v. d. Valk bleef running PINKSTER... fotovreugde met i In Zuid-Amerika ideale IIFORD HHIDn „Guillaume" geeft groot sluitingsfeest voetbal op df Pinksterdagen SVV's kampioensteam gaf demonstratie Wachten aan de start VIERSPELENKAMP "iiiêên BULER. K AGENDA DE MOL JANSEN VOOR DE KANTONRECHTER Nieuwe kracht voor UKE, INRUIL ACTIE kóbpdpNmr! Negen-nul tegen Zwaluwen S W honkbalt lvAU-programma COMPRESSOR KOELKASTEN 130 I». 498, Lange Kerkstraat 66 - Tel. 6 8570 Donderdag 2 juni 1960 (Advertentie l.M.) Het recht vaart een vaste koers. Dat beseffen, de velen die Iedere woensdagmorgen In. de hal van het kantongerecht te "Schiedam staan te wachten vermoedelijk wel, maar zU komen naar het rustieke gebouw om dat zU 't gewicht van hun argumen ten op de schaal van Vrouwe- Jus- tltla; willen leggen. Dat doen zij in de overtuiging dat de balie gevoelig zal zijn voor het dikwijls zo subtiele en. ook wel subjectieve spel van oorzaak en gevolg.. De kantonrech ter mr. P. B. Cos heeft echter de routine van de man die elke franje van een kern kan ontdoen. Bin nen het uur stonden woensdag dan ook een serie verdachten op straat. ZU waren veroordeelden geworden, j Van tien tot veertig gulden boete voor het niet verlenen van voorrang of het afsluiten van de doorgang op de; rijweg. Meer, aandacht besteedde de ma gistraat aan de overtreding die in een winkel op hetRubensplein te Schiedam heeft plaats gevonden. Daar heeft de snelweger niet op 0 gestaan maar op het streepje van de tlen,: Dat betekende dat de cliëntele op zaterdag 16 april tien gram ;te weinig van elk gewogen product kreeg en officier van justitie alsme de kantonrechter' vonden dit een ernstige kwestie. „Ze zijn dus alle maal tekort gekomen", meenden de heren achter de groene tafel en met deze opmerking gaven zij hun me deleven met de tekortgedane klan ten weer. De cheffin mevrouw P. H. S stelde dat het op de bewuste za terdag druk was geweest. De man die het merkte en nog een ander waren schadeloos gesteld. De offi cier -sprak'van eèn ernstige zaak en van dc plicht tot controle die de chef fin nu eenmaal heeft. Hij' eiste vijf tig gulden boete. Dat achtte' ver dachte veel, vooral omdat zij met drie collega's "werkte, die niet vor- baliseerd waren. „U heeft dc plicht daar op te letten" zei mr. Cos „dertig gulden boete of twaalf dagen hech tenis". de schipper met de „Europoort 1" uit de haven van Wilton Fyenoord. wil de varen was het zo'n drukte van belang op de Nieuwe Waterweg dat de schipper niet meer wist of hij voor of-.achteruit zou varen. „Hij raakte de kluts kwijt" verduide lijkte; de wachtmeester, „er stond een voorstroom en toen ging. hij ach teruit slaan, dat had hij helemaal niet moeten doen, dat is fout"..Het gevolg van de manoeuvre was dat de Europoort 1 in helvaarwater van de „Ostafórs" kwam. Ook de Eemsmond en de Independence wa ren bijna inmoeilykheden geraakt. „Vijftig gulden boete of twintig da gen hechtenis" liet mr. Cos noteren! De 24-jarige Delftenaar J. G. van V. gaf te kennen dat Schiedam een speciale plaats is. Dat nam mr. Cos niet. Als Schiedammer en als des kundige zei bij dat men „overal-ter wereld heeft te gehoorzamen aan 't bevel tot stoppen bij de rode voet