1 .Verrassend nieuw gezicht op 't oude Provenierhuis Sluitings wandeltocht van de N.C.W.B. Slecht weekend voor onze voetballers Blonde sexbom Mamie van Doren getemd Rens van Dorth opent het seizoen voor de Vegla SINT komt op 26 nov. SBLO bekijkt de wensen van de verenigingen Waterpoorter in de Anti Honger Actie Gewond bij val In toepasselijk herfstweer 812 lopers NOAD boekt eerste winst Burgerlijke Stand OBK in prijzen Opstellen over bouwnijverheid Velo-Martinit 4-1 Viskoppen vlogen over de straat SFC-EFberg 1-1 Brandweren rukken uit voor spelletje Passage vertoont: Jubileum-feest van SANTOS SCHIEDAM BIJVERDIENSTE VAN F. 500a F. 2000 per jaar Een geselecteerde partij MEUBELEN en TAPIJTEN RUIM 200 TAPIJTEN Koeriersters Damesblouses in wïnterprïnts Maandag 24 oktober 1960 Het Novid-comité schrijft ons; Komende week wordt de inzame ling voor de Anti Honger Actie ge houden. Door gebrek aan collectan ten kan de lijstinzameling helaas slechts in beperkte mate worden uitgevoerd. Dit betekent, dat maar een klein aantal straten kan warden bewerkt. Met het oog hierop wordt het reeds alom bekende orgel „De Wa terpoorter" ingeschakeld. -Dit orgel zal woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag a.s. de verschillende stads wijken bezoeken, waarbij de collec tebussen van de Anti Honger Actie zullen worden aangeboden. Ontvangt 'deze bussen met een warm kart!! Ontvangt deze met de wetenschap, dat uw gulden 250 kg graan verte genwoordigt voor een ergens ter we reld hongerend mens! Daarom doe het niet met een dubbeltje of een kwartje af. Maak er EEN GULDEN van! Gegadigden, die by de inzameling met „De Waterpoorter" willen as sisteren, kunnen zich zo spoedig mo gelijk opgeven onder opgave van icelfce dag bij: J. van Heerde, Rembrandtlaan 97a. Voor de buscol lecte van zaterdag 29 oktober a.s. zou. verdere hulp ook zeer op prijs gesteld worden. Doordat er in het oude deel van Schiedam grote complexen huizen te- j i gelijkertijd worden a/gebroken, komt men ioei eens voor verrassende i doorkijkjes re staan. Verrassend daarom, omdat men niet vermoed heeft j dat er rich achter die verdwenen stadsdelen pittoreske beelden ver- j i scholen zitten. Bij een tocht langs de Noordwest kwamen we ineens ver- 1 rast te staan voor dit uitzicht op de fraaie gevel van het oude Prove- J niershuis, met daarachter de ranke toren van de Singelkerk. Prove niershuis en kerktoren staan er al lang, maar waren al die tijd ver- scholen geweest achter de lelijke panden aan de Noordvestdie nu zyn opgeruimd voor de verbreding van de Schie. Onze fotograaf heeft het i beeld gevat in een omlijsting van panden aan de Noordvest. Voor de Prinses Wilhelm in aflat aan de Vlnardingerdijlc is de heer A. de B. zaterdagmiddag op het trottoir uitgegleden en zó lelijk ge vallen, dat zijn rechterknie uit de kom schoot. In het Gemeentezieken huis is hij geholpen, waarna hij weer naar huis kon. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Evers, Lange Haven 81. Bellen bij ongeval: G.G en G.DW Tumlaan 80, telefoon 921'0, Politie-alarm nummer 6 46 66. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 1920.30 uur, dinsdag 9,30—16.30 en 19—20.30 uur. woensdag 9.3016 30 uur. donderdag 9.3012.30 uur vrij dag 9.30—16.30 en 19—20.30 uur, zaterdag 9.30—16.30 uur. 's Zon dags gesloten. B.-K, Leeszaal en Bibliotheek. Dam geopend maandag 19—21 uur, uur, woensdag 14—17 en 19—23 uur, donderdag 1012 uur, vrij dag 1417 en 19—21 uur. zater dag 10—12 en 14—17 uur. Stedelijk Museum. Tentoonstellingen dagelijks van 105 uur en zon dags van 12—17 uur: Krsto He- gedusic. