Hoge woongebouwen in t „hart" van Nieuwland Handbal DWS-heren behalen het kampioenschap Korfbal De Schiedamse teams stelden teleur Mooi resultaat van SVV bij sterk PSV Hermes begint het cricket seizoen tegen Rood en Wit Geef Moeder iets voor haar huis Jubilarissen bij „Holland Sch. Boys kampioen ROYAL BLUE •heren weekenders f.9.75/ Zaterdagvoetbal GGS trotseerde Den Bommel Houten keetje in brand gestoken CALVE SLASAUS AGENDA Bromfietser W. A. VERWA1JEN Burgerlijke Stand Afdelmgsvoetbal Wie is zijn fiets kwijt? SW tegen Ned. Militair elftal PV ,De Snelvliegers' gevitaliseerd Wielrennen W. v. Steeg won clubwedstrijd HONKBAL 1 ,aS 'Dinsdag 9 mei 1961 nu (Advertentie 1M.) BUJDORP In bet hart van Nieuwland begint het complex van bijzon dere allure de voltooiing te na deren. Het zijn de flat-wonin gen die gebouwd zijn boven de winkel-galerij aan de Mgr. No- lenslaan. De vier faogc woon gebouwen van zes woonlagen beginnen zich nu al duidelijk af te tekenen hoven het blok kenspel in die nieuwe wyk. Zoals bekend zal nog dit jaar het eerste hoge gebouw, dat wij hier in alle grootsheid afbeel den, gereed komen. De flats wel te verstaan, de afwerking van de winkels daaronder zal meer tyd vergen. De liogc blok ken worden verbonden door brokken laag-bouw van twee etages flats boven de winkels, die in de toekomst één lange galerij zullen vormen. Maar juist de flats in het eerste ver- bindingsblok, dat wij hierbij afbeelden, zullen het eerst ge reed komen. (Advertentie I.M.) 'n Nieuwe kleur in de Costuum-Mode Ook in Light Weight van 139.— af HOOGSTR.174 SCHIEDAM De timmerman-waker J. S. van het aannemersbedrijf „Faas" meldde van. nacht om 4.45 uur aan de brand weer, dat de krachtige wind een boom op de Gedempte Broersvest had ontworteld. De boom was op een toiletwagen, de woonwagen van de heer J. S. en het rioolgemaal terecht gekomen. De brandweer heeft de boom ver wijderd, Ce schade viel nogal mee. fAduertentie LM.) Oijckhoff's Wekelijks Buitenkansje Met zorg ge maakte hera- den voor zor geloze dagen. Krimpvrij- No-iron. Ingenaaide baleinen. Moderne kleuren in fantasie en uni. Deze merk overhemd en kosten normaal f 14.6°» x n 7F/ nu, 7 dagen lang J8 jaar kledingspecialisten jvoLgdï In het Schiedamse zaterdagvoet bal staan geen. belangen meer op het spel. Dat was zaterdag wel te be merken. Eersteklasser FFSC besloot de competitie met een 10 neder laag tegen ZBVH. De Schiedammers waren technisch iets beter, maar het enthousiasme ontbrak zodat de thuis club de zege kon grijpen. GSS le verde alsnog een goede prestatie. De Gustomannen dwongen leider Den Bommel (dat overigens al kampioen is) een 2—2 gelijk spel af. Het crickctseizocn wordt donder dag geopend met een klassieke match, ni. Hermes D.V.S.—Rood en Wit. Het eerste team van Hermes D.V.S. komt nagenoeg met dezelfde for matie in het veld, als waarmede vorig jaar de competitie werd be ëindigd. Bowler Hoordijk zal regel matig ter beschikking zijn, hetgeen een welkome versterking van de aanval zal zijn. Dit elftal, met run- getters als v. d. Sloot, v. d. Ende en Tettelaar, wordt aangevoerd door de captain van AU Holland, H. Stolk. In het tweede elftal, dat in de sterke tweede klasse B uitkomt, spe len de gebr. Keuzenkamp en B. en W. Hoek. Hier zullen de bowlers Earts en Vcrhoev hun uiterste best doen om wederom hun candidaluur voor het top-team te stellen. Secre taris v. d. Gaag voert een jong derde elftal aan in één der lagere tweede klassen. Men is zeer benieuwd of de jonge bowler Geeratz (vorig seizoen 108 wickets) en de