Ijs vreugde op tennisbaan in Volkspark kan beginnen Koopjes bij Timco VOETBAL: programma met kansen en moeilijkheden A 1 «BBBffla De finalisten in het tafeltennistoernooi Dvoraks Vierde triomf voor Utr. Sted. Orkest Uit de eerste divisie Zaalhandbal competitie Huisvrouwen gingen met stewardessen op reis Strijd rond de korven Vrijdag 13 januari 1961 BROERSVEST 56 OPRUIMING v. d. AREND Brand in kachelpijp -429:- -98> J. v. Yliet heeft alles gereed -vlaarcllngen Schiedam Toonkunstconcert in Passage Arena speelt voor ANGB Nylon Kousen 30 demW Jaarvergadering van S.F.C. WALDO-TAXI 6.46.50 (3 lijnen) RYNBENDE'S Hermes naar Helmondia '55 Fietser ernstig gewond bij aanrijding Art 5 Wegen verkeersreglement Helmond bij SVV D.G.Schiedam' blijft aan kop Burgerlijke Stand Tegen openslaand portier gereden Jeugdrally in gebouw Atrium (Advertentie IM.) Op de derde avond van de Schie damse tafeltenniskampioenschappen is weer hevig strijd geleverd om de winst. Men is na al zover dat men weet welke spelers zich in de A* groep, waaruit ook de kampioen van Schiedam voorkomt, hebben ge plaatst voor de halve finale. Dit zytl de partijen Eikxnans (Service) tegen Aben (Noad), Eikmans plaatste zich door een overwinning op Kortenaer (Noad) en Abcn via de herkansing door overwinningen op Saas (MTS) cn De Baaj1- (Noad). Voor de kwart finale worden vanavond ook nog ge speeld de partijen Braak (Reries) te gen Meoldjjk (Noad) en Joustra te gen H. V. d. Poort, beiden van Noad), In de B-groep plaatsten zich in de kwart-finale Bakker (Tava) via een overwinning op Oranje en Bock (Ta- ,va> na winst op H. Meyer (RAP). In de C-groep is men aan de achtste finale toe en hierin hebben zich ge plaatst W. Esbach en H. Dronkers van Noad, H. Meyer, A. Meyer, Klei- nekoort en Hoogtwegt van RAP. Christen van Wilton en Oranje. In de D-groep waren dit voor de halve finale San ting en F. Meyer (RAP); (Advertentie I.M.) in CAMERA'S PROJECTOREN EL ITS-APPARATEN DIA-DOZEN - STATIEVEN 8 mm SPOELEN - FILMS FOTOPAPIER enz. enz. LEESGLAZEN - LOUPEN VERREKIJKERS MICROSCOPEN BRILETUIS enz. enz. HOOGSTRAAT 91 2IE BE ETALAGE Gistermiddag om 1.20 uur is er een brandje geweest in de woning van de heer Q. J. B. in de Bom- melsestraat 32. Door oververhitting was het roet in een kachelpijp gaan branden. De brandweer heeft bet vuur geblust en de pijp gereinigd. (Advertentie l.M.) Als U nu of in hec voorjaar toch een karper nodig hebt.... 'aarzel dan niet langer.... nu in deze Opruiming kopen, be tekent tientallen guldens minder betalen dan anders. Morgen begint de verkoop van een grote partij karpetten voor halve prijzen. Prachtige wol moquette kar petten van 129.- in zes moderne kleuren. IJzersterke Wiltons in terra en beige, die normaal voor 98,- verkocht worden. Machinaal Smyrna karpetten in een hoogpolige doorgeweven kwaliteit, in warme Perzische kleuren, selzoenprijs 109.