VOETBAL: beslissend duel tussen Demos en Germinal Kousen kunnen nu ook „getrokken" worden Groeiend Animo hield de jaarvergadering Wijkraad Pernis juicht uitbreidingsplan toe Zijn verkeerslichten een verkeers-Auik"? lekker en gezond Primeurtje voor Schiedam Burgerlijke Stand Schilder wekte medelijden MAASSLUIS Dragline stoot gasleiding lek KRITIEK OP ENKELE PUNTEN Doorbraak is 5Schiedam' wint van Maassluis Schiedam blijft kanshebber VOOR DE KANTONRECHTER In bus overleden verschrikking Excelsior gaat naar Ornas Spraakond erwijs op scholen Om eerste klasse libre- titel P. v. Aart bracht in tweede ronde J. v. d. Velde in heel grote moeilijkheden Uitbreiding R'dams spoorweg emplacement Chauffeur gestraft SCHIEDAM AANKOMENDE TYPISTE DÉ Ju SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Koeriersters Donderdag 9 februari 1961 De Schiedamse dames die in deeen vakje heeft geopend en de kou weekends of 's avonds na sluitingstijd van de winkels een ladder In hun nylons halen, krijgen toch bij de ma nufacturenzaak „'t Getouw" aan de P. J. Troelstralaan de kous niet op de kop. Sinds gislermlddag twaalf uur Is daar namelijk een kousenauto maat In gebruik genomen. Dit be tekent voor Schiedam een primeurtje op dit gebied. In Rotterdam zijn ech ter deze kouscnautomaten al geruime tijd ingeburgerd. De eigenaar van de zaak, de heer P. C. M. Schamlé, ver telde tot deze verkoop w(jze in Schie dam te zUn overgegaan, omdat ge bleken is, dat de automaat aan zijn filiaal in de Eerste Middeliandstraat ia Rotterdam de eerste in het land een succes is. Deze manier van kousen aan de „man" brengen, dient gezien le worden als een soort service aan de klant. DU bleek ons uit de woorden van de eigenaar. In de automaat zyn twaalf vakjes aangebracht en elk vakje bestaat weer uit drie, door klepjes van el kaar gescheiden, achter elkaar lig gende ruimten. Wanneer de klant, na inworp van drie gulden en door middel van een druk op een knop, (Adpenentle LM.) sen er uit heeft genomen en vervol gens het vakje weer heeft gesloten, opent zich automatisch do er achter liggende ruimte. Daardoor kan een volgende klant weer uit het zelfde vakje kousen nemen. In het totaal bevat de automaat 36 paar nylons. De dames kunnen uit drie soorten hun keuze bepalen. In het apparaat zitten avond- en wandelnylons, benevens naadloze nylons. Het is duidelijk dat zij In verschillende maten te verkrij gen zijn. Voor de eerste maai werd de auto maat aan de P. J. Troelstralaan door een winkeljuffrouw van 't Getouw in gebruik genomen. Op de foto js te zien hoe zy een paar kousen uit de automaat trekt. Belangstellend kijkt 'n klem meisje toe. Misschien wacht zy wel ongeduldig op het moment waarop zij haar eerste nylons mag gaan dragen. In ieder geval weet zij nu al. dat het met moeilijk is om er aan te komen. Naast zijn zaak in de Branders- steeg en de filialen m de Middel landstraat en de P. J. Troelstralaan heeft de heer Schamlé het plan om nog een winkel in het nu In aanbouw zijnde nieuwste gedeelte van Nieuw- land te gaan exploiteren. Nu de retumwedslrijden geleide lijk aan bod komen gaat het er voor de Schiedamse clubs somber uitzien. Het merendeel verblijft op de onderste plaatsen. In de komen de weken dienen de teams het de gradatie gevaar te gaan bezweren. Slechts