VOETBAL: te veel clubs zitten op laatste plaatsen frj Contante betaling is Jaarvergadering van de N.G.G.O.V. Schaakver. Schiedam zoekt meer leden Rook die lekkere halfzware shag uit de bekende handige doos 'ó/nssen LEATHERETTE JASJES SCHIEDAM SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Koeriersters in; wol, of tinneroy: DE HOOVER SPQELGENTR1FUGE |V VOOR DE KANTONRECHTER UITVERKOOP RESTANTEN POLIO-BLINDEN-LOTEN morgen om 13.00 uur bij: van HOOFDPRIJZEN? Verbetering is niet makkelijk Kustvaarder gestrand radio-uitzending Schouwburgagenda Burgerlijke Stand GEBOREN: Cathiirina J. dv J. van Vliet en C. C. J. E. van der Vlugt; Eric, zv H.C. Th.. Sinke en J. H. Raadsen. Wasgoed raakte in brand Gistermorgen is er brand geweest in de woning van mevrouw C. M. van W. - van W. aan de Lange Nieuwst raat 57. De brand ontstond w het wasgoed, dat, bij de haard was gehangen,.Eén voorbijgangster, die onbekend isgebleven, waarschuwde «ievrouw Van W. en nadat de twee Kinderen,van 3 jaar en 8 maanden, die in een box voor de haard zaten, v/axen weggehaald, kon het vuur «et eigen middelen worden geblust. JJaarbij liep mevrouw Van W. nog brandwonden aan de hand óp. De brandweer is niet gewaar schuwd voor de brand. Tien stuk- Ken wasgoed zijn verloren gegaan, «rwjji de zwarte marmeren haard- Plaat is gesprongen. Verzekering dekt de schade. Zaterdagvoetbal In Zwijndrecht krijgt HBSS za- terdagmiddag de kans weer wat op adem te komen. Met een overwin» ning op het zwakke WGZ plaatsen de oranjehemden zich weer. vlak bij dekopgroep. Op de Boshoek kan PPSC tegenstander ZWSHdoor een zege passeren. Hekkesluiter GTB kan Op Spieringshoek niet 1 meer dan een punten deling: tegen ZBVH bevechten. GSS, zal de uit wedstrijd tegen GGK wel in winst omzetten. De overigen: HBSS 2—Ömas 2; Zwart Wit '28 3—PPSC 2; GSS 2— Zwaluwen 6; Rhoon 3—PPSC 4- HBSS 4—Insulinde 2; HBSS 5—Ex celsior M 5; DVO '32 4—PPSC 5; Hermes-DVS alSparta al. Er kunnen geplaatst worden: CONSTRUCTIEWERKER PLAATWERKER en LEERLINGEN Goed werk. goed loon. Constructiewerkplaats J. v. d. Maat en Zn... Surinamestraat 17, Delft, na 6 uur Prins Mauritsstraat 40, Delft. U kijkt U vergelijkt U koopt bij LANGE HAVEN 95 Schiedam, tel. 6 8611 Te huur gevraagd Net jong persoon zoekt ka mer, omgeving Vlaardinger- dijk, met of zonder pension. Br. nr. S-817 bur..v. d. blad. Fotografie Voor „twintigers" dit "schattige ;deux-j»6ces; tinneroy óf wol met p plyest^Xij in een. Prince de Gallés^riiit^ - Maten. 34 tot 42 rA 39,75 Voor japonnen, rokken, blouses, vesten en peig noiresin diverse stoffen en prijzen Rolf Jims vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren. Hoogstraat 106. (Advertentie LM.) Permanent wave Op de FEMINA gedemonstreerd. Permanent! Dames, voor een. goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf 8.