n Schiedam Sport en Roda voetballen op tafels i m Miniatuur-spel met moeilijke techniek NETTE WERKSTER w Gebroken WF kraan is weer in gebruik Hoogste kantoorpand voor helft gebouwd IN KELDER-STADION VAN l BUSSCHER Alléén Si-Si Is gegarandeerd gevitaliseerd! Zwemstrijd Turnhout- Schiedam Motorrijder als toreador TIJDELIJK Corso met muziek Natu-raLaac ossna 4^ fin AANWINSTEN Gem. Bibliotheek Burgerlijke Stand Aankoop van boerderij Naar Nijmegen Wie heeft iets verloren Gehuurde bromfiets aan de man gebracht Verwarming van Gem. Ziekenhuis App elm arktbru g vernieuwd óSS! Pyromaantjes van 10 en 11 j. In Noordzeehavene één standpunt t.a.v. landbouwbeleid 2 tuben van J^voor m Voor parelwitte tanden „DE SCHIEDAMMER" REIST MET U MEE! Beppie Nooy in Kind der Zoiide 960 Donderdag 21 juli 1960 is ÏQ)J ufc. Er dat êoede 'o oede ï-ooor. |vafc» in'Uk men d-jlfo Offllee MpOat Ar rèëert Who. enye wórift „Md. h Zo. oer- reiend •wig. heejt jiTdcei, f een brieft. m,die ikheid ebben en st hui- i t het aUei en ta. 2e ordag e fcin- iuwe« alleen rtlnttr indjB alten, er den latere la pe- aaren tr» in lieen, -gen Whiei Ireren Ig 2el meerd hem jallen wndat d» ofcen- •efcén- li Ïchr weftije het oor je ifeltfk tot op „kan ebben opto- iet*, denh pping e toen ts in ?Zetu mon- omen as.'., EL: ètde ihkig mo* Van- n al- tmen, van g.a Tol mijn ïrite :rden Iruk- jelde Ons" zijn, r bet Een *ateo }enk 'ooi ons was man, i hij seste eken emd jon- ls je ;.het •nwe tot d te igel- XJ weet natuurlijk, lezer, wat voetballen is. Maar weet u ook wat tafel voetbal is? Neen, zeker, en dat Is weg te begrijpen, want deze sport ls nog nlet of weinig in de openbaarheid getreden. Toch wordt deze sport »1 enkele jaren In ons land bedreven en er bestaat zeïfs al een Neder landse Tafel Voetbal Bond, die grote nationale competities organiseert. Ook Schiedam doet daar heel enthousiast aan mee en het „district Schie dam" bestaat zelfs al twee jaar. Nu ls het zó dat de voorzitter van de N.T.V3. In Schiedam woont: het is de heer J. Busscher uit de Boerhaave- Iaan en In zijn kelder (we zouden haast zeggen, om in stijl te biyven: z|jn stadion), hebben wg een zeer spannende wedstrijd tafcl-voetba3 kunnen zien. Met een flinke dosis fantasie, zou je je in dit „stadion" als een Gulliver m Lilhputterland kunnen wanen. Want er staan vier nèt-eehte voetbal velden, compleet met de reglemen taire krijtstrepen, de goalpalen, een bal (echter van een verhoudingsge wijs wat gigantisch formaat) en twee complete elftallen in de gangbare opstelling. Om die „voetbalvelden" heen echter bewegen zich de spelers (de ménselijke spelers bedoelen we nu) die als reuzen de miniatuur- voetballers voortbewegen. Om de sfeer nog wat te verhogen hebben de elftallen bestaande club namen gekregen, als Honved en Real Madrid, enz. In Schiedam doen ech ter ook de Schiedamse clubs opgeld, zodat we namen als Ursus en HBSS tegenkomen. Ook wordt er gespeeld in een eerste en een tweede „divisie" al naar gelang van de sterkte. Het ls de heer J. Busscher geweest die samen met de heer F. Meyer het initiatief heeft genomen cm ook in Schiedam te komen, tot een competi tie van het tafel-voetbal. Meer dan twintig leden telt het district nu al, maar de junioren zijn nog ingedeeld bij de senioren. De heer Busscher heeft verder ook voor de terreinen gezorgd door zelf de vier met laken beklede tafels, in de afmeting van 80 bij 120 meter te bouwen en in zijn kelder te plaatsen, die zo het minia tuur-stadion van Schiedam is ge worden. Kamp pioen Be heer Busscher