batsmen Dron- kers, Fontijn en Van Wijk, zich zul len handhaven. Het vierde elftal komt onder captain Stijl uit in de sterkste derde klasse. Op Hemelvaartsdag richt de aan dacht zich direct op de match tegen het Haarlemse Rood en Wit. Bij het Schiedamse publiek zijn de matches tegen Rood en Wit bekend als die der hoge totalen. Rood en Wit zal ook dit jaar wel weer hoge ogen gooien voor de landstitel, terwijl onze stadgenoten met een beschei dener plaats tevreden zullen zijn. Aanvang 11.00 uur. Opstelling: H. Stolk, J. v. Noortwijk, A. v. d. Ende, W. v. d. Sloot, C. A. Tettelaar, H. v. Meurs, J. Stahlïe, P. Borsboom, H. Noordijk, A. Melief, M. Hille. Zondag as.: Rood en Wit 3Her mes D.V.S. 2; Hennes D.V.S. 3 Haarlem 2; Spaxta 3—Hermes D.V.S. 4. Kinderen hebben gistermiddag omstreeks half één een vuurtje ge stookt in de nabijheid van een hou ten keetje ann de Oude Damlaan bij pand 43, Twee planken van het gebouwtje vatten vlam, met het ge volg, dat twee jassen, die In het keetje hingen, verschroeiden. Toen het schuurtje in brand vloog, hebben de kinderen zich ijlings uit de voe ten gemaakt. De uitgerukte brandweer had snel het brandje met de nevelspuit ge blust. Het keetje is eigendom van de gemeente en het wordt gebruikt door mevrouw K. de V. Zij is tegen brand verzekerd. In de handbalcompetitie hebben de heren van DWS In de 3e klas van de afd. Rotterdam het kampioen schap behaald. De laatste wedstrijd speelden de blauwwittcn ln Vlaar- dlngen tegen IloUandlaan. DWS had aan een gelijkspel voldoende om de titel te bemachtigen. Onze stadgeno ten bebben echter het zekere voor het onzekere genomen en met een 35 overwinning kwam de volk winst naar Schiedam. De wedstrijd had geen groots ka rakter, beide teams kwamen maar zelden tot goed spel. G. v. d. Wal bracht voor DWS de stand al spoe dig op 01. Hollandiaan kwam aan 11 m liep zelfs uit tot 2—1. maar G. v d. Wal en A. Sigmond brach ten i e ruststand op 2—3. Daarna kwamen de Vlaardingers weer aan een gelijke stand, In de 20e minuut kwam G. Ouborg vrij voor doel en scoorde onhoudbaar. 5 mi nuten voor tijd kende de goed lei dende scheidsrechter Foncke terecht een 13 meterworp toe, wegens het te zwaar verdedigen van de Hollandi aan achterhoede. G. v, d. Wal maakte geen fout en bracht de eindstand op 3—5. DWS promoveert nu auto matisch naar de districts 2e klas. Bij de dames behaalde Wilton Fije- noord een 33 gelijkspel tegen HVS uit Stompwijk. Fr. de Raay en. A. de Groot lieten voor rust 2—0 aan tekenen. In het begin van de tweede helft kwamen de dames uit Stomp wijk aan 21. De zusjes Zonneveld sloten een goed opgebouwde aan val met succes af. T. Zonneveld bracht de stand op 3—1. Hierna gmg Wilton wat trager spelen en de dek king werd verwaarloosd, daarvan profiteerde HVS dankbaar en kwam toch nog aan een verdeling der pun ten. In dezelfde klas wisten de dames van DWS niet tot succes te komen te gen Verburgh uit Poeldijk. De blauw-witten ontplooiden niet het spel zoals we dat de laatste wed strijden van hun gewend waren. Verburgh die met een overwinning het kampioenschap in de hoogste klas van het districts kon behalen, speelde bijzonder goed en haalde met de rust een 13 stand, In de tweede helft kwam DWS er niet maer aan te pas. Verburgh scoorde nog drie maal waartegen DWS nog eenmaal de Verburgh keepster wist te passeren. Eindstand 26. Advertentie LM.) Bij de heren speelden Wilton F{je- noord een zeer aantrekkelijke wed strijd tegen RK HVL uit Leidschen- dam. Na een achterstand brachten H, v. d. Lugt (2 x), J. Frncke (2 x> en B, Geerlings de stand al spoedig op 51, ln de 16e minuut kreeg HVL een penalty toegewezen die ook prompt werd benut 52 met een 84 voorsprong werd gerust. In tweede helft, toen Wilton de voor sprong tot 13—5 had opgevoerd, kwam er onenigheid in de HVL ploeg, het kwam tot botsingen en een HVL speler werd naar de kleedka mer verwezen. Hierna kwamen de mannen, uit Leidschendam er hele maal niet meer aan te pas en Wilton voerde de voorsprong op tot 20—S. Wilton blijft een punt achter staan op leider Snelwiek. Volgende week spelen beide teams hun laatste wed strijd. De heren van UVG hebben kans gezien uit de belangrijke wedstrijd tegen Vires et Celeritas 2 een 5—5 gelijkspel te behalen. Dat UVG met de volle winst haalde kwam door het missen van twee strafwnrpen. De dames van UVG klopten RODA 2 in hun laatste wedstrijd. Zo wel UVG als RODA staan nu op de tweede plaats met 13 punten. Apothekers-nachtdienst: Apotheek Backer. St. Liduinastraat 58. Bellen bij ongeval: G.G. en GD- Tuinlaan 80, telefoon K290- Politie-alarmnummer 64663. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend: maandag 19.0020.30 uur, dinsdag 92016.30 en 19.00—2030 uur, woensdag 9.301230 uur, donderdag 9.3012.30 uur, vrij dag 93016.30 en 19.00—22.30 u., zaterdag 93016.30 uur, 's zon dags gesloten. RJC Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19.00—21.00 u., woensdag 14.00—17.00 en 19-00— 21.00 uur, donderdag 10,00—17.00 uur, vrijdag 14.00—17.00 en 19.00 —21.00 uur, zaterdag 10.00—12.00 en 14.00—17.00 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling: „Op het spoor van de mens" Elke dag van 10.00 tot 17.00 uur, BIOSCOPEN Passage, 2 en 8.15 uur: „Operatie- Petticoat". Monopule, 2 u.: „Brigade des doods", 7 en 9.15 uur: „The Beat Genera tion". DIVERSEN Oud Kath. Kerk, 8 uur: Concert Chr. Soc. Belangen, 8 uur: Ora et Labora. Jaarvergadering. fAduertentie IM.) SJ-ZIET u? ALLÉÉN SI-SI IS DOOR VERSE OOGST GEVJTAUSEERD! De 50-jarige bromfietsberijder G. A. E. uit Rotterdam is gistermiddag om 5.45 uur op de Rotterdamsedijk over de kop geslagen De oorzaak van het ongeval is onbekend. Na de va! bleef het slachtoffer op straat liggen. De GG en GD beeft de bromfietser naar het Gemeente ziekenhuis vervoerd, waar een her senschudding werd geconstateerd. Opbrengst collecte voor de G.M.F. De zaterdag gehouden straatcollecte ten bate van de Gezamenlijke Mili taire Fondsen heeft een bedrag op gebracht van 1004,14. (Advertentie LM.) Tafelkleden vanaf 7.95 Bijp. dressoirlopers, vanaf 2.95 Schoorsteeniopers, vanaf 3.25 Theebeurzen, vanaf 4.95 Mach. Smyrna kleedjes vanaf 8.70 Slaapkamerkleedjes, v.a. 7.95 Sierkussens, vanaf 5.95 Chemille spreien 1-persoons, vanaf 14.95 Volledige Woninginrichting HOOGSTRAAT 184-186 - TEL. 6 75 81 Geboren te Schiedam: Johnny, z. van J. H. van der Reijden en A. D. Starink; Rudy, z. v. J. N. de Bruin en J. H. Witjes; John en Roland, zoons van B. J- Pil en P. J. Barvoets; Johannes P., z. van F. Doejaaren en A. Willems; Theodorus J., 2. van G. Hoogeveen en J. W. van Pelt; Jean- nette, d. van J. Ringlever en J. G. van Tiel; Comelis, z. van A. Afman en F. W. van Aalten; Conny, d. van J. G. A. M. Simons en B. B. God schalk; Pieter, z. van P. Benne en A. C. Hemmes; Willem F., z. van G. van der Kooij en G. M. Sehultink; Karen H., d. van M. J. Mark en T. C. Schuurman Hess; Nanda, d, van J. F. den Houting en C. Zonneveld; Saskia, d. van A. aan de Wiel en H. A. Osephius; Johanna P-, d. van J. Zom en J. P. van der Gaag; Renatus J. M., z, van J. van den Boogert