In stormwind twee grote branden, tonnen schade i Hum Cp soepen Aan weerszijden Nieuwe Waterweg Vuilgele rook, vlucht via touwen en goten NIEUWHONIG RIJSTSOEP Bezigheids-therapie voor de patiënten Tunnel Hogenbanweg komt in gebruik Forum- en discussie avond Wijk 2 en 7 gp V|g ''nsuitr „Wotton" weer in K.W. haven Verkoopdagen in 't Zonnehuis Voor zeer modieuze DAMESMANTELS jKledingmagazijn /yaA/^i Broersves!111 -Tel, 67416 v GROTE SORTERING en ZEER EXCLUSIEF die lekkere shag in de handige doos Gemeente-leden praten over velerlei vraagstukken sa Mm m mm Sm mm Mi SCHIEDAMSE MEUBELBEURS - Koeriersters Donderdag 3 november 1960 Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka Co., Groenelaan 127. Bellen bü ongeval: G.G. en G.D„ Tuinlaan 80. telefoon 5 82 PO. Politie-alarmnumraer 6 46 66. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 1920.20 uur, dinsdag 9.3Ö—16.30 en 19—20.30 uur, woensdag 9.3016,30 uur. donderdag 9.3012.30 uur vrij- dag 9.30—16.30 en 19—20,30 uur. zaterdag 9.30—16.30 uur. 's Zon dags gesloten. BIOSCOPEN Passage, alleen 2 uur: „Maitresse". Monopole, 2, 7 en 9.15 uun „De man met de gouden arm". DIVERSEN Passage-theater, 8 uur: Gusto's Mu- ziekver. Concert en Cabaret. Irene, 7.45 uur: Schied. Chr, Man nenkoor. Feestavond. Zonnehuis, 7 uur: Verkoopdag. MET FIJNE GROENTEN De soep die iedereen zo lekker vindt! Groot cn klein, jong en oud, fijnproevers cn gewone liefhebbers van soepallen zijn enthousiast over HONIG Rijstsoep met fijne groenten I Een overvloed van heerlijke, voedzame rijstinkrachtige bouillon, samen met fijne groenten. Een tractatie! Maak snel kennis met deze nieuwe HONIG soep. vloer al van voren tot achteren in brand. Vluchten langs de gewone trap was nie-, meer mogelijk. De 28-Jarige stikster Joop van der Linden vertelde, dat zij met haar vriendinnen naar het dak was gevlucht en dat zij vla de dakgoot een aangrenzend huis had bereikt. Enkele van haar vriendinnen hadden zich langs touwen naar beneden laten glij den. Het haringpakhuis was gevuld met zeer brandbaar materiaal zoals met pexaffine besmeerde haringvaten, visnetten en lederwaren. Toen de brand was uitgewoed was van het gehele pakhuis niet meer dan een zwartgeblakerde steenklomp over. De officier van justitie van het ar rondissement Rotterdam, mr. S. J. van der Hoeven, was op het .brand- terrein aanwezig. p ZES BORDEN UIT ELK PAK èn voordeliger in prijs! Kalfssoep 48 ct. Juliennesoep 48 et. Vermicellisoep 43 ct. (Van onze speciale verslaggevers) ROTTERDAM. Aan weers zijden van de Nieuwe Water weg hebben gistermiddag twee branden de brandweerkorpsen van Rotterdam en Vlaardingen handen vol werk gegeven. De eerste brand brak uit in een verstuivingsdroger van de N.V. Fabriek van Chemische Pro ducten aan de Tankweg op de Vondelingenplaat. Giftig poe der, dat in de tuin- en land bouw wordt gebruikt voor de verdelging van insecten, deed vuilgele rook slaan uit de loods AZ-03. len meters hoog uit het etemieten dak, dat met duizenden kleine knal letjes uit elkaar sprong. De brand is naar alle waarschijn lijkheid ontstaan op de tweede ver dieping, waar juist vorige week een grote ijzeren potkachel was ge plaatst. Men veronderstelt, dat de brand te wijten Is aan oververhitting van de schoorsteen. Dikke rookwol ken uit een kleedhokje werden ont dekt door het personeel van de le- derwarenfabrick. Toen stond de ruim 153 voet (ruim 48 meter) lang en steekt 9 voet <2.75 m.) diep. De bemanning bestaat uit ca 30 koppen, waaronder 4 officieren. Het schip zal vermoedelijk weer ligplaats kiezen in de Koningin Wil- helminahaven. Het Britse patrouille-vaartuig H. M.S. „Wotton", dat in februari 3059 reeds een vijftal dagen in Vlaardin gen voor anker