DHS komt voor eerste maal tot volle winst m «EBSSESl St. Ambrosius komt met alle vier orkesten voor de mm Andere teams falen Herfstwandeltocht van S.W.S. O.V. HBSS leidt teleur stellende nederlaag Flanel meisjesblouses A Drie leden gehuldigd Demos speelt gelijk Het sparen te Schiedam SU heetman Koeriersters 75' Tewaterlating bij De Hoop'5 in 2 minuten VOETBAL IN SCHIEDAM Wie heeft iets verloren DHS-Wilhelmus 2-0 SFC-Waddinxv. 2-2 Cromvliet-Martinit Rotterdammers in Harga Autoportier werd geforceerd Burgerlijke Stand Ursus-Quick St. 1-3 ODI-DRZ Bromfietsers reden te snel MET LIEFST 1100 LOPERS Herleving Moderne Jeugdraad Brilmij voor u op de bres ZA TERDA G VOETBAL demonstratie Vlist winnaar van brandweerwedstrijd SCHIEDAM Gemeente Ziekenhuis te Schiedam EEN KOK Koop bij onze adverteerders BK BERVOETS Maandag 10 oktober 1960 Bij de N.V. Scheepsbouw Maat schappij „De Hoop", gelegen aan de Schiekade in Kethel, is zaterdagmid dag met goed gevolg te water gelaten het rootor-tankscheepje „Energie" II, dat daar voor rekening van de N.V. ITO Handelscompagnie te Rotterdam is gebouwd. De doop werd verricht door mevrouw A.M.Th. Zwier Gros se Thie. De „Energie" n is 25,5 meter lang cn 5 meter breed; de holte is 1,8 me ter. Het schip heeft een laadvermo gen van 105 ton met een tankinhoud van 125 m3. Een zes-cylinder Deutz- dieselmotor met een vermogen van 116 pk zorgt voor de voortstuwing en zal tevens de ladingspomp bedienen. (Advertentie LM.) ZEMEN AUTOSPONSEN NATUUESPONSEN reeds vanaf KORTE LIJNBAAN ROTTERDAM WAGENSTRAAT J15 - OEN MAAG ROK1N 1 Jé AMSTERDAM Springlevend is het R.K. Ilarmn- jileorkest St. Ambrosius, dat zater dagavond in gebouw Arcade tijdens een feestprogramma een keur van kwaliteiten ten toon gespreid heeft. Liefst vier korpsen kwamen op de planken. Het seniorenkorps vertolk te op bekwame wijze een viertal werken. Daarna kwam het jongeren- orkest aan hod en tot genoegen van de vele aanwezigen toonde het twin tigtal Jongeren een vooruitgang in vergelijking met vroegere uitvoerin gen, De jongeren vormen nu een homogeen ensemble dat reeds klank- zuiver. zij het nog schools musiceert. De Boerenkapel speelde voor de pauze voor het doek gezellige liedjes en aan het slot van de avond debu teerde de Ambrosius-band met de dansmuziek voor het bal. De toneel groep van „Alberdinck Thijm" gaf een goede Opvoering van „Rare ge vallen", een klucht van George Bat- son. Het „grote" orkest opende de avond met een vlotte mars „Natio naal Embleem" van Bagley. Daarna ■werd sereen, hoewel met een stroeve inzet de Foster Ouverture van Boe- dijn uitgevoerd. De Oklahoma Selec tie'van Hammerstein werd een le vendige verklanking, hoewel de vlot te vertolkingen enkele hïaatjes ver toonden. Het spel groeide naar een climax toen de pittige drumband medewerking verleefde aan „Steeds Vooraan" een mars van S. P. van Leeuwen, Enthousiast musiceerde de gehele groep op sfeervolle wijze. Het jeugdorkest bracht even eens onder leiding van C. K, van Beurden een drietal werken ten gehore. Hierna kon voorzitter Frans de Groot drie jubilarissen op het podi um roepen. Deken A. P. van der Boog heeft de heren P. Rebers sr., F. Rebers jr en J, Hertog de insignes van verdienste opgespeld. De heer Rebers sr. kent hot werk van Am brosius ten volle. Hij heeft heel wat leerlingen opgeleid en bovendien is hij een steunpilaar bij de oud-pa pieracties. De heer De Groot roemde het werk van de heer Hertog, die in 1950 penningmeester werd. „Aan hem hebben we te danken dat St. Ambrosius geworden is wat het nu is." De heren Rebers jr, en Hertog ont vingen het insigne wegens het zil veren lidmaatschap, de heer Re bers