M. Brilleman gehuldigd bij de gemeentepolitie 0 Biesbos krijgt over een jaar elektriciteit BB Zeer verdienstelijk voor l muziekleven Overmaat aan geluid Ret"s Rock" m Minimumprijzen voor appelen en peren Laatste onrendabele gebied aangesloten 25 JAAR IN OVERHEIDSDIENST Duivensport Biljarters zaten aan waterkant AGENDA PNEMZET DE KROON OP HAAR WERK CO-OP Koeriersters - ird.dt# IS»* Een uitkomst MONOPOLE-THEATER Opruiming „De Postduif" Film voor bejaarden Duiven aangeschoten Wie heeft iets verloren DIEFSTALLEN Burgerlijke Stand Afsluiting bruggen Raadslid stelt vragen n.a.v. brandblussing Minister Zijlstra naar Suriname Tweede rijbaan Beesd-Vianen open in '61 Reeds ruim drie ton gespaard Bij Brienenoord Brugbouw start op 1 augustus VAKANTIE- programma HET H.R.P. REIST MET U MEE! Hardhandige klant i ^48 Huis koninklijk gezin in Italië SCHIEDAM 1e vrouwelijke kracht, typiste Nederlands 'I960 Dinsdag 26 Juli 1960 PPsspen?. i moei. |wfcelöfc >ank ïit, Coedfff, Fen tuolj %je die lezelig, hoeJtt- i xifn en per café, pun lei- fcolpende pd en de in een ben. Djt p~döor itf nart, Ie Wond pep een r open I sleepte i buur- ■eric. Sr Jt riet I te file. iet it een i'nu «i pieën, dt toet... Wie tNKEL utlek, [pijnen, Jal die ■pijnen 1 Togal Jiveilig fcek en i falen dat i een die c oit- J me- fcüwd ■Ivan Ihou- 1*^ l %}- ■'«het I^P3. Tiooie De heer M. Brilleman, ad junct-commies A bijl de Schle- damse gemeentepolitie, vierde gisteren zijn zilveren jubileum in overheidsdienst. Hoewel zyn kwaliteiten als ambtenaar gis termiddag tijdens de bijeen komst in de kantine van het hoofdbureau aan de Lange Nieuwstraat ook door vele sprekers werden geroemd, was het toch vooral de musicus M. Brilleman, wiens verdiensten alom waardering genieten. Commissaris K. Rijp ma schetste In het kort de levensloop van de heer Brilleman, die merkwaardig genoeg als molenmaker ztfn loop baan begon. «Was dit de reden dat n later naar Schiedam zou komen?" vroeg de commissaris zich af. Ove rigen» was het nog niet zo ver, want eerst diende de heer Brille man nog Jn verschillende andere politie-organisaties. „Hy heeft wel vaak gewisseld van uniform", zo zei de heer Rijpma, Vanaf 1930 diende de heer Brille man bij het toenmalige Korps Po- litietroepen. Na 1940 was hy bij de gemeentepolitie in Den Haag, ter wijl hij na de bevrijding werkzaam was bij de afdeling opsporing en recherche van de Binnenlandse Strijdkrachten. Daarop diende hij tot 1955 de „concurrentie", nl. de Rijkspolitic, tot hij in dat jaar weer van uniform verwisselde en wel door bij de Sehiedamse gemeente politie te solliciteren. De commissaris, in zijn functie van waterschout, zei verheugd te zjjn dat de heer Brilleman zijn werk met zoveel toewijding doet: „Aan u kunnen wij alle coasters en tankers met een gerust hart toe vertrouwen" Voor zijn activiteiten voor het Politie Muziek Gezelschap dankte de commissaris de heer Bril leman evenzeer. „Aanvankelijk had ik wel enige bezwaren tegen uw stijlvolle toespraken bij het over handigen van papieren", merkte de heer Rijpma schertsenderwijs op, „vanmorgen pas ontdekte ik wat hiervan de oorzaak kan zijn ge weest U hebt geschermd in de hoofdafdeling, waaruit blijkt dat u ook in sportieve zin gesteld bent op Stijl." De mmissaris bood de heer Brillereai namens het korps een polshcr'.