-. wolmoquette Wiltons maehïnaal smyrna Zaterdagmorgen om 9 uur begint de verkoop van deze drie soorten karpetten in de gewone hulskamermaat, 200 x 230 cm, W+Jk 6ft door elkaar hWA0V voor één -prijs, M M voor^ IgjF Hoekstra (Tava) en A. Meyer CRAP) voor de kwart-finale en voor de acht ste finale Jorritsma en v. Dijk (bei den TSF) en Christen van Wilton. In de E-groep halve finale: Voogt, Rijthoven en F. Meyer, allen van RAP en mej. Schaap van Service. In de F-groep (junioren) voor de achtste finale Zuidgeest (SCSI, W. Meyer. H. d. Bruin en A. Voogd, al len RAP en de Service-spelers D. d. Boer, I. v. d. Poort, Krelsscber, Eikmans. Voor de halve finale in de groep ongooefenden hebben zich ge plaatst Monster, v. d. Gaag, Kalden en Tettero. Ook hebben diverse verenigingen al weer punten verzameld vcdr de Schiedammerwisselbeker. Bekerhou der RAP gaat aan de leiding met vier punten, gevolgd door Service met drie en Noad met twee punten. Van avond op de finale-avond beginnen de wedstrijden om zeven uur. Om tien voor negen hoopt de wedstrijd leiding dan aan de halve-finale wed strijden toe te komen en daarna aan sluitend de finale-partijen. Voor de zaalhandbal-competitie van het district West B stonden voor a.s. zondag wedstrijden in de Ener giehal vastgesteld voor de dames teams van zowel DWS als Wilton Fijenoord. Maar de wedstrijd van DWS tegen Athene is uitgesteld, om dat de twee DWS-speelsters, Lenio en Nel Robart zondag in het Neder lands zaalhandbalteam uitkomen in Parijs tegen Frankrijk. Wij stellen hoge verwachtingen van onze beide stadgenoten en hopen dat zy succes zullen boeken. De dames van Wilton Fijenoord hebben na de grote nederlaag van afgelopen zondag weer heel wat goed te maken; zij rijn van de twee de naar de derde plaats gezakt. Zon dag komen zij in het veld tegen ADO; de eerste ontmoeting tegen deze Rotterdamse ploeg werd een overwinning en ook zondag rekenen we weer op de volle winst Dames 2 van DWS komt uit tegen Minerva 2 uit Dordrecht en ook hier rekenen we er op dat de beide punt jes mee naar Schiedam komen. De heren van DWS 2 zullen het niet makkelijk krijgen "tegen Actief 2, toch verwachten we 'n overwinning. Al twee nachten achter elkaar heeft het lichtjes gevroren. Is vader Winter dan toch van plan de wensen van vele schaats!lefhebers in vervulling te laten gaan door een laag üs op het water te leggen, zodat de smalle ijzers nog in januari onder de voeten kunnen worden gebonden? Voordat het diepe water bevroren is, kan er echter al gereden worden. Schiedam telt verschillende ijsbanen «r is er immers één bijgekomen. Sinds oktober ligt aan de Stadhou derslaan een uit vjjf banen bestaand tennisveld van de heer J. van Vliet. De heer Van Vliet bezit sedert enke le maanden een vergunning van B. en W. om de banen 's winters in een ijsbaan te laten veranderen. Hiervoor is al alles gereed. Over het veld zijn kleurige lamp jes gespannen, die 's avonds zo'n prettig effect op het ijs kunnen ge ven. De vreugde wordt nog meer verhoogd door vrolijke muziek over de vlakte te laten klinken. Via drie luidsprekers vinden de tonen hun weg naar het rijdende en glijdende schaats-minnend Schiedamse pu bliek. Wanneer men na de inspanning moe en dorstig is geworden, kan in de intieme kantine van het tennis park uitgerust worden, terwijl daar ook de droge mond aan zijn trekken kan komen. Maar het Is nog niet zo ver. De heer Van Vliet heeft nog niet ge sproeid. Het moet 's nachts minstens drie graden vriezen voor het water op de baan wordt gebracht. Dit ge beurd 's nachts met een hele fijne sproeier. In laagjes wordt het er dan opgespoten tot een totale dikte van ongeveer vier m Mme ter. Een vereiste is ook dat de