I a Henri Wintermans Botsing met t gezag in n bedrijfspoort Gemeentelijke zorg voor het onderwijs Gemeentepersoneel op 1 juli eerste zatei ?rdag Animo viel op turndag stevig in de prijzen Duivensport Zomeravond competitie Nieuwe voertuigen vrije svv SCHIEDAM t VOOR DE KANTONRECHTER Wie heeft iets verloren? Wijziging Wegen verkeersreglement LEEUWENZEGEL MARGARINE Bedrijfsvoetbal bij Wilton Meer vergoeding yoor Raadsleden Tas lussen spaken: jongen over de kop NU ZO GOED ALS ZEKER Volgende week raadsvoorstel Hoge straf geëist tegen dronken automobilist Mr. dr. ir. v. Praag neemt afscheid Naar Blauw Wit- Loslopende koeien Fiets gevonden THEATER TYPISTE/FACTURISTE DE SCHIEDAMSE MEUBELBEURS Koeriersters Donderdag 25 mei 1961 ■de. Rn* ptiet ik ty Cflp- |®e- I be itje# v.ns lizen liep* I on* ■azen I ff«- Jizen, pefa- i en JTl t iet* Kaard i wj jhiktc een elkt nen. eb ik lüizen t van (n dit pe- ptzen _t vvf" ■li efd* hKEL inea ioigd) Het openbaar gezag dient onaan getast te blijven. Zodra men er mdere meningen op na gaat hon den dan dat gezag, ontstaat het con flict Directeur P. J. W„ uit Maas luis had dat niet voorzien. HO be merkte op 14 december dat een yiaardingse politieman ging ingrij pen bij een kwestie of een vracht auto al of niet de poort van zijn bedrijf in de Haflaan ie Vlaaröin- gen zou gaan inrijden. De chauffeur AL was met zijn grote vrachtauto, beladen met kis ten, de fabrfekspoort ingereden. Het ging her', moeilijk en op een gege ven moment kon de auto voor noch achteruit. Zo laten staan, besliste de agent die voorbij kwam. Toen arriveerde echter de 34-jarige direc teur en de fatale botsing met het gezag ontstond. Niets laten staan, meende de directeur. De kisten van de auto en dan de auto op gang brengen. Hij was van mening dat de toegang tot zijn bedrijf vrij van obstakels moest zijn. De Vlaardingse politieman D. nam dat niet. Dat was aantasten van zijn gezag. Hij verstrekte dan ook een. proces-verbaal wegens het belem meren van de doorgang voor het verkeer. "Woensdag stelde de heer W, dat hij niets te maken heeft met chauffeurs die met vrachtwagens naar zijn fabriek rijden. De een komt er gemakkelijk; de ander, wat minder ervaren of met een langere wagen, rijdt wat moeilijker door de Hoflaan. Het waren zijn chauffeurs niet en hij gaf geen opdrachten. Toen die ^gent „stoppen" zei, had hij gezegd dat men moest doorgaan omdat hij meende dat zoiets beter zou zijn. De kantonrechter mr. P. B. Cos zag hier toch een negeren Yan een bevel van een politieman in, maar hij wilde de kwestie op 12 juli nog wel eens bespreken. Dan zullen ook de verbalisant en de betrokken chauffeur hun kyk op de zaak laten horen. „Je hebt er een jachtpartij van gemaakt" zei de officier van jus titie mr, Van Moorsel tegen de Vlaardingse pompbediende D. J. V. die op 23 januari achtervolgd is door de Vlaardingse politie. De acht tienjarige jongeman vertelde dat hij geschrokken was toen hij de politie zag, omdat hij geen rijbewijs had. Hij was daarom op zijn motor van Spoorsingel naar de Van Leyden Te bevragen aan het hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 912.30 uur en 2—0 uur. Hing met sleutels; doos met 24 bus sen shell-ollc. Post Kethel: 1 paar jon gensschoenen en regenjas. Te bevragen bij vinders: dames handschoen. <r.), Spaarbank, Lange Ha ven 80; l paar