KENTU KENT? m i Muizen op de AUSTIN eet er flink van Wie Amsiel drinkt doet zó Veel interesse voor Klaver j asconcours Grappig kindertoneel door „Arena" Een duik in de kermis UITSPRAKEN VAN DE R 'DAMSE REC m Duivensport Neef en nicht op dievenpad AGENDA VAKANTIE IN SOEST m, ii I 'SS Wtf 'm De Postduif Diefstallen WieLrijd'ster gewond Burgerlijke Stand Argentinië levert Mengele uit, als het hem kan vinden Rammen kleden zich het best Duitser kampioen marcheren Lasser na val overleden Venezuela drukt complot kop in Autodief liep in de val Vraag over overleg tussen minister en radiohandelaren Vliegend voorwerp in zee gestort? SCHIEDAM Voor „ERRES" televisie en Radio RADIO Koeriersters Woensdag 10 augustus 1960 i'Htt tafereeltje op de foto heeft veel weg van een stukje Lange Haven of Grote Markt. En Inderdaad, het is de Lange Haven, maar dan de Lange Haven in Muizen&tad. De molen die links op de foto gedeeltelijk i 1 te zien is, rullen tee dan maar ,.De Muis" dopen al was het maar j mdat ..De Kaf een beetje onvriendelijk zou zijn tegenover de vaste j [bewoners van dit miniatuursladjc, dat dagelijks te bezichtigen is op I hel JETimnaplcmtsoen in de buurt van de ruïne ven Mathenesse. (Advertentie LMJ Het gras staat er hier hèst bij, maar Pa niet'. Nu den biertje. Zijn hand gaat omhoog, en Ma - in-de-schaduw - begrijpt het ge baar direct. „Asjeblieft, t-jinman, kelderkoel Amstel Bier kikkert op. Proost." AMSTEL tWAllTEITSSIIR, AMSTEL PILS AMSIEL COLO AMSTEL QUO SKUIH Het klaverjasconcours in het ka- °er van het vukantiefeest belooft ook ditmaal een groot succes te worden, evenals de beide voorgaan- de keren. Tachtig koppels meren deel „oude getrouwen" hebben guteravond in de mooie kantine van de N.V. Excelsior aan de Bui tenhavenweg gestreden om de eer. De heer F. A. de Wolff, voorzit ter van de Schiedamse Gemeen schap, sprak een openingswoord. Hij zei verheugd te zijn over de grote deelname. Donderdagavond om lialf scht is de tweede avond van het Klaverjasconcours. Hiervoor kan »en ziek nog i3ten inschrijven bij de heer J. de Jager, Jacob van Len- nepstraat 30a en bij de W-kiosk, aan de Plantage. Wedstrijdleider is de heer J. de Boer, voorzitter van de Schiedam se Bedrijfs Klaverjas Competitie. De koppels worden ingedeeld door de xjjeer; De Jager, secretaris van de SBKC. Men speelt twee maal 2000 -Plinten. Gisteravond waren er 16 ;,»ooie prijzen. IsAf.pe uitslag was: LèmmeLem- 'ittè ,4375 pnt; 2. De JongRooyens f.4357; 3.. Mak—Brand 4315; 4. Leve ring—v. Dijk 4308; 5. Lagrou—V; ...Leeuwen 4300; 6. KeezenDe Graaf i\4220; 7.Loendersloot—v. Eryp 4197; PlambeckDe Jager 4165; 9. Lips .~-"t Hart 4178; 10. De Bruin—J. de Jong .4165; ll.r VreezeBroos 4141; ,12. v. Leeuwen—Klepke 4117; .13. iv WagenaarSchlarman 4108; 14, H, ySoningsKonings 4107; 15, Pelt— '.Lóman 4101; 16. Becker—Arkestein 4100. De extra prijs ging naar Moo- ne—Van Leeuwen 3272 punten. De SCV „De Postduif" vloog met 700 duiven van de broed I960 vanuit Quevy (186 km). De uitslag is: 1 5 70 84 H Crama; 2 20 46 P. v. Os; 3 8 49 55 107 112 129 W. v. Deunen; 4 9 10 22 26 59 62 86.100 102 119 131 J Doejaaren; 6 125 134 137 A Brok- linr 7 11 41 42 77 81 89 90 127 F. Koppenhagen; 12 19 38 52 61 141 F. E. Eijkenbroek; 13 29 57 63 93 W. Jansen- 14 155 W. v. Harmelen; 15 105 152 M. de Ruiter; 16^^11454 A Westerholt; 37 36 78 146 J. Dips, 18 28 58 73 L. v. d. Mij; 21 31 43 64 99 124 136 150 N. int Hol; 23 72 87 95 101 115 