— com pleet. Telefoon 6 68 33. Diversen •Nu al te koop bij Vermager zonder dieet met Gracial, 50 dragées 1,98, Bij apotheek en drogist. Lange Kerkstraat 19 Telefoon 6 6135 won pe.Co. iet, w. I Cepal, L J Fron. I ■t..door E 1 rhino, f ie tn«- j Tonpe-1 ver- I men U I olijke I f^ehng. fijk ht «war trtel. tf f ihoejte grotere i 1 niet j ;,doei5 •Wen 1 - v°or< l kudde nwr. j ■ntoor. f einde doek (Menen j L-ottrop pjecte. .bel Ijapen- pen[(jj{ ip zul- lamen- |de te- be- ■e uer- i»t on tsta an dere prom- T'lcbo- Lelijk IÊ-: Tcl/de Jdat ik peen Sitiaar IS&rtw, Jtë: za'n m fastel. iHtB' »éat ia i zelft jtJuid ■and I onder ■er wat |l«0Or- iot-df Itlabo- wintiQ k,nooit Donderdag 13 oktober 1960 •ver- En dat rolke ien ge- I kw es je. Kct iVeste- inneer ih fitter? ■e .dat I bent, f d It," zel fee op- mijn j mijn ken Ik Een bezoek aan Je rechter Is voor ■:fe'dcji meesten van ons het contact ft mei de magische machten In de maatschappij. De eerbied voor het recht krijgt immer.het gewenste ka- jakter door deonbekendheid met ftiSé jprocedure. Voor de zestigjarige l; Maassluisenaar J. van der B. bc- V.stond geen mystiek, hy kende de grwet. Dat had hy dan ook op 22 augustus 's avonds om half twaalf stegen de politieman gezegd in de i Laan 40-45 in Maassluis. De heer Ï'JJ. reed daar met een brommer zon- |dCT Jicht. „U kunt gelijk betalen. yU' gulden," had de verbalisant ge- i-Mgd, maar de hei- B. voelde niets voor zulk een regeling. pfJUc kijk wel uit, ik gooi het. voor -Vhèt gerecht, dat kost me veel min- l'der," had hij gezegd en daarom stond hij: woensdag in de hal van het kantongerecht te Schiedam. Twee liirtaal .werd zijn,,- naam afgeroepen piên tweemaal wilde "hij de zittings- 'zaalin, maar het bleken vergis singen, anderen en dat waren de kinderen voor besloten zaken droegen een naam. gelijk aan de zij ne. Toen bij eindelijk aan de beurl was werd zijn confrontatie met het recht een teleurstelling want de of ficier van justitie las lachend zijn verklaringen op, die hij aan de agent had gedaan. „Dat is een klacht die zoveel voorkomt," zei hij, „men weigert de directe betaling die hoger is. Men vergeet dat de re geling voor het directe betalen een uniforme regeling is. Daarom zijn de boetes hoger." Dat bleek ook, het werd conform de eis zeveneenhalve guide of drie dagen hechtenis. „Daar ben je dan weer," zei de kantonrechter mr. P. B. Cos. toen de 54-jarige Vlaardinger P. J. S. voor hemverscheen. Deze erken de het Hij had niet veel te zeggen, want hij was met veel vrees naar het gebouw aan de Lange Ha ven 1 gekomen. Vriendelijk vertelde hij nog dat hij ook op woensdag 10 augustus voor de balie bad ge staan, met mejuffrouw Harder van het consultatiebureau uit Rotter dam. Zij hield nog steeds toèzicbt op hem. Dat was wel nodig want R- had een hecht verbond gesloten met de sterke drank, zo hecht dat de rechter, hem tenslotte onder toe zicht van. dat bureau had gesteld. Van 1959 tot 1951 zou hij eigenlijk niet dronken mogen zijn, maar de reeksen bekeuringen volgden elkaar Op. „Het drinken wordt minder," had den de deskundigen gezegd en de kantonrechter trachtt met de offi cier uit te rekenen hoeveel maal de heer R. het voorschrift had over treden in de laatste weken. Het werd een lastig telsommetje, want R. drinkt dn Rotterdam, Schiedam en Vlaardingen, „Vier veroordelin gen cn nog twee bekeuringen," zei hij daarom welwillend. „Ik zal het rapport van het bureau eens vra gen,"zeide officier peinzend. „Een week hechtenis