handschoenen. Borstlap, Hembrandtlaan 18a; handdoek en zwem broek, v. d. Most, Dr. Sauerstraat 15, Kelhel; aktentas met inhoud. Postkan toor, Tutnlnan; koffer met inhoud. Groens wegen, Rubersp'.eln 12b; kinder portefeuille, A. Tol, Trompstraat 5, Vlsardingen; portemonnee met inhoud, mevrouw Lcms. Van Tienhovenatraat "14; bedrag aan geld. G. van Delden. Esdoorn laan 4, Kethel; ar-mband. W. v.d. Poel, Dr- Kuijperlaan m; dames polshorloge, Kuistler. p.a. W. Brandt, Dr. Wibautplein 159; autostep, C. Christen, Van Heuvcn Goedhartstraat 83; speelgoedbeertje. A. Hoorman, Erugmanstr. 8; kinderfietsje, C. Uilen broek, Calileistraat 85b: vulpen. H. Liefting. Overschiesestraat 50a; ring met sleutels. Schaap. Gahlelstraat 19a; ring met autosleutels, A. Veldman, Mariastraat 81; passer in étui, De Haas, Bljnstraat 43: aansteker, mevr. Bel, Parkweg 78; etui met sleutels, J. Stob belaar, Rozenburgerplein 12b; ring met sleutels, Van Leeuwen, Vlaardingerdljk 215c: fietssleuteltje, W. Broekhuizen, Eendrachtatraat 44; betspompje, H. Craanen, lepenlaan 55, Kethel; sleep kabel, Lansbergen. Polderweg 232, Ke thel; konijn, C. Christen. Rtddarkerk- restraat 32a. Tc bevragen aan het Hoofdbureau van Politie te Schiedam tussen 9 12,30 uur en 26 uur: kindertasje; kinderschoentje (r.); elektrische ba kenlamp; beugel van gebit; bastaard herder. Te bevragen bij de vinders: hals ketting, Th. Plooy, Populierenlaan 38, Kethel; bedrag aan geld, B. Kool mees, Burg, v. Haarenlaan 112: arm- band, B. de Jong, Lange Haven 25; blauwe autostep, v. d. Eikel, v. Swin. denstraat 51 b; geel-blauwe autostep, D. de Ronde, Aleidastraat 56; plastic regenjas, de Koning, Nieuwe Maas straat, Spaanse Polder, Rotterdam; fietstas met inhoud, J. v. Adrichem, Geervlietsestraat 22; portemonnee, v. Ekeren, Pr, Mauritsstraat 18b; kin derportemonnee met inhoud, Noe- vers, Gasstraat 30; sporttas met gym, nastiek-schoenen. Otten, "WiHemska- de, woonark t,o, Veveo; jong hondje, C. v. Steenhoven, G. Reindersstraat 12b; duif, P. Nesse, Swammerdam- «ingel 5a. (Advertentie LM.) Schouwburgagenda De Postduif De S.C.V. „Dc Postduif' nam zondag met 335 duiven deel aan de wedvlucht vanuit Noyon, een afstand van 280 km. Gelost werd om 8 uur: eerste duif binnen 12.43.1B uur; laatste prijsduff 13.12.18 uur, Uitslag: A. Smits 3, 14, 37, 45, 54. 65, 81: J. Dcejaarden z, 23, 47. 48. 53, 63, 80; W. Jansen 3. 24. 49; W" v. d. Kant Sparla 4. 19, 41, 68; K. V. d. Beek Co 6. 17. 20, 33, 42; H. Veltman 1, 32, 69; H. BJondé 8. 74; H. v. d. K&nt Se Brcur 9. 12, 15. 28. 64, 71. 72. 75; 3. de Waard 10, 11. 38; F. Eijkenbroek 13, 46. 51; A, Karreman 16; F. Koppenha gen 18, 67 77; P. Kouwenberg 21; Th. Jansen 23. 28; A. Vis 27; a. Brouns 29; J. Verhaal 30, 40, 50; J. Ups 31 34, 83; J, Koogje 32; C. V. d. Grijp 35; W. Poelman 3ö: H. Crsma 39, 84; P. Hinten 43: W. Verhaeren Se Co 44; C. v. Trtcht Se Co 52; C. dn chatenier 55, 58, 61, 66; T. Hersbadh 56, 78; N. in 't Hol At co 57, 60; O. Bolkenbaas 59. 60; C. Verhaeren 62; C. Koopje 70, 76; W. v. Deursen 73, 82 (diploma). De Vrijheid De P.V. De Vrijheid nam met 562 duiven zondag deel aan de wedvlucht vanuit Tcrznier, een afstand van 270 km Gelost werd om 7.30 uur; eerste duif binnen om 11.52.46 uur de laatste prijsduif om 12.27.32 uur. Uitslag: 1 J. Rommerskirchen; 2, 15 C. Ver- - linde; 3. 16. 19. 