144 A. van Gogh; ^24 H. V- Dijk; 25 116 w. Poort Zoon; 27 96 113 114 126 L. Verheugen; 30 54 <9 140 156 W, Kerkhof; 32 83T08 Kant: 33 39 45 56 65 71 C; de Charte rer; 34 P Hinten; 35 44 13.9^Bor- rani 37 88 J. van der Waard, 40 106 143 151 C. Verboom; 47 53 76 109 A. Houtsma; 48 Th Jai^en. 50 118 142 J. v. Harmelen; 5t 143 W. v. Kant Sjarlo; 60J. Koffieberg; 66 H Vermeer; 67 157 A. Vis; 68.121 J 'Koogje; 69 80 123 J. v. d. Beek; 74 135 138 T Thveeboom; 75 A. v. d., Tuijn; 82 A. V. <L Grijp; 85 153 J. I Westerholt; 92 98 G. Vermeer; 94 J» Verhaal; 97 110 120 158 A. *ptFen' 103 122,132 J. Brand; ?°lken- baas; 117 B. van Loopik, UB 13» J. Nieumijcr; 133 H. Btonde;145 C v. d. Grijp; 147 H. Veltmaa; 149 Katte- man. Een twaalfjarig Schiedammertje en zijn dertienjarig nichtje zijn gis teren door de politie aan de tand gevoeld over een aantal kleine dief stallen. In de afgelopen dagen heb ben zij flessen melk gestolen van de wagens van melkbezorgers en uit de portieken in flatgebouw De grens en in de Spieringshoekflat, Het meisje bekende ook. dat zij zaterdagmiddag op de kermis een portemonnaie had gerold bij een man, die aan een loterijtent stond Zij haalde er -zes gulden, uit en gooide de portemonnaie toen weg. Mej, C. H. v. S. vermist haar fiets, die zij niet op slot bij haar woning in de Burg. van Haaren- laan had neergezet. Van Mej. T. G. W. is de fiets gestolen uit de stal ling in de Admiraal de Buyter- straat. Mej. M. P. v. S. vermist haar fiets, die op de Singel stond. De heer T. M. vermist een regenjas en twee wollen dessen, die hij had achtergelaten op zijn scoo ter, die op de Broers vest gepar keerd stond. Mej. C. H. v. G. gaf gistermiddag op de hoek van de Lange Haven en de Appelmarkt geen voorrang aan een personenauto, bestuurd door de heer H. IJ. Zij werd aangere den en moest met een hoofdwond en een hersenschudding naar de Dr. Noletstichting worden vervoerd. GEBOREN: Mich iel H„ z. v. P. J. Moil en A. H. Tromp; Lucia H., d. v. C. H. Th. van Stijn en M. M. Fie- ring; Atida G. M., d. v. G, C. van Vliet en M. G. Thomassen; Marijke, d. v. A. B. Maagdelijn en M. van 'i Hoen; Marianne, d. v. F. K. Berends en M. Bezemer; Fokke Ch. M., z. v. J. G. C. Schuurmans en M. Koogje. OVERLEDEN: M. H. Wolthuis, oud 64 jaar; P, van Krieken, wed van J. Koppenhagen, oud 78 jaar; J, A. Vermeer, wed. van J. Fiegee, oud 76 jaar. Bellen bij ongeval: G.G, en G.D. Tuialaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummex 64666. Apothekers-nachtdienst: Apotheek fa. Van Westendorp, Singel 83. K-K Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend iedere dag (behalve maandag) van 9.3G tot L6.3Q uur en iedere avond (behalve woens dag en zaterdag) van 19 tot 20.30 uur. 's Zondags gesloten. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lang? Haven, ge opend maandag van 19 tot 20.30 uur, dinsdag van 9J0 tot 16.30 en van 19 tot 20.30 uur, woensdag van 9.30 tot 16 .30 uur, donderdag van 9,30 tot 12.30 uur, vrijdag van 9.30 tot 1680 en van 19 tot 20.30 uur. zaterdag van 9,30 tot 16.30 uur. Zondags gesloten. Steü, Museum. Tentoonstellingen: „Thcresiënstadt", „Kinderdroom" en „Parijs" BIOSCOPEN geen filmvoorstellingen, Monopole, 2 en 8 uur „lm Westen niehts Neues". DIVERSEN Emmaplantsocn, 2 tot 10 uur: Mui» zenstad. Jeugdhaven, Plezier in 't Haven kwartier. Broersvest, Kermis. Passage, 8 uur SG-revue. Plantage, 7.30 uur Judo-toernooi (Advertentie LM.) PIETERS EN J SCHIEDAM Personenwagens v.a. 4,990.