, verm. Stnnlow: CLEODORA 19 tc Brisbane, daarnn Gladstone, Geelong; CRADLE OF LI BERTY p, 19 Konp de Gata naar Port Said: CRANIA 18 te Curntjao, daarna Pernis, Thameshaven. Genua. Alexan drie. vorm. Curacao. CALTEX AMSTERDAM 18 nam. van Suez naar Bahrein; CALTEX LEIDEN 19 te sundsvall; CLAVELLA 19 te Puma CE»?lÖma 17 van Punta Cordon naar Stanlow en Barton: DILIGENTIA 18 te Kopenhagen v DUIVENDRECHT naar Port Arthur 17 op 200 mijl nw. van AffiMA naar Stanlow 18 op JCO mijl z van Porto Rico; DORDRECHT naar New York 13 op 470 mijl w. van Miami. ESSO NEDERLAND p. 19 Kaap de Gata naar Mcna al Ahmadi: E^O ROTTERDAM P- I» Algiers naar Ras Te!jSABETH B. naar Honolulu 18 op 200 mijl w. van Cap Blanco. FOREST HILL 38 nam. te Frnnart. HAROLD 16 te Vlaardingen; HEMI- 17 Kiel r.aar Mantyluolo. SANDENBURG11 38 te Abeideen. SERTAN 19 te Bnyonne vejtvacht SIL- VRETTA 19 te Malmoe. SILVAPLANA 19 te Kopenhagen. SPORONIA 39 te Kristinehamn. STELLA PRIMA p. 19 Lissabon naar Gibraltar. SHERATAN r». Santos 18 op 70 mijl oost van Bermuda's< SOEMBA 17 te Rouaan. STANISLAS 18 MINERVA Perm's Shell 33 Van Omme len. ST. JOHN Maashaven 12 Hudig I Vedet. FLAM1NÏA Wilhelminakade Van Ommeren. CALTEX DELFZIJL Caltev St. 2 Ruvs en Co; ZEELAND SC1IIEHAVFN 7,7. Kort, Rotterdamsehe Llojd; BiRKA IJs- i el kade Burger; EUDRAD ESS3FRGER j Botlek PH3T Van Ommeren: KATKARI- WASHINGTON Een advocaat van Caryl Chessman heeft, maandag bö hel Amerikaanse Hooggerechtshof een verzoek ingediend tot uitstel van Ches=>maus executie en een nieuwe i behandeling van deze zaak. De te- I AMSTERDA M fi 196b .Mppifestatie - van.s, de>;sqgl - 4 -groeiende'niëcbaiïisèVlngen automatisering m het móder- ne bedrijf. Geopenjd.'d^. wérkd.dgeri 1 vdri 10-j,8;iiur,; Op, maandag; 25 en dirpdog.Yó oprd OC"« van J9.30-22.o0 uur. .".■.Toegang -I. 1.50 •Neet" een voordelig N.S.•koortje inclusief trom "bus en toegaigsbev/ijs. kade, Mnnnesmonr; HANS y te Antwerpen. STR1JPE 39 te Cardiff NA verwacht. SPICA 17 te Londen. TEUN1KADE 17 le Ipswich. THEANO 19 te A'dam, TILLY naar Skoghall 19 op 60 mijl n.no. van Terschelling. THALLO naar R'dam 18 vm. 400 mijl o. ten n. van Kaap Hatteras. TQM v. d HEIDE naar Hambui g 18 vm. 120 mijl z.z,w. van Bermuda's. TWEE GEBROE DERS p. 19 Finisterre naar Tangcr. VESTA H, te 1 Te'ïüs: HANS HÖNOLD"'Waalhaven BURGH 18 te Middlesbto. VRIJDA- c,,, i-inc Trin<.nnrt- HAUSTELLUM BURGH 19 IC Rouaan. VIJGENDAM p. 1 Perim Snd 1' V^ Ön'X'n HBi 1 Kaup Villa,10 „aar Pula. VIVO 17 tc UtS* - 2 - - - Londen. VALBELLA 18 te Duhlin. VOL- „Ondanks allerlei nadelige invloe den heeft het Rotterdamse Horeca- leven in 1959 een belangrijke stijging ondervondrii. Ook tie televisie