20 D- G. v. d. Schalk: 4 W. v. Karmelen; 5 A. Th. Westerfaolt: M. Putters; 8 D, C. Bakker; 7 G. Barzflay; b Gebr. v. d. Windt: 10 H„ W. de Winter; 11 W. Vermeer; 12 W. v Buercn; 13 Th. v. Duivenbode; 14 E. de Potter; 17 P. Pols; 18 L. J. Wij nen. Gaels traat gereden. De agenten er achter aan, ze noteerden toen nog wat overtredingen extra. Nu stond de knaap terecht omdat hij geen rijbewijs had, omdat hij te ver naar links wat uitgeweken, omdat hij geen voorrang had gegeven en om dat hij te snel (65 km) had gereden. De officier sprak nog van „motor verbeurd verklaren". Daarna somde mr. Cos de boetes op: driemaal der tig gulden boete of twaalf dagen hechtenis, verder 25 of tien dagen hechtenis en tevens een week hech tenis voorwaardelijk met een proef tijd van twee jaar. De portier J. A. M. B. uit Rotter dam raakte zijn motor kwijt hoewel hij het zo goed had bedoeld. Hij vindt de bromfietsen te licht voor zijn postuur van 98 kilo" Vroeger heeft hij weieens een rijbewijs ge had, maar daar had hij nu niet aan gedacht omdat hij zijn rijwielhande laar had gevraagd een oude motor te willen ombouwen tot brommer. Het kentekenbewijs had hij er af laten halen, gele plaat was voorop gemonteerd en zo fietste hij over het fietspad op de Rotterdamsedijk op 8 maart om tien voor half acht Er moeten trappers aanzitten zei mr. Cos. Die zaten er aan edelachtbare. Het mag niet 2ei de officier en het instrument werd verbeurd ver klaard. Apothekers-nachtdienst; Apotheek Gouka en Co., Groenelaan 127, Bellen bjj ongeval: G.G. en GD., Tuinlaan 80, telefoon 69290. Politie-alarmnummer 64666. Gemeentelijke Openbare Leeszaal en Bibliotheek, Lange Haven, ge opend; maandag 19.002050 uur, donderdag 9.3012.30 uur, vrij dag 9.3010.30 en 19.00—22.30 U., dinsdag 9.S016.S0 en 19,00^-20.30 uur, woensdag 9.30—12.30 uur, zaterdag 9.3016.30 uur, 's zon dags gesloten. R.K. Leeszaal en Bibliotheek, Dam, geopend maandag 19.00—21.00 u.f woensdag 14.0017.00 en 19.00— 21.00 uur, donderdag 10.0017.00 uur, vrijdag 14.0017.00 en 19.00 —21,00 uur, zaterdag 10.00—12.00 en 14.00—17.00 uur. Stedelijk Museum: Tentoonstelling: „Op het spoor van de mens" Elke dag van 10.00 tot 17.00 uur, BIOSCOPEN Passage, alleen 2 uur: „Hannibal". Monopole, 2, 7, en 9.15 u„: „Vertigo", DIVERSEN Passage-theater, 8 uun CAB. - A'dams Volkstoneel ,Dc Jantjes*. Amstelbron, 8 uur: Dierenbescher ming. Vergadering. Musis Sacrum, 8 uur: WF (O en A>. Film. Open Deur Dienst De Ned. Herv. Gemeente zal zon dagavond 28 mei om 7 uur een Open Deur Dienst houden in de Grote Kerk. Dr. J". J. Stam, emeritus pre dikant te Rotterdam, zal dan spre ken over het onderwerp „De Macht van onze Geest'. (Advertentie LM Burgemeester en Wethouders van Schiedam hebben besloten tot de wijziging van het Wegenverkeersre glement op twee punten. Het zal voortaan verboden zijn om fiet sen te plaatsen op de Hoogstraat tussen de panden 110 en 114, t: s 93 en 105 en tussen panden en num mers 1 en 65. Het wachtverbod op de Rotterdam sedijk tussen Koemarktplein en het pand 399, aan de zuid-zijde, num mers 1 en 55 is gewijzigd in Rotter damsedijk vanaf Buitenhavenweg tot en met pand 397, aan de zuidzij de, nummers 1 en 55. Van dit be sluit staat voor iedere belangheb bende beroep open. tot uiterlijk 23 junL (Advertentie IM.) V merkt het: bakken en braden gaat veel pretti ger met Leeuwemegel margarine. Alléén