ücs aan, terwijl er bloemen waren voor mevrouw Brilleman. De heer De Jager sprak als chef ■on de administratie. „Van de vaak •fimge materie, wist u echt iets te naken." Namens zijn collega's werd de heer Brilleman een langspeel plaat aangeboden. Ook van de Po litie Sport Vereniging was er een enveloppe met inhoud. Hoofdinspecteur C. v. d. Haagen sprak namens het Politie Muziek Gezelschap. „Toen u bij de Sehie damse politie solliciteerde, beteken de dat een uitkomst voor het mu ziekgezelschap. We zaten met ver sleten instrumenten, onze dirigent was vertrokken en er waren gaten in de bezetting Bij voorbaat waren wij u al dankbaar voor uw sollici tatie en in de loop der jaren hebt u zich zeer bekwaam getoond als dirigent. Mede door uw optreden heeft het optreden van het Politie Muziek Gezelschap cachet gekre gen." De heer v. d, Haagen bood hierop twee langspeelplaten aan. Een zelfde geschenk kreeg de heer Brilleman van de muziekver eniging Excelsior uit Wassenaar, van welke vereniging bij dirigent Is. Fe licitaties waren er van de reünisten- vereniging van het Korps Politle- troepen en van de afd. Zuid-Hol land van de Bond van Orkestdiri genten, namens welke de heer Joh. F, Pala waarderende woorden tot de jubilaris richtte, en van de mu ziekvereniging „Kunst en Strijd" uit 's-Gravesande, waarvan de heer Brilleman eveneens dirigent ïb. Tot slot dankte de jubilaris in een sympathieke toespraak voor de on dervonden belangstelling en de vele cadeaus. Commissaris K, Rijpma rechts op de foto) feliciteert de heer en mevrouw Brilleman. In Monopole davert deze week vrijwel onafgebroken de Rock 'n Roll-muziek door de zaal. Wie er van houdt wordt verwend met de stemmen van Paul Anka. Danny and the Juniorh, Roy Hamilton, Delia Reese (blues) en Julius la Rosa, die de hoofdrol speelt als de crooner. Hij zit eerst in de zorgen omdat zijn sentimentele songs op de plaat niet zo goed meer gaan, maar aan het slot doet hij lustig mee met de allesoverheersende Rock 'n Roll. De Amerikaanse film heet om ieder misverstand uit te sluiten,, Let's Rock". Het plezier moet vrijwel uitsluitend van de geluidsband ko men, want de film is heel erg op een koopje gemaakt en de jongens die met Rock 'n Roll hun dikbelegde boterham verdienen hebben vaak (Advertentie I.M.) Voor hen die binnenkort een nieuwe woning krijgen of voor hen die nu direct aan nieuwe vloerbedekking toe zijn. is dit een bijzondere aanbieding Coupons Balatum, vitaeil en Vocaleum, In alle maten van 1 "tot 25 meter, in tientallen mooie frisse dessins en kleuren. 200 cm breed, normale prijs 3,16 per meter, nü voor rond de halve prijs. Uitslagen S.C.V. „De Postduif". Wed vlucht Duffel, afstand 98 Km, TJjd van lossing 8.30 uur. Eerste prijsduit 9.37 Laatste prljsduif 9.46 uur. Deelname 794 duiven. J. Doejaaren 1, 17, 33, 77. llfi, 119. 133, 137, 165 179, Th. Jansen, 2; W. Jansen. 3, 84. 134; W. Poort, 4, 6, 41, 40, 53, 136, 194: F. Koppenhagen 5, 9. 12, 21. 20. 65. 66. 140; L. Verheugen 7. 42. 48. 63. 64. 95; J. Tweeboom 8, 44, 91, 108; A. V. Gogb 10, 22, 40, 53, 145; A. v.d. Grijp 11. 34. 102 113, 169; J. v.d. Beek 13, 144. 173: M. d. Ruiter 14, 124. 148, 155. 164, 176: A.Brok- llng 15. 26. 37. 71. Ill: W. Kerkhoff 16, 57, 92, 170, 171. 196; Th. Weelle 18, 3B, 68. 75, 93. 12L, 132. 139: H. v.d. Kant 19, 86. 105, 126, 151, 177, 189; C. Verboom 20. 51. 54. 61, 90, 94, 100, 154, 156, 161, 175; L. v.d. Mei) 23, 29; L. Crama 24, 118, 123; H. v. Dijk 25, diploma. H. Crama 27, 35. 78. 108. 117, 125; A. Houtsma 30; C. v.d. Grijp 31, 36, 69. 199; J. Verhaal 32: A. Hersbach 39; H. Blondé 45. 58, 72, 31; E. v. Smirren 47, 89, 193; A. Hoe ren 49, 67, 80, 97, 172, 192, 197: J. v, Har- melen 50. 146, 153, J. Bats 52. 85. 103: J- Brand 55, 70, 128, 138, 141, 152, 166, 188; L. Borrani 56, 83. 107, 142. 