Tweka W0F-1 Ook fietsers hebben recht op hun leven Openbare lessen op Technische School WITTER DAN DE WITSTE POES Herstel kade Buitenhaven Spannende partijen met goed tennis in districtstoernooi BADKLEDING VAN DER LEEDEN Zomeravondvoetbal Programma concert Harpe Davids Burgerlijke stand SUNIL WAST STRALEND WIT TBJDELIJK 2 tuben van voor VOOR DE KANTONRECHTER VERBOUWINGS-OPRUIMING Bloemen voor de Avondrvierdaagse W. A. VERWAYEN voor mulo-diploma Huldiging, van K. W. van Bezooyen Een afscheid bij de Bejaarden Sociëteit Kethel COMPRESSOR KOELKASTEN 135 lit. 498, DE MOL JANSEN Duimeidag 23 juni 1960 (Advertentie UtfJ VLAARDINGEN. De derde Burg en Sprij verloren van v. Dam- avond van de A-, B- en C-kring- me en Spithoven met 46, 4—6. kampioenschappen op het riante Damesenkelspei C: Mevr, F. Broe- tennispark „Soenda" mocht zich In re verloor van mcj. F. Mulder met Ideaal tenniswe-cr verheugen; en dat 2—6, 1—6; mej. Akkermans versloeg was best te merken aan de publieke mej. A. Klciss met 6—2, 64; mej. belangstelling en de sfeer rond de J. de Stoppelaar verloor van mcj. banen. Omdat er woensdagavond T. Soercn met 0—6, 1—6, ook A-partijen werden gespeeld. Gemengd dubbelspel C: de heer heeft het publiek van tal van aan- en mevr. Soetens versloegen mevr. (rekkelijke partyen met vaak goed Dümpel en de heren Stal met 6—3, tennis kunnen genieten. Vooral J. 6—2. Quant maakte in zün party tegen A. Hofman bij het berenenkelspel A 'n uitstekende indruk. Indrukwekkend (Advertentie LM.) waren zijn smashes en ook zijn vol- lies vielen op. Met 61 bracht hij in dc eerste set zijn superioriteit wel lot uit drukking. En ook in de tweede set scheen Quant, een eerste klasse spe ler van de Amsterdamse vereniging „Fcstina". geen moeite te hebben met Hofman, want al spoedig had hij een 5—0 voorsprong. Maar toen volgde een geweldig offensief van Kof man en gebeurde er iets wat niet al te vaak op een tennisbaan wordt gedemonstreerd, namelijk Hofman wist zijn 50 achterstand om te zetten in 5—5 en velen rekenden reeds op een derde set. Maar de ZWEMBROEKJES laatste twee games eiste Quant voor zich op en zegevierde dus met 7—5 Door deze overwinning komt Quant zaterdagmiddag in de halve finale uit: tegen de win naar van de laatste drie jaren F. Dümpel. Dat R. Stork bij het herenenkel spel A J. v. d. Laan een nederlaag zou toedienen.' lag wei in de lijn der verwachtingen, mede omdat v. d. Laan dinsdagavond bij het heren enkelspel B klop kreeg van de jeug dige Kees Bol. R. Stork zegevierde met 5—3, 64 en moet hierdoor in de halve finale uitkomen tegen de winnaar van de partij E. den Hoed— F. Houtarich, welke partij vanavond wordt gespeeld. Een enorme belangstelling trok de halve finale van het herendubbel spel A tussen F. Dümpel en J. har tens tegen E. den Hoed en R. den Hoed (vader en zoon). Vooral de jeugdige Den Hoed liet in deze par. tij vaak sterk spel zien en hij staat dan ook ruimschoots in de voetspo ren van zijn vader E. den Hoed, de man die vorig jaar in de finale te gen F. Dümpel op het tennispark „Spieringhoek" bij de derde set we gens de warmte de strijd moest op geven. Dümpel en Martens eisten met 5—3 de eerste voor zich op. Maar in de tweede set was het een en al Den Hoed wat de klok sloeg en zij zegevierden dan ook met 8—5. Ook in de derde set zag het er naar uit, dat vader en. zoon Dén Hoed met de eer zouden gaan strijken, want spoedig had men een voor sprong van 42. Toen echter kreeg R. den Hoed een fatale inzinking en het werd 43, 44, 4—5 en ook de laatste game was voor F. Dümpel en J. Martens, die dus uiteindelijk in de derde set met 6—4 zegevierden. Bij het herenenkelspel C zag men opnieuw Kees Bol, die dinsdagavond bij het herenenkelspel B een prach