2 Geen „afbraak"-auto's op de openbare weg VOETBAL: geestdrift de basis voor overwinningen Eeuwenoud slol herbergt nu revolutionaire vernieuwers Mensen efficiënt in ladenkastopge borgen N. Koren trad af als voorz. CH-Kiesver. Nederland maakt goede kans op Engelse musical „Oliver" m Twee grote partijen Werken bij kachel en Bach-muziek Unilever in gebouw van Gerfa My Fair Lady-producenten onderhandelen met Londen SCHIEDAM Voor de kantonrechter Burgerlijke Stand Schuitje varen, theetje drinken Padvindsters vieren Baden Powell-dag Lager KNVB Nieuwe boeken in Gem. Bibliotheek Grondverbeteringen rond Eemhaven „Verkenning van kunst" in Museum Fa. L. H. Dries Zn. opent bij jubileum nieuw bedrijf SI MCA SHOW Dronken in auto: vier weken cel jW. v. d. BURG DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Koeriersters Donderdag 23 februari 1961 "*de ld oor itge- i 5 Voor bet eerst stonden ze voor de kantonrechter, de mannen d!e op Srhledams openbare weg auto's had den laten staan met het doel ze te re pareren of te verhandelen. „Die han del moet worden tegengegaan, het wordt op de weg een rommel van Jewelste" zei woensdag de substituut- officier van justitie mr. Van Moor gel en hU Eaf daarmee te hennen dat het goed Is dat de Schledamse politie intensief voor de naleving van de politieverordening gaat zorgen. Verdachte P. J. van H. weet het euvel aan het feit dat hij zijn huis had moeten ontruimen. Hij woonde «1 Kethel en men had hem daarna een huis in Nieuwland toegewezen. Hij had zijn eigen auto's (beiden ,in de belasting") meegenomen maar dat?" vroeg de officier. „Wel ik hoor de dat" zei zij. De vrachtwagen be stuurd door de Rotterdamse expedi teur J. K. was tegen een punt van ae ladderwagen aangereden waar door de ladders door de etalage zijn geduwd. „Die ladderwagen reed ons aan" zei de 5Q-jange verdachte en zijn getuige, de bijrijder P. L. S. „We konden gewoon langs die handkar, maar de ladders zwenkten naar bin nen". Nu zou de getuige a charge zijn kijk op de zaak kunnen vertellen. Dat was de glazenwasser S. die tot verwondering van de edelachtbare heren niet verscheen. De wachtmees ter werd er op uit gestuurd om te zien waar deze centcale figuur ver bleef in het grote gebouw. „Het is jammer dat ik mijn kroongetuige mis, het wettig en overtuigend bewijs zie van Schaperlaan en Schaepmansin- gel gezet. Dat was in Kethel ook zo gegaan en dat deden ze daarom weer. Hij kon er niets aan doen. „Zestig gulden, boete" zei de officier. Ver dachte schrok. „Ja, maar hoe kan dat nou. mijn spaarcentjes zitten er in en die ene auto heeft nog geen eens tachtig gulden opgeleverd". Het werd dertig gulden boete of twaalf gulden hechtenis. De Schiedammer L, S. had in no vember een auto niet rijklaar voor de deur vah zijn. woning staan „Dat is mijn schuld niet, als ik twintig gul den mee geef voor een nieuwe schok- breker en ze leveren dat ding niet kan ik er ook niets aan doen" zei S. „Het wordt dringend tijd dat die rommel van straat wordt verwijderd" in de officier „men zet de auto's en motoren maar neer alsof de open bare weg een grote stalling is." Tien gulden boete. Op zestien december was het schuitje van de Vlaardingse reder W* H, de R. de Nieuwe Maas opge gaan met een dertigtal passagiers aan boord. Er was geen vergunning ora passagiers te vervoeren en wat erger was, de reddingskasten met het red dingsmateriaal ontbraken. Voor de kantonrechter te Schiedam bleek woensdag dat de kwestie nogal mee viel. De vergunning was later ver strekt. Wel poneerde de 53-jarige heer De R. dat er ook reddingsma- tcriaal aan boord was geweest, maar het verbaal was