- Bedrijfswagens van 250 kg-12 ton Op elke Austin wordt t jaar garantie gegeven, ongeacht het aantal km. Nw. Mathenessersfraat 79 Te!. 010-64880 BONN De Argentijnse regering heeft zich bereid verklaard de vroe gere kamparts van Auschwitz, dr. Josef Mengele, uit'te leveren wan neer zij de hand op hem kan leggen, aldus heeft het Westduitse minis terie van Justitie in antwoord op vragen uit de Bondsdag meegedeeld. Kort voordat op 26 juni een arres tatiebevel tegen hem werd uitge vaardigd verdween Mengele uit ïijn woonplaats Bariioche in Zuid-Argen- tinië. Reeds in juli vorig jaar verzocht de bondsregering om uitlevering van Mengele, die verantwoordelijk was voor de selectie van mensen voor de gaskamers. Advertentie LM.) De meest gerookte filter sigaret in Amerika - Nu ook in Nederland De toneelgroep Arena bracht gis termiddag In het Passage-theater twee mooie voorstellingen van het komische stak „Twee emmertjes wa ter halen". Goed kind ert on eel is al tijd weer een feestelijke gebeurtenis en een feest was het op het toneel, en niet minder in de zaal. Want al zijn de kinderen nogal roezemoezig by zo'n voorstelling, ze leven intens mee, ea genieten er naar hartelust van. In „Twee emmertjes water halen" (een leitmotiv dat de kinderen graag meezongen) is er een voddenman, die min of meer optreedt als regis seur. Hij haalt allerlei rare streken uit, die er tenslotte toe leiden dat zijn vijf medespelers gelukkig wor den! De dochters mogen eindelijk trouwen van hun vader, de luie veld wachter, en de arme schoenmaker en LONDEN Op verzoek van de Britse vereniging van groothandela ren in herenkleding hebben astrolo gen onderzocht of het sterreteken waaronder men is geboren van in vloed is op de wijze waarop de man zich kleedt. Zij kwamen tot de con clusie dat mannen die onder het te ken van de Stier (21-420-5), de Kreeft (21-6—21-7), de Maagd (22-8— 22-9) en de Steenbok (21-2—19-1) zijn geboren zich slecht kleden of weinig zorg aan hun kleding besteden, maar dat zij die in de periode van de Ram (21-3—20-4) en de Leeuw (21-7—21-8) zijn geboren, in het bijzonder de Rammen zich goed kleden. KREFELD. Een 64-jarige inwo ner van Krefeld, Heinrich Kuff. eist 't wereldrecord marcheren op. Dins dag, toen hij door de burgemeester van Stuttgart werd ontvangen, had hij 58.924 km afgelegd en volgens eigen zeggen 46 paar zolen versleten. Kuff wil in totaal 60.000 km afleg gen. 55 55 de rijke zakenman, zijn er maar wat gelukkig mee, Cees Pijpers, Frans Koppers, Jan Korevaar. Henk Vbtel, Alma van Elk en Mary Wagenaar maakten er een kleurige en levendige voorstel ling van. Er was een leuk decor van een dorpsplein, en ook door middel van de costumes wist „Arena" het jeugdige publiek uitstekend te ver maken. (Van onze correspondent) DELFT, Bij laswerkzaamheden aan de in aanbouw zijnde kernreac tor van de technische hogeschool in Delft vond gisteravond om half ze ven een ongeval plaats, waardoor de 37-jarige lasser M. W. de Graaf uit de Prunuslaan het leven verloor. Hij was op een rijdende werktafel op een hoogte van tien meter met zijn werkzaamheden bezig. Toen de tafel plotseling ging rijden viel hij er af en kwam terecht op het construc tie-werk, waarbij hij vermoedelijk een rug wervelfractuur opliep. Hij werd naar het St. Hippolytus zieken huis overgebracht en vandaar door gestuurd naar de St Ursula-kliniek in Wassenaar. Bij aankomst aldaar bleek hij reeds te zijn overleden. Hy was gehuwd en had vier kinde ren. De kinderen van de Vereni- zomerweer. Uitgeleid 'door vele ouders, vrienden en vriendinnen, vertrokken wfj dan met 126 kinde ren. 