speelt „Roda". Nu Is Roda de sterkste „vereniging" van Schiedam en kampioen van het district. In de kampioenswedstrijden van Nederland, de strijd tussen de sterkste clubs van de districten dus, ls Roda zelfs op de vierde plaats ge ëindigd. Maar Roda heeft vorig jaar beslag weten te leggen op de NTVB- beker, want de bekerwedstrijden be- Mdcerientie LM.) m SA-BA-tCt* De zwemclub uit de Belgische stad Turnhout heeft de gewoonte om twee keer per jaar een bui tenlandse reis te maken. Thans is de club, onder leiding van de heer Henri Hennard bezig aan een kor te toer door Nederland en maan dagavond z|jn er in Bad Grocn- Oord zwemwedstrijden geweest te gen leden van de Schiedamse Zwem Club. Het hoofdnummer was een polo- wedtrijd voor de heren, die de Schiedammers met 5-1 verloren hebben. Toch starten de SZC'ers goed en in de vierde minuut viel hun eerste doelpunt, dat ook het laatste zou blijken te zijn. De Bel gen kwamen na de tegenslag goed opzetten en hebben verder de wed strijd beheerst zodat de stand, op liep tot 4-1 om vlak voor het ein de met 5-1 te besluiten. Toch heb ben de Schiedammers in de eerste helft goed werk verricht. Tevoren zijn er andere zwem- nummers geweest. De 4x50 meter wisselslag-estafette heren werd door SZC royaal gewonnen in de tijd van 2.16.0, terwijl de Belgen een tijd Heten afdrukken van 2.58.5 pe Schiedamse meisjes moesten het onderspit delven, maar zy had den dan ook juist een polowedstrijd achter de rug- Ook de 100 meter' heren werd een zege voor Ben Voerman in de tyd van 1.07.6 daar Jean Claude Hespel de klok op 1.09.2 bracht. De dames van SZC hebben nog een competitie-wedstrijd gespeeld tegen RZ PC, die gewonnen werd met 7-1. Daardoor zyn de dames kampioen geworden en pro moveren van 1 B naar 1 A. De Belgische- gasten hebben de nacht doorgebracht bij bun Schie damse vrienden. Zij rijn nog in Rotterdam geweest en zouden na wedstrijden in Eindhoven weer naar Turnhout afreizen- slaan ouk nog. Dit jaar zit Koda al weer in de finale voor de beker. Nu zagen wjj een wedstrijd tussen Roda en Schiedam Sport, welk laat ste elftal bespeeld wordt door de heer P. Nieuwstraten, de competitie- leider van het district, die de pro gramma's vaststelt en de scheids rechters uitzoekt die wedstrijden lei den. Het was een spannende wed strijd en een verbazingwekkend ge zicht die elftallen aan de gang te zien. Het spel gaat zó. De voetballertjes zijn poppetjes die op een half bolle tje zyn geplaatst, van onder 'n beetje afgeplat. Met de vingertop wordt nu zo'n spelertje tegen de bal aan ge schoten of geknipt, waardoor de bal weer naar andere spelertjes toeroït. Wordt de bal gemist door het wegge schoven spelertje dan is het de beurt van de tegenstander om te schuiven. Echter, men mag ook voorkomen De heer J. Busscherde man. die het tajel-voetbal in Schiedam bracht, laat de middenvoor van Roda een voorzet maken. f dat de bal vrij staat, door zelf ook spelers voor de bal te schuiven. Met effect Het is echter verbazingwekkend te zien hoe er met die schuivende poppetjes gemanipuleerd wordt. In de voortschulvende tik kan „effect" gelegd worden, zodat men de voet ballertjes rustig om twee in de weg staande tegenstanders kan zien draai en om nog net de bal te raken. We zagen ook een doelverdedlger een schot op z*n doel tot hoekschop ver werken en later werd die comer met zo veel effect gespeeld dat de bal met een boog over de keeper heen in het doel verdween. Want alle spelregels zun gelijk aan die van het échte voetbal. Men kent dus ook vrije- en