180; W. Ver hoeren 60, 99. 104, 157: F. Eljkenbroek 62. 87. 168, 190; H. Veltman 73. 88, 129, 162; W. v. Deursen 74; A. Vis 79, 82, 127, 147, 167: C. v. Trfcht Co 93; N. in 't Kol CO 98, 109, 112. 143, 185, 186: A. Brouns 101. 122: J. Koffleberg 110; K. V. Loopik 114. 130, 149, 158. 178, 182: J. KOOCje 115. 135, 184. 195,: C. du Chate- nier 120, 131, 192; W. v.d. Kant Co 150; tt' v. Harmeien 159: W. Poelman Ark 160; G. Vermeer 163, 174; C. Koogje 187; M- v. Lingen 198. voor voor Woensdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze coupons vloerbedekking (cou pons tot 25 meter toe) voor Opruimingsprijzen. die U be slist met mag missen Leden van de Algemene Bond van Ouden van Dagen kunnen donder dagmorgen tussen tien en twaalf uur aan het Blauwe Huis in de Lange Nieuwstraat kaarten afhalen voor de filmvoorstelling die zater dagmorgen van tien tot twaalf uur in het Passage-theater wordt gege ven in het kader van de SG-Vakan- tiefeesten. De kaarten worden gratis verstrekt op vertoon van de lidmaat schapskaart. Een onbekende heeft gisteren waarschijnlijk met een windbuks vier duiven aangeschoten van me vrouw D. W.. wonende in de Kort landstraat. De duiven zijn per stuk ongeveer 100 gulden waard. De poli tie stelt een onderzoek in. Te bevragen bij de vinders; Glad de gouden ring, L. Schwagerman, Zwartewaalsestraat 43; gekleurde zij den hoofddoek, Hoenderdos, Oost singel 30; beige nylon dameshand schoen <r.), C. Oranje Herenpad 10c rozenkrans. Mulders, Makkerstraat 1; draadje met sleutels, A. de Boer, Brugmanstraat 25a; aansteker, H. Vreeswijk, Zwartewaalsestraat 24b. ringetje met sleutels, Gem. Woning- dienst. Korenbeurs, Dam; BW, l Blokland, Kortlandstraat IJ; witte fietspomp, H- v. d. Tempel, Lange Nieuwstraat 31b: kano. Wiegman, 2e Tuinsingel 24; pak koffie, T. Bakker, Galileistraat 77; diplomatentas, de Ligt, Van 't Hoffplein, consumptie- tentje: rode portemonnee met inhoud v Dijke, Fabriplein 36; damesporte- monnee met inhoud, Broersvest 60b; dnewiebg houten stepje, Staal, Potgieterstraat 23 a» rode autoped. K Oosterveer, p/« Meerburg, Perenlaan 27, Kethel. hun gezicht niet mee. De zangeres Delia Reese en Roy Hamilton zor gen voor de muzikaalste momenten en Phyllis Newman speelt haar rol als het meisje dat Julius la Rosa zijn populariteit hergeeft, wel pittig. Zoals nu al vele jaren het geval is, verwisselde zondag een groot aantal biljarters van het district Schiedam de biljartkeu voor de hengel. Ditmaal gebeurde dat onder leiding van de Vlaardingse biljart vereniging 't Raadhuys, die vorig jaar de nieuwe wisselprijs van de heer E. Boogaard van het Volksge bouw voor de eerste maal won. Het concours bij Boven Schouw stond onder leiding van hoofdcontroleur N. van Beveren, geassisteerd door zeven controleurs. De wisselprijs, die in drie jaren wordt vervist de totale vangst in drie concoursen is beslissend ging ditmaal naar het Maassluise Bclle- vue voor de enorme vangst van W- Pieterse, 1041 gram, die daarmee ook beslag legde op de eerste prijs in het persoonlijke concours. De verdere volgorde van de hoogstgeklasseerden was: 2. HL Zwaans; 3. H. v. Marle; 4. N. Hartog; 5. A. Pille; 6. A. Dirks; 7. J. Kalk man; 8 H. Verbeek; 9. P. v. Opstal; 10. A. v. d. Veer. Na twee concoursen is de stand voor de beker: 1. 't Raadhuys 2311 gram; 2. HVO 1895 gram; 3. Tone- gido 1724 gram. De heer E, C. S;> vermist een ont- storingskap van zijn bromfiets. Van mevrouw G. v. D.-B. is de fiets ge stolen, die op slot voor haar woning In de P. K. O.