die bevat immers bet na tuurzuivere middel, dat spatten voor komt. En.iedereen roemt ds ècht- lekkere, natuurlijke emaak. Onthoud bet als morgen uw melkbandelaar komt; Leeuwenzegel margarine I Lccuwenzegels hebben -waarde Vraag uw metkhandelcar een Leeutecnzcgcl- spaarmapje. SKtNKBRSr MARGARINE- FABRIEKEN ZOETE RMEER Voor de vergadering van vrijdag a.s. heeft de gemeenteraad door het college van burgemeester en wet houders weer tal van voorstellen ter goedkeuring voorgelegd gekregen, het onderwijs betreffende. Zo heeft het bestuur van de St. Willibrordus-stïchting de medewer king gevraagd voor het treffen van tal van voorzieningen aan de scholen van deze stichting. Zo moet in de kleuterschool aan de Westvest het meubilair van één klas vervangen worden door nieuw, hetgeen op 1650 komt te staan. Bij dezelfde school bestaat ook behoefte aan klauter- werktuigen, die nog een ƒ400 kos ten. Ook de kleuterschool aan de Dwarsstraat heeft nieuw meubilair nodig in één klas, wat op 1630 komt te staan. Om bij de kleuterscholen te blij ven: bij die aan de Mgr. Nolenslaan is het aantal kleuters in twee jaar gestegen van 34 tot 116, met gevolg dat er ook meer leermiddelen en ont wikkelingsmateriaal nodig is, waar voor ƒ425 wordt gevraagd. En op de (overigens te klein geworden) speel plaats van de kleuterschool aan de Lange Singelstraat moeten klauter- werktuigen komen, eveneens voor ƒ400. Wat het lager onderwijs betreft wil de St. Willibrordus-stichting op de school aan de IJsselmondesestraat (Advertentie LM.) PANTALON? De Broekenspecialïst HOOGSTRAAT SB TELEF. 6 S3 SI Op maandag 29 mei zal de bedrijfs- voetbalcompetitie bij Wilton Fijen- Sórd weer starten. Op de terreinen aan de Maaskant zulllen op maan dagen, woensdagen en vrijdagen de wedstrijden gespeeld worden- In poule zijn ingedeeld: Timmerlie den; Machine-fabriek; Uzerwerkers Rotterdam; Uzerwerkers Reparatie; plaatwerkers en Koperslagers. Poule B bestaat uit: Uzerwerkers Nieuw bouw; Machine Fabriek 2; Electro comb; Bedrijfsschool; Branders en Kantoor. De wisselbeker is vorig jaar in het bezit gekomen van de afdeling Timmerlieden. Elke ploeg speelt een wedstrijd van 2x40 min- en vier van 2x 20 min. Op maandagavonden zijn er vier wedstrijden voor Poule B. en Poule A speelt op vrijdagavonden vier wedstrijden. Op de woensdagavond zijn de z.g. lange wedstrijden dan wordt er zowel in Poule A als in B gespeeld. Volgens het reglement van deze Zomeravond-Bedrijfscompetïtie mo gen niet aan deze wedstrijden deel nemen spelers uit het betaalde voet bal. B. en W. komen met het voor de leden van de Gemeenteraad ver heugende voorstel de vergoeding voor het bijwonen van de vergade ringen te verhogen tot f, 25 per lid per vergadering. Op l januari 1954 is die vergoeding vastgesteld op L 15.— en daarna nooit meer ver hoogd.' Hierin staat Schiedam ach ter by andere gemeenten en daar de Raadsleden geen presentiegeld krij gen voor het bijwonen van commis sievergoedingen, wordt de verboging billijk gacht Gaat de Raad er mee akkoord dan zal aan Gedeputeerde Staten verzocht warden de verhoging goed te keuren. het vak nandenarbeid invoeren; voor de aanschaf van de nodige leermid delen wordt ƒ1000 gevraagd. Voor het onderwijs in de natuurkunde aan de Maria Goretti-school aan de Wa rande zijn helemaal geen leermidde len aanwezig, zodat het onderwijs zeer bemoeilijkt wordt; gevraagd wordt nu om 495 voor de aanschaf van de nodige .leermiddelen. Van de r.