temperatuur overdag Iets onder het vriespunt blijft. Nee, het is nog niet zo ver, de rode banen in het Vondelpark liggen stil achter hun hoge hekken op de vorst te wachten tot zij de honderden lief hebbers kunnen ontvangen. Op één avond kunnen 400 personen er hun baantje trekken. En die personen cn nog vele anderen wachten evenals de banen op de koude, dan komen de ijzers uit 't vet en begint de eeuwen oude ijspret, ook weer in Schiedam. Advertentie 1M.) SAMEN SAMEN UIT n Apothekers-nachtdienst: Apotheek Gouka. Hoogstraat 29. Bellen t"0 ongeval: GG en G.D.. Tuin laan 8U, telefoon «92 90. Potitie-alarmnummer 8 46 6S- Gemeentelijfce Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 192020 uur, dinsdag 9.30—1620 ea 19—2(J.30 uur, woensdag 9.301620 uur, donderdag 9R0—X220 uur, vrij- dag 9.3018.30 en 19—20.30 uur. zaterdag 920—1620 uur. 's Zon dags gesloten. R.-K Leeszaal en Bibliotheek, Dam geopend maandag 19—21 uur, woensdag 1417 en 19—21 uur. donderdag 10—1? uur, vrR. dag 1417 en 19—21 uui, zater dag 10^-12 en 1417 uur. Stedelijk Museum: Tertoonstelling „Van Jongkind tot Jorn", Elke «dag van 10 tot 17 uur; 's zondags van 12 tot 17 ttBr. BIOSCOPEN Passage, 2 en 8 uur: „Psycho". Monopole, 2 uur; „Het verhaal van HUth". 7 en 9.15 uur: „China Gate". DIVERSEN Amstelbron, 8 uur: SBLO. Lezing. Tijdens een bijeenkomst in het Volksgebouw op donderdag 26 ja nuari zal de heer P. W. de Vos zijn functie van plaatselijk correspon dent van het N.V.V.-tbc-fonds neer leggen. De heer H. Karei is bereid gevonden deze functie over te nemen. (Advertentie l.M.) A U T O M O B I E L B E D R IJ F OFFICIEEL <KMHI> AGEHT Ged. Bier sloot 37 - Tclcf. 01898-6450- Burg. Knappertfaan 2 -Telef. 01Ö-6450D Het voetbalprogramma voor het komende weekeinde biedt de stadge noten tal van problemen. De strijd za! gaan tegen merendeels gelijk waardige of sterkere tegenstanders. In sportpark Thuxlede zal de derby SVDPWSFC ongetwijfeld veel be langstelling trekken. SVDPW Is een goede derbyfighter, maar SFC heeft meer kwaliteiten. Voor Excelsior"20 wordt het bezoek aan het stevige Vriendenschaar m 't verre Culemborg geen genoegen. Mo gelijk dat de zwart-witten tot een puntenverdeling kunnen komen- Voor DHS behoeft het bezoek aan Vredenburch geen verlies te beteke nen. Wel ts Vredenburch een sterk homogeen team maar het technische spel geeft de Schiedammers goede kansen. Ursus bezoekt de Ammer- stolse SV. Nu 'fc enthousiasme weer gekeerd is bij Ursus kan een gelijk spel worden verwacht. Voor Martinit behoort wmst op Verburch niet tot de onmogelijkheden. De roodwatten behoeven in ieder geval de minsten niet te zijn. Thuis ontvangt DRZ VEP. In de zelfde klas 4 F gaat Schiedam naar "Woerden. Beide Schiedamse clubs hebben nog niet de prestaties gele verd die gezien da kwaliteiten, moch ten worden verwacht. Ook ditmaal zullen gelijke spelen al goede resul taten moeten worden genoemd. Verder: ExceIsior*20/2—DHS 2; Schiedam 2Leerdam Sport 3: Hille- gersberg 2Excelsior'20/3. Zaterdag gaat HBSS naar Capelle. Nu de oranjehemden weer over een ijverig team beschikken, zullen dc Schiedamse technici de winst gaan veroveren. HBSS 2 ontvangt Mon ster 2. Gezien de weersomstandigheden is het wederom twijfelachtig dat de clubs uit de afdeling Rotterdam op het grastapijt zullen