heeft niet dat nadeel opgeleverd, als wel wordt gesuggereerd." Dit staat ut het jaaroverzicht, van m^SrTH0LSTBW Pernis shell a m~r slechts weinigen bleven j ter beschermingvandeAmerikaaV7 j 3üh"afVS^SdT tSmïevoe" onrTAK' mnrv Part. in de Hoek overnachten. Ra burcerrachtan Wirm ?al bot! HARDING 16 nam. tc Marseille. WESTERSINGEL p. 17 Barcelona 19 tc Oran verwacht. WIEBOLD BOHMER p. 19 Ouessant nanr Patras. W1CKEN- BURGH p. 19 Lissabon naar Casablanca, H A A NE uf ^sbtaVt»1 VpFHrtV n V7tm i BUM1 w aamavcn nm; ur tt-> Lmtden Esbjerg. ZEEHOND 17 te Merwehaven wz. Hudlg P|eters;_ WA- HOEK YAN HOLLAND Hoewel rechtstelling van Chessman is vast- ovcral in Nederland record-aantallen gesteld op 2 mei. vfilhSen"» Dctot'iiwiVl: BAS-HOM bezoekers worden gemeld, had Hoek In het verzoek zegt de advocaat Waalhaven C Neerlandia.. OTA va van Holland dit jaar een heel rustige o.m„ dat Chessman in februari met Merwehaven Pretn Ned. Bevracht kant Pasen. De hotels en pensions waren is terechtgesteld om betogingen le- BETTY ANNES Waalhaven RKC: HER- weliswaar geheel volgeboekt maar bij gen president Eisenhower te voor- kers, veel bedden onbcslapcn. Amerika. De advovaat zegt. dat hetderlandse Bond van Hntol- Café ph ia april Voor een deel is dit te wjjien aan niet met het geweten en dc mense- Restaur'mtoersQneDi Aan 'dn home Si0h?S'"U,5d.,NJ »erieüt«n die hadden gemeld dal dc lijkc waardigheid le rijmen is als HMtoMnljJöMttcl. Aan de bewe- Hoek, evenals Rotterdam, geheel Chessman nu ter dood gebracht „vol" was. Dat was echter onjuist, wordt. Wel waren er op beide Paasdagen in De juridische adviseur van de ai de Hoek duizenden, meest Duitse deling California van de vereniging t ring dat de televisie niet zoveel na- deel oplevert, wordt toegevoegd: „Waar dit wel zo is, is het voor de betrokken bedrijven zaak eens de hand in eigen boezem te steken en Ommeren: BOLTON ABBEY Park kade Agent. Humber Lbo: GAZELLE terug uit zee Maassluis Wagenborg: BOGAT Waalhaven NTB; ISLE OF ELY LENBURGH Jobshaven Muller: DONAü Vlaardingen ENCK: KOSMOS 5 Shell 35 Van Ommeren: VAIKA Rijnhaven 4 Erhard Dekkers: CUMULUS Parkkade Nlevelt Goudrlaan; BERKERSHEIM Waalhaven pier 7 Montaan: LAS MINAS Maashaven 8 Ned. Transport Bureau; CHELWOOD Shell 31 Van Ommeren. ïiS? van Chafw Archipel. OOTMAR- PLECTA 19 tc Pernis ".r!"1?. ORANJE. rnHANNES FRANS SUM 17 nam. te Savannah. ORANJE FONTEIN 17 te Kaapstad ORANJE STAD 17 tc Georgetown, OSSENDRECHT p. 18 Algiers naar Venetie, OUWER- kerk 19 tc Hamburg. OBERON p. 18 Jamaica n. La Gui.v- ra; ORESTES n. A'dam 18 op 600 mijl west van Azoren: OSIRIS 13 v. Guanta n. Puerto Cabella. PEPERKUST p 18 Cape Palmas naar Lagos. PHILETaS P. 