een enkele verblijft nog in de hoogste regionen van zjjn afde ling, maar ook hier dreigt het ge vaar. Voor Demos staat zondagmid dag de grote krachtproef op het programma. De kamploenskanöida- ten bezoeken Germinal. Nu beschikt Gcrm'nal dit seizoen over sterke aanw ensten als oud-spelers van Xer- xers e.d. Demos heeft het nodige enthousiasme en de kundige trai ning van SVV-er Joop van Meer wijk, maar of de stagenoten er in zullen slagen in deze belangrijke strjjd op de kop de winst te be halen valt te betwijfelen. DAGER KNVB Na het teleurstellende resultaat tegen RDM staat DHS voor de taak verbetering in de positie te bren gen In de 5 buis wedstrijd tegen Westlandia kan DHS de winst be halen. De geelzwarten kennen de kracht van de bezoekers Het zal hen met moeilyk vallen ''ditmaal de nodige stootkracht te tonen In de vierde klas C krygt Ursus i i de Harga de kans tegen BMT 1 deerste punten te verzamelen voor het verlaten van de onderste plaats Op de Boshoek speelt SFC tegen Oudewater. De stadgenoten zullen verheugd zijn als er een punten» deling tot stand komt. SVDPW zal ook na de uitwedstrijd tegen het sterke Progress op de laatste plaats van 4E staan. Al even moeilijk is het bezoek van DRZ aan Stolwijk, Ook hier is een puntendelmg een goed resultaat. SchiedamODI is een wedstrijd van formaat waarbij de Rotterdammers de kanshebbers zijn. DHS 3 bezoek Neptunus 3. AFDELING ROTTERDAM Het duel Germinal—-Demos wordt zondag de strijd om de eerste plaats in I A. In de tweede klas B be haalt Wilton Feyenoord de kostbare winst in de uitwedstrijd tegen AVO/ ZVC, Schiedamse Boys blijft aan de kop na het bezoek aan Afrikaan der Boys. Lagere elftallen: Hermes DVS 5 SVV 5; Sparta 6—SW 6; Zuiderster 2—Martinft 2; De Hollandiaan 4— SVDPW 2; SFC 2—Sparta 10; Mar- tinit 3Het Noorden 4; Hermes DVS 5—Leomdas 3; Feyenoord 10—-SW 7; OW 3Excelsior '20/4; RKWIK 3—Ursus 2; Transvalia 4—DHS 4; Nado V 3—SVDPW 3; Progress 3— DRZ 3; Schiedam 4Zuiderster 4; SFC 4Steeds Volharden 4; The Ri sing Hope 3—Demos 2; $CR 2—-WF 2; SVV 8—Hermes DVS 7: Xerxes 6—Excelsior '20/5; Schiebroek 3 Excelsior '206: Spartaan '207— SVV 9; SW 10—CVV B: DHS 5-CKC 5; Martin it 4SVDPW 4; Schiedam 5— DJS 5; SFC S—EDS 6; Demos 3— GLZ 2; Schiedamse Boys 2—Smeets- land 2; Hermes DVS 8Fortuna 7; SVV 11Xerxes 8; Excelsior '208 CW 10; Overmaas 10—Excelsior '20 9; Spartaan '2012—Hermes DVS 10; Slikkerveer 6Ursus 3; DHS 6 RFC 10: DRZ 4—Nado V 4; DHZ 7DHS 7; Ursus 4—Poortugaal 4; Zuiderster 5—SVDPW 5; NRC 5 SVDPW 6; FSV Pretoria 7—SFC 6; Schiedam 6—Hillesluis 6; Excelsior '20 10ODI 7; Demos 4—Bloemhof 4; WF 3—Swift Boys 4; Schiedamse Boys 3Nestoro 3: Demos 5—The Rising Hope 5: AVS 5Demos 6; USC 4Demos 7. ZATERDAGVOETBAL Voor HBSS staat zaterdagmiddag de thuiswedstrijd tegen leider Ko zakken Boys op het programma. Als HBSS er in slaagt te winnen ver overen de oranjehemden de derde plaats. Bovendien wordt het ver schil met Kozakken Boys \*crmin- derd tot acht punten, maar aan voerder Kozakken Boys zal ook de tweede ontmoeting tegen HBSS wel winnen. HBSS 2 bezoekt Die Haghe 3. Verder; GTB 2—Zwaluwen 5; HBSS 3—Spijkenisse 3; PPSC 4— RSM 3; GSS 3—Rozenburg 4; RSM 6—HBSS 6; SW al—Sparta al; For tuna aïHermes DVS al. GEBOREN: Hans P., zv P. Reedijk en D. M. Brouwer, Anita, dv W. F. Sehreij en J. M. Kouwenberg; Petro- nelta C., dv F. Jonkman en A. P. den Banker; Aibertina M., dv A. Sterk en M, C. van Diggelen; Giovanna M.. dv G- Torna en A. M. van Potten. OVERLEDEN; J. Bakker. 