komen. Het veld van SVV in sportpark Harga is van voldoende kwaliteit om bij enige verbetering van de weersomstandig heden de derby GTBPFSC plaats te bieden. Als de keuringen aan con suls en scheidsrechters zal worden overgelaten zodat een gedeelte van het programma kan doorgaan is er veel kans op dat PFSC zaterdagmid dag in Harga wint van GTB. GSS kan winnen van Energie Boys op de overigens minder goede terreinen, aan de Abraham van Stolkweg. Demos kan zondagmiddag in de Spaanse Polder HWD slaan. Wilton Fyenoord heeft weinig kans in de uitwedstrijd tegen DOZ aan de Cbar- loise Lagendijk en Schiedamse Boys behaalt de winst tegen Blijdorp op Laag Zestienhoven. „Vorig jaar vroeg het Bondsbe- stuur wanneer we de jaarlijkse feest avond voor onze leden wilde honden. Wjj hebben daarop geantwoord, dat \vy die graag in januari wilde be leggen, omdat de kans dan groot was, dat de Alg. Ned. Grafische Bond hl die maand een ledental van 28000 zou hebben bereikt", aldus sprak gisterenavond de voorzitter van de Bond afdeling Schiedam. En bij kon de vele belangstellenden in Musfs Sacrum tot zijn vreugde mededelen, dat hei gewenste getal was bereikt. Ook in Schiedam was het aantal le den toegenomen: het bedraagt thans 288. Op de feestavond werd het ver rukkelijke, toneelstuk „Het spel der vergissingen" van William Shakes peare gespeeld. Met veel élan werd het door de toneelgroep Are na over het voetlicht gebracht Voor een verslag van het stuk verwijzen wij terug naar ons blad van zes janu ari Arena voerde namelijk vorige week „Het spel der vergissingen" aJ op voor de Katholieke Kring. Het lijkt er veel op, dat er aan veldkorfbal voorlopig niet behoeft te worden gedacht of de weergoden Pluvius en Thialf moeten voorlopig met vakantie gaan. In elk geval is het gelukkig, dat a.s. zondag de der de ronde van de Zuidhollandse roi- crokorfbalcompetitie wordt afge werkt. Er zal nu moeten hlijken of Schie dam en Succes hun tweede en derde plaats weten te handhaven. Schie dam versloeg in de eerste wedstrijd Succes met 5—0. Nu staat de return- wedstrijd op het programma. We verwachten weer een zege voor de roodzwarten, maar misschien ditmaal wat bescheidener. Succes zien we verder voor de tweede maal winnen van Oranje Wit 2 uit Tilburg en Schiedam voor de tweede maal van OSCR 2. Voor de junioren van Schie dam zijn vastgesteld Schiedam J- WION J en Schiedam J—Ovefkan- ters J. Voor ODI staat de veldwedstrijd ODIDIO aangekondigd. We hopen van harte, dat de Odianen aan bod komen, maar we hebben «r niet veel vertrouwen in. Tot onsteltenis van de leden van de Nederlandse Vereniging van Huis vrouwen, afdeling Schiedam, bleek donderdagmiddag de kleine zaal van het gebouw Irene niet duister genoeg te zijn, Ea donker moest het riijn, want mej. V. Fijn en mej. A. Hempt wilden hun lezing met'kleurige dia's omlijsten. Na even wikken en wegen, besloten de dames naar de grote zaal In het gebouw te verhuizen. Toen zij eenmaal daar waren begonnen zij met.de pauze. Dit onbeduidende incidentje heeft werkelijk de middag niet ongezellig kunnen maken. De leden werden door (Advertentie l.M.) Als w!J per wèck duizenden paren Nylons verkopen en daar door Uiteraard grote magazijn- voorraden moeten hebben, dan I1gc het toch wel voor de hand, dat er met de Ba[ans-Opruïrpïng