tige overwinning behaalde op J. v. d. Laan, korte metten maken met N. Schoenmakers: 60, 6—1. Liet de jeugdige R. den Hoek bij het heren-dubbelspel A danig van zich spreken, ook bij het heren enkelspel B spreidde hij bijzonder sterk spel ten toon in zijn -partij te gen C. de Monthon Bake. In de eer ste set zegevierde hij met 6—3 en in de tweede set zag hij kans een 6—5 achterstand om te zetten in een 8—6 overwinning. De overige uitslagen van de woensdagavond gespeelde partijen waren: Heren dubbelspel B: de Hartog en Bol versloegen Foet en v. d. Laan met 75, 6—3. Herenenkelspöl C: Zandvliet ver loor van H. Wiecke met 46. 2—6; H, v. Diggele versloeg G. Schaeffcr met S1, 62; E. Goos versloeg A. Braak met 5—1, 6—2. Herendubbelspel C: v. d, Heul cn Frederïks verloren van Sehaef fcr en Meyer met 1—6, 0—6; v. d. STRANDPAKJES BROERSVEST 4 Dc retumwedstrijden in het zomer- avondvoetbal van de Algemene Be- drijfsvoetbalcompetitle zijn nu hegon- nen. De standen na de eerste helft van de competitie zijn: Afdeling A 1. Hoek 6 3 3 0 9 24—11 2. WW 3 3 2 0 8 16—11 3. GZV 5 3 117 14— 8 4. Robli .6 2 2 2 6 149 5. SCF 6 3 0 3 6 17—19 6. NWV 8 0 3 3 3 9—15 7. Sfmon 6 0 15 1 18—11 Afdeling B 1. Helios 3 3 1 1 7 20— 4 2. WK 5 3 0 2 6 16-20 3. Bingham 5 3 0 2 6 13—12 4. Roda 5 1 2 2 4 7—11 5. Sneep 5 2 0 3 4 9—20 6. GPS 5 1 1 3 3 7—17 Afdeling c 1 Scheffer 5 4 1 0 9 2310 2. Komeet 5 4 0 1 8 23— 9 3. Bcmoski 5 3 0 2 6 24—13 4. IPC 5 1 2 2 4 13—20 5. Fon tij ne 5 113 3 11—13 6. WO 5 0 0 5 0 7—34 Afdeling D 1. Mafa 5 4 0 1 8 14— 5 2. PTT 5 3 117 14— 3 3. Hav, Bank S 3 .1 17 17— 5 4. Dewitro 5 2 1 2 5 15—12 5. GRS 5 1 1 3 3 5—17 6. NIVA 5 0 0 5 0 2—24 Ardcling E 1. Helios 2 5 4 0 1 8 32— 6 2- TVB 5 4 0 1 3 16—ICI 3. WK 2 54018 7—8 4. Hoek 2 5 2 0 3 4 16—9 5. WW 2 5 1 0 4 2 13—18 6. PTT 2 5 0 0 5 0 233 Voor het concert te geven op maandag 27-juni te 20 uur in de Plantage door Harpe Davids, is het programma: 1. B.B.A. (mars) (met drumband), F. J. Vermeeren, 2. Optreden drum band. 3. Arnhem (mars), A. E Kelly. 4. Koraal (Gezang 148). 5. Sinfonie Concertante, G. Boedijn. 6. L'Arlesienne, G. Bizet Carr. J_ E, Strauwen). 7. Optreden drumband. 8- De Gladiator (mars), Sousa (arr. P. J, Molenaar). 9. Eurovisie (mars), Van Holland. 10. Symphonie in één beweging, L, E. Jadin (arr. J. Mole naar). 11. Abendgesang (Parafrase), E. Ruh. 12. Koraal (Gezang 130), GEBOREN: Ingrid W. dv R. W. van der Geugten en I. M. Jansen Nicolette dv J. D. van Velsen en P. E. Rosman. OVERLEDEN: P. Volleman, 60 j.. echtg, van A. Meerhout. tJfaar Italië? Welnee, man, naar Kethel geween^ lekker in het park gezeten!n Spreker was zo bruin als een klappernoot echter, niet verkleurd onder de Italiaanse zon, zoals we lu xueus veronderstelden, doch gewoon door die van Kethel Dezelfde zon overigens, alleen hier in de omgeving wat min der zichtbaar en voelbaar. Stralend wit wordt uw wasgoed met SuniL Bleken en blauwen mag u over slaan. U wast minder, u spoelt minder, u wringt minder. Uw wasgoed slijt dus minderU - en honderdduizenden andere huisvrouwen - merken direct dat het hemelsblauwe Sunil tegelijk het modernste en het degelijkste was middel is. De mooiste witte poes verliest het van uw stralend witte was! Hij is dan kennelijk één van de le den van het nog steeds groeiende Schicdatnse legioen, dat in de week ends (en eventueel ook in dc vrije dagen daartussen) optrekt naar Ket hel, Naar het Bad Groenoord of in nog grotere getale maar ons fraaie Prinses Beatrtx-pnrk. Wat ze daar dDeii? Niks. luieren of een andere aanverwante drukke bezigheid be oefenen. Denk vooral niet gering over ifit legioen. Zy zijn het die van de griezelig smalle Schiedamseweg tus sen Nieuwe Damlaan en Blauwe Brug een drukke