39 jr.: M. van der Burg, 64 jr., echtg. van R. Reikoop; A. van der Waal, 74 jr. Maandagmiddag 3 uur zal de eer ste paal geslagen worden voor een nieuw complex van 130 woningen »n Nieuwland bij de spoorlijn Schie dam—Vlaardingcn. Door bij vijf Schiedamse dames me delijden op te wekken. Leeft de 51- jarige schilder S. L. uit Rotterdam deze vrouwen weten op te lichten. Maar gisteren liep de man toch tegen de lamp en is door de politie gear resteerd. Wanneer 4e man ergens aan het schilderen was, ging hij naar een huisvrouw en vertelde een droevig verhaal. Hij zou een ruit gebroken hebben en hij zou die voor zijn pa troon moeten vergoeden. Hij had Zijn portemonnan? echter vergeten. Zou mevrouw hem zolang een tientje kun nen lenen? De dames zwichtten allen en gaven hem het geld. Maar toen zij het nooit meer terug zagen, doden zij aangifte bij de politie. Gisteren is de man op de Singel aangehouden en vervolgens opgeslo ten. Apothekers-nacbtdfensi: Apotheek Backer, St. Ltdumastraat 58. Bellen bij ongeval: G.G en GJX Tumlaan 80, telefoon 692 90. Politze-alammummer 646 66. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven, ge opend; maandag i9—20.30 uur, dinsdag 9.3016.30 en 19—20.30 uur, woensdag 9.30—12.30 uur donderdag 93012.30 tmr, vrij dag 9.30—16.30 en 19—20.30 uur. zaterdag 9 30—16 30 uur *s Zon dags gesloten. geopend maandag 19—21 woensdag 14—17 en 19—21 uur. donderdag 1017 uur, vrij- dag 1417 en 19—21 uur. zater dag 10—12 en 14—17 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling „Van Jongkind tot Jom". Elke dag van 10 tot 17 uur; 's zondags van 12 tot 17 uur. BIOSCOPEN Passage, 2 uur: „Kamers te huur" Monopole, 2, 7 en 9.15 uur: „Madame Butterfly". DIVERSEN De Ark, 8 uur; ANIMO. Jaarl. alg. ledenverg. Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Alg Fo tokring. Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Oost en West. Lezing. Musis Sacrum, 8 uur: Spint. Car naval. Wijkcentrum, 8 uur: Excelsior. F:lm R.K. Verenigingsgebouw, 8 uur K.A.B. Passage, 8 uur: Kath Kring. Revue. Musis Sacrum, 8 uur: ANMB. Jubi leum-Cabaret. In de omgeving van de Koningin Wilhelminalaan te Maassluis ver spreidde zich dinsdagavond om streeks half zes een doordringende gasïucht, toen een dragline de hoofdperslciding kapot stootte. Door deze leiding wordt gas uit Rotter- d3m naar Maassluis gevoerd. De po- R;-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam 1 litie zrtte onmiddellijk de naaste omgeving van "iet lek af om te voorkomen dat het ontsnappende gas vlam zou vatten door de on voorzichtigheid van een voorbij ganger. In Rotterdam werd de toevoer af gesloten. terwijl personeel van de Maassluïsse gemeentebedrijven zich naar de plaats des onheils spoedde om voorzieningen te treffen. Men kon niet onmiddellijk aan de slag, omdat eerst de leiding leeggestroomd moest zijn. Toen het echter zover was, bleek het leed snel geleden. In de ioop van de avond was de lei ding hersteld. De Maassluisse bevolking beeft op de stank in de omgeving van de Kon. Wilhelminalaan na geen vinder van de stagnatie