strafschoppen, een ingooi en een hoekschop. Men moet dus wel goed op de hoogte zijn van de regels van het gewone spel om op de tafel te kunnen voetballen. En wat meer is, men moet het nodige inzicht hebben in tactiek en positie- kiezen. Ook snelheid speelt een woordje mee, een verassing van de tegenstander kan winst opleveren. Zo zagen we Roda een snelle aanval ondernemen en voordat Schiedam Sport zijn keeper in actie kon laten komen was hij reeds door een „kei woordje mee; een verrassing van de techniek, maar dan in dit geval het wegschuiven van de spelertjes, veel gevraagd wordt is duidelijk. Hel Is een fascinerend spel en het is ie begrijpen dat de belangstelling hiervoor stijgende is. De heren Bus scher en Nieuwstraten deelden dan ook mede dat al naar een grotere speelruimte omgezien wordt. Ten slotte willen we nog vermelden dat een ieder die wat meer wil weten van deze sport, terecht kan btf de secretaris-penningmeester van het district Schiedam, de heer C. van Zomeren, Aleldastraat 64 c, Schie dam. Bellen btf ongeval; G.G. en G.D. Tuinlaan 80, telefoon 69280. Politie-alarmnummer 64666. Apothekers-nachtdienst; Apotheek Evers, Lange Haven El. K.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16.30 uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur. 's Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge sloten. Sted. Museum: gesloten. bioscopen Passage, 2 en 8.15 uur: „Hercules en de koningin van Lydië". jvionopole, 2, 7 en 9.15 uur: „My man Godfrey". diversen Hiushoudschool, 730 uur: uitreiking diploma's. Godsdienst: Dahm und Bernhard: Athos, Berg der Verklarung; Naaste pad: Op water en brood. Sociale wetenschappen: Young: De juiste man op de juiste plaats; As pecten van het vraagstuk der over bevolking; Boer: Maatschappelijk opbouwwerk; Schulte Nordholt- Treep: Het eenzame kind; Lasschuyt: Spontane handenarbeid; Problemen om en in de middelbare schooi. Natuurwetenschappen: Gunther en Deckert: Ket leven der diepzee; Noailles: De knoppen gaan open; Noailles: "Van bloem tot zaad. Technische wetenschappen: Ro denhuis: Hi-Fi versterkerschakelm- gen; Sjobbema: Schakelen met tran sistors; Smit en Dirksen: Antennes voor frequentie modulatie, korte golf en televisie; Werkman: Tunnels; Ni colas: Kunststoffen in het dagelijks leven. Kunst: Delen: De grafische kunsten door de eeuwen heen; Relfferich; Recepten voor het zelf ontwikkelen van omkeerkleurenfilms; Wmdisch: Nieuwe fotoschool. Letterkunde: Kastner: Toen ik een kleine jongen was; Smrsky: Het beeld der Nederlandse literatuur, dl. 2; Mulisch: Tanchelijn; Brugman: Spiegel en lachspiegel; Verroen: Van eeuwigheid tot amen; Chaucer: Poe tical works; Chaucer: Troilus en Criseyde; Shakespeare: Liefde's loze les; James: Een dichterlijke nalaten schap; MacLeish: J.B.; Sillanpaa: Oogstmaand; Kroon en Wit: Sterk als de dood. (Advertentie LM.) gevraagd tegen goed loon, voor 2 kantoren nabij elkaar gele gen. Westen. Een kantoor avond- en ander kantoor ochtenduren. Aanmelden Heemraadsingel 303, ook 's avonds. SCHIEDAM Geboren: Frits, z. v. W. van der Hoeven en C. Schecnloop; Catharina M., d. v. F. Visser en J. van Veen; Helga, d. v. J. Zdllner en G. H. Rlkkers; Ri chard E., z. v, G. T. Brands en J. P. Travis; Jacqueline, d. v. H. Blan ken en A. Huurman. Overleden: J. W. de Ruijter, 5 maanden; A. Hendriks, 45 jaar. (Advertentie I M.) ROTTERDAM WESTBLAAK 18 Telefonisch reserveren alléén (010) 1153 00 Na langdurige onderhandelingen is er overeenstemming bereikt tus sen liet gemeentebestuur van Schiedam en de heren G. M- Zon neveld over de aankoop van de boerderij gelegen aan de Schiedam- seweg 140, met de bijbehorende opstallen en weilanden, groot to taal 8.48 ha. Tevens werd overeen gekomen over percelen weiland ten noorden van de Vlaardlngseweg te beendlgen. De aankoop geschiedt in het onteigeningsplan Land- vreugd. De koopsprijs is gesteld op f 191. 