straat maken. Voorat op zaterdagen en zondagen trekken zij in hele hordes naar de Kethelse re- cratiegebieden. Duizenden en dui zenden, zijn 't er. "Raakt Bad Groen oord dan vol, het park kan die toe loop nog best verwerken. Zestig hec- tare park-terrein bied «jet ruimte voor een ieder. Veel kinderen zijn eronder, niter- aard, maar ook vele vaders en moe ders, die hun kroost vergezelen. En ze komen er niet voor zo-maar een wandelingetje. Echt niet. Op volge laden fietsen komen ze aanzetten en ze blyuen tn het park voor: vele •uren. Er zijn er bij, zoals men op de foto kan zien die er een complete picnic van makenmet tentje, ligzeilen cn natuurlijk zakken vol eetwaren. Dan 6lijnen ze lekker luieren of zonne baden of ze gaan spelen met de kin deren. Anderen komen om hun boot je te laten varen in de vele vijvers die het park rijk, is. Pracht-model- lèn, zorgvuldig afgewerkt, zijn er bij. Een miniatuur Br'asemermeerlijkt het daar soms wel, al willen de vele pootjes-badende kinderen dan zoel eens voor ivoclig water zorgen. Niet erg, ook de hengelaars trekken zich maar weinig aan ua,n' het. geplons in het toerter. Ook heeft het park wel iets weg van een parkeer-terrein door de ten ten die er worden opgezetveel shel- tertjes, enkele strand-tenten en zelfs grote bungalow-tenten. Dat geeft niet, er is ruimte genoeg. Dan natuurlijk ook de geïmprovi seerde tenten, zoals op de'foto afge beeld: twee omgekeerde fietsen met een. zeil erover. Dit ongewone pro duct had wel even de aandacht, maar de bouwer trok er zich niets van aan, bü ging met de rug naar het publiek" zitten.' Voor de kinderen zijn er dannog de speciale attracties, als de speel tuin, die op - een druk bezoek mag rekenen waarbij het vaak moeilijk is 'n plaatsje te krijgen op de werk tuigen. Ook de kinderboerderij ,is een trëkpteister, hoewel, nu het nieu- tje er af is, de dieren wat meer rust krijgen. Nee, Schiedam mag blij zijn (en is het ook) met de recreatie-mogelijk heden die zo dicht by huts gecreëerd zijn. (Advertentie I.MJ Het extra voordelige drielingpak bespaart u elke keer geld Voor parelwitte tanden Bestrijdt tandbederf (Advertentie LM,) PROFITEER VAN ONZE SPOTPRIJZEN o.a, in GORDIJNSTOFFEN Zie de etalages Bellen by ongeval: G.G. en G.D. Tuinlaan 80, telefoon 69290. Politic-alarmnummer 64666. Apothekers nachtdienst: fa, Gouka, Hoogstraat 29. R.-K. Leeszaal cn Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van ,19 tof 20.30 uur. 's Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, geopend maandag van 19 tol 20.30 uur, dinsdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, woensdag van 9.30 tot 16.30 uur, donderdag van 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag van 9.30 tot 16,30 en van 19 tot 20.30 uur, zater dag van 9.30 tot 16.30 u. 's Zon dags gesloten. Stcd. Museum: Tentoonstellingen ,.H. M. v. d. Spoel", „Vrijheid" en „Willem Reyers". 4 BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Salomo en de.koningin van Scheba". Monopole. 2, 7 en 9.15 uur: „Be klemmende uren". DIVERSEN Warande, 7 uur: N.WJ3. Avondvier daagse. Beyersbergen,, 7 urn*: B.V. Entre Nous. Feestavond. Techn. School, 7 uur: Openbare les. Jeugd Jolijt, Vaardingerweg (Ke thel) 7,15 uur: Gekostumeerde optocht. B. Ballot-singel 7—15 uur: Vijfkamp. De Schiedairise regelingscommis- sie van de N.W.B.