verstrekt omdat dit materiaal niet zichtbaar was opge hangen. Dertig gulden boete of twaalf dagen hechtenis. Met rinkelend geweld was op 7 de cember een ladderwagen de etalage van Herman Eyl op de Hoogstraat ingeschoven, zo zelfe dat de ladders de hoedjes van de standaards pluk ten. „Die auto reed te hard" zei woensdag als eerste getuige de 62-ja- rige mevrouw A, Z. „Hoe weet u SCHIEDAM In het woensdag avond voortgezette toernooi om het kampioenschap eerste klasse llbre leed L. v. d. Lee zyn eerste neder laag. A. Willebrand (RES) en J, v. d. Velde (LEV) maakten geen fout. Beiden zijn thans, na vier ronden, nog ongeslagen. Twee partijen eindigden in twintig beurten. Hoewel Willebrand daarmee won, dus zeker niet slecht speelde, was het erg jammer, dat de arbiter zijn openingsserie op 54 aftelde. De 55e carambole was naar veler mening ook raak: dat is waarschijnlijk ook wel het geval geweest, maar even juist was de arbiter om de serie af te tellen en bij dit standpunt te blij ven, want hij had nu eenmaal niet gezien, dat de carambole goed was. Pech voor Willebrand, die bezig was aan een recordprestatie. Na het goe de begin had hij over de resterende caramboles verhoudingsgewijs nog veel beurten nodig. De zwaar carotte spelende Van Duikeren kon zich toch met hand haven tegen Van Aart. Van Gendt v. d, Lee Willebrand Dijkshoorn Vsn Aart v. Duikeren v d. Velde Eikenbroek 200 94 200 64 200 194 200 146 20 24 10.00 20 14 4.7G 20 54 10.00 20 23 3.20 46 31 4.34 46 23 4.23 29 26 6.89 29 23 5 03 Willebrand heb- ben thans 8 matchpuoten, v. d. Lee 6, v. Gendt 4, Van Aart, v. Duikeren en Eikenbroek 2, terwijl Dijkshoorn nog zonder winst is. Geboren: Ronald z.v. J. van Vliet en M. van der Hout, Gustav R K, j. Soltveit en F. H. op ten Berg, Gepke d.v. G. de Meer en J. Mein- ders, Ans d.v. Muuren en D. Bak ker, Frederika d.v. A. Trouborst en G. Woudenberg, Rudy z.v. A. J. Hamerslag en L. J. Greten, Martin z.v. r. Vellinga en S. J. M. Goewie, René z.v. van Katwijk en A. Veth, Catharlna ctv. J. Boerdam en J. Blok. Overleden: P. J. Koenderman, 81 jaar. wed van W. Soesters, H. de Jong, 73 jr. echtg. van P. van Wee- lie, P. van Weelie, 74 jr, M. van HouweHngcn, 78 jr. echtg. van P. Pol, j. P. Timmerman. 74 jr., P. van steijn, 70 jr. echtg. van P. J. van Eijk. „Met één getuige krijgt u toch niet veel bewijs" meende de verdediger mr. J. A. Rigters uit Delft. De winke- l'er Herman Eyl kreeg nog even ge legenheid om te vertellen dat hij 175 schade had en dat de verzekering graag de gebroken ruit vergoed zag, De heer Eyl kreeg de mededeling dat hii zijn geld via een civiele procedure moest proberen terug te bekomen. De kantonrechter besloot op vrijspraak wegens gebrek aan bewijs. De be langhebbenden verdwenen. Daarna kv.am een militair de zaal in. Het was de ex-glazenwasser. Hij had de verkeerde trein genomen. „Ja, de zaak is al afgehandeld" zei mr. Cos, een volgende keer moet je zorgen de goede trein te nemen." Apothekers-nachtdienst: Apotheek Rembrandt, Rembrandtlaan 5. Bellen bij ongeval: G.G. en G.D., Tuinlaan 80, telefoon 6 92 90. Politie-alarmnummer 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek. Lange Haven, ge opend: maandag 19.00—20.30 uur, dinsdag 9.30—16.30 en 19.00—20.30 uur, woensdag 930—12.30 uur, donderdag 93012.30 uur, vrij dag 930—1630 en 19.00—2030 u„ zaterdag 93016.30 uur. 's Zon dags gesloten. R.