13 Ouessant naar Curacao PHIDIAS te Algwrs PLA- TO 18 te Odensc, PRINS DER NEDER LANDEN naar Londen 17 op 7150 mijl n.o. van Barbados. PRINS FREDERIK HENDRIK p. 18 nam. Kaap Race naai Quebec. PRINS FREDERIK WILLEM Montreal 17 op 220 mijl T"' JOHANNES FRANS nnar Qumlero: baai 17 «P 100 mijl w. van Guayaquil, JOHN M. 17 te Brunsbuttel. KABYLIA 21 te Pa iliac ve daarna SINGEL naar Cana 17 op 145 mijl z.o van Venetie. PRINS WILLEM V 19 te Antwerpen. PRINS DER NEDERLANDEN n. Lon den 18 op 1136 mul z.w. van Floras (Az.j; PRINS FREDERIK WILLEM n. .Montreal 18 op 215 mijl oost van Es- conmains: PRINS WILLEM II nam 6 uur te R'dam verw; POLYDORIS p. 19 Kaap Guardafui n. Aden. RANDFONTEIN P- 18 dwars Walvis- haai naar Las Faltnns. REMPANG 19 te A'dam. ROEPAT p. 17 Gibraltar naar Tripoli. ROTTI naar Singapore 18 bij de Phillppljnen. RlJNKERK 18 te Port Eh^beth. ROCHAB 18 ter rede van Agadir. ROTTERDAM 18 v. New York naar KSA, SALATIGA ia te Khorramshar SA- LOUM 19 te Rouaan. SAMARINDA naar Matadi 17 op 200 mijl z.\v. van Mon- .rovia. SAN AN A 21 tc Hongkong verw. SARANGAN p^l7 ManzanlHo naar Los Angeles. SARPEDON naar Barbados 13 Rouaan: KALINGA 20 te Buenos Aires verw.: KALYDON 20 te Puerto laCrttJ verw., daarna Curacao, verm. Engeland- continent; KARA 17 nam. daarna Mena al Ahmadi. KATELYSIA 18 te Punta cardon. daarna verm- stan- low en Ardrossan; KE1ZERSWAARD n. Pernis 18 op 690 mijl ^°s',0?a£E£££ TÉR STEHLIOs 21 vcru% (PHM) Rico: KELLETIA te J™;, «.-rrrn -li i Uo,r,,Hi. i «>t te Curacao verw.: KENIA 22 te A'dam gereed met reparatie: KERMIA 15 van Geelong naar Botany Bay, Syd- nev. Newcastle Geelong; KHASIELLA te" Takoradi bestemd naar Lagos en Curuqai Palnins: daarna P KOR ATI A 24 te CUWM verm. En geland-conijnonL KOHENIA 21 te Cabinas wrw. Race.'"PRINS WILLEM GEORC.E 17 te Curasao: J^^^^^Vte%abinast R'dam. PRINS WILLEM III P 18 nmn P^^'puerlt, M«randa. Buenos Aires; Ouessant naar R'dam. PRINSES IIU3NE -TIA 24 t Curasao verw,, daarna I?.»?™. ontwerpen. PROVF£IIEnS- ^^Jënd-eomlnVnt: KOHENIA 2i te Cabinas wrw. daarna Pau,1'af Rouaan: KOROVINA 23 nam. te Buenos Aires verw.; KOSICJA 14 van ^^"jdad naar Hantblc. Thameshaven, Schiedam dokken KREBSIA te Buenos Aires, be- stemd naar Rio Grande. Pararivier. Cu- racao; KRYPTOS 16 te pernis. daarna Gothenburg. Pernis. verm- Sundsvall cn Geile: KYLIX 24 le Turku verw. daar- KElSsWAARD naar Pernis 18 op k-aTFïySIA 18 van Punta Cardon SS/sSÏS?KOROVINA P- 18 Net... BaBSvBSEArïi Algiers naar F'VAMELLA 19 te stege: MATTHEW MABE NOVUM p. 17 Kiel nnar Sodertdje; MlTRA 17 te Pernis. daarna Curacao, verm. Engcland-conti- nent MUNTTOREN 19 te Curaqao: MOHAMMED REZA SHAH p. ia Oues- "nt najir Jsle of Grain. Gmhenburg I'l l. 