sr. is veertig jaar lid van het korps. Deken Van der Boog merkte op dat hö ervan, overtuigd was dat het St. Ambrosius goed zal gaan. Dat heftTt hjj aan de goede uitvoeringen en het medeleven bemerkt. HU was verheugd dat hU op deze sfeervolle avond voor de eerste maal het woord kon voeren. Wijzende op de jeugd feliciteerde hij St. Ambrosius waar bij hij hoopte dal de jongeren de klem zullen leggen voor de succes volle toekomst. De drie jubilarissen van St. Am brosius die zaterdagavond zijn ge huldigd. Rechts de heer P. Rebers sr., die cl veertig jaar bij St. Am brosius blaast en de heren J. Her tog en P. Rebers jr., die hun sit ueren jubileum «ieren. (Advertentie I.M.) droogt de snelle Siemens centrifuge (2800 omwentelingen) 2Vz kg wasgoed, (drooggewicht) Prijs tl. 226.— SIEMENS centrifuges - veilig - stabiel NSE 50 Het is ook in het afgelopen week einde niet voor de wind gegaan bij de Schiedamse voetbalteams. De ge zichten kunnen somber staan want ook ditmaal verloren de meeste standaard teams. In elke afdeling werden slechts enkele puntjes winst voor de Schiedammers veroverd. De grote winst behaalde DHS„ dat voor de eerste maal won waardoor de dreigende laatste plaats {voorlopig?) aan de concurrentie werd gelaten. De overige KNVB-ers kwamen niet (Advertentie l.M,) BEURS Y00R MODE EK HUISHOUDING Woensdagavond 11 uur sluiting AHOY' GEBOUW tlm 12 Oct. Te bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9-12J0 uur en 2-6 uur: Ring met sleutels: 1 p. beige hand schoenen; gele metalen mand; kinder- portcfeuülc: damestasje cn portemonnee bruine portemonnee; witte gymschoen; wit kinderschoentje: herenpantalon; 1 p. schoenen; theezeefje; 4 hangertjes en flesje olie. Tc bevragen bij de vinders: Zwembroek en badhanddoek, de Veld, Potterstraat 60: 2 hoofddoeken. Jan sen. Lijsterbeslaan 28: zelfblnder, T. Schaap. Nleuwsucht Ik; d. grijs col bertjasje, I. Rook. Boerhavelaan 30b: sierspeld, Veltman, IJsseimondestr. 43b: autoped. Ballljns, Mariastraat 39b; 1 pak etalagemateriaal, A. Vellekaop, Schaperlaan 02: paraplu-hoes, Algra, Bin. van HaarenJaan 864; gewicht, Van Cocnen. Rozenburgsestraat 1; 1 p. beige dameshandschoencn; v.d. Zeeuw, Don ker Curtiusstraat 90; zakmesje, Zand wijk, v. Adrtchemweg 23S, Rotterdam; ring met sleutels en zrfkmes. P. Mon ster, Nwe, Maasstraat 15a; rozenkrans in etui, Brussec, Stephcnsonsstraat 18. tot winst, SFC kon tegenstander Waddlnxveen met 2—2 op afstand houden. Het bezoek van Martinit aan Cromvliet werd een grote teleurstel ling. Het zwakke spel van de Schie dammers kwam de roodwitten op een 60 nederlaag te staan. UrsuB liet met 1—3 de eer aan Quick Steps. Zo fel startte DUS dat Wilhelmus in de aanvang volkomen werd over speeld. De doelman van de ploeg uit Voorburg werd echter slechts een maal gepasseerd. De schoten van Roozen en Van Bockom werden ge stopt, Een harde schuiver van De Jager trof in de zevende minuut doel, Wilhelmus kon. zich herstellen en daardoor kon DHS eerst in de twee de hleft het offensief hernemen. De voorhoede liep evenwel klem in de Voorburgse verdediging en eerst toen rechtshalf Gudde naar voren trok kreeg de aanvalslinïe weer stoot kracht. Op rechts schoot Gudde hard in (2—0) Na vinnige en sportieve strijd kwamen de teams tot een punten- deling, SFC kreeg de voorsprong doordat de doelman van Waddinx- veen slecht uittrapte. Offerman zet te voor aan Schell, die Inschoot. In de tiende minuut van de tweede helft plaatste linksbuiten Scheurwater een afstandsschot in het doel en twee mi nuten later werd een matig schot van middenvoor IJvel door de Schie damse doelman verkeerd beoordeeld. De thuisclub toonde zich de sterk