-laan stond GEBOREN: Maartje, d.v. J. Kosten- se en J. F- Vreeswijk; Ronald G-, z,v. G. B. Timmerman en Th. H. C. van Leeuwen; Gerardus J., z.v. W. Nieuwland en M. J. E. van der Lub ben; Gerardus A., z.v. L, A. M. Zuij- derwijk en L A Kostense; Cornells H_, z.v. Th. L. Timmers en M. C. van der Meer; Ronny, z.v. A. Q. C. Knij- nenburg en H. Smidh; Elisabeth A. M., d.v. C. den Boogert en H. J. J. Mulder; Petra G„ d.v, H. KlÖne en A. G. van Sehellebeek; Marco J. P„ 2.v. M. Groeneweg en J. K. H. Wou- da; Freddy, d.v. J. A. Meijer en C. L. Benda. OVERLEDEN: S. A. Laroij, 73 jr., echtg. van G. H. Ostermeïer. GEMEENTE SCHIEDAM fOFFlCÏÊEL NIEUWS 1 "Wegens herstelwerkzaamheden zullen voor alle verkeer gesloten zijn de Appelmarktbrug in de nacht van 27 op 28 juli a s. van 22 tot 5 uur en de Ooievaarsbrug in de nachten van 28 op 29, 29 op 30 juli a.s., 4 op 5 en 5 op 6 augustus, telkens van 22 tot 6 uur. Bellen bü ongeval: G.G. en GD. Tuinlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummer 64666. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka en Co., Groenelaan 127. R.-K- Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.30 tot 16 30 uur en iedere avond 'behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20 30 uur. 's Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge sloten. Sted, Museum, Tentoonstellingen; „Theresiënstadt", „Kinderdroom" en Parijs" bioscopen Passage, 2 en 8 uur „The Nun's Story". Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: „Let's Rock". Door het lid van de Gemeenteraad, de heer W. Kok, zijn betreffende de bü de op 22 juli 3,1. hier in Schiedam plaats gevonden brand bü de fa. Gebr. Buytenhek door de Brandweer ondervonden tegenslagen de volgen de vragen gesteld: 1, Vereist de omvang der tegensla gen een nader onderzoek? 2. Worden of zyn er reeds maatrege len getroffen om in de toekomst dergelijke voorvallen te voorko- men? (Zoals we in ons verslag reeds schreven was een brandweerauto op de Noordvestsingel verkeerd gere den, terwijl een andere motorspuit geruime tijd weigerde. De grootste tegenslag voor de brandweer was echter wel het met hekken omgeven terrein, waar het brandende pand rich bevond. RED.) DEN HAAG Het ligt in de be doeling van de minister van Finan ciën, prof. dr. J. Zijlstra, nog dit jaar een bezoek te brengen aan Su riname. Het juiste tijdstip staat nog niet vast. De reis van de minister zou ver band houden met de financiering van de uitbreiding der polders van de „Stichting Machinale Landbouw", te Wageningen in Suriname. De heer L, G. Witte, directeur de zer stichting, die enige maanden in Nederland heeft vertoefd, vertrekt 6 augustus naar Suriname. Philippijns kardinaal op bezoek SCHIPHOL Gisteravond is de Philippijnse kardinaal Rufmo Santos, de eerste Philippijnse kardinaal, ver gezeld van 16 Philippijnse leken en priesters, met een KLM-lijntoestel op Schiphol aangekomen. De groep is op weg naar het Internationaal Eucharistisch Congres in München, dat daar eind van deze maand zal beginnen. De kardinaal vertelde reeds een maal eerder in ons land te zijn ge weest, in 1955, tijdens welk bezoek hij gelogeerd had in het klooster van de zuster Franciscanessen te Veghel, Ook nu zal hij in dit klooster logeren tijdens zijn vierdaags verblijf in Ne derland. DEN HAAG. Het hoofdbestuur van het Centraal Bureau van Tuin bouwveilingen heeft besloten ook dit jaar weer een mlnimumprysregeling voor appels cn peren Ia te stellen. Er zijn. twee afzonderlijke regelin gen vastgesteld. De eerste geldt van af heden tot en met 3 september Gedurende deze periode is de mi nimumprijs voor consumptie-appelen