-K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19.00—21.00 u„ woensdag 14.0017,00 en 19-00 21.00 uur, donderdag 10.0017.00 uur, vrijdag 14.00—17.00 en 19.00 21.00 uur. zaterdag 10.00—12.00 en 14.00—17.00 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling Moderne Grafiek. Schilderijen, Elke dag van 10.00 tot 17.00 uur; *s zondags van 12.00 tot 17.00 uur BIOSCOPEN Passage: Geen voorstellingen. Monopoly, 2, 7 en 9.15 uur: „Muiterij op de Ca ine", DIVERSEN Passage-theater, 8 u,: Schied. Kunst kring Toneel „Lijmen", Irene, 8 uur: Ger, Jeugd Centr. Voor drachtsavond. Musis Sacrum, 8 uur Ons Belang. Cabaret. Wijkcentrum, 8 uur: NCVB-Nieuw land. Lezing. Chr. Soc. Belangen, 8 uur: SRB. Jaarvergadering. Geref. Jeugdhuis, 8 uur: NCVB-Cen- trum. Lezing. Chr. Belangen (Kethel) 8 uur: CJV Frema. Toneel, Kantine Hermes, 8 uur: SSV. Spel regeltest, Het liedje „Schuitje voren. theetje drinken" was vannacht ten dele van toepassing op de Schiedamse zeeman J v. Nzei het dan, dat hij wel iets sterkers had gedronken dan thee. Toen de zeeman vannacht naar zijn schip in de Nieuwe Maas wilde, dacht hij, dat hij wel met een zeilbootje kon gaan, dat in de Wühelminahaven lag. Hjj hees daarop de zeilen en stak van wal. Aan de overkant van de Nieuwe Macs aangekomen, maakte hij echter zo'n vreemde manoeuvre, dat hij de argwaan van de Rot terdamse rivierpolitie wekte. De ze heeft de man toen onder haar hoede genomen. De boottocht van de zeeman heeft van ongeveer twee uur in de nacht tot half zes iu de morgen geduurd. Twee-en-twintig februari is de verjaardag van lord en lady Baden Powell, de oprichters van de vrou welijke padvinderij. Deze datum ging gistermiddag aan het Ned. Padvind- stersgilde niet onopgemerkt voorbij. In het Wijkcentrum hebben een groot aantal kabouters, jongere pad vindsters, met hun leidster dit feit feestelijk gevierd. Zij zangen, zeiden gedichtjes op en herhaalden de gelof te, die zij elk jaar opnieuw moeten afleggen. Hierin beloven zij een goed kabouter te zijn en wel vooral thuis. Een groot deel van het ritueel speelde zich af rond de totem in de vorm van een grote paddestoel. Ja, de meisjes hebben deze dag op waar dige wijze herdacht. Juist op tyd hebben de Schle damse voetbalclubs het keerpunt bereikt. Ze bleven falen doordat het zelfvertrouwen geschokt raakte. Nu de laatste weken echter gebleken is dat de Schiedammers ten onrechte in de staartgroepen verblijven, komt de geestdrift weer. Met dit nieuwe enthousiasme zullen in de komende weken ongetwijfeld weer ouderwet se overwinningen worden, behaald. Daardoor worden er veilige afstan den met die gevar.riyke laatste plaatsen teweeg gebracht en wat 'n gelukkige bükomodgheid Is: er Is voor enkelen nog de mogelijkheid aansluiting met de kopgroep te ver krijgen. Van betekenis Is het duel om de laatste plaats Nieuwerkerk— Schiedam en de krachtproef voor 'n eventueel Schiedams leiderschap In 3B: DHZDHS, Tweedeklasser Excelsior '20 mag verheugd zijn dat het Culemborgse Vriendenschaar er niets van terecht brengt. Van kanshebber Overmaas kan Excelsior '20 zondag niet win nen: maar dat houdt gelukkig nog niet in dat de zwartwitten op de laatste plaats komen. Derdeklasser DHS heef de leiderstrui in zicht In Rotterdam moet de ploeg van Ger- rit Been dan worden onttroond. Daartoe is DHS 2eker in staat. Met winst op DHZ gaat DHS tot de favo rieten behoren. Voor Ursus biedt het bezoek aan Spoorwijk vele mogelijkheden. Als Ursus verliest wordt de greep van de laatste plaats klemmend. Wordt echter gewonnen dan krijgt Ursus evenveel punten als Spoorwijk en bovendien passeren de Schiedammers dan enkele concurrenten. Martinit heeft de winst hard nodig omdat de witroden anders te ver achterblij ven bij de staartclubs. Het ziet er niet naar uit dat beide punten kun nen worden veroverd op RKDEO in het Volkspark. Aantrekkelijke en interessante