-Avond-vierdaagse wil aan de sluitingsmars op vrijdag 24. juni een bijzonder feestelijk tint je geven. Daaraan zullen .Gusto's Muzïekvcr. cn de drumband van Excelsior meewerken. Maar op ouders en vrienden wordt een be roep gedaan de lopers op het laat ste deel van het parcours bloemen aan té bieden. De route van de feestelijke intocht zal. zijn: Mgr. Nolenslaan, Wihaut- plein, Troelstralaan, Rembrandt- laan. Graaf Florisstraat, Aleida- straat, van Beverenstraat, Fabri- straat, St. Liduinastraat en Warande- De kademuur van de Buitenha ven aan de zijde van de Buitenba- venweg, verkeert ter hoogte van de Anker- en Kettlngfabriek „Schie dam" N.V. en de Distilleerderij Johs. de Ruyper Zn. in een dus danig slechte toestand, dat twee ge deelten daarvan zo spoedig moge lijk vernieuwd dienen te worden. Zo melden B. en W. aandé Raad. Deze gedeelten verzakken en zijn z.g. „onderloops", betgeen meebrengt dat de grond achter de kademuur onder die muur door in de Bui tenhaven wegzakt Als gevolg daar van komen herhaaldelijk verzakkin gen voor achter de kademuur, die de loswaï terplaatse onbruikbaar maken en bovendien ook een ge vaar opleveren voor het verkeer. De gezamenlijke lengte van de te vernieuwen gedeelten van dc kade muur bedraagt ongeveer 100 meter. De kosten voor herstel worden ge raamd op S 210.000. Volledige Woninginrichting - HOOGSTRAAT 184186 Voor de op 20 juni te Schiedam af genomen Mulo-examens slaagden voor het diploma A (tevens middenstands- dipj.): de dames T. L. M. Noordam to s-Gravenzande. J.vart Halm. F. Bloem te Hoek van Holland-,K. J. Rijke, R. Schuten. K. Dubbeldam, J. C.Verbey uit Vlnardingen cn de heren; K.Pen ning en C. Molenaar uit Vlaardingen, E. van der Hert uit s-Gravcnhage. Voor diploma A: -de dames T. H, van der Made. A. A. vander Vlies en M, van Dop uit Hoek van Holland. Voor het diploma B: de dames P;M. Knaapen. E-Bouthoorn, J. W, Hersbach en N". Rjp. allen uit Schiedam en de heren H.p. Gytenbeek, R. H. L. Kersten, M.R. v.d, Kraan. F. A. Bakker, W. Clau sing. F. J. Harreman, A. de Korte. Jt-S. v; Leeuwen en M. S. Roelfsema, allen uit Schiedam cn J. de Lange uit VJaar- din gen. Op 21 Juni slaagden voor het diplo ma A; de dames W. W. Horman K. Wijngang. A. Vos G.'Voogt cn G.R. v. Dam, C. E. Vrauivöcunt, allen uit Schie dam; C. Meuldijk, S, L. A. Noordlander, J-Spanjcrsherg cn L. C. J.Bos uit Vlaardingcn cn de heren; B. Martens, F- C. Kampen, J. Marks, éh V, E. K. Mulder, allen ..te Schiedam,- en A„v. Krimpen.' X. A. v; Marlon, P. Mostert, en J.Warbout allen uit Vlaardingen. :Voor diploma A plus middenstands diploma slaagden mej. P. J. Krijger uit Rotterdam en de heren R. Ugthart. J. C. J.van Dalen, L. C. de Bruij" "?n J-C. Kliin allen uit Schiedam. Voor het diploma B slaagden de he ren w. Barls. H. Jonkvoort en S. Pran ger. allen uit Schiedam. Bij Slavenburgs Bouw cn onder houdsbedrijf C.V. aan dc Dam is sinds 30 jaar in dienst als timmer man de heer K. W. van Bezooyen. Nu hij het bedrijf met pensioen gaat verlaten zal hij wordengehuldigd tijdens de receptie die op 4 juli van 8 tot 9 uur gehouden zal worden in Hotel Beijersbergen. De V Bejaarden Sociëteit Kethel komt geregeld om de veertien dagen op woensdagmiddag bijeen In de zaal achter de dorpskerk te Kethel, Dorpsstraat 17. Maar gisteren kreeg de bijeenkomst een bijzonder tintje door het afscheid van mevr. Van Selcn, die de gemeente gaat verlaten. Voorzitster mevr. Van de Tempel beeft haar hartelijk toegesproken, be dankt. voor de toewijding aan de so ciëteit en haar tevens bloemen aan geboden, met de mededeling dat het cadeau nog dezelfde middag ge maakt moést worden, n..l. 'n groeps foto van de leden als aandenken aan menig prettig uur in de sociëteit Daarop werd een door de fam. Ro denburg vervaardigd afscheidslied gezongen; door de heren Rodenburg en Klein werden vriendelijke woor den gesproken namens de Kerke- raad van de Ned. Herv. Gem. De opengevallen plaats zal worden ingenomen door mevr. Van der Gies- sen. (Advertentie. IM.) Lange Kerkstraat 66 - Tel. 68570 Verder: Bosch

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1