worden met 23 Suikerzoete „Tijger van Eschnapur5 Ook recreatie-terrein voor niet-sporters Caterina zingt, danst en overwint alle tegenstand VAN LOENEN VOOR LIJSTEN wereldmerk otn America's Best Tobaccos Judo-toernooi voor oranje-banden NET MEISJE IN MONOPOLE: RSs?li5 iT Bgg^jgS| 9 i|jf fi L"9|m KUNSTGEBITTEN- REPARATIES Koeriersters Monopole-matinees Adverteren doet verkopen Inlijsten van -foto's, platen, enz,. HAM 41—43 - TELEFOON 66192 Zaterdag 22 oktober 1960 ■•h Wie a*.-!; mee- N: Je p te staat 54"- even wereldberoemd als de musical MY FAIR LADY In het Sportcentrum Schiedam van Reinier H7ulsker wordt zondag 24 oktober het nationale judo-toernpoi voor oranje-banden (4e kyu'; gehou den. Nog geen vijftig judoka's hebben zich hiervoor ingeschreven, zodat het gehele programma op één mat zal kunnen worden afgewerkt. De junio ren komen uit in de licht en de mid» dengewicht klasse, terwijl de senio ren strijden in de licht-, midden- en zwaargewicht-klasse. Het toernooi begint om 2 uur. - - Apothekers-nachtdienst: Apotheek Evers, Lange Haven 81. Bellen b(} ongeval: G.G. en G.D- Tuinlaan 80, telefoon 6 92 00. Politie-alarmnummer 646 66, Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Raven, ge opend: maandag 1920.30 uur, dinsdag 9.30—16.30 en 19—20.30 uur, woensdag 9.30—36.30 uur, donderdag 9.3012.30 uur. vrij* dag 0.30—16,30 en 19—20.30 uur. zaterdag 9.3016.30 uur. 's Zon dags gesloten. R.-K, Leeszaal en Bibliotheek, Dam. geopend maandag .19—21 uur, uur, woensdag 1417 en 19—21 uur, donderdag 10—12 uur, vrij- dag 1417 en 19—21 uur, zater dag 10—12 en 14—17 uur, StedelUk Museum. Tentoonstellingen dagelijks van 105 uur en zon dags van 12—17 uur: Krsto He- gedusic. BIOSCOPEN Passage, 2, 4.15, 7 en 9.15 uur „Mis dadige meisjes".1 Mono pole, 2 uur: „Hier bin ich - hier. bleib ich" (zondag 2 en 4,15 uur) 7 en 9.15 uur „De tij ger van Eschnapur". DIVERSEN Musis Sacrum, 8 uur Vegla. Cabaret, Arcade, 8 uur: R.K.G.V, Excelsior Bijeenkomst Beüersbergen, 7.30 uur: Handbalver-.. DWS. Bijeenkomst Wijkcentrum Nieuwland, 8 uur: Soc. So lustra. Dansavond, Tivoli, 8 uur: De Postduif. Bijeen komst TÜBEROVA, stichting bevolkingsonderzoek op tuberculose vraagt: ASSISTENTE bij het Rontgenteam voor bediening apparatuur," administratieve werkzaamheden enz. Opleiding, tijdens inwerkperiode. Moet bereid zijn veel avondwerk te verrichten en enkele maanden pér" jaar buiten de gemeente van inwoning te. ver blijven, Leeftijd. 23—25 jaar. Minimaal 3-jarige Ulo vereist Salaris f 318;per maand. Zeer" gunstige vakantieregeling. Sollicitaties te richten aan de heer H, Waayer, Mijnsht- xcnlaan 219 C, Rotterdam 20. en op klacht fht koe en Ijfelen b van felgna- bntiële [rezen, vaarin [groter [Tmeer (Advertentie LM.) •^jssaj'lL vraagt ter assistentie van de kantinejuffrouw een fvoort- [st Lo- pm de leeftijd 16—18 jaar. Gunstige arbeidsvoorwaarden en goede sociale voorzieningen. Schriftelijke sollicitaties te richten aan HAV BANK te Schiedam, afd. Secretariaat. Ook kan telefonisch een afspraak worden gemaakt, tel. 6 93 04, toestel 145. (Advertentie l.M.) U stelt het toch op prjjs dat men zegt: WAT EEN APARTE BRIL IS DAT.' Tien tegeneen of zo'n bril is van: maken ■glazen X barder v I 1 H I it I F H beschermt - Ihiermüde 1' TT:) I .v i^Kiw ogen EXTRA EXCLUSIEF - ELEGANT - ZEER APART Ipreck- |d uil- loer.cn, RoUllms vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van' Vuuren, Hoogstraat 306- Speciaal voor spoedgevallen Rotterd amsedijk 265 Telefoon 6 80 21 - Schiedam Diversen Laat uw spiraal vermaken tot modern opklap- of kan-' telbed. Prima afwerking, als nieuw terug. Het goedkoop ste adres DUK, Groenendal IA (Broersveldpad), telef. 