voorwaardelijk en twee jaar ondertoezicht van het bureau," zei mr. Cos, „en denk er nou cm: niet meer drinken, hoor." Hij was van mening dat een po litieman hem niet onheus mag be handelen en dat kwam hij woens dag dan ook voor het kantongerecht vertellen. De Vlaardinger B. L. F. van B, had op 18 mei zijn rijbewijs niet gegeven aan een Schiedamse poütie-agent in de Van Devenler- straat, ..Ik heb het ter inzage ge toond, maar geven doe ik het niet aan zo'n heer, hij heeft me laag neergezet, hij maakte me uit voor leugenaar, hij werd handtastelijk, hij sprong op mijn lichaam, Ik moest me kalm houden anders..." „Ja, klachten over de politie dient u met de commissaris te bespreken, u had het rijbewijs moeten overhandigen, veertig gulden boete of zestien da gen hechtenis." „Welnou, nog mooi er. ik maakte geen ruzie, die agent zocht ruzie, voortaan word ik mijn eigen rechter..." „Niks eigen ech ter, dat is heel dom, vijfentwintig gulden boete of tien dagen hechte nis," zei mr. Cos. Apothekers-nachtdienst: Apotheek A. Gouka, Hoogstraat 29. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D„ Tulniaan 80, telefoon 692i>0. Politie-alarmnummer 6 46 66. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 19—20.30 uur, dinsdag 9.30—15.30 en 19—20.30 uur, woensdag '9.3036.30 uur, donderdag 9.30—12.30 uur vr\j- dag 9.30—16J0 en 19—20.30 uur, zaterdag 9.30—16.30 uur. VZon dags gesloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 1921 uur, uur, woensdag D417 en 19—21 uur, donderdag 1012 uur, vrij dag 1417 en 19—21 uur, zater dag 1012 en 1417 uur. Stedelijk Museum. Tentoonstellingen dinsdag 10—12, 14—17 en 19—21 „Kinderdroom" en ,JParys" eu Groninger grafiek. Werken van KrstoHegedusic. BIOSCOPEN Passage, alleen 2 uur: ,,De zaak Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: „Carmen Jones". DIVERSEN Passage-theater, 8 uur: Toonkunst. Concert RPh.O. Irene, 8 uur; Meisjeskring. Film. Maisnn Westhuis, .8 uur: WN/Expo- gé. Reünie. (Advertentie I.MJ Loterjj g.g.k, d. Min, v. Just, d.d. 13-5- CO No. L.O. 600/033/487. Loten i ROTTERDAMS .M- NIEUWSBLAD Schiedamse vest 1 Rotterdam' 3.— per stuk in 5 kleuren 225.000.— aan pry zen 5 woonhuizen, inol. KELLER-keukens 5 DAF-aulo's tP.V.-ontvangera enzovoort. 1D tijdens een speciale 298 mtr. tussen 20.21 en 20.SO uur •p-p isnf Bffli 'p *jp3-3 fu.p"! '00 043 "!»1 'Lurpj.jjo;, |3SajsspitBj Drie stadgenoten onderscheiden Drie stadgenoten zijn gisteren on derscheiden met de Eremedaille brons verbonden aan de Orde van Oranje Nassau. Het zijn de heren C.J. Mijs, wonende Boerhaaveiaan 95a. die veertig jaar in dienst is van het Museum Boymans - Van Beu- ningen en C. W. van den Berg, Prins Frederik Hendrikstraat 25 en A,.l. Duimel. Lekstraat 25a, die beiden het veertig jarig jubileum vieren bij de N.V. Handelmij. v/h Overbeeke en Co. te ^Rotterdam. Dc medailles zijn op 12 oktober in Rotterdam aan de betrokkenen uit gereikt. /Advertentie I.JW.J Eerste Toonkunst concert Wij vestigen nogmaals de aandacht op het eerste concert dat voor Toon kunst Schiedam vanavond in het Passage-theater wordt gegeven door het Rotterdams Philbarmonisch Or- CAPTAIN GRANT is ook