en -peren 6 ct, per kg. Voor indu strie-appelen en -peren is de mini mumprijs 3 cent per kg. Bij door draai wordt aan de telers geen ver goeding uitgekeerd cn er zal m deze periode ook geen heffing worden ingehouden. Op 5 sept, treedt een andere regeling m werking. Dan geldt voor appelen een minimum prijs van 8 cent per kg. Voor peren is dai 6 cent per kg. Wanneer de appels en peren deze minimumprijs met halen moeten ze opnieuw worden geveild, maar dan mogen ze alleen door de industrie worden gekocht. Voor appelen met uitzondering van kroet is de mini mumprijs voor de industrie 5 cent per kg, voor kroetappelen 3 cent en voor alle peren 3 cent per kg. Voor appelen, met uitzondering van kroet, krijgt de teler bij door draai een vergoeding van 6 cent per kg. Voor kroetappelen is geen ver- DEN HAAG De tweede rijbaan van rijksweg E9 tussen Beesd en Vianen zal In de loop van 1961 ge leidelijk kunnen worden opengesteld. Dit heeft de minister van Verkeer en Waterstaat, de heer Korthals, geant woord op vragen van het Tweede- Kamerlid, de heer Van LI enden (PvdA). De termijn voor het tot stand ko men van het grondwerk is binnen kort verstreken, waarna met het aan brengen van de verharding kan wor- den begonnen. Tot de aanbesteding daarvan, zal thans worden overge gaan. De zakkingen bij het uitvoeren van het grondwerk voor de tweede rij baan zijn plaatselijk doorgedrongen tot de eerste rijbaan, die mede in toe stand is achteruitgegaan door aan voer van materialen voor de tweede baan Met de reconstructie van de eerste rijbaan zal worden begonnen zodra de tweede gereed is. Voor emigrantenbezoek AMSTERDAM. Tot 1 juli jl. had de Rijkspostspaarbank m totaal 2650 z,g. reisfondsboekjes uitgereikt, waarop in totaal een bedrag van ƒ364.000 was gestort. Deze boekjes geeft de Rijkspostspaarbank uit in gevolge een in februari jL begonnen spaarregeling van het reisfonds „Wij komen". Ouders van geëmigreerde kinderen en de geemigreerden zelf kunnen op deze reisfondsboekjes geld storten teneinde te zijner tijd een overtocht van de ouders naar de kinderen te kunnen bekostigen. Ook de spaarbank voor de stad Amster dam, de Nutsspaarbank in Den Haag, de spaarbank te Rotterdam en die te Zaandam, alsmede de Gemeente Spaarbank in Arnhem werken aan dit spaarsysteem mee. Het door de stichting „Wij komen" opgerichte noodfonds voor gevallen, waarin een snelle overkomst van ouders naar hun kinderen is ge wenst, heeft tot dusver negen maal een reis gefinancierd. Binnenkort zal m nog drie geval len financiële hulp worden geboden. goeding bij doordraai vastgesteld, Ook voor peren is geen vergoeding bij doordraai vastgesteld. Ter finan ciering van de vergoedingsprijs van 6 cent op doorgedraaide appelen, zal een heffing worden opgelegd op alle appelen welke vanaf 5 september op de Nederlandse veilingen worden verkocht voor 15 cent per kg of minder. Deze heffing zal ƒ0,20 per 100 kg bedragen. Peren zijn vrij van heffing omdat hiervoor ook geen vergoe dingsprijs is BLOEMENDAAL Bij het over steken van de Zeeweg in Bloemen- daal aan Zee zijn gisteravond de 46-jarige mevrouw E. Abstoss uit Engelskirchen (bij Keulen) en baar achtjarig dochtertje door een auto gegrepen. Beide slachtoffers zijn overgebracht naar het Marinehospi- taal in Overveen, waar do vrouw enkele uren later aan haar verwon dingen is overleden. Het meisje is zwaar gewond. Met de bouw van de Van Brie- nenoordbrug over de Nieuwe Maas tussen IJsselmonde en Krallngseveer zal op 1 augustus een begin worden gemaakt. De afdeling bruggenbouw van Rijkswaterstaat )v»eft het werk ge- gund en opgedragen aan een combi natie, gevormd door de Nederlandse Aannemings Maatschappij v.h. H. F, Boersma N.V. en de N.V. Hollandse Beton Maatschappij, beide gevestigd in Den Haag. Deze combinatie was met ƒ20,207.000 de laagste inschrijver bij de openbare aanbesteding, die eind j'uni in Den Haag werd gehouden. "WOENSDAG 27 JULI 10 uur: Jeugdfilmvoorstelling, Harmonietheater, Gaesbeekstr. 