van de gas- -cvoer ondervonden. In de gashou- s bevonden zich nog ettelijke ui kubieke meters gas, waar- un geput kon worden. Animo in Kethel floreert. Dat is woensdagavond wel gebleken op de geanimeerde jaarvergadering die voor de derde maal in De Ark werd gehouden. In het d-rde levensjaar is het ledenaantal tot 290 leden ge stegen. Besloten werd de naam ge deeltelijk te wijzigen. De toevoeging „Christelijke vereniging" voor Li chamelijke Opvoeding" zal worden vervangen door „Christelijke Gym nastiekvereniging". DAMMEN De damclub „Schiedam" won woensdagavond te Maassluis en staat op een gedeelde tweede plaats. dat betekent dat Schiedam beslissings wedstrijden moet spelen voor promo tie naar de hoofdklasse. Wie de te genstanders zijn is nog niet bekend. „Schiedam heeft de deur van do hoofdklasse, dfe enkele jaren gcie den verloren ging, weer geopend Het bezoek aan Maeslandtssluys voor de slotwedstrijd van de compe titie bracht de nodige spanning. Der Schiedammers misten een speler voor bord vijf. Dat hield in dat Schiedam alvast met een 20 achterstand startte. Kampioen Vrijland aan bord 1 versloeg H. Pijn. De veteranen J C. On ink tegen H. Kluye (l—-I) en J. de Wilde tegen J. van der Meer (0—2) leverden goede prestaties. T van der Spek versloeg T. Buitelaar C. Sleeuwenhoek won van J. C Noulot. Wel verloren L. Breevoort en W. Heuvelman hun partijen tegen A. Bakker en K. Bakker maar competi» tïeleider A. Risseeuw faalde niet aan hel laatste bord, hij won van N. Boekestem. De zege was verzekerd. M. den Houting behaalde remise op P. Spuy. Een moeilykc overwinning behaal de de schaakvereniging „Schiedam" op naaste concurrent Spangen. Twee enerverende avonden waren nodig om Spangen met 5'-! tegen 4'/i te slaan. De laatste partij, door de Schie dammer Lccrcntveld gespeeld, moest de beslissing brengen, omdat de stand inmiddels 5 tegen 4 was ge worden. I.eerentveld bracht het tot lemise, waarmee hij aan zijn tegenstander zelfs nog een concessie deed, omdat bij uitspelen zeker liet volle pond zou zijn behaald. Nog twee wedstrijden staan op het programma, die zullen beslissen of Srhiedam het volgend seizoen m de eerste klasse zal uitkomen. Het ver schil tussen de koplopers, waaronder Schiedam, is zo gering, dat het een ware nek asn nek race zal worden. De 25-jarige J. E. van Balcom uit Amstelveen, die op weg was naar Werf Gusto is vanmorgen oi.i 9.40 uui tijdens een rit in een bus in de Prof. Kamerlingh Onneslaan onwel gewor den en overleden. Een arts, die on al lerijl tehulp werd geroepen, kon slechts de dood constateren. Het stof felijk overschot is naar het Gemeente ziekenhuis gebracht. Beschikt Schiedam over een ver- keersfuik waarin de argeloze wegge bruiker kan rijden om in moeilijkhe den te geraken? De kantonrechter moet woensdag die indruk gekregen hebben. Op herhaalde vragen van de substituut-officier van justitie en de kantonrechter verklaarden diverse verdachten dat het automatische ver keerslichtensysteem bij Gerrit Ver- boonstraat-Lange Nieuwslraat-Oran- jestraat niet deugt. Het tijdschema is voor de weggebruikers die van de Lange Nieuwstraat naar links wil len of die willen oversteken te kort. De verklaringen waren vrijwel ge lijkluidend. Het licht stond op groen toen zij langs do lichten reden en middenop