's Morgens om 9J5 uur was reeds de terwijl om 9.30 uur enkele dames ging „Hef Singelkwartier" ma ken het prima in het vakantie kamp in Soest. Dat kunnen we wel opmaken uit de volgende brief, die wij ontvingen van de kampleiding: Na een Ietwat verlate start uit Schiedam, hetgeen het gevolgwas van dr busondernemer, die een te kleine bus had voorgereden, ver trokken wy omstreeks half drie uit Schiedam. Het was. zoals onze ver eniging meestal elk jaar met het weekuitstapje gewend is, stralend Er is weer kerrhis in Schiedam. Waarschijnlijk voor hef laatst op de Broersoest, omdat daar ter hoogte, van het Koolas het. volgend jaar hard gewerkt wordt aan de vernieuwing van de stad. Zeker is het nog niet of, de kermis voor het laatst op deze plaats staat, maar als dathet gevat is zouden icü. u willen aanraden ont het feestvermaak in het centrum van Schiedam eens,van.een hoger .standpunt" te gaan bezien. Neem dan de achtbaan. Het gaat snel, maar de sensatie die men er bij. ondervindt, blijft langer bij. Er zijn mensen-diena afloop .zeggen: ,J>at nooit van mijn leven meer!", maar wie daar over .mee wil praten; moet het maar eens proberen. In totaal zijn er zo'n veertigtal attracties keusgenoeg, dvs. bagagewagen vertrokken, m 9.30 uur enkele van de keuken zijn afgereisd. Het was een grote teleurstelling voor de kinderen, evenals voor de leiding, dat onze voorzitter Fredrlks, beter bekend als Oom Jan, met zijn echtgenote, Tante Annie, niet van de party konden zyn, wegens werkom standigheden. Het gehele gezelschap arriveerde te' omstreeks kwart over vier in Soest, waar het kamp reeds geheel in orde was gemaakt door Oom Cor en de dames van de keuken, zodat wij direct konden beginnen met het indelen der slaapplaatsen, hetgeen een vlot verloop had. Het is alleen jammer, dat het kamp niet beschikt over alleen bovenbedden, daar alle kinderen er een hekel aan hebben om onder te slapen. Maar er werd voor alles een oplossing gevonden. De opening van het kamp ge schiedde op tijd. Tijdens deze ope ning werden de leidsters en leiders aan de kinderen voorgesteld, terwijl ook onze verenigingsvlag werd ge hesen. Tevens werden twee post duiven gelost van de heer Vermeer uit de Ampèreslraat 36. Het gehele kamp hoopt, dat deze duiven in goe de orde in Schiedam zijn aange komen. Horen wij dit nog van de familie Vermeer? Zaterdagavond een kleine verken ningstocht gemaakt door de bossen en toen naar bed. Het was niet vroeg toen de kinderen op bed gin gen, maar ze hebben ook geen druk ke dag gehad. Voordat ze dan ook allemaal sliepen, vooral de grote kinderen, was het ook al gauw één uur. De gehele avond en nacht heeft het behoorlijk geregend, doch hier van hebben wij niet veel hinder on dervonden, daar toen alle kinderen op bed lagen. Zondagmorgen, onze. eerste kamp dag, begon dan ook al weer vroeg, daar de meeste kinderen reeds om half zeven uit hun bed waren. Hier bij waren natuurlijk diverse uitzon deringen en wel hoofdzakelijk de kinderen, die 's avonds niet wilden slapen of niet konden slapen. Het was deze morgen erg mistig en al gauw klaarde het'op en het is uiteindelijk een stralende dag ge worden. Veel, heel veel zon, waarbij de kinderen al aardig gebruind zijn. Na 's morgens de kerkdiensten te hebben bezocht, hebben de