'li daarna verm. Engeland-coiitmenl. P. G. THUL1N 18 tc Callao: PURMER END 19 nam. te Mukallo- HOSSUM 18 v. Bordeaux naar Bdam. SCHELPWUK n Curasao li mül tvj ten w van Flores (Az.l. Schek PENDRECHT p. is l5tanb£>el,n-^ifi!if': SUNETTA n. Curacao 3 met in Panama ^SCHELPWUK naar Curasao 18 op «•»- Abadan naar Karachi Abadan Rode Zee. LObITH gepasseerd 18 april voor uur naar RotteidJm. AFVAART Susanna 2, Helen*. Esso Tempelhof, Cuna. Constant, Karla Ronnebaum. Roemerberg, Helvetia. Betay. Adu. Wlesei Harmstoff 1. Hans, Albert Ja nus. Naar Amsterdam: Anane Antoinette, Clementine. Glarus. RANA 22 verw. (Meyer); SUCCIA verw. (Muller). TANESIS 22 verw. (Cornelder); TKO- STAD 21 verw. (Meyer): TA VASTLAND 21 verw. {K.D. en Smeer». WORLD CRUSADER 21 4 uur verw.: WORMO 22 verw. YARROW 22 verw. (Burger). SLEEPVAART MAAS met bak en 2 sleepboten 16 vm. 10.50 uur uit de Waterweg naar Onakry. IS APRIL MITHRAS Lekhaven K.N.SM. Hudig Vcdex. HAROLD Vlaardingen Nieuwe Matex Alg. Vracht Kantoor. GAZELLE terug uit zee Maassluis Wagenborg. KRYPTOS Shell 4 Van Ommeren. GEESTLAND Vlaardingen Wagenborg. TERN Rijnhaven n.z. Gen Steam. HELUAN Waalhaven FBw. Deka. CLYDE CRUSADER Shell 31 Van Om meren. THORSOMMOOR Shell 39 Van Ommeren. AGIANTA Shell 32 Van Om meren. ARATON Waalhaven Kruwal Oudkerk. FENNPA Lekhaven o.z, Bur- get. KIRSTEN SKOU Rfjnhaven z.z NAESS TIGER pakhuismecslcron. MIDSLAND Merwe- ?nr-.nVipueno ta'cmV'naor New York: l haven S.S.M. WELTEVREDEN Lek ha- vrwHlTA"t nam. tc Curacao verw., ven T.H.B. Buys. PRINSES BEATRIX NEVERITA nam. w Schiedam Mij. Zeeland. KARL GUN-" THER LOUSE Merwehaven Kahn Scheepv. NASSAUHAVEN 2e Kalen- drechtsehaven Van Uden. JANNY Waal haven pier 6 Vermaas. WILLEM Vlaar- dingen Wagenborg. ARGO 2e Katen- drechtsehaven oz Wambersie. LINDA SCARLETT Schiehavcn Progress Van Ommeren. BUENA FORTUNA Waalha ven F,Sw. Alpina. CHHYSTAL JEWEL Waalh. C^w. Van Ommeren. SCHWA- BENSTE1N Merwehaven Muller. VREEMDE SCHEPEN NAAR ROTTERDAM AFRIKA 2i verw. (K. Hunnik): AC NES ESSE ERGER 22 verw. (Van Om meren); ALBA 21 verw. (CCM); ALEXANDRA SARTORI 25 verwacht (Voigt): ARM ANT 21 verw. (CCM ANTINA 22 verw. (Worms) 22 verw. BIEBERSTEIN 2t verw. (Muller). ERAGE 22 verw.; BJARN'A 22 verw.: BREDA 22 verw.; BRUXELLES 25 verw. (Herfurth). CARL JULIUS 21 verw. (Volgt); COLMAH 23 verw. DUNAJEE 21 verw. (NTB). EDUARD ESSBERGER 20 verw. (Van Ommeren); ELSE HUGO STINNES 22 verw. (Hud. Pieters), FILLE1GH 21 verw, (Meyer); FLA VIA 22 verw. (Hudig Veder). GJENDEFJELL 28 verw. IIAVORN 21 verw. (Hudig Veder): HECTOR 21 verw. tSmtth); HEIN A 21 verw. JSIGNY 22 verw. (CCM). LA CHARA 21 verw, (Van Ommeren); LAND AURA 22 verw. (General Steam); LECHSTEIN 21 Venv. (Wambersie): LI SA ESSBERGER 19 nam, venv. MAGELLAN 21 verw. (Rcunis); MAR- GUISIEN 21 verw, (Reunis); MARGA RET BROWN 22 verw. (Muller): MAS TER STEHLIOs 21 verw. (PHM); MO- KOTO 22 verw. (Herfurth). NORDBRO 22 verw. (PHM): NORD- SJEMAN 21 verw. (Muiter). OLIVIAN COAST 22 verw. (Burger): °PATiiS?