ste. Hoewel Waddinxveen voor de winst streed kon SFC de verdiende gelijkmaker scoren toen Offerman voorzette en Schelt fraai inkopte. Ön. danks een heftig slotoffensief kreeg SFC niet de volle winst. De partijen bleken op het zware veld voor rust aan elkaar gewaagd. De Baptisten-gemeente in Schiedam is nu een nieuw orgel njker. Zondag tijdens de dienst van 10 uur heejt ds. R. Reiling dit elektronische Thomas- orgel oj/icieel in gebruik genomen en even later waren het de kinderen van de zondagsschool die uol betoondering naar het nieuwe orgel keken, dat toen bespeeld werd door mej. B, Hollander, de organi&te van de ge- gemeente. Een delegatie van Rotterdamse sportfunctionarissen onder leiding van wethouder Langerak met o.a. hoofdambtenaren Burik en Koos van Driel, hebben zaterdagmiddag een bezoek gebracht aan Schiedam. Zij waren de gasten van de Schie damse wethouder van Sportzaken, mr. P. van Bochove, die hen geas sisteerd door enkele Schiedamse ambtenaren de ontwikkeling van de Schiedamse sportcomplexen heeft la ten zien. De Rotterdamse deskundi gen waren zeer verwonderd over de uitzonderlijk gunstige ontwikkeling op dit gebied in Schiedam. Zij kwamen enigszins jaloers tot de conclusie, dat het heel moeilijk zal zijn in een dichtbebouwde stad als Rotterdam een sportcomplex als „Harga", dat in Schiedam zo mooi aansluit aan de groengordel, te Cree- xen. De heer P. J. S. uit Dordrecht merkte zaterdag tot zijn schrik, dat het portierslot van zijn bestelwagen, die hij aan de Korte Haven had neergezet, was geforceerd. Er wordt niets vermist uit de auto, maar het is mogelijh- dat er met de auto is gereden. Dat was namelijk niet te controleren. Geboren: Annemarieke Ch., d, v. J. Maas en J. G, Harinck; Cornelia W„ d.v. G, J. Ouwerling en J.C. Feelders. Overleden; Th. A. van Deventer, 70 jaar, echtg. van J. J. van "Waart Twee minuten voor rust glipte de linksbinnen van Cromvliet langs spil Schrumpf en het was 1—0. Het slech te samenspel van Martinit en het falen van. de Schiedamse aanval be zorgde Martinit na rust de débacle. Het eenvoudige spel van Cromvliet had daardoor in de 5e minuut (pe nalty), 15e en 23e minuut succes. In de 34e minuut werkte Den Uyl de bal in eigen doel en vijf minuten voor tijd verhoogde de linksbinnen van Martinit de score tot 6—0, Rechtsachter Joop van der Pol ver schafte Quick Steps de voorsprong toen hij op ongelukkige wijze tegen halfspelcr Suttorp aanschoot waar door de bal in doel belandde. Bijna werd het 11 maar het Schiedamse doelpunt werd wegens buitenspel af gekeurd. In de dertigste minuut scho. ten de bezoekers raak. Na rust trok Urus in de aanvat maar de voorhoe de slaagde er niet in de kansen te benutten. In vermeende buitenspel positie kwam Quick Steps aan het derde doelpunt. Vertwijfeld streed IJrsus voor het tegenpunt. Het was Weeda die de achterstand verklein de, verder kwam "Ursus niet ondanks de verbeten aanvallen. Reeds in de eerste drie minuten kwam DKZ dichtbij de voorsprong, maar twee hoekschoppen leverden geen winst op. Een tijd lang bleken beide teams aan elkaar gewaagd, maar toen de linksbuiten van ODI op het Schiedamse doel schoot in de twintigste minuut, liet Henk Zonne veld de bal vallen waardoor de Rot terdamse middenvoor kon inschieten. Vier minuten voor rust passeerde Joop Altorf de spil van ODI op weg de gelijkmaker te scoren, maar hij werd ten val gebracht. Ouwens schoot de strafschop in. Na rust werd er zeer matig gespeeld. Bij een aan val van ODI 111 de twintigste minuut onderschepte Ouwens de aanval, maar zijn terugspeelbal kon niet door de vallende Zonneveld worden ge pakt. Apotheken-nachtdienst: Apotheek A. Gouka, Hoogstraat 