gangerslichten". „Nee, nee", zei de Delftenaar „ik kom net uit Zuid- Amerika, daar was ik anderhalf jaar, maar daar is het niet, ik. keek daar om heel gek toen.ik bij de Hema in Schiedam een bekeuring kreeg!" „Dan is'het in Zuid-Amerika niet, maar in Schiedam wel" wilde mr. Cos toegeven, „vier gulden boete of twee dagen hechtenis." ~i~v tt\ rr De voetbalvereniging DRZ heeft een. nieuwe trainer geëngageerd, de bekende oud-voetballer van SVV, Jan Molendijk, die reeds eerder in dienst is geweest bij DRZ. Deze vereniging .heeft voor het nieuwe seizoen grote plannen. Er hebben zich namelijk een groot aan tal oversehrijviogen naar DRZ ge meld. Voor de eerste oefenavond (vandaag), zullen onder leiding van de heer Molendijk dan ook o.a. de volgende spelers aantreden: Hamer slag (HDVS), Brand (SVDPW), B. Molendijk (SVV). Van Unen (Wilton Fyenoord,. Duprez HDVS) en de doelvcrdediger van HWD. iLFORD SPORTI de sublieme 6x6 came ra voor jonge mensen, die zonder problemen, direkt goede foto's wil len maken. Handig plat model, gemakkelijk mee te nemen in een keurig paraattasje. Deze vol waardige, geheel meta len camera schat U tien tallen guldens duurder dan zij maar kost.^% O50 ILFORD SPORTSMAN de kleinbeeld camera, waar alles mee kan, «pp?; -®*8r w g ook briljante kleuren- 'M foto's. Een uitgebalan- ceerd „alles in een" sneltransport, maakt de Sportsman tot een ca- mera, waarmee razend «éêN -ï** snel serieopnamen ge- m3akc kunnen worden. J>S De gecoate 2.8 lens P^SÈi doortekent het nega- tief tot in de 'uitersce hoeken gias- "TQSO !MI VaggSgSgS helder. V. SeiEa en natuurlijk in elke camera. fAdvertentiel.M.) De Haaastraat in Schiedam-Zuid was gisteravond het parcours voor de autoped-wedstrijden in het kader-van Jeugd Jolijt. De leider van het clubhuis St. Joris Doele, Karei Scholte sr., had er nog handen vol werk aan. Via de geluidsinstallatie kon hij de jeugd telkens weer krijgen waar hij die hebben wilde ril. bij dc startstreep. En dan klonk zijn startkreet.. Wel, heel wat kinderen hebben er weer plezier aan beleefd. Ook in de andere sfadstoyfccn worden nog van dergelijke wedstrijden gehouden. Nog slecht* ti'm II juni: CAMERA Uw oude fototoestel is 7-50, 10!- of 15.-waard! Inlichtingen bij uw fatohonddaar Schipper J. van der V. staat be kend als eèn goed schipper. Dat vertelde de wachtmeester van de Rijkspolitie te: water de 47-jarige heer M. C. K.'Op 7 maart was de schipper uit de koers geraakt. Toen Driebanden: .- "v'.v'.£d'. v. d. Valk 20 20 19 5 1.052 v. d. Velden 20 6 19: 3 0315 B. L. v. Soelcn—M. .Kooy Libre: v. Soelen 375 375 24 101 15.62 Kooy 200 125 24 27 5.20 Cadre: 150 150 250 74 (Advertentie l.M.) De heer H. Scharloo, Van Beve- renslraat 29 a. iswel één pan de gelukkigsten geweest van dege nen die gisteren uoor het eerst weer een hengeluitwierpen in het .Schiedamse viswater. Zoa\3 zoveel anderen, zat- hij te vissen in de visrijkev{jt>ers van het Prinses Beatrixpark. Hij haalde daar een karper.op van 15 pond met zijn werphengel. De vis was 75 cm', long. 