^2avmir(B?STi,WARKU 1 !?"s lllt Slikkerveer in het bedrijf te 21 verw. (PHM). 1 *-",J J RODENFELS 21 venv. (Voigt), SEIKO MARU 23 verw. (Ruys): SUN- in de Hoek overnachten. se burgerrecliten. Wirin. zal het Hoewel een aantal slrandtenten al HooegerechtshoE in Washington vra- overecnstemminr is me- de eisen geopend was. lokte bel weer niet tot j gen de besluiten van het Hoogge- I Sfc barftlSde H™» S ?eT„dbnE:'h"1" de esploUalie blee"e-1 r««shot van Californië, dat dc vo- kunnt.„ kordon gesteld Soor ea Op de kampeerterreinen, die I Goede Vrijdag weer geopend werden, zen, te herzien, was het echter al bijzonder druk. r I VWt I Bij de N.V. Werf Gusto v.h. A, F. Smulders te Schiedam zal volgens plan binnenkort worden overgegaan tot de verkorting van de werkweek. De eerste stap zal zijn de Invoering van één vrije zaterdag per maand. De directie heeft tijdens besprekin gen met de vertegenwoordigers van het personeel als voorwaarde gesteld dat door deze maatregel de produc tiviteit niet za! worden geschaad. Op den duur hoopt men te komen tot een 45-urige arbeidsweek. Overigens is bij Werf Gusto de or der-portefeuille krap gevuld. Deze week worden een aantal werkne- NEW YORK. In de zaraer van 1961 zal de steiger worden voltooid die duor de haven van New York wordt aangelegd voor de Holland- AmerükalUn. (Van onze correspondent) EMMEN In één van de opslag- j loodsen van de N.V. Purltfabriek te T Klazienavcen ontstond maandagmld- 111 1 aiACS men wel eens bezig zjjn de kip met de gouden eieren te slachten". Verdor zegt het overzicht: „Op het terrein van de bedrijfshygiene zijn wij nog steeds niet gerust over het feit, dat de dienstruimten waar het publiek niet komt, speciaal de Hore- ca-keukens, zonder .meer een aan fluiting vormen voor het begrip sti mulering arbeidsvreugde". In een voorspelling voor 3960 wordt de omzetstijging geschat op 7 tot 11 proeent. Deze bouwconstructie in de rivier omstreeks kwart over twaalf de Hudson zal de grootste aanleg- door tot nu toe onbekende oorzaak plaats zijn van New York, waarmee I ce" J brand, eon bedrag gemoeid is van ruim 70rCZe loods, die verbonden is miljoen gulden. De funderingen van de bouwconstructie zijn voltooid en ..Kunst na den Arbeid thans is met dc bovenbouw begon nen. De Holland-Amerikalijn zal een jaarlijkse huur betalen van 4,6 mil