het kruispunt geraakten ze klem tus sen de auto's. „Die agent stond twee honderd meter verderop" zei de heer T. H. B. Hy zei „niks mee te maken, vertel het maar aan de rechter". Dat hebben die weggebruikers woensdag dan ook gedaan, zij zouden onvol doende tyd hebben gekregen om het kruispunt te kunnen passeren. Dc kantonrechter mr. P. B. Cos meent dat het systeem perfect is, maar hij was zo welwillend om over drie we ken de verbalisanten te willen ho ren over deze kwestie. „Hier wordt gemeten met twee ma ten" zei de 46-jarige Schiedammer C. J. L. P„ die terecht stond omdat hij zijn elfjarig dochtertje op 30 novem ber advertentiebladen had laten be zorgen in Schiedam. „Ik doe het niet uit weelde en ik hou er niet mee op ook. Die kinderen mogen wel voor allerlei doeleinden oude kranten op halen. Het is een kleine bijverdien ste voor me en ik heb een groot huis houden". De officier vertelde dat er sprake was van een ernstige overtre ding, niet alle arbeid was werk en de boetes zouden groter worden als P, met deze kinderarbeid voortging. ..De jaarwisseling krijgt het aspect van een heel ongewone zaak. Het wordt dringend lijd dat or wat tegen gedaan wordt", zei de officier van justitie mr. Van Moorsel bij de be handeling van de zaak tegen vader en zoon B. uit Schiedam. Beiden hadden vuurwerk, rotjes e.d. ver kocht in december aan kinderen van 11 jaar „Och, het zijn van die on schuldige dingen, het zijn net klap- pertjes" zei vader B. De officier meende dat elk vuur werk gevaarlijk is. Hij had zich hier omtrent door diverse autoriteiten en ?5j werk wordt gesproken. Er Is sprake van het mogen verkopen van voor raden beneden vijf kilogram, maar hij was verheugd dat de gemeentebestu ren in de Algemene Politie Veror deningen gebruik maakten van hun bevoegdheden om de minimum-leef tijden van de kopers te verhogen en ook de verkoop aan strenge banden te leggen. Voorzitter C. L. de Groot kon in zijn overzicht optimistische geluiden doen horen. Vorige week zijn drie dames- en vijf herenleden geslaagd voor de voorturncursus. Tot nieuwe leiders zijn benoemd mej. Toos van der Bos en de heer P. Kegel. Be sloten werd dat in het vervolg geen najaarsledenvergadering zal worden gehouden. Wel zullen periodiek con- taCtavonden worden belegd. In maart worden m de Technische School te Schiedam de kringwed strijden van het KNCGV van de Kring Maasmond georganiseerd. De Koninklijke goedkeuring voor de Christelijke gymnastiekvereniging zal worden aangevraagd. In septem ber zal de drumband voor het eerst in het openbaar optreden. Het voor stel tot wijziging van het wedstrijd- costuum voor de dames in turn- costuum werd aangenomen. De tech nische hoofdleider H. Voorbach be sprak het wedstrijd- en demonstratie- programma. De heer P. Kegel vroeg medewerking voor de actie volgens het plan- ds. Kret. De bestuursleden J. Meyboom en D. van der Tempel werden bij acciamatie herkozen. In het jeugdbestuur kwamen Wim Sto ker en Irma Vellekoop in de vaca tures Niel Blok en Marjan Vellekoop. Na de pauze werden twee kleuren, films over de Gymnastrada uit Zag reb en een reportage van een gym- nastïekdemonstratïe in een zaal ver toond. (Van een onzer verslaggevers) De wijkraad voor Pernis heeft dinsdagavond zijn licht laten schijnen over het