duels bieden vierde klassen E en F. In Rotterdam dient SFC van MRC te winnen om zelf veilig naar de middenmoot te kunnen gaan, maar tevens betekent de winst dat SVDPW enigszins uit de narigheid wordt ge holpen. Als SVDPW er dan tevens nog in slaagt in Oudewater van die niet te sterke club te winnen zal de laatse plaats aan NRC worden over gedragen. In een soortgelijke positie verke ren DRZ en Schiedam. Nu DRZ de goede vorm heeft winnen de rooö- witten thuis van Gouderak. Daar door klimt DRZ naar het midden en Gouderak daalt naast Nieuwerkerk. Dan moet Schiedam de uitwedstrijd van Nieuwerkerk winnen. Ook daar toe hebben de zwartwitten voldoen de capaciteiten zodat verwacht mag worden dat Schiedam de laatste plaats aan gastheer Nieuwerkerk gaat schenken. Afd. Rotterdam Het is Demos nu wel bekend dat het kampioenschap niet kan worden behaald zonder het overwinnen van hindemissen. De concurrentie blijkt bijzonder groot. Daarom dienen de roodzwarten zondagmiddag in Harga beducht te zijn op een overrompe ling van het roemrijke Steeds Hoger dat na een zeer langdurige inzinking nu weer kaliber gaat krijgen. Wilton Feijenoord heeft zich zo goed hersteld dat zelfs een oogje kan worden gewaagd naar de top. Thuis moet zondagmorgen Noorder kwartier, een der favorieten, worden geslagen om te bewijzen dat het herstel er inderdaad is. Het onge slagen Schiedamse Boys heeft nog slechts enkele concurrenten. Thuis club OML behoort tot de laatste be lagers van de Boys. Zonder moei lijkheden zal ook ditmaal een Schie damse zege kunnen worden geno teerd. Lagere elftallen: VFC 3—SW 5; SVV 6Overmaas 4: RFC 6Mar tinit 2; DHZ 4—SVDPW 2; DRZ 2De Hollandiaan 4; Martinit 3 TOGB 2; Leonidas 3Hermes DVS 6; SW 7CVV 6: Excelsior '20 4— Musschen 4; DHS 4—Neptunus 7; Schiedam 3De Hollandiaan 5; DRZ -Progress 3; SFC 3—SVDPW 3; Dindua 4—Schiedam 4; FSV Pretoria 4SFC 4; Puttershoek 3—Demos 2; WF 2—wico 2; CW 7Hermes DVS 7; Excelsior R 10—SW 8; Ex celsior *20 6—Feijenoord 14; SW 9—Xerxes 7; HION 3—SW 10; VDL 3—Excelsior '20 7; Aeolus 4Marti nit 4; LMO 4—SVDPW 4; Schiedam 5Hillegersberg 5; SFC 5—Het Noor den 6: TSB 2Schiedamse Boys 2; SW 11—HION 4; Xerxes 8—Hennes DVS 8; evv 10—Hermes DVS VDL 4—Excelsior '20 8; Excelsior '20 9—Dirksland 3; Hermes DVS 10—DCL 6; DHS 6—PFC 4; DCV 7— DRZ 4; DHS 7Transvalia 7; ODI 5SVDPW 5; Martinit 5Tediro 5; Schiedam 6FSV Pretoria 7; SFC 6—Zuiderster 6; Excelsinor '20 10 DHZ 9; DEH 4—WF 3; Schiedamse Boys 3—Valkenoord 3: Demos Groen Witten 5; Nestoro 4—Demos 6; Demos 7DFB 4. Zaterdagvoetbal Voor HBSS behoeft de uitwed strijd tegen RVVH geen moeilijk heden op te leveren ook al koesteren de Schiedammers geen illusies meer voor het bezetten van de ereplaats. Hei gaat er somber uitzien voor GTB als de stadgenoten zaterdag middag in Harga niet winnen van DVO '32, Twee teams komen in het veld, die betere tijden hebben ge kend. Als GTB wint staan beidon mot vier punten onderaan. Verliest GTB dan wordt het verschil vier punten. We vrezen dat het sterkere DVO '32 de thuisclub in de een zaamheid zal drukken. GSS heeft niet veel kans meer op het kampioen schap. De Gustomannen kunnen in de middenmoot van 2A van plaats verwisselen met Energie Boys na de zege in deze uitwedstrijd. De ove rigen: PPSC 3ZWSH 2; ZBVH 2— GTB 2; GSS 2—TSB 4; SC Zuider park 2—PPSC 4; WIA 2—GSS 3; GTB 4Vlaardingen 4: Zwaluwen 8—PPSC 5; WOR 5—PPSC HBSS S—Zwart Wit -28 8; CW al— Hermes DVS al; Xerxes alSW al. In de Gem, Bibliotheek zijn de volgende nieuwe boeken te verkrij gen: Godsdienst Sociale wetenschap, pen: Lewis. Laudate Dominum; be schouwingen over de psalmen; Ken nedy, Moed en