en. G. H. Thijssen; Erwin, z. van C. Fons en J. de Boer. Overleden te Schiedam: P. IJzer man, 84 jaar; W. van der Wal, 56 jaar. De heren A, C. Dielissen uit Botter dam en C, J. JW. Markus, uit de Huysmanfistraat (Schiedam)helden in dienst van de Capsolefabriek .Holland", hebben wegens langdurige en trouwe dienst b(j Kon. besluit de zilveren ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje Nassau ont vangen. Op een speciale bijeenkomst, die op het kantoor van de Capsulefabriek was belegd, heeft burgemeester mr, J, W. Peel', hun het ere-metaal uit gereikt. De heer Dielisse heeft gedurende 40 jaar zijn krachten aan het bedrijf gegeven. Op het ogenblik bekleedt hij de functie van boekhouder. De heer Markus, voorman van de wal- senj-gietery van de fabriek, is S0 jaar bij „Holland" werkzaam geweest. Schiedamse Boys is in de afdelin gen de eerste (en enige?) Schie» damse kampioen geworden. Tegen negen voetballers van het onvolle dige Afrikaander Boys kon Schie damse Boys spelen zoals het wou. Reeds by rust had het team een 50 voorsprong. Het werd tenslotte 30—0. In de eerste klas blijft Demos op het spoor van leider Germinal. Te nerveus startte Demos, waar door de Rotterdammers een 1Q voorsprong namen door hun midden voor. Het was echter linksbuiten Fa- landt die de Schiedammers naast TRH bracht. In de tweede helft had Demos de goede vorm te pakken. Ernst Frey demonstreerde met een fraaie solo zijn kunnen waardoor De mos aan de leiding kwam. Midden voor C. Tetteroo verschafte zijn club daarna opluchting met een goede tref fer. Beide teams kregen hierna nog kansen en het was de Rotterdamse middenvoor die de achterstand ver kleinde. Er ontstond daardoor veel spanning maar tot grote vreugde van de Schiedammers schoot C. H. Tet teroo bü -een vrije trap met een boog- bal raak, (2—4) Zo groot was het overwicht van Schiedamse Boys, dat het kampioen schap slechts een kwestie van tijd was. Bonte, Jongeneel en Snep scoor den ieder driemaal en Liekendiek voegde er een treffer aan toe. Op 3 juni zullen de Boys het kampioens feest vieren in gebouw Tivoli. In de nacht van 1 op 2 mei is van het Rubensplein een zwart gelakt damesrijwiel met trommelremmen, witte handvaten, een verchroomde voorlamp zonder glas en met frame nummer 15362 gestolen. De politie verzoekt de eigenaresse van het rij wiel zich op het hoofdbureau van politie, afdeling recherche te Schie dam te melden. Het is ditmaal bijna over de ge hele linie misère geweest met onze korfballers. Alleen Schiedam 2 en de a-ploeg van Schiedam zorgden voor overwinningen en alle overige ploegen moesten in bet zand bijten. ODI moest aan een bijzonder goed op dreef zijnde GKV partij geven. Vooral het eerste aanvalsvak van de gasten speelde heel sterk en zorg de vlot voor een 0—2 voorsprong. De beide andere vakken waren voor de korf niet zo gevaarlijk, maar zij waren hun OXU.-tegenstandcrs toch ruimschoots de baas. De eerste helft werd met 1—3 afgesloten, waar in het O.D.I. doelpunt als laatste werd gescoord. Het einde kwam met 2—7. nadat uit het tweede tegenpunt de stand op 2—5 was gebracht. Schiedamer heeft tegen Phoenix wat ongeïnteresseerd gespeeld, voor al toen het met schieten piet erg wilde lukken. Als dat wel het geval was geweest zou Phoenix stellig niet met 7—1 hebben gewonnen. D. Ver meulen zorgde voor de eerste tref fer en daarmee nam Schiedam de leiding. Tegen de felle wind in werd de eerste helft met 4—1 voor Phoe nix afgesloten. Na de rust waren onze stadgenoten wat sterker, maar toen de thuisclub op fortuinlijke