Massaal optreden in een grote gymnastiek-show ROXY ter UNIOUI Scheidende ieraren uitvoerig gehuldigd Feestelijk afscheid van schoolkinderen Sportdag besluit het schooljaar op T.S. i—C? ALLE SCHIEDAMSE VERENIGINGEN WERKEN SAMEN Fors program in vlot tempo ZONNEBRILLEN „ARGUS" FOTOTOESTELLEN v. d. AREND AGENDA Goede Koffers GEENE Burgerlijke Stand KL de Vries schoolB WALDO-TAXI 6.46.50 (3 lijnen) Schooltuintjes te bezichtigen Comenius- schoolB Geslaagd zuiver en koeler roken dank zij ragdun en ventilerend eifin papier. Wie heeft iets verloren „Gouden ploeg" wint weer ÏM$ 8 juli X960 f-visic '•.'.--Y' ■>r,SLs."- MS si De speelweide aan de Vlaardln- gerdijk bood donderdagavond gedu rende twee uur een veelkleurig en immer wisselend beeld toen alle Schiedamse gymnastiekverenigingen ter gelegenheid van het dertigjarig bestaan van de SBLO een hartver- overende massale uitvoering gaven. Zelfs het weer heeft aan bet succes van deze grootscheepse uitvoering in de buitenlucht meegewerkt want van wind of kon was benedendüks niets te bemerken. Eerst tegen het einde vlei de schemer en mede door de lange duur van het programma werden de honderden deelnemers en de duizenden belangstellenden toen wat roerig. De leiders van de gymnastiekwe- xeld en speciaal de organisatoren van dit festijn verdienen alle lof voor de perfecte organisatie want zelden zal een massaal en bovendien zo gevarieerd programma zo vlot .zijn afgewerkt. Het tempo droeg er dan ook toe bij dat de vele kijkers zich niet konden vervelen. De heer G. W. J- Brand was de gróte dirigent van het geheel. Via de microfoon zorgde hij dat de vele groepen telkenmale tijdig op- en af kwamen. Begonnen werd met een défilé van vertegenwoordigers van alle deelnemende groepen waarbij de vaandels werden meegedragen. Meer dan honderd meisjes van DOK en ANIMO voerden hierna de bonds- oefening van het NCGV, de vrije oefening uit. Bijzonder spectaculair was het nummer massaaltoestelturnen. Op tien plaatsen op het veld voerden (Advertentie I.M.) 9 'fl Fantastische Jportcombinatie, dit verrassend mooie lightweight 3 port col bert en de bijpassende Super Kingfon Rallcord pantalon. Nu, één dag, als echte Coster- aanbieding, voor weerga!ooi lage prijzen! kamgaren sporteolberts geheel gevoerd, moderne sTreep- en ruitdessins. Normaal 47,50 Eén dag, tot 16 jaar, ALLE MATEN super kfnglon railcord pantalons met broekceinfuur van dezelfde stof. j .Normaal 19.75. 1 Eén dag, tor 16 jaar, I ALLE MATEN Zolang de: vodrraa d strekt! ROTTERDAM: Koite Hoogstraat 11 Meent Uk.' Goudse- tingel Ktteadr. Lagedijk hk. Dotpjweg Wett-Kiuitkade 35 LEIDEN: Haarlemmerstraat 2S heren, dames en meisjes van alle verenigingen oefeningen uit aan boogbrug, evenwichtsbalk en brug met ongelijke leggers. Op het mid denveld lieten de meisjes van. THOR als groep een trainingsoefening zien, de meisjes van Polyantha voer den een ritmische oefening uit en meisjes van THOR verzorgden een springnummer. Zonder hiaten sloot hierbij het springen op zes lange matten aan door groepen van THOR, DOK en Excelsior. Bij het algemeen springnummer zwermden de vele gymnasten over het gehele veld uit om te springen over de toestellen. De baloefening van de dames van Juliana maakte een gedisciplineerde indruk. Gra cieus voerden de dames van THOR een knoisoefening uit. Tenslotte kwafnen de keurturnsters en keur- turners van de gezamenlijke vereni gingen in het veld. Overzicht van een van de massale nummers in de