karakter in de poli tiek; Nota, Adoptie; Caliico, De red dende Hurricane; Jansen, De voor lichting verandert; Snijders, Jeugd, school en beroep. Natuurwetenschappen: Technisch repertorium. Dl. 2. Natuurkunde; Encyclopedie van het heelal; Grzt- mek. Thulo, de kleine giraffe. Toegepaste wetenschappen: Aundh, Yoga in het dagelijks leven; Dagiïsh, Onze huisdieren, Kunst: Luttervelt, Holland's mu sea; Charpentier, Visser en den Ou den, Het motief voor uw foto; Cop land, Luister zo naar muziek; Paap, Willem Mengelberg; Tien jaar Ne derlandse Comedie; Peereboom, Olympisch logboek 1960. Letterkunde: Anekdoten ovorMul- tatuli. '60; Tricht, Louis Couperus; Nauta, De mens als vreemdeling; Brecht, Stücke aus dem Exil. Bd. 2; Koolhaas, Een gat in het plafond: Mabieu, Tjoek. Geschiedenis Land- en volken kunde: Aafjes, In de schone Helena; Zwelg. Magellan; Tweemaal Rotter dam. '60; Miller, De kolossus van Maroussi: Post, Kalahari; Pidoux, Afrika; Poll, De Nederlandse Antil len; Tadema-Sporry, De geschiede nis van Egypte; Wilson, Vijf oor logsdagen en hun twintigjarige voor geschiedenis. (Van een onzer ver^aggevers) LOEVESTEIN. Het eeuwenoude slot Loevestein Is weer bewoond. Voor Hugo de Groot mocht het slot eens een gevangenis ztfn. waaruit hij maar al te graag ontsnapte, voor de nieuwe bewoners Is het kasteel een be vrijding van de dagelijkse beslommeringen. Drie dagen verschansen zij zich voor de buitenwereld in de weerbarstige steenklomp, om samen op papier Iets nieuws uit te werken op het gebied van de stedebouw. „Weg met de huidige vorm van hoogbouwflats", zeggen de jonge architecten uit Rotterdam en omgeving. „Het zijn niet meer dan grote ladenkastcn, waarin de mensen op de meest efficiënte wijze worden opgeborgen". Het is eon lange weg naar „waar Maas en Waal tezamen vlooien en Gorkum rijdt van ver". Vooral op een dag als gisteren, als de plaats van samenvloeiing de Merwede een plas zonlicht is, die tot verpozing noodt. En als dan nog de plaats van bestemming omgeven is door een lustoord van groene wallen en mans hoge rietpluimen, blijft er weinig lust over een aantal jonge mannen to storen in een oord van stilte en rust, waar zij zich nadrukkelijk hebben afgezonderd om te werken. Niettemin komt men over de brug van de slotgracht in kille, schemer donkere ruimten en loopt verdei naar waar muziek klinkt. Men opent de deur ergens om een suite van Bach te beluisleren en is op de be stemde plaats. Een hoog en lang ver trek met kaarsenbomen en twee helle lichtvlakken, waar de ramen zijn geopend. Bij de brede schouw, waar een kachel brandt, zijn vier jonge mannen geïnstalleerd op zwaar en oud meubilair. Twee buigen zich over grote vellen papier op een kloos tertafel, twee werken aan moderne tekentafels. Er wordt eon nieuwe plaat opge zet en weinig gesproken. Waar om of ze Loevestein hebben ver kozen? Niet vanwege een histo rische kijk op hun bouwplannen, maar voor de sfeer, die onver gelijkelijk is en Inspirerend werkt. Hier kunnen ze de proble men uitpraten tot diep in de nacht en schetsen en nog eens schetsen. Hun bedden hebben ze gespreid in een bijgebouw. Het is ideaal. Van de groep van acht, die naar menselijker wonen streeft in de nieuwbouw, waren er dinsdag nog maar vier aangekomen (W. Brink man, N. Witstok. N. Zwarts en H. Klunder). Collega P. P. Hammei werd verwacht, collega A. J. ter Braak was overspannen, maar zou toch nog komen. Reid de Jong was met filmopnamen bezig en daardoor tijdelijk uitgeschakeld en D. C. Apon was door ziekte verhinderd. „Het gaat ons om de bewoonbaar heid van de nieuwbouw", zei één van de architecten, „De groten wer