10 uur: Kindertoneel, speeltuin „Bospolder", Hudsonstraat. 10 uur: Poppentheater, speeltuin „Wielewaal", Rollostraat. 14 uur: Kindertoneel, speeltuin „Tarwewijk". Mjjnkintstraat. 14 uur: Poppentheater, speeltuin „Feijenoord", Persoonsdam. 14 uur: Jeugdfilmvoorstelling, ge bouw .Rehoboth", Ozingastraat, Pemis. 14 uur: Hondenshow in open luchttheater „Dijkzigt", ingang Westzeedijk. 9 uur: Bewonersver. „De Brug", IJsselmonde: bustocht naar Nieuw Helvoet. 9.30 uur: 110 Morgen en speel tuinver. „Hülegersberg": speur- wandeltocht. 1920 uur: Wijk Noord, voetbal toernooi, terrein „Gelderse Dorp". 9.3011.30 uur: Overschie: teken lessen in Hof van Cyrene. 10 uur: Overschie: wandeling naar Kralingse Bos. 14.30 uur: Overschie: poppenkast tuin Zweth-HeuL 1417 uur: Overschie: spelen in Volkstuin Blij dorp. 19 uur: Ferris: voetballen op Ex« celsior-veld, 9.30—12 en 14—16.30 uur: Schfe- broek: actie „Speel Goed", zaal Brandaris, Adnanalaan. 14 uur: Poppentheater, terrein Diergaardesingel t.o. Bouwcen- trum. (Van onze correspondent) DEN BOSCH. Op 16 juli is de Prov. Noordbrabantse Electriciteitsmaatsehappij ge start met de voorbereidende Bent U abonnee van ons blad en wilt U ook op uw vakantie-adres het HR.P. ontvangen? Vult TT dan (nauwkeurig en s.v.p. met hlakletters) onderstaand for mulier in en zendt dit tenminste 5 dagen tevoren aan „Zonnika" van de abonnementen afdeling. Ik ben week/kwartaal abonnee en ontvang de krant wel/niet met een adresbandje er om. (Doorstrepen wat niet van toepassing is.) Naam Adres - Gemeente wenst de krant opgezonden te hebben van Un, naar: Naam p/a - Adres - Gemeente - Prov. of Land Vriendelijk verzoeken wij U, als U weekabonnee bent, het abonne mentsgeld voor de vakantie-periode vooruit aan de bezorger te vol doen. Inzenden aan: ZONNIKA p/a HET ROTTERDAMSCH PAROOL - Wratblaak 9-11 - Rotterdam. ND UITKNIPPEN werkzaamheden voor de elek trificatie van de Noordelijke Biesbos beneden de Merwede. Men hoopt op 1 juli 1961 de stroom voor het nieuwe net te kunnen inschakelen. Dan zal de kroon zijn gezet op het werk van de elektrificatie van de on rendabele gebieden. De kosten van bet nu begonnen project zün geraamd op /L150.000,— Dit betekent dat circa ƒ9700,— per aansluiting,moet worden uitgegeven. Van het totaal neemt de PNEM zelf ƒ672.000,— voor haar rekening. De gemeenten Werkendam, Dussen en Made investeerden resp. ƒ308.000, ƒ125.000,— en 44.500,—. Het betreft hier een uitermate moeilijk gelegen gebied van onge veer 5400 hectare, waarin slechts 120 aan te sluiten panden liggen, meest grote landbouwbedrijven en wonin gen van kleine landarbeiders (Dus sen 30, Made 9. Werkendam 81). In 1948 stichtte het PNEM een fonds voor onrendabele gebieden, waaruit sindsdien voor 13.500 zeer afgelegen panden een bedrag van ƒ10 miljoen werd besteed, exclusief de rendabel te achten investeringen. Op 1 juli '61 zal een eind zfjn gekomen aan een bijna middeleeuw se toestand in dit afgelegen zeer waterrijke gebied. De Biesbos kende praktisch slechts elektriciteit op eigen voorzieningen van bedrijven, die een vrij primitieve installatie ter beschikking hadden, b.v. via een landbouwtr