uitvoering die gis teravond door alle Schiedamse verenigingen is gegeven. Het groepje heren voor hoogbrug was helaas klein, maar de kwaliteit van de'oefeningen vergoedde dit te kort. De dames kregen met turnen aan de ringen herhaaldelijk een wel verdiend applaus. Vooral Wffly Mctfers en Annie van der Helden demonstreerden een perfecte ïi- chaamsbeheersing. Bestoten werd met de bondsvrije oefening door daraesgroepen van DOK en ODO. Daarna werd het Wilhelmus ge speeld waarna alle verenigingen weer op de muziek van de drum bands afmarcheerden zoals zij om streeks half zeven reeds door de stad naar het speelterrein waren gegaan. (Advertentie l.M.) SPECIALE AANDACHT is besteed aan de collectie Aparte modellen voor op sterkte geslepen zonneglazen Brillen-adviseur ORANJE GALERIJ 9 v.h. De Bruin TEL. 6 64 31 (Advertentie 1M.) in alle prijsklassen HOOGSTRAAT 91 Speciaal adres voor ontwikkelen ea afdrukken. Bellen bö ongeval: G.G. en G-D. Tuinlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummer 64686, Apothekers nachtdienst: Nieuwland- apotheefc, Dr. Wibautplein 1? en Jansen, Swammerdamsingel 41, R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 36.30 uw en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 39 tot 20.30 uur. 's Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, geopend maandag van 19 tot 20,30 uur, dinsdag van 9.30 tol 16,30 en van 19 tot 20.30 uur, woensdag van 9.30 tot 16.30 uur, donderdag van 9.30 tot 12.30 uur, vrijdag van 9.30 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, zater dag van 9.30 tot 16.30 u. 's Zon dags gesloten. Sted. Museum: Tentoonstellingen .JrL M. v. d. Spoel", „Vrijheid" en „Willem Reyers" BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Alleen, op de wereld". Monopole, 2, 7 en 9.1ó uur: „De schat der Watusi". DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur: St. Bexnardus- schooL Ouderavond. (Advertentie LM.) R'DAMSEDIJK 261 GEHUWD: J. Hazenbroek, 39 Jaar en M. van Stuivenberg. 33 Jaar; F. Hoog stad. 24 jaar en J. C, van Dljke 23 jaar? W. Zufdgeest. 24 jaar en C. Bogerd, 24 Jaar; W. B. Schaap, 24 Jaar en L. M. Veerkamp, 21 jaar; Th. J. van Raaij, 22 jnar cn A. A. Heesbeen, 21 jaar; H. J. Oosthof, 24 jaar en A. Houtbraken, 22 jaar; J. Rjjntalder. 37 jaar en X Sap. 21 jaar,* H. P. Zonneveld. 22 Jaar en J. W. de Wolf. 20 jaar; A. Wölcken, 22 jaar en C. Gosens. 21 Jaar; C. A. den TJJJI. 25 jaar en M. J. de Reuver, 24 jaar; C. H. Holleman. 24 jaar en Ch. E. van der Hoer. 21 jaar; G. van Es, 10 jaar en E E. C. van Katwijk, l« jaar; A. de Groot 26 Jaar en C. NL van den Hamer, 23 jaar; J. L. Korver, 24 jaar en A- Hels, 19 jaar; J. D. de Jong, 23 jaar en M. Nagtzaam, 25 jaar; M. Vink, 25 jaar en E. J. Vermelden, 23 jaar; LI van der Linde, 2S jaar. en N, Ch Kalkhoven, 20 jaar; Th. A- van Velsen. 20 Jaar en P. M. van Winden. 21 jaar. GEBOREN: Anita Ch. M.. d. v. H. van Dam en Ch. M. Cooler; Dorothea M., d. v. G. H. A. Meijer en K. Balzer; Martij n. z. v. E. Weug en A. M. de Lorme van Rossem; Martinus A., z. v. A. M. SteUger en J. a. M. Remmers, waal; Ronald, t. v. A. de Knegt en P, van Gerven; Ronny, z, v. J. C, Bosman en J. Th. Lakerveld; Petra, d. v. B. Feljen en M. van Holten. OVERLEDEN: W. J. A, van der 20 jaar en J. van der Heijden, 18 Jaar; J. Douma, 23 jaar en H. van Uden. 18 jaar; w. Drop, 30 Jaar en A. F. van der Spek. 21 jaar; P. A, Transen, 26 jaar en H. M. Westhuis, 24 Jaar; C. Th. van Heöningen. .22 Jaar en S. Levering, 22 jaar; C. G. Hoogwerf, 22 jaar en E. S. Meleltl, 19 jaarj 'C. H. de Jong. 23 jaar en A. van Uden, 24 jaar; F. Luitjes. 