wij ze zijn. voorsprong tot 5—1 opvoer de geloofden de dames en heren het weL Degradatie was immers niet meer mogelijk. Daarover is intussen ook beslist Blauw Wit '51 is het haasje. De toch al zwakke Succes-ploeg moest met verscheidene invallers aanbeden tegen het sterke Achilles. Dat heeft geen medelijden gehad. Woensdagavond, aanvang 6.30 uur, speelt SW aan de Bosrand een in teressante wedstrijd tegen het Ned. militaire elftal, waarin verscheide ne internationals en semi-interna tionals meespelen. Bondscoach Eleck Sch warz, die dit militaire elftal in training heeft, heeft daarvoor opgesteld: doel: Van Vianen (ADO); achter: De Groot (HDVS) en Fafier (Feijenoord); midden: Rijkenbroek (HDVS), Pronk (Ajax) en Lazaroms (NAC); voor; Seelen (Ajax). Heijnen (VW), Vis» schers (NAC), Boogaards (Volewijc- kers) en Bergholtz (MW), Uitslag wedvlucht St. Quentïn, af stand 244 km. 1 G. Rietveld; 2 J. v. Rossem en Co.; 3, 10, 22 A. v. d. Bie; 4, 14, 15, 16, 17, A. Faas en Zn.; 5, 39 S, Krou- wcl; 6 P. Sprong; 7 W. Egging; 8. M. W. Dries; 9, 13, 20 Broekb v. Mounk; 11 Schikhof-Semeijn; 12, 21, 23 H. J., Tjaden; 18 T. Morra. Proef de verse oogst ln Si-Si! Proef de jpraokeling ca heel het zonnige zuiden in gevitsliseerde Si-Si. Eis vin uw winkelier Si-Si smaakt véél heerlijker! Verrukkelijke smaak en geur gegarandeerd! Si-tron An-naS «Ceri-SeeCas-Si Op het parcours Gustoweg-Van De ven terstraat was de rennersclub Schiedam zondagmorgen gastheer voor de clubontmoeting met Apollo en Rotterdam. W. v. Steeg van Schie dam werd op fraaie wijze eerste. Hij reed bij de A-klassers de 55 ki lometer m 1 uur en 38 minuten. De uitslagen zijn; 1. W. van Steeg; 2, H. van Schie, Rotterdam; 3. W. Klovert, Apollo; 4. G. Boer, Apollo; 5. Koestering, Apol lo; 6. P. Spijker, Schiedam B-klasse, 45 km, 1.29 min. 1. c. Lokker, Apollo; 2. H. Stolk, Schiedam; 3. P. Wens veen, Schie dam; 4. A. Vogelaar, Apollo; 5. W. Leepolder, Schiedam; 6. v. d. Mas ten, Apollo; 7. v. d. Pluym, Apollo; 8. J. Kambeel, Schiedam. A-junioren, 15 km, 26 min. 30 sec. 1. M. Fabere Apollo; 2. J. Geelhoed, Apollo; 3. F, Vogelaar. Apollo; 4, F, van Duyvenboden, Schiedam; 5. H. Bos, Apollo; 6. E. Leepolder, Schie dam; 7. J. v. d. Meer, Apollo. B-junioren, 16 km, 21 minuten. 1. H. Herchbach, Schiedam; 2. P. Kambeel, Schiedam; 3. T. Jeremiaase, Apollo. Visvergunningen voor komend seizoen De visvergunningen voor het ko mende visseizoen, dat 1 juni wordt geopend, liggen ter uitreiking bij de gemeente. Aangeraden, wordt de ver gunningen zo spoedig mogelijk af te halen. Vaak komt het voor, dat men tot vlak voor 1 juni wacht met het afhalen van de kaarten, waardoor men onnodig lang moet wachten. dam 2Charlois 3 4—1, Ahoy 2 Succes 2 31. Blauw Wit 4—O.D.L 3 .2—1, jeugd Spangen 2—Succes 43, Met 'n 152 nederlaag moesten onze aspiranten Velox a—Schiedam a 0-^-7 stadgenoten huiswaarts keren. j Schiedam bO.S.C.R, c 0—6 en Hil- De overige uitslagen, zijn Schie- llegersberg dSchiedam c 0—1. De Schiedamse honkballers z(|n goed gestart ondanks de sterke con currentie van het voetbal dat voor de voetballer-tevens honkballer nog primair alle aandacht vraagt. Voorat overgangsklasser SW speelt heel sterk. Wel verloor SW zondag in Eindhoven, maar een kleine 6—5 nederlaag tegen dit sterke Fhlllps- team (met Amerikanen) Is geen schande. Schiedam gaat de verloren positie in de hogere klassen her overen. Onder de kundige leiding van werper-coach Henk Kempen komt Schiedam tot overtuigende prestaties. In de derby Schiedam— SW 2 Het SVV protest aantekenen