Het betere bochtenwerk m "MMIIXI1KJ Eerste grote zege van SVV-honkbal „Schiedam" bovenaan in dames-softbal W. de Zwijger won in schoolkorfbaltoernooi Hoogste punt bij Vlug SVDPW leed nederlaag Technisch beter HBSS verslaat Zwaluwen (0-2) Duivensport Koeriersters NAAR TER BRAAK Kind aangereden CATCHERS GEHANDICAPT Uitleencijfers Bibliotheek Concours-succes voor Cor van Genl 1 Voorntje viste Vi erspelenkamp Eerste steen voor consultatiebureau Onderscheiding voor Joh. Smit Damkampioenschap van Schiedam Openbare les in TS Organisatoren nóg sterker Demos-junioren in een toernooi Doorgesneden pol's Speels ritje op achterbumper Bromfietsers vielen over speelbal Uitbreidingsplan Nieuwland Mooi resultaat van DOK in Coevorden R. Kruis-campagne: 11.688,76 Fiets gestolen Hermes 2 voor de beslissing Werken voor orgel en hobo in Gr. Kerk De Blarnve Doffer De Postduif Verhoging van kapitaal hij Unüever SCHIEDAM Voor „ERRES" televisie en Radio RADIO Woensdag 8 Juni 1960 Fel jaagden de Schiedamse knapen ran veertien tot achttien jaar dins dagavond s door de bochten van de Boys Ballotsingel. Op htm toerfietsen bereikten zy hoge tempo's {boven dertig kilometer per uur) in dc eerste wedstrijden voor 't wielerkampioen - schap van Schiedam, dat de renners club „Schiedam" ditmaal voor het eerst in een nieuwe vorm organiseert in bet kader van Jeugd Jolyt. Na een felle jacht grepen vijf knapen dinsdag een ronde voor sprong, zij handhaafden het hoge tempo on tenslotte nam Martin Scholten in de voorlaatste ronde on der groot gejuich de leiding om als eerste over de finish te gaan. Hij kreeg de oranjeleiderstrul. Dat be tekent echter niet^dat hij winnaar is want er zullen vijf wielerwedstrij den op diverse plaatsen in de stad worden gehouden. Woensdagavond wordt gereden in de Hagastraat, De renner die het hoogste aantal punten verzamelt wordt winnaar. Dus ook de renners die niet alle ritten rijden kunnen prijzen winnen. Bovendien zijn de renners in zeven „merken ploegen" van Schiedamse firma's in gedeeld, Er komen dus dagploegen- prijzen en totaalploegenprijzen. Dins dag won de ploeg van Ter Braak met 9 punten. Bij de ploegentijdrit plaatste die ploeg zich als tweede, maar twee renners uit de ploeg plaatsten zich in het persoonlijke klassement derde en vierde (Cmo en Duyvenbode). Zij verzamelden daar mee negen punten, dat is ad zeven punten minder dan de ploegen van de Stempelfabriek en Wamstcekcr. Dinsdagavond startten 22 jongens, er kwamen er 14 over de finish. Onge twijfeld zal de belangstelling gaan stijgen. (Advertentie LM.} - RALEIGH FORCE voor alle sportieve jongens Grote Markt 3 en 8 Demos-i ieder laagserie Ook SVDPW heeft het in de ju- bileumnederlaagserie van Demos niet tot een overwinning kunnen brengen. De rood-zwarten hebben ditmaal wel bijzonder fel partij moe ten geven want SVDPW drong her haaldelijk in het doelgebied van Demos door. De verdedigingen be heersten echter de strijd en de aan- valslinies slaagden er niet in de enkele kansen goed te gebruiken, In de 25e minuut van de tweede helft schoot rechtsbinnen W. Groenhorst van Demos raak (1—0). Zo is het in deze door scheidsrechter J. den Breems goed geleide wedstrijd ge bleven. De jeugdige spil var» SVDPty was de uitblinker. Overige uitslagen in de jubileum- nederlaagserie: Demos 2—GSS 