ontvverp-uitbreidingspian „Pernis en omgeving", dat door B. en IV. was gestuurd met het verzoek eventuele op- of aanmerkingen op zo kort mogelijke termijn kenbaar te maken. Op enkele kanttekeningen na. konden de wijkraadsleden het plan wel toejuichen, zo werd gezegd. Men kreeg de indruk, dat de wjjk- raedsleden nog onvoldoende op de hoogte waren gesteld om kritisch commentaar te geven, ondanks de voorlichtingsavond van de gemeente op II januari j,l_ en de officiële pa pieren, die op tafel lagen. Heel dui delijk ontbrak op de vergadering de men, die van gemeentewege één en ander nog eens kon toelichten. Enkele wijkraadsleden vroegen zich af, of er wel voldoende sportvel den zouden komen en of deze wel op de gunstigste plaats kwamen te lig gen. De ontevredenheid over de doorbraak bij de Willem Weijsingel ea de Bijmondsingel was vrijwel al gemeen. „Ik vind het een schandaal, dat dit zo moet gebeuren," zei één der leden. „Als zo'n door braak voor het verkeer nodig is, kan ik erin komen, maar dat er aan de Willem Weijsingel be hoorlijke huizen moeten worden afgebroken voor een singel is een verschrikking." „Sommige men sen. hebben de huizen pas ge kocht," zei een ander wijkraads lid. „Er is wel een doorbraak te maken zon dar dat er huizen weg moeten voor een water-koker onder de weg." Dat er nog steeds misverstanden en. verwarring bestaan rond de ge volgen van de realisatie van het uit breidingsplan, toonde de waarne mend voorzitter, de heer C, van Hen gel (voorzitter H. Buesmk was ziek) aan met een voorbeeld. Een inwoner, die bij de gemeentelijke diensten had gevraagd, of zijn woning kon blij ver staan, kreeg de ene dag een be vestigend antwoord en de tweede dag een ontkennend. De heer Van Hengel overzag in een inleidend woord de positie van de wijkraad in Perms. „Vroeger was de wijkraad al te vaak een roepende in de woestijn, op het raadhuis was men vaak stokdoof voor de nood kreten. Maar er is veel veranderd, wij vinden steeds meer gehoor." De waarnemend voorzitter deelde nog mee, dat er 573 woningen in Pernis hun voltooiing naderen en dat er blijkens een schrijven van B. en W. twee sierfonteinen zullen komen bij de Bijmondsingel en twee by de W. Weijsingel Over het vervoer door de RET van Pornisse schoolgaande kinderen van Charlois ngax Pernis terug, waren enkele wijkraadsleden helemaal met le spreken. De kinderen zouden vaak heel lang bij de halte moeten wach ten, voordat ze eindelijk eens door een bus werden meegenomen. Zaterdag gaat Excelsior 1 naar Den Haag voor de return wedstrijd tegen Ornas. In de thuiswedstrijd werd met 10 gewonnen door een penalty. Het is te hopen dat de Dljkpolder- bewoners het niet wederom op een dergelijke beslissing zullen laten aankomen en dat het gehele elftal zich nu eens voor 100 zal inzetten. Aanvang 4 uur. Vertrek vanaf de Molen 2,45 uur. Excelsior 2 moet de strijd aanbin den tegen koploper Rynsb. Boys 2. Het c."tal uit Rijnsburg heeft twee punten voorsprong op Excelsior 2. Er wordt een spannende strijd ver wacht in de Dijkpolder. De reserves zullen er goed aandoen een over winning te behalen, willen zij voor de titel mee blijven tellen. Aanvang 4 uur. Verder programma: Rozenburg 5 Excelsior 6 3.30 uur; S.C. Zuider park 3—Excelsior 7 3.30 uur. Junio ren: V.D.L. AExcelsior A 3.00 