eens flink het mes Ingezet moet worden, 4 En hier is het resultaat: duizenden paren wandel- Nylons, uit onze courante serie van, 2.50...» volledig gemin derd met opening in het boord ....ladderstop in boord en teen.... fijne naad en slanke hiel, worden morgen verkocht voor bijna de halve prijs. Zaterdagmorgen om 9-uur begint de verkoop van deze Nylons, 30 denier, irregulars In alle courante maten' en veie moderne de dames Fijn en Rempt, beiden zijn stewardess bij de K.L.M. geweest, in gedachten meegenomen naar Ameri ka en Thailand. Op „reis" hebben de Schiedamse huisvrouwen van alle wetenswaardigheden in die landen zeker genoten. Mej. Fijn schetste in het kort, voor dat zij iets over Amerika vertelde, het werk van een stewardess in de vliegerij. Met soms bijzonder grappi ge anecdotes kreeg zij herhaaldelijk de lachers op haar hand. Mej. Rempt wist heel boeiend de dames iets over de levensgewoonten en de cultuur in Thailand te vertel len. Dat de leden van. de vereniging de „reizen"1 aanschouwelijk konden mee maken, was te danken aan het feit, dat de heide ex-stewardessen foto graferen ais hun hobby hebben, De lichtbeelden waren af en toe zeer fraai. De halfjaarlijkse ledenvergadering van SFC heeft onder grote belang stelling een geanimeerd verloop ge had. Plannen werden gemaakt voor reisjes in de komende zomermaan den en namens de diverse commis sies werd verslag gedaan van de ac tiviteiten. De maandelijkse contact avonden trekken ruime belangstel ling. "Wedstrijdsecretaris Tb. Reher- raann wil aftreden bij de jaarver gadering ook als topsccretaris, en jeugdleider. Ook clubbladredacteur He Utrechts Stedelijk Orkest, dat gisteravond in het Passagetheater in de Toonkunst-serie het Rotterdams Phil. Orkest verving, heeft van het maximale Schiedamse publiek de meest spontane bijvalsbetuigingen ervaren na de uitvoering van Dvo raks „Londense" symfonie, waarin het ensemble door rijn uit het hoofd dirigerende leider, Paul Hupperts, tot grote daden werd aangezet. Dvorak heeft in deze symfonie doorgaans op geniale wijze een veel heid van motieven quasi-improvise rend verwerkt, maar dit heeft op dc vormbeheersing toch geen nadelige invloed gehad^het werk is vooral in de snelle delen streng geconcipieerd en die kwaliteit bewijst dan ook dui- lelijk de rijke inventieve kracht van de Boheemse meester. Het voortreffelijk reagerende or kest gaf onder Hupperts een leven dig gekleurde vertolking van. dit werk, en het lag dan ook werkelijk niet aan musici er. dirigent dat de ro mantische orkestklanken niet altijd lel en contrastrijk genoeg te toehoor ders bereikten; dit moet men wij ten aan de inferieure akoestiek van de nogal prozaïsche bioscoopzaal. In elk geval werden de fijne nuances in het adagio door Hupperts op ex pressieve wijze als het ware geboet seerd en het hierdoor bereikte klank beeld toonde duidelijk aan. dat z«n gebaar hier niet alleen uiterlijkheid is, in tegenstelling tot sommige pas sages elders in het werk waar Hup perts* drukke bewegingen niet hele maal doelmatig lijken. Wat betreft de aanduiding in het programma van het werk als „Acht ste symfonie" gevolgd door „vier de" tossen haakjes nog het volgen de: het lijkt ons beter om de vroegere nummering te handhaven en deze symfonie dus de Vierde te noemen, daar