actor. Het normale stroomvooraeningsysteem bleek in de Biesbos moeilijk uitvoerbaar, Men besloot daarom de distributie-span ning van tienduizend volt op een grotere schaal toe te passen dan ge bruikelijk. Ter transformering op 220 volt zullen bij de aan te sluiten per celen plaatijzeren kasten worden aangebracht, waarin een transforma tor is ingebouwd. In totaal moeten 50 kilometer kabel tien kv worden gelegd, 7,5 kilometer laagspanning- hoofdkabei en anderhalve kilometer laagspanning-aansluitkabeL Sinds de bevrijding heeft het PNEM het percentage aangesloten percelen in haar voorzieningsbelcid opgevoerd van 80 naar 99.5 pet en de directie rekent erop, dat 99,9 pet te verwezenlijken zal blijken. Maar ook dan zullen in Brabant nog 170 afge legen woningen als volkomen onbe reikbaar van elektriciteit uitgesloten blijven. Advertentie t M) HUISHOUD op de MEENT no.77.7B (hoek Opport) tel.133097 (Van onze correspondent) VENLO, „Het koelwater bij vullen,zo luidde het commando van een automobilist aan de garagehou der G. J. H. Poels aan de rijksweg te Bergen (Noord-Limburg). Terwijl de heer Poels zich naar binnen begaf om een kan water te halen, nam de automobilist spons en zeem, die bij de benzinepomp lagen, en verwijder de daarmee bet vet en vuil, dat op de motor zat. Toen de heer Poels met het koel water terugkeerde en zich veroor loofde op te merken, dat spons en zeem bestemd waren om ruilen schoon te maken, kreeg hij met al leen een stortvloed van scheldwoor den over zich heen, doch ook een klap tegen zijn hoofd. Die kwam zo hard aan, dat hij een hersenschud ding opliep. Hierna stapte de klant in zijn wa gen en ging er van door. (Advertentie l. Wij weten heus wel dat een huismoeder haar tijd 's morgens dringend nodig heeft. Maar toch moet U et morgen op uit trekken, want dan be gint om 9 uur de verkoop van het grote modeartikel waar elk kind dol op is. Schuimplastïc meisjes Petti-coats met 30*/i korting 30 cm 4-6 jaar 40 cm 7-10 jaai SO cm 10-13 jaar Woensdagmorgen om 9 uur be gint de verkoopvan deze meisjes petticoats» niet zo maar een kledingstuk, neen, een petticoat van nylon tule met schuimplastïc gevoerd, en de onderkant met Valenciennes kant afgewerkt, waar U Uw dochter, méér dan gelukkig mee kunt maken, in de kleuren bleu, geel. lila, enz. voor ongekend lage prijzen. DEN HAAG Het particulier se cretariaat van prins Bemhard deelt mede: ,Jn enkele bladen is een bericht verschenen over zeer hoge inrich tingskosten van het voor het konink lijk gezin in Italië gebouwde huis. Medegedeeld kan worden dat de to tale kosten van aankoop van het ter rein, bouw van het huis en inrichting daarvan nog geen vijfde deel hebben bedragen van het bedrag, dat volgens het bericht de inrichting alleen zou hebben gekost". Distilleerderijen DUYS CO. N.Y. kan geplaatst worden: tevens voor enige adm. werkzaamheden. Minimum leeftijd 18 jaar. Sollicitaties mondeling of schriftelijk: NIEUWE HAVEN 99. Permanent wave Personeel gevraagd Permanent! Dames, voor een goede permanent en prettige DedJening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf ƒ8.com pleet. Telefoon 6 68 33 Een nette jongen gevraagd voor lichte fabriekswerk- zaamheden. Leeftijd ca. 15 jaar. N.V. Suikerwerkfabr. ARBA, Rozenburgsestraat 14 Schiedam. Te koop aangeboden J. M. v. Velzen Bakkerij grondstoffen N.V., Warande 44, vraagt voor direct meis jes, leeftijd 16—20 jaar. voor zoek- en pelwerk van amandelen etc. Te koop een goed onderhou den kinderwagen, te^-b, Geervlïetsestraat 35 a.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1