verkrijgbaar in Virginia, american en zware shag kest o.Lv. Eduard Flipse met als so liste Edith Gabry, sopraan. Zij zal zingen in de vierde sympho- nie in G <„Das himmlïsche Leben") van Gustav Mahler. Verder staan op het programma: Leon Orthel: Musica Inizale en Sinfonia breve nr, 5 opus 43 en van W. A. Mozart het Motet „Exultate, jubilate" K.V. 165. De grote zaal van Christelijk So ciale Belangen herbergde woensdag van 'a morgens tien uur tot 's avonds laat vele leden van deNationale Christen Geheel Onthouders Vereni ging/ district Zuid-Holland. Overdag is de 122e jaarvergadering van het district gehouden en 's avonds werd bet zeventigjarig bestaan van de af deling Schiedam gevierd. Om tien uur opende de evangelist A. de Weger de bijeenkomst en heeft een overzicht van de ontwikkeling van de drankbestrijding in de laat ste jaren gegeven. HJj kwam tot do conclusie dat er veel ten goede ver anderd, maar dat uiterste strijdvaar digheid geboden is. De aftredende bestuurleden mevr. E. H. Osterbroek en de heren M. W. W. Dom en A. Kroon werden herkozen. Tevens werd in de vacatures M. A. de Bruin en dr. M. van der Voet gekozen mevr. J, J. Bennis uit Rotterdam en de heer J. de Snoo uit Maassluis. Afgevaardigden van Den Haag. Gouda, Schiedam, en Vlaardingen hebben daarna uiteenzettingen gege ven over hun werk in het afgelopen jaar. Na de koffietafel hebben 46 deelnemers in een touringcar een rondrit door oud- en nieuw-Schiedam gemaakt. Om drie uur werd de ver gadering hervat. De heer Th. J, Kus- ters uit Arnhem heeft daarna met de vertoning van kleurendiapositieven laten, zien hoe het Blauwe Kruis in Zwitserland werkt. Besloten werd dat dc voorjaarsvergadering-1963 in Gouda zal worden gehouden. Tijdens de feestavond heeft de heer A. de Weger gewezen op de be langrijke taak van de NCGGV, Hij verzocht de 200 belangstellenden me de te werken aan de bestrijding van het gebruik van de sterke drank om. dat de alcohol velen tot slachtoffers maakt. De toneelclub van de afdeling Gouda heeft daarna twee toneel stukjes i,Hetty" en „Dat gaat alle perken te buiten" opgevoerd, die met waardering werden ontvangen. Instuifter kennismaking Grote evenementen zijn dan mogelijk Hoewelde competitie nog jong is, mag -toch reeds van grote te leurstelling over de verrichtingen van de Schiedamse clubs worden gesproken. De teams, die op papier toch niet zwak zjjn, komen op het veld niet op schot. Ongetwijfeld zullen enkele teams in de komende weken hun posities verbeteren, maar hoewel er duels tegen „zwak ke" broeders om de onderste plaat sen op hel programma staan, gelo ven wjj niet dat het merendeel tot de volle winst zal komen. Het sombere geluid geldt niet A ttvertentie l M voor Excelsior *20 dat bij Papen- drecht tot een puntendeling kan komen. DHS krijgt de kans de af stand Hot de staart te vergroten, door in Naaldwijk de club van die naam, die nog puntloos is, te slaan, Ursus gaat op bezoek bij Te Wer- we. De roodwitten staan met één enkel punt op de laatste plaats, maar Te Werve met twee punten op de voorlaatste plaats, heeft, het al niet- beter gedaan., Hiér ligt de kans om naar wat veiliger gebied te