1 L—l. Demos 3—Schiedam 5 40, Demos 4—GTB 3 2—5, Demos 5— Wilton Feijenoord 5 0—4, Demos 6— Excelsior '20 6 0—5. Een driejarig zoontje van de fa- juike Zonneveld uit de Viilastraat w is zaterdagmiddag omstreeks vijf uur In de buurt van zün woning aangereden door een personenauto, bestuurd door de heer p. J. B. K. het kind stak plotseling over tussen «"Staande auto's door. De GGD heeft de hoofdwpnd, die het jonge tje bij de aanrijding had opgelopen, ter plaatse verbonden. Ook het honkbalteam van SVV heeft weer een overwinning kunnen behalen. Helaas ligt er een domper op de verdiende zege van SVV want tegenstander The Catchers verscheen met slechts zes man in Schiedam. The Catchers hadden uitstel ge vraagd, maar het verzoek was door In mei heeft de Gemeentebiblio theek in totaal 24.383 boeken uitge leend <v.j. 24.263); onderverdeeld in 10.542 romans, 5.861 studieboeken en 7.980 kinderboeken. De cijfers voor de verschillende afdelingen zyn: centrale bibliotheek aan de Lange Haven 9032 (v.j, 92281, filiaal Dwarsstraat 14G6 (1767), fili aal Lorentzlaan. 2907 (3161), filiaal Dr. Witbautplein 44X5 (4428), jeugd afdeling 3585 (3591), filiaal Kethel 2084 (1263). Er zijn nu 5622 houders van lees- kaarten (v.j. mei 5492) terwijl het boekenbezit steeg van 58.477 (v.j. mei) tot 61.145, Onder leiding van onze stadge noot, de dirigent Oor van Gent, be haalde de Koninklijke harmoniever- eniging van de Kon. Verenigde Ta- pij tfabrieken te Moordrecht zaterdag een eerste prijs in de superieure af deling van het muziekconcours te Sprang-Capelle. Dc harmonie be haalde 333 punten. In de marswed strijd werd een eerste prijs behaald met 55 punten (max. 60 punten). Ook de drumband behaalde een eerste prijs, cn wel met 52 punten. De Schieriamse hengelsportvereni ging ,,'t Voorntje" hield met Pink steren een kas-concours in het Aar kanaal. De heer J. Lupker werd voor de dertiende achtereenvolgen de keer clubkampioen (15 st., 1650 gram). Bij de voortzetting van de "Vier- spelenkamp dinsdagavond in het Schiedamse Thalia won. Buytenhek met 100 van Van Stigl Thans en bleef Kooy met 7—3 in de meerder heid tegen Valkestijn. Buytenhek was in uitstekende vorm, getuige o.a. zijn zeer goede partij-moyennes. Hij heeft thans een goede kans op de derde plaats. Kooy excelleerde met een moyenne van 0.740 in de driebanden-partij. De geneeskundig inspecteur van de Volksgezondheid in Zuid-Holland, de arts A. in 't Veld, zal op vrijdag 24 juni dc eerste steep leggen voor het nieuwe districts-consultatiebu- reau in Sciedam aan de Stadhouders laan. Het is het consultatiebu reau van de Prov. Zuidholüandse Vereniging tot bestrijding der Tu berculose. Het dames-softbal team van ..Schie dam" maakt een verbluffend debuut In d« competitie van de Nederland se Softbal Bond. Schiedam 1 staat nu met vier overwinningen aan de Ditmaal werd Tjikalong 2 met 18—9 geslagen. ,Ket zag er in de eerste innings niet naar uit, dat Schiedam weer zou gaan zegevieren. De werpster van Schiedam had last van een bles sure aan de knie. Hierdoor had Schiedam reeds direct een 6—0 ach terstand. In het geheel niet gedepri meerd kwamen de zwartwitten daar na aan slag, om ïn een merkwaardig langdurige inning van drie kwartier negenmaal te scoren. Tjikalong ge raakte daardoor aangeslagen. De Schiedamse werpster