350,waarbij een schadeloosstel ling van 40.940,wordt gegeven. In afwachting van de uitvoering van de plannen van de gemeente zullen de percelen aan de gebrs. Zonneveld worden verhuurd. De Schiedamse W. S. V. „Wandel- lust" neemt met acht personen deel aan de Vierdaagse in Nijmegen. De lopers zullen zaterdag vertrek ken. (Advertentie LM.) Mjjfg voor proefrit! Ontdek zélf de sensatie van het volautomatisch rijden. Zonder kop pelen, zonder schakelen door het drukste verkeer in de vei* lïgste, zuinigste en meest com fortabele personenauto. Zeer gunstige financiering .mogelijk! Maak vandaag een afspraak met DAP ROTTERDAM (010-54870) Te bevragen bij de vinders: Zeemlap, Th, Jansen, Gahleistraat 32a; luchtbed, B. Schep, Daltonstraat 4; herencolbertjasjc mej. Dijkers, Fabriplem 32a; wit babyschoentje, A. J. Goudzwaard, Nieuwe Haven 275a; groen geblokte hoofddoek, M. Verhoef, Middelhamisseslraat 2; groene regenjas, J. Vollebregt, Nwe Damlaan 718; wit kinderschoentje (R.), W. v. d. Hoeven, Goereesestraat Ha; alpinomuts en 1 p. glacé heren handschoenen, Abbink, Gustoweg 87b; bruine sandaal (LA, J. Wagten- donk, Kreupelstraat 14; grijs jon gensjasje, K. v. d. Toorn, Geervliet- sestraat 26b; rood kinderjasje, Pelts- man. Warande 31 fa; zilveren broche, J. Verbiest, Aleidastraat 107b; jon genspolshorloge, Kleveringa, Rubens laan 6; damespolshorloge, A. v. Til- boxg, W- Brouwerstraat 2b; I p. manchetknopen, J. v. Steïjn, Galilei- straat 24b; 1 rijksdaalder, C. v. Gent, Rotterdamsedijk 72b; 1 doublé man chetknoop, W. v. Es, Nwe Damlaan 611; ringetje, M. Smit, Singel 141a; weekendtas met inhoud, E, v. Rijs- dorp, VI a ar dinger dijk 444; dames- portemonnaie met inhoud, D. de Bruin, Broersvest 7a; groen kinder beursje met inhoud, Kouwenhoven, Bosboomlaan 6; portemonnale met inhoud, Geeralz. v. Esveldstraat 22c; kinderportefeuille met foto's. Bode Stokhof, Broersveld 26; linnen tas met boeken, R. v. Dijk, Burg. Knap- pertlaan 191a; pop, M. Aalsma, Ker senlaan 9, Kethel; pop. Schippers, Rozenburgsestraat 32a; etui met sleu tels, R. Verhagen, Mariastraat 102 b, etui met sleutels, B. Heggelman, Alb. Thijmstraat 17a; ballpoint, M. Aals ma, Kersenlaan 9, Kethel. Op verzoek van de Schiedamse politie is m Balkbrugge (Ov.) de 27-jarige D.J. aangehouden, die eind juni in Zaandam een bromfiets had gehuurd, waarna hij hem in Schie dam verkocht. Hier was hij toen ook aan het werk gegaan. Hij ging echter door met zijn ongeoorloofde praktijken want hij wist zijn werk gever op te lichten door onder val se voorwendsels een voorschot te vragen. Het voorschot kreeg hij, en enig gereedschap van de baas nèm hij. Bovendien verbleef hij onder een valse naam. B &W stellen de Raad voor om de verwarming van het Gemeente ziekenhuis over te schakelen van kolen op oliestook. Hierdoor kan bezuinigd worden op de kosten van brandstof en bediening. Van de vier bestaande verwarmingsketels zullen er twee omgebouwd worden, de andere twee blijven in reserve. De kosten van deze wijziging wor den geraamd op 36.500, Vanmorgen is men begonnen met vernieuwingswerkzaamheden aan de Appelmarktbrug, waardoor het ver keer vandaag en morgen geen ge bruik van