29. Bellen b(j ongeval: G.G. en G.D., Tumlaan 80, telefoon 6 5*2 PO Politie-alarmnummer 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 19~*;!030 uur, dinsdag 9-10—16.30 en 19—20.30 uur, woensdag 9.301830 uur, donderdag 9.2012 30 uur vrij dag 9.30—16.30 en 19-20.30 uur. zaterdag 9,30—16.30 uur. *s Zon dags gesloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19—21 uur, uur, woensdag 1417 en 19—21 uur, donderdag 1012 uur, vrij dag 1417 en 19—21 uur. zater dag 10—12 en 14—17 uur Stedelijk Museum. Tentoonstellingen dinsdag 10—12. 14—17 er. 19—21 „Kinderdroom" en „Parijs" cn Groninger grafiek. Werken van Krsto Hegedusic. BIOSCOPEN Passage, 14 en 20.15 uur: „De Zaak MP.". Monopole, 2 uur „Aan de Rivièra" 7 en 9.15 uur: „Vijf poorten naar de hel". DIVERSEN Musis Sacrum, 3 uur; 'Alg. Bond Ouden v. Dagen. Cabaret Irene, g uur: C.M.8. Huldigings avond. Volksgebouw, 8 uur: Ned. Bond v. Vogelliefhebbers. Contact Irene, 8 uur; Aqua Fauna. Lezing. Sursum Corda, 8 uur; Wijk rv K.H.G. Ontmoeting. Oud. Katb. Kerk, 8 uur: Orgelcon eert. Dit weekend heeft de Schiedam se verkeerspolitie een controle ge houden op de racende bromfietsrij- ders. De oogst was, helaas, niet slecht: zaterdag werden zeven en zondag zelfs twaalf bromfietsers bekeurd, omdat zij de maximum snelheid van dertig kilometer royaal overschreden. Alle negentien bekeurden reden boven de veertig kilometer per uur. Natuurlijk was dat op de „racebaan" van Schie dam, de Burgemeester Knappert- laan en verder op de Rotterdamse- dijk. (Advertentie LM. 150.000 gulden Wij hebben geen klanten met centrale verwarming In de slaapkamer, maar evengoed wil len zij er in de koude nachten lekker bij liggen. Voor niemand meer een pro bleem, want morgen begint de verkoop van de allerbeste Twentse keperflanel normale prijs 1.25, voor nog géén negentig cent per meter. Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze Twentse keperflanel In di verse nieuwe kleuren, een sterke keperflanel voor dames-, heren- en kin der pyjama's, als een zeer bijzondere aanbieding in deze 50.000 gulden actie. Liefst achthonderd wandelaars legom nam deel. Voor het invallen hebben zaterdagmiddag deelgeno men aan de najaarawandeltocht van de S.W.S. en O.V. Het weer toonde zich zaterdag van de gunstigste kant, zondag hingen dreigende re genwolken boven de stad, maar ook toen hebben nog driehonderd wan delliefhebbers aan de tocht deelge nomen. Slechis twee kinderen heb ben (zaterdag) de tocht niet kun nen. volbrengen. Het Rode Kruis heeft zich over de twee zieke kin deren, waarvan er een met een blindedarmontsteking naar het Zui derziekenhuis moest worden ge bracht, ontfermd. Meer dan zestig groepen en. tal van individuelen wandelden, vanaf het startlokaal Het Blauwe Huis in de Lange Nieuwstraat voor de af standen 10, 15 en 25 kilometer over de Westvest, Nieuwe Damlaan naar Kethel, om door het recreatiegebied naar Overschie te gaan. Via Blij- dorp werd weer naar Schiedam gelopen. Omstreeks zes uur was bet me rendeel van de deelnemers weer in de twee lokalen in het Blauwe Huis. Daar speelde een orkestje ge vormd door leden van de organi- serende vereniging. Vol lof was men over de medewerking van de drumband van „Ruim Baan" uit Rotterdam en van het enige mili taire korps de Pontonniers, die uit het verre Keizersveer kwamen. Zondag zijn elf groepen gestart Hierbij was een groep van 21 wan delaars uit Deventer en vier lopers uit Olst Ook een groep uit Hil- der duisternis konden de 74 func tionarissen, die de administratie, de verzorging, de controle, e,d., hebben verzorgd, met voldoening het tijde lijke wandelcentrum ontruimen. Do prijswinnaars