liet zich ver vangen, Zij versterkte het binnen veld. Tjikalong kon in drie innings geen enkele maal scoren. Schiedam bleef echter in de run ning. In de vierde inning met twee honken bezet, presteerde Nici Bloe- BQendaal-Molenkainp een prachtige home-run waarmee de stand op 12— 6 kwam. Het pittige en verrassende dat de voorgaande ontmoetingen kenmerkten miste deze wedstrijd die eindigde in een 189 overwinning voor Schiedam. Dit betekende de vierde zege in successie want ook de uitwedstrijd tegen het Haagse Hygia 3 werd eveneens gewonnen. Tegen Hygia zorgde Marijke Molen kamp voor haar tweede home-run in dit seizoen. Schiedam 1 staat er dus uitstekend voor. Het veldwerk zal echter op den duur, met wat meer ervaring, beter moeten worden. Verdedigen is ook zeer belangrijk. In de aanval zal het wel lukken, dat heeft dit team reed^ bewezen. Vrijdag a-s. des avonds 7 uur speelt Schiedam 1 weer thuis op „Harga" en wel tegen het Haagse Athene 2 waarvan het reeds een keer met 14 9 heeft gewonnen. Het is dus te ver wachten dat Den Haag deze opmars van Schiedam zal proberen te stui ten. het bondsbestuur afgewezen. Met een gehandicapt team hebben The Cat chers het krachtige SVV geen ver weer kunnen bieden. De Schiedammers waren ditmaal goed op slag. Veertienmaal plaatsten de SW'ers een honkslag. In de beide eerste innings kreeg SVV alle spe lers op de plaat. Met de score 60 m de eerste inning en 110 in de tweede inning had SVV toen reeds de winst in handen. Hans de Lange sloeg in de eerstë inning met een driehonkslag Koos de Haas binnen. In de zesde inning sloeg Nico Kol- meyer een driehonkslag waardoor Gerard Gommcl en Cor Bras konden scoren. Gerard Gommel had in de vijfde inning met een driehonkslag Manus Lange thuisgebracht, SW bracht de stand fn die vijfde inning op 14—0 en in de zesde inning kwa men tien SW'ers aan slag om de score tot 20—0 op te voeren. Toon slaagden The Catchers er in een enkel iegenpunt te scoren, maar Nico Kolmeyer liet met een daverende homerun in de achtste inning nog een punt voor SVV noteren. De be zoekers scoorden in die laatste slag- beurten driemaal. In deze strijd liet Nico Kolmeyer twee prachtige van gen zien. SW xnaaktc vier veld- fouten. The Catchers maakten zes vcldfoutcn. Werpersresultaten; Hans de Lange" (SW) 7 x 3-slag, 2 x 4-wijd; 1 honk- slag tegen; G. Speelstra 11 x 3-slag, 7 x 4-wijd en 14 honkslagen tegen. Bij de lagere teams won SVV 2 met 1711 van Laakkwartier 2. Hier door handhaafde SVV 2 zich in de kopgroep. Gerïe Heshof die als eerste aan slag kwam startle met een home run. SVV 3 sloeg het Vlaardingse Qnriina met 176. Tegen DRZ speelde Schiedam 3 een vlotte party. De thuisclub liet twee technische homeruns noteren. Voor DRZ sloeg J. de Nies een driehonk slag. Het scoreverloop as; DRZ 0 4 4 2 0; Schiedam 3: 8 1 3 1 3. Schiedam 3 bultte het overwicht onvoldoende uit en mede door de veldfouten werd de uitslag 16—10 in het voordeel van Schiedam 3. Werpersresultaten: C. Grunneweg (DRZ), 3 x 3-slag, 7 x 4-slag en 30 honkslagen tegen: A, van der Giezen (Schiedam): 9 x 3-slag; 14 x 4-wijd en 2 honkslagen tegen. Bellen bij ongeval: G-G. en G-D Tuinlaan 80. telefoon 69290. Politie-alarmnummer 64666. Apothekers nachtdienst: Janssen, Swammerdamsingel 43 en Nieuw- land-apotheek, Dr. "Wibautplein 17. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur. 's Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven' geopend maandag van 19 tol 20.30 uur, dinsdag van 830 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uuc woensdag van 930 tot 1630 uur. donderdag van 9.30 tot 12-30 uur, vrijdag van 930 tot 1630 en van 19 tot 20.3D uur, zater dag van 9.30 tot 10.30 u. 's Zon dags gesloten. Sted. Museum: Tentoonstellingen „E. M. v. d. Spoel", „Vrijheid" en „Willem Reyers". BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Maigret en het raadsel van Saint-Fiacre". Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: „De vijand van gisteren". DIVERSEN Hagastraat, 7 uur: Jeugd Jolijt. Ronde van S'dam. Grote Kerk, 8 uur: Concert. Parallelweg, 7 uur: Jeugd Jolijt. Au- topedwedstr. Ter genegenheid van diens 40-ja- rig jubileum bij de Dok- en Werk maatschappij Wilton Fijenoord N.V. is aan heer J. Smit, baas van de bui tenbankwerkers de zilveren ere-me- dailGe, verbonden aan de orde van Oranje Nassau, toegekend. Op zaterdag j.l. heeft de burge meester, in tegenwoordigheid van de directie van de werf, ten stadhuize de heer Smit gehuldigd en hem de koninklijke onderscheiding opge speld. De uitslagen van de wpdstrjjden om het persoonlijk damkampioen schap van Schiedam luiden: J. de WildeA. van Otterloo 20 J. C. OnïnkJ. dè Wilde20 J. C. OninkA. van Otterloo 11 L. VrijlandJ. de Wilde2—0 De Wilde en Van Otterloo zijn uit- geschakeld voor de tileh De kam pioen van 1959, Blokland, meest we gens drukke werkzaamheden ver stek laten gaan. De stand is nu: 1. J. C. Onink 3 pnt. uit 2 wedstr 2. L. Vrijland 2 pnt uit 1 wedstr 3. J. de Wilde 2 pnt. uit 3 wedstr. 4. A. v. Otterloo 1 pnt rot 2 wedstr. Uitslagen borden wedstrijden: C. W_ Sleemvenhoek D. van der Spek 02 Th. VrijlandW. C. Heuvelman 2—0 In dc Openbare Technische School, Mgr. Nolenslaan 3, worden op woensdag 22 en donderdag 23 juni openbare lessen gehouden. Op bei de dagen van twee tot vier en *s- avonds van zeven tot negen uur. Kinderen hebben alleen toegang on der behoorlijk geleide. Vrolijk schalde de muziek dinsdag over sportpark „Harga". Onder uit zonderlijk gunstige omstandigheden werden op de twee velden by het gemeentelijk lokaal de jaarlijkse schoolkorfbal wedstrijden gehouden. Deze ontmoetingen z|jn een succes geworden. Ditmaal namen meer teams deel dan vorig jaar. Nu had den 35 teams ingeschreven, één twaalftal trok zich terug, maar het totaal is nog alt yd zes teams meer dan In 1959. Fel is er gestreden op de velden. Op elk voetbalveld waren drie korf bal terreinen uitgezet Meer dan. 90 wedstrijden zijn er gehouden. Even als vorige jaren was de Willem de Zwijger Ulo weer sterk favoriet en ook ditmaal veroverde de Willem de Zwijger de eerste prijzen. Een uit zonderlijke prestatie leverde het St Liduina Lyceum, dat zonder routi niers toch zo voortreffelijk speelde dat de hegemonie van de Willem de Zwijger Ulo werd bedreigd. Het team behaalde ook evenveel punten als de W. de Zwijger Ulo, maar het doelgemiddelde gaf hier de door slag. In het algemeen liepen de krachts verhoudingen niet uiteen, ook al is een 90 zege van de Willem de Zwijger Ulo op de Prinses Irene A veelbetekenend. Goed speelden ook de teams van de Technische School en de Huishoudschool. Deze teams ontmoeten