-k. uio.-school aan de Mgr. Nolenslaan zijn de gordijnen totaal versleten; gevraagd wordt om een nieuwe zonwering en daarbij over te schakelen op Luxaflex-jaloe zieën. die steeds meer in gebruik komen; daarmee is een bedrag van ƒ5100 gemoeid. Op de kleuterschool aan de Dr. de Visserlaan 1 van de Ver. tot Be vordering van Chr. Onderwijs is het aantal leerlingen in twee jaar ge stegen tot 110, zodat een derde klas noodzakelijk was, maar nu ook in gericht moet worden; voor de aan schaf van meubilair wordt ƒ1740 gevraagd. Ook op de chr. u.I.o.-school aan de Oostsingel is het aantal leer lingen zo sterk gestegen dat een parallel derde klas ingesteld moest worden; daaraan gaat uiteraard ook de toename van het aantal leermid delen. gepaard, zodat nu voor dit doel om 4300 wordt gevraagd. De Ver, voor Gereformeerd School onderwijs vraagt om een betere ver lichting in de Groen van Prinsterer- school aan de Singel, daar de be staande verlichting niet meer aan de eisen voldoet. De kosten voor de verbetering warden geraamd op ƒ4937. Ook de zgn. Finse school aan de Fahrenheitstraat en. de St. Maria- school aan de Dr. Zamenhafstraat kampen met het euvel van een slech te verlichting. Verbetering wordt ge raamd op resp. ƒ4385 en ƒ3650. Tenslotte moeten de schoolgebou wen aan de Huysmansstraat en het Oude Kerkhof beter beveiligd wor den tegen brand, door het aanbren gen van brandtrappen en het plaat sen van brandblusap parat en. De to tale kosten hiervoor worden geraamd op 10.500. In de Schiedamse Zomeravond Competitie hebben de elftallen, uit de hoogste afdelingen van de Afde ling Rotterdam van de KNVB reeds de volgende resultaten behaald: Wil» ton EVenoord—SVV 2-1; Demos— DHS 2-1; Excelsior '20DRZ 4-1; PPSCMARTINET 2-2; Schiedam- Hermes DVS 3-6; Schiedamse Boys SFC 3-1; Ursus—SW 1-3; Wilton Fyeooord—SVDPW 1-2; GTBHBSS 4-1; Excelsior '20DHS 5-1; GSS Demos 2-4; MartinitSchiedam 1-4; SFC—SVDPW 0-0; SW—Wilton Fyenoord 1-1; UrsusSchiedamse Boys 2-4; PPSC—GTB 1-1; HBSS— Hermes DVS 1-1; Demos'DRZ 1-0; DHS—GSS 0-1; Martinit—GTB 2-5; PPSC—Hermes DVS 2-3; Schiedam —HBSS 3-0; Schiedamse BoysSW 0-2; Ursus—SVDPW 5-7; Wilton FyenoordSFC 12-3. Voor vrijdagavond staat op het programma: Excelsior '20Demos, GSSDRZ, Hermes DVS—GTB, Martinit—HBSS, PPSC—Schiedam, Schiedamse Boys—SVDPW, SW— SFC, Wilton Fyenoord—Ursus. Volkswagen voor politie Door de Gemeentelijke Vervoers-, Reinigings- en Ontsmettjngsdienst worden nieuwe motorvoertuigen en ander materiaal aangevraagd. Dit zijn dan een drie-rijdige kipper voor de reinigingsdienst, die ƒ23.500 kost, en een soortgelijk voertuig voor Gemeentewerken, maar dan met een hydraulische hefkraan (kos ten ƒ24.000). De Reinigingsdienst heeft thans dé beschikking over tien gemotoriseerdeveegwagens, welk aantal voor een goede uitvoering van het werk te gering is. Gevraagd wordt om nog drie van deze veeg wagens, wat op 6.000 komt te staan. Wegens een doorgevoerde efficien cy wil de Dienst Gemeentewerken voor het vervoer van materiaal over stappen van dc nog in gebruik zijnde kruiwagens op kleine motortrucks. Twee van dergelijke vervoermidde len komen op ƒ4.000.