'WAXINE'-UCHTEN ...ZOge&llig In tegenstelling met wat gebrul- speelt Demos vrijdagavond in Spie- kelijk is, Is het voetbalprogramma ringshoek tegen SVDPW. Ter gele voor de komende Pinksterdagen niet genheid van het dertigjarig, bestaan omvangrijk. Er zijn slechts weinig van SVDPW organiseert de junioren- vricndschappeiyke ontmoetingen nlt- commissie van SVDPW tijdens de geschreven. Een match van belang Pinksterdagen eenjuniorentoemobi. is de wedstrijd Zwaluwen V-HBSS OpEerste Pinksterdag nemen de B- voor de nacompetitie, HBSS is win- en C2-teams van DHZ, Germinal, naar in poule D en Zwaluwen heeft Dinduaj HWD en SVDPW aan dit zich geplaatst als eerste in poule C. toernooi op de twee terreinen in Deze eerste ontmoeting voor de ver- sportpark „Thurlede" deel. Maandag volgrondewordtvoor .de Schiedam- bekampen de A- en C I-temas. van mers-van betekenis omdat HBSS nu genoemde clubs elkaar, moet gaan tonen lot de sterken te HBSS gaat maandag met een se- belioren. Wij geloven echter niet dat niorteam en vijf juniorelltallen naar HBSS zaterdagmiddag in Vfaardin- de Bonsdag van de VCV ih.Bever gen tegen het stugge Zwaluwen twee wijk. punten kan veroveren. Voor de jubileumnederlaagserie Bellen btf ongeval: G.G. en GD Tuinlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummer 64666. Apothekers nachtdienst:: Gouka en Co.Groenelaan 127. - R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam: geopend iedere dag (behalve maandag) van 920 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 1B tot 20.30 uur. 's Zondags gesloten. Gemeentelijke- Openbare Leeszaal en Bibliotheek,- Lange 'Haven* geopend magndag - van 19 to» 20.30 uur, dinsdag van 9 30 tol 16.30 en van. 19', tot 20.3(1; uur. woensdag van 9.30 tot 1630 uur. donderdag van 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, zater- -- dag van 9.30 tot 16.30 u, "sZon dags gesloten.""..'" .-'-; Sted. Museum: Tentoonstellingen M. v.d. Spoel" en „Vrijheid" V1; BIOSCOPEN' Passage, alleen 2 uur: „08/15 De ka zerne". x?' N Monopole, 8 uur: „Mars door de hel" "sft DIVERSEN!- Passage, 8 uur: CAB. Cabaret-avond. Julian akerk, 8 uur:Leger des Heils. - Jubileum-samenkomst.; r 'g Iepen laan en Marconistraat, 7 uur. 'Jeugd Jolijt Autopedwedstr. HOOGSTRAAT 155-157 SCHIEDAM Ook voor maandagmiddag staat voor Schiedams sterkste honkbal team, SW een moeilijke wed strijd op het programma. De Schie dammers hebben nog niet veel veine in deze competitie en ook de thuis wedstrijd tegen The Catchers moet met zorg tegemoet worden gezien. Bij een meer solide veldwerk zal SVV .de bezoekers wel voldoende partij kunnen geven. SVV 3 ontvangt maandagmorgen het Vlaardingse On- dina. SVV 2 gaat naar Laakkwartier.; Schiedam 3 en DRZ duelleren in sportpark Harga. DHS gaat naar Rot terdam om Sparta 5 te bekampen. De geelzwarten zyn zeker niet kans loos. 2ri samenwerking met Vlaardingen organiseert de Schiedamse afdeling van het IvAO op zondagmorgen 12 juni een roei-tocht door de' Vlaar dingse Vlietlanden. Vertrek om kwart overnegen van.' hef Rubens plein. r\:g gN-gy r;Y Op dezelfde dag iser 's morgens am half elf een gewestelijke dag in Delft Daar is een muziek- en zang- repetitie in „Ons Huis" aan de Oude Delft De gewestelijke .zomerdag wordt op zondag 19 juni gehouden op „De.Hertenhorst" te Delft Verden Bosch Castor

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1