elkaar niet dagelijks. De gymnastiekleraar formeert de twaalf tallen uit zes huishoudkundigen en technici eerst vlak vóór de wed strijden en daardoor ontbreekt het deze teams veelal aan routine en homogeniteit. Toch werd er leuk en goed gespeeld. Ook de nieuwe combinatie van de Christelijke Tech nische School en de Christelijke Huishoudschool liet fraai korfbal zien. Na afloop van de zonnige dag, hebben de leiders tegen het winnen de team gespeeld. Honderden kin deren, leerkrachten, leiders en ou ders schaarden zich langs de lijnen, om de prestaties van de organisa toren te zien. Die organisatoren, uit de drie plaatselijke korfbalclubs en uit leerkrachten geformeerd, kun nen korfbal spelen. Dat zagen de vele toeschouwers en dat ondervon den de tegenstanders, 't kampioens team Willem de Zwijger Ulo. Met 41 wonnen de leiders. In een sympathiek speechje heeft de inspecteur van het onderwijs, de heer C. Kamp, dc prijzen uitgereikt Op grappige wijze slaagde hij er in de jongeren op rivaliteit en spor tiviteit te wijzen en applausjes vormden de tekens van goed- en af keuring. De heer Kamp merkte op dat het welslagen van dit toernooi te danken is aan de activiteit van de schoolsportcommissie. De heer Kamp hoopte dat nog meer kinderen be langstelling zullen krijgen voor korf bal, omdat korfbal de sport is waai jongens en meisjes samen kunnen i spelen. De heer Kamp achtte deze co- educatie van grote betekenis. Prijswinnaars zijn: Afd. A: L Willem de Zwijger 9 Derdeklasser HBSS heeft fn de str|jd voor de nacampetltlc een uit stekend succes behaald. Als win naars van poule D en C kwamen in Vlaardlngen HBSS en Zwaluwen in het veld. De Schiedammers wa ren de sterksten. Wel hield het ro- Op het gebouw aan dc Broersvest waarin Bakkerij Vlug gevestigd wordt, heeft men gistermiddag de vlag gehesen aan de kant van de Broersvest ten teken dat ook daar Jiet „hoogste punt" bereikt was, zoals enige tijd geleden het geval was aan de zijde van het Broersveld. O» het betonnen daJe van het in aanbouw zijnde pand verzamelden zich het personeel van de aanncmingsmaalschappij Cebam en vele genodig den, uit welk gezelschap een luid gejuich opging, toen het dochtertje van de jam. Vlug, Thea, de vlag hees. De heer M. J. Vlug sprak van de prettige samenwerking tussen alle betrokkenen bü deze belangrijke nieuwbouw in het centrum van Schiedam, terwijl de heer Remkes van de Cebam de hoop uitsprak dat het gehele pand zes verdiepingen hoog omstreeks oktober 1D61 gereed zal zijn. buuste Zwaluwen voor rust de strlfd nog In. evenwicht, maar In de twee de helfl overspeelde het technisch betere HBSS de tegenstander met fraaie combinaties, In de twintigste minuut scoorde Barend Sleeuwenhoek het verdien de doelpunt, Tien minuten later drong HBSS tot in het doelgebied van Zwaluwen door. Bij deze aan- val geraakte Droge geblesseerd. Hij moest zich laten vervangen door J Rijnbende, Chris Schetters schoot de strafschop in (o2). Hierbij bleef het in deze door scheidsrechter E. Mast (oud-lid van HBSS en lid van Zwaluwen) goed geleide wedstrijd. HBSS heeft nu een goede plaats in deze eindstrijd om de Eurobeker. Over enkele we ken voetbalt HBSS tegen de win- naars van de poules A en B. Maandag heeft HBSS met vier juniorteams en een seniorelftal deel genomen aan de Bondsdag van de VCV in Beverwijk. De oranjehem den wonnon ditmaal geen prijzen Jammer was, dat de krachtsverhou ding door een verkeerde klasse-in deling ongunstig werd beïnvloed. 