overige kinderen veldspelen, o.a. tafeltennis en badminton, gespeeld, 's Middags hebben wij een mooie wandeling ge maakt naar Paleis Soestdijk. Het eten was deze dag van prima gehalte en er is don ook een be hoorlijke hoeveelheid weggewerkt. Er zijn jongens bij, die *s avonds om zes uur ongeveer anderhalf brood verorberden! De eerste dag is afgesloten met een filmavond, waarbij de overige bezoekers van het kampeercentrum aanwezig waren en een mooie avond hebben gehad. De työ van naar bed gaan was deze avond aanmerkelijk vroeger dan de eerste avond en wel om reden, dat de kinderen deze dag meer vermoeid waren. Alle kinderen en de gehele leiding zijn in prima welstand en zö allen maken het zeer goed.: Wü wensen van hier uit Soeat de ouders en overige leden het aller beste met nog veel mooi weer. CARACAS De Venezolaanse president Romulo Betancourt heeft een terroristische samenzwering de kop laten indrukken, die tot doel had de regering omver te werpen. Vernomen wordt, dat een legerko- lonel in ruste en elf burgers werden aangehouden. Zij zouden tegen over de politie verklaard hebben dat zij hadden voorgesteld een militaire junta te vormen bestaande uit drie voormalige majoors. Alle drie waren uit het leger ontslagen wegens vroe gere samenzweringen. Twee van de burgers werden ge pakt, terwijl zij eigengemaakte bom men vervoerden en opruiende ge schriften. Het bewijs is intussen geleverd dat de Dominicaanse republiek mo reel en financieel steun heeft ver leend aan degenen die indertijd een moordaanslag op Betancourt pleeg den. (Van onze correspondent) BERGEN OP ZOOM. Gister middag heeft de recherche een. twin tigjarige jongeman aangehouden, H. V. uit Rotterdam. Deze probeerde bij een handelaar een auto te „rui len". De handelaar vertrouwde de zaak 'niet en waarschuwde de po litie, die de man mee naar het bu reau nam en hem ondervroeg. Eerst beweerde V, dat het zyn auto was en dat hij in Middelburg in moei lijkheden was geraakt. Later viel hjj door de mand en bekende de auto In Rotterdam op een parkeerplaats te hebben gestolen. Bij navraag in Rotterdam bleek dit inderdaad het geval te zijn geweest. De auto zal aan de eigenaar worden terugge geven. DEN HAAG - In het officieel or- gaan van de Nederlandse vereniging van radio-detailhandelaren van 14 juli staat geschreven, dat het over leg dat tussen het ministerie van Economische Zaken en deze vereni ging is gevoerd abrupt werd afge broken door het ministerie. Ook ver meldt het orgaan dat het beleid van de minister „een politiek-economisch despotisme" is, „dat een aanfluiting is van democratie zowel als een ver guizing van in de grondwet veran kerde burgerrechten". Het Tweede Kamerlid Peschar (P.v.djV), nieuws gierig geworden, vraagt nu minister De Pous of deze kan zeggen waarop dat overleg met de vereniging van rad io-detail handelaren betrekking had en of de minister zijn zo zeer gelaakte beleid kan toelichten. DEN HELDER. Hel Duitse schip „Spitzerdorf' beeft gisteravond gerapporteerd een vliegend voor werp te hebben waargenomen, dat om 7 uur in zee stortte. De positie was ongeveer 4 mijl.be noorden Terschelling. Het schip is de omgeving gaan afzoeken. Andere schepen werd verzocht uit te kijken. Verscheidene schepen hebben aan het onderzoek deelgenomen, maar- zonder resultaat. Aan de Sluisjesdijk is tussen maandagmorgen acht uur en dins dagmorgen acht uur de crème kleurige Vespa-scooter van de 47- jarige vertegenwoordiger