19 jaar en M. den Engels man, 20 jaar; S. J. Paul. 24 jaar en H. S. Maij, 2A jaar; T. J. Rietveld. 24 jaar en B. M. Jorlsaen. 23 jaar; K. Scholten, 28 jaar en J. Zuidgeest, 2o jaar; R Spiekerman van Weezelenburg. 24 jaar en L. E. van de Weterlnge Buys. 34 jaar: F. Veldhoven. 25 jaar en H. Er- kens. 22 Jaar; J. L. van Beek. 26 jaar en X A. Hanselman, 24 jaar; J, de Gier, 34 jaar en M. Wuister, 21 jaar; P. C. de Haan, 22 jaar en X Boer, 23 Jaar; J. M. Kleiniugtenbelt, 19 jaar en A. J. van Bodaf, 18 Jaar; H, Remeeus, 26 jaar en J. H. Barkeij, 22 Jaar. LONDEN De ministers-confe rentie van de landen van de Euro pese Vrijhandelsassociatie, die aan vankelijk op 10 en 11 juli in Genève zou worden gehouden, zal thans op 22 en 23 juli in Parijs plaats vinden- NAIROBI De politie van Nairo bi heeft vanochtend vroeg in de Afrikaanse wijken van de stad en in omliggende woonoorden van de Ki- koejoe's een razzia op Mau Ma u-le den gehouden. Op de van de Oudercommissle van de Klaas de Vriesschool B bekende gezellige wilze is er gisteravond af scheid genomen van de leerlingen van de zesde klas. Het hoofd der school, de heer H. Schenk heeft er slag van om, bijgestaan door vele anderen, de leerlingen van de twee hoogste klassen te activeren en tot muzikale prestaties te brengen, zodat zü op aantrekkelijke wijze een avond-programma kunnen vullen. De voorzitter van de commissie de heer M, Boomsluiter' heeft in het Volksgebouw leerlingen en vele ouders welkom geheten. Daarna heb ben de leerlingen zelf het bonte en aardige programma afgewerkt. Enkele kinderen declameerden de gedichten die zij met mej. Eegdeman hadden ingestudeerd en de leerling Ton Koetsveld dorst met de heer Van Vliet (lid van de commissie) een solo op de klarinet weg te geven. De heer Schenk nam zelf de leiding over het koor van meisjes uit do vijfde en zesde klas. dat fris een aantal be kende schoolliedjes zong. De hoofdschotel werd echter ge vormd door de twee zangspelen, „De Vlooienkar" en „De oude wijsheid" (van de Chinezen) onder leiding van de heer Schilperoord en met mede werking van mej. Mathijssen en de heer Bal ingestudeerd. De oud-on derwijzer van de school, de heer Boer begeleide op de piano. Er is kennelijk duchtig gestudeerd op deze zangstukken, die dan ook alleraar digst voor het voetlicht kwamen. De dames Boon en Koetsveld hadden ontzaglijk veel werk besteed aan de kostuums. Deze zangstukken worden ter be schikking gesteld door de Stichting propaganda van de Bond van Spaar banken en zijn speciaal voor dit doel vervaardigd. Door de oudercommisise werden aan het slot atlassen én boeken aan de kinderen uitgereikt als aandenken aan de school, waarop de kinderen „Met de heren J. W. N. Boot, W. Goettsch en G. van Marion gaan ma de laatste drie leden van mijn ou- de korps van leraren aan de' voor malige ambachtsschool van Schie dam, de school verlaten", heeft de 87 jaar oude heer Pomes, de eerste directeur van de Schiedamse am bachtsschool (die tot blijde verras sing aanwezig heeft willen zyn) gisteravond opgemerkt bij het af scheidsfeest dat aan de drie ge noemde heren was aangeboden, nu zij, na meer dan veertig jaar dienst op de school, deze met pensioen gaan verlaten. Betreurd werd dat de heer Van Marion niet aanwezig heeft kunnen zijn. „Ik heb nooit geweten, dat ik zo'n goede leraar