2. St Liduïna Lyceum 9 p.; 3. Re- hoboth 5 p. Afd B: L Willem de Zwijger B 9 p.; 2. Prinses Irene A 7 p.; 3. Re- hoboth 2 7 p, Afd C: 1. Willem de Zwijger 3 9 p.; 2. HHTS 3 7 p.; 3. Rehoboth 4 7 p. Afd D: 1. Comenius B 19 p.; 2. Koningin Juliana 8 p.; 3, Waran de 5 p- Afd. E: l. Prinses Beatrix 7 p.; 2. Oranje Nassau 5 p.; 3. Jan Ligt- hart A 4 p. Afd. F: 1. Prof. Kohnstam 8 2. Oranje Nassau 2 5 p.; 3. Ko ningin Wolhelmma 2 3 p. De 50-jarlge beambte van de ha vendienst W, H. v. E. heeft gister middag een merkwaardig ritje met een taxi duur moeten bekopen. De man kwam vanuit de Havenstraat en wilde z{Jn flets gaan halen, die bjj de In aanbouw zijnde Gerefor meerde Kerk aan de Westftanken- Iandsedyk stond. HU vroeg aan een voorbijgaande taxichauffeur of h|j dat eindje even op de achterbumper staande kon meerijden. Dat mocht en de man van de havendienst hield zich vast aan. de scharnieren van het kofferdeksel (l>. Maar de taxichauffeur reed voor de aardigheid harder dan was afge sproken en stopte toen plotseling. De heer Van E. schoot van dc ach terbumper af, tegen de koplamp van een geparkeerde auto. De koplamp ging aan diggelen en de heer Van E. liep daarbij een doorgesneden polsslagader op. Bij een portier in de buurt is de wond afgebonden. Daarna heeft de GGD de man naar het Gemeenteziekenhuis gebracht waar hij is behandeld. Tegen de taxi-chauffeur J. v. d. K. en de heer Van E. is proces-verbaal op gemaakt. De 58-jarige heer H- B. is gister morgen op het rijwielpad van de Rotterdamsedijk gevallen met zijn bromfiets, toen htj reed over een bal, waarmee enkele kinderen aan het spelen waren. De bromfietser liep lichte verwondingen op. 's Middags overkwam de 29-jarige heer L. S. een soortgelijk ongeval, eveneens op de Rotterdamsedijk. Hij sloeg met zijn bromfiets over de kop, toen hij over een bal reed. De GGD heeft zijn schaafwonden ver bonden. (Partiele wijziging gedeeltelijke herziening). Het Hoofd van het Gemeentebe stuur van Schiedam maakt, ter vol doening aan het bepaalde bij artikel 37 der Woningwet, bekend, dat in gevolge bovengenoemd wetsartikel op 10 juni a.s. voor de tijd van veer tien dagen ter Gemeente-Secretarie (afdeling Algemene Zaken - Stad huis) voor een ieder ter inzage zal worden neergelegd het door de Ge meenteraad op 27 mei 1960 vastge stelde plan tot partiële wijziging van de gedeeltelijke herziening 'van het Uitbreidingsplan Nieuwland, welka wijziging betrekking heeft op do gronden, gelegen tussen de Kreupel- straat, de Boterstraat, de Broersvest en de Lange Kerkstraat» Burgemeester en. Wethouders voor noemd, Dc burgemeester J. W. Peek, De secretaris, N. J. Post, De chr. gymn. ver. „DOK" heeft op Tweede Pinksterdag een bijzon der goed figuur geslagen b|j de lan delijke wedstrijden In Coevorden ter gelegenheid van het gouden ju bileum van het Kon. Ned. Chr. Gymn, Verbond. Het tamboer- en ptjperkorpg won de eerste prUs fn de marswedstrljd, een beker, be schikbaar gesteld door de burge meester van Coevorden. Ook de gymnastlek-groep kwam goed voor dag b|j de marsen; deze won één van de eerste prijzen. Bij dc gymnastiekwedstryden da mes 2c graad A