F. M. J. de B.p die op de Kleiweg woont, gestolen. Het kenteken is SH 93 —95. De rechtbank te Rotterdam heeft inbraak pleegde in een juweliers- de 38-jarige vertegenwoordiger C.winkel, is veroordeeld tot negen J. van L., die op 28 juli terecht- maanden waarvan drie maanden stond, wegens oplichting conform de voorwaardelijk. -De officier van Justitie had tien maanden, waarvan drie maanden voorwaardelijk, geëist. De rechtbank veroordeelde de barkeeper, tegen wie acht maanden, waarvan vier maanden voorwaardelijk, was ge- eist, conform de eis. De twintigjarige service-bediende Theo R., die de jongens in zijn auto had vervoerd, werd conform de eis gestraft met zeven maanden, waar van vier maanden voorwaardelijk. De 26-jarige grondwerker H. W. P. V. uit Den Haag, die terecht heeft gestaan wegens diefstal van drie brommers en mishandeling, is ge vonnist met een jaar en vier maan- den met aftrek. De eis was: één jaar en acht maanden met aftrek. Johannes W. C. J., *n 45-jarlge glasbewerker uit Breda, die zijn vriend met een mesje had gestoken, is wegens poging tot zware mishan deling conform de eis veroordeeld tot acht maanden met aftrek. De 28-jarige matroos T. G., die in verregaande staat van dronken- eis veroordeeld tot tien maanden met aftrek, waarvan drie maanden voorwaardelijk. De-27-jarige constructieschilder H. J. van S., die na een serie inbra ken vier jaar lang uit handen van de politie is gebleven is conform de, eis veroordeeld tot anderhalf jaar gevangenisstraf met aftrek. Aan de reeds meer dan twintig vonnissen, die de 45-jarige expeditie knecht J. M. P. uit Schiedam op zijn nHam heeft staan, is er gisteren weer één toegevoegd. P. werd ditmaal wegens diefstal conform de eis ver oordeeld tot zes maanden met aftrek. Twee knapen, de achttienjarige elektromonteur Paul K. en de even eens 18 jaar oude kapper Hans P. D. zijn conform de eis veroordeeld tot twee jaar jeugdgevangenisstraf. De jongens pleegden samen met dc zeventienjarige kantoorbediende Walter G. H. K. een serie van onge veer vijftien inbraken. De knapen woonden alle drie in een tehuis voor moeilijk opvoedbare jongens. Walter, tegen wie negen schap had rondgespookt in het huis maanden tuchthuisstraf zonder ai- van een Schiedamse arts en zich trek was geëist, is veroordeeld tot j daarna in diens auto naar een nacht zeven maanden tuchthuisstraf. club liet rijden, is conform de eis Frans L., een twintigjarige ha- gestraft met zeven maanden met af* venarbeider, die met de achttien-trek, waarvan drie-maanden voor- jarige barkeeper Petrus G. C. P. een waardelijk. natuurlijk naar PIEKFIJNE SERVICE Rembrandtlaan hoek Mesdaglaan Schiedam Tel.65734 Permanent wave Permanent! Dames, voor een 'goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter. Lange Kerkstraat 13, Permanent vanaf 8.com. pleet Telefoon 6 63 33. Woningruil Woningruil. Aangeboden Ho- gebanweg. 2e etage, 4 ka merflat met douche, 2^bal kons. Huur ƒ11.85 per week. Gevraagd groter; beneden huis met tuin. Liefst Oost of Centrum. Brieven onder no. S802 bureau van dit Wad. Personeel gevraagd Kapster gevraagd. Dames kapsalon G. Albers, Lange Singelstraat 99, - Schiedam. Aanmelden tussen 17 en 18 uur. Fotografie Rolftims vergeten? Auto maat staat voor u klaai Alle soorten films Foto K. van Vuuren. Hoogstraat 108. Voor pasfoto's naar K. van Vuuren, Hoogstraat 106. Tel. 6 67 20. In één dag gereed.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1