lag, zal van 18-22 november a.s. hier wederom ligplaats riozen. De Wotton" heeft een standaard- waterverplaatsing van 360 ton, Is ZUID-DU1TSLAND en Centraal Honga rije zijn woensdagavond In het sta dion van München tegen elkaar uit gekomen. De ontmoeting eindigde in een gelijk spel: 3—3. Bij de rust leidden de Duitsers met 10. Meer dan 50.000 toeschouwers woonden deze Interessante voetbalwedstrijd {Advertentie I.M.) fAdnertenfie LM.) De loods brandde nagenoeg uit en tr ontstond veel schade aan machi nerieën. Ook de bedrijfsschade is groot. Met twee stralen van de fa brieksbrand»- eer begon men de blus- ilng van het vuur, later kwam de Rotterdamse brandweer met groot materiaal en pakte het vuur aan met zes stralen. Omstreeks 3 uur begon de brand, Vk uur later kon de laatste blus- eenheid inrukken. De brandweer moest gebruik maken van zuurstof maskers. Desondanks werd een der blussers licht bedwelmd. Enkele maanden geleden woedde een soort gelijke brand in dezelfde fabriek. De loods, waar thans het vuur in woed de. was pas zes weken oud. Het stormachtige weer deed velen vre zen, dat het vuur zich uit zou brei den. Het terrein wordt aan drie zij den begrensd door olie-opslagplaat sen eri de superfosfaatfabrlék ,,A1- batros". De wind waaide echter in de richting van de Nieuwe Water weg, zodat de vrees voor uitbreiding ongegrond bleek. De oorzaak van de brand is onbe kend. -j'- t Aan de voetgangers- en rijwieltunnel onder de hoge spoorbaan door, die de Hogenbanweg verbindt met de Parallelweg, wordt momenteel hard. ge werkt. Of beter, die tunnel ia er al jaren, maar enige tijd geleden is men ook begonnen om het voet- en rijwielpad aan te leggen en dat werk zal binnenkort wel gereed komen. Daardoor zal de Parallelweg uit het isole ment verlost worden. Was de verbetering van de spoorwegkruising bij de Overschieseweg reeds een vooruitgang voor de bewoTiers van die straat, nu is ook het achtereind, van die weg verbonden met de stad, al is het dan ook alleen voor jietsers en uoetpanpers. De tunnel is wat. laag, ruim twee meter, maar de opening is breed genoeg om ook klein asxoerkeer ruimte te bieden, dachten we zo. (Advertentie 1M.) Geld terug voor uw oude stofzuiger, 1 |)F MOL' IANSEN bij aankoop van een nieuwe, v.a. 98.- 8 ™T„1 I.. KERKSTRAAT 66 (Advertentie LM.J GEMEENTE SCHIEDAM Per 2BETAO Per 28 oktober 1960 zijn de navolgende no's uitge loot van de 3% lening 1895, tot een totaal-bedrag van 30.000. 11 22 49 12B 194 274 334 367 379 442 454 486 561 579 584 632 655 659 729 758 988 1018 1022 1055 3178 1338 1353 1376'1378 1428 U kijkt U vergelijkt U koopt bij Permanent wave Permanent! Dames, voor een goede permanent en prettige bediening: kapsalon J. de Ruiter, Lange Kerkstraat 13. Permanent vanaf ƒ8.— com pleet. Telefoon 6 68 33. BEHA MET B LOVEN JE PASVORM door 4-dcligc caps van Saofor poplin met mie voering. Cop A-B-C: 5 25 Voorgevormd p «r LANGE HAVEN 95 Schiedam, teL 6 86 11 Fotografie Rolfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren. Hoogstraat 106. Personeel gevraagd GAINE VAN TULE ELASTTEK met extra corrigerend satijn-elastieken voorpandje. Garnering id llcu. q Diversen Gevraagd aankomend of 2e bediende, tevens leerling- banketbakker. Maison van Wijk, Rotterdamsedijk 419, Scihedam. tel, 67704, na 7.30 uur: 1886 65. Vermager zonder dieet met Gracial, 50 dragées I 1.98. By apotheek en drogist Gezonde en spannende avonturen waarvan iedere iongen zol smullen Prijs slechts f075 Verkrijgbaar bij de agenten, bezorgers en adm. van dit blad, alsmede bir de boekhandel en kiosken SCHIEDAM t ORANJESTRAAT t? VLAAAOINGEH i OED. B1ERSLOOT HOEK KORTE KOOGSTRAATi

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1960 | | pagina 1