deze brug kan maken. Met behulp van een drijvende bok worden de beide opklapbhre gedeel ten van het brugdek vervangen. Het scheepvaartverkeer wordt hierdoor ook enigszins gestremd. (Advertentie IM.) Men zal zich nog kunnen herinne ren hoe in de nacht van de eerste op de tweede kerstnacht van 1959 de grote wlpkraan bU dok 7 van Wilton Ftfenoord, tezamen met een tweede kleinere kraan door de hevige storm wind omver zfjn geblazen. Dat heeft toen een hele ravage gegeven op de Admiraal de Ruyterweg, die door de gevallen gebroken kraan geheel versperd werd. We schreven inder tijd ook nog dat het niet veel heeft gescheeld of er was een ramp ont staan omdat de kraan bijna op een olietank van de Gulf OH (Nederland) was gevallen. Maar op diezelfde tweede kerst dag zijn de snijbranders van Wilton Fijcnoord nog in actie gekomen, die de kraan systematisch „in mootjes" hebben gesneden en weggevoerd. Welnu, diezelfde kraan, of althans een deel daarvan, is weer opgebouwd en doet nu weer dienst bij dok 7. In het orgaan Wilton-Fijenoord Nieuws lezen we hoe dat zo snel in zijn werk is gegaan. Onder deskundige leiding werd de chaos zeer snel opgeruimd. De bruik bare gedeelten uit de ruïne werden afgevoerd en in de afdeling scheeps bouw en machmefabnek-reparatie zo veel mogelijk m bruikbare staat afgewerkt en naar de firma Hemen getransporteerd. Het streven was om de kraan weer zo vlug mogelijk op te bouwen. Een groot obstakel was het por* taal met koning, waarvan één poot onder de betonnen constructie van het dok was gezakt. Na het uitlichten van deze poot werd het geheel per slede naar de kop van dok 7 ge transporteerd, Door de afdeling scheepsbouw zijn diverse beschadi gingen afdoende gerepareerd, voor welke werkzaamheden portaal met koning tijdelijk op de hoek van de machinefabriekkade is geplaatst. In januari 1960 werd een progiam- ma opgesteld. Aan de hand hiervan is zeer vlug gewerkt, waardoor de opleveringstermijn kon worden aan gehouden. Op 27 mei (één dag eerder dan gepland) kon de geheel herstelde kraan weer worden getoetst onder toezicht van de Veiligheids-inspectie. Daarbij werd 7% ton gelicht bij een „vlucht" van 44 meter en 45 ton bij een vlucht van_20 meter. Dit betekent een overbelasting van respectievelijk llé en 5 ton. „De techniek staat echter niet stil!" Zo wordt in het Wilton-Fijen- oord-orgaan opgemerkt. Want by de opbouw van deze kraan heeft men meteen enkele verbeteringen aange bracht. Het bedieningshuis is gemo derniseerd, zodat de kraandrijver be ter overzicht op zijn werk heeft. Op de meeste scharnierpunten van de vlucht is een speciale vetsmermg aangebracht, zodat de kraandrijver niet meer naar hoge en gevaarlijke plaatsen hoeft te klimmen. Om de veiligheid van het perso neel èn de kraan te verhogen zal binnen afzienbare tijd een automati sche stormrem op één der wielen van. het remwerk worden aange bracht. Het is immers het niet func tioneren van de remmen geweest waardoor de kraan onder druk van de storm is gaan rijden en zo ten val js gebracht. Gisteren heeft de jeugdbngade van de Schiedamse politie twee klei ne brandstichters van 10 en 11 jaar aangehouden, die bekenden brand te hebben gesticht bij de bouwkeet van Muwi aan de Parkweg, enige dagen geleden. Indertijd hadden zij daar in de buurt ook stellinghout in de brand gestoken. De schade zal op de oudera worden verhaald. Als een toreador vloog gisteravond omstreeks kwart over tien de 21- jnrige tuindersknecht D. S. uit Schip luiden over een koe heen, die dwars op de Harreweg bij