- Bij de Schiedamse politie zal een Volkswagen m gebruik komen, ter vervanging van een versleten motor fiets met zijspan. De commissaris is van mening, dat de dienst beter ver richt kan worden met een kleine snelle personenauto, die bovendien van een mobilofoon-installatie kan worden voorzien. Compleet met mo bilofoon, zwaailamp. hoorn en schijn werper, komt zo'n auto op ƒ9.100 te staan. De 9-jarige Harry van O. is gister middag omstreeks half twee op de Burg. Van Haarenlaan met zijn fiets over de kop geslagen. Hij had een badtas los aan het stuur hangen en deze is tussen de spaken en de voor vork van de fiets klem geraakt. Bij de val kreeg Harry schaafwonden aan het gezicht, terwijl een tand af brak. Een agent heeft de jongen naar huis gebracht, waar hij verbon den is. Burgerlijke Stand GEBOREN: Eric P., z. v. P. Ruse ier en B. Krijgsman; Simon A., z. v. K. Kooij en I. W. Vermeer; Klazïna M-, d. v. W. C. M. van der Pluijm en K. M. Sluijters; Peter, z. v. A. den Hartog en A. M. Korsten. OVERLEDEN: A. Munnik, 81 j.; T. M. Veldhoven, 65 j.; J. Bijl, 73 j.; P. de Jong, 58 j.; E. C. Kerkhoven, 58 echtg. van C. de Vries; P. J. Dries, 65 j. het Rotterdamse college deze kwestie heeft behandeld- Met name werd lof toegezwaaid aan wethouder Lange- Het Rotterdamse gemeenteperso neel krijgt, zo mag thans wel worden aangenomen, op 1 juïi de eerste vrije zaterdag. Dat betekent, dat de nieu we werkroosters, dit aangepast zul len zijn aan dc 45-urlge werkweek, al van kracht zullen worden gedu rende de week die aan 1 juli vooraf gaat. Een officieel voorstel over de ver korte werkweek van B. en W. aan de Rotterdamse gemeenteraad, mag nog niet op korte termijn worden verwacht Doordat enkele wethou ders buitenslands zijn, kunnen. B. en W. pas volgende week woensdag een beslissing over deze zaak nemen, waarna het voorstel vermoedelijk wel niet meer op 1 juni in de raad kan komen. Het wordt dan 15 juni. Dinsdag ïs de invoering van de verkorte werkweek besproken in het georganiseerd overleg voor ambtena renzaken. De ambtenarenorganisaties lieten daarbij weten, dat ze niet in stemmen met de datum 1 juli, die door de minister is afgesproken met de drie grote gemeenten. De organisaties zouden de 45-urige werkweek zo spoedig mogelijk inge voerd willen zien. Gezien de voorge schiedenis mag echter worden aan genomen dat op een invoering voor „Zeven borrels over de hele mid dag is toch niets", zei gisteren de 36-jarlge Rotterdammer P. G,, zon der beroep, tot de president van het' Haagse gerechtshof. G. reed op de avond na die „lege" middag eehter slingerend In zijn auto door Rotter dam-zuid, stookte onrust en richtte schade aan en werd door de politie rechter veroordeeld tot twee maan den gevangenisstraf en drie jaar ont zegging van de rijbevoegdheid. De procureur-generaal eiste gisteren twee maanden en vijf jaar ontzeg- glng:- G. nam op zes januan zyn dagelijk se zeven asthma-poeders in en stel de er evenzovele borrels tegenover. ,Jk was niet dronken" zei hij gister morgen, hoewel hij geen verklaring kon vinden voor het feit dat hu vijf geparkeerd staande auto's, een mo torfiets, een fiets en een invaliden- wagen aanreed en tegen de gevel van een huis botste. Wegens het bereiken van de pen sioengerechtigde leeftijd zal mr. dr. ir. M. M. van Praag met ingang van 1 juni zijn functie van directeur van de Gemeentelijke Woningdienst te Schiedam neerleggen. In verband hiermee zal op woensdagmiddag 31 mei