de later in Praag uitgegeven symfonieën van Dvorak door de com ponist kennelijk als minder geslaagde werken zijn beschouwd. Wil men toch een nadere aanduiding, dan zou de door ons reeds gebruikte naam „Londense" heel goed op zijn plaats zijn, omdat de componist het werk in opdracht van de Royal Philharmo nic Society te Londen schreef. Ter opening speelde het U.S.O, op overrompelende manier de spranke lende ouverture Lucio Silla van Mo zart, een verrassend staal van de ar tistieke vroegrijpheid van de compo nist, die toen pas 16 jaar was. De strijkersgroep verdient een bijzonder compliment voor de ragfijn uitge voerde snelle figuraties der violen. Gerard Hengeveld was solist in Beet- hovens Tweede pianoconcert, dat zo als bekend eigenlijk rijn eerste is maar alleen later dan het concert in C werd uitgegeven. Wjj zijn het niet eens met de programmatoelichting, die dit werk gelijk wil stellen met Beethovens andere pianoconcerten. De componist toont natuurlijk veel talent, maar onder zijn vroege com posities zijn er vele waarin hij de in vloed van Haydn en Mozart veel overtuigender en persoonlijker ver- Werkte dan hier. Hengeveld speelde de solopartij consciëntieus, doch het werk inspireerde hem begrijpelijker, wijs niet tot een levendige spontani. teil en dc orkestbegeleiding bleet wat aan de logge kant. Hupperts schoot aan het eind van Hengevelds cadens in het eerste deel even te kort in paraatheid, zodat er bij de orkest- inzet enigé verwarring ontstond. Het publiek reageerde ook na Beethoven heel hartelijk, maar het zal stellig de fraaiste indrukken bij Mozart en ■Dvorak hebben opgedaan. S, NIEBOER (Advertentie LM.) GEMEENTE) ij SCHIEDAM I OFFICIEEL NIEUWS 1 (Advertentie LM.) een ronde 'jonge' jonge White Label dubbele klare f 8£Sptr Uttrflts excltfiiefrfat ven zijn functie te moeten neerleg gen wegens studie. Voorzitter W. P. Schilperoord heeft medegedeeld dat het ideaal van SFC is het tweede elftal te doen promoveren naar de KNVB. Momenteel staat SFC 2 on- P. Brouwer heeft te kennen gege- geslagen aan kop. Op öe gevaarlijke kruising van de Burg. Knappertlaan-Vlaardingerdijk en de Burg. Van HaarenJaan heeft gisteravond om half tien een ernstig ongeluk plaats gehad, waarbij de 49-jarige fletser J. van Hattum, wo nende aan de Singel, door een auto is aangereden en in zorgwekkende toestand in het Gemeenteziekenhuis Is opgenomen. De heer Van Hattum kwam de Burg. Van Haarenlaan afrijden en wilde naar links de B.K.-laan in slaan, om bij het Spartfondsenbad zijn dochtertje af te halen. BÜ het afslaan lette hij onvoldoende op het verkeer. Toen hij halverwege op de kruising was, zag hij een auto van links naderen, waarop hij naar links reed en zo door de auto, bestuurd door de heer M. A„ v. S„ stuwadoor te VJaardingen met de linkerkant van de wagen werd geraakt, on danks krachtig remmen. De heer Van Hattum werd „ge schept" en kwam via de motorkap met een klap tegen de voorruit op, waarna hij tegen het wegdek werd gesmakt. Hij liep daarbij een sche- delbasisfractuur, een gebroken rech terarm cn linkerbovenbeen op, ter wijl het slachtoffer ook nog verwon dingen kreeg aan het gelaat en li chaam. Hij is in het Gemeentezie kenhuis opgenomen. Burgemeester en Wethouders van Schiedam maken bekend, dat zij In hun vergadering van 27 december i960 besloten krachtens artikel 5, eerste lid, sub. c van het Wegenverkeersregle ment vest te stellen de volgende „Wij ziging van het Verkeersbesluit voor de Gemeente Schiedam (Gemeente blad 1957, do. 17; 1958. nrs. 1, 6, 15 en 18; 1959. nrs. 3, 4. 