DBS gaf bij RGD de kans op kampioenschap prijs Cefa draaide in Irene film over het verzet Martinil versloeg Oliveo met 4-3 Haamtra's Glas ging vooraf AGENDA Ds. v. d. Steen deed intrede IN KETHEL Bevrijdingsfeest met sport wedstrij den Reserve-politie won eerste prijs SCHIEDAM Droomwens' in vervulling Indische zeeman aangereden WAW SPEC|AALHUIS_ daar IPPrm slaag ik cljftff altijd voor üSL Moederdag! KNVBVOETBAL IN SCHIEDAM I Martinit-Oliveo 4-3 Speciaalhuis Esperanto-agendo Maandag 8 mei 1961 (Advertentie IM.) gegeven, en is alleen daarom al d» moeite waard. In het voorprogramma hebben de aanwezigen en dat waren er heel wat, want Irene was uitverkocht, kunnen genieten van de documentaire „Glas** van Bert Haanstra. Op de volgends bijeenkomst zal men naar „De laatst» passagier" .kunnen kijken. Goed in deze dagen, waarin het fcïnde van de oorlog herdacht wordt, paste de film, die de Cefa zaterdag avond draafde in gebouw Irene. Daarin wordt Odette, een Fran^aïse, die met Engelsman getrouwd is, door de ^befme dienst naar haar vroegere vaderland gestuurd om daar te spioneren. In het begin lukt dat, maar later wordt zo door een Fransman verra den. Odette wordt ondervraagd en gemarteld, maar 2ij Iaat niets los. Zelfs in haar slaap mompelt ze: I have nothing to say De Gestapo weet tenslotte ook niet wat met deze vrouw te beginnen an ders dan haar naar een concentratie kamp te sturen, waaruit de Ameri kanen haar bevrijden. Eenmaal in Engeland terug, ontmoet ze een lid uit haar Franse tijd, Odette, wiens eerste man is gestorven, hertrouwt met hem. De film berust op een authentiek Tijdens een dienst in de Grot» Kerk, die door zeer velen is bflge- woond, heeft de consulent ds. J. D. Smids zondagavond de nieuwe pre dikant voor wtfkgemeente 6 van do Ned. Herv. Kerk bevestigd. Ds. Smids was verheugd ds. C. van der Steen in zijn nieuwe gemeente te kunnen begroeten. Na de bevestiging heeft ds. Van der Steen intrede ge daan en voor zijn preek had. hij gekozen als onderwerp Romeinen 10 vers 8. Namens de Centrale Kerke- raad heeft ds. H. W. Hemmes de heer Van der Steen verwelkomd. Hij was verheugd dat ds. Van der Steen in het midden der Schiedams* Hervormde kerk is opgenomen. Hij hoopte dat ds. Van der Steen nog lang zijn ambt als leraar en herder zal vervullen in onze stad. Het kerkkoor van de Vrcdeskerk (wijkgemeente 6) heeft met het zin gen van „Doe wat gij kunt" van. M. A. Alt voor haar nieuwe predi kant acte de presence gegeven. Jacq. P. Bekkers bespeelde het orgel. Na afloop van de dienst zijn velen naar gebouw Irene gewandeld waar in een besloten bijeenkomst van de ge legenheid gebruik werd gemaakt om de nieuwe predikant le begroeten. irspei (en-de rorden pt Pa- p.oa— De Schiedamse reserve-politic heeft zaterdag een fraai succes ge boekt Bij vaardigheidswedstrijden, die in Wassenaar werden gehouden, en waaraan zestien groepen van de reserve-politie uit verschillende ste den meededen, is een van de twee Schiedamse groepen, op de eerste plaats geëindigd. De groep, die onder leiding stond van de hoofd agent N. Jansen, heeft hierdoor de wisselbeker in zijn bezit gekregen, die vorig jaar het trotse bezit was van een Haagse groep. Op het programma stonden de on derdelen schieten, excercitie en sur veillance. Hervormd Schiedam heeft zater dagmiddag vele vertegenwoordigers afgevaardigd naar de benedenzaal in De Öpstandingskerk. waar een re ceptie werd gehouden ter gelegen heid van het zilveren ambtsjubileum van de administrateur van de Ned. Herv, Gemeente in Schiedam (en Mathenesse) de heer G. II, van Wal sum. Voordat de receptie begon heeft de voorzitter van bet college van kerk voogden drs. J, Buntjer uiteenge zet welk voortreffelijk werk de heer Van Walsum heeft gedaan. Van een ongeregelde en onoverzich telijke omvangrijke administratie maakte de heer Van Walsum een ge degen en overzichtelijk systeem. Ds. H. W. Hemmes stelde als voorzitter van dc Centrale Kerkeraad dat het pastorale werk eerst behoorlijk kan worden gedaan als er de steun van een goede administratie is, „De droomwens van de heer Van Walsum zat worden vervuld," zei drs. Buntjer die opmerkte dat de admmi- nistratie van de Ned Herv, Kerk zal worden gemechaniseerd. Er zal te vens een goed kantoor komen. De heer Buntjer releveerde hoe de heer Van Walsum op 1 mei 193G de taak overnam van de heer J.C., Brouwer. Reeds in 1933 had hij medewerking verleend. Hü kwam in dienst voor een bedrag van ƒ400 per jaar. De heer Van Wal sum startte in een moeilijke periode. Steeds waren er de plannen voor een goed kerkelijk bureau. Met de secre taris-rentmeester heeft de heer Van Personeel gevraagd J. M. van Velzen Bakkerij