joen gulden op een contract van 20 jaar. met de produktie-afdeling, was 70 i Voor de laatste toneeluitvoering ton norit opgeslagen. De bedrijfs- 5van dit speelseizoen moesten de brandweer kwam onmiddellijk in ledeïV.'an Kofterdamse toneel- actie, terwijl de brandweren van vereniging „Kunst na den Arbeid Klazienaveen en Emmcn werden ge- 2J?h opzKer Pade» begeven, alarmeerd, die spoedig met groot jeizoen-slmtstuk koos men nl. materieel verschenen. Met een groot I [c S!Vor, V?" »ye 8'eschre~ aantal stralen werd het vuur bestre-ven bluspet Aln°khka den en de belendende percelen en Na de_twee minder geslaagde voorstel- MATTHEW 20 nam. - verw.; MAUREEN 20 te Pensaeola ven^ maVICELLA naar Curacao 18 op 280 m5l o Bahia: NAESS LION 18 van voland; Verlro«wi-- LiendenTetmonde. Dodewaard; Lug.i- no, Vlaardingen. Naar Bclgiü; Patricia, Pierrot. St. Antqme, Riesling, K. Kuiler 35. Neu- chatel. St. Augustinus Cramant, Ex press 56, Actief. 17 APRIL PUERTO DE HUELVA Rijnhaven o.z. Steinweg. HEMISINUS Shell Pernis 10 Van Ommeren. GLENFRUIN Merweha ven C.Sw. Meyer. KEHDINGEN Duis burg James Smith. MERWESTAD Waal haven N.T.B. Wagenborg. EDELGARD Waalhaven n.z~ Rohlig. NIEUWEHAVEN - - - OZi Van Uden «„li- Kfims4;- £S0 initt zo van Bermuda's. LUIGI Waalh. C.Sw. Ruys. SCHWAB- t,. vnn wij WESTERTOREN 19 tc Montevideo; zENFELs Feishaven Voigt. NEPOS J. Vlietstr VaSUM 20 te Manaï verw. daarna Curacao. Thameshaven. VASUM P-18 nam. Mona Passage naar M\^STERTOREN 19 te Montevideo 1 verw WOENSDRECHT 17 te Cristobal; w ALTON JONES n. Philadelphia 17 op i 2g Katendrechtsehaven ES0 mul zo van Bermuda's. LUIGI Waalh. C.Sw. Schiedam te werk gesteld, daar er in Slikkerveer niet voldoende werk meer is. 20 april Hoog water te Rotterdam le tij 12.34. 2e tij 1.09. 28 april. Hoog water te Rotterdam le tij 12.56. 2e tij 1.30. 10 april. Hoog water te Helvoetsluis te tij 1031. 2e tij 22.42. 20 april Hoog water te Hoek v. Hol land le tij 10.09, 2e tb 23.08. gasten slaagden er door hun krach- den Arbeid" met „Ninotchka" wat beter tig optreden in om uitbreiding van v°or de dag zou komen. Ten dele heeft de brand tc voorkomen, zodat deze 2e toneel«.l,ocp aan deze verwachting De padvinders lullen dit jaar na I beperkt bleet- tot deze opslaBloods. HeTwIf.iS"ioocl««avond in gebouw Pasen er met op uit trekken om die een prooi van de vlammen word. Palace vooi het voetlicht werd gebracht ..HeitlM vnnr irarwmtip*" t«» rtnlirari- T„ jr.v.i.i. j h/' - „Heitjes voor karweitjes" te ontvan gen. Aangezien de jeugdactie „Doe Open" ten bate van de vluchtelin gen nog tot 5 mei duurt, hebben de padvinders besloten hun „heitjes- actie" uit te stellen tot de pinkster vakantie in het