won de eerste ploeg van DOK een eerste prijs, de twee groep een tweede prijs. Een damesgroep van de 2e graad B won een derde prijs. De heren 3e graad, wonnen een eerste prijs. Twee ploegen, aspirant-dames Je graad wonnen resp. een eerste en een tweede prijs. De aspirant-dames 2e graad wonnen een tweede prijs. Ter gelegenheid van het veertig- 1 Aspirant-beren le graad wonnen een jarig bestaan van Demos is voor de j forste prijs, dezelfden 2e graad junioren van de jubilerende vereni ging gedurende de Pinksterdagen 'r prettig juniorentoernooi georganb seerd. Op de tonen van populaire grammofoonmuziek is op de sfeer volle, maar in slechte conditie ver kerende Spieringshoek door junio ren en pupillen, enthousiast voor de eer gestreden. Gevoetbald werd in twee afdelingen met drie poules. Prijswinnaars zyn: Pupillen: le DHS (bij loting), 2e SFC, 3e Martinit; C- junioren: le DHS (bij loting), 2e Martinit, 3e Demos. De voorzitter van Demos, de heer G, van 't Ge loof, heeft aan het slot de prijzen uitgereikt. Hij was verheugd over het welslagen van dit toernooi. Dank bracht de heer Van *t Geloof aan het Rode Kruis, waarbij hij er zijn voldoening over uitsprak dat deze functionarissen geen dienst behoef den te doen. De jaarlijkse campagne van het Rode Kruis in. Schiedam heeft in totaal ƒ11.688,76 opgebracht Dit be drag werd zaterdagavond na afloop van de collecte, bekend gemaakt door de penningmeester van de af deling, de heer L. van Dijk, die daar bij een dankwoord tot alle medewer kenden richtte. De heer A. H, vermist zijn fiets, die hij had neergezet op- het Hoofd plein. twee tweede prijzen en een derde prijs. Ook de vrije oefeningen dames werden gewonnen door DOK. Er waren ongeveer 125 verenigingen die aan het concours deelnamen. DOK was vertegenwoordigd door 125 deel nemers. In de serie beslissingswedstrijden tussen Excelsior 2, S.V.V, 2 en Her mesD.V.S. 2, waarvan één club tot degradatie uit de hoofdklasse voor reserve-elftallen betaald voetbal ge doemd is, speelt HermesD.V.S. 2 a.s. vrijdagavond, aanvang half ze ven tegen Excelsior 2. Zoals bekend vormen deze beslis singswedstrijden een z.g. halve com petitie, waarbij bij gelijke eind stand het doelgemiddelde uit de normale competitie beslissend is. Deze gemiddelden zijn: S.V.V. 0,723, Hermes—D.V.S. 0,629 en Excelsior 0.6D9, Dit impliceert dus, dat Her mes—D.V.S. 2 bij een overwinning op Excelsior definitief veilig is. In dit geval nJ. heeft Excelsior door een overwinning op S.V.V. 2 punten en Hermes 2 punten, zodat Hermes zich door het betere doelgemiddel de handhaaft. Het belang vah deze ontmoeting is dus hiermede ruim aangetoond. Vanzelfsprekend is E)er- mes 2 door de overwinning van Excelsior op SW. dubbel gewaar schuwd. Aan spanning zal het dus niet ontbreken. Het Hermes team als volgt samengesteld: A. van Diest, C. de Zwart en G. Baas, A, Kemper, J. Ris en A. v. Herwaar den, C, Groenewegen, Cocqv.cl.Tuyn, E. v.d. Graaf, A. Putters en "W. Kerklaan. verband met de verhuizing wordt deze wedstrijd gespeeld op de nieuwe HermesD.V.S. terreinen in het Sportpark „Harga" aan de Poldervaart Vanavond geeft de organist Jacq. P. Bekkers, samen met de hoboïst Gijs de Graaf, een concert in de Grote Kerk. Aanvang acht uur. Op het pro gramma staan orgelwerken van Mar tini, J. S. Bach en Distier