ken daar met aan, die verdienen te veel". En een ander: „In zo'n hoge flat is er een enorm verschil tussen wonen op de tweede en op de twaalf de verdieping. Dat verschil willen wij opheffen: de bewoners boven hebben geen contact; zij kopen een In verband met de gunstige ont wikkeling van het stukgoedverkeer in de Rotterdamse haven zullen op korte termijn meer terreinen voor dit doel gereed worden gemaakt. Langs de zuidzijde van de Tweede Eemhaven en langs de nog resteren de gedeelten van de vierde tak en van de centraic geul zullen nu ook grondverbeteringen voor dit doel ter hand worden genomen. Door de ondergrond van het ge hele Eemhavencomplex te stabilise ren, zullen wij in de gelegenheid zijn de in dit gebied beschikbaar ko mende stukgoedterreinen zo econo misch mogelijk onder de daarvoor m aanmerking komende bedrijven te verdelen, senrijvon b. en w. in hun voorstel voor het beschikbaar stel len van een krediet ad f 3.7M.00Ö. Aflvertenni- Schouwburgagenda De serie „Verkenning van kunst** wordt maandagavond 27 februari in de aula van het Stedelijk Museum te Schiedam gesloten met een ontdek kingsreis naar het volk van de Do- gon dat in Centraal .Afrika woont, De heer Herman Haan, architect en woestijnreiziger uit Rotterdam zal op deze avond vertellen over zijn bezoeken aan dit volk en vooral zal hij daarbij hun merkwaardige, in drukwekkende feesten laten zien. Hij gebruikt daarbij een aantal lichtbeel den en voorts twee door hemzelf op genomen geluidsfilms, waarvan één in kleur. Wie deze avond zou willen biiwo- nen en nog niet inschreef doet er goed aan zich tevoren bij het mu seum van een plaats te verzekeren, want de belangstelling voor deze avonden is steeds zeer groot. De Eerste Schiedamse Autolak- en Spuitinrichting, fa. L. H. Dries en Zoon, zal zaterdagmiddag 25 febru ari om 3 uur ter gelegenheid van het veertïg-jang bestaan van het bedrijf het nieuwe on moderne bedrijfspand aan de Bokelweg te Schiedam ope nen. Advertentie IM.) Wij nodigen u uit tot een bezoek aan de Simca auto mobiel-show 1961, die ge houden wordt in ons nieu we servicestatjon. Zaterdag en zondag a.s. van 1D uur v.m. lot 10 uur n.m, Automobielbedr. LOKKERBOL L. NIEUWSTRAAT 221 (achter de A'damsche Bank) De AMVJ-formuavond over„AngSl- droom van een overbevolkte we reld", die vrijdag in het AMVJ- gebouw zou worden gehouden, is als gevolg van uitsledigheid van één der forumleden uitgesteld tot vrijdag 10 maart. De forumleden zijn: prof. dr, W. Brand, ir J. van Ettinger en dr. J. A. Ponsioen. verrekijker om iets naar zich toe te halen. Wist u dat de verkoop van kijkers enorm is gestegen door de hoogbouw?" Eigenlijk hadden ze_al te veel ge zegd, vonden de vier jonge mannen. Later zullen we het allemaal wel horen. „De strafmaat In zaken tegen au tomobilisten die dronken achter het stuur gezeten hebben, moet nog veel meer omhoog", verklaarde de offi cier van Justitie gisteren, toen voor het hekje van de Rotterdamse politierechter een 49-jarige1 verwar- mlngsmonteur stond, die onder In vloed had gereden. Tegen de verdachte, die zich voor de tweede maal voor een dergelijk feit moest verantwoorden, werd zes weken gevangenisstraf en twee jaar ontzegging van de rijbevoegdheid geëist. Uit het verhoor bleek, dat de ver warmingsmonteur in de Adrianalaan tegen een andere auto was gebotst. De politierechter verooideelde de verdachte, die zich vrijwillig onder toezicht van het Consultatiebureau voor Alcoholisme zal stellen, tot vier weken cel en achttien maanden ontzegging. Unilever N.V. te Rotterdam heeft het fabrieksgebouw van Gerfa N.V. aan de Schiedamse- dgk gekocht. Gerfa