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Misdadige meisjes". Monopole, 2 uur: „Hier bin ich - hier bleib ich"; 7 en 9.15 uur: „De tijger van Eschnapur". DIVERSEN Sted. Museum, 8.15 uur: Verken ning van Kunst Musis Sacrum, 8 uur: Santos, Caba ret-avond. Irene, 8 uur; Wijk IV N.H.G. Film avond. Amstelbron, 8 uur: Kath, Vrouwen gilde. Causerie. Als een groet van de herfst waal erden zaterdagmiddag de blaadjes van de bomen in de Plantage als symbolische Inleiding van de slui tingswandeltochten van de NCWB die in Schiedam zjjn gehouden. In het Blauwe Huis zetelde de orga nisatiecommissie van de KW-mar- sen en de Technische staf van de NCWB en dat betekent dat de or ganisatie in goede handen was. Zon der moeilijkheden hebben 812 wan delaars dan ook met plezier aan de tochten over 8, 12 en 20 kilometer deelgenomen. Van drie tot zeven uur heerste in de lokalen van het Blauwe Huis een gezellige stemming. Daar ontmoet ten oude bekenden elkaar en de werkers achter de tafels hadden het druk met de inschrijvingen. Na vijf uur werden de zalen steeds voller doordat de groepen zich kwamen afmelden om de prijzen af te ha len. De regen, die af en toe al te storend werd, heeft de wandellief- hebbers niet kunnen afschrikken. Vrolijk en zingend trokken de groep jes door Schiedam in het fleurig wit, groen, blauw en geel van de sportkledij, Uit Schiedam hebben deelgenomen groepen van de Chris telijke Technische School, van BST, de Prinses Ireneschool en de Oranje Garde. In totaal waren 45 groepen en 76 individuelen vertegenwoordigd, De wandelaars voor de acht ki lometer zfjn in de bebouwde kom gebleven. Zij wandelden over de Westvest naar de Parkweg om van daar over de Burgemeester van Haarenlaan door het Sterrebos naar de Maasboulevard naar de Lange Nieuwstraat te gaan. De wandel groepen voor 12 en 20 kilometer ver trokken beiden in de richting Ke- thel waar de eersten over de Rol- brug bij de Schie over de Qver- schiesestraat en Lange Haven naar de Lange Nieuwstraat trokken en de anderen de moed toonden om de druilerige regen m do polder te trot seren door vla de Kandelaar langs het vliegveld Zestienhoven naar Schiedam terug te komen. De uitslagen zijn: School- en speel- tuingroepen 8 km: 1. De Waal, Rot terdam 390 punten: 2. WIK, Rotter dam 382; Jeugdverenigingen: 1, Vol harding. Overschie 405 punten; 2. Marijke, Barendrecht, 370 punten, 3. OWIO, Rotterdam, 367. Twaalf ki lometer: 1, Marijke, Barendrecht, 456 punten, 2. De Waal, Rotterdam 415 punten, 3. DES, Rotterdam 407 punten Twintig kilometer: 1. Vol harding Overschie 693 punten, 2. Spoorzicht Rotterdam, 662 punten, 3. JSW Rotterdam 638 punten en 4. Chr. opleiding gezinsverzorgsters 630 punten. Tafeltennis Zaterdagmiddag is het NO AD-team op reis gegaan naar Vllssingen om daar Sorry te ontmoeten. De Zeeu wen worden gerekend tot de zwak keren van de afdeling. Ondanks het gemis van Henk A ben is NOAD er in geslaagd op beide punten beslag te leggen. Jan Meuldijk, Herman v. d- Poort en Thijs Pieterse vormden 't NOAD. team en. vooral eerstgenoemde stak in zeer goede vorm en won van alle drie tegenstanders. Pieterse en v. d. Poort voegden hier ieder een over winning aan toe. Sorry slaagde er bovendien niet in om door een zege In het dubbelspel een gelijkspel te forceren. NOAD zegevierde en haal de zo de volle winst, al was het dan met het kleinst mogelijke verschil nl. 64. Door deze twee kostbare punten behoeft NOAD zich voorlo pig geen zorgen te maken. Zaterdag a.s. om 7 uur speelt Noad In de Beurs tegen Eendracht uit Rotterdam. Jan Boomsma zal bij 'Eendracht weer van de party zijn zodat onze stadgenoten, zich behoor lijk moeten inspannen willen zij een of meer punten in de wacht slepen. GEBOREN: Peter, z, van H. A- Kapper en J. G. C. Chrjstiaan.se; Krista I-, d. van L. J. Exel en Ch. Nijhof; Ellen,"d, van H. Konijnenberg en B. de Jong; Louis H., z. van J. Gras en C. H. van den Bijtel; Jo hannes P. F., z. van J. C .Sturken- boom c-n J. B. P. van der Velden. Louise M, d, v. Th. J. J. Gerlich en M. van Vonderen; Wilhelmus D C. zoon van M. H. van Heugten en C. J. J. de Wit; Jolanda d. v. J. van Brakel en M. van der Ree; Nico z. v. J. de Hoop en K. van der Vaart. Geboren: Roberto S. A, z.v, H. G. Trouwborst en L C. R. Esposïto; Huiberdina d.v. J. de Hoop en J. van Hofwegen; Manfred E, z.v. W. van der Windt en O. B. Schomberg; René L. M. z.v. A. F. Thiemann en M, L. C. Slagtman. ONDERTROUWD: A. Abbink, 25 jaar en S. J. Schuller, 24 jr; A. M Bak, 24 jr en C. M. Hodes, 24 jr; J. N. van den Berg, 22 jr en T. H. van Bennekom» 21 jr; P. A. van Buuren, 23 jr en E. H. den Ujjl, 18 jr; H. F Daalmeyer, 23 jr en A. de Vries, 22 jr; H. Klootwijk, 19 jr en Ch. van den Dungen, 10 jr; B. Kruithof Kremer, 32 jr en J. Krabbendam, 22 jr; Z. Scbikhof, 23 jr en A„ A. Leenders. 21 jr; L. Schmidt, 29 jr en A. C. Huijsdens, 27 jr; Ph. J. van Son, 25 jr en A. M. van den Heuvel, 24 jr; J. M. J. Veringmeier, 24 jr en Th. W. M. Schuurmans, 23 jr; P. A. M. van Vliet, 29 jr en A. M. Hodes, 25 jr; L. A. Stokhof, 22 jr en E. Overdijk, 21 jaar. GEHUWD: J. R. Sjoer, 27 jr en J. J. Haesakkers, 29 jr; M. G. J. van Zeijl, 29 jr en C. H. Schaeffer, 25 jr; C. van der Mast, 28 jr en A. van Dongen, 35 jr; L. Stolk, 22 jr en S, W. Donker, 19 jr; A. J. Braak, 29 jr en A. M. Cambeen, 27 jr; C. den Hartog, 21 jr en J. L. Muller, 20 jr; G. Gijbeis, jr en E. M. Ch. Rost, 21 jr; L. J, J. Vaarting, 23 jr en M, "W. Freling, jr; M. J. van der Ven, 28 jr en J. v. d. Temepl, 25 jr; L. Schouten, 24 jr en G. J. van IJzendoorn, 22 jr; A. J. Vredebregt, 35 jr en A. M. Th. Krebbers, 32 jr; B. J. Lupker, 19 jr en A E. Koolmees, 21 jr. OVERLEDEN; P. Romein. 56 jaar, echtg. van J, Dijkshoorn; J. Maltha, 44 jaar. OVERLEDEN: J. G. Voogd, 78 jaar. Overleden; A, M. van Son, 5 mnd.; H. J, Hoozemans, 82 jr; K. A. F. Poll maan, 62 jr. echtg. van J. L. Noren- burg; A. Kooij, 56 jr. wed, van G. de Ridder. (Advertentie IM.) 50.000 gulden voor onze klanten Vijftig duizend gulden gaat er deze maand van onze prijzen af. !n zientallen aan biedingen zult U zien wat dat betekent. Zorg er voor dat ook U Uw aandeef krijgtdoor nü te kopen. En dinsdag beginnen wij met de verkoop van lang warm onder goed voor onze mannen, die weten hoe koud het 's winters kan zijn. Lange pantalons met moderne sluitingborstrokken met ronde hals en korte mouwen, gemaakt van een zware kwali teit interlock, koopt U nü gul dens goedkoper den normaal. Heren Interlock I Borstrokken van voor Pantalons Dinsdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze heerlijk warme pantalonsen borstrokken In de maten 6 en 7 voor prijzen, die alléén in deze 50.000 gulden actie mogelijk zijn Op de derde dag van het harmo nieconcours van de Koninklijke Ne derlandse Federatie van Harmonie ën Fanfaregezelschappen ter gele genheid van het 75-jarig bestaan van de Koninklijk Erkende Harmonie „Apollo" te Kaatsheuvel behaalde in de afdeling vaandelharmonie de Konlnkl. Erkende Harmonie „Oefe ning Baart Kunst" oit Schiedam met 105 punten een eerste prijs. De Schiedamse scholieren die de expositie over de bouwnijverheid van de Stichting Vakopleiding Bouw bedrijf hebben bezocht hebben op stellen geschreven over deze expo sitie, die in gebouw Christelijke So ciale Belangen is gehouden. Tiental len keurige en fraai verzorgde op stellen zij'n ingezonden. De Stichting Vakopleiding Bouw bedrijf