was, maar nu ben ik er toch achter gekomen", merk te de heer Goettsch snedig op in zijn dankwoord. Want over de schei dende leraren is door tal van spre kers inderdaad een stroom van lof uitgestort. „Elk afscheid doet pijn", merkte de heer M. v. d. Nagel, voorzitter van het stichtingsbestuur, op, maar wanneer men mag terugzien op zo veel succes in het werk, dan past toch een feest aan het einde van zo'n loopbaan. Hij waardeerde in de heer Van Marion de man die ge zorgd had voor een steeds kloppend lesrooster, en als goed tegenwicht bij de wat optimistische directeur. De heer Boot was de „meester- timmerman", ,Je mag trots zijn je opleiding van hem ontvangen te hebben". De heer Goettsch heeft altijd in de klas zo'n goede sfeer weten te scheppen dat je voor hem met plezier werkte. „Drie leden van een team, dat de school groot heeft gemaakt". Weth ouder mr, M. J. M, van Kin deren prees in de drie scheidenden niet alleen de goede vaklieden, maar vooral de leiders die aan de jeugd iets hebben kunnen meegeven. Verder werd het woord gevoerd door de heer Van Hoog namens de leraren van de Nijverheids Avondschool, die, zelf leerling ge- De scheidende leraren uan de Technische School, J. W. N. Boot (links) en W. Goettsch rechts met de geschenken die hun door leraren en leerlingen zyn aange boden. In het midden, lachend, directeur J. Pulleman. woest zijnde op de ambachtsschool, oude herinneringen ophaalde; de heer P. Sneek, als voorzitter van de Bond van leerkrachten bij het Nij verheidsonderwijs, die momoreerde dat de scheidenden bestuurslid zijn geweest in de organisatie; de heer H. W. G. Hoek namens de commis sie van toezicht op de Nijverheids- avondschool. De laatste spreker was directeur J. Pullcman, die het woord voerde èn voor de leerkrachten èn voor de leerlingen, die spontaan een actie waren begonnen om te laten blijken dat zij de drie leraren dank baar zijn voor het onderwijs. Het bleef overigens niet bijwoor den alleen, door de sprekers wer den telkens geheimzinnig geschen ken aangeboden, die naar later bleek allemaal onderdelen waren voor één groot cadeau. Zo kwam de heer Boot tenslotte in het bezit van een uitgebreide knutselmachine, waar mee alles gedaan kan worden en de heer Goettsch van een fototoestel met alle bijbehoren. Op deze bijeenkomst in de vrij wel geheel met leraren en hun da mes gevulde school-kantine, is ook nog afscheid genomen van de lera ren M. Vane, die naar het U.T.S. inVlissingenverhuist en W. M. Groenedijk, die tot directeur van de T.S. in Hoogezand/Sappemeer is be noemd. Het kortgeleden opgerichte mu ziekkorps van de school, onder lei ding van de heer H- LI Wïllemse, zorgde voor een. muzikale omlijsting van de avond. Daarna is door leer lingen van de school, met mede werking van een aantal meisjes van de huishoudschool, een vrolijk to neelstukje opgevoerd. (Advertentie 1M.) Morgen, zaterdag 9 juli, na half drie, zullen Schiedamse schoolluin- dertjes weer aan hun ouders en ver dere belangstellenden tonen, wat zij in de afgelopen maanden op de tuin tjes hebben gedaan. Hoewel door de lange droogte het aantal bloemen nog maar klein Is, biedt de tuin toch een frisse aanblik. Wanneer het weer meewerkt, zullen morgen alle 590 tuindertjes gezamenlijk op de tuin aanwezig zijn en daar werken. Men kan ook het boekje van de heer Van der Gaag bezichtigen, waar vele in het wild groeiende planten zijn ge plaatst. weer de heer Schenk als teken van dank een cadeau aanboden. Op