7, 10, 11, 12, 13, 14. 20, 21. 22. en 23; 1960, nrs. 1, 2, 10, 12, 13. 14, 16. 18, 19, 21 en 22). ENIG ARTIKEL „Onder het hoofd „Waetitvcrbod" wordt tussen de rubriek „Geriit Ver- boonstraat" en de rubriek ..Herenpad" ingevoegd de rubriek „Grofbaan tus sen de Baanstraat en het pand Grof baan no. 33. tijdens de weekmarkt (van 8 18 uur), nummers 1.55" (bord mo del W.V.R.V'. Van. dit besluit staat voor ieder be langhebbende beroep open tot het einde van een termijn van dertig da gen na heden. Het adres van beroep wordt aan H. M. de Koningin gericht, maar inge diend bij de Commissaris der Koningin in de provincie, die een bewijs van ontvangst afgeeft. Dit besluit is in afschrift verzonden aan de desbetreffende Hoofdingenieur- Directeur van de Rijkswaterstaat, aan de Koninklijke Nederlandse Toeristen bond A. N. W. B.. de Koniklijke Neder landse Automobiel club, de Koninklijke Nederlandse Motorrijders Verenigingen aan Gedeputeerde Staten dezer provin cie. Het besluit ligt gedure-Je de ge noemde beroepstermijn te»- i*=ie ter Gemeente-secretarie (Stadhuis - afd. Algemene Zaken). Schiedam, 12 januari 1961. Burge meester en Wethouders voornoemd. De Secretaris. N. J, Post. De Burgemees ter, J. W. Peek. HermesDVS trekt zondag naar Helmondia '55, de hekkesluiters in de afdeling. Onze stadgenoten heb ben zo op het, eerste gezicht de beste kansen, maar de blauw-witten heb ben altijd moeite gehad met deze Limburgse ploeg. Het is dan ook veel beter er rekening mee te hou den dat een kat in het nauw rare sprongen kan maken. Het is jammer dat HennesDVS de mooie kans heeft laten schieten om in punten gelijk te komen met leider DJF.C, die de laatste weken duidelijk van slag is geraakt. Nu staan de blauw-witten op de met twee andere teams gedeelde tweede plaats met één punt achterstand, ter wijl het gevaarlijke Volendam wel twee punten minder heeft, maar ook een wedstrijd minder gespeeld. Top- spanning dus in de strijd om de bo venste plaatsen. SVV ontvangt zondag aan de bos rand Helmond. De zuiderlingen ver toeven wel is waar in de onderste regionen van de afdeling, maar de twee laatste gelijke spelen van Helmond tegen Eindhoven en Go Ahead zijn een waarschuwing voor de rood-groenen om terdege op de qui vive te zijn. SVV heeft rich door ZFC laten verrasen en is daardoor enkele plaat sen gezakt op de ranglijst en dient wat goed te maken, door van Hel mond te winnen. De opstelling is: doei Tap, achter Romein on Hek man, midden v. Leeuwen, v. Kam pen. en Wink, voor G. Slavenburg, v. Pelt, Kentie, de Graaff en Her wig. SW 2 gaat een lastige uitwedstrijd tegemoet tegen DHC in Delft, maar succes is toch niet uitgesloten te ach ten. SVV 3 speelt om 10 uur in Harge tegen Feyenoord 3 en het vierde team gaat op bezoek bij CKC 2. Hoewel nog duchtig bedreigd door Ons Genoegen en Chariois 2 gaat Schiedam nog fier aan kop in de eerste klasse van de Rotterdamse Dambond. Woensdagavond werd de uitwedstrijd tegen het niet sterke Oosten 2 gewonnen. De stadgenoten hadden nogal moeite met