afscheid worden genomen van het vertrekkende diensthoofd. Dit zal eerst in de gemeentelijke kring gebeuren, terwijl daarna mr. dr. ïr van Praag op het Stadhuis zal reci piëren van 5 tot 6 uur, waarbij iede re belangstellende welkom is. Voor de wedstrijd Blauw Wit-SVV in Amsterdam organiseert de SW- supportersvereniging „Door weer en wind" zondag een busreis. Opgeven vrijdagavond 8 uur in café De Sluis Lelistraat 2. Vanmorgen heel vroeg troffen twee agenten op de Nieuwpoortweg in het industrieterrein ten westen van de Schie drie loslopende koeien aan. Om te voorkomen dat de koeien de spoordijk op zouden lopen hebben de agenten de dieren naar het abat toir gebracht, waar de nog onbeken de eigenaar de beesten kan afhalen. Op de Vlaardingerdijk, bij de in gang van Wilton Fïjenoord is een fiets onbeheerd in het gras aange troffen. Deze is daar kennelijk ach tergelaten door een schepeling, die in de stad een fiets „geleend" heeft om naar zijn schip te komen. D? fiets -wacht op het hoofdbureutt van politie op de eigenaar. De Chr. Gymnast!ekver. „Animo" te Kethel heeft deelgenomen aan de grote tumdag van het Zuidergewest van het Kom Ned. Gymnastiek Ver bond, die op tweede Pinksterdag in Waalwijk Is gebonden. Een 65-tal leden vanaf 14 jaar heeft meege daan aan veertien verschillende wedstrijden. 's Ochtends werden de turn wed strijden verwerkt in verschillende zalen en 's middags was er een grote mars-v/edstrijd, waaraan alle 35 verenigingen deelnamen. Daar na was er een grote demonstratie waaraan ook Animo met alle leden heeft deelgenomen. Bij de prijsuitreiking bleek dat Animo heel goed voor de dag is gekomen, want in elk van de veer tien wedstrijden werd een prijs weggesleept, waaronder zelfs zes eer ste prijzen. De eerste prijzen vielen voor wat Animo betreft toe aan de asp. da mes le graad, dames 2 A graad, heren 3e graad en heren 2e graad (met 78 pnt.. hoogste aantal), allen voor toesteltumen. Verder haalden de dames bij de ritmische oefening een eerste prijs met 32 pnt„ het hoogste aantal Ook in de marswed strijd werd een le prijs behaald. Hier waren drie eerste prijzen uit gereikt, met 148 als beste resultaat: Animo stond daar vlak onder met 347 pnt Een fraai resultaat, temeer daar de Ketheïse club niet overeen eigen band beschikt. De tweede prijzen gingen naar de heren 2e graad en asp. beren le graad voor toesteltumen, voor de dames op de brug met ongelijke leggers en de asp. dames voor rit mische oefeningen. Een derde prijs kregen de dames 2 B-graad, asp. 2e graad, asp. heren 2e graad, zowel eerste als tweede ploeg: allen voor toesteltumen. De Animo-leden hebben deze ge slaagde sportdag besloten met een diner en een gezellig «amenzijn In Kaatsheuvel. 1 juli geen ministeriele goedkeuring zou worden verkregen. Bij alle bezwaren die de ambtena renorganisaties in de vergadering van gisteren tegen de voorgestelde datum uitten, hadden ze toch grote waardering voor de wijze waarop rak. In Den Haag zal een soortgelijk voorstel als dat wat in. Rotterdam wordt venvacht, op 29 mei in de raad worden behandeld; in Amsterdam komt het op 31 mei in de gemeente raad. Een vrij groot deel van het perso neel dat bij sommige Rotterdamse gemeentelijke diensten werkt, krijgt de vijfdaagse werkweek al met In gang van 5 juni. De Nederlandse Heide Mjj, leent namelijk 1200 a 1500 arbeiders