uur; Excelsior A2V.F.C. A3 4.00 uur; Excelsior BlV.D.L. BI 2,00 uur; Zwaluwen B5—Excelsior B2 2.00 uur; Excelsior '20 B6Excelsior B3 3.45 uur; Hollandiaan 'Cl—Excelsior Cl 2.30 uur en Excelsior C3H.B.S.S. C4 2.30 uur. Bij het gemeentebestuur wordt een regeling ontworpen om te komen tot spraakonderwijs op de scholen. Hier voor zouden leerlingen van alle lage re scholen, dus zoweL openbaar als bijzonder onderwijs, in aanmerking komen als de schoolarts dit wense lijk acht. (Advertentie l.M.) cent per rol der medicinale hoestbonb'oh SCHIEDAM. Dat V. v. Aart (Volksgebouw) voor 't biljartdistrict een flinke aanwinst betekent, bewees hü woensdagavond, bij de voortzet ting met de tweede ronde van het toernooi om de eerste klasse titel, hoewel hij ook zijn tweede partü verloor. Hy had evenwel J. v. d. Velde (LEV) in zulke grotemoeilijk heden gebraeht, dat lange tijd verlies voor de LEV'er dreigde. De over winning van A. Willebrand (RES) op G. V. Gendt (Bellevue) was dan ook veel overtuigender en betekende te gelijkertijd een devaluatie van de kansen voor de Maassluizer, dfe ver beneden zijn vorm van vorige week speelde. Ook L. v. d, Lee (Het Oos- mstanties doen inlichten en er be- |enj won tweede party, maar stond geen twijfel dat vuurwerk met gezien 2yn party-moyennes weigeren we zeker voorlopig In hem een serieuze gegadigde voor de titel te zien. Van Aart startte tegen v, d. Velde uitstekend. Na 9 beurten had hij al 69 caramboles verzameld, tegen v. d. Velde nauwelijks de helft. Na 24 beurten leidde hij met 172—134 caramboles en leek een nederlaag voor v. d. Velde aanstaande. Plotse ling stokte de scoringsmachine van de uiterste voorzichtigheid worden gehanteerd. Overeenkomstig de eis werden de heren B. veroor deeld tot twintig gulden boete of acht dagen hechtenis. Ook de Vlaardinger J. C. A. R. zal dit bedrag betalen voor het verkopen van vuurwerk zonder vergunning van B. en W. Hij wist niet dat het niet mocht. De officier, stelde nog dat in de wet niet uitgebreid over dit vuur de Volksgebouw-speler. In de 29e beurt, vanuit de stand 182—155. scoorde v. d. Velde plotseling een goed gespeelde serie van 33 caram boles, bo'welk voor v. Aart ook een mi> ip betekende. tot een opvallende serie te kv. maar met regelmatige scores won willebrand op overtuigende wijze van Van Gendt. Voor het ove rige verwijzen we naai' de resultaten: v.d. Velde v. Aart v. Duikercn Dijkshoorn Willebrand v. Gendt v. d. Lee Eikenbroek Volgende week woensdag wordt op het goede materiaal in „De Sluis" het toernooi met de derde ronde voortgezet Dan staan op het pro gramma de ontmoetingen. Dijks hoorn—Eiken broek. v. d. Leev. Duikeren, v. Gendtv. Aart en v. d. Velde—Willebrand. De Nederlandse Spoorwegen willen hei goederenstation Rotterdam- Zuid aan de zijde van de IVest-Var- kenoordseweg met vijf sporen uit breiden, om daardoor in staat te zijn deel te nemen aan de exploitatie van een Europees net van zeer snelle in ternationale goederentreinen, het zg", TEEM-net (Trans Europ Express Marchandlses). Rotterdam zal dan het begin- en eindpunt kunnen vormen van de eer ste internationaal overeengekomen TEEM-verbinding naar Bazel, Chias- so, Nümberg en IVlunchen, waarna uitbreiding van dit dit net kan vol gen door verbindingen met Parijs. Scandinavië