klimmen. Martinit zal in het Volkspark 'wel de eer aan-het on geslagen BEC moeten laten. De Delftenaren behoren sinds jaren tot de sterken en willen naar de derde klas terug. Ook voor SFC en SV- DP.W ziet het er in 4 F niet gun stig uit. Dirksland is op eigen ter rein niet te kloppen, zodat SFC een moeilijke verre reis gaat ma ken.'Het Rotterdamse Tediro is al twee seizoenen in de running, zo dat SVDPW in Rotterdam wel op de laatste plaats blijft staam. Als Schiedam het oude vertrouwen kan hervinden, wisselt het stuivertje met4 thuisclub Stolwijk, dat met één punt meer in de middenmoot verblijft. DRZ, met twee punten ook al ver in de achterhoede,' staat te laag geklasseerd. Zondag kunner» de roodwitten 2ich in Kethel na een zege op Woerden naast de bezoe kers plaatsen, die evenals Stolwijk vier punten hebben, De reserves: DHS 2—Spartaan '20 3; DFC 4DHS; Excelsior '20 3— Coal 3. AM. Rotterdam Demos, dat zondag voor het eerst verloor, gaat naar de krachtspres taties van de concurrenten kijken. Als Wilton F ijen oord zondag thuis niet wint van SSAVR, voorzien wij dat de scheepsbouwers-naar de der de Idas verhuizen.; Het eerste ge volg zal zijn dat WF en SSAVR de sluitpost gaan vormen. Het on geslagen Schiedamse Boys (zeld zaam lichtpunt in de voetbalmisè- re) behoeft geen moeite te bebbcn met Animo H- in sportpark „Har- Lagere elftallen: SVV 5Excelsior R 5; Xerxes 4 —Hermes-DVS 5; SW 6—RFC 5; Steeds Volharden 2—Martinit 2: PFC 2—SFC 2; SVDpw 2—Sparta 10; Martinit 3—Belvédère 2: Fortu- na 4Hermes-DVS B; VDL 2— SVV 7; Excelsior R 9—Excelsior *20 4; Rockanje 2Ursus'2; DHS 4— Spartaan '20 5; Schiédam 3FSV Pretoria 3; DRZ 3—LMO 3; SV- DPW 3—Aeolus 3; Progress 3—SFC 3; Schiedam 4T-Hillesluis 4; SFC 4 Dindua 4; Demos 2DZB 3; Zwart Wit 2—WF 2; Feijenoord 13—Ex celsior *20 5; Hermes-DVS 7Spar taan '20 6; SW 8—Xerxes 6; Ex celsior '20 6—RFC 7; SVV 9—Over maas 7SW 10—DCV 5; Excelsior '20 7ODI 3; DHS 5—VOC 7; Spar taan '20 11Martinit 4; SVDPW 4 DDC 4; FSV Pretoria 5—Schie dam 5; Hillesluis 5SFC 5ASB 2 —Demos 3; OML 2—Schiedamse Boys 2; Hermes-DVS 3—Feijenoord 15; Excelsior '20 8—Xerxes 9' Feijenoord 16—Hermes-DVS 9; Her mes-DVS 10—Musschen 9; Hekelin gen 3—Ursus 3; DHS 6—Poortugaa] 3; DRZ 4Xerxes 10; Ursus 4 RKWIK 6; DRL 4DHS 7; DHS a —Spartaan '20 15; LMO 5—SVDPW 6; Martinit oFSV Pretoria 6; Aeolus 6Schiedam 6; Dindua 7— SFC 7; DBGC 3Demos 4; Satur- nus 4WF 3; Schiedamse Boys 3— Soag 3; Demos 5— SVDP 4; De mos 7DPB 4. (AdvpTtentte LM.) een nieuw artikel op V myl basis. Ziet uit - als nappa-leder met. modieuze wollen stof gevoerd in contrasterende tinten. Prettig en warm op scoo ter en fiets. model79.50 model 98.00 WTWA MODEMAGAZIJN HOOGSTRAAT 155-157 SCHIEDAM Het bestuur van de Schaakvereni ging „Schiedam", die ongeveer een jaar geleden is ontstaan uit een fusie van de Eerste Schiedamse Schaak vereniging en de Schaakclub Schie dam, vindt het maar een vreemd en betreurenswaardig feit dat in zo'n grote stad als Schiedam er maar zo weinig georganiseerde schakers zijn. Dit bestuur is dan ook vast van plan om er iets aan te doen en om de schaakliefhebbers, die ongetwijfeld ook in Schiedam in grote