begin van junL In de fabriek ontstond geen stagna- leetl betaas. zo nu en dan, aan ïangdni- i schade worden op bijna daar kenneluk onder te lijden. Naar on- 150.000,geraamd, Üïe door de ver- ze smaak telde dc toneelgroep ditmaal zekering wordt gedekt. Aangiften van geboorte 15 I960 G Corandewalv. Elk d; Schoutenv, Rossum d; M. J, A, EttenVogels d; M. S. Kranendonk- Kruidenier d; A. J. Tonnon—Gort d; H. M. Blom—de Vries z; p_ Snoek Drunen z- M. Kreft—Jagcman z; W Hordijk—v. Zuilen z; E. J. v. Krimpen Monfrooij d; A, M. MüllerBoogaard d: F P. v. d. Leb®v- d. Watering z; M. E. Mfdderigh—Chel d; S. Trompert v. Velzen d; J, W. G. Driessen—G«- raads d: M. P. v. d. Poelde Jonge d; J. de Jongh—Vogel d; A. H Raven- Mem—Fafié z; A. Alders—Dammann z: E. C. Visser—Herni z: F. M. R, v d. Weel—Snultkamp z; J. D. Hofman—v d Berg d: H. R. de Rave—de Kok r H. J. Sal ij—Lodder Zi C. Tcunissen— Hanswijk z: C, Ten gnagel—Schot 7.; B. Tieman—Meijdam d; J. G de Liefde—v. Wllgenburg d; D. Rozade Vries z: M E. Roos—de Bruijn zP. j. Mulders— dg Laet d; J Kroonen—Zuïdema d; A. C. C. Stokmans—de Melker d; D. Luck —Jansen d: B. A. Lagendijk—v. d. No- belen z; J. W. de HeldCoufreur d; J. ParsVos d; J. C. Roosv, d Berg z; D. Hou kampBukman z; L. J. Pot- derPosthoorn d; W. Baasv. Leeu wen d: G. Dijk—Houtman z; E. Molle Bobre Z; E. V. M. v. Eljk—Janssen d: N. LosSerller d; A. v. Soest—Benntk z; S. Smallcnbroek—Bos z: M. G. Frietman—v d. Melde d; W, A. Prins Kolster z. Ondertrouwden maandag 11 april VV. K. Voors 24 en K. Sahlberg - - de W. M. S. 1 Groot 26 en C. E. J. var» Staveren 21; 23; op dingdag 12 april Wijk 30 en F. J. van Steenis - - en J. H. Willem» 60; J A. van Hilten 25 en G. Hoogenboom 23; C. H. Moerland 30 en H. Kleij 28; VV. de Wit 28 en A. van Hoek 21; op woensdag 13 april T. Planting 42 en u. Ros* 27; van Schoonhoven 42 en M. J. Serruijs 43; op donderdag 14 april K. E, M. van Bulck 30 en J. S. M. Beuriot 26; C. Bouman 25 en E, H, M. S"vJijkV!'GV:A. GerwSnl 11 m i s,or,lr1®' f.cn kritiek tnd™e"t vlak A. ^Schuring 17; P. J^_ Llndhout 24 "a_~5,^he]r'"?, V?n caP3ule e.a moe- WASHINGTON De Amerikaan se Luchtmacht is er niet in geslaa-f de neuskegel van de „Ontdekker XI" die vrijdagmiddag is gelanceerd, naar de aarde te doen terugkeren. Door een onbekende technische einig krachten, die over een grote toneelervaring beschikken. Dergelijke krachten zou men bu de opvoering van een spel als „Ninotchka" zeker nodig hebben. Niettemin heeft tegisseur Piet, vsm Veen er van gemaakt wat er YaV-'fe maken viel. Na bet wat smakeloze eerste tafereel, kwam cl gelukkig meer vaart in het spel cn de meer geroutineerde tonelis ten kregen locn gelegenheid hun