grondstoffen N.V., Warande 44. Schiedam vraagt meisje» voor gezellig groepswerk in de fabriek. Aanmelden dage. lijks aan bovenstaand adres van B-17.30 uur of tel. 6 4172. J. M. van Velzen Bakkerij grondstoffen N.V., 'Warande 44, Schiedam, vraagt enige prima werkkrachten. Erva ring strekt tot aanbeveling. Aanm. dagelijks aan boven staand adres van 8-17.30 uur Of tel. 6.41 72. In het Soort-Centrum Reinier Hulsker zijn zaterdagavond Jiu Jitsu en Judo examens afgenomen. Het derde graad Jiu Jitsu examen werd met succes afgelegd door de heer N. P, Hattjes. Geslaagd zijn voor gele slip: \V. C. A. Schepers en L. M, v.d. Bergh. Voor gele band: Ria Patijn; B. Klaver, M. W. B. v, Zwieten. A. v.d. Hij, A. H. w. SUgter, IJ. van Aken, A. J. van Breda. A. Witkamp, J. C. de Bakker, A. A. Nederlof, H. Bobbink, S. J. van Schie en A. v. Herp. Voor oranje slip: Does}Ka Sartorius. Voor oranje band: Pauline Noordijk, H. J. Schras. W. H. v,d. Waal. J, Bleec- ker. Voor groene band is geslaagd mej. J, Verdoorn, Op 4 mei 1961 slaagden in het Ge meente Ziekenhuis te. Schiedam voor het diploma A: Zr, M. Baauw; Zr. E. D. Bllderbeek: Zr. W. H. den Braven: Zr. J. H. K. C. van Ginkel; Zr. W. F. Kats. De Indische steeman M. M. keek gistermiddag om 11.30 uur bij het oversteken van de Oranjestraat niet goed uit. Op het rijwielpad werd hij toen aangereden door de 17-jarige bromfietsberijder W, C„ die in de richting van het Koemarktplein reed. De zeeman klaagde over pijn in zijn voet. Ter plaatse heeft de GG en GD hem behandeld en hem vervolgens naar zijn schip, dat bij Wilton-Fijen- oord ligt, teruggebracht. bel en [<L en IdKl- kgelei- Advertentie LM.) ...„geen namen noemen... aWe dure etiketten er uit... en ga dan je gmg mur voor deze speciale aanbieding" zei de fabrikant. En dat doen wij dan ook met deze corsetcen (zljslultlng met veter) van 18.95, maar-nü. voor minder dan de halve prijs. Pracht corsetten mét voorga vormde elastieken binnenband, corsetten voor zwaardere figuren, extra verstevigd afge werkt met steungevende balei nen, koopt U nu voor nog géén negen gulden. ierber; I.Nws. L 15.45 pe les; [Nws: aanvallen van Schiedam naar het doel van DRZ, maar doelpunten ble ven uit. Het bleef 30. In de eerste helft van de wed strijd HillegersbergSFC hadden de gastheren een groot overwicht. Een drietal kansen bleef onbenut, mede door het stugge verdedigen van de Schiedamse achterhoede. In de twee de helft kwam ook SFC tot enkele goede aanvallen. In dc achtste mi nuut scoorde Hillegersberg, toen een vrije trap niet werd weggewerkt. Na een half uur werd het 20 uit een strafschop. Ondanks veel energie kon SFC geen tegenpunt scoren. Onder veel spanning heeft Marti nit de kostbare winst kunnen grij pen op een Oliveo dat zich uitmun tend heeft geweerd. Toch hadden de Schiedammers de meerderheid, maar de zenuwen speelden de stadgenoten vooral in de eerste twintig minuten parten. Daardoor kon de linksbinnen van Oliveo de score openen, T. Kop penhagen scoorde echter de gelijk maker, maar uit 'een vrije trap van verre kwam Oliveo weer vlot aan de voorsprong. Direct na rust bracht Koppenhagen de partijen, weer op gelijke voet. Uit een hoekschop van C. Coster kopte W. Bos Martinit zelfs op fraaie wijze naar de lei ding, maar uit een keurig opgezette aanval kwam Oliveo via de midden voor toch weer naast Martinit. Tien minuten later kreeg Martinit een strafschop toegewezen en keihard schoot Koppenhagen de penalty in. Bijna werd het 53, maar de bal rolde naast het doel, waardoor het tot de laatste minuut onzeker bleef of de uitvallen van Oliveo Martinit de verdiende Xvinst zouden ontne men. nylon duster elegant model met ruim val lende rug. groot bloemmotief In charmante Italiaanse kleu rencombinaties 19.75 geheel kanien nylon onderjurk, tevens nylon gevoerd, dus ondoorzichtig. betoverend mooi.., als een bruidsjapon 14.95 znmarpyama vierkante hals, guitige pof mouwtjes, dessin in pastel tinten op wit fond, slanke broek in zelfde dessin, little or no-iron, keuze uit linde, bleu-en rose 13.05 Imaar flopig kv'een. juden.' H be keeuw. [„Als P, bei en we peren blust ree le- Dinsdagmorgen om 9 uur be gint de verkoop van deze pracht- corsetten voor zwaardere fi guren in de talliematen 78-100 cm, (dus ook fn de grootste- SCHIEDAM: Oranjestraat 17 VLAARD1NGEN: Ged. Bierslaat Merkredon, la lOan de majo Klub- vespero. Ni pritrakkos iun gramati- kajon ce kino v.Gink, Ploegstr. 19. Venu al Esperantujo, vi estas bon- venaj. Onze terugbctal/ngsserWce. Mocht Uw cadeau bij boor niet in de smaak vallen, dan krijgt U Uw geld prompt terug! diverse modetintea

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1