Kethel stond Plotseling was de koe opgedoemd in het licht van de koplamp van de motorfiets, die de heer S. bereed. Een aanrijding was echter al onver mijdelijk en de motor raakte de koe in de rechterflank. De motorrijder maakte een salto, maar bleqf onge deerd, De koe vluchtte meteen weg, zodat de eigenaar ervan onbekend is gebleven. „Gezien de wijze van vluchten, mankeerde het beest niets", aldus het politierapport. In de kamers van Koophandel van de Noordzeehavens Hamburg, Bremen, Amsterdam, Rotterdam, en Antwerpen hebben In een resolutie hun gezamenlijk standpunt neerge legd ten aanzien van het landbouw beleid van de EEG. Een gemeenschappelijk landbouw beleid zou volgens de Kamers moe ten uitgaan van een zo laag moge lijke graanprijs, die zich niet op het rekenkundig gemiddelde der thans in de gemeenschap geldende graanprijzen baseert. (Advertentie LM.) Bestrijdt fj"'- - Z N&l 'Ai- Bent U abonnee van ons blad en wilt U ook op uw vakantie-adres „De Schiedammer" ontvangen? Vult U dan (nauwkeurig en «.v.p. met blok letters) onderstaand for mulier in en zendt dit tenminste 5 dagen tevoren aan „Zonnïka" van de abonnementen afdeling. Ik ben week/kwartaal abonnee en ontvang de krant wel/niet met een adresbandje er om. (Doorstrepen wat niet van toepassing is.) Naam Adres Gemeente wenst de krant opgezonden te hebben van Naam tm. naar: p/a Gemeente Prov. of Land Vriendelijk verzoeken wij U, als U weekabonnee bent, het abonne mentsgeld voor de vakantie-periode vooruit aan de bezorger te vol doen. Inzenden aan ZONNIKA p/a ,T>E SCHIEDAMMER" - Lange Haven 103 NU UITKNIPPEN Schiedam De bouw van het hoogste kantorengebouw in Rotterdam is halverwege gekomen. Deze jota toont de in aanbouw zijnde gebouwenkolos voor Phs. van Ommeren aan de Westerlaan, waarmee de aannemingsmij. J. P. van Eesteren in betonbouw tot de negende verdieping is gekomen. In totaal komen er zestien verdiepingen, die het gebouw een hoogte zullen geven van zestig meter. In drie weken komen de bouwers ongeveer met een verdieping klaar, zodat nog vóór het eind van dit jaar het hoogste punt in de bouw bereikt zal worden. Tegen die tijd zijn ook de eerste vier verdiepingen glasdicht, maar het duurt dan nog wel een jaar alvorens het gebouw voor gebruik gereed is. Gebruik ook van het landingsplat- jorm voor helikopters, dat op het dak wordt aangebracht. Het bloemencorso belooft dit jaar behalve bloemen - ook muziek - festijn te worden. Reeds vijftien muzekkorpsen hebben zich opge geven voor deelname aan de inu- ziekshow, die deel uitmaakt van het corso. Een speciaal hiervoorin het le ven geroepen jury zal de presta ties van deze korpsen beoordelen. De muziekkorpsen komen met al leen uit Rotterdam, ook -elders In het land is er namelijk belang stelling voor de corso-muzieksbow. Het corso wordt op 20 augustus gehouden en men verwacht een half miljoen bezoekers. De stoet vertrekt ook dit jaar van het Vei linggebouw aan de Boezemtocht en heeft als eindpunt het Stadion Feijenoord. Voor adspxrant-deelne- mers bestaat nog de gelegenheid zich in te laten schrijven bij de heer C. Baksteen, Stadhoudersplein 19 b in Rotterdam. (Adoertentie (JK.J "JA céadtnaat dag. in dag. uit! Het Amsterdams Volkstoneel van Beppie Nooy geeft zaterdagavond in de Groote Schouwburg de pre mière van het realistische Neder landse toneelstuk „Het Kind van de Zonde". Wegens de aard van het stuk heeft men gemeend de toegang te moeten voorbehouden, voor personen boven de zestien jaar.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1