aan de gemeente uit. Bij de buitendienst van de ROTEB behoort 53 procent van het personeel hiertoe en ook bij de afdeling kabels en buizen van Gemeentewerken zijn nogal wat arbeiders van de Heide Mij. werkzaam. Het grootste deel van deze arbeiders valt onder de CAO voor de Bouwbedrijven. Met grote droefheid geven wij u kennis, dat na een geduldig gedragen lijden, voorzien van de Genade middelen der H. Kerk is overleden mijn lieve Man en onze zorgzame Vader, Behuwd- cn Grootvader, Broer, Behuwd-Broer en Oom, de Heer PETRUS JOHANNES DRIES echtgenoot van Mevrouw Hendrika Cornelia Brok ling, op de leeftijd van 65 jaar, "Wij bevelen de ziel van onze dierbare Overledene in uw Godvruchtige gebeden aan. Schiedam (voormalig Kethel). Kethel, 24 mei 1061, Berkenlaan 44. Kethel: H. C, Dries-Brökling Schiedam J. L. J. Dries E. L. M. B. Dries-Willemse Pieter, Marie, Joséé J. J. Dries M. F. L, Dries-de Koning Hansje "W. G. Dries M. M. Dries-van. Dorp Pedro, Annemieke Nootdorp: B. P. Dries G. Th. Dries-Visser Schiedam: A. J. M. Dries en Verloofde. Rozenkransgebed donderdag en vrijdagavond te 8 uur in de kapel van de Dr. Noletstichting. De Hü. Uitvaartdiensten zullen gehouden worden op zater dag 27 mei a.s., in de Parochiekerk van Sint Marti- nus te Kethel-Groenoord. De stille H. Mis te 8'uur en de plechtige gezongen H. Mis van Requiem te 10 uur, waarna de begrafenis zal geschieden vanuit de kerk in het familiegraf op de R.K. Begraafplaats te Schiedam. De overledene ligt opgebaard in de rouwkapel van de Dr. Noletstichting. Het bezoek is 's avonds na het Rozenkransgebed. K00GSTR. 23 SCHIEDAM TEL. GS803 AVONDvoorstcllingen: dag, 7 cn 9.15 uur HET WEST-BERL1JN MYSTERIE (Subway in the sky) Rank film met Hildegarde Neff en Van Johnson Regie: Muriel Box. 18 jaar. MIDDAGvoorstellingen: dag. 2 (zondag 2 en 4.15 u.) JOHNNY ROCCO (De zoon van een gangster) Super thriller met Coleen Gray, Stephen Mc Nally en Richard Eyer. Regie: Paul Landres. 14 jaar. Donderdagcyclus: 2, 7 en 9.15 uur, Dr. VLIMMEN met Bernhard Wicki als Dr, Jan VJimmen, Een beroemd boek thans als film.18 "jaar. J. M. van Velzen Bakkerijgrondstoffen N.V. Warande 44, Schiedam, tel. 6 41 72 vraagt voor spoedige indiensttreding: 5-daagse werkweek. Met gemaakte vakantie-afspraken wordt rekening gehouden. Sollicitaties schriftelijk of mondeling na telefoni sche afspraak te richten aan de Direktle. FIRMA SIETIE TERPSTRA Alles voor uw huishouding vraagt: LEERLING-VERKOOPSTER AANK. VERKOPER(STER) EN WERKSTER voor 2 ochtenden per week. Aanmelden na 6 uur: Nieuwe Binnenweg 247, R'dam, tel, 3 0416 U kijkt... U vergelijkt U koopt bij LANGE HAVEN 95 Schiedam, teL 6 8611 GEEN FILIALEN Diversen Vermager zonder dieet met Gracial, 50 dragees L93. Bij apotheek en drogist Radio en televisie Draagbare radio L80 p. w. zonder vooruitbetaling. Een zeer bijzondere aanbied mg van Brimdïg is deze vol waardige draagbare transis torradio voor slechts 118. Keuze uit 3 kleuren. Kroon. Radio, Hoogstraat 37, telef. 6 25 64, Schiedam. Schiedam- seweg 117 (b|j tramhalte), tel 32717 -,5 5669, Rotter dam-W. Beijerlandselaan8, teL 73181, R'dam-Z. Fotografie Belfilms vergeten? De auto maat staat voor n klaar. All# soorten films. Foto K. van Vuuren. Hoogstraat 106. 'f

Gemeentearchief Schiedam - Krantenkijker

Rotterdamsch Parool / De Schiedammer | 1961 | | pagina 1