N.V. brengt deze zomer, zo als eerder gemeld, het gehele be drijf over naar Apeldoorn. Unilever ging tot dc koop van het mooie pand over met het oog op een „hergroepering van techni sche ontwikkel Ingsaf delingen". Dit is research-werk voor de ont wikkeling van bij Unilever in ge bruik zijnde technische apparatuur. Oorspronkelijk is er sprake van geweest, dat m het leeg komende pand van Gerfa N.V. o.a. de bedrijfs- school van H.V.O. zou worden ge vestigd. Op de feestelijke jaarvergadering van de CH Kiesvereniging „Groen van l'rinsterer" gisteravond in Irene, trad de voorzitter, de heer N. Koren, af. Voor deze functie werd gekozen de heer K. de Baat. Tevens werd in nog twee vacature voorzien. Als bestuursleden werden gekozen de heren A. Borsjes cn H. Schwager- mann, Een lango rij van sprekers hebben de scheldende voorzitter vele woor den van lof en waardering toege zwaaid voor de manier waarop hy 23 jaar lang de voorzittershamer beert gehanteerd. Natuurlijk waren er ook stoffelijke blijken van waar dering voor dc lieer Koren. Als eerste sprak de heer M. B. van Her wijnen, tweede voorzitter van de Kiesvereniging. Alhoewel hij slechts een vijfde deel van de pe riode, waarin de heer Koren voorzit ter is geweest, met hem heeft sa mengewerkt en hij zich dus niet be voegd achtte om een juist oordeel over de persoon van de vertrekken de voorzitter te geven, zag hij toch een principieel en rechtlijnig man in hem. Dc heer Van Herwijnen overhandigde de jubilaris een drietal boeken waaruit hij een keuze mocht maken. Mevr. Koren werd verrast met een prachtige ruiker. Namens de fractie van de CHU in de gemeenteraad voerde de heer "W. Kok het woord. Volgens hem heeft de voorzitter een moedig be sluit genomen door zijn functie neer tc leggen. De mensen zijn immers van nature ijdel en zien zich zelf graag in het middelpunt staan, maar de heer Koren heeft plaats willen maken voor een jongere kracht; hoe. wel Iedereen hem slechts node ziet gaan. Uit de handen van de heer Kok ontving de voorzitter een ge schenk. Wegens drukke werkzaamheden had niemand van het Hoofdbestuur zich kunnen vrijmaken om de heer Koren te huldigen. Daarom las da heer S. Kuiper een brief voor van dit bestuur. Hierin werd de vertrek kende functionaris nogmaals dank gezegd voor het voortreffelijk werk, dat hü gedurende 23 jaar voor da partij heeft gedaan. Voorts waren er nog vertegen woordigers van dc Statenkring Delft en van de afdeling Kethel, die de heer Koren veel lof toezwaaiden. Tot slot sprak de* nu ex-voorzit ter van de kieskring nog een kort dankwoord. De vergadering werd opgeluisterd door het optreden van de Schiedam se Accordeonvereniging „Kunst Door Oefening" en de goochelaar Alpres- ton, avond in Musis Sacrum «en opvoering van het jj! '-echts de gegeven. Op de foto een scène van het stuk wet v No0rt jan Gudde «peters Gilles de Veth. Pim Remnierrwtal, Noort' Jon uuaac en Tinas Mtddcndorp-Sparlc. (Van onze kunstredactie) De producers van de Nederlandse versie van „My Fair Lady" voeren, naar w|j vernemen, op het ogenblik serieuze onderhandelingen met een Loudens bureau over de opvoerings rechten van de nieuwe Engelse mu sical „Oliver". Volgens onze Infor maties is de karu. dat deze onder handelingen spoedig tot een gunstig resultaat zullen leiden, zeer groot. De Nederlandse première van de nieuwe musical, die evenals „My Fair Lady" In een Nederlandse be werking zou worden uitgebracht, zou in dc loop van 1962 kunnen worden verwacht. Of deze In het Luxor-Theater te Rotterdam zal 'plaatsvinden, Is nog niet beslist. Indien het project „Oliver" verwezenlijkt kan worden, staat echter