heeft vier prijswinnaars be kend gemaakt, die boekenbonnen zullen ontvangen. Het zijn de stedge» nootjes: le prijs Eddy van Konijnenburg, Burgemeester Verveenschool; 2e prijs Aadje Homburg, school Dwarsstraat; 3e prijs Loek SchÖnbeck, Comenius- scbool; 4e prijs Han van Knotsen burg, school Zwartewaals ostraat. Van voetballen js dit weekend niet veel terecht gekomen. Slechts een enkele wedstrijd kon voortgang heb ben. De rest werd afgelast. Het bezoek aan Velo is voor Mar- tinit teleurstellend verlopen. Op het gladde en moeilijk bespeelbare veld had Martinlt vrijwel voortdurend het overwicht maar wederom faalde de Schiedamse aanval wegens gebrek aan schot vaardigheid. In de twintig ste minuut kwamen de gastheren in buitenspelpositie aan de voorsprong. Vijf minuten later scoorde midden voor J. Nijs de gelijkmaker met een dubieuze kopbal, die discussies ver oorzaakte. Twee minuten later had de rechtsbinnen van Velo de stand met een hard schot op 21 gebracht. Toen doelman Van Haaster een kwar tier voor het einde naast zijn doel een bal wou pakken ketste het leer uit zijn handen voor de voeten van de middenvoor van Velo die in het Voor de leden van de ontspannings vereniging „Vegla" Is het seizoen zaterdagavond in Musis Sacrum be gonnen met een genoeglijke voor stelling van de revne „Tararaboem- dlee" van Rens van Dorth. Op woensdagavond 26 oktober ca za terdagavond 5 november worden deïe bijeenkomsten herhaald. In deze muzikale cabaretrevue die ineer in Schiedam wordt vertoond brengt Rens van Dorth een aantal leuke en moderne sketches. Een nieuw facet zijn de toeren van Les Valco's, die een moderne vorm aan «e acrobatiek geven. De mopjes van Reus van Dorth zijn ook afgestemd op het actuele, zo werd de boos heid van Rome op Nederland (om dat „ze daar met de gouden plak ken zijn blijven zitten") gememo reerd. Het geheel werd in een flit send nonstopprogramma afgewerkt. Na afloop was er een gezellig sa menzijn. Voorzitter J. de Pater heeft In zijn welkomstwoord aan de vele aanwezigen verteld dat het bestuur voor het komende seizoen een af wisselend programma, met lezingen, films, e.d., heeft samengesteld. De sluitingsbijeenkomsten in april zul len weer door een groot gezelschap worden verzorgd. Op de kruising van de Rembrandt laan en de Mesdaglaan heeft gister middag omstreeks drie uur een bot sing plaats gehad tussen een auto, bestuurd door de Rotterdamse arts H. M. B. en de carrier met hulpmotor van de 66-jarige viskoopman C. V. De laatste had geen voorrang ver leend aan de auto. Bij dc2C botsing kreeg de heer V. een wond boven het oog en een hersenschudding; hij is in het Gemeenteziekenhuis op genomen. Beide voertuigen werden beschadigd. De straat en ook de auto werden overdekt met viskoppen, af komstig van de carrier. De politie was er goed voor om de boel weer schoon te maken. Esperanto-agendo Merkredon, la 26an de oktobro. Klubvespero. Mensa gixnnastiko ce kino v. Gink, Ploegstr. 19. Venu despli da homoj ju pli da amuzo. lege doel schoot. Daarna scoorde de middenvoor nogmaals toen bij tijdig een zachte terugspeelbal kon bemach tigen. De Schiedammers hebben zich in de eerste helft de winst laten ont glippen. Wel werd in de negende minuut door Schell uit een voorzet van Van Dijk een doelpunt gescoord, maar bij de rust was de stand nog steeds 10 en dit Is geen juiste af spiegeling van het overwicht dat de SFC'ers steeds hebben gehad. Na de thee werd de wedstrijd erg rommelig en van goed voetbal was geen sprake meer. HiUigersberg ontketende een heftig offensief, wat eerst twee minuten voor het einde vruchten afwierp. Een SFC-verdedi- ger speelde de bal te zacht terug en rechtsbuiten