spel ten volle te ontplooien. Etty van Veen-Grimbel du Bois ver tolkte de titelrol op zeer bevredigende wijze. Een van haar voornaamste tegen spelers. gastspeler Joop de Knoop, deed ook van zich spreken. Een enkele maal was het toch wel storend, dat de bijrollen wat zwak bezet waren. Het na de toneeluitvoering volgende Paasbal werd muzikale luister bngezet door de leden van het Ballroom-crkest van Cor van der Graaf. en F. P. oostlander 19; T, C. j Kuij- derraket, draait de neuskegel waar- Se"..2S L' Zweedijk 24; w. van der schijnlijk nog om de aarde. H.nrt.n sa H„t gebied turnt Alaska cn Ha- Heijden 28 en C. M. H. van der Wïele.t 28; B. H. Nossrnt 33 en S. Wright 23. P Schoof 27 en J. M. van den Berg 21; H. F. van Dam 2!) en C. M. G, Ti chelman 25; op zaterdag 16 april O. Kortland 24 ell B. J. Moerman 21. Ondertrouwden In de week van II t.m 16 april I960 Hulpbureau overschie P. Genee 62 en M c S. J. de Krijger 23 én Jeyn 21; E. Dekens 22 en F. P. C.Kuii- per 20: B. W. Johannes 2S en L, j. Lems 22; C. Boon 29 en J, M. Smits 27, Hulpbureau ltilleger.sberg C. J. Groene weg 2i en B. Jans 22; L. Turk 31 cn C. J Filee 25: A. J. van der Kooij 23 en A. H. van Twist 20. Hulpbureau Pernis A. Visser 22 en J de Jong 18: E. Bernard 23 cn A, Heerkes 22. J1 iilpbiirran IJsselmoiide J. va» Soest 23 cn M. N Koilaij» 21. üffotd. wai werd zaterdag door schepen, hefschroefvliegtuigen en met andere middelen afgezocht in een poging om dc capsule, dtc instrumenten be vat, uit zee op te vissen. Alle pogin gen zijn nu gestaakt. WATERHOOGTEN Konstanz: 291 l; Rhelnfelden: 213 ■+1: Ottenheim: 272 +6; Straatsburg; 2Iü onveranderd; Maxau: 376 —Is Mann heim: 20a —5; Mainz: 207 —1; Bingen: 128. onveranderd: Kaub: 136. onveran derd; Trier: 135 4-3; Koblenz: 351 4-2; Keulen: 101 J-l; Ruhrort; 279 2; Lo- bith; 873 3; Nijmegen: 654 4; Am- 1; Eefde (IJssel): 218 —3; 133 —1: Monsin: 5550 --15; - - f 55: Borgharen: 3935 —23; Belfeld: loito, onveranderd: Grave ben, dc sluis: 45Q —19. De minst gepeilde diepten in de vaar- HAARLEM. In het ..Huis in de £eul. heden vermeld op de waarschu- Duinen" in Zandvoort is op 93-jarige ^hfisborden, zijn in centimeters: leeftijd overleden ,'s lands oudste PannefdeJT-ljiélkoo^ 2^°' jachtopziener, de heer J. van Hon- iJsselkop—Heveadorp: 215', schooien. De heer Van Honschootcn Heveadorp—A''dam-Rijnkanaal: 173. is jarenlang jachtopziener geweest A'dam-Riinkanaal—Lckkanaal; 191),* in dienst van de familie Quarles \tm J Waai boven C. A, Heiwig 4fl; Ourlsle jachtopziener Deventer: 331 1: 1 M. E. Bomms- J 1 Visé: 4970 -1.55: B. en F. P. C. Kuij- OVerlCflCn Be,fe'd: °nVei

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 2