en wer ken voor hobo en orgel van W. dt Fesch, Loeillet en Platonov, De postduivenhoudersvereniging „De Snelvlïegers" vloog zaterdag met 52 duiven vanuit St. Maxence (319 km). Gelost werd om 9.20 uur; eerste duif binnen om 15.21.59 uur, laatste om 16.12.40 uur. De uitslag is: 1 M. Broekhuizen; 2 5 6 A. Faas en Zoon; 3 M. v. d. Waal; 4 J. v. Rossen en Co.; 7 11 G. Rietveld: B Chr. Zweistra; 9 P. Sprong; 10 T. Morra; 12 13 A. d. Bie. „De Blauwe Dotter" vloog vanuit Creil. Gelost werd om 6-30 uur; eer ste duif 11.10.06 uur, laatste 11.4757 uur. De uitslag: Balvers 1 9; mevr. v.d. Steen 2 11; Vrauwdeunt en Zn. 3; W, v. d. Hoeven 4; Broeders 5 8 12; Rissema 6; Wenteler 7 13 14; Hers- bach 10 16 18; B. v. Gogh 15; Opijnen 17; mevr, Simons 19; v. Gogh en Co, 20. De s.c.v. De Postduif hield een vlucht vanuit Creil. Gelost werd om 6.30 uur; dc eerste duif was binnen om 11.07 uur. De uitslag: 1 3 A. Hers- bach; 2 9 N. in 't Hol en Co.; 4 31 34 39 49 59 68 W. Kerkhof; 5 13 32 33 51 61 64 72 J. de Waard; 6 58 Th. v, Weelic; 7 75 A. Westerholt; S L. Ver heugen; 10 63 V. Bolkenbaas; 11 H. v. Dijk; 12 16 20 45 C. Verboom; 14 19 69 P. v. Os; 15 52 69 80 F. Eyken- broek; 17 35 55 65 H. v. d. Kant en Co.; 18 27 54 57 70 J, Doejaaren; 21 J. Koffieberg; 22 26 50 A. Heeren; 23 36 74 A. Houtsma; 24 A. Delmotte; 25 30 46 J. v.d. Beek en Co.; 28 53 Th. Jansen; 29 D. Schippers; 37 A. Brokling; 38 W, Poelman Ark; 40 44 56 A. Smits; 41 K. v, Loopik; 42 73 G. Vermeer; 43 J. de Koster; 47 J. Verhaal; 48 W, Poort en Zoon: 62 76 L. Borrani en Co.; 65 78 C- v. Tricht en Co.; 67 J. Tweeboom; 71 82 C. Koogje; 77 A. Vis; 79 M. v. Lingen; 81 Harmeien en Vol; 83 W. Jansen. Tegen 17 juni a.s. Is een buiten gewone algemene vergadering van aandeelhouders in Unilever N.V. bij eengeroepen. Het enige agendapunt is een voorstel tot verhoging van het maatschappelijk kapitaal. Voorgesteld wordt het maatschap pelijk kapitaal, thans groot 730 mil joen, uit te breiden tot f 1.055 miljoen door het aantal 6% cumulatief-prefe- rente aandelen van 125.000 tot 200,000 en het aantal gewone aandelen van 500.000 tot 750.000 te verhogen. Deze uitbreiding van het maat schappelijk kapitaal heeft ten doel da gelegenheid te scheppen om even tueel nieuwe belangen te verwerven tegen uitgifte van 6% preferente en gewone aandelen, zonder dat de des betreffende onderhandelingen zouden moeten worden opgeschort, omdat vooraf formele maatregelen voor ka* pitaalsuitbreiding moeten worden ge nomen. Het wordt niet verwacht, dat van de vergrote mogelijkheid tot plaatsing van aandelen In de naaste toekomst in belangrijke mate gebruik zal worden gemaakt. Thans zijn cc van de 125,000 6% preferente aan delen 117.365 stuks en van de 500.000 gewone aandelen 480.825 stuks ge plaatst natuurlijk naar PIEKFIJNE SERVICE Rembramhlaan hoek Mesdaglaan Schiedam Tel, 65734 Permanent wave Permanent. Dames voor een goede permanent en prettige bediening; kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf 8.— com pleet. Telefoon 66833. Fotografie Ontwikkelen van rolfllms, 's morgens gebracht 'e avonds klaar. K, van Vuur en. Hoog straat 106, Schiedam. Voor pasfoto's naar K. van Vuur en. Hoogstraat 106, te lefoon 6 67 20. In spoedgeval desgewenst ft» 1 uur klaar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1