genoeglijke wfjze heeft de jeugd van de zesde klasse van de Comeniusschool B donderdagavond in Irene tydens een feestelijke slul- t|ngsb|jeenkomst afscheid genomen van de schooL De kinderen hebben een gevarieerd programma van zang, sketch en muziek verzorgd. Eén van de jongens vervulde bekwaam de taak van conferencier. Jacqueline Noordijk verleende me dewerking aan de piano, Corrie Zwaan verkreeg applaus met accor- deonspel evenals Tilly Hendriks, twee jongens zongen het Ave Verum. Veel succes verwierven de jongeren met de opvoering van de sketch Co lumbus. Later werd een muzikaal „Sprookje" opgevoerd en tenslotte speelde een vijftal de sketch J(De echoput". Aan het slot van deze ge slaagde avond, die besloten werd met samenzang, heeft het hoofd der school de heer J. Bijloo de rapporten eri getuigschriften uitgereikt. Bo vendien ontvingen de 78 kinderen een wandbord:e met de afbeelding van de Tsjechische pedagoog Johann Am os Comenius. De heer Bijloo wees in zijn afscheidswoord op de belangrijke levensperiode die de jon geren nu zijn ingetreden. Aanrijding Gisteravond om kwart over zeven had een botsing plaats op de krui sing BK.-laan/Nassauiaan, doordat de automobilist R. P. J. J. geen voor rang verleende aan de bromfiets rijder L. B„ een 17-jaxige matroos. Tegen de heer J. is proces-verbaal opgemaakt. De zeeman kreeg een bloedende wond aan de hand en is in het Gemeenteziekenhuis verbonden, waarna hij weer naar huis mocht. In het Gemeenteziekenhuis te Schie dam slaagden voor het op 5 juli ge houden examen voor de aantekening kinderverpleging de zusters M. Pols, G. J. Speld, Ft. Sterk en L. Zweedfjk. (Advertentie Of Wie nu ROXY rookt, geniet meer dan een ander. Het e/fn papier Is zo ragdun, dat louter tabak proeft, zuiver cn geurig-Bovendien rookt U koeler, want 't e/fn papier ventileert door onzichtbare openingetjes. Kies nu ROXY en geniet onbezorgd van de beste tabakken uit Amerika* 4 -A'>' Nfeuw ^Klsutr-cpen pxkj NOBEL ZUIVER TROUW Gaat U met vakantie Neem ROXY mee in speciale luchtdichte vakantie-slof. Te bevragen bij de vinders: Klein zwart hondje, Dierenasyl, St Anna Zusterstraat: klos met touw en dreg, H. van Konijnenburg, Boerhaavelaan 103a; klemtang, W Dumont, Havendijk 154a; vierkleu- renpotlood, C. de Bruin, Lange Sin gelstraat 30; sleutel van bestelauto. B. We da, v. d. Dtijjn v. Maasdam- straat 25: etui met inhoud, C. Rob- beregt. Potgieterstraat 19b; Bril met koker, F. Baanvinger, Boerhaave laan 100b; vierkleurenpotlood, M. Boks, Simon Stevinstraat 17b; be drag aan geld, C. Gosens, Nassau- laan 15b; autostep, mevr. Suiker, v. Tienhovenstraat 52; houten step- je, mevr. v. d. Velden, Nieuwe Damlaan 688; plastic regenjas, K. v. d. Steen, v. RuijsdaeUaan 22; jum per, v. d. Pol, Huüsmansstxaat 44d; jongenstrui, Heijster, Sav. Lohman- laan 110; kinderschoentje <r.>, C. Douw, Willem3kade 43a; kinderman teltje, D. v. d. Touw, v. Hallstraat ~"i; handdoek en ondergoed, v. Eke- m, Rotterdamsedijk 230c; rol bad- goed, mevr. Huisman, Idenburgstr. 64; balletschoentjes en kinderschoen tje, Soeters, Broersvest 54b; jon gensjack, A. J. Konings, Herenstr. 25c; sportpet, mevr. Verkaik, Boer- haaveplein 14; hoofddoek, B. de Veth, Anth. Muijsstraat 35; porte- monnaie m. inhoud, Groenbos, New- tonplein lib; aktentas, M. 