zijn: Zaterdag; 10 km: 1. Zuidwijk Vooruit, Rotterdam 422 punten; 2. Zuidwijk Vooruit, Rotterdam 418 punten; 3. DSO, Overschie 416 pun ten; 4. JVT, Rotterdam 413 pun ten; 5. De Boei, Rotterdam 412 pun ten. 15 km; 1. DSO, Overschie 425 punten: 2. Chr. Techn. School Schie dam 421 punten, 25 km: 1. Moedig Voorwaarts, Krimpen a. d. IJssel 429 punten; 2, DSW, Rotterdam 426 punten. Zondag: 10 km: 1. WVO, Over schie 417 punten; 15 km: 1. Vrije Jeugd, Rotterdam 413 punten; 25 km: 1. WVD, Deventer 629 punten; 2. DSV, Leiden 625 punten. Vanavond komen de socialistische jongeren-organisaties te Schiedam, te weten ARMA, Jonge Strijd (van het NW), het NTVON, Ruimte en de in oprichting zijnde F.J.G. (de jongerengroep van de PvdA) in „Ons Gebouw" aan de Stadhouders- laan bijeen, om de Moderne Jeugd raad Schiedam weer nieuw leven in te blazen. Deze M.JR. bestaat al sinds 1949, maar was de laatste tijd weinig actief. f Advertentie 1.MJ Brilmij staat inderdaad voor u op de bres, omdat een bril van Brilmij geen al te grote bres slaat in uw beurs. is er om u te dienen. KRUISKADE 73, (BIJ DE LIJNBAAN) ROTTERDAM. TELEFOON 135954 Wederom hebben de clubs in het zaterdagvoetbal nederlagen moeten incasseren. Slechts tweedeklasser GSS verbiyft weer door overwin ningen bU de bovensten, maar ook GSS kwam ditmaal dichtbij de ne derlaag. Zoals te verwachten was bleken de stugge teams Vlaardingen en Heinenoord op eigen terrein te sterk voor de eersteklassers GTB en PPSC. Teleurstellend is de 13 nederlaag van HBSS tegen Nieuw Lekkerl and. HBSS-Nw. Lekkerlaud 1-3 De snelle aanvallen van Nieuw Lekkerland konden in de beginfase door doelman Aal dijk onschadelijk worden gemaakt. In de zestiende minuut werd uit een scrimmage na een vrije trap ingeschoten door linksbuiten Kouwenhoven. HBSS kon het evenwicht daarna nog bewaren. Linksbuiten les Hoogendam zorgde ervoor dat de stand 11 werd in de 22c minuut. Bijna kwam HBSS aan de voorsprong toen Vermeulen in de 37e minuut op fraaide wijze inkopte, maar de doelman van Nieuw Lek kerland stompte de bal corner. Toen Aald'jk buiten het strafschopgebied hands maakte herstelde hij zich keu- Afdelings-voetbal Aan de overwinningenreeks van Demos is vrij onverwacht een einde gekomen doordat de oude rivaal van de roodzwarten, het Berketse TOGB met een verjongde ploeg zich de gelijkwaardige toonde van koploper Demos, Wel meende Demos reeds voor rust dat de winst in zicht kwam toen middenvnor C, Tetteroo tweemaal hard inknalde, maar ditmaal stopte de middenvoor van de tegenpartij de gevaarlijke inzetten. De strijd hleef daardoor in evenwicht. Beide teams kwamen tot goede aanvallen. Toen de bal in de twintigste minuut van de tweede helft vanuit het mid denveld naar het Schiedamse doel werd geschoten beoordeelde de doel man het „rollertje" verkeerd met als gevolg dat het ogenschijnlijk on schuldige schot de beslissing bracht. Demos slaagde er niet in de 0—1 achterstand weg te werken. In de periode 1 januari 1966—1 oktober I960 werd bjj de Spaarbank anno 1820 11.603.123,46 ingelegd en ƒ8.801.650,96 terugbetaald, resulte rende in een inlegoverscbot van ruim 2,8 miljoen. In 1959 was het inleg overschot in dezelfde periode ruim S 2,4 miljoen, In afwijking van andere jaren, waarbij het steeds de maand januari is die de kroon spant, werd in de af gelopen 9 maanden in de maand mei verreweg het meeste gespaard. De maand september vertoonde het ge ringste spaaroverschot. Het aantal spaarders was op 30 september 1960 gestegen tot 48237. Meer dan 60 van de inwoners van Schiedam heeft thans een boekje van deze spaarbank. Het inleggerstegoed en de reserves waren per 30 september 1960 