6 70 28 {na 18 uur telefoon; 6 67 89). Ledikanten, hutledi-: kanten, kampeerbedden enz.. Kom eens praten. Slijperij „Solingen", Nieuw-- straat 43, Philishave slijpen,' reviseren en repareren, scha-' ren slijpen, tafel- en brood messen, golfsltfpen. *s Mor géns gebracht, 's middags klaar. Tel 6 8127. pn Er.- fear in; |en last Lal die Ie. naar fclilinks loading [yintfen t door- Beid le kn haar Permanent wave HelUgingssflmenkomst en 7.30 uur Ver- lossingasamcnkomst. Gerrlt Verboonstr. 6.30 uur Openluchtsamenkomst oJ.v. majoor ea mevr. M. Souverejn. Gcref. kérk:. Oosterkerk' 9.30 u. ds. A. Brouwer en 5 u. ds. J. Nawljn: Julianakerk S.30-u. ds. J. Nawljn cn 5 u.' ds. J, Couvée;.De Ark Kcthel 930 ai 2.30 u. ds. L. Zwaan,. Lobiih; Kantine S.C.F. 9.30 u. ds. J. Couvée cn 5 u.. ds. A. Brouwer. Chr. Geref. kerk: Kerkgebouw B.K.- laan hoek Warande 10 u. leesdieDst.cn 3 u. de. H. C, v. d. Ent, E'dam. KERKDIENSTEN Ned. Here. Gemeente. 'Grote Kerk: 9 uur ds, M. N. Schrale (Rotterdam) Oogstdienst voor kinderen; 10,15 uur dr. L. J. Gazemier Oogstdienst en 5 uur. ds. -J". H. Mulder (Rotterdam) Jeugddienst Bethelkerk: 10 uur ds. J. D. Smids Oogstdienst en 5 uur ds. H. W. Hemmes Opstandlngskerk10 uur ds. J- G, Jan sen Oogstdienst en I uur. ds. D. J. Spa- llng. Vredeskerk: 9 en 10.45 uur ds. J. Gras oogstdienst en 7 uur ds. 3. D. Smids. KetheZ: 8.45 uur Dhr. B. IJssel- stein Jeugddienst, 10 en 7 uur ds, J, E, Bmmmelkamp. Ned. Hcrv, Gérér. Evang. Gebouw Irene: 10 en 4 uur ds.' C. J, v,d. Broek (Ridderkerk) Evang. Lata. Gemeente.: ie uur dg. L. G. Ch. Grabandt (Dordrecht). Luth. kerk. Zaterdagavond 7.30 uur Oecum Avondgebed. Ned. Brot. Bond. Westwest .92: 10430 uur dr. R. Boeke (Rotterdam). Oud-Kath-kerk. Dam 29: 10 uur H, Mb. Baptisten-gemeente. Lange Haven 59: 10 en 7 uur ds. R. Heiling. Leger des Hells. Lange Haven 27: 10 Ilélène permanent met toe stel, het beste wat er is, compleet ƒ5.—stroomloos 7.50. Op vertoon van deze advertentie 1.— korting! Dames- en herenkapsalon „Hélène", Rembrandtlaan 22, telefoon 6 71 70. Permanenti Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf 8.— com pleet. Telefoon 6 68 33. Het Is heel onschuldig vermaak krijgen te horen, dat Caterina al ge- dat Caterina Valente biedt in de trouwd is. Het blijkt, dat zij een paar middag-voorstellingen van Monopole- jaar geleden haar papieren op de theater. In „Hier hln ich, hier bleib kermis heeft verloren. Een louche Ich" zingt, danst en acteert Caterina dame heeft daar gebruik van ge en doet verder alles wat men van maakt Zij stal het hartsvan een haar kan verwachten. Maar dan op baron en daarna zijn juwelen, zo'n plezierige wijze, dat deze show- Caterina zoekt de kasteelheer op film best hei aanktfken waard is, in zijn fraai slot in Luxemburg. Al Het verhaaltje, dat roud haar op- spoedig moet de waard in haar lief- treden verzonnen is, heeft weinig deleven wyken voor de edelman. De om het hjf. Caterina' speelt voor gevoelens zjjn wederzijds en het hu- kokkin in een Parijs restaurant De welijk,- dat in feite al gesloten is, waard, een nogal eng mannetje, is staat voor de deur. van haargecharmeerd'en wil trou- EVoor het-bruiloftsfeest komen Bill wen. Zij gaan naar het stadhuis en Haley en zijn mannen nog even. Te huur gevraagd Gezocht kamer met pension; hoogstens 4 maanden,'voor studerende jongeman. Week ends afwezig. Brieven met- opgave prijs onder nx. S. 819 bureau van dit blad. In .spoedgevallen zijn gedurende dit weekeinde de volgende artsen te raadplegen: J. Mokkenstorm, Van Ruysdaellaan 52B, tel. 640S8; A, L. J. Kunze, Nieuwe Haven 115, teL 67760; G. in 't Veld, W. de Zwijger laan 23, tel. 68599 en L. H. Geerdes, Veenlantstraat 2, teL 68357. -Geopend is apotheek Evers, Lange Haven 81, die ook gedurende de vol-; gende week de nachtdienst waar- neemt:- Fotografie Voor uw pasfoto's naar. K. van Vuuren, Hoogstraat 106, telefoon 6 07 20. In één dag gereed; v-'V-?;".':-;.;,'-.:-'-- :w\-

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1