omdat de scheidsrechter verzuimde „blnncnhoog" te roepen wanneer dat vereist was. Scliiedam-SW 2 9<4 Het zwakke begin van werper Reygersberg van SW gaf Schiedam de kans de score reeds in de eerste twee innings tot 7—2 op te voeren. Van Maanen kwam door vier-wijd op de honken, Piet van Ruiven volg de door een fout van de llnksvelder en op een honkslag van good old Jan van der Kooy scoorden beiden waarna Henk Kempen het hout op de bal legde voor de volgende twee punten. Gerard Gommel via een honkslag en De Lange via een fout verkleinden de achterstand in de tweede inning, maar de honkslagen van Van der Kooy en Kempen waren goed voor punten van Piet van Rui ven, Jan van Naamen en Adrie Schol. In de vijlde inning plaatsten Nico Kolmeyer en. Gerard. Gommel honkslagen waarna zij op een slag van Huib Kooy over de plaat kwa men. Wout van der Have verhoogde de Schiedam-score op een slag van Piet Tettelaar ln de zevende inning en toen Jan van der Kooy wederom de bal het veld injoeg in de achtste inning spurtte Piet Gommel voor het negende punt naar de vijfhoek. De werpersresultaten: Reygersberg (SW 2) 5 x 3 slag, 3x4 wijd en 8 honkslagen tegen; Kempen: (Schie dam) 15 x 3 slag, 1x4 wijd en 5 honkslagen tegen. Schied. 2-Vredenb. 16-6 In Den Haag behaalde Schiedam 2 een. 16—6 zege op Vredenburch om dat weiper "Vermaak ook zwak startte. Zesmaal vierwiid, tweemaal een. honkslag van Piet Tettelaar, een Schiedam al direct op 010. Vre denburch scoorde tweemaal in da eerste inning. In de derde inning scoorde Schiedam tweemaal en in de vijfde inning voegde Schiedam vier punten aan het dozijn toe. Kortestop Bode van de gastheren sloeg een homerun waardoor het ln de vierde inning 3—12, in de 5e inning 416 en in de 6e inning 616 werd. Werpersresultaten: Jan Osephius (Schiedam 2): 8 x 3 slag, 5x4 wijd en 3 honkslagen tegen; Vermaak (Vredenburgh) 7x3 slag, 13 x 4 wijd en 7 honkslagen tegen. Het reserveteam van eersteklasser Neptunus was te sterk voor Schie- dam 3. De stadgenoten verloren met 4—30. PSV-SW 6-5 Het topduel werd een demonstratie voor goed honkbal. De werpers speelden heel sterk in deze match waarbij de teams voortdurend nek- aan-nek streden. In de eerste twee innings beheersten de pitchers het veld. Toen bracht SW Eindhoven in verbazing. De ex-junior Huib den Dunnen begon als eerste slagman in de derde inning al direct met een home-run en of dit slaggeweld nog niet voldoende was volgde daarna Toon Goetgeluk als derde slagman eveneens met een formidabele home run. PSV weifelde niet. De Ameri kaan Terzano sloeg als derde slag ook een home-run terwijl het tweede honk bezet was na een tweehonk- slag, zodat PSV prompt ook twee punten scoorde. In de vierde inning kwamen alle honken vol voor SVV maar cr kon niet worden gescoord. Berkel glipte voor PSV langs de kussens. Marie Gommel en Kees de Haas gaven SW echter in de 5e in ning een 35 voorsprong. Berkel liet voor PSV de gelijkmaker noteren in de zesde inning. Kerstens scoorde in de zevende inning waarna Ccr van der Velde voor SW de gelijk maker scoorde, maar Van Gulik zorgde voor de kleine winst in de gelijkmakende achtste inning. Wel kwam SW nog aan slag, maar de werper zegevierde. Werpersresultaten: H. de Lange (SW): 9x3 slag, 3x4 wijd en 10 honkslagen tegen; Muller (PSV): 8x3 slag. 9x4 wijd en 7 honk slagen tegen. De rentree van Lou van der Ht- mer als werper gaf SW 3 zoveel stootkracht dat het team verrassend honkslag van De Graaf brachten met 9—2 won van Sparta 4.

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1