getale te vinden zijn, te bewegen om het „spel van Caïssa" voortaan in verenigings verband te bedrijven. Want dat kan! Door het NIPO is aan de hand van een enquete vastgesteld, dat cr in elke honderd gezinnen dertig perso nen zijn die kunnen schaken. Voor Schiedam zou dat neerkomen op 5,800 schakers. Een wel heel erg hoog getal, vindt bedoeld bestuur, maar vijfhonderd zijn er zeker weL Maar waar zijn ze te vinden? Buiten de bedrijfs-schaakvereni- gingen zijn er in Schiedam drie schaakclubs, met totaal een hon derdtal leden. Van de drie.is alleen de Schaakver. „Schiedam" aangeslo ten bij de (oude) Rotterdamse Schaak Bond, een onderdeel van de Kon. Ned. Schaakbond en daardoor ook de enige die officieel schaak evenementen mag organiseren, als de wedstrijden om het schaakkampioen schap van Schiedam, bet streek-toer. nooi, enz, ,Schiedam" nu zou zo heel graag grotere evenementen willen organi seren of groot-meesters naar Schie dam brengen voor een simultaan seance of demonstratie (dr. Euwe heeft wel eens, lang geleden, in Sehie. dam gespeeld, maar hij: is dan ook wel de enige grootmeester). Doch hiervoor is een bredere basis nodig dan de veertig leden-schakers die „Schiedam" telt. Er moet eerst wat „groei" komen in het schaakleven in Schiedam.voordat mendergelijke grote gebeurtenissen ter hand durft te nemen. Dan zou ook b.v. het jeugd-schaken op ruime schaal ter hand genomen kunnen worden. Daarom het dringende beroep van j het bestuur van de Schaakver. „Schie dam" op de vele „huis-schakers" om eens kennis te komen maken met 'het werk van deze club. Elke don-, derdagavond wordt ex in gebouw Irene geschaakt en iedere schaker is welkom. „Schiedam" komt met twee tientallen uit in de competitie van de R.S.B.: het eerste is net-niet ge promoveerd naar de eerste klas, doch het tweede wel naar de tweede klas. Er zijn goede schakers, zy het dan ook geen meesters, in de club.. Zijn er veel nieuwe leden, dan kun nen meerdere tientallen Ingeschre ven worden, maar eerst die leden! Voorzitter G, van den Berg cn se cretaris J. S, J. M. Haring, die ons dit alles vertelden, hebben een ge- drufd Initiatief genomen: „Schie dam" gaat volgende maand een „in- sluif-avond" organiseren, waarvoor elke schaker wordt uitgenodigd en een ieder welkom is. Men kan zo kennis maken met het schaken in verenigingsverband en mogelijk voelt men er dan voor om ook aan de club-competities deel te nemen. Als er veel nieuwe leden komen, dan zal dit actieve bestuur voor de toekomst wel zorgen voor grotere evenemen- ten. IJMUIDEN De Nederlandse kustvaarder „Hontestroom" heeft vannacht bij Spumhead aan de En gelse oostkust ter hoogte van de ingang van de Humber enige tijd aan de grond gezeten. Het 500 ton metende schip is naderhand weer vlot gekomen en heeft .zijn reis voortgezet. De „Hontestroom" is eigendom van de Hollandse Stoom boot Mij. te Amsterdam. GRONINGEN Op de rijksstraat weg te Glimmen is gisteravond de zeventigjarige voetganger P. A. Laf- fra uit Glimmen ..bij het oversteken door een auto gegrepen en tegen de weg gesmakt. De oude man was op slag'dood.". ViT? A

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1