wel vast, dat de mu sical In elk geval te Rotterdam en Amsterdam zal worden vertoond. De musical „Oliver" is een thea ter-adaptatie van Charles Dickens' befaamde roman „Oliver Twist" door Lionel Bart, die zowel de tekst als de muziek heeft geschreven. Enige tijd na de première in juni van het vorig jaar is „Oliver" één van de grootste sensaties van het Londense theaterseizoen geworden. Het New Theatre, waar deze musi cal thans gaat, is tot juli a.s. voor alle voorstellingen uitverkocht. Er worden nu al plaatsen verkocht voor volgend jaar! Lars Schmidt, die met Willy Hof man en Piet Meerburg „My Fair Lady" in ons land heeft geïntrodu ceerd, heeft zich reeds van de Zweedse opvoeringcrechten van „Oliver" verzekerd. In september van dit jaar wordt in Stockholm de première gegeven. De titelrol in „Oliver" wordt in Londen gespeeld door de 14-jarige Ron Moody. Hij is de aanvoerder van een gedeeltelijk zeer jeugdige cast, waarin 15 jongens en één meis je van 12 tot 16 jaar oud optreden. De juiste bezetting van deze jeugd- rollen zal de Nederlandse producers wel enige moeite, maar geen onover komelijke problemen, opleveren. Of zij hier, evenals dit in Londen het geval is, twee „01iver"-jcugdteams die elkaar kunnen aflossen, zullen samenstellen, is nog riiefc zeker. Het muzikale element in „Oliver" is meer geprononceerd dan in „My Fair Lady". Er komen geen ballet scènes ln deze musical voor, die ze ventien muzikale nummers bevat. Met inbegrip van de leden van koor en orkest zün er 65 medewerkenden. De Londense produktie is geregis seerd door Peter Coe. De decors zijn van Sean Kenny. De montering be staat uit een vaste bouw met drie draaitonelen. Changementen vinden bij open doek plaats. Lionel Bart, de auteur van „Oli ver", heeft Dickens' roman een veel ingrijpender bewerking doen onder, gaan dan het duo Lemer-Loewe op Shaw's „Pygmalion" toepaste voor „My Fair Lady". De nog vrij jeug dige Bart heeft zich snel tot een van de opmerkelijkste theatertalenten te Londen ontwikkeld. Nadat hij eerst populaire songs heeft geschreven, heeft hij een succesvol debuut ge maakt als auteur van de misdaad- musical „Fings aint what they- used to be". Hij is thans ook all toneel regisseur werkzaam. Voor 't voorjaar brengen wij weer exclusieve DAMESJAPONNEN en DEUX-PIÈCES f in prachtige modestoffen en tinten. 1 LANGE KERKSTR. 19 l Schiedam Telef. 6 6135 U kijkt... vergelijkt U koopt bij LANGE. HAVEN 95 Schiedam, teLv6 8G ll'. GEEN FILIALEN Gevraagd wegens, huwelijk- jongedame voor gevarieerd e~ kantoorwerkzaamheden, kun nende typen, boekhoudkun dige ervaring strekt tot aan beveling. Bereid zonodig te^ lefoon te bedienen. Met va kantie-afspraken wordt re- Kening gehouden. Verkorte werkweek. N V. Chemische Fabriek „Schiedam" Lange Haven 55, telefoon '.6 47 56. j Meubelen en huisraad Wortelnoten gepolitoerd kastje, een lust voor het oog en om te bezitten. Komt eens kijken bij Plate, Grote Markt 19-21, tegen over stadhuis, Schiedam. (Kredietservice aanwezig) Personeel gevraagd Meisjes die prijs stellen op verantwoordelijk - werk m een prettige omgeving, kun nen worden geplaatst bij de N.V, Kon. Ned. Boekdruk kerij H A. M. Roelants. Goed loon, vrije dienstkle ding en eventueel reiskos tenvergoeding.' Vanaf mei a.s 5-daagse werkweek. Aanmelden: dagelijks van 9 tot 12 en 2 tot 5 uur, Lange Haven 141, Schiedam.'. - Diversen Vermager zonder dieet met Gracial, 50 dragées ƒ1.98. Bij apotheek en drogist *V Fotografie -■fa Holfilms vergeten?- De auto maat staat voor,u kiaai Alla soorten films'Foto K van* Vuuren Hoogstraat 106.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1