voor 20.737.463,03 belegd in effecten, voor 4.758.749,06 in hypotheken en voor ƒ7.525.059,in onderhandse lenin gen, Esperanto-agendo Merkredon, la 12an de oktobro. Klubvespero. Komuna legado de Sen- naciulo ce kdo Menningh, Gr. Markt 7. Venu raultnombre, estas sufice da sidlokoj. rig door de vrije trap te stoppen. Vlak na rust overrompelde NieuW Lekkerland het Schiedamse team. Het werd daardoor 1—2 uit een kopbal van de rechtsbuiten die de bal langs de reeds geslagen Aaldijk joeg. Tot de 43e minuut kon HBSS het onheil afweren hoewel de be zoekers nog kansen kregen. Het was tenslotte rechtsbinnen Paardenkoper die zjjn club de verdiende 1—3 zege bezorgde. Vlaardingen-GTB 3-0 In een spannende wedstrijd heeft de thuisclub verdiend met 30 ge wonnen. Vlaardingen was in de eer ste heift het meest in de aanval. De Schiedamse achterhoede hield de tegenstanders echter tot een half uur voor het einde in bedwang. Toen troffen de Vlaardingers doel en even later werd het in vermeende buiten spelpositie 20. Hierna kreeg de ar biter enig ongenoegen met de Vlaar- dingse rechtsbinnen en rechtsbuiten. Toen GTB in de aanval ging kon Vlaardingen bij een uitval de stand op 3—0 brengen. GTB kwam daarna nog dicht bij het tegenpunt. Heineiioord-PPSC 5-0 Op een. slecht veld heeft PPSC een slechte wedstrijd gespeeld. De Schiedammers konden sporadisch in de aanval gaan. Na tien minuten had Heinenoord met de lange trappen succes. Daarna kon de thuisclub de stand nog voor rust tot 30 opvoe ren, Hoewel PPSC met een offen sief startte was het toch Heinen oord dat het initiatief hernam. Het werd tenslotte 5—0 tegen het kans loze PPSC. Red Stars-GSS 0-1 De Gustomannen zijn zeer ver heugd over de zege want The Red Stars heeft het doel van GSS lang belaagd. Bü de aanvang was het Red Stars dat het offensief nam, maar bij een uitval van GSS in de dertigste minuut kon Putters Smits lanceren die listig met een boogbal kon inschieten. Hierdoor gestimu leerd bleef GSS in de aanval, maar Putters slaagde er niet in de kan sen te gebruiken. Steeds heviger werd de druk van The Red Stars. Spil Schop en doelman Den Ouden konden de vijand tot staan brengen, maar vlak tegen het einde moest rechtsachter Zandbergen in het doel gebied redding brengen en Den Ouden kon maar nauwelijks een bal over de lat stompen. (Advertentie LM.) Dinsdag 11 okt, van 1 tot 5 uur diamantslijper) Lijnbaan 92 (Van onze correspondent) LEKKERKERK. - Dertien vrij willige bluseenheden uit de Krimpe- nerwaard hebben zaterdagmiddag deelgenomen aan brandweerwedstrij den in Lekkerkerk. De deelnemers werden vooraf toegesproken door de burgemeester van Lekkerkerk, de heer M. J. Muller. De uitslag van de oefening was: 1. Vlist, 2. Stolwijk, 3, Schoonhoven, 4, Krimpen aan de Lek, 5. Krimpen, aan de IJsseL De prijzen voor de beste bevel voerder en voor de snelste opruiming gingen eveneens naar Vlist, Schoon hoven had de beste pompbediener. De wedstrijden werden bijgewoond door verscheidene burgemeesters en wet houders. vraagt: Het loon wordt vastgesteld naar leeftijd en bedraagt b.v. voor 21 jaar 64.01, oplopend tot max. ƒ85.92, verhoogd met 5% voor onregelmatige diensten en huurcompen- satie. Schriftelijke sollicitaties met vermelding van oplei ding en diploma's te richten aan de geneesheer-di recteur. Permanent wave Permanent. Dames voor een goede permanent en prettige bediening; kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13 Permanent vanaf 8.— com pleet. Telefoon 6 68 33. ioiatrn wiiNom nirzan mmnCr 4a „nm W JU C leuke ruiten - over de rok te dragen - 6-14- jaar (eef.L 6 J. UJ.st. p. m.>

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1