't Gilde, Halleijstraat 44a; tas met inhoud, M. Asm us, Pemissestraat 15. Voor de leerllnRcn van de Tech- nische School Schiedam Js gisteren het schooljaar besloten geworden met de gebruikelijke sportdag, die heeft plaats gehad gedeeltelijk In het Bad Groen oord en later op het DHS-terreln in KetheL Nu was het weer 's morgens echt niet best, zo dat de belangstelling voor hel zwemmen niet groot was en vele deelnemers zich hebben terugge trokken. Later kwam de zon weer te voorschijn, zodat op het sport terrein het enthousiasme hogerop kon laaien en bij de handbalwed strijd tussen de leraren cn de leer lingen zelfs lot een „loeiend" hoog tepunt kon komen. Temeer toen de (Advertentie l.M.) M U I u U B I fc L t u K OFFICIEEL leraren met 133 kansloos werden „ingemaakt". Het programma van deze sport dag was overigens wat kleiner op gezet dan in de vorige jaren. Zo moest ook het hengelen, waar altijd grote belangstelling voor bestaat, komen te vervallen, omdat men die horde van leerlingen niet op de slappe dijken langs de Poldervaart durft te laten. Om half vijf werden door de leiders van de twee sport- afdelingen, de heren G. J. Ouwe hand en H. Voorbach, de gewon nen prijzen, timmergereedschap, uit gereikt. De winnaars zijn; Zwemmen: 12—13 jaar, schoolslag 50 meter: 1. Duyvenbode 47 sec.; 2. De Raay; rugsLag: 1. De Raay 52 sec.; 2. Duyvenbode; vrije slag: 1. Duyvenbode 46 sec.; 2. Molendijk 14—15 jaar: schoolslag: 2. Tettelaar 41.4 sec.;t2. Risseeuw; rugslag: 1. Tettelaar 39 sec.; 2. Krabbendan; vrije slag: 1. Abcoude; 2. Eysberg; 16 jaar en ouder: schoolslag: 1. Van Dijk 42-sec.; 2- He.udrikse; rugslag: l. Risseeuw 51-3 sec.; 2. Van Dijk; vrije slag: 1, Schoo 39 2 sec.; 2. Van Klaveren. Atletiek: 12 jaar: Nagelhout; 13 jaar: K. Zandraad; 14 jaar: De Kok; 15 jaar: Bergkotte; 16 jaar en ou der: H. v. d. Bout Hardlopen: 12 jaar: Bisschop; 13 jaar: Feelders; 14 jaar: De Kok; 15 jaar: Dalmeyer; 16 jaar en ouder: Knotsenburg. Ver springen: 12 jaar: Van der Graaf; IS jaar: Huyzer; 14 jaar: Hazewin- kél; 15 jaar: Paukes; 16 jaar en ouden G. Vos. De «gouden ploeg" van 'SVV, het kampioensteam uit 1949, heeft don derdagavond een prettige wedstrijd gespeeld tegen het Rotterdamse Leonldas. De bezoekers hebben van de volledige kamploensformatie veel energie geelst, want de gasten heb ben zeer bekwaam partij gegeven. Voor het eerst slaagde een team er in de kampioensploeg gedurende geruime tijd (voor rust) gelijkwaar dig partij te geven. Nu moet ge zegd dat Leonldas met enkele ver sterkingen, o.a. Panman van Feijen- oord, in het veld kwam. In de tweede helft zegevierde de geroutineerde techniek van de oud landskampioenen. Met goed samen spel werd Leonidas overspeeld. Voor rust scoorde vleugelspeler-Aad van Lith, in de tweede hèlft voegden Henk Köneman en Jan Schrumpf twee doelpunten aan de score toe: (3-0). (Advertentie LM.; Zij. die a! eens eerder meubel stoffen tijdens een speciale aan bieding bij ons kochten, weten dat prijsverschillen tor meer dan de helft geen uitzondering zijn. Morgen begint er weer een extra verkoop van meubel-corduroy van 10.90.de meest bekende. IJzersterke meubelbekleding en; gordijnstof, in de gehele kleurt sortering, voor nog géén vijf- gulden. - kleurecht lichtecht 130 cm breed Zaterdagmorgen om 9 uur bé^ glnt de verkoop van deze ulterstg solide corduroy, een prachtig;! weefsel voor meubelen, extra zware gordijnen (wi) verkopen het ook veel voor rokken). In de moderne effen tinten als groen, grijs, beige, blauw. geel en diverse andere kleuren. :- 130 cm breed, per meter voor

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1