Jans kreeg zo de kans de gelijkmaker in te schieten. St. Nicolaas zal dit jaar ook weer een bezoek aan Schiedam brengen. Op uitnodiging van de Midden standsorganisaties komt hij traditie getrouw met de stoomboot aan het Hoofd aan, ditmaal op zaterdagmid dag 26 november. De stoomboot zal weer door de Schiedamse havens va ren waarna de Sint persoonlijk op het stadhuis door de burgemeester zal worden ontvangen, Daarna wordt de rilloer door de stad gemaakt. Dit is overigens de laatste maal dat de organisatie in handen is van de Middenstandsorganisaties. Er is overeenstemming bereikt met het bestuur van de S.G., zodat de intoch ten van de Spaanse bisschop m het vervolg door de Schiedamse Gemeen schap zullen worden georganiseerd. Aangezien de tijd voor de voorbe reidingen nu te kort was geworden heeft het bestaande comité van de middenstanders de ontvangst nog voor eenmaal voor haar rekening De brandweren van zowel Schie dam als Kethei zijn zaterdagmiddag omstreeks kwart voor vijf uitge rukt voor een vermeend schoorsteen brandje in de woning van de heer J. Z. aan de Populierenlaan in Kethei. Een voorbijganger had daar namelijk vlammen en vonken uit de schoor steen zien komen en had daarop de brandweer gewaarschuwd. Het bleek echter, dat de 13-jarige zoon des huizes bezig was geweest met het verbranden van proppen papier m een rookkanaal van de schoorsteen, wat wel een angstwekkend effect gaf, maar niets om het lijf had. De brandweren konden weer inrukken. De hoog-bloade sex-bom Mamie van Doren stapt in .Misdadige meis jes" zeer uitdagend maar met een ietwat beschadigd zieltje een opvoe- dings-lnternaat van meisjes binnen, dat zeer kordaat wordt geleid door klooster-zusters die bekwaam xyn in het wegvlakken van opkomende slechtigheidjes bjj de meisjes. Na tal van klinkende wijsheden en grote brokken moraal ingenomen te hebben,*komt Mamie er aan het slot gelouterd en veel minder uitdagend weer uit, nagewuifd door een staf van voldane nonnen, die overigens wel de handen vol hebben gehad aan het uitdeuken van het zieltje van Mamie en vooral aan de wonderlijke avonturen die zij tussen de opvoe- I ding door nog meemaakt. Want in de tussenliggende vele meters film vertelt regisseur Charles Haas over de benden van half en ge heel misdadige jongemannen, die er verantwoordelijk voor zijn dat Mamie het internaat is ingedraaid. Dat blijkt dan tenslotte nog op een vergissing te berusten. Dat wordt uitvoeng en nogal langdradig op het filmdoek duidelijk gemaakt en er zijn zoveel pikante onwaarschijnlijk heden. dat men niet meer weet of men lachen moet of geschokt zyn. Zanger Paul Anka komt ook nog een rol vervullen en zingt er wat sentimentele liedjes doorheen, va riërend van swing tot (onvermijde lijk in een nonnen-internaat!) het Ave Maria. i Het bestuur van de SBLO houdt geregeld contact met de besturen van de aangesloten verenigingen, waardoor het bestuur meer inzicht over wat er In de clubs leeft en wen sen kunnen kenbaar worden ge maakt. Deze week werden die sectiever gaderingen weer gehouden. Medegedeeld werd dat de contri butie van de SBLO zal worden ver hoogd, tot minimaal ƒ2,50 en maxi' maal ƒ20 per jaar. Over de bouw van de sporthal werd gezegd dat ge werkt zal worden naar het voor beeld van Delft. Getracht zal worden hiervoor de belangstelling van de Schiedamse bedrijven te verwerven in verband met de hoge kosten. Dis bedrijven zouden dan er eventueel voor in de plaats bijeenkomsten m de hal kunnen houden. Vooral de voetbalclubs hadden klachten. Het gemeentelijk lokaal dat voor HBSS op de twee gemeen telijke terreinen is geplaatst is te klein. Het sportpark Thuriede is onbereikbaar