de gasthe ren. Kennelijk wint Oosten 2 aan kracht want slechts na veel inspan ning slaagde Schiedam er in met 128 te zegevieren. Aan het eerste bord won kampioen L. Vrijland door een. mooie combina tie. De Sch ie damspeler W. Spruyt versloeg J. Suiker, L. Breevoort won door tijdwinst van M. Moelker. C. W. Sleeuwenhoek stond verloren tegen P. C, Teunissen, maar deze zag de situatie niet zodat Sleeuwenhoek als nog remise veroverde. Theo Vrijland verloor van J. P. Kat De Schie dammers J. van Straaten en M. den Houting verloren door foutjes van S. Marjenburg en J. L. Wuyckenbuy- ze. W. Heuvelman sloeg C. Olieman en J. P. van de Watering won van H. W. Verdonschot Donderdag speelt Schiedam thuis tegen Constant 3 uit Rotterdam. Geboren: Ingrid, cL v. M. C. Oranje en P. Fontijne: Dick, z. v„ J. G. van Wamden en A. M. S. Wittendorp; Johanna M.. d. v. B. Kerssen en J. M. Heesbeen; Willem J„ z. v. H. R Aten en G. Jonas. Ondertrouwd: R. Hansen, 19 jr. cn A. W. M. Verhaal, 17 jr.; A. W. H. Jagt, 25 jr. en E. van der Gaag, 20 jr.; j, Jongeneel, 20 jr. en B. W. M. Mostert, 19 jr.; W. J. Michon, 26 jr. en J. N. de Jong, 23 jr., C. W. M. Mostert 21 jr. en V. Cohen, 18 jr.; A. P. Nooteboom, 27 jr. en J. E. Poot, 21 jr.; K. Polderdijk, 23 jr. en J. Verwaal, 21 jr.; V. P. Pijl, 20 jr. en C. Westdijk, 18 jr.; J. G. Sommer, 23 jr. en P. Verwiel, 20 jr.: J. Stieber, 21 jr. en P. J. C. Florijn, 28 jr.; L. Zuijdgeest, 25 jr. en A. Visser, 18 jr. Gehuwd; J. S. Bosnian, 10 jr. en W. Steigenga. 23 jr.; A. Löke, 20 jr. en B. Heidbrecker, 18 jr.; G. J. van Hees, 24 jr. en C. J. Pbllippi. 24 jr.; J. B. Bunt, 22 jr. en B. Velzen, 25 jr;. M. A. van Lienden. 19 jr. en F. Batz, 17 jr.; G. Mooiman, 60 jr. en G. Vis, 61 jr.; W. Hamilton of Silvertonhih 28 jr. en K. A. MicheJs, 19 jr.; C. W. Roerade, 26 jr. en F. J. Dingenouts, 21 jr. Overleden: P. Bult, 1 jr.: J. Boot 86 jr.; B. P. Schippers, 54 jr. (Advertentie IM.) Voor hen die beseffen dat de winter nog moet komen, een enorme Opruimingspartij Orlon en Wollen Kinder- pu!lovers en vesten. Maar dan niet wachten maar nü kopen, uic deze grote restant- partij van vesten en pullovers, uit de series Van rond negen gulden, voor minder dan de halve prijs. Voor Jongens en Meisjes prima kwaliteiten in diverse modellen,.w.o. met ronde hals, V-hals en rol kraag .voor nog géén vier gulden. orlon WOl Zaterdagmorgen om 9 uur begint beneden de verkoop van deze jongens- en meisjes- pul loYers voor leeftijden van 2-9 jaar, In vele kleuren, w.o. koren blauw, bleu, koraal, geel en*, door A elkaar voor Huf één prijs, voor^Or^» Doordat de heer J. V.,uit Ridder kerk gistermiddag om 12.30 uur in de Bilderdykstraat plotseling het linkerportier van zijn auto open. maakte, is de 18-jarige wielrijdster, mejuffrouw D. C. G. tegen dat por tier opgereden. Bif de botsing kreeg zij een hersenschudding en moest in het Gemeenteziekenhuis worden opgenomen. ROTTERDAM Zondag wordt in gebouw Atrium* aan de Karei Doormanstraat de eer ste jeugdrally gehouden. Ds. - L. Schuurman uit Voorburg zal op deze bijeenkomst, die om kwart over acht begint, spreken over „Een .christen is een blij mens". Er is ook dit maal weer een gevarieerde vocale en instrumentale medewerking aan het programma.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1