en Oostenrijk. Voor het verwezenlijken van die uitbreiding is de medewerking van de gemeente Rotterdam nodig. Er zijn deswege onderhandelingen ge opend en B. en W. stellen nu aan de raad voor de Nederlandse Spoor wegen in staat te stellen het plan ten uitvoer te brengen, in aanmer king nemende, dat de medewerking zich over een beperkt aantal jaren zal uitstrekken. Het ligt in de bedoeling van de spoorwegen het onderhavige rangeer, emplacement in zijn geheel naar Ba- over ongeveer acht jaar zal kunnen zijn geschied. 200 30 33 6,66 185 30 30 6.16 200 37 32 5.40 175 37 26 4.72 200 24 27 8.33 109 24 36 4.54 200 42 24 4.76 129 42 17 3.07 (Van een onzer verslaggevers) „WU mogen bijzonder dankbaar zün, dat dit ongeluk zo goed is afge lopen". zet de officier van Justitie, mr. H. v. Buuren, gistermorgen, toen de kantonrechter de zaak tegen de 39-jarige RET-chauffeur O. W.. die op 9 november met zijn bus van de Schaardijk afreed, behandelde. B|j dit ongeluk liepen slechts zeven passa giers lichte verwondingen op. De officier, die bij verstek tegen W. veertig gulden boete of zestien da gen hechtenis eiste, sprak er zijn ver wondering over uit, dat de bus van de dijk was geraakt. Weliswaar was de weg niet best, maar er was geen verkeer. Ook de kantonrechter, die W. con form de eis veroordeelde, begreep niet, hoe het ongeluk kon gebeuren. De verdachte was onvoorzichtigheid ten laste gelegd. Bij het Koemarktplein. is de vluchtheuvel in de voetgangersoversteek plaats voor Hotel de Kroon vrijwel gereed gekomen en ook al in gebruik genomen. Naar veler mening is het een wat vreemd gevormde oversteek plaats geworden, omdat de zebra-strepen niet in eikaars verlengde lig gen en ook niet haaks op de trottoir Igigen. Ook staat de agent, die nu- daar het oversteken regelt, ietwat in een „buitenspel-positie". Maar men moet dan bedenken dat deze oversteekplaats met deze vluchtheuvel is aangelegd in afwachting van de serie verkeerslichten, die rond het plein zal worden aangebrachtBü die automatische regeling in de toekomst nu zal deze vluchtheuvel een speciale rol gaan spelen, omdat het verkeer aan beide zijden van de verhoging onafhankelijk van elkaar geregeld zal morden. De voetgangers zullen dan op de heuvel in het oversteken een rust moeten nemen. N.V. Anker- en Kettingfabriek „Schiedam" Buitenhavenweg 94, Schiedam Sollicitaties schriftelijk of mondeling na telefoni sche afspraak (6 9141). U kijkt U vergelijkt (;i U koopt bij. LANGE HAVEN 95 Schiedam, iel G 88 11 GEEN FILIALEN Fotografie Rolfilms vergeten? De auto maat staat voor u klaar. Alle soorten films. Foto K. van Vuuren. Hoogstraat 106. Personeel gevraagd Gevraagd leerling verkoop ster, leeftijd 15-18 jaar. Aan melden: Banketbakkerij Mai_ son van "Wijk, Rotterdamse- dijk 419 Schiedam, telefoon 677 04. Meisjes die prijs stellen op verantwoordelijk werk in een prettige omgeving, kun nen worden geplaatst bij de N.V. Kon. Ned. Boekdruk kerij H. A. M. Roelants. Goed loon, vrije dienstkle ding en eventueel reiskos tenvergoeding. Vanaf mei a.s. 5-daagse werkweek. Aanmelden: dagelijks van 9 tot 12 en 2 tot 5 uur, Lange Haven 141, Schiedam. Diversen Vermager zonder dieet met GraciaR 50 dragées 1.98, Bij apotheek en drogist

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1