omdat de wegen omge woeld zijn voor de aanleg van Rijks weg 20. Ursus en Demos hebben last van elkaar als zij tezamen op de gemeentelijke velden spelen. Ge vraagd werd naar de aanleg van trai- ningsveldjes bij de voetbalvelden- Het bestuur van de SBLO zal tracht ten om voor Demos een aparte toe gang te doen aanleggen m Harga. Volgend jaar zal een sportdag wor den gehouden op 30 april Koningin nedag. Voor de voetbalwereld had men. gedacht aan wedstrijden van se lectieteams maar bondsconsul Chris v. Dijk wees op de reglementaire be zwaren van de KNVB. (Advertentie 1M.) O****'1 ZEMEN van 6,95, nu 4.95 VISCOSE-DOEKJES van 0.65, nu 0.49 j KORTE LIJNBAAN H - ROTTERDAM WAGENSTRAAT 113 - DEN HAAS ILOKJN1M AMSTERDAM Door de SAN.T.Ö.S. wordt op maandagavond 24 oktober in Musis Sacrum de 10e jubileum-feestavond gehouden, waarvan de opbrengst be stemd is voor de Rheuma-, de tbe- en de Ksnker-bestrijding. Rens van Dorth komt dan zijn muzikale caba ret-revue-show (Taratabocmdiee* op voeren, waarna er een groot bal zal zijn op muziek van The Rythm Aces. Wij zoeken representative heren, die met plezier onze artikelen (In avonduien en zaterdags) aan gegadigden kunnen tonen en verkopen. Geen colportage doch bezoeken van onze adressen. Benodigde tijd zal zijn 6 8 avonden per maand en/of een enkele zaterdag. Vergoeding op provlstebasls. Voor benodigde kennis wordt gezorgd. Sollicitaties, met uitvoerige Informaties, uitsluitend schriftelijk en onder opgave van personalia, leeftijd* gedane en huidige werkzaamheden, raden van sollicita tie enz. aam van Dijk Manders 8- Co Walra linnenweverijen Wllllbrorduslaan 1 WaalrelNbP S PO ED V E ILING TE SCHIEDAM Op dinsdag 25 oktober, des n.m, Z uur, zullen t.o.v. Dw. P. C. van Duin door de Beëdigd Makelaar A. H. Zellenrath In Gebouw „IRENE", Nieuwe Ha ven 155 te Schiedam, publiek worden verkocht: Hierbij zijn; enige fraaie bankstellen, Parker- en Salonfauteuils, Haardstoeltjes, Salon-, Mimi- en Bijzettafels. Salonmeubelen als Commodes, Kastjes, - Damesbureaus enz, Emailie- en Aluminium Keu- kenuitzetten. Kristal en Porselein. w.o. Perzische kleden in verschillende maten en soorten. Lopers, Kussens, Tafel- en Divankleden, Slaapkamerkleedjes. Matrassen, Dekens, Tafel- en Bedlinnen, Huishoudlinnen; Schilderijen en wat verder ter tafel zal worden gebracht, BEZICHTIGING: Alléén dinsdagmorgen 25 oktober, van 10-12 uur. Des n.m. om 2 uur begint de Velling. Elk stuk wordt vóór het in veiling brengen getoond. Op het Hoofdkantoor van De N.V. Levens verzekering Mij. HAV BANK i ici>sï te Schiedam kunnen worden geplaatst: EEN MEDEWERKER voor de afd. Uitkeringen. Met middelbare- of daarmee ongeveer ge lijkstaande opleiding en behersing der Ne derlandse taal. De aan te stellen functionaris moet over een zodanig critisch gevoel beschikken, dat hem na een inwerkpenode de verantwoording voor een deel der werkzaamheden kan worden toevertrouwd. Leeftijd tot 28 jaar; EEN TYPISTE met tenminste ULO-opleiding, beschikkend over een behoorlijke kennis van de Neder» landse taal en bij voorkeur met enige admi nistratieve ervaring. Sollicitatiebrieven met uitvoerige inlichtingen, o.a. over huidig salaris te richten aan Secre tariaat HAV Bank, Gerrit Verboonstraat 14 te Schiedam met vermelding van letter P in de linkerbovenhoek. Op speciaal verzoek kan gelegenheid worden gegeven tot een onder houd na de